Jump to content

Recommended Posts

Inte för man är någon luftvärnsguru med Kustartilleriet låg som vanligt på framkant, så även med luftvärnet;

 

KA-batteri m/80: en tropp 75M (40/48)

 

Tungt batteri m/70, m/50, m/51 : en eller flera troppar 75M (40/48)

 

Lätt batteri m/57: en avdelning med en 40/36 och en eller flera 20/40-70

 

Tungt batteri m/ä: en eller flera troppar 40/36 och en eller flera 20/40

 

Alltså har idén med luftvärn på kompaninivå redan för länge sedan kläckts.

 

:blink:

Link to post
Share on other sites
 • Replies 243
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Håller med dig ROBOT, verkar vara ett litet kontigt resonemang ang. låsning på mål.

Jag trodde att själva iden med manuellt styrda robotar med ledstråle var att flygplaen inte hade något varningssystem för detta, jag kan ha helt fel någon som vet????

Link to post
Share on other sites
Inte för man är någon luftvärnsguru med Kustartilleriet låg som vanligt på framkant, så även med luftvärnet;

 

KA-batteri m/80: en tropp 75M (40/48)

 

Tungt batteri m/70, m/50, m/51 : en eller flera troppar 75M (40/48)

 

Lätt batteri m/57: en avdelning med en 40/36 och en eller flera 20/40-70

 

Tungt batteri m/ä: en eller flera troppar 40/36 och en eller flera 20/40

 

Alltså har idén med luftvärn på kompaninivå redan för länge sedan kläckts.

 

:navy:

Var detta inlägg ironiskt menat :D .

2 st 40/48 placerade i delvis skyddade eldställning, för att skydda ett utspritt batteri som 12/70.

 

Eller en 40/36 och några äldre 20 mm Akan på tex de utspridda serie 3 batterierna.

Link to post
Share on other sites
Var detta inlägg ironiskt menat :navy: .

2 st 40/48 placerade i delvis skyddade eldställning, för att skydda ett utspritt batteri som 12/70.

 

Eller en 40/36 och några äldre 20 mm Akan på tex de utspridda serie 3 batterierna.

Ironi, åh nej! Kustartilleriförbanden var och är de enda svenska förband som hade luftvärn värt namnet. Jämför med det luftvärn som var avdelat för en mek.bataljon eller en skyttebataljon. En tropp 75M gör ingen sommar, men det är enda det bästa vi kunde smälla upp. För du tycker väl inte att en pluton Lvrbv 701 per mek.bataljon var ett bättre skydd? Eller Tgb22-burna RB70 för skyttebataljonerna? Möjligen kan jag hålla med dig om att lvavd i de lätta batterierna var för liten, men jämför med andra svenska kompanier så var det gott.

Link to post
Share on other sites
Var detta inlägg ironiskt menat :navy: .

2 st 40/48 placerade i delvis skyddade eldställning, för att skydda ett utspritt batteri som 12/70.

 

Eller en 40/36 och några äldre 20 mm Akan på tex de utspridda serie 3 batterierna.

Ironi, åh nej! Kustartilleriförbanden var och är de enda svenska förband som hade luftvärn värt namnet. Jämför med det luftvärn som var avdelat för en mek.bataljon eller en skyttebataljon. En tropp 75M gör ingen sommar, men det är enda det bästa vi kunde smälla upp. För du tycker väl inte att en pluton Lvrbv 701 per mek.bataljon var ett bättre skydd? Eller Tgb22-burna RB70 för skyttebataljonerna? Möjligen kan jag hålla med dig om att lvavd i de lätta batterierna var för liten, men jämför med andra svenska kompanier så var det gott.

En viktig skillnad är att Brigaderna inte var nedgrävda på positioner som sedan länga var kända av fienden - utan var rörliga.

På 1990-talet fick flera av brigaderna förstärkt luftvärn - 2 st RBS70 kompanier ( med vardera 9 eldenheter) i stället för endast ett kompani.

