Jump to content

Recommended Posts

Dessutom är alla vapen i HV individmärkta med en streckkod. Vilket innebär att de kulor som avlossades vid rånet ute på Arlanda lätt kan bindas till ett individuellt vapen och därigenom till en individ om det skulle vara så att ett HV-vapen var inblandat. Ingen är så korkad att man tar den risken.

Att vapnen är/var streckkodsmärkta underlättar ju knappast för identifieringen av eventuella kulor eller fragment av kulor. Mängden vapen av typ AK 4, som finns på drift är som det påpekats i andra inlägg stor och än större om man tar hänsyn till vapen som letat sig in från grannländer.

 

Ammunition

Att få tag i ammunition är sorgligt enkelt, både som värnpliktig, stamanställd eller frivillig ansluten finns det gott om tillfällen att komma över en par skott, en ask, en limpa eller ibland till och med en låda.

 

7,62 patronen finns ju dessutom som civil ammunition (.308) och även om det är krav på att man ska uppvisa licens för att få köpa ammunition så är jag övertygad om att det inte efterföljs till 100% av landets vapenhandlare och järnaffärer.

Link to comment
Share on other sites

Guest Greven

HvPrsk >>> Nej det underlättar inte i sig. Men tänk dig följande:

 

Ett gäng glada HV gossar begår ett rån varvid de sprayar motorblocket på en Falck bil med sina tjänstevapen.

 

Hur lång tid kommer det att ta innan evetuella misstänkta är inringade? Ett par dagar max. Sedan är det bara att plocka in deras vapen och provskjuta. Blir liksom svårt att skaffa ett "ersättningsvapen" (förr i den grå forntiden var det väl inte alltid helt klart vem som hade vilket vapennummer ens) och dumpa den utkvitterade fyran eller att hävda att "oj då den måste ha stulits förra året och jag har ju inte varit med på någon övning sedan dess" när Kompanichef kan plocka fram datum för den senaste inventeringen som ägde rum för max 12 månader sedan.

 

Kollen på våra vapen med lås, id-märkning och inventeringar har nu höjts till en acceptabel nivå. Min huvudpoäng är att ingen HV-man är så korkad att han använder sitt tjänstevapen och tror att han skall komma undan.

Link to comment
Share on other sites

Kollen på våra vapen med lås, id-märkning och inventeringar har nu höjts till en acceptabel nivå. Min huvudpoäng är att ingen HV-man är så korkad att han använder sitt tjänstevapen och tror att han skall komma undan.

Helt sant, vi har en betydligt högre kontroll på vilka vapen som finns vart idag...

 

Kan nämna som lite kuriosa att alla vapen inte förses mes streckkod längre, åtminstone så finns det ingen på min "nya" AK som jag hämtade för ett tag sedan.

 

Tror det har med kraven på årliga vapen kontroller att göra, man anser kanske att det är gott nog.

Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

Denna streckkod, vad finns det för info bakom den? Enda anledningen jag kan se är att man kan läsa en strecckkod med maskin, och inte behöver skriva in ett vapennummer för hand. Kan vara vanskligt att OCR-läsa vapennummer. (?)

 

Fanns streckkod på bössan man fick ut i lumpen också..

Link to comment
Share on other sites

Denna streckkod, vad finns det för info bakom den? Enda anledningen jag kan se är att man kan läsa en strecckkod med maskin, och inte behöver skriva in ett vapennummer för hand. Kan vara vanskligt att OCR-läsa vapennummer. (?)

 

Fanns streckkod på bössan man fick ut i lumpen också..

Har inte 100 koll på vad för info som finns bakom koden. Men jag kan tänka mig att uppgifter som vapennummer, namn, Hv komp, senast servad/besiktigad mm kan ligga där...

Link to comment
Share on other sites

Står inte vapennumret på vapnet? Står inte vapennumret i en lista, tillsammans med ägarens namn? Var tog vapnet vägen "förr"?

Jorrå, vapennumret står på vapnet, och det finns på listor och i dina personliga kvittenspapper.

Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

Så, då återkommer jag till min fråga om inte streckkoden bara är till för att man ska kunna läsa av vapennumret maskinellt? Stoppar man sedan in vapennumret i datorn så borde man kunna få all den info som "döljer" sig bakom streckkoden. Och vad var det för snack om att vapnen inte plockades in förr?

 

hehe. sicken tråd det här har blivit. =)

Link to comment
Share on other sites

Min streckkod är nersliten av flitigt övande,har sagt ifrån men det glöms lika fort.

