Jump to content

Varför upplevs FMV och materielanskaffningsprocessen så besvärlig?


Recommended Posts

On 4/10/2023 at 5:24 PM, Pärmtroll said:

FMV utgår i sin tur från SMS:en och omvandlar denna till en mer detaljerad teknisk kravspecifikation och genomför därefter en upphandling i enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

 

FMV kan inte på eget bevåg frångå kraven som FM fastställt i SMS:en utan måste i så fall erhålla tillstånd från FM, men däremot är FMV fria att inom ramarna för SMS:en och lagen lägga till egna krav.

 

Vis av erfarenhet kan jag säga att det just här kan hända att produkten går från COTS till FMV-hittepå som inte blev som det var tänkt.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Yxa said:

 

Vis av erfarenhet kan jag säga att det just här kan hända att produkten går från COTS till FMV-hittepå som inte blev som det var tänkt.

Här blir det ju då extra viktigt för FM att vara väldigt specifik i sin kravställan och lämna så lite utrymme som möjligt öppet för tolkning så inte FMV kommer med nåt hittepå.

Link to comment
Share on other sites

15 hours ago, Yxa said:

 

Vis av erfarenhet kan jag säga att det just här kan hända att produkten går från COTS till FMV-hittepå som inte blev som det var tänkt.

 

COTS=commercial off the shelf alltså civila produkter det du pratar om är snarare MOTS=military off the shelf (eller OTS generellt).

Som Pärmtroll säger så får inte FMV hitta på egna krav fritt, de får framförallt inte gå emot det FM specat (däremot så måste det omvandlas till upphandlingsspråk så att man kan göra en upphandling). De tilläggskrav som läggs på är inget som gör om fundamenta i upphandlingen utan kommer ju vara i stil med "tillverkaren måste kunna svenska eller engelska". Vad man vill ha och hur det ska fungera är redan bestämt i SMS:en som Pärmtroll påpekade.

Att antyda att FMV sitter och medvetet förstör upphandlingar för att känna sig "speciella" eller ha "FMV-hittepå" tycker jag är rent vidrigt. Framförallt som ingen lyckats visa ett enda exempel där det skett att FMV tagit kravspecen och lagt till saker medvetet för att vara "speciella".

En mycket stor andel av de som jobbar på FMV ÄR officerare. Varför tror folk att de har någon vilja att medvetet sabotera för försvarsmakten övergår mitt förstånd och visar bara på en total okunskap om vad FMV är och har för uppdrag.

 

Men om du nu har erfarenhet av att FMV frångått SMS:en och upphandlat något helt i strid med försvarsmakten så kan du ju peka på det. Rent krasst sitter du i en sådan situation att du har erfarenheten så torde du inte ens säga att du har den då det torde bryta mot säkerhetsskyddslagen.

 

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Peo said:

 

COTS=commercial off the shelf alltså civila produkter det du pratar om är snarare MOTS=military off the shelf (eller OTS generellt).

Som Pärmtroll säger så får inte FMV hitta på egna krav fritt, de får framförallt inte gå emot det FM specat (däremot så måste det omvandlas till upphandlingsspråk så att man kan göra en upphandling). De tilläggskrav som läggs på är inget som gör om fundamenta i upphandlingen utan kommer ju vara i stil med "tillverkaren måste kunna svenska eller engelska". Vad man vill ha och hur det ska fungera är redan bestämt i SMS:en som Pärmtroll påpekade.

Att antyda att FMV sitter och medvetet förstör upphandlingar för att känna sig "speciella" eller ha "FMV-hittepå" tycker jag är rent vidrigt. Framförallt som ingen lyckats visa ett enda exempel där det skett att FMV tagit kravspecen och lagt till saker medvetet för att vara "speciella".

En mycket stor andel av de som jobbar på FMV ÄR officerare. Varför tror folk att de har någon vilja att medvetet sabotera för försvarsmakten övergår mitt förstånd och visar bara på en total okunskap om vad FMV är och har för uppdrag.

 

Men om du nu har erfarenhet av att FMV frångått SMS:en och upphandlat något helt i strid med försvarsmakten så kan du ju peka på det. Rent krasst sitter du i en sådan situation att du har erfarenheten så torde du inte ens säga att du har den då det torde bryta mot säkerhetsskyddslagen.