40 mm luftvärnskanonerna är även optimerade för långsammare mål som tex helikoptrar - RBS70 har bättre höjdtäckning, räckvidd, klarar av snabbare mål, har högre verkan mm mm.

Link to post
Share on other sites
På 1990-talet fick flera av brigaderna förstärkt luftvärn - 2 st RBS70 kompanier ( med vardera 9 eldenheter) i stället för endast ett kompani.

40 mm luftvärnskanonerna är även optimerade för långsammare mål som tex helikoptrar - RBS70 har bättre höjdtäckning, räckvidd, klarar av snabbare mål, har högre verkan mm mm.

Brigaderna, ja. Och två RB70-kompanier per brigad kan väl knappast kallas luftvärn. Speciellt inte när det ena kompaniet regelmässigt (mer eller mindre) avdelas för att skydda brighaubbat. I KA-brigaderna ingick ju både marina luftvärnskompanier och foluftvärnskompanier, låg de dessutom i närheten av en flygbas fanns det säkert mer luftvärn där. Alltså var KA-brigaderna luftvärnstätare än arméditona. Och en infanteribrigad 77 var väl knappst ett anfallsförband, var de inte nedgrävda så hade det blivit katastrof, det andra luftvärnsrobotkompaniet till trots. Folk i tätt sammanpackade plastbandvagnar med presening som skydd och ksp m/58 som fordonslv vs. attackraketer och akaneld är väl inte de bästa oddsen. Hotet mot de fasta batterierna, om något lufthot nu fanns, var knappast höghöjdsbombning utan attackhelikopteranfall eller sabotage, åtminstone mot det enda är ju eldrörsluftvärn som du säjer "optimerat"...

 

Tror nog inte vi kommer överens i den här frågan, vill minnas att vi försökt förut! :P

Link to post
Share on other sites
Brigaderna, ja. Och två RB70-kompanier per brigad kan väl knappast kallas luftvärn. Speciellt inte när det ena kompaniet regelmässigt (mer eller mindre) avdelas för att skydda brighaubbat. I KA-brigaderna ingick ju både marina luftvärnskompanier och foluftvärnskompanier, låg de dessutom i närheten av en flygbas fanns det säkert mer luftvärn där. Alltså var KA-brigaderna luftvärnstätare än arméditona. Och en infanteribrigad 77 var väl knappst ett anfallsförband, var de inte nedgrävda så hade det blivit katastrof, det andra luftvärnsrobotkompaniet till trots. Folk i tätt sammanpackade plastbandvagnar med presening som skydd och ksp m/58 som fordonslv vs. attackraketer och akaneld är väl inte de bästa oddsen. Hotet mot de fasta batterierna, om något lufthot nu fanns, var knappast höghöjdsbombning utan attackhelikopteranfall eller sabotage, åtminstone mot det enda är ju eldrörsluftvärn som du säjer "optimerat"...

 

Tror nog inte vi kommer överens i den här frågan, vill minnas att vi försökt förut! :P

IB 77 var ett "anfallsförband" men som skulle förlita sig uteslutande på fördröjningsstrid mot en kraftigt mekaniserad fiende.

Man hade även endast en Bv 206 främst för att transportera materiel mm inom skytteplutonerna. För transport av soldaterna i samma plutoner hade man 2 st Tgb 21, men i tät skog mm skulle man förflyttas sig till fots med materiel-ammo mm i bandvagnen.

 

Samtliga Brigader (utom Gotlandsbrigadern) ingick dessutom i en fördelning med i snitt 1-3 luftvärnsbataljoner RBS 70/90.

 

Det svaga luftvärnet avsåg jag främst med det som skyddade de fasta anläggningarna.

Ett 12/70 batteriet kostade enorma summor att bygga, eftersom det även är var känt av fienden redan i fredstid - så borde det rimligtvis ha fler än 2 st 40/48:or......

