Jump to content

Recommended Posts

 • BlåGul -1

Här följer en uppställning av de vanligaste värnpliktsutbildningarna i FM per idag.

Bokstäverna anger vilken typ av tjänst det rör sig om och första siffran vilken befälsnivå det handlar om.

7** är en PB-tjänst och ger sergeants grad efter fullgjord grundutbildning

8** är en GB-tjänst och ger furirs grad efter fullgjord grundutbildning

9** är en menig-tjänst.

De två sista siffrorna anger vilken gren inom tjänsten det handlar om.

 

Värnpliktiga utbildningar

Utbildningar inom armén:

JA703 Ammunitionsröjningsplutonbefäl, Armén

JA903 Ammunitionsröjsoldat, Armén

GD805 Artilleriunderrättelsegruppbefäl, Armén

GD905 Artilleriunderrättelsesoldat, Armén

ML900 Bandvagnsförare, Armén

GD900 Batteriplatssoldat, Armén

GA836 Bevakningsgruppchef, Armén

GA838 Bevakningsgruppchef beriden högvakt, Armén

GA935 Bevakningssoldat, Armén

GA936 Bevakningssoldat, Armén

GA938 Bevakningssoldat beriden högvakt, Armén

GA910 Bevakningssoldat,musik, Armén

GA937 Bevakningssoldat/bilförare, Armén

MK923 Bilförare, Armén

JE804 Brobandvagngruppbefäl, Armén

JE704 Brobandvagnplutonbefäl, Armén

JA804 Brogruppbefäl, Armén

NC903 Bromekaniker, Armén

NK802 Bärgningsgrpch/stf, bgbv NY, Armén

NK800 Bärgningsgruppbefäl, Armén

NK900 Bärgningsman, Armén

NK904 Bärgningsman, Armén

NK902 Bärgningsman bgbv NY, Armén

NK700 Bärgningsplutonbefäl, Armén

LG700 Datadriftledare, Armén

MG900 Drivmedelsman, Armén

GD806 Eldledningsbefäl, Armén

KO911 Eldledningssignalist, Armén

KO912 Eldledningssignalist /förare, Armén

KO918 Eldledningssignalist/reservförare, Armén

NF907 Elkraftmekaniker, Armén

NF801 Elmekaniker, Armén

FA700 Fallskärmsjägare, Armén

NA900 Fordonsmekaniker, Armén

ND907 Fordonsmekaniker, Armén

JA805 Fältarbetsdykargruppbefäl, Armén

JA905 Fältarbetsdyksoldat, Armén

JA800 Fältarbetsgruppbefäl, Armén

JA700 Fältarbetsplutonbefäl, Armén

JA901 Fältarbetssoldat, Armén

JA902 Fältarbetssoldat, Armén

MK908 Förare stridsfordonstransport, Armén

GE800 Granatkastargruppbefäl, Armén

GE900 Granatkastarsoldat, Armén

LF945 Informationssoldat, Armén

FC800 Jägargruppbefäl, Armén

FC700 Jägarplutonbefäl, Armén

FC905 Jägarsoldat,specialist, Armén

KN800 Kabelgruppchef, Armén

KN900 Kabelman, Armén

MD900 Kock, Armén

MD901 Kock, Armén

MD800 Kokgruppbefäl, Armén

PD700 Kommunikationsspanare, Armén

KQ800 Kryptogruppbefäl, Armén

MA700 Kvartermästare, Armén

MK929 Lastbilsförare, Armén

KJ700 Ledningsplutonbefäl, Armén

FH705 Luftburen Befäl, Armén

FH805 Luftburen Gruppbefäl, Armén

FH905 Luftburen soldat, Armén

GK902 Luftvärnkanonvagnskytt/sjukvårdsman, 90, Armén

GK800 Luftvärnsgruppbefäl, Armén

NB928 Luftvärnsmekaniker, Armén

GJ700 Luftvärnsplutonbefäl, Armén

UB700 Maskintekniker, Armén