 

Fast det har ju inte varit helt smärtfritt tidigare för FM att helt få sin vilja igenom utan "krångelpellar" och "nej-sägare" i FMV (och FM) vilket återupplivandet av RBS-15 i landversion visade på enligt denna artikel: https://www.dn.se/sverige/dolt-svenskt-robotforsvar-sattes-in-i-hemlighet/

 

"Den som drev projektet var konteramiral Thomas Engevall, som då var ansvarig för Försvarsmaktens beställningar av materiel. Att enheten byggdes upp i hemlighet hade flera orsaker:

– Dels ville vi inte att motståndaren, eller någon annan, skulle veta vad vi höll på med. Dels gällde det att hålla undan nej-sägare och krångel-pellar i Försvarsmakten och FMV – de fick inte veta något. Och det höll ordentligt tätt, berättar Thomas Engevall för DN."

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Peo said:

 

COTS=commercial off the shelf alltså civila produkter det du pratar om är snarare MOTS=military off the shelf (eller OTS generellt).

Som Pärmtroll säger så får inte FMV hitta på egna krav fritt, de får framförallt inte gå emot det FM specat (däremot så måste det omvandlas till upphandlingsspråk så att man kan göra en upphandling). De tilläggskrav som läggs på är inget som gör om fundamenta i upphandlingen utan kommer ju vara i stil med "tillverkaren måste kunna svenska eller engelska". Vad man vill ha och hur det ska fungera är redan bestämt i SMS:en som Pärmtroll påpekade.

Att antyda att FMV sitter och medvetet förstör upphandlingar för att känna sig "speciella" eller ha "FMV-hittepå" tycker jag är rent vidrigt. Framförallt som ingen lyckats visa ett enda exempel där det skett att FMV tagit kravspecen och lagt till saker medvetet för att vara "speciella".

En mycket stor andel av de som jobbar på FMV ÄR officerare. Varför tror folk att de har någon vilja att medvetet sabotera för försvarsmakten övergår mitt förstånd och visar bara på en total okunskap om vad FMV är och har för uppdrag.

 

Men om du nu har erfarenhet av att FMV frångått SMS:en och upphandlat något helt i strid med försvarsmakten så kan du ju peka på det. Rent krasst sitter du i en sådan situation att du har erfarenheten så torde du inte ens säga att du har den då det torde bryta mot säkerhetsskyddslagen.

 

Låter som lite hot i sista stycket.

Hur är det med PFAS utredningen?

Flera har kritiserat upphandlingen från FMV så att den har anpassat bara för ett företag NIRAS som får göra undersökningen. Då FMV har ställt orimliga och onödiga krav. Som bl.a djupborrning. Som givetvis NIRAS erbjöd. Samt att det skulle göras undersökningar på kommunala brandövning platser som anses vara onödiga. Givetvis kostar det väl pckså mer skattepengar.

 

Det har också påstått att upphandlingar har styrts åt ett visst håll tidigare. Konkurrensverket har avslagit regeringens förslag om undantag för upphandling för FMV. Då sådant kan bädda för korruption och svågerpolitik etc.

Edited by madman
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hot? Knappast. Sitter man på säkerhetsklassad information ska man hålla truten om det. Det är inte för inte som Säpo jagar de som pladdrar eller avslöjar sånt. Försvarsmaterielområdet är generellt säkerhetsklassat. 
Det de flesta eventuellt har är av typen ”min chef i hemvärnet sa att fmv sabbar så vi inte får stridsvagnar”. Femtehandainformation via visklek.

Gällande rbs15, tja vet inte vilken funktion i upphandlingsprocessen som påverkar förbandssättande av redan inköpt materiel. Framförallt kan man fundera över vilka kravställningar som fmv skulle hitta på för att sabotera vilket är vad alla fmv hatare för fram hela tiden när det inte var en upphandling och alltså inga krav skulle ställas. Personligen tycker jag att den amiralen borde hållit truten om krångelpellar och nejsägare. Det gör att myndigheten som helhet ser dålig ut och fyller ingen funktion.

