Jump to content

Recommended Posts

Det vore kul att veta vad ni andra här på forumet har för funderingar kring hemvärnsvapen i bostaden. Ni som är aktiva i hemvärnet, vill ni ha kvar vapnen i bostaden eller tycker ni att det är acceptabelt att dom centralförvaras?

-.-.-
Ja! Vapnen ska förvaras i bostaden.
Nej! Centralförvara våra vapen.
-.-.-

Link to post
Share on other sites
 • Replies 569
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ja, det fi kommer göra är att regna ned ett par kryssningsmissiler i halv-timman över området. Alternativt eller i kombination med att diversionsförband tar sig till platsen i skåpbil med sprängmedel

Bör vi nog inte behandla här. Finns inget hinder för det, sen får du helt enkelt fråga din kompanichef om vad som är sagt i ditt kompani.

Vad vore annars poängen med Hv, förutom en massa folk med m/90 som kan gå skallgång efter vilsna svampplockare?

 

Min åsikt är att även beredskapsammunition skall finnas ute - alt. delas ut när så behövs (vilket givetvis blir för sent..).

Link to post
Share on other sites

Av följande anledningar tycker jag kasunförvaring är att rekommendera:

1. I trakterna där jag bor, (låt oss kalla det nordvästskåne) verkar några extremt obehagliga "mc-ordonnanser", HA och Bandidos. Det finns folk med kopplingar till dessa individer nästan överallt. Bla bor det en sådan ca 50 meter från mej.

Jag vill inte komma hem och hitta en långhårig och tatuerad HA som är ute efter mitt vapen.

2. Eftersom myndigheten har norpat all mobam har jag ändå ingen som helst beredskap med mitt vapen hemma.

 

Jag var tidigare en stor motståndare till kasunförvaring men efter att ha diskuterat saken ingående med en kriminalpolis jag känner fanns det mtp hotbilden inga argument kvar för att förvara puffran i hemmet. Dock måste HV ha möjlighet att göra återtag om omvärldssituationen så kräver.

Link to post
Share on other sites

I ditt fall tveklöst ja. Principiellt anser jag att Hv skall förvara sin vapen i bostaden (förutsatt att denna befinnes lämplig)

Skall man hämta ut kasunvapen krävs det minst 1 vecka förvarningar till alla olika slags småpåvar/beredksapsnissar/Kasunansvariga/Tjocka Skydsvakter m väst etc etc listan kan göras hur lång som helst. Vad vi lärt oss är . Om du lämnar in något får du aldrig tillbaka det.

En annan viktigt sak är att plutch håller koll på sina mannar

ex om någon inte kommer eller hör av sig inom rimligt tid, få tag i densamma, minsta tvekan in med panget. Har själv gjort detta vid ett tillfälle.svårt med nödvändig.

 

-Fortes fortuna iuvat-

Lyckan står den djärve bi

Link to post
Share on other sites

Jag ser problemet mer ur övningstidsaspekt. Hotbilden idag som Riksdagen fastställt försvarar inte en vapenförvaring i hemmet.

Däremot ser jag det som ett potentiellt större hot för oss som övar mycket, med alla vapentransporter och den tid som går till spillo med hämtning, vård och inlämning. Nu har vi kanske bara 6 mil tur och retur, men dom som har längre får en hopplös situation. Vem ska eskortera hela kalaset 10-15 vändor varje år? Inte jag.

 

Vapeninlämning=Återgång till allmänna HV för mig, alternativt inlämning.

 

Casca

Link to post
Share on other sites

Så jag har förstått så resonerade man så när man inte tog in vapnen tillsammans med beredskapsammunitionen att det förelåg en större risk för stöld om man fraktade dem fram och tillbaka än om dem förvarades hemma.

 

Tror nog det stämmer, dessutom så kan många av hemvärnsmännen använda vapnen i nödfall även utan kronans ammo utdelad, de har ju ofta 7,62 jaktammo hemma...

Link to post
Share on other sites

Ett intressant problem som uppkommer vid en centralförvaring är utan tvekan logistiken.

 

Vart ska alla vapen förvaras? Hur ska dom förvaras? Särskiljning från kompani/pluton/grupp mm.

 

Olika kompanier har ju olika långt till regementen, där man lämpligast förvarar vapnen osv…

 

Sen när det ska övas, hur löser man det, transporter av 60 till 120 AK 4 + tunga vapen & ammunition. Det om något vore ju ett intressant mål att ge sig på om man vill komma åt våra bössor.