På min förra AK var streckkoden placerad så att den hamnade under kikarfästet. Så redan när jag satte på siktet första gången var den förstörd. Det är tydligen inte så viktigt att få den utbytt, man kanske har frångått streckkoderna redan…

Link to comment
Share on other sites

Om jag fattar detta rätt så är det så att varje kulla som avlåsnas från en HV mans AK får en streckod på sig?

Men ni snackade också om att denna slits ut om den gjort det är den väl värdelös? och hur ofta kollas det att du inte har rispat till sträckoden?

Link to comment
Share on other sites

Om jag fattar detta rätt så är det så att varje kulla som avlåsnas från en HV mans AK får en streckod på sig?

Men ni snackade också om att denna slits ut om den gjort det är den väl värdelös? och hur ofta kollas det att du inte har rispat till sträckoden?

Nej, du har inte fattat det rätt, utan fått det hela lite om bakfoten.

 

Vapnen har en dekal med en streckkod på sig, den sitter på utsidan av vapnet och blir utsatt för väder, vind och nötningar. Det händer att den slits sönder eller mattas ut så att  den inte går att läsa av...

Link to comment
Share on other sites

Så det går inte att indentifiera vem som "äger" den AK'n som kulan har blivit avlossad från?

Jo, om det genomförs ett ballistiskt test och kulan går att matcha till ett bestämt vapen. Då kan man i sin tur matcha vapnet till ägaren.

 

Men man kan inte utgå enbart från kulan och tala om vilket vapen som avlossat den. Du måste ha vapnet som referens, genomföra en provskjutning och jämföra kulorna...

Link to comment
Share on other sites

Det låter ju för mig som att det inte vorre så farligt att använda HV-vapen för de slöddren som rånade värde transporten? såvidda de inte har en direkt koppling som tex att de jobbar där eller är misstänkta av andra skäl. För hag tror ju inte polisen gör 50 000 tester......

Link to comment
Share on other sites

Guest Greven

Niklas >>> Om ett sådant rån genomfördes av fyra HV män skulle hemligheten sippra ut ganska snabbt. Oavsett om det handlar om snack, personlighetsförändringar eller nya konsumtionsmönster så skulle det märkas.

Link to comment
Share on other sites

Det förekommer att HV-män använder sina vapen i brottsliga sammanhang, även om det är förvånansvärt sällsynt. För sju- åtta år sedan deltog min grupp t ex i gripandet av en HV-man som rånat en bank i en mindre ort med sin egen Ak. Jag har även deltagit där HV-män hotat grannar på fyllan med sin Ak4.

 

Ak 4 är ett välanvänt vapen i brottssammanhang, och är inget trevligt vapen att möta som polis. Jaktvapen används däremot sällan eller aldrig vid rån.

 

Vid rån används huvudsakligen kniv, yxa, pistol, avsågade hagelgevär eller militära vapen. Upp till pistol och avsågade hagelgevär är hotet relativt hanterbart som polis då man själv har tillgång till likvärdiga eller bättre vapen. Vid nivån militära automatvapen är hotet inte längre hanterbart och ett ingripande löper stor risk att utvecklas till ren strid, med allt vad det innebär för såväl polismän som allmänhet.

 

Detta är förmodligen anledningen att så många poliser ser det som extra viktigt att minska förekomsten av militära vapen. På senare år har mängden insmugglade vapen från öst ökat markant, men Ak4 dyker trots detta ideligen upp i spektakulära sammanhang.

 

Streckkoden på de militära vapnen saknar i princip betydelse i polisiära sammanhang. För att binda ett vapen till ett brott måste man fysiskt få tag på själva vapnet. Det individnummer som finns instansat går inte att förändra eller få bort på samma sätt som streckkoderna.

Link to comment
Share on other sites

Vill bara tilläga att jag flera gånger noterat att när press raporterat att Ak4 använts i brottsliga sammanhang så har jag kunnat konstatera att det faktiskt varit G3, ofta intagna från från Norge faktiskt.

 

En G3 är ju en Ak4, men i dom fallen är det ju inte försvarmakten som blivit av med dom.

 

Appropå norge föressten, där är det väl fortfarande licensfritt att köpa hagelgevär i sin lokala matbutik?

Link to comment
Share on other sites

Jag känner inte till hur det är med hagelgevär i Norge, men vid t ex skjutningarna vid Stureplan användes en norsk AG3. Detta var varken första eller sista gången detta hände.

 

Apropå tillgången av ammunition för brottslingar är det fortfarande licensfritt att köpa laddutrustning, kulor, krut, hylsor och tändhattar och tillverka sin egen ammunition. Ammunitionskomponenterna till allt från .22 short till .50 BMG är fullt möjligt att enkelt och helt lagligt införskaffa och sammanfoga utan licens.