Link to post
Share on other sites

Mmm, jag tror ändå inte på infanteri i plastbandvagnar och lastbilsflak. De är helt oskyddade ju. Och om de smyger fram i skogen bärandes på all sin utrustning kommer de ju inte fram innan kriget är slut. Det hemska är ju att det inte är MER luftvärn nuförtiden, en pluton lvkv90 per mek.bat gäller väl än? Och de där fördelningarna var väl lika luftvärnstomma, två-tre bataljoner för att skydda en fördelning, räcker knappast!

 

Självklart tycker jag att 12/70 skulle ha mer luftvärn än en tropp, och jag vill minnas att jag sett en organisationsskiss där det tunga batteriet stoltserar med två troppar, men jag är osäker.

 

Hursomhelst, jag har hellre två 40/48 bredvid mig än nio clear-weather-system-missiles som "kan komma om det vill sig illa, och ingen annan i brigaden behöver dom", men det är ju jag.

 

:o

Link to post
Share on other sites
Hursomhelst, jag har hellre två 40/48 bredvid mig än nio clear-weather-system-missiles som "kan komma om det vill sig illa, och ingen annan i brigaden behöver dom", men det är ju jag.

Och jag är hellre ute i stora skogen, än befinner mig i en öppen pjäsbunker med en 40 mm Akan - i ett batteri som är noga kartlagt av fienden innan kriget.

 

Luftvärnskanonvagn ingår i de modernaste Mekbataljonerna, de 27+3 vagnarna kommer att räcka till samtliga av de framtida 8 Mekbataljonerna - 3 pjäser som bataljonsluftvärn ( dock rörliga ;) ) börjar likna KA:s luftvärn.

 

Jag har sagt det tidigare - Sverige har alltid haft ett relativt svagt luftvärn ( även artilleri).

 

Fördelningarna hade även Brigadernas eget luftvärn. Det fanns även RBS90 i en del av förbanden ( man körde väl med mixade 70/90 bataljoner) som då även har natt/dåligt väder kapacitet.

Edited by jonte72
Link to post
Share on other sites
Hursomhelst, jag har hellre två 40/48 bredvid mig än nio clear-weather-system-missiles som "kan komma om det vill sig illa, och ingen annan i brigaden behöver dom", men det är ju jag.

Och jag är hellre ute i stora skogen, än befinner mig i en öppen pjäsbunker med en 40 mm Akan - i ett batteri som är noga kartlagt av fienden innan kriget.

Som sagt, där skiljer vi oss. Men hur skall du ta dig ur skogen och kasta fienden i havet? Utan att han tar dig med sina grodfötter? Och dessutom tror jag det är assvårt att mobilisera och gömma en infanteribrigad org 77 i skogen osynligt... Att mek.bataljonernas luftvärn börjar hålla KA standard håller jag inte heller med om, om man inte gjorde som en kompis till mig, inberäknade även Pbv 302´s 20 mm akan i luftvärnet...

 

:)

Edited by C 2.a pjäs
Link to post
Share on other sites
Som sagt, där skiljer vi oss. Men hur skall du ta dig ur skogen och kasta fienden i havet? Utan att han tar dig med sina grodfötter? Och dessutom tror jag det är assvårt att mobilisera och gömma en infanteribrigad org 77 i skogen osynligt... Att mek.bataljonernas luftvärn börjar hålla KA standard håller jag inte heller med om, om man inte gjorde som en kompis till mig, inberäknade även Pbv 302´s 20 mm akan i luftvärnet...

I början av 1980-talet ( när både IB77 och 12/70 hade sin storhetstid ;) ) så skulle inte den rörliga infanteribrigaden kasta fienden i sjön.

Det skulle pansarbrigaderna göra, eller nedgrävda IB66 ( den sistnämda med försvarsstrid som huvuduppgift).

 

Skilnaden är att IB77 var ett mycket utspritt ytmål, medan 12/70 var ett fåtal kända punktmål........