Link to comment
Share on other sites

28 minutes ago, Peo said:

Hot? Knappast. Sitter man på säkerhetsklassad information ska man hålla truten om det. Det är inte för inte som Säpo jagar de som pladdrar eller avslöjar sånt. Försvarsmaterielområdet är generellt säkerhetsklassat. 
Det de flesta eventuellt har är av typen ”min chef i hemvärnet sa att fmv sabbar så vi inte får stridsvagnar”. Femtehandainformation via visklek.

Gällande rbs15, tja vet inte vilken funktion i upphandlingsprocessen som påverkar förbandssättande av redan inköpt materiel. Framförallt kan man fundera över vilka kravställningar som fmv skulle hitta på för att sabotera vilket är vad alla fmv hatare för fram hela tiden när det inte var en upphandling och alltså inga krav skulle ställas. Personligen tycker jag att den amiralen borde hållit truten om krångelpellar och nejsägare. Det gör att myndigheten som helhet ser dålig ut och fyller ingen funktion.

Problem finns inom alla myndigheter. Men att tysta personal gör att de mest blir en massa ja sägare. Och verksamheten styrs i en riktning. Han  belyste att det finns även där problem.

 

Sedan får vi runt om inte reda på alla anledningar varför vissa saker köps. Vilket i inte heller ska veta. Som gör att vi inte heller förstår anledningen till vissa köp.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Peo said:

Vi har köpt saker från Israel tidigare så det är knappast problem. Exempelvis de nya radiosystemen eller tidigare stridsvagnsammunition (ingen aning om vi fortfarande har den dock)

 

 Du,tänker på den till strv104.

 

Vi har köpt ny ammunition tillsammans med Finland från Elbit. Till våra stridsvagn 122. Som då måste byggas om lite. Finnarnas leo2A6 behöver däremot inte byggas om. Eftersom de kanonerna L55 är förberreda för nyare ammo. Om Ukrainas däremot får den förmågan och ammunitionen vet jag inte. Så vår förmåga har även ökat på det området.

 

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, madman said:

 Du,tänker på den till strv104.

 

Vi har köpt ny ammunition tillsammans med Finland från Elbit. Till våra stridsvagn 122. Som då måste byggas om lite. Finnarnas leo2A6 behöver däremot inte byggas om. Eftersom de kanonerna L55 är förberreda för nyare ammo. Om Ukrainas däremot får den förmågan och ammunitionen vet jag inte. Så vår förmåga har även ökat på det området.

 

 

Nej, SLPPRJ M/95 är även den tillverkad av Israeliska IMI.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 5/17/2023 at 7:24 AM, Peo said:

 

COTS=commercial off the shelf alltså civila produkter det du pratar om är snarare MOTS=military off the shelf (eller OTS generellt).

 

Låt oss enas om OTS i sådant fall = dvs en produkt som är färdigutvecklad och inte skall kräva ytterligare modifikation (att den ska levereras i en annan färg och ha en M eller F-nummeretikett faller inte inom ramen av modifikation enligt min tolkning).

 

Quote

Men om du nu har erfarenhet av att FMV frångått SMS:en och upphandlat något helt i strid med försvarsmakten så kan du ju peka på det. Rent krasst sitter du i en sådan situation att du har erfarenheten så torde du inte ens säga att du har den då det torde bryta mot säkerhetsskyddslagen.

:rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

On 5/18/2023 at 3:45 PM, Pärmtroll said:

 

Att ta fram en SMS är en hel vetenskap i sig då den måste vara tillräckligt detaljerad och omfattande att det framgår vad FM är ute efter, men den får samtidigt inte vara så detaljerad att den pekar ut specifika produkter eller tekniska lösningar. Oftast när en produkt inte blir som FM tänkt eller blir försenad och/eller struken är det för att FM varit för dåliga i sin kravspecifikation, eller ändrat sig under vägen, och inte för att FMV "kommer med något hittepå".

