Jump to content

Sverige blir angripare


Recommended Posts

Här är ett lika rimligt scenario. Vi vet ju inte hur svensk politik utvecklas.

 

Politiken i Sverige har under flera år präglats av en allt starkare nationalism. Partiet Sverigelistan, med ursprung i en rad EU-skeptiska grupper, formulerar programmet Sverige Först och har stora framgångar i valen 2006 och 2010. Partiet utlovar stora satsningar på polisväsendet, försvaret och skolan. Partiets valplattform ”ORDNING, SÄKERHET OCH FÖRNUFT FÖR ETT STORT SVERIGE” får ett starkt genomslag. 2010 bildar partiet en minoritetsregering. Inga av de ”gamla” partierna vill gå in i en koalition, men partierna vill heller inte få till stånd ett nyval som med all säkerhet bara skulle stärka Sverigelistan.

 

Sverigelistan kunde efter valet 2006 få igenom sitt krav på ökade försvarsanslag genom att bli stödparti åt regeringen. En stark satsning på svensk försvarsindustri skapar åtskilliga nya jobb; de offentliga beställningarna ger Sverige en stark tillväxt. Sverigelistan lyckas också driva igenom att de restriktioner som hindrat svenskt vapenexport avskaffas.

 

Sverigelistan har ett starkt miljöengagemang. Djurskydd, miljöskydd är högt prioriterade verksamheter – svensk livsmedelsindustri får ett starkt uppsving när Sverigelistans regering förbjuder försäljning av importerat kött – livsmedelstransporterna döms ut som miljöskadliga, och långa transporter av levande djur förbjuds av djurskyddsskäl.

 

I EU, som vid det här laget blivit en ren frihandelszon, driver Sverige miljö- och djurskyddet hårt och aggressivt. Sverige använder sitt veto i ministerrådet flitigt, och ordet ”nej” tar sig in i den politiska jargongen i Europa. Svenska kronan får öknamnet ”nejro”.

 

Miljöproblemen i Ryssland uppmärksammas naturligtvis, i synnerhet efter en allvarlig brand vid kärnkraftverket i Sosnovyj Bor utanför S:t Petersburg. Sverige för fram krav på att få genomföra tekniska inspektioner av kraftverket. Ryssland accepterar att en delegation ska få besöka verket, och besöket på den brandskadade anläggningen genomförs.

 

Efter besöket riktar Sveriges regering hård kritik mot de ryska myndigheterna för förhållandena vid Sosnovyj Bor. Driften pågår, trots de stora skador branden orsakade. Enligt den svenska noten kan den dåliga skötseln av anläggningen betraktas som en mot Sverige fientlig handling. Sverige passar i samma veva på att protestera mot att bygget av Petersburgs reningsanläggning avbrutits – femmiljonerstadens avfall fortsätter att rinna ut, orenat, i Finska viken.

 

När Ryssland fortsätter att vägra förbjuda enskrovsfartyg beslutar Sverige för en blockad. Utan att söka estniskt eller finskt tillstånd sänder Sverige två nybyggda kryssare till Finska viken, och stoppar all rysk sjötrafik. En allvarlig incident inträffar när passagerarfartygen ”Georg Ots” som trafikerar rutten Kaliningrad – S:t Petersburg inte hörsammar de svenska örlogsmännens order. Först efter varningsskott stannar ”Georg Ots”. Fartyget går in i Tallinn, där det visar sig att flera passagerare chockats svårt. Estniska sjukhuskällor rapporterar om flera fall av missfall.

 

Ryssland begär förhandlingar, och en delegation kommer till Stockholm. Det svenska bemötandet är mycket kyligt. Den ryska delegationen får ta emot en lista på ultimatum: stopp för enkelskrovstrafik. Sosnovyj Bor-verket ska avvecklas omedelbart under svensk kontroll. Ryska skogsprodukter får endast säljas om svenska inspektörer kontrollerat avverkningen. Sverige kräver även att få kontrollerar hamnarna i Finska viken, för att kunna genomföra kontroll av lastning och lossning av miljöfarligt gods, och för att stoppa narkotikasmuggling och trafficking.

 

Samtidigt börjar de svenska medierna publicera artiklar om hotande miljökatastrofer i Ryssland. Om fattigdom, korruption och brottslighet. Den svenska regeringen deklarerar att Sverige har en historisk uppgift i att skapa ordning i Ryssland. Svenskt förnuft, svensk anda och svenskt ledarskap ska frigöra Rysslands verkliga resurser, deklarerar statsministern.

 

Ryska flottstyrkor skickas till Finska viken för att bryta den svenska blockaden. Den kärnvapenbestyckade kryssaren Jekaterina II sätts in, men drabbas av ett svårt motorfel. Dåligt underhåll och illa utbildad personal misslyckas med att sätta fartyget i stridbart skick. Torpedbåten Korejets avfyrar en torped som skadar den svenska kryssaren Enigheten.

 

Den ryska delegationen interneras; ambassadören kallas upp till UD. Den ryska ambassadören framför Rysslands ursäkt, samtidigt som landet fördömer blockaden av Finska viken. Torpedbåten Korejets avlossade torpeden av misstag, framhåller ambassadören.

 

Natten till den 23 juni 2011 landar en svensk expeditionskår i S:t Petersburg. De svenska färjor som normalt fraktar fylleturister till den ryska nöjes- och bordell-ön Hogland har vid det här tillfället helt andra passagerar. De svenska kryssarna har förts in mot Viborgs och S:t Petersburgs hamnar; flygplatsen i Pulkovo har snabbt lagts under svensk kontroll.

 

De ryska truppstyrkorna i Leningrads militärområde kapitulerar omedelbart. Praktiskt taget all materiel och all utbildad personal finns i Tjetjenien och vid utlandsmissionerna i Kosovo, Afghanistan och Mexiko. Sveriges regering förklarar för Rysslands, att den svenska operationen inte är en krigshandling, utan att Sverige tvingats vidta dessa åtgärder eftersom de regionala myndigheterna i Petersburg inte kunnat garantera säkerheten i regionen. Ryssland vänder sig till Nato för att få stöd, men eftersom Ryssland inte är en fullvärdig medlem ser Nato inga möjligheter att ge bistånd.

 

De svenska trupperna besätter hela Leningrads län. I Nöteborg, Viborg och Jamburg placeras stora garnisoner. En partisanrörelse organiseras, men lyckas inte åstadkomma några större militära förändringar.

 

9 maj 2012 byter S:t Petersburg namn till Nyenskans. Sverigelistan har uppfyllt sitt löfte – ett stort Sverige har skapats.

Link to comment
Share on other sites

Det verkar troligare att en delegation från planeten Vulcan i morgon landar på Helgeandsholmen och erbjuder Göran Persson en plats i det Galaktiska rådet än att ett nationalistiskt parti med namnet "Sverigelistan" får makten i Sverige..

Faktum är att den delen av scenariot är nästan det mest otroliga. :)

 

Men men.. allt kan hända, bollen är rund och isen är hal..

 

/E

Link to comment
Share on other sites

Det som jag tyckte var det skojigaste. En blandning av Ny demokrati, Junilistan och lite folkhemsnostalgi.

 

Och, Erik, har du inte insett att den där "höftledsoperationen" bara är en cover up? GP är i Kosmos, säkert!

Link to comment
Share on other sites

Guest Triggerpuller

Intressant scenario.

 

Blandning av "Operation Garbo - Reversed" och "Anfall mot Ryssland".

 

Efter 500(?) år är Ingermanland svenskt igen.

 

Svenska kryssare?! :) Förmodligen inte under min livstid dock.

Link to comment
Share on other sites

Ingenting är förvisso omöjligt. Jag håller det inte för osannolikt att Sverige i framtiden får en mer aggressiv hållning än idag. Kanske man dessutom vågar sticka ut hakan mer om man ändå inte tror att någon vill eller kan klappa till den.

 

Att vi är ett land som genomgått och genomgår en period av relativt omvälvande samhällsförändringar, och att vi därtill lever i en allt mer global värld kan naturligtvis medföra långsiktiga förskjutningar för vår syn på Sverige som nation såväl som vår syn på våld som ett utrikespolitiskt alternativ.

