Jump to content

Vad saknar ni i HvSS kursutbud


Recommended Posts

Sitter och tittar igenom HvSS kursplan för 2008 och konstaterar att utbytet med Norge och Danmark är en nyhet. Men det är två elever per kurs och snarare en breddning av redan genomförd utbildning. Jag har föreslagit en mobkurs för bat/komp befäl där man genomför en fullständig mob U-list mässigt (mao att kursen baxar ut varenda pryl och mojäng som finns på U-lista utanför personligt utrustningskort). Syftet var att få en känsla för tider, vikter och volymer mm.

 

Har dock inte hört något under dom 2 år som gått sedan jag skickade förslaget.

 

Vilken kurs skulle du gå om du fick bestämma vad som skall nyutvecklas i HvSS kursplan????

Edited by traktorspaning
Link to comment
Share on other sites

Generellt mer utbildnig på soldatnivå.

Ett till tre nedan enligt upplägget gk och fk på 40h vardera och resten 40h styck.

 

1. Närstrid (Krav Maga)

2. Befattningsutbildning (grg, ksp, skarpsk, grt, farb)

3. Förarutbildning (reservförare och chefer borde ha förarbevis)

4. Insatsutb. (för 20h -> 60h soldater)

5. Kompl. utb. för gruppchefer (att bäst utnyttja gruppens alla vapensystem)

Edited by johanp
Link to comment
Share on other sites

Oj, kastar in lite högt och lågt.

 

Instruktörskurser:

Understödsvapen (grg/ksp/grt/mellanlys mm)

Hundstrid (plutonschef/befäl till förfogande/HTI, eventuellt något för SBK att fortsätta med dock)

Skyddsvaktsinstruktör 1 2 3 (dagens meny plus mer lagstiftning, batong, handfängsel med mera, IMF?!)

Samband Gk Fk(Sysoputbildning på dagens hvsystem plus tillämpliga system för samverkan civ/mil)

Eldledning

CBRN

 

Funktionskurser:

Omgångschef hvunderstödsvapen gk fk?(se ovan, för gruppchefer)

Samband Gk Fk(sambandsutbildning på dagens hvsystem plus tillämpliga system för samverkan civ/mil, släng in karta, 6400 kompass samt GPS, engelsk och svensk signalering. Elevram GB/PB/KB samt plutsign)

Samband pluton -> bataljon (tillämplig utrustning/utbