Jump to content

Recommended Posts

Hur många följer Tidningen Hemvärnet? De har numera debatt sidor där man kan kommentera insändarna.

 

Jag har själv nyligen skrivit en insändare som nyligen lagts upp "Ta Nästa Steg" Läs den och skriv nya kommentarer eller skicka fler insändare till tidningen.

 

För en tid sedan läste jag på bloggen Wisemans Wisdome inlägget "Det är roligare att måla staketet"

 

Kort handlar den om hur vi amatör experter gärna diskuterar fragment av försvaret, exempelvis tråden om M90lätt, som genererar hur många kommentarer som helst, eller diskutionen om grader.

 

"Det är roligare att måla staketet " Beskriver hur diskutioner som lyfter blicken och ser till helhets bilden av försvaret inte ger så många kommentaterer och ganska snart dör ut.

 

Varför är det så, varför kan vi på forumet diskutera små skitsaker i all oändlighet samtidigt som de stora diskutionerna snabbt slutar.

 

En orsak som jag ser här på forumet, så snart en ny diskution startas så skall den kategoriseras, är den om utrustning eller om sjukvård. då låses den till det området snabbt av blågul. styrningen är hård. Det är både bra och dåligt samtidigt.

 

En Tråd om Hemvärnet i stort behöver innehålla så många olika delkompontenter därför hemvärnet och försvaret är system av en mängd system som på olika sätt hänger ihop.

 

Diskuterar man Hemvärnets framtid så ingår det, material, men även hur många dygn som man övar, förbandstyper som ingenjörs förband eller Lv förband är även en delkomponent som behövs diskuteras.

 

Vi behöver kockar men även jägar soldater och allt där imellan inom försvaret, när vi är med i Hemvärnet så är vi med i ett system av system, Hemvärnet är en del av Försvaret och de övriga försvaret behöver Hemvärnsförbanden för sitt närskydd av förråd, flottilj områden och marinbaser. Samtidigt som Hemvärnet behöver försvarets offensiva delar för att slå det som vi har upptäckt men inte kan klara av.

 

Jag skrev ett förslag om hur man kan utveckla KFÖ systemet den finns på Hemvärnstidningens debattsida "TA NÄSTA STEG" Läs den och lägg till de bitar som jag inte tog upp.

 

Tankar jag har!

 • Vad ska innehållet vara om man utökar kontraktstiden?
 • Vilken ersättning ska man ha?
 • Hur passar eller inte passar det in i de stora bilden?
 • Hur påverkar en sån ändring Hemvärnet i stort ?
 • Ska hemvärnet bli mer profesionellt, (en slags deltids styrka)?
 • Vilka truppslag ska införas inom Hemvärnet?

Link to comment
Share on other sites

Bra skrivet och tänkt. I mångt och mycket håller jag med.

 

Några punkter:

 • Ersättningen behöver höjas exponentiellt, inte linjärt. Om åtta dagar ger sju tusen måste sexton dagar ge runt arton-tjugo tusen*, en siffra som ska justeras upp med inflationen.
 • Hellre än helger vill jag se mer halv-veckor. Min erfarenhet av helgövningar från tiden före KFÖ är negativ (för mycket uppstart/för dålig effekt).
 • För att personalförsörjningen ska fungera måste KMU-platser frigöras för HV-knektar**.

 

*Jag har noll och inget problem med soldater som delvis drivs av vinning (jag är en själv). Jag och många andra HV-soldater är studenter, vissa är arbetslösa, andra har jobb som betalar dåligt. Flertalet av mina GU-kamrater vanns över med "sju loppor skattefritt" och de tjänstgör med den äran. Plikten är över, vi som ställer upp ska ha skäligt pröjs.

**Du kan nästan bli en bra soldat på tre månader. Ska du bemanna GRG, KSP, radio eller något liknande krävs mer tid och det är bättre att få den kunskapen samt viktig systemförståelse genom KMU/motsvarande än sjutton helgkurser.

Edited by 903Lew
Link to comment
Share on other sites

Angående "Det är roligare att måla staketet". Jag är kass på att formulera nåt bra om helheten. Däremot så kan jag, och gillar att, grotta in mig på detaljerna. Hur kul är det med "jag håller med x" hela tiden? Så, jag skriver inget.

 

 

Om ämnet:

Jag håller med ovanstående talare, bägge två.

Link to comment
Share on other sites

Mina nuvarande 9 dagar + de 8 du föreslår + lite längre KFÖ ... åsså några skjutningar och materialvårdsdagar och någon kurs... och hjälpa hundförarna en dag... 20-22 dagar /år? Plutonens planeringskvällar, jaga folk ...

 

Nej tack, jag hänvisar till GSS/T. Det blir svårrekryterat till ett sådant HV.

 

På den tiden vi fortfarande räknade timmar gjorde jag trots heltidsarbete, äktenskap, barn och villa två år 1½ arbetsmånad/år (om man räknar med 22 8h-dagar/mån), så det är inte det att jag inte tycker det är roligt. Men lite realism, tack.

Link to comment
Share on other sites

En av tanken med utökad kontrakts tid är helt sonika att minska behovet av de frivilliga kompleterande övningar, i dagsläget är det för få deltar på dessa eftersom dessa är just frivilliga och inte räknas in i avtalet. (undantag finns).

 

Förslaget bygger på en stegvis utbildnings trappa som varje utbildningsår börjar med att bygga upp förmågan från individen upp till gruppen för att sedan avsluta med en sammanhängande 6 dagars KFÖ Formel eller tilllämpad beroende på år. Vissa moment återkommer så som skytte, medan andra är behovs styrda t ex när ny mtrl tillförs.

 • Helg 1. Fokus: Personlig färdighet. Exempel: Ak4 samt p-skott, repetition skyddsvakt, halvar-scenarioträning, närstridsträning, osv.
 • Helg 2. Fokus. Stridspar/utb. på nytt mtrl. Exempel spaningshjälpmedel, kommunikation, stridspar strid, understödsvapen, min- och sprängtjänst.
 • Helg 3. Fokus: Grupp. Exempel bevakning skyddsobjekt, patrulltjänst, gruppsstrid. Stab och underhåll övar respektive tjänstegren.
 • KFÖ-delen. Förlängd KFÖ med två dagar. Första dagen går till uppstart, och kompetensprov på vapen samt fysprov. Sista dagen används till transport till basen, djupare vård av vapen och material, förrådsställning, utvärdering och en avslutning. De fyra mellanliggande dagarna går till en obruten förbandsövning.