 

För en investeringskostnad på 3-5000 spänn har du sedan ammunition nog att begå brott resten av livet. Det är dock så pass lätt att komma över ammunition på andra vägar att "buset" inte ser sig behöva gå denna omväg. Under mitt knappa decennium som polis har jag aldrig sett eller hört talas om hemtillverkad ammunition i brottsliga sammanhang.

Link to comment
Share on other sites

Alla initiativ för att förhindra att vapen kommer på glid är bra, men jag tvivlar på att montering av sändare på vapnen är vare sig praktiskt eller ekonomiskt genomförbart i dagsläget.

 

Jag är ingen expert på radioteknik, men förutsättningen är att sändaren inkapslas i vapenlåset, inte behöver strömkälla och inte kan skärmas av. Jag är tveksam huruvida detta är möjligt med dagens teknik och ekonomi.

 

Jag misstänker dock att det finns mer kostnadseffektiva lösningar.

Link to comment
Share on other sites

AK 4:an eller G3 som den heter hos tillverkaren H&K ,är väl än av världens vanligaste Automatkarbiner i kaliber 7.62 mm x 51. Används av : Sverige (vi har även skänkt vapen till Estland,Lettland, Litauen...bla till 10 Infanterifataljoner M/77). Norge, Danmark, Tyskland, Turkiet, Mexico, Chile mm. Så det är ju klart att alla AK4 som används för brott i Sverige inte är stulna från FM.

Link to comment
Share on other sites

Som tex vad? och det har redan använts tidigare av britterna enligt någon, om du går längre back och kollar.

Spårsändarna som användes av Sektion 14 på Irland var ämnade att lokalisera och möjliggöra pejling/kartläggning av enstaka vapen i vapengömmor och hur dessa flyttades runt. Allt i syfte att ta reda på var & när man skulle göra razzia eller tillslag…

 

Att utrusta alla Hv vapen med spårsändare modell fotboja är långt ifrån samma sak.

Link to comment
Share on other sites

Ser ingen anledning varför Hv skall ha vapen hemma och vi andra inte. Och kom inte med beredskap för vår regering har beslutat att vi har ca 10 år till ett krig. Och har man åsikter om detta och är Hv så motverkar man den demokratiskt valda regeringen och bör inte inneha ett militärt vapen.

 

Vad jag menar med detta är inte att jag är "sosse", utan att Hv inte kan ha en egen hotbild!!!!

Link to comment
Share on other sites

Då mitt tidigare svar på frågan angående spårsändare inte "gick hem" förtydligar jag min personliga åsikt:

 

De spårsändare som använts på bl a Nordirland anbringas oftast på ett vapen i ett parti. Hela partiet sätts sedan under övervakning under en begränsad tid. Om operationen bedöms "bränd" avbryts det hela och partiet beslagtas. Till skillnad från Hemvärnets vapen behöver inte sändaren fungera i tio år - utan i en vecka.

 

Om spårsändare av samma typ skulle användas inom HV förefaller det mig som en orimlig uppgift att förse tiotusentals  vapen landet runt med sändare. Den organisation som krävs för att kontinuerligt kontrollera att alla sändare fungerar, sänder på rätt frekvens och har fräscha batterier skulle bli en logistisk mardröm och en penningslukare av enorma mått. Varje sändare skulle dessutom behöva en individuell kod som gör att den kan särskiljas från de andra.

 

Då jag inte slaviskt följer utvecklingen inom elektronikområdet vet jag inte om det är möjligt att för en billig penning producera en sändare som kan:

 

1. Integreras i vapenlåset

2. Ha batterikapacitet för att ligga underhållsfritt i 5-10 år

3. Förses med individuellt utskiljbar kod

4. Aktiveras med en sändare så kraftig att den trots att ha legat utan underhåll i åratal avge en signal som även om den avskärmas kan detekteras på 10-20 mils avstånd.

 

Varje polisflygbasering måste sedan förses med pejlingsutrustning och utbildad personal för en överkomlig penning.

 

Om detta är möjligt med dagens teknik är sändare en bra idé. Jag misstänker dock att (med dagens teknik) t o m inköp av vapenskåp till all HV-personal skulle vara en betydligt mer ekonomisk lösning.

 

Som alternativ till båda dessa förefaller central förvaring som ett ekonomiskt "klipp", även om det skulle kräva aldrig så mycket övertidsersättning och traktamenten för de instruktörer och bevakningspersonal som skulle tvingas transportera ut vapnen vid övningar.