 

Denna hypotetiska förskjutning skulle för all del kunna medföra såväl en snävare som en bredare vilja att använda våld än idag. Eller ingen förändring alls. Den är hur som helst svår att blanda in i någon försvarsplanering idag.

 

Sett ur närhistoriskt perspektiv är den svenska viljan och förmågan att aktivt bruka militärt våld i andra länder onekligen redan nu radikalt mycket högre än för femton år sedan. Att för femton år sedan ens lägga fram ett förslag om att sända svensk trupp på fredsframtvingande missioner enligt FN:s kapitel VII hade betraktats som ett skämt och ett löjeväckande politiskt självmord.

 

Ett nationalistiskt parti som lyckats tvätta bort "främlingsfientlighetsstämpeln" skulle för all del på sikt kunna uppstå. Lek med tanken på att t ex "Junilistan" på ett för oss osannolikt sätt utvecklas till ett parti med liknande agenda som i exemplet. Jag håller personligen inte detta för osannolikt, men tror att de expansiva delarna i politiken nog var att skruva upp fjädern ett varv för mycket.

 

Scenariots huvuddelar är hur som helst värt att beakta, trots att det nog var menat mest som en passning mot tidigare scenarion. Fram till den svenska invasionen av Ryssland verkar det t o m som en trovärdig och rätt sannolik utveckling.

 

Scenariots främsta förtjänst har det just som scenario; d v s en tankeställare.

 

Vi är inte på något sätt unika här i Sverige, och är varken mer eller mindre våldsbenägna än något annat folk. Vi skulle precis som alla andra av olika - kanske för oss otänkbara eller osannolika - orsaker själva kunna utvecklas till ett hot för vår omvärld eller för oss själva. Det ligger både en stor fara och en olustig fördomsfullhet i att tänka "det händer aldrig oss, för här är vi annorlunda".

 

Fast planeringen med oss som militärt hot är tack och lov andra länders problem, och inte vårt. Och gissningsvis ligger det rätt långt fram i tiden. Ett scenario med en omvälvande grundlagsändring är dessutom kanske mer intressant för Säkerhetspolisen än försvaret att planera efter.

 

Men kul läsning var det.

Link to comment
Share on other sites

Ja, unicorn har fångat mina intentioner rätt väl. Det är skoj att hitta på scenarier, och genom att göra dem som bakvända som möjligt så börjar man förhoppningsvis fundera på hur hotbilder uppstår och vad som är hot i omvärlden. Jag kände lust att göra oss själva till den osäkra faktorn, eftersom vi ju faktiskt är en regional semi-stormakt. De val vi gör i Sverige påverkar hela Östersjöregionen.

Link to comment
Share on other sites

intressant. Att Sverige får en agressivare utrikespolitik i framtiden betvivlar jag icke, vi har hålt oss så pass lugna de senaste 200åren så snart borde det väl koka över. Men att militärt gå in i Ryssland är nog ganska osanolikt. Men hur somhelst var det ett roligt scenario.

Link to comment
Share on other sites

Mycket intressant, och eventuellt kan detta scenario kanske besannas i vissa delar men troligen inte under så kort tid.

 

Som många andra innan mig påpekat, så vet man aldrig vad som blir de hetaste utrikespolitiska frågorna i framtiden, men Rysslands miljöproblem är ju intressanta även för oss och våra grannländer. OM de är tillräckligt intressanta, eller kommer att bli i framtiden, för att föranleda ett svenskt angrepp på ryskt territorium återstår dock att se.

 

Kul med bakvända scenarion och "nejron" var en kul detalj! :ph34r:

Link to comment
Share on other sites

låt mig göra en fortsättningen på scenariot.

Efter att dom svenska trupperna så segerrikt gått in i dom ryska städerna bestämmer sig USA att frysa den svenska ekonomin bla med hjälp av handelsblockad.

 

Svenska ekonomin kollapsar, tusentals och åter tusentals blir arbetslösa.

medanns så har den 1 miljon starka svenska kåren i ryssland fått problem.

dom ca: 600 svenska toppmoderna stridsvagnar mötte på ca 6000 ryska stridsvagnar och även om dom svenska är tekniskt överlägsna och skjuter ut en hel del ryska stridsvagnar så utplånas i princip allt som har med stridsvagnar att göra.