Hur innerhållet i varje del ser ut måste bestämmas lokalt, men styrning finns dels i TOEM men även från centarla riktlinjer och tidigare års utvärderingar.

 

En viktig komponent för att få ett sådant system att fungera är att alla som kommer in i förbandet uppfyller en minimi nivå i kunskaper och färdigheter. Detta kan ske under en introduktons fas där kunskaper och färdigheter kontrolleras och kompleteras innan man släpps vidare till förbandet.

 

Även en soldat som vill ändra sin tjänst tex från skytte soldat till fordonsförare går då tillbaka till introduktionsfasen för att kompletera sin utbildning och verifiera rätt nivå innan soldaten går tillbaka till förbandet som fordonsförare.

 

 

@Anders G

 

Som Grupp C skulle du då få en skatterfri bonus på runt 22 000 kr + SGI för dessa 17 dagar, behovet att delta i extra övningar minskar eftersom man gör mer i kontraktet. Saker som skytte kan man fortsätta att genomföra som frivillig övning. Det ingår dock i kontraktsdagarna och under dessa 17 dagar torde man få in ett antal skjutmoment.

 

Den stora bilden är att man generellt höjer Hemvärnets förmåga kraftigt, förbanden blir mer användbara omgående efter ett larm och en fortbildning fungerar än bättre eftersom alla har en högre minsta nivå att utgå från.

 

Allt kommer med ett pris, vill man bli bra på en sak så måste man acceptera detta. Hos oss är det i form av tid.

Link to comment
Share on other sites

Vore bra att testa Kompani / batalion som ett helhet någon gång. Givetvis då över ett antal dygn. kanske tom en hel KFÖ eller SÖF. vad som behöver övas lär vara ganska klart för var och en. Plutonerna behöver inte nödvändigtvis komma på förhand och veta att de har gott om tid att bygga förläggning.

 

B-styrkan bör bestå av andra enheter från andra förband än hemvärnet. Övningen bör vara dubbelsidig så att b styrkan har sina egna mål okända för hela förbandet som skall övas.

 

övningsledningen bör ju iof se till att de övade möts.

 

varje del av förbandet funkar jättebra så behöver de ju inte betyda att förbandet i stort funkar.

Link to comment
Share on other sites

Håller med dig, I ett verkligt förlopp så finns det ingen given start tidpunkt, vi måste verka trots att man inte är klar.

 

En förbands typ som skulle vara bra att öva mot är jägarförband, deras uppgift är genomföra sabotage och förstörande verksamhet. Och Hemvärnets är att skydda skyddsobjekt mot sådant och den tänkta motståndaren är jägar och specialförband.

 

Det finns mycket mer lärdom i att förlora än att vinna under en dubbelsidig övning.

Link to comment
Share on other sites

Om vi verkligen ska ta nästa steg i diskussionen, och verkligen hålla ifrån oss om detaljer: Behövs verkligen Hv?

Vi har idag ett yrkesförsvar, där de tidvis tjänstgörande ska säkra den folkliga, och fackmanskunniga, förankringen.

GSS/T ska ligga på ungefär lika många övningsdygn som en Hv-soldat, en utökad FM kan täcka upp för droppet i folk som sker om Hv läggs ner.

 

Skulle detta hålla? För/nackdelar för ett Sverige/FM utan Hemvärnet?

Detta är ett klart steg upp från detaljsnackets kaninhål, vilket tråden ville ha. :)

Link to comment
Share on other sites

Om vi verkligen ska ta nästa steg i diskussionen, och verkligen hålla ifrån oss om detaljer: Behövs verkligen Hv?

Vi har idag ett yrkesförsvar, där de tidvis tjänstgörande ska säkra den folkliga, och fackmanskunniga, förankringen.

 

Där har du fel, det är Hv som står för den stora delen av folkförankringen av försvaret. GSS/T är bara placerad på några orter där det finns regementen. Hv finns över hela landet och verkar bara nationellt. Hv bidrar ofta till samhället med eftersök och mycket annat. Sånt kan GSS/T aldrig genomföra i dagens organisation. Många soldater till GSS/T bataljonerna i Boden bor tex i Stockholm och Göteborg medans soldaterna till hemvärnskompanierna kring Boden, bor just kring Boden.

Edited by REALIN
Link to comment
Share on other sites

Fast MartinGustav lyfter fram något ganska intressant, som jag tror (på sikt) kommer bli det vi går mot.

Jag tror helt enkelt att man kanske inom en 10-20års period kommer omvandla de nuvarande Hv-insatsförbanden till GSS/T och införliva dom under ett regemente, i en ganska så förminskad numerär.

Delvis tror jag att det kommer bli så då det helt enkelt låter bättre i annonsen att bli tidvis tjänstgörande bevakningssoldat på LG (motsv.) än Hv-knekt, särskilt när anlalet personer med en tidigare anknytning till FM minskar (läs: tidigare värnpliktiga som man kan "lura in").

Detta kommer givetvis även styras av hur kontraktet/kraven för respektive personalgrupp utformas, ersättningar m.m.

 

Blir övningarna längre och förläggs i block, behöver det inte längre vara lika viktigt att vara nära "sitt" regemente rent geografiskt.

Ska man dessutom tillföra olika truppslag som t.ex. Lv inom "det framtida Hv" kommer närheten till respektive funktionsförband bli mer kännbar.

Jag menar, vad är lättast att flytta: kvalificerad mtrl och utbildningsofficerare eller knektar (som då kan bo på valfri ort övrig tid) som kanske gör sina 8-30 dagar/år?