Link to post
Share on other sites
Guest roadkill

Fan man blir ju helt vansinnig när man läser på aftonbladet att man har stulit 1 ton ammo från en civil vapentransport. Då börjar man ju undra hur de personer som bestämmer regler för vapentranporter och dyl. tänker. Enligt aftonbladet så får man transportera obegränsade mängder ammunition. Men vid över 50 kg så måste transportören övervaka den. Helt sjuka regler om man jämför vilka krav som ställs på FM när det gäller transporter av vapen och ammo.

 

Äntligen så kanske folk börjar fatta att den delen HV vapen som har stulits och sedan använts vid brott är ganska liten jämfört med insmugglade vapen och dyl som redan finns på den svarta marknaden.

Link to post
Share on other sites

HV-soldater bör åtminstone ha möjlighet att förvara sina vapen i bostaden. Med rätt använt vapenlås är AK4 mycket bättre skyddad än i ett vapenskåp. Dock tycker jag att HV borde vara hårdare när det gäller "nollor", nyantagna och folk som missköter sig. Kasunförvaring bör ses som en förmån i vissa fall. I "icke kasuntäta" områden bör högre krav ställas på HV-soldater när det gäller utnyttjande av vapenlås.

 

Danne

Link to post
Share on other sites
Guest roadkill

Enda motiveringen till att HV fortfarande har vapen i hemmet är rent övningstekniskt. HV oftast övar 1 dagars övningar och om man då blir tvungen att åka till sitt regemente för att hämta ut vapnet innan övningen så har kanske för många redan havla dagen gått. Då kanske många undrar varför man inte ordnar med en gemensam transport av vapen till övningen, visst ett jättebra förslag men dock ganska dyrt och även det ganska omständigt pga att FM får inte transportera hur många vapen som helt utan eskort. Listan kan säkert göras längre men det är i alla fall någon av anleningarna.

 

HV står idag under samma beredskapstid som övriga förband inom FM dvs. 48 tim pga. av minskad hotbild för angrepp mot sverige.

 

Som jag ser det så är förvaring i hemmet fortfarande den bästa lösningen så länge det sköts på ett bra och säkert sätt. Personligen så tror jag att om man tog in alla vapen för HV och centralförvarade dem så kommer HV att gå under pga. allt strul detta skulle leda till.

Link to post
Share on other sites
I "icke kasuntäta" områden bör högre krav ställas på HV-soldater när det gäller utnyttjande av vapenlås.

 

Danne

Vad menar du med högre krav?

Antingen är vapnat låst eller så är det inte låst.

Finns det någon annan variant?

Link to post
Share on other sites

Jodu, jag har tyvärr sett att låset inte används så flitigt som det borde. Man borde alltså försöka höja medvetandenivån när det gäller HV-soldaternas säkerhetstänkande. Låset bör ju sitta i fram till och med att övningen börjar, tyvärr slarvas det en del med det. Problemet är alltså inte helt binärt :D

 

Danne

Link to post
Share on other sites
Jodu, jag har tyvärr sett att låset inte används så flitigt som det borde. Man borde alltså försöka höja medvetandenivån när det gäller HV-soldaternas säkerhetstänkande. Låset bör ju sitta i fram till och med att övningen börjar, tyvärr slarvas det en del med det. Problemet är alltså inte helt binärt :D

 

Danne

Låste SKA sitta i till och från övningen, likaså SKA underbeslaget transporteras separerat från vapnet i och ligga i ena benfickan.

 

Ansvarigt befäl ger sedan order om att vapnelås tas ur, underbeslag monteras och vapnet görs klart för aktuell visitation.

 

Det är det som gäller hos oss, och vad jag har hört ska det vara gällande säkerhetsnorm för samtliga Hv.

Link to post
Share on other sites

Vad är det för vits med Hv om man inte låter dom förvara ak4:orna hemma hos sig själva?

Skulle man ta ett sånt idiotiskt beslut som att ta in alla vapen skulle säkerligen medlemsantalet sjunka med hälften.

Vem vill vara med i nått leksaksförband som inte ens kan anförtro sina medlemmar vapen till att försvara sig själva i en krigssituation?

 

Det skulle dock inte förvåna mig om man beslutar sig för kasunförvaring...

Link to post
Share on other sites
Vad är det för vits med Hv om man inte låter dom förvara ak4:orna hemma hos sig själva?

Skulle man ta ett sånt idiotiskt beslut som att ta in alla vapen skulle säkerligen medlemsantalet sjunka med hälften.

Vem vill vara med i nått leksaksförband som inte ens kan anförtro sina medlemmar vapen till att försvara sig själva i en krigssituation?

 

Det skulle dock inte förvåna mig om man beslutar sig för kasunförvaring...