 

samtidigt så anfalls Sverige av Ryssland långdistansmissiler och det pratas om ENORMA förluster i civilt liv då större delen av Stockholm lamslås av det oväntade missilangreppet.

 

Samtidigt skjuts Sveriges Statminister av vad som misstänkts vara ryska special trupper.

el-försörjningen och vattenvärken slås ut.

 

med problemen har bara börjat.

på manskaps fronten inser Henrik, Mattias och Stefan från Östermalm att detta inte alls var kul och att uniformerna är sååååå mycket fulare än Timberland- jackan hemma så dom flyr från armén och tusentals går samma väg.

 

MEN problemen är inte slut än det visar sig nämligen att Ledningssystemen som används inom Försvaret inte funkar med varandra.

Armén, Flottan, Amfibiekåren samt Flygvapnet har ingen chans att samarbeta på ett vettigt sätt.

 

Ryssarna tar allt vad dom har i närheten av det gamla Svenska landskapet Ingermanland.

10 miljoner man i en jätte- offensiv, trots tappert svenskt försvar så slår ryssarna igenom.

en av problemen beror bla. på att Björn (en av dom svenska stolta soldaterna) gjorde sin VPL för 6 år sen och har ingen aning om hur dom nya vapnen funkar.

 

Kåren är slagen, Stockholm missilbombats, det större Ryska flygvapnet har till slut efter stora förluster lyckats utplåna det mesta som Sverige har inom flygstridskrafter.

vilket har lett till att ryska bombplan relativt obehindrat bombar svensk mark.

kriget slutar med en fullständig svenskt nederlag.

 

 

nu kanske jag låter lite dryg och oförskämd i mitt sätt att argumentera, men det är för att jag ibland dryg och oförskämd.

 

Ryssarna menar dock att detta inte alls är en krigshandling utan man vill bara garantera sin säkerhet.

Edited by Dass
Link to comment
Share on other sites

Jag förstår inte det dryga och oförskämda. Det är väl fullständigt klart att Ryssland förr eller senare skulle vidtaga motåtgärder mot en folkrättsvidrig svensk inmarsch i Ryssland. Men jag är rädd att bilden av den monolitiska ryska krigsmaskinen som ställs mot en svensk, där Östermalmspojkarna hastigt tar chartern till Ibiza när det hettar till, inte är helt riktigt. Ryssland har gigantiska problem med att få de värnpliktiga att göra lumpen. För det första existerar det miljontals fullt legala sätt att slippa lumpen - har man blivit antagen till heltidsstudier på högskola är man i till exempel i princip befriad från tjänstgöring. Om man studerat eller jobbat utomlands FÅR man ofta inte göra lumpen, eftersom man i så fall kan vara en potentiell spion. Har man skaffat sig ett jobb inom verksamhet som anses vara av värde för totalförsvaret blir man likaså befriad. Ryska armén klarar just nu inte av att fylla sina krigförband, eftersom Igor och Sergej normalt gör allt för att slippa undan. Och av dem som verkligen rycker in är det bara en liten del som verkligen får en militär utbildning. Största delen av värnplikten ägnar en rysk värnpliktig åt civila arbetsuppgifter. De enda ryska förband som jag anser verkligen kan utföra militära uppgifter är gränstrupperna, marininfanteriet och fallskärmstrupperna. Och de är, som jag antydde i mitt scenario, bundna i fredsbevarande operationer inom FN, KFOR/SFOR och OSS. Knappast några av dessa trupper befinner sig i Tjetjenien.

 

Men det är klart att Ryssland vid flera tillfällen i historien visat sig förmöget till en makalös mobilisering, när landet blivit angripet. Även i mitt scenario hade förmodligen vi fått på näsan rätt rejält till slut.

 

Glad sommar! Findus Fi! Eller vad det nu heter.

Link to comment
Share on other sites

vi börjar så här. hela scenariot med en svensk agressiv utrikespolitik är orimligt, anledningen är att Sverige är för litet och inte har någon kraft bakom sig.

 

vad ska vi hota ryssland med? att sätta ett handelsembargo på dom? - tyvärr ryssar ni får inte handla absolut Vodka någon mer?.

 

det funkar liksom inte, ett land på knappt 9 miljoner invånare med en väldigt liten ekonomisk kraft, vi har inget att hota med.

 

vi har inget att vara agressiva med, eftersom vi kan inte ge några kännbara bieffekter av att inte göra som vi säger.

 

sen så är det en gigantisk skillnad att angrippa och att angripas.

jag tror nog att Igor och Sergej (man får inte glömma Ivan) nog skulle ställa upp om Ryssland anföll.

precis som jag tror att att östermalm pojkarna skulle ställa upp om Sverige anfölls.

 

den det var ett vältänkt och roligt scenario, men som tyvärr är helt orimligt.

 

trevlig Sommar.

Edited by Dass
Link to comment
Share on other sites

Efter 500(?) år är Ingermanland svenskt igen.

500 år? Skäms karl! ;)

 

283 år om 2 månader bra precis.

 

30e augusti 1721 undertecknades Freden i Nystad (på finska Uusikaupunki). I freden fick Sverige till Ryssland avträda delar av Viborgs och Kexholms län och hela Ingermanland, Estland (med öarna Ösel och Dagö) samt Livland.

 

Ingermanland blev svenskt genom Freden i Stolbova (27e februari 1613) som gjorde slut på Rysk-Svenska kriget. Hade man kunnat vara lite mer förutseende hade man kanske satsat på att trycka in gränsen mycket längre...samt lagt sig i tsarvalen ännu mer aktivt.

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

jag är väldigt väl medveten om vilket år som Ingermanland tillfördes Ryssland.

jag la dock ingen större vikt på det eftersom medel-svensson förmodligen inte ens vet att ingermanland tillhörde Sverige.

 

tyvärr så är historia ett kärnämne i plugget :(

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Är jag ensam om att funderat på hur tidigare och kommande försvarsbeslut skulle sett ut om sverige varit delaktigt/okuperat av den ena eller andra sidan under VK2?

 

Eller om sovjet fortfarande varit ett reellt hot som på 60/70talet.

Eller kanske om Kalla Kriget hade blivit Heta Kriget....

 

 

/Fundersam

Link to comment
Share on other sites

Varför skicka båtar mot båtar när det finns flygplan och missiler? För den delen har jag svårt att tänka mig att ryska ubåtar är upptagna i tjetjenien :P Så att ta någon annan väg än landvägen tror jag är rätt omöjligt.

Nej ska vi ge oss på något land så ska det vara något av våra mindre grannländer. Eller varför inte att danmark anfaller oss pga av våra kärnkraftverk?

Dom verkar ju rätt sura över det. Dessutom har dom redan snott en ö av oss.. det finns säkert fler som dom vill ha :surprise:

Link to comment
Share on other sites

Varför skicka båtar mot båtar när det finns flygplan och missiler? För den delen har jag svårt att tänka mig att ryska ubåtar är upptagna i tjetjenien  :P Så att ta någon annan väg än landvägen tror jag är rätt omöjligt.

Nej ska vi ge oss på något land så ska det vara något av våra mindre grannländer. Eller varför inte att danmark anfaller oss pga av våra kärnkraftverk?

Dom verkar ju rätt sura över det. Dessutom har dom redan snott en ö av oss.. det finns säkert fler som dom vill ha  :)

hehe.. varför tror du vi tog skåne? vi vill ju ha en värdelös buffert som vi kan avvara om dom nu skulle få för sig att leka krig igen..

:sniper:0:):baskerPa:

Edited by SuperSandman
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Intressant och kul läsning,,,en omvänd operation Garbo,,,men hur skulle det se ut?

Ryssland mot Sverige?Idag har Ryssland 2 st ubåtar i Östersjön,Sverige har 5 st,vi har nog mer avancerad ytstridskraft än Ryssarna,,,Kustkorvetter,,,Smyge mm.mm vårt flygvapen är än idag välldigt bra, jo JAS 39 Gripen är helt klart att räkna med,,,

Link to comment
Share on other sites

Intressant och kul läsning,,,en omvänd operation Garbo,,,men hur skulle det se ut?