 

Så som jag uppfattar det är den politiska viljan redan idag, att ge Bevakningskompanierna en tydligare kommunal förankring, medans Hv-insatskompanierna låååångsamt glider närmare just GSS/T, med den tydliga skilnaden på nationell fokus. Vilket också avspeglas i tilldelning av mtrl, nivå på utbildning o.s.v.

Slutprodukten kanske blir GSS/TN (Tidvis tjänstgörande Nationell), om man vill behålla en del i FM som man faktiskt inte kan skicka utomlands.

Kanske lite av ett "Konungen är död, Länge leve konungen" tänk... D.v.s. att överge ett konsept och gå in i ett nytt liknande, men förhoppningsvis något mer kvalificerat, i syfte att kunna marknadsföra sig.

(En remake på Hv's namnbyte?)

 

 

 

Och vad gäller den folkliga förankringen så åsyftar väl den mer närheten till det "civila" (yrkesliv, utbildningar, familjeliv o.s.v.) än den geografiska spridningen hos personalen/soldaterna. Så just där ser åtminstånde jag ingen skilnad på Hv och GSS/T.

 

/Whamou, way outside his box....

 

 

Edit: Vinflaskefingrar.

Edited by whamou
Link to comment
Share on other sites

GSS/TN låter precis som det jag själv är ute efter. Ingen mer parallellorganisation, inga märkliga egna lösningar, inga konstiga hierarkier eller grupperingar som varit desamma sedan Raoul Wallenberg lärde halta och lytta att skjuta mauser.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

För att knyta till det ekonomiska.. Jag kommer till min chef och säger att jag ska på två kfö under året. Bra bra, får se till att fixa vikarie själv bara, inga problem... Om det inte blir problem, jag har tillräckligt stor lojalitet mot min arbetsplats för att priorietera den framför HV och blir det då så att jag missar en kfö så missar jag befattningspremien och missar jag den så går jag back ekonomiskt. Och går jag back ekonomiskt så är det faktiskt inte så motiverande att göra en kfö där jag vet att jag kommer få traggla sånt jag gjort i massa år alltså är jag borta hela året.

 

Traggla.. Personlig utveckling, för vissa räcker det säkert att få gå med ksp/ak/grg/köra/whatever, men efter ett tag så vill iaf jag utvecklas, känna att det händer något med mig att jag får nya förutsättningar till utmaning, enda sättet att göra det nu är i princip att gå upp i graderna och bli chef över något.

 

Och jag tror väl också att HV på sikt kommer omvandlas till deltidsförband.

Edited by dxl
Link to comment
Share on other sites

GSS/TN vore rätt väg att gå för insatsförbanden och så behåller man bevakningskompanierna lokalt för att snabbt kunna bevaka/skydda skyddsobjekt i området. För bevakningskompanierna blir det ungefär som nu, man tillhör tex I 19 men verkar från egen ort.

 

Vi har ju bara cirka 2 GSS/K/T bataljoner per regemente så det hade man ju kunnat öka.

Link to comment
Share on other sites

När de gäller rekrytering och folklig förankring borde medverkan i eftersök, släckning av skogsbränder och arbete vid översvämningar ett bättre jobb än medie kampanjer. Specielt om Svensson inte ser något hot vid horisonten.

 

även om de inte är huvudsysslan så är den klart bra PR De är om de inte till stora delar av de som inte tvekar att åka länet runt för räddningstjänstens betalning är samma folk som bemannar insattskompanierna.

 

Fasas de icke längre funkande särlösningarna ut kan man göra samma sak utan omorganiser allt och riskera att ta bort de som faktiskt är bra. Risken är att GSS/TN blir en konstig förkortning för Svensson som de inte ser nyttan av..

Link to comment
Share on other sites

När de gäller rekrytering och folklig förankring borde medverkan i eftersök, släckning av skogsbränder och arbete vid översvämningar ett bättre jobb än medie kampanjer. Specielt om Svensson inte ser något hot vid horisonten.

 

även om de inte är huvudsysslan så är den klart bra PR De är om de inte till stora delar av de som inte tvekar att åka länet runt för räddningstjänstens betalning är samma folk som bemannar insattskompanierna.

 

Fasas de icke längre funkande särlösningarna ut kan man göra samma sak utan omorganiser allt och riskera att ta bort de som faktiskt är bra. Risken är att GSS/TN blir en konstig förkortning för Svensson som de inte ser nyttan av..

 

Tror att det ligger mycket i det du säger, Hemvärnet är en känd organisation som majoriteten av befolkningen känner till och uppskattar på grund av alla hjälpinsatser som vi genomför.

 

Det är lättare att bygga vidare på Hemvärnet av idag och vidarutveckla det. Namnet Hemvärnet är trots allt bara ett namn, det är innehållet som är det viktiga och genom innehållet så ändrar man succesivt bilden av vad som döljs bakom namnet Hemvärnet.

 

Min åsikt är att bevakningskompanier kommer över tid sakta men säkert minska för att slutligen dö ut. Samtidigt som insatskompanier blir fler och fler, tillika kommer olika former av funktionsplutoner att tillföras Hemvärnet.

Den gamla tidens Hemvärn dör sotdöden medan det nya Hemvärnet tar dess plats.

 

Dagens Hemvärn är redan idag en form av deltidsförband, vi är kontrakterade att göra 4/8 dagar och när vi uppfyllt detta får vi en summa pengar.

 

(Jag tillhör ett Bevakningskompani.)

 

Om Regementen behövs de? vilket syfte fyller de? varför ska vi ha dem kvar?

 

Det som behövs är förråd, förläggningsplatser reperations och underhållsbaser, men även skjutbanor, skjutfält och skolor/utbildningscentran.

 

Bataljonerna är det som räknas allt annat är stödfunktioner för bataljonerna. För flygvapanet och marinen finns motsvarande enheter som bär andra namn.

Link to comment
Share on other sites

Fokus i mitt resonemang och mina teorier om framtiden ligger inte direkt i namnets vara eller icke.

Hur possitivt namnet klingar hos svenska folket har jag inga bra uppgifter på, men det finns det väl statistik på.