 

Vad gäller SSV 24 och Ak 25 är vapnena redan beställda och under produktion, och kommer till stor del byggas på kommersiella standardprodukter. Axelstöd, pistolgrepp, magasin och reservriktmedel blir t.ex. standardprodukter från Magpul. Riktmedel blir RPS 18B (Aimpoint CompM5) för SSV 24, och antingen ett Aimpoint CompM4 eller ett Hensoldt 4x30i kombinerat med ett Aimpoint ACRO  för Ak 25. Flamdämpare och signaturdämpare blir standardprodukter från ASE UTRA. Vapnens grundkonstruktion baseras på AR10/AR15, men med ett modifierat gassystem som nyttjar en pistong med kort slaglängd (förmodligen baserat på gassystemet i Beretta ARX 160) istället för direktverkande gas.

 

Baserat på erfarenheter från de tester som FMV och MSS gjort med vapnen innan kontraktet skrevs, så kommer de förserievapen som levereras i höst skilja sig på tre punkter från de vapen som förekommit på bilder så här långt:

1. Man kommer ersätta befintligt handskydd mot ett med lite större diameter för att det ska gå lättare att ta av det utan att behöva montera av eventuella tillbehör (signaturdämpare, laser, vapenlampa motsv.).

2. Man kommer modifiera gasblocket för att skyttens stödhand inte längre ska träffas av krutgaserna när dessa ventileras från gaskammaren.

3. Man kommer byta säkringsomställaren på SSV 24 mot samma som redan sitter i 7.62 varianten, så att båda vapnen har samma säkringsomställare med 45° istället för 90° mellan lägena (S-P-A).

Är piplängderna spikade på vapnen?

 

On 5/18/2023 at 3:45 PM, Pärmtroll said:

Amiralens lösning var säkert superbra när det gällde att snabbt visa upp för journalister, allmänheten och omvärlden att svenska försvarsmakten åter hade teknisk förmåga att skjuta sjömålsrobot från lastbil. Men när det kom till att faktiskt skapa fungerande och relevanta krigsförband var den lösningen dock fullständigt vansinnig och definitivt ingenting att rekommendera.

Fast nu när omvärlden är förändrad och vi numera har en granne i öst vars regim numera idoliserar samt liknar hitlertyskland då kan man inte köra den ngt slöa snigellunken från FMV byråkratin utan grejerna måste ut typ NU. Tid är just nu ngt Sverige inte har. Det vi gör nu borde har gjorts redan 2008.

 

On 5/18/2023 at 3:45 PM, Pärmtroll said:

Nej. Konkurrensverket avstyrkte remissförlaget, men det är inte de som bestämmer, och förslaget ligger nu som en proposition i riksdagen och kommer sannolikt godkännas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.

 

Syftet med lagförslaget är att skynda på matrielprocessen genom att både FM, FMV och FRA under vissa förutsättningar tillåts göra avsteg från LUFS, och istället göra direktupphandlingar.

Bra att man försöker slipa i den byråkratiska processen.

 

//TF 

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, madman said:

Är lite tveeggad. Då det har lite inköp som har varit si och så. Med en del bortkastade pengar. Men det är väl också bra att få saker som man vill ha snabbare. Som stridsväst 2000 etc.;-)

Stridsväst anskaffning är mitt främsta argument till en snabbare och mindre byråkratisk material anskaffningsprocess.

 

//TF 

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, TKraften said:

Stridsväst anskaffning är mitt främsta argument till en snabbare och mindre byråkratisk material anskaffningsprocess.

 

//TF 

Ja, men det finns ocså större saker. 

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, TKraften said:

Fast lastbilsburen RB15 är väl inte ngn kuliss utan det är väl ett väldigt skarpt förband med högsta möjliga tillgänglighet och beredskap i fredstid.

 

 

Jaså hjältarna på FMV gör aldrig fel?

 

Stridsvästsagan är ju ett solklart exempel på hur man gör fel i en lagen om offantlig upphandling.

 

//TF 

 

RBS15 förbandet är ett skarpt förband nu. Det betyder inte att det var ett funktionsdugligt förband när man började.

 

Ingen säger att FMV aldrig gör fel. Men du påstår att de systematiskt alltid gör fel och medvetet hittar på saker som går emot FM vilja och behov. Du har ingen aning om hur de jobbar eller vilket "tempo". 

 

Du har inte kunnat visa något fel i stridsvästsagan. Att du inte gillar lösningen betyder inte att något har varit fel eller att FMV medvetet gjort fel.