Bara för att vapnen förvaras centralt innebär det ju inte att vi kommer att stå vapenlösa i en krigssituation.

 

Jag ser fördelar & nackdelar i både centralförvaring och det befintliga systemet. Håller med dig om att medlemsantalet säkerligen kommer att sjunka om man centralförvarar vapnen. Men å andra sidan är man med i Hemvärnet för att få ha en AK 4 hemma, så är man nog med av fel anledning…

Link to post
Share on other sites

att Alexandersson:

Om det är så att enda anledningen till att man är hemvärnsman är att få ha puffran hemma har man nog fått sina "priorities screwed up". Vad jag kan förstå är det ett fåtal hemvärnsmän som har sådana geografiska förhållanden att det inte fungerar med kasunställda vapen. Det stora flertalet verkar kunna förvara sina vapen i en kasun i omedelbar anslutning till fordon, understödsvapen och övrig utrustning och kan hämta dessa tämligen snabbt och enkelt i samband med övning och larm.

Link to post
Share on other sites

Nu var det ju inte riktigt så jag menade. Styrkan med HV är ju att dom har vapnen hemma och således kan vara på plats betydligt snbbare än om man var tvungna att hämta skiten.

Om inte annat så blir det ju mer att göra logistiskt sätt.

Som HV man gör man en instats för sitt land då bör även FM ge en förtroendet att låta en ha puffran hemma.

En sak man även bör tänka på är att militära vapen i mycket liten utsträckning används vid rån och liknande!

Vem har för övrigt lust med att åka flera mil för att hämta sin puffra?

Link to post
Share on other sites

att Alexandersson:

Om du läser hela mitt inlägg så står det att det stora flertalet antagligen kan kasunförvara sina vapen utan alltför stora olägenheter. Givetvis måste även geografin styra vem som ska ha sitt vapen hemma. Jag förmodar dock att de allra flesta aktiva har insatskontrakt och därför hämtar ut fordon och tunga vapen centralt och då kan man ju hämta sitt personliga vapen samtidigt, eller?

Link to post
Share on other sites

Som en liten parantes kan nämnas att det finns mellan 40 000 - 45 000 illegala vapen i Sverige. Ett par stulna ak-4:or är en droppe i havet om man tänker på allt annat som finns "ute".

Link to post
Share on other sites

Man bör aldrig se ett stulet högprestanda automatvapen som en "droppe". Den polis som möter det med sin Sig Sauer kommer inte att se det som en droppe, speciellt inte då han genom skatt har betalat för det. Det är försvarsmaktens       f-rbannade plikt att hålla koll på sina vapen.

Link to post
Share on other sites

Egentligen en ganska löjlig diskussion det här med att kriminella kan använda ak4:or och andra puffror.

Vill exempelvis Hells Angels ha ett par puffror ser dom nog till att fixa det oavsett om det är "svårt" eller ej.

Missförstå mig inte men hade HA eller likanande organisation velat ha militära vapen är det nog inget större problem för dom att fixa detta.

Link to post
Share on other sites

Jag tycker att det finns både fördelar och nackdelar. Jag tycker att en viss grupp människor ska ha sin AK hemma och andra inte ska ha det. Det är så Alexandersson att inte alla som går med i HV eller militären har god moral. Ett bra exempel är ju militär ligan. Sedan är min personliga åsikt att HA faktiskt nog inte har det så jädra lätt att skaffa det. Kom ihåg Thomas Möller hotade civilaren om att han hade en hagelbössa inte om nån AK bara ett ex. AK i fel händer är MYCKET farligt och det är inte i rätt händer för att det är HV man. Jag tycker att vi måste se till att de som har en AK hemma är folk med äkta och hög moral som är psykiskt stabila, så att vi inte får massa flink och militärligor med vapen! hur detta ska ske är svårt att säga men såvitt jag förstår har man inte några speciella krav eller tester detta kanske borde existera. Att geografi skulle vara det viktigaste håller jag ej med om det handlar om rätt och fel person. Men sedan ska vi ju faktiskt komma ihåg scweich där nästan alla har en automatare hemma och det funkar fint, förutom för ett tag sen när en kille "flippade" ut totalt och typ 10 talet personer dog. ( annars har schweiz låg mordstatistik ca 40 mördas per år)

 

Bara lite tankar kom gärna med kritik förslag och ideer

Link to post
Share on other sites

Nu kommer det bli ett jävla liv på Hv killarna.

 

Men jag anser att deras vapen skall centralförvaras. Kan man inte lita på en Resoff/Yoff att ha en pistol hemma hur fan kan man då motivera att 50000 st AK4 finns ute???