 

 

Genom att börja bygga upp och utbilda Kommunala resursgrupper, och kanske även knyta Bevakningskompanierna till denna organisation, så har man avlastat det övriga Hemvärnet från en ganska stor del av sina "civila uppdrag".

Därmed har man frigjort Insatskompanierna från uppdrag så länge det inte sker något mycket allvarligt.

 

Rent samhällsekonomiskt borde det dock bli billigare att med nuvarande personalsystem tillfråga GSS/K (om det finns ett närliggande förband) än Hv (och Kommunala resursgrupper, beroende på deras ersättningsnivå) vid behov av stöd till samhället.

Några faktorer är väl: Minskad skatt på inkomst, förlorad skatt/moms på de varor/tjänster som skulle utförts, ökad arbetsbelastning på de kvarvarande på ev. företag/funktion, ökad arbetsbelastning på ev. hemmavarande sambo/mostv.

 

Jag tror jag att vår (Hv's) roll vid stöd till det civila kommer att minska. Framförallt om man (som jag uppfattat det) fullföljer ambitionen med att bygga upp ett system med kommunalt stöd i form av Kommunala resursgrupper.

För det man egentligen gör är ju att ändra huvudman i den typen av funkioner/stöd och här kanske övriga frivilliga försvarsorganisationer (RK, Blå stjärnan o.s.v.) kan frodas bättre än i nuvarande miljö.

 

 

 

Att man som dxl skriver kanske behåller namn med "lokal" eller "historisk" anknytning, medinflytandeorganisation m.m. från Insatskompanierna är ju absolut inte omöjligt.

Men jag tror absolut att man kommer (och behöver) få en närmre koppling till övriga FM än idag.

Detta i syfte att höja och likrikta nivån på utbildning och funktion. I min värld skulle man dessutom använda sig av reservofficerare från kanske Plutonchef och uppåt (gärna med en Kompanichef som är fast anställd). Även om det nog mest är önsketänkande.

 

 

Rekryteringsmässigt då? Hemvärnet kommer som jag ser det få en minskad numerär över tiden (delvis beroende på att det faktiskt börjar ställas krav) då jag tror att bortfallet av personal inte kommer att kunna fyllas av nuvarande mängd som tillförs.

När man inte längre uppfyller målen i personaltäthet påbörjas långsamt en omvandling av de kvarvarande enheterna med sammanslagningar o.s.v.

Slår du ihop enheter mer än 2 gånger så har du snart tappat all lokal förankring (förutom ett eventuellt kompani-/bat.namn), vilket kommer göra det ännu mer naturligt att införliva enheterna i ett regemente.

Dessutom tror jag som tidigare sagt att det låter bättre att rekrytera till "Tidvis tjänstgörande" (Deltids-soldat) än till "Hämvärnsman".

Adderar man också ett minskat åtagande i stöd till samhället så...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@Whamou

 

är det något som åtminstånde kan få mig att vakna kallsvettig så är det tanken på att kommun tror den lokala resursgruppen skulle hjälpa om någon katastrof inträffar.

 

bevakningskompanierna skall hållas långt borta från dem, annars tror jag de blir ett manfall av episka proportioner. Lokala resursgrupper känns helt enkelt som att uppfinna hjulet på nytt, bara för att man inte gillar något med de som redan finns.

 

Jag får inte riktigt ihop hur de skulle vara lättare att rekrytera till ett nytt okänt förband utan vare sig historia eller lokal anknytning. Efter som många civila dessutom verkar tro på den eviga freden blir de ju svårt att förklara varför ett förband utan tydlig civil nytta skall ha de pengar vi redan har eller tom än mer.

Link to comment
Share on other sites

Enda anledningen att Hv överhuvudtaget finns kvar, tror jag är kravet och behovet av att försvarsmakten har någon lokal förankring. I och med att värnplikten stoppats.

 

Hv är relativt billigt och lätt att hantera för övriga försvarsmakten. Eftersom det bygger på ett eget intresse från deltagarna, lite roliga övningar, ny ball utrustning, ja då håller sig merparten tysta och nöjda.

 

Sedan, vad Hv egentligen ska kunna utföra, om i fall vi verkligen behövs. Ja det är frågan.

 

Sett till den lokala förankringen så dör sakta men säkert den ut när regementen lagts ned. Sett till min ort, 80000 invånare med ett regemente som lades ned för 20 år sedan kan vi inte ens fylla ut två kompanier. Vilket jag får se som pinsamt dåligt.

 

Trots det så har kvalitén på Hv blivit extremt mycket högre. Då en stor del av de som fanns i rullorna före utrensningarna på 2000-talet drog i gång väldigt sällan deltog på mer än en övning vart annat år ungefär. Fanns gott om nollor förr i tiden och som försvunnit. Tack och lov.

 

Så den stora frågan för att eventuellt kunna ta nästa steg, är vad som är meningen med Hv. Dela på Hv och flytta Insats till regementen och behålla bevakningskom lokalt. Ja då kommer Hv som bevakningskomp att sakta dö sotdöden. Vilket kanske också är meningen och ambitionen. Åtminstone var det min uppfattning när vi gick över till 4 eller 8 dagars. Att 4 dagars sakta skulle dö ut och avvecklas.

 

Men flyttar du Insats till regementen, ja med antalet regementen och dess brist på lokal förankring så kommer de också att dö ut. Åtminstone kommer många nu deltagare att hoppa av. Speciellt de viktiga att behålla, de som är 30+ upp till 45 ungefär. De som utgör huvuddelen av yrkesarbetande befolkningen. Och som skapar kopplingen mellan övriga samhället och försvarsmakten.

 

Min tanke om Hv är nog att det bör kvarstanna som det är, tills vidare. Hv utgör försvarsmaktens enda lokala förankring, och måste finnas där. Fast med lite studs på övningar så en grundkvalité upprätthålls.

Link to comment
Share on other sites

Jo, Hv behövs, av fler än en anledningar. Men hur ska man hålla kvar det? Hur ska personalfrågan lösas?

Lokaler är det även brist på för ett antal Hv förband runt om i landet, att husera i nedlaggda regementen är inte alltid praktiskt möjligt.

 

Vore det inte möjligt att göra som man tidigare gjort med värnpliktiga, sno åt sig folk? Att dra på sig folk från de olika regementena, efter att deras kontrakt löpt ut.

 

Sen utb frågan, hur skulle möjligheten se ut att kunna genomföra "befattningsutb veckor" på lärliggande regemente? Om tex staben ska få ett nytt system, eller om det behövs fler bv (lr PATGB, insh HKV :rolleyes: ) förare, alternativt en allmän påbyggnad i olika områden. De skulle iaf i min mening ske utöver KFÖer och SÖFer.

 

Sen så är ju nått som definitivt får folk att stanna kvar i Hv, en känsla av att man inte ligger verkligen längst ner på prioriteringslistan (även om man fortfarande i själva verket fortfarande gör det) är inte alltför fel.

Link to comment
Share on other sites

@ speculatores, kanske lite klantigt av mig att blanda egna önskemål och vad jag tror kommer ske i ett och samma inlägg likt ovan. För det inte alltid så att jag önskar det jag tror...

 

 

Dock tror jag att det vi kommer få se, på 10-20 års sikt är ett "Hemvärn" med tydligare fokus på försvarsförmåga och vid sidan av det en organisation utlyft ur försvarsmakten som ska kunna lösa det "normala"/enklare stödet till samhället.

För t.ex. eftersök kan nog lösas minst lika bra av en orienteringsklubb som av Hv.

 

Jag tror däremot inte att man på något vis kommer ta bort stödet till det civila samhället ur FM's uppdrag, för det är väl klart att man måste kunna hjälpa det (det demokratiska samhället) man har i uppdrag att skydda.

 

Den typ av förändringar som jag föreställer mig kommer att komma behöver ju inte vara av ondo, om det kan ge ökad potensiell effekt ur förbanden, samt att kommunerna ges möjlighet att skapa resursgrupper uppbyggda och bemannade efter sina lokala behov (som dom själva förhoppningsvis kan identifiera).

Men visst finns det en risk att det blir pannkaka av alltihop, den springande punkten är väl vad som kommer att efterfrågas från polistkt håll och om (och hur många gånger) kursen kommer att ändras under resans gång.

 

 

 

 

Andra paralella frågor är ju hur stor skilnad det kommer att vara på GSS/T och Hv. Och var det behöver vara skilnader mellan dessa?

T.ex. hur kommer medinflytandet organiseras hos GSS/T (hur stort/litet kommer det bli mot det egentliga inflytandet via Hv's medinflytandeorgan), ersättningar och övningstid?

 

Hur stora skulle kostnadsskilnaderna bli om man organiserade bevakningsförband med ändamålsenligt övningsuttag (kanske som Hv-Ins. nu, 8-10 dagar) som GSS/T eller GSS/TN?

 

Och om det är möjligt att rekrytera och utbilda förband med utökade militära förmågor lokalt. (OM det kommer efterfrågas framgent).

Är det genomförbart att göra utan närhet till någon typ av funkionsförband?

 

Edit: Förtydligande

Edited by whamou
Link to comment
Share on other sites

@ speculatores, kanske lite klantigt av mig att blanda egna önskemål och vad jag tror kommer ske i ett och samma inlägg likt ovan. För det inte alltid så att jag önskar det jag tror...

 

 

Dock tror jag att det vi kommer få se, på 10-20 års sikt är ett "Hemvärn" med tydligare fokus på försvarsförmåga och vid sidan av det en organisation utlyft ur försvarsmakten som ska kunna lösa det "normala"/enklare stödet till samhället.

För t.ex. eftersök kan nog lösas minst lika bra av en orienteringsklubb som av Hv.

 

Jag tror däremot inte att man på något vis kommer ta bort stödet till det civila samhället ur FM's uppdrag, för det är väl klart att man måste kunna hjälpa det (det demokratiska samhället) man har i uppdrag att skydda.

 

Den typ av förändringar som jag föreställer mig kommer att komma behöver ju inte vara av ondo, om det kan ge ökad potensiell effekt ur förbanden, samt att kommunerna ges möjlighet att skapa resursgrupper uppbyggda och bemannade efter sina lokala behov (som dom själva förhoppningsvis kan identifiera).

Men visst finns det en risk att det blir pannkaka av alltihop, den springande punkten är väl vad som kommer att efterfrågas från polistkt håll och om (och hur många gånger) kursen kommer att ändras under resans gång.

 

 

 

 

Andra paralella frågor är ju hur stor skilnad det kommer att vara på GSS/T och Hv. Och var det behöver vara skilnader mellan dessa?

T.ex. hur kommer medinflytandet organiseras hos GSS/T (hur stort/litet kommer det bli mot det egentliga inflytandet via Hv's medinflytandeorgan), ersättningar och övningstid?

 

Hur stora skulle kostnadsskilnaderna bli om man organiserade bevakningsförband med ändamålsenligt övningsuttag (kanske som Hv-Ins. nu, 8-10 dagar) som GSS/T eller GSS/TN?

 

Och om det är möjligt att rekrytera och utbilda förband med utökade militära förmågor lokalt. (OM det kommer efterfrågas framgent).

Är det genomförbart att göra utan närhet till någon typ av funkionsförband?

 

Edit: Förtydligande

 

Jag ser tre problem men orienterare, de är inte övade att agera i grupp, de är övade att hitta en fast synlig punkt i terrängen, till skillnad från Hemvärnsmän tillhör de ingen myndighet, Jag vet flera tillfällen då Uniformen varit till stor nytta i eftersök i urban terräng. De krävs ju att blåljusmyndigheterna har förtroende. efter vad jag hört av både Poliser och räddningstjänst är de inte alltid så att de vill ha civila frivilligas hjälp. De saknar helt enkelt organisation, utbildning och utrustning för att genomföra vad som skall göras.

 

varför skapa två paralella organisationer, kanske dubbla rekryteringsbehovet och behovet av resurser. skall man dessutom sätta den ena organisationen konstant i övning men aldrig få sättas in i någon skarp insatts blir de ju än konstigare.