Men båda förbanden är idag historia :( .

 

Skillnaden mellan Mekbataljonens 3 st Lvkv90 ( varje vagn har egen radar - kan därför verka även om övrigt luftvärn är utslaget, är även rörligt, skjuter även programmerad ammunition 3P) - och de 2 st 40/48 i 12/70 batterierna var att de hade en gemensam eldledning, var fast grupperade i "halvtäckta" värn.

 

Hotbilden blir givetvis en aning större om man inte kan förflytta sig från den plats där batterierna byggdes 1975-1983 ;) . För att då möta hotet behövs det betydligt mer än 2 fasta 40 mm Akan.

Edited by jonte72
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
Lägg ner! Vad skall vi med en handfull robotar till? Försvaret är så underdimensionerat att ett luftvärnsregemente (må så vara det sista) mer eller mindre inte lär göra någon nytta. Bittert men sant!

Fi bedömning kommer att skilja sig mycket om Sverige har några få luftvärnsrobotar eller om vi inte har några alls.

 

Samma princip som jägaruppträdande bygger på.

Link to post
Share on other sites
Om vi lägger ner kommer fi att kunna flyga precis hur de vill innom landet bara de håller sig på låg höjd. Tror inte att flygvapnet blir effektivt utan att Lv tvingar upp fi en bit i luften.

Och skillnaden med två luftvärnsbataljoner blir...? "OK, vi kan inte utan risk flyga på låg höjd över plats X och plats Y men överallt annars går det. Äsch, vad är väl ett par MiG, frågan är om svenskarnas gamla dagsystem RBS70 fixar det, i det långa loppet?". Men nu spekulerar jag vilt.

Link to post
Share on other sites
Om vi lägger ner kommer fi att kunna flyga precis hur de vill innom landet bara de håller sig på låg höjd. Tror inte att flygvapnet blir effektivt utan att Lv tvingar upp fi en bit i luften.

Och skillnaden med två luftvärnsbataljoner blir...?

Stor.

Link to post
Share on other sites

Något som du inte tänker på är att, hur lite luftvärn vi än har, så måste en eventuell angripare ta med det i beräkningarna.

 

Tror inte många stridspiloter vill höra; "ja, fienden har möjlighet att mobilisera två luftvärnsbataljoner med precisionsrobotar, men strunt i det, håll vilken höjd ni behöver för att genomföra uppgiften. Vi räknar med att inte stöta på svenskt luftvärn"...

Edited by simon
Link to post
Share on other sites
Stor.

Tror jag inte. Vad bryr väl fienden sig om ett par RB70/90/97 (välj själv) i det långa loppet. "Oh, näe, svenskarna har grupperat luftvärn i urlastningshamnen. Då hoppar vi över den landsättningen och går mot Köpenhamn istället". Förlåt min raljerande ton, men jag tror varken på de svenska luftvärnsvapnens förträfflighet eller fiendes motvilja att riskera flyg till svenskt luftvärn. Irak var väl rätt välförsett med luftvärn, inte Boforssystem men ändå, och det avskräckte ju inte Kenny speciellt mycket.

Link to post
Share on other sites
Om vi lägger ner kommer fi att kunna flyga precis hur de vill innom landet bara de håller sig på låg höjd. Tror inte att flygvapnet blir effektivt utan att Lv tvingar upp fi en bit i luften.

Och skillnaden med två luftvärnsbataljoner blir...? "OK, vi kan inte utan risk flyga på låg höjd över plats X och plats Y men överallt annars går det. Äsch, vad är väl ett par MiG, frågan är om svenskarnas gamla dagsystem RBS70 fixar det, i det långa loppet?". Men nu spekulerar jag vilt.

Blir det endast 2 bataljoner så försvinner nog RBS70 helt ( möjligtvis behåller Amfibiebataljoner några system) och utgörs istället av RBS97 och RBS90.