 

Om man har någon som helst erfarenhet av projekt så vet man att i praktiken ALLA komplicerade projekt drar över tid och budget. Detta gäller både privat och offentligt. Att bygga ubåtar tillhör de absolut med avancerade och komplicerade projekten som finns, framförallt när man inte byggt några ubåtar på nästan 20 år. Den institutionella kunskapen om HUR man bygger är då borta. 

 

Om du vill ha ett annat exempel på där saker går fel så titta på hallandsåstunneln. Man trodde "det är bara ett hål" men oj så fel man hade. 

 

Att ta bort lagen om offentlig upphandling eller upphandling på säkerhetsområdet för att man tror det blir "bättre" så är man rejält vilse i pannkakan. Då hamnar man i system som Ryssland där mutor bestämmer vem som får kontrakten. Att det gått långsamt de senaste 20 åren beror på det faktum att budgeten för att köpa något har varit nära på noll. FMV har inte haft personal eller befogenheter att göra något. 

Link to comment
Share on other sites

 

16 hours ago, Peo said:

Att ta bort lagen om offentlig upphandling eller upphandling på säkerhetsområdet för att man tror det blir "bättre" så är man rejält vilse i pannkakan. Då hamnar man i system som Ryssland där mutor bestämmer vem som får kontrakten. Att det gått långsamt de senaste 20 åren beror på det faktum att budgeten för att köpa något har varit nära på noll. FMV har inte haft personal eller befogenheter att göra något. 

Fast när lagen om offantlig idiotbyråkrati nu inte ens kan fixa kängor till 1400 soldater som skulle nu ha gjort sin repetitionsutbildning i år så förstår jag inte hur du kan hylla detta otroligt dysfunktionella materialanskaffningssystem.

 

Det hade ju tex kunnat ordnas med att soldaten får hem en rekvisition på ngn lämplig summa innan repetionen som ger personen tillåtelse att få köpa in kängor och annan utrustning som brister som exempelvis regnkläder till sig själv inför repetitionen.

 

Affären scannar ju av rekvisitionen och får direkt betalt digitalt från FM och det fysiska kvittot kan ju lämnas till kvartermästaren vid en uppställning.

 

Sen kan ju faktiskt soldaten behålla viss utrustning för slippa krångel med lagerhantering eftersom detta ändå är ett parallellt nödspår som måste användas som komplement till anskaffning via LOU.

 

Kängor bör ändå inhandlas personligt eftersom många fötter är unika. 

 

//TF 

Link to comment
Share on other sites

Man får tycka vad man vill om lagar men de ska följas, i synnerhet om man är en myndighet. Det är därför meningslöst att föreslå sätt att runda regelverket. Plus att det knappast är genomförbart att folk köper in random grejer utan koll på om de uppfyller de krav som ställs. Krav på brandskydd etc finns av väldigt goda anledningar.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Zimme said:

Man får tycka vad man vill om lagar men de ska följas, i synnerhet om man är en myndighet. Det är därför meningslöst att föreslå sätt att runda regelverket. Plus att det knappast är genomförbart att folk köper in random grejer utan koll på om de uppfyller de krav som ställs. Krav på brandskydd etc finns av väldigt goda anledningar.

Så då är det bättre att man ställer in övningar eller bara acceptera att upphandlingar kraschar eller att ngn pryl tar 25 år innan det blir anskaffat eftersom det viktigt att följa ett dysfunktionellt regelsystem?

 

Ja det tur Ukraina inte tänker så när de krigar mot vår gemensamma östra fiende.

 

//TF 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, TKraften said:

 

Fast när lagen om offantlig idiotbyråkrati nu inte ens kan fixa kängor till 1400 soldater som skulle nu ha gjort sin repetitionsutbildning i år så förstår jag inte hur du kan hylla detta otroligt dysfunktionella materialanskaffningssystem.

 

Det hade ju tex kunnat ordnas med att soldaten får hem en rekvisition på ngn lämplig summa innan repetionen som ger personen tillåtelse att få köpa in kängor och annan utrustning som brister som exempelvis regnkläder till sig själv inför repetitionen.