 

bättre är då om politikerna är släpper sargen och låter insattskompanierna ha beredskap för att kunna sättas in över ett större område när något händer även i fredstid. givetvis med betalt för den period man ligger i högre beredskap. De går åt ganska mycket folk vare sig skogen brinner, ån svämmar över eller någon försvunnit hemmifrån. långt mycket mer folk än vad Kommunalpolitiker kan föreställa sig, förutsatt att de inte har hänt något ganska nyss. Sen gäller de ju att de finns mat, kommunikationer och vana att stanna när de blir jobbigt.

Link to comment
Share on other sites

Bara för att förtydliga den bild jag har av en resursgrupp; så kommer den att användas som ett paraply för att samordna kommunens behov i större utsträckning än idag. Det kan kanske innebära ett närmare sammarbete med orienteringsklubbar, jaktlag, representanter från olika trossamfund, Hemvärnsförband/Regementen om dom finns på orten, enskilda kommuninvånare, MSB och Blåljusmyndigheterna m.m. i syfta att få ett "smörgåsbord" av kompetens.

 

Jag ser inget hinder i att du som enskild Hv-/GSS/K/T-soldat ingår i och övar med en sådan resursgrupp, för att kunna hjälpa till på hemmaplan.

Eller skulle du göra ett sämre jobb vid t.ex. ett eftersök iförd en orange väst, tilsammans med andra engagerade kommuninvånare under ledning av en polis/kommunal räddningssamordnare, än du skulle i m/90 under en MIC.

 

Upplägget förhindrar ju heller inte att en MIC är en del av resursgruppen i händelse av att man behöver hjälp av FM, även om det inte finns något Hemvärn/Regemente organiserat för just den orten. Och om det finns det kanske en representant/MIC ur det lokala förbandet finns med som en naturlig del.

Det skulle ju dessutom kunna skapa möjligheter för t.ex. Försvarsutbildarna, FRO, RK m.fl att kliva fram och visa framfötterna.

Hv-förbanden (med kring-organisationer) ges då också möjlighet att ta ett kliv närmre övriga FM.

 

 

Det kan ju mycket väl vara ett sätt för att få en tydlig huvudman för insatser i samhället på en lokal nivå och även ett sätt att få kommunerna att vakna och identifiera och resurssätta för sina behov.

 

 

Sen återstår det ju att se om det är där vi hamnar eller inte.

 

 

För det framtida Hv och dess utveckling ser jag nog det här som större frågor, oavsett om det slutligen inrättas kommunala resursgrupper eller inte:

Andra paralella frågor är ju hur stor skilnad det kommer att vara på GSS/T och Hv. Och var det behöver vara skilnader mellan dessa?

T.ex. hur kommer medinflytandet organiseras hos GSS/T (hur stort/litet kommer det bli mot det egentliga inflytandet via Hv's medinflytandeorgan), ersättningar och övningstid?

 

Hur stora skulle kostnadsskilnaderna bli om man organiserade bevakningsförband med ändamålsenligt övningsuttag (kanske som Hv-Ins. nu, 8-10 dagar) som GSS/T eller GSS/TN?

 

Och om det är möjligt att rekrytera och utbilda förband med utökade militära förmågor lokalt. (OM det kommer efterfrågas framgent).

Är det genomförbart att göra utan närhet till någon typ av funkionsförband?

 

Edit: Förtydligande

Link to comment
Share on other sites

Bara för att förtydliga den bild jag har av en resursgrupp; så kommer den att användas som ett paraply för att samordna kommunens behov i större utsträckning än idag. Det kan kanske innebära ett närmare sammarbete med orienteringsklubbar, jaktlag, representanter från olika trossamfund, Hemvärnsförband/Regementen om dom finns på orten, enskilda kommuninvånare, MSB och Blåljusmyndigheterna m.m. i syfta att få ett "smörgåsbord" av kompetens.

 

Jag ser inget hinder i att du som enskild Hv-/GSS/K/T-soldat ingår i och övar med en sådan resursgrupp, för att kunna hjälpa till på hemmaplan.

Eller skulle du göra ett sämre jobb vid t.ex. ett eftersök iförd en orange väst, tilsammans med andra engagerade kommuninvånare under ledning av en polis/kommunal räddningssamordnare, än du skulle i m/90 under en MIC.

 

Upplägget förhindrar ju heller inte att en MIC är en del av resursgruppen i händelse av att man behöver hjälp av FM, även om det inte finns något Hemvärn/Regemente organiserat för just den orten. Och om det finns det kanske en representant/MIC ur det lokala förbandet finns med som en naturlig del.

Det skulle ju dessutom kunna skapa möjligheter för t.ex. Försvarsutbildarna, FRO, RK m.fl att kliva fram och visa framfötterna.

Hv-förbanden (med kring-organisationer) ges då också möjlighet att ta ett kliv närmre övriga FM.

 

 

Det kan ju mycket väl vara ett sätt för att få en tydlig huvudman för insatser i samhället på en lokal nivå och även ett sätt att få kommunerna att vakna och identifiera och resurssätta för sina behov.

 

 

Sen återstår det ju att se om det är där vi hamnar eller inte.

 

 

som jag ser det bör Antingen Polisbefälet eller Räddningsledaren vara högsta chef vid alvarligare händelse annat än krig/ofred.

behöver den hjälp av hjälp av militär tar den kontakt med ATC som ser till att MIC ansluter. MIC styr i sin tur all frivilig Personal. behövs Kommunens resurser är det kan kommunens resursgrupp anlitas ( märkligt namn på en organisation utan egna resurser) eller så tar Insattsledaren eller Person av IL deligerad kontakt med den person eller organisation.

 

De sista jag vill se om en nära anhörig är försvunnen är en företrädare för kyrkan eller annat trossamfund. Jag hade defenitivt trott att de kom för att medela dödsbud.