 

RBS90 bataljonen innehåller nog 18-27 system, medan dagens RBS97 finns i 2 bataljoner med vardera 4 system.

Link to post
Share on other sites
Tror inte många stridspiloter vill höra; "ja, fienden har möjlighet att mobilisera två luftvärnsbataljoner med precisionsrobotar, men strunt i det, håll vilken höjd ni behöver för att genomföra uppgiften. Vi räknar med att inte stöta på svenskt luftvärn"...

Det behöver de inte med RBS70 ;) . Och jag tror att den fientlige flygaren blir nöjd av att höra att det enda fienden kan sätta upp i luftvärn är två bataljoner med inhemsk 60- eller 70-talsteknologimateriel i hela landet!

 

EDIT: Förlåt, jag glömde: en en handfull amerikanska robotar med fågelnamn, öronmärkta för de tre större städerna. Tyvärr fanns inte pengar till en bataljon per stad, utan man delade på en bataljon och kallade delarna bataljon. Därav bara fyra system per bataljon. Fienden måtte skaka...

Edited by C 2.a pjäs
Link to post
Share on other sites
Något som du inte tänker på är att, hur lite luftvärn vi än har, så måste en eventuell angripare ta med det i beräkningarna.

Skämtar du? Det var ju precis det jag skrev?

Det var inte till dig jag skrev....dah. :P

 

 

 

Och RBS-90 är i malpåse.

 

 

Skulle vilja säga RBS97 och RBS23

Link to post
Share on other sites

Stor.

Tror jag inte. Vad bryr väl fienden sig om ett par RB70/90/97 (välj själv) i det långa loppet. "Oh, näe, svenskarna har grupperat luftvärn i urlastningshamnen. Då hoppar vi över den landsättningen och går mot Köpenhamn istället". Förlåt min raljerande ton, men jag tror varken på de svenska luftvärnsvapnens förträfflighet eller fiendes motvilja att riskera flyg till svenskt luftvärn. Irak var väl rätt välförsett med luftvärn, inte Boforssystem men ändå, och det avskräckte ju inte Kenny speciellt mycket.

Jag tror att förekomsten av svensk lvkompetens och svensk lvrb ändrar styrkeförehållanden markant gentemot ett scenario där dylik helt saknas.

 

Jag tror att det var de första Stingerrobotarna i Afghanistan som tvingade fram den största taktikanpassningen.

Link to post
Share on other sites
Tror inte många stridspiloter vill höra; "ja, fienden har möjlighet att mobilisera två luftvärnsbataljoner med precisionsrobotar, men strunt i det, håll vilken höjd ni behöver för att genomföra uppgiften. Vi räknar med att inte stöta på svenskt luftvärn"...

Det behöver de inte med RBS70 ;) . Och jag tror att den fientlige flygaren blir nöjd av att höra att det enda fienden kan sätta upp i luftvärn är två bataljoner med inhemsk 60- eller 70-talsteknologimateriel i hela landet!

Jaja, jag tror ändå att bara faktumet att Sverige innehar luftvärnssystem och kompetens att använda dem, rent principiellt tvingar upp fientligt jakt- och attack-flyg.

Link to post
Share on other sites
Jag tror att förekomsten av svensk lvkompetens och svensk lvrb ändrar styrkeförehållanden markant gentemot ett scenario där dylik helt saknas.

 

Jag tror att det var de första Stingerrobotarna i Afghanistan som tvingade fram den största taktikanpassningen.

Mmm, men det tror inte jag, cynisk och svartmålande som jag är. Jag är, tvärtom mot vad många tycks tro, inte anhängare av en total avsaknad av luftvärn. Jag tycker att vi måste ha mer luftvärn, men det lilla som vi har kvar tror jag inte gör någon ledsen glad.

 

En Stingerrobot till varje kompani á la Afghanistan vore ju toppen, men de både luftvärnsbataljonerna får klona sig väl många gånger för att lyckas med det. Och RB97-bataljon(erna) också, förlåt!