 

Affären scannar ju av rekvisitionen och får direkt betalt digitalt från FM och det fysiska kvittot kan ju lämnas till kvartermästaren vid en uppställning.

 

Sen kan ju faktiskt soldaten behålla viss utrustning för slippa krångel med lagerhantering eftersom detta ändå är ett parallellt nödspår som måste användas som komplement till anskaffning via LOU.

 

Kängor bör ändå inhandlas personligt eftersom många fötter är unika. 

 

//TF 


Kängor bör absolut inte upphandlas personligt. Snacka om att fördyra utan nytta.

Men framförallt anledningen till att vi har slut på uniformspersedlar är att regeringar inte gett försvaret budget att köpa.

Om de inte har pengar att köpa saker för så kan de inte heller skicka civila att köpa saker åt dem.

Sen är det uppenbart att du inte har en aning om hur ekonomisystem funkar. Finns inga ”automatiska betalningar”

Och om vi går till regnkläder… försvarets regnställ är testat för nbc miljö. Lycka till att hitta något sådant på marknaden för friluftskläder. De friluftsregnställ jag sett är av någon helt annan kvalitet.

 

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, TKraften said:

Så då är det bättre att man ställer in övningar eller bara acceptera att upphandlingar kraschar eller att ngn pryl tar 25 år innan det blir anskaffat eftersom det viktigt att följa ett dysfunktionellt regelsystem?

 

Ja det tur Ukraina inte tänker så när de krigar mot vår gemensamma östra fiende.

 

//TF 

Ukraina är i krig. Sverige är det inte.

Är vi i krig så är friheten att köpa saker försvaret ser behov men inte haft budget för tidigare betydligt högre.

Det är inte dysfunktionellt regelsystem det är din förståelse för lagar regler och behoven av dessa som är felaktig. Att försvaret har brister beror på 25 års konstanta stora neddragningar och totalstopp för köp och regeln att försvaret ska hålla budget är oerhört enkel och rimlig.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Ett citat från Officerstidningen, de flesta har väl sett det tidigare:

 

Officerstidningen nr 3 2022:

I sitt underlag och förslag till anslagsökning skriver Försvarsmakten att det är nödvändigt att se över alla möjligheter att korta ledtider för upphandling, bland annat avseende rutiner för anskaffning. Det är en bild som Mikael Frisell delar.

-Det är viktigt att vi inte krånglar till det. Vi behöver fortsätta att förenkla rutinerna och inte skapa en massa kravställningar i projekten som förlänger processen. Vi måste också i större utsträckning än idag våga anskaffa sådant som är tillräckligt bra. Exempelvis om något fungerar och används inom finska armen idag, då uppfyller det nog våra krav också. Det kommer att krävas ett lite annat mindset framöver tror jag ... det kommer att krävas ännu mer av FM och FMV, och på att vi är snabba och lösningsorienterade."

 

Jag vill absolut inte peka på någon specifik organisation eller person, men det kanske finns ett element av att vi accepterat att saker drar ut på tiden. Nu vill vi göra en snabb upprustning samtidigt som andra också vill göra det.

 

Jag ser en poäng i att köpa från företag med produktion på svensk mark för att kunna tvinga fram prioritet när det gäller, även om det innebär högre kostnad och att regler kring upphandling måste skrivas om.

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Peo said:


Kängor bör absolut inte upphandlas personligt. Snacka om att fördyra utan nytta.

Men framförallt anledningen till att vi har slut på uniformspersedlar är att regeringar inte gett försvaret budget att köpa.

Om de inte har pengar att köpa saker för så kan de inte heller skicka civila att köpa saker åt dem.

Sen är det uppenbart att du inte har en aning om hur ekonomisystem funkar. Finns inga ”automatiska betalningar”

Och om vi går till regnkläder… försvarets regnställ är testat för nbc miljö. Lycka till att hitta något sådant på marknaden för friluftskläder. De friluftsregnställ jag sett är av någon helt annan kvalitet.

 

Du behöver inte kläder för NBC miljö i en enstaka repövning. Nu handlar det om att man måste ställa in en övning pga att det saknas kläder. Är det då inte bättre att köra provisoriskts denna repövningen med kläder ej gjorda för NBC-miljö än att ställa in den?