 

varför jag inte skulle ställa upp för kommunens resursgrupp om inte jag står under en MICs befäl är ganska enkelt, som hemvärnsman känner jag de som kommer, jag får använda FMs utrustning, Jag vet hur organisationen fungerar och jag vet att de ger en organisaion jag gillar och lagt mycket tid på bra PR. (samtliga insattser jag varit på är utanför min egen kommun, FM ger mig inte milersättning för att åka tvärs över länet för att de tycker det är skoj att skicka folk tvärs över länet)

 

 

 

vad talar mot att resursgrupper inte skulle fungra.

vilja är inte förmåga. Hellre än bra kanske funkar vid körsång men de är dumt när folks liv står på spel. Jag riskerar mina egna saker. Jag har mina tvivel om kommunens resurser skulle klara ens ett längre eftersök, med kvalificerad personal.

 

Min åsikt om Hemvärnets övnings organisation har jag skrivit tidigare, vad de heter bryr jag mig ganska lite om, de är inte problemet, Problemet är ju att ingen riktigt vet vad som funkar och vad som är trasigt. vet man så vet man vad som behöver fixas och kanske tom hur.

Link to comment
Share on other sites

När Hemvärnet kallas in av polis eller räddningstjänst så vill de ha ett större antal ögon, armar och ben för att utföra enklare men tidskrävande jobb.

 

Vi ska söka av områden efter en eftersökt person, polisen anvisar oss sökruta och vi genomför enligt den metod de bestämt, räddningtjänsten behöver folk som kan vandra genom terrängen för att stampa ut små pyrrbränder, stapla sandsäckar vid översvämningar, osv.

 

Vi är en resurs som är självgående, Hemvärnet/försvaret har material, egen logistik, fordon och sambandsutrustning, vi har folk som kan avlösa så verksamheten kan rulla på utan avbrott, Detta saknar i princip alla de frivilliga örganisationerna deras uthållighet räknas i timmar, HV i veckor.

 

MEN Vad händer om en större kris inträffar där Hemvärnet tar upp sin huvuduppgift bevaka och skydda skyddsobjekt runt landet, Vem ska då hjälpa till vid de eventuella störningar som då kan inträffa i samhället som följd av krisen?

 

Vi behöver en starkare form av Resursgrupper i alla kommuner, personer som är fysiskt starka och kan utföra det tunga jobbet, med en logistik bakom sig.

 

@ speculatores

Min åsikt om Hemvärnets övnings organisation har jag skrivit tidigare, vad de heter bryr jag mig ganska lite om, de är inte problemet, Problemet är ju att ingen riktigt vet vad som funkar och vad som är trasigt. vet man så vet man vad som behöver fixas och kanske tom hur.

 

Håller med om att namnet är mindre viktigt, det är innerhållet som ger mening.

 

Hemvärnets största problem är frivillighet utan starkt krav på att delta.

 • Man är dålig på att berätta vad en HV soldat skall klara,
 • Det är för mycket diplomati för att inte stöta bort de minst engagerade,
 • Samtidigt de som är engagerade hålls tillbaka med hänsyn till de mindre engagerade.

Med reformen av avtalssystemet så ser jag en gradvis attityd förändring, riktlinjerna tilllåter inte nollor, missar man sin avtalstjänstgörning två år i rad så skall man avrustas, man är inte aktiv, men man kan söka in igen när man vill komma tillbaka.

 

Nu gäller det bara att alla börjar jobba efter dessa riktlinjer.

 

De andra problemen som jag uppfattar finns i min länk i Hemvärnets debattsida,

 

Åtgärderna är enligt mitt tycke relativt lätta.

Öka kontrakttiden så att alla övar regelbundet och systematiskt (3 helger plus utökad KFÖ och SÖF)

Utökad Introdutionsfas när man går in i Hemvärnet, där alla uppfyller ett antal skall krav innan de släppt till förbandet.

Link to comment
Share on other sites

Det känns som om jag fick några missriktade hugg där, eller så har jag uttryckt mig på ett sett som jag inte avsett.

Jag har aldrig påstått att det är en absolut sanning och att det är så det kommer att se ut.

Jag har bara försökt återge den bild som jag fått från de politiskt valda/aktiva/anstälda (på kommunal/läns nivå) jag har i min (yttre) umgängeskrets, och summan är väl, att det finns behov av förstärkning i de kommunala leden för krishantering och planering inför en kris. /slut

 

 

---

 

Fokusera inte bara på det segment av olyckor/händelser där Hv/FM faktiskt är väldigt duktiga på att vara behjälpliga (p.g.a. mitt exempel med eftersök kanske), för annars missar man en hel del annat.

T.ex. försörjning av; hälsa/sjukvård, livsmedel, IT-/telesystem, el/vatten, samverkan kommuner/industri, kommunikationsnät o.s.v.

Där har jag svårare att se Hv som enda lösning vid krishantering, vad jag däremot kan se är att man kan vara en del i den lösningen.

 

Sen är det ju kanske inte heller en fråga om att bygga upp ett från grunden nytt system. Det finns ju faktiskt en organisatorisk lösning redan idag som sträcker sig från politisk ledning/myndigheter via länen ner till kommunal nivå (det är ju här någonstans det blir ett tomrum i vissa fall, så som jag har uppfattat det).

 

Vad jag tror är att det på sikt kommer att påverka efterfrågan av Hv som "frälsaren" vid olika typer av incidenter ute i landet. Då kommunerna kanske får upp ögonen för andra alternativa lösningar och blir bättre i att identifiera risker.

 

Dessutom är det ju redan vid 80-talisterna många som inte har en nära relation med FM (som inte gjort vpl/har personer i sin närhet som gjort det o.s.v.), vilket jag tror kommer göra det lättare att se lösningar utan Hv/FM som ett av givna verktygen man har. Här spelar ju Hv's och FM's blid man förmedlar av sig själva in.

 

 

 

Och ja.. Jag tror att en del i detta även kommer att bli att man skapar ett samarbetsnät med föreningar o.s.v., som på sikt kan komma att konkurera med Hv.

Framförallt på de orter där det kanske inte längre kommer finnas något Hv i framtiden, beroende på dess utveckling.

 

---

 

Här någonstans passar ju mitt oavsiktliga sidospår (som jag har för avsikt att avsluta här, sidospåret alltså) in i tråden igen, med hur en framtida utveckling för Hv-förbanden ser ut på lite längre sikt.