KS900 Motorcykelordonnans, Armén

KS800 Motorcykelordonnansgruppbefäl, Armén

JA907 Motorredskapsförare, Armén

JA807 Motorredskapsgruppbefäl, Armén

JA707 Motorredskapsplutonbefäl, Armén

PA805 MP/Säk-gruppbefäl, Armén

PA705 MP/Säk-plutonbefäl, Armén

GA830 Närskyddsgruppbefäl, Armén

GA920 Närskyddssoldat, Armén

GM705 Pansarvärnrobotplutonbefäl, Armén

GM905 Pansarvärnrobotsoldat, Armén

NB916 Pjäs-,vapen-mekaniker, Armén

GF800 Pjäsgruppbefäl, Armén

GD700 Pjäsplutonbefäl, Armén

MH841 Plutonsjukvårdare, Armén

GM801 Pvrobotgruppchef, Armén

GJ800 Radarbefäl luftvärn, Armén

GJ900 Radarman luftvärn, Armén

KM800 Radiolänkgruppchef, Armén

KM900 Radiolänkman, Armén

KK900 Radiotelegrafist, Armén

KK902 Radiotelegrafist, Armén

NA800 Reparationsgruppbefäl, Armén

NE800 Reparationsgruppchef, Armén

NA700 Reparationsplutonbefäl, Armén

NL800 Reservmaterielgruppbefäl, Armén

NL900 Reservmaterielman, Armén

GF900 Riktare, Armén

GM800 Robotgruppbefäl, Armén

GL900 Robotman luftvärn, Armén

GM900 Robotsoldat, Armén

KO800 Sambandsgruppchef, Armén

KO901 Sambandsman, Armén

KO902 Sambandsman, förare, Armén

KJ701 Sambandsplutonbefäl, Armén

KL700 Sambandsplutonbefäl, Armén

KM700 Sambandsplutonbefäl, Armén

NG900 Signalmekaniker, Armén

NG800 Signalmekaniker/gruppchef tele, Armén

NG804 Signalmekaniker/gruppchef tele, Armén

MH900 Sjukvårdare, Armén

MH800 Sjukvårdgruppbefäl, Armén

MH700 Sjukvårdsplutonbefäl, Armén

JS800 Skyddsgruppchef, Armén

JS900 Skyddsman, Armén

GA800 Skyttegruppbefäl, Armén

GA804 Skyttegruppbefäl stridsfordon, Armén

GA700 Skytteplutonbefäl, Armén

GA900 Skyttesoldat, Armén

GA904 Skyttesoldat stridsfordon, Armén

FK800 Spaningsgruppbefäl, Armén

FK700 Spaningsplutonbefäl, Armén

FK900 Spaningssoldat, Armén

LA703 Stabsassistent, Armén

LA800 Stabsbiträde, Armén

LD800 Stabsbiträde, Armén

LD700 Stabsplutonbefäl, Armén

GC800 Stridsfordonsbefäl, Armén

GC901 Stridsfordonsförare, Armén

NE900 Stridsfordonsmekaniker, Armén

NE903 Stridsfordonsmekaniker, Armén

NE905 Stridsfordonsmekaniker, Armén

GC700 Stridsfordonsplutonbefäl, Armén

GC902 Stridsfordonsskytt, förare, Armén

UD711 Systemtekniker artilleri, Armén

UF703 Systemtekniker artilleri, radar, Armén

UF701 Systemtekniker, L/S, Armén

UF720 Systemtekniker, L/S, Armén

UF700 Systemtekniker, Luftvärn, Armén

UB720 Systemtekniker, pansar, Armén

KB701 Teknisk Signalspanare, Armén

KO907 Telefonist, Armén

KO937 Telefonist, Armén

UF702 Teletekniker/ Data-Kom, Armén

PD800 Televapenbefäl, Armén

PD900 Televapensoldat, Armén

MJ900 Trafikman, Armén

MJ700 Trafikplutonbefäl, Armén

LB700 Transportledningsassistent, Armén

MK700 Transporttroppchef, Armén

MB800 Underhållsgruppbefäl, Armén

MB700 Underhållsplutonbefäl, Armén

MB900 Underhållssoldat, Armén

 