Ryssland mot Sverige?Idag har Ryssland 2 st ubåtar i Östersjön,Sverige har 5 st,vi har nog mer avancerad ytstridskraft än Ryssarna,,,Kustkorvetter,,,Smyge mm.mm vårt flygvapen är än idag välldigt bra, jo JAS 39 Gripen är helt klart att räkna med,,,

Smyge var ett testfartyg och är inte längre kvar i tjänst, Visbykorvetterna är inte heller i tjänst än.....

Link to comment
Share on other sites

Spännande och intressant!

 

Håller med om att det kan vara väldigt givande att såväl driva saker till sin spets som att 'vända på begreppen'.

 

Miljöproblemen i Ryssland uppmärksammas naturligtvis, i synnerhet efter en allvarlig brand vid kärnkraftverket i Sosnovyj Bor utanför S:t Petersburg. Sverige för fram krav på att få genomföra tekniska inspektioner av kraftverket...//... i samma veva på att protestera mot att bygget av Petersburgs reningsanläggning avbrutits – femmiljonerstadens avfall fortsätter att rinna ut, orenat, i Finska viken...//... När Ryssland fortsätter att vägra förbjuda enskrovsfartyg beslutar Sverige för en blockad...//... Utan att söka estniskt eller finskt tillstånd

Förutom själva blockaden så är det väl inget som inte redan diskuteras..?

 

Min största invändning är att jag har mycket svårt att tro på att Sverige skulle göra något överhuvudtaget i Finska viken utan att ha säkerställt iaf Finskt stöd. Troligen även från baltikum och EU.

 

Som sagt, mkt intressant inlägg.

Link to comment
Share on other sites

Ja, börjar sverige att rusta upp efter 2006 så har dom ju nästan 5år på sig att få till bra och tillräckligt många förband för att lösa denna uppgift, i teorin som det handlar om.

Men att vi gör något i finska viken utan övriga grannars tillstånd undarar man ju över, tror att finnarna skulle ha gått med på "våran" linje och stött och kanske till och med hjälp till!!??!

Vem vet, när vi ändå spekulerar, finnarna kanske passar på att ta tillbaka Viborg och restan av dom områden dom förlorade efter kriget..

 

Leka med tanken kan vara spännande..

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Ett mer realistiskt scenario vore att en eller flera baltsrater destabiliserades och att sverge helt sonika går in och återställer ordningen, dom nya nästan folkvalda (a.la Irak) ledarna blir så förtjusta i Sverige att dom vill bli anekterade frivilligt.

Link to comment
Share on other sites

Ett mer realistiskt scenario vore att en eller flera baltsrater destabiliserades

För all del inte helt orealistiskt. Men ett klart worst case scenario.

 

och att sverge helt sonika går in och återställer ordningen,

Totalt orealistiskt att Sverige skulle agera ensamt. Om Sverige skulle gå in i NATO, så skulle emellertid Sverige troligen vara förpliktigat att hjälpa alliansen återställa ordningen under Artikel V. Dock inte nödvändigtvis med militära medel. Det kunde t ex lika bra vara genom Räddningsverket eller genom annan civil hjälp.

 

dom nya nästan folkvalda (a.la Irak) ledarna blir så förtjusta i Sverige att dom vill bli anekterade frivilligt.

Jag tror inte att något fritt land vill bli annekterat frivilligt. Allraminst de baltiska staterna som har byggt upp fredliga demokratier av egen kraft på kort tid.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
samtidigt så anfalls Sverige av Ryssland långdistansmissiler och det pratas om ENORMA förluster i civilt liv då större delen av Stockholm lamslås av det oväntade missilangreppet.

Just att Ryssland har MÅNGA missiler som kan nå Sverige, med elller utan massförstörelsevapen, gör det extremt ossanolikt att Sverige skulle på något sätt hota Ryssland. Har man kärnvapen är man så gott som oantastlig. Det är nämligen därför man över huvud taget har kärnvapen...

Link to comment
Share on other sites

detta scenario var kusligt. igår så satt jag och" ska nog skriva ett eget scenario om att sverige är anfallaren". idag läser jag denna tråden :)

 

men att Sverige skulle bråka med Ryssland utan hjälp det verkar osannolikt.

 

Kanske ngt annat land som vi kan erövra......?

 

Men har sverige inget som kan hindra missiler? (typ amerikanska patriot eller dylikt?)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...