 

Missförstå mig rätt, jag diskuterar gärna vad jag tror, men framförallt vad jag tycker om vår delvis nedmonterade förmåga till krishantering, med det får nog bli i en separat tråd då.

 

 

Edit:

Såg inte ditt inlägg Charlie Spartan förens jag postat mitt.

Edited by whamou
Link to comment
Share on other sites

MEN Vad händer om en större kris inträffar där Hemvärnet tar upp sin huvuduppgift bevaka och skydda skyddsobjekt runt landet, Vem ska då hjälpa till vid de eventuella störningar som då kan inträffa i samhället som följd av krisen?

 

Vi behöver en starkare form av Resursgrupper i alla kommuner, personer som är fysiskt starka och kan utföra det tunga jobbet, med en logistik bakom sig.

 

Hört talas om tidigare Civilförsvaret, som blivit MSB vars uppgift är just att skapa resursgrupper, tillsammans med länsstyrelser och kommuner? I min kommun har man satt ihop en frivillig insatsstyrka. Som har allt det Hv har, förutom gröna kläder och vapen.

 

Så att Hv skulle utgöra något unikt att ta till stämmer inte riktigt.

 

Vilket jag tycker är ytterst bra, vi ska inte ödsla resurser på att leta efter vilsna personer eller bygga fördämningar. Visst, vid extrema akutlägen så är det självklart, men knappast annars.

Link to comment
Share on other sites

MEN Vad händer om en större kris inträffar där Hemvärnet tar upp sin huvuduppgift bevaka och skydda skyddsobjekt runt landet, Vem ska då hjälpa till vid de eventuella störningar som då kan inträffa i samhället som följd av krisen?

 

Vi behöver en starkare form av Resursgrupper i alla kommuner, personer som är fysiskt starka och kan utföra det tunga jobbet, med en logistik bakom sig.

 

Hört talas om tidigare Civilförsvaret, som blivit MSB vars uppgift är just att skapa resursgrupper, tillsammans med länsstyrelser och kommuner? I min kommun har man satt ihop en frivillig insatsstyrka. Som har allt det Hv har, förutom gröna kläder och vapen.

 

Så att Hv skulle utgöra något unikt att ta till stämmer inte riktigt.

 

Vilket jag tycker är ytterst bra, vi ska inte ödsla resurser på att leta efter vilsna personer eller bygga fördämningar. Visst, vid extrema akutlägen så är det självklart, men knappast annars.

 

Som jag ser de är hjälp till civilsamhället ett bra sätt att visa att vi kan sätta mycket personal nästan var vi som önskas innom några timmar, vilken tid på dygnet som helst och om situationen kräver hålla igång operationen igång i veckor. Dessutom med något som jag tror inte ens Svenska freds skulle kunna ha åsikter om.

 

Men vi kanske skall skapa en separat tråd för diskutionen om krisberedskap

 

övningsmomenten bör vara, hur känner man sig efter något dygn eller kanske tom några dygns beväpnad katt och råtta lek med jägarsoldater bland "civila". finns tillräklig med suport personal för att hålla igång allt dygnet runt, försvinner hela bevakningskompaniet om när vi är tvugna att skydda staben, trossen och röda korset. I ett modernt krig finns inga fronter och där med kan vi inte ha några oskyddade resurser.

 

Om jag inte missuppfattat allt skall Bataljonen kunna säkra och skydda ett skyddsobjekt. vilket borde innebära att vi måste kunna skydda vår egen gruppering och de nödvändiga transporterna. Jag tror nämligen inte fi bryr sig om att HV alltid skall vara på förhand och att bilkåren och rödakorset inte får röras eller åtminstånde skall bilkårens fordon inte beväpnas för .. Jag har hört varför men mins inte varför de inte skulle vara en bra idé att beskjuta från fordonen fi och plöja rakt in i eldöverfallet och där med tvinga den som utför eldöverfallet att fly.

Link to comment
Share on other sites

I senaste numret av tidningen Hemvärnet (sid. 14-15) fanns en intressant och tankeväckande redovisning av avtalsuppfyllelse samt vakanser i hemvärnsförbanden per utbildningsgrupp. Många utbildningsgrupper har vakanser över 30 %! Om jag räknar rätt motsvarar avtalsuppfyllelsen knappt 20 bataljoner och vakanserna omkring 10 bataljoner.

 

Vår utbildningsgrupp ligger i topp med 81 % avtalsuppfyllelse så jag trodde faktiskt inte att det var så här illa i resten av landet. Hur många uppfyllda bataljoner skulle vi ha kvar efter nästa steg?

Link to comment
Share on other sites

I senaste numret av tidningen Hemvärnet (sid. 14-15) fanns en intressant och tankeväckande redovisning av avtalsuppfyllelse samt vakanser i hemvärnsförbanden per utbildningsgrupp. Många utbildningsgrupper har vakanser över 30 %! Om jag räknar rätt motsvarar avtalsuppfyllelsen knappt 20 bataljoner och vakanserna omkring 10 bataljoner.

 

Vår utbildningsgrupp ligger i topp med 81 % avtalsuppfyllelse så jag trodde faktiskt inte att det var så här illa i resten av landet. Hur många uppfyllda bataljoner skulle vi ha kvar efter nästa steg?

 

Då tillhör du Dalregements gruppen, bara att gratulera för ni att lyckas så bra. Enligt samma sida så ökade avtalsuppfyllnaden igen, en trend som gäller för de senaste åren. Förra året genomförde 63% sina avtal och ytterligare 10% deltog i någon övning, men tyvärr så innebär det även att 27% har inte deltagit alls.

 

 

Hur många uppfyllda bataljoner skulle vi ha kvar efter nästa steg?

 

Blir det roligare och mer givande att vara soldat i Hemvärnet om man höjer ribban än mer och övar liknade "nästa steg"?

Växer man i sin kunskap, färdighet och med det förmåga i sin befattning genom att öva liknade "nästa steg"?

Blir det mer utmanande att vara med i ett förband som fungerare bättre och mer profesionellt?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...