Utbildningar inom marinen

GP820 Amfibiegruppbefäl, Marinen

UP730 Amfibieledningstekniker, Marinen

UP820 Amfibiemekaniker, Marinen

GP720 Amfibieplutonsbefäl, Marinen

GP920 Amfibiesoldat, Marinen

UP720 Amfibietekniker, Marinen

GP840 Amfibieunderhållsbefäl, Marinen

GP940 Amfibieunderhållssoldat, Marinen

HG820 Artillerimatros, Marinen

HG920 Artillerimatros, Marinen

GA829 Bassäkman, Marinen

GA836 Bevakningsgruppchef, Marinen

GA936 Bevakningssoldat, Marinen

GA937 Bevakningssoldat/bilförare, Marinen

HA820 Båtchef, Marinen

GP743 Båtförare, Marinen

HA720 Däcksbefäl, Marinen

HA830 Däcksgruppbefäl, Marinen

HR820 Elektromekaniker, Marinen

HR825 Elektromekaniker, Marinen

HR920 Elektromekaniker, Marinen

HR720 Elektrotekniker, Marinen

HU720 Förplägnadsplutonbefäl, Marinen

HU800 Kock, Marinen

HU810 Kock, Marinen

HU811 Kock, Marinen

HU820 Kock, Marinen

HU900 Kock, Marinen

HU920 Kock/Förplägnadsman, Marinen

FB900 Kustjägare, Marinen

HB700 Ledningssystemplutonsbefäl, Marinen

HB715 Ledningssystemplutonsbefäl, Marinen

HB720 Ledningssystemplutonsbefäl, Marinen

KO720 Ledningssystemplutonsbefäl, Marinen

HA920 Matros, Marinen

HP820 Motormekaniker, Marinen

HP825 Motormekaniker, Marinen

HP920 Motormekaniker, Marinen

HP720 Motortekniker, Marinen

HK820 Röjdykare, Marinen

HK920 Röjdykare, Marinen

HB820 Signalmatros, Marinen

HB825 Signalmatros, Marinen

HB920 Signalmatros, Marinen

HC710 Signalspaningsplutonsbefäl, Marinen

KB810 Sjöbevakningsgruppbefäl, Marinen

HS820 Skrovmekaniker, Marinen

HS920 Skrovmekaniker, Marinen

HC700 Sonarplutonsbefäl, Marinen

HJ820 Svepgruppbefäl, Marinen

HJ920 Svepmatros, Marinen

HJ720 Svepplutonbefäl, Marinen

HL700 Systemtekniker, Marinen

HL715 Systemtekniker, Marinen

HL720 Systemtekniker, Marinen

GA729 Säkerhetsjaktpatrullchef, Marinen

OF940 Timmerman, Marinen

HE810 Ubåtsjaktmatros, Marinen

HE815 Ubåtsjaktmatros, Marinen

HE720 Ubåtsjaktplutonsbefäl, Marinen

HP700 Ubåtsmotortekniker, Marinen

HM820 Vapenmekaniker, Marinen

HM700 Vapentekniker, Marinen

HM720 Vapentekniker, Marinen

 

 