Link to post
Share on other sites

Måste bara få svara på denna fråga! :D

 

För att hemvärnssoldater inte har för vana att hota att "glocka" andra människor........

 

Kunde inte låta bli.

 

Danne

 

(IRONIVARNING)

Link to post
Share on other sites

Det kan hända att jag har fel men idag så förvaras inga vapen i kasuner i skogen utan allt ligger i kasuner på regementen eller i centrala lager med högre säkerhet än kasuner i skogen.

Våra fordon står i ett förråd tillsammans med övrig materiel dock ej förstärkningsvapen. Vapen och amm hämtas på regementen i närheten.

 

Hemvärnsmän som är så vapenkåta att som måste ha vapnen hemma borde slängas ut ur hemvärnet. Lika så de som inte kan följa order och alltid ha vapnet låst utom vid övningar och vård.

 

Av övningsteckniska skäl tycker jag att vapnen ska förvaras i hemmet men man skulle kunna centralförvara nycklarna till låsen. Nycklarna skulle man kunna förvara i larmade säkerhetsskåp på staber och liknande ute i landet. Om ett inbrott sker i en stab är det bara att byta ut alla vapen lås. Om någon snor ett vapen så är det bara att omedelbart plocka bort den nyckeln ur säkerhetsskåpet. Om tjuvarna samma natt snor både vapen och nyckel så finns det nog inte mycket som stoppar dom.

 

Gör vi på detta sätt så är vapnen lätt tillgängliga och ändå ganska säkert förvarade. Detta kräver givetvis att man på övningarna får tid till vård innan man låser in nycklarna.

Link to post
Share on other sites
Av övningsteckniska skäl tycker jag att vapnen ska förvaras i hemmet men man skulle kunna centralförvara nycklarna till låsen. Nycklarna skulle man kunna förvara i larmade säkerhetsskåp på staber och liknande ute i landet. Om ett inbrott sker i en stab är det bara att byta ut alla vapen lås. Om någon snor ett vapen så är det bara att omedelbart plocka bort den nyckeln ur säkerhetsskåpet. Om tjuvarna samma natt snor både vapen och nyckel så finns det nog inte mycket som stoppar dom.

 

Gör vi på detta sätt så är vapnen lätt tillgängliga och ändå ganska säkert förvarade. Detta kräver givetvis att man på övningarna får tid till vård innan man låser in nycklarna.

Att centralförvara nycklarna är i mina ögon en sämre lösning än att plocka in våra vapen. För att man ska kunna byta alla lås om ett inbrott sker i t ex staben som i ditt exempel så måste det ju finnas dubbletter av nycklarna till våra lås vilket det inte gör idag.

 

Genom att separera låsta vapen från nycklarna riskerar man i allt för stor utsträckning att stå med obrukbara vapen.

Link to post
Share on other sites
För att man ska kunna byta alla lås om ett inbrott sker i t ex staben som i ditt exempel så måste det ju finnas dubbletter av nycklarna till våra lås vilket det inte gör idag.

Det numret som finns på ditt vapenlås=ny nyckel om det krävs.

 

Från 3:e man har jag också fått uppgiften att det finns centralnycklar att tillgå.

 

I övrigt håller jag med dig.

 

Casca

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By Pederb&
   Årets julklapp - Ak 4 C till alla hemvärnssoldater! Försvarsmakten köper in ytterligare exemplar av den justerbara kolven, benämnd Ak 4 C, och målet är att alla hemvärnssoldater ska vara ombeväpnade i slutet av 2022.
    

  • By henke
   Ny automatkarbin för skarpskyttar, Ak 4D. Det är en ekonomiskt effektiv lösning där man snabbt kan nyttja uppgradera befintliga Ak 4B med det gamla Ak 4 OR riktmedlet Hensoldt 4x24, ny justerbar kolv, nytt handskydd från Spuhr.  Ett benstöd kommer också att anskaffas, dock ej det på bilden. 
   Det nya handskyddet har Spuhr interface och andra saker kan fästas på det, såsom laserpekare, osv. 
   400 Ak 4D kommer att tillföras de reguljära förbanden.  
   Hemvärnet kommer tillföras 5000 av den enklare Ak 4C som enbart har den nya kolven, som kraftigt förbättrar förmågan att kunna skjuta automateld med Ak 4 samt bättre anpassas till skytten.
   ---
   New assault rifle for sharpshooters. This is the new Swedish version of Heckler&Koch Gewehr 3, called Automatkarbin 4D (Ak 4D).
   It's a budget solution to get a more qualified weapon for sharpshooters in caliber 7.62x51 mm NATO.
   It's a standard modernized Ak 4B with picatinny rail that has been fitted with a new handguard and adjustable buttstock from Spuhr. The optics is the old sharpshooter's Hensoldt 4x24 sight that was used on Ak 4A as Ak 4OR. A bipod is also fitted. The handguard can be fitted with all sorts of accessories such as laser designators, etc. 
   A total of 400 Ak 4D will be made available for regular troops. Automatkarbin 4C is an Ak 4B fitted only with the new Spuhr buttstock. A total of 5000 Ak 4C will be made available for the Swedish Home Guard (Hemvärnet). The videos I've seen when Spuhr is shooting full auto seems very promising.
   The old original buttstock made it very hard to get any accuracy in full auto. 
  • By Perman
   Cornucopia:
    