Link to comment
Share on other sites

Jodu, jag har tyvärr sett att låset inte används så flitigt som det borde. Man borde alltså försöka höja medvetandenivån när det gäller HV-soldaternas säkerhetstänkande. Låset bör ju sitta i fram till och med att övningen börjar, tyvärr slarvas det en del med det. Problemet är alltså inte helt binärt :rolleyes:

 

Danne

Konstigt!? I MDM så finns det en regel som säjer att man endast tar ur vapenlåset när övningen börjar (vid övningslats)/ övningsledaren ansvarar ochså att samtliga låser vapnet efter vård/övning. Då ligger ansvaret på övningsledaren om inte vapnen har låsts efter övn.

Link to comment
Share on other sites

Så konstigt är det väl knappast. Personliga initiativ(särskilt när något kan uppfattas som jobbigt) är ju relativt vanliga överallt i samhället. Jag tror inte alla HV-män tar det här med vapenlåset på riktigt allvar. Alla är inte så frälsta som herrarna som hänger på det här forumet. Tror att man skulle behöva betona allvaret med vapenlåsen på ett bättre sätt.

 

Det är fullständigt meningslöst att läxa upp MIG, jag är redan"frälst".

 

Danne

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By Tony65
   Hej!
   Något tips om vad man behöver ta med sig till Hv-Intro-utbildning?
   Förutom ett positivt sinne
    
   Sker Skyddsvaktsutbildning normalt inom ramen för 4-dagars intro eller vid separat tillfälle?
    
   //Tony
  • By Pederb&
   Årets julklapp - Ak 4 C till alla hemvärnssoldater! Försvarsmakten köper in ytterligare exemplar av den justerbara kolven, benämnd Ak 4 C, och målet är att alla hemvärnssoldater ska vara ombeväpnade i slutet av 2022.
    

  • By henke
   Ny automatkarbin för skarpskyttar, Ak 4D. Det är en ekonomiskt effektiv lösning där man snabbt kan nyttja uppgradera befintliga Ak 4B med det gamla Ak 4 OR riktmedlet Hensoldt 4x24, ny justerbar kolv, nytt handskydd från Spuhr.  Ett benstöd kommer också att anskaffas, dock ej det på bilden. 
   Det nya handskyddet har Spuhr interface och andra saker kan fästas på det, såsom laserpekare, osv. 
   400 Ak 4D kommer att tillföras de reguljära förbanden.  
   Hemvärnet kommer tillföras 5000 av den enklare Ak 4C som enbart har den nya kolven, som kraftigt förbättrar förmågan att kunna skjuta automateld med Ak 4 samt bättre anpassas till skytten.
   ---
   New assault rifle for sharpshooters. This is the new Swedish version of Heckler&Koch Gewehr 3, called Automatkarbin 4D (Ak 4D).
   It's a budget solution to get a more qualified weapon for sharpshooters in caliber 7.62x51 mm NATO.
   It's a standard modernized Ak 4B with picatinny rail that has been fitted with a new handguard and adjustable buttstock from Spuhr. The optics is the old sharpshooter's Hensoldt 4x24 sight that was used on Ak 4A as Ak 4OR. A bipod is also fitted. The handguard can be fitted with all sorts of accessories such as laser designators, etc. 
   A total of 400 Ak 4D will be made available for regular troops. Automatkarbin 4C is an Ak 4B fitted only with the new Spuhr buttstock. A total of 5000 Ak 4C will be made available for the Swedish Home Guard (Hemvärnet). The videos I've seen when Spuhr is shooting full auto seems very promising.
   The old original buttstock made it very hard to get any accuracy in full auto. 
  • By Perman
   Cornucopia:
    
    
   BREAKING: Amerikanska Gröna baskrarna stationerade heltid i Sverige - tränar hemvärnet i gerillakrigföring mot rysk ockupation
   (https://cornucopia.cornubot.se)
    
   /Per
  • By mskompass
   Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering säger att för att få graden korpral måste man ha genomgått befordringsutbildning. Jag ska bli stfgrpC i en grupp med specialister ( X befattning) Vilken utav gruppbefälsutbildningarna klassas som befordring utbildning? Och vilka utbildningar måste jag gå Gruppbefäl 1 är en självklarhet.
   Men måste jag gå Gruppbefäl 2 eller hoppar man direkt till gruppbefäl X och måste man gå IKG (Instuktörskurs Grund) Har svårt att hitta info om detta och hade uppskattat svar från nån som har koll. 

   Länk till https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-ffs-2014-/ffs-2019-07.pdf

   Samma fråga ligger även på en annan tråd då jag inte förstod att man kunde välja hemvärnet som tråd utan att komma in på ungdomstråden.
×
×
 • Create New...