Utbildningar inom flygvapnet

PC806 1. Väderbiträde, Flygvapnet

NR900 Aggregat/materielmekaniker, Flygvapnet

GA824 Bas/Strilsäkgruppchef, Flygvapnet

GA924 Bas/Strilsäkman, Flygvapnet

GA724 Bas/Strilsäktroppchef, Flygvapnet

GA836 Bevakningsgruppchef, Flygvapnet

GA936 Bevakningssoldat, Flygvapnet

GA937 Bevakningssoldat/bilförare, Flygvapnet

MK900 Bilförare, Flygvapnet

MK905 Bilförare, Flygvapnet

MK902 Bilförare, fältarbetsman, Flygvapnet

NG722 Driftgruppchef, Flygvapnet

NF801 Elmekaniker, Flygvapnet

GA927 Flygbasjägare, Flygvapnet

GA827 Flygbasjägarpatrullchef, Flygvapnet

NZ825 Flygplanmekaniker, Flygvapnet

NZ925 Flygplanmekaniker, Flygvapnet

NA900 Fordonsmekaniker, Flygvapnet

MD826 Förplägnadsgruppchef, Flygvapnet

NZ725 Klargöringsmekaniker, Flygvapnet

MD900 Kock, Flygvapnet

MD930 Kock, Flygvapnet

MD800 Kokgruppbefäl, Flygvapnet

MA725 Kvartermästare, Flygvapnet

NR721 Maskintekniker, Flygvapnet

NG721 Radartekniker, Flygvapnet

KM711 Radiolänkgruppchef, Flygvapnet

NA800 Reparationsgruppbefäl, Flygvapnet

NL800 Reservmaterielgruppbefäl, Flygvapnet

KO800 Sambandsgruppchef, Flygvapnet

MH820 Sjukvårdsgruppchef, Flygvapnet

JU800 Skyddsgruppchef, Flygvapnet

JU900 Skyddsman, Flygvapnet

GA800 Skyttegruppbefäl, Flygvapnet

GA900 Skyttesoldat, Flygvapnet

LA703 Stabsassistent, Flygvapnet

GC800 Stridsfordonsbefäl, Flygvapnet

GC901 Stridsfordonsförare, Flygvapnet

KD704 Stridsledningsbefäl, Flygvapnet

NG822 Telemekaniker, Flygvapnet

NG842 Telemekaniker, Flygvapnet

MK800 Transportgruppchef, Flygvapnet

MK700 Transporttroppchef, Flygvapnet

MB800 Underhållsgruppbefäl, Flygvapnet

MB900 Underhållssoldat, Flygvapnet

LÖ800 Underrättelsebiträde, Flygvapnet

JS706 Utryckningsledare, Flygvapnet

 

Källa: Lumpen.nu 2008

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • 7 months later...
 • 6 months later...
 • 2 months later...
 • 9 months later...
 • 1 month later...
 • 1 year later...

börjar lite lätt med Hv insats...

 

GN650131 C HvInsatskomp

GN650333 stf C Hvinsatskomp

 

GN763515 HvKVM

GN750571 Underhållsbefäl

GN750577 Stri-/samvbefäl

GN750577 Stri-/samvbefäl

GN855525 Hundbefäl

 

GN750194 C HvStabs/Trosstropp

GN853181 C HvStabs- och sambandsgrupp

GN853383 stf C HvStabs- och sambandsgrupp

XF801405 Stabsassistent

XF801405 Stabsassistent

XO960671 Signalist

XO960671 Signalist

XR961670 MCOrdonnans

XR961670 MCOrdonnans

XR961670 MCOrdonnans

XR961670 MCOrdonnans

 

GN851192 C Hvsjvgrp

...

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Similar Content

  • By CasperF
   Tjena, genomförde mönstringen för en månad sen och fick beslut om att jag ska bli placerad som Stridsvagnsplutonsbefäl på Skaraborgs regemente P4.
    
   Jag undrar vad jag kommer få genomföra? Kollat försvarets hemsida och googlat runt men inte hittat någon info kring vad befattningen innefattar etc.
    
   Enligt flashback 2009 så hamnar man som vanlig vagnchef men utifrån att befattningen har en 15 månaders utbildningstid, vilket är 4 månader längre än vagnchef (11 mån), verkar det konstigt.
    
   Vad tror ni?
    
  • By Jonathan Grünberg
   Hej, jag mönstrade i februari och fick en befattning som jag verkligen inte är nöjd med, blev vagnchef på p4 (Verkligen ingen diss mot vagnchefer, men det var ingenting som jag ville bli)
   Jag undrar om jag nu genomför denna utbildning med plikt, kan jag senare söka till andra förband och göra om min befattningsutbildning? Om så fallet, hur stor chans är det (såklart beroende på, ens egna förmåga, vilken befattning etc men är detta något som faktiskt sker?)?. Om jag blir omutbildad till annan befattning, vad händer med min krigsplacering?
   Tackar i förhand för svar
  • By Egil Skallagrimsson
   Hej kära medlemmar!
   Undrar om jag kan gå en utbildning på ett skytte kompani och sen eventuellt byta till Amfibieskyttesoldat, dit jag verkligen har satt kikaren på. Eller... Ska jag vänta så jag kan söka just till amfibieskyttesoldat. Är det lätt att byta befattning efter man har blivit placerad. 
    