Link to post
Share on other sites
Jag är, tvärtom mot vad många tycks tro, inte anhängare av en total avsaknad av luftvärn.

Det är annars lätt att tro att du föredrar inget före lite med uttalanden som detta... ;)

Lägg ner! Vad skall vi med en handfull robotar till? Försvaret är så underdimensionerat att ett luftvärnsregemente (må så vara det sista) mer eller mindre inte lär göra någon nytta. Bittert men sant!

 

En Stingerrobot till varje kompani á la Afghanistan vore ju toppen, men de både luftvärnsbataljonerna får klona sig väl många gånger för att lyckas med det. Och RB97-bataljon(erna) också

Min poäng var just att skillnaden mellan inget och en robot per bataljon är långt större än skillnaden mellan en robot per bataljon och en per kompani.

Link to post
Share on other sites
 • henke changed the title to Sveriges Luftvärnsförmåga?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By karbinhake
   Kollade nyss rapport och fick höra diverse prat om att höja försvarsanslagen. Det som dock fick mig att höja ögonbrynen mest var när reportern sade att man kollat på att införskaffa Patriot luftvärnsrobotsystem. Är detta verkligen det bästa systemet? Kostnadsmässigt, underhållsmässigt, kvalitets- och kvantitetsmässigt?
    
   http://www.svt.se/nyheter/val2014/borg-lovar-mer-pengar-till-forsvaret
    
  • By Fk Bodin
   Bamse har varit omdisskuterad många gånger om den skall skrotas eller inte. En rapport från Lv ansåg ju att den tidsperiod Bamse skulle vara i tjänst fram tills det behövs ett nytt system (2010) inte skulle vara värt det.
   Hade Bamse levererats för fem år sedan så hade det vart en annan femma, men nu verkar det lite sent.
    
   Bamse är heller inte autonomt och har inte önskad räckvidd. Men det är svenskt, bepansrat och kan sättas in tidigare än något annat robotsystem vi har idag med den kapaciteten.
    
   Ett framtagande av ett sådant avancerat robotsystem för i och för sig svensk industri till världstoppen inom luftvärnsteknik, och kan därifrån utveckla ett nytt system för luftvärnets behov 2010.
    
   Men, RBS 23 får idag anses vara föråldrat innan det ens har leverats.
   Räckvidden borde vara i samma klass som RBS 97, med kapacitet till flermålsingripanden.
   Fördel är bepansringen som luftvärnet saknar, men är RBS 23 Bamse ett bu eller ett bä?
  • By Zizka
   Hej !
    
   Satt och läste "Armemusei småskrifter 2"om Svenska Arméns luftvärn.
   I den står det att 57mm lvakan m/54 indrogs på 1970 talet.
   Vad hände med den efteråt, kunde man inte ha använt den i lokalförsvarsluftvärnsförband eller liknande.
   Borde ha kunnat gjort rediga hål i en Mi-24 Hind eller liknande flygfarkost.
   Fanns det ekonomiska skäl som att ammunitionen inte lönade sig att nytillverka ?
    
   Har varit på samtliga luftvärnsregementen förutom Gotland och kan inte påminna mig ha sett nån liknande pjäs stått uppställt vilket äldre materiel brukar ställas upp för visning.
  • By Hetsig
   Om regeringen skulle få för sig att ta tummen ur, skulle man då ha möjlighet att sätta luftvärnssystemet Aster-15 och 30 på korvett klass Visby?
  • By 5.56mm
   I krig så ska sverige lita på en hel del system men på kompani/plutonnivå ska man lita på Kulspruta 58 på lv stativ eller ? Är det bara en kostnads fråga varför man inte ersatte rbs 69 med tex stinger eller igla. Finnarna har ju köpt in en satans massa ryska tksp och igla:s för detta men ska lasse i ledet bekämpa med ak5 ?
×
×
 • Create New...