 

paragrafryttarnas afton.

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Slenke said:

Du behöver inte kläder för NBC miljö i en enstaka repövning. Nu handlar det om att man måste ställa in en övning pga att det saknas kläder. Är det då inte bättre att köra provisoriskts denna repövningen med kläder ej gjorda för NBC-miljö än att ställa in den?

 

paragrafryttarnas afton.

Du behöver inte något alls. De kan ju öva i jeans och t-shirt.

Så nej det är inte bättre. Framförallt för vare sig du eller jag har den blekaste aning om vad de ska öva eller vilka som ska övas. 
 

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, Peo said:

Du behöver inte något alls. De kan ju öva i jeans och t-shirt.

Så nej det är inte bättre. Framförallt för vare sig du eller jag har den blekaste aning om vad de ska öva eller vilka som ska övas. 
 

Ska de öva med riktig senapsgas på repövning menar du?

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Slenke said:

Du behöver inte kläder för NBC miljö i en enstaka repövning. Nu handlar det om att man måste ställa in en övning pga att det saknas kläder. Är det då inte bättre att köra provisoriskts denna repövningen med kläder ej gjorda för NBC-miljö än att ställa in den?

 

paragrafryttarnas afton.

Det lite så jag med känner.

 

Istället för hitta en paralell lösning till att åtminstone inför denna övning åtgärda materialbristerna så ställer man in.

 

//TF 

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Slenke said:

Ska de öva med riktig senapsgas på repövning menar du?

Det här är våldsamt off topic, men regnstället har inget/kraftigt begränsat C-skydd och enda anledning till att det används i tårgaskammaren är för att det är lätt att vårda efteråt.

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, Kilo3 said:

Det här är våldsamt off topic, men regnstället har inget/kraftigt begränsat C-skydd och enda anledning till att det används i tårgaskammaren är för att det är lätt att vårda efteråt.

Ok! Så med andra ord, att köpa in ett gäng gröna regnställ från närmaste fjällräven för 1 (!) repövning borde gå alldeles utmärkt rent praktiskt?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Suddat lite på ytan verkar det inte enbart vara kängor och regnställ som är problemet. Utan det finns fler orsaker som inte lyfts fram i ljuset. 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Fast vad är problemet?

 

Försvaret har faktiskt fått flera miljarder nu till basplattan.

 

Varför finns det inte kängor så det räcker?

 

Jag blir både arg och frustrerad på försvarsbyråkratin, inkompetenser eller vad det nu som är orsaken till att våra soldater inte kan få sina prylar inom en rimlig tid.

 

ÖB borde peka med hela handen och beordra att nu skall regelverken förenklas samt kurvor genas för tid finns inte.

 

Våra politiker måste ta tag i våra lagar och förenkla så att det blir lättare att handla för våra myndigheter.

 

Naziryzzland har sin korruption medan vi har vår byzantiska byråkrati som kväver oss.

 

//TF 

 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, TKraften said:

Fast vad är problemet?

 

Försvaret har faktiskt fått flera miljarder nu till basplattan.

 

Varför finns det inte kängor så det räcker?

 

Jag blir både arg och frustrerad på försvarsbyråkratin, inkompetenser eller vad det nu som är orsaken till att våra soldater inte kan få sina prylar inom en rimlig tid.

 

ÖB borde peka med hela handen och beordra att nu skall regelverken förenklas samt kurvor genas för tid finns inte.

 

Våra politiker måste ta tag i våra lagar och förenkla så att det blir lättare att handla för våra myndigheter.

 

Naziryzzland har sin korruption medan vi har vår byzantiska byråkrati som kväver oss.

 

//TF 

 

För att försvaret inte har fått pengar till basplattan.

Ska öb beordra riksdagen? Då blir han ytterst kortlivad på sin position.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Peo said:

För att försvaret inte har fått pengar till basplattan.

Ska öb beordra riksdagen? Då blir han ytterst kortlivad på sin position.

Har levt i ngn illusion att Riksdagen tidigare har klubbat igen massa miljarder i flera tilläggsbudgetar till försvaret.

 

Var tog dessa pengar vägen?

 

//TF 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...