   Tack på förhand!
   Egil
  • By 2takthaha
   Hej.
   Jag gjorde mönstring för inte så länge sedan och tycker inte jag fick så bra resultat. Jag fick en 9a på styrka, 6 på kondition, 5 på begovningstestet och 4 hos psykologen. Jag tror jag kan mycket bättre då jag sa saker som jag borde ha undivit att säga och tränade ingenting/kom inte förbered inför dagen jag mönstrade. Jag fick befattningen bevakningssoldat i hemvärnet AMF 1 som jag nu inser att jag verkligen inte vill göra. Jag vill göra lumpen, men någon annan befattning. Jag har provat överklaga men den blev nekad. Sedan pratade jag med en handläggare som sa att jobb på tex arbetsförmedlingen som försvarsmakten lägger upp kan skriva som krav att man ska ha gjort GMU för att ansöka. Men när de skriver GMU menar de minst 9 månader. Min befattning täcker bara 4 månader. Missförstå mig inte, jag vill inte ha någon tuff befattning utan vill bara ha en som jag tycker verkar vara intressant/rolig och bryr mig inte om den anses vara tuff eller inte. Har tydligen ADD (inte på papper, avbröt diagnosen innan jag skulle få den) som gjorde att min uppväxt blev svårare (påverkar mig inte nu, ser det som en fördel i flera sammanhang), vilket jag pratade lite för mycket om och var förmodligen anledningen till varför jag fick så dåligt resultat. Glömde även säga att jag har dykarcert och andra saker som kunde ha gett åtminstånde en högre siffra. Dessutom hade jag ej tränat kondition och fick därför en 6a.
    
   Alltså, med den befattning jag har kan jag INTE söka vidare eftersom det krävs 9 månader och jag har bara en befattning som täcker 4. Jag är väldigt vilse. Jag är däremot övertygad om att jag INTE vill bli bevakningssoldat. Vad bör jag göra?? Försöka avbryta o säga att jag har för mycket jobb och söka nästa år och hoppas på bättre resultat eller... vad KAN jag göra?? Hursomhelst är jag glad över att jag ens kom in med tanke på att flera jag känner som inte har någon diagnos inte kom in. 
    
   Sedan har jag en annan tanke. Han jag pratade med om att btya befattning, ev söka till en annan EFTER GMU sa att det inte går såvida jag inte har en som är minst 9 månader. Alltså, i teorin; Jag kommer in på GMU men på en befattning som inte riktigt passar mig, medans min kompis INTE kommer in men faktiskt får chansen att träna upp sina mönstrings resultat för att därefter få en befattning som gör möjlighet till en som man inte kan få på mönstring. Är inte det lite orättvist? Orättvist kanske inte är rädd ord men det jag menar är om båda blir kallade till plikt, vilket alla 99or blev bara att om man nekas får man ju bara ett år extra på sig att skaffa bättre mönstrings merit, dvs jobb, fysiskt träning och allt det som faktsikt get en bättre chans att få en befattning man vill ha? 
  • By N3K
   Hej SoldF!
   Jag ska i september påbörja min GMU med befattningsutbildning efter de, inriktning Mekaniserad spaning på P7.
    
   Jag har sökt och letat men finner väldigt lite info angående spaning och vad den befattningen innebär, ännu mindre Mekaniserad spanare. Jag undrar även vad jag kan förvänta mig, både under utbildningen och fortsätta möjligheter efter mina första 9 månader.
    
   Den lilla informationen jag har lyckats få tag på, har gett min en bra känsla men man kan aldrig förbereda sig för mycket. Telekrigdsoldat lockar mig ganska mycket också, så om någon här har en inblick, egen erfarenhet eller bara vet något om de två befattningarna, så tar jag gärna del av de.
    
   Tack på förhand
   N3K
×
×
 • Create New...