    
   BREAKING: Amerikanska Gröna baskrarna stationerade heltid i Sverige - tränar hemvärnet i gerillakrigföring mot rysk ockupation
   (https://cornucopia.cornubot.se)
    
   /Per
  • By mskompass
   Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering säger att för att få graden korpral måste man ha genomgått befordringsutbildning. Jag ska bli stfgrpC i en grupp med specialister ( X befattning) Vilken utav gruppbefälsutbildningarna klassas som befordring utbildning? Och vilka utbildningar måste jag gå Gruppbefäl 1 är en självklarhet.
   Men måste jag gå Gruppbefäl 2 eller hoppar man direkt till gruppbefäl X och måste man gå IKG (Instuktörskurs Grund) Har svårt att hitta info om detta och hade uppskattat svar från nån som har koll. 

   Länk till https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-ffs-2014-/ffs-2019-07.pdf

   Samma fråga ligger även på en annan tråd då jag inte förstod att man kunde välja hemvärnet som tråd utan att komma in på ungdomstråden.
  • By henke
   I morgon är det exakt ett år sedan dödsolyckan 2019-03-25 då ett Stridsfordon 90 körde över ett tält med en spaningspatrull från Hemvärnet under övningen Northern Wind i Överkalix och en kvinnlig soldat dödades. I  går kom haverikommissionens rapport.
    
   Länk till rapporten [PDF]: https://www.havkom.se/assets/reports/RM2020_01-Slutrapport.pdf
    
   Bidragande orsaker till att regeln med minst 50 m avstånd till stridsfordon inte kunde hållas praktiskt enligt rapporten:
   • Att terrängen i området för observationsplatsen inte erbjöd skydd mot stridsfordon
   • Att den tidvis omfattande trafiken som förekom på vägen utom synhåll för patrullen minskade möjligheten för posten att kunna särskilja motorljuden
   • Att spaningspatrullen inte hade full förståelse för Stridsfordon 90:s uppträdande i den aktuella terrängen.
    
   SVT - Dödsolyckan under Northern Wind – säkerhetsregler följdes inte
   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/dodsolyckan-under-northern-wind-sakerhetsregler-foljdes-inte
    
   Mer om olyckan:
    
   Haverikommisionen  Olycka under militärövningen Northern Wind  M-10/19
   Händelsedatum: 2019-03-25
   En underrättelsegrupp hade upprättat en observationspost och strax intill placerat ett förläggningstält. Under natten förflyttade sig en spaningspluton med stridsfordon 90 i området. Stridsfordonet kom att passera över förläggningstältet, varvid en person omkom.
   https://www.havkom.se/utredningar/militaer/olycka-under-militaeroevningen-northern-wind
    
   FÖRSVARSMAKTEN - Dödsolycka under övning Northern Wind
   Klockan 00.55 natten mot måndagen den 25 mars inträffade en allvarlig olycka under övning Northern Wind i östra Norrbotten. En person har bekräftats avliden efter att ha blivit påkörd av ett stridsfordon 90. Inga andra personskador.
   https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/03/dodsolycka-under-ovning-northern-wind/
    
   SVT - Kvinnan låg i tält när hon blev överkörd – så gick olyckan till
   Den kvinna i 40-årsåldern som omkom efter att ha blivit påkörd av ett stridfordon 90 under övningen Northern Wind tillhörde en spaningsgrupp från fältjägargruppen i Östersund.
   Olyckan skedde när en annan spaningspluton ovetandes körde över det tält där kvinnans grupp låg och spanade.
   – Spaningsbasen var mycket väl dold, säger Stefan Smedman, övningsledare Northern Wind.
   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/kvinnan-lag-i-talt-nar-hon-blev-overkord-sa-gick-olyckan-till
    
   Aftonbladet - Försvarsmakten om dödsolyckan
   https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K3Mnmo/forsvarsmakten-om-dodsolyckan
×
×
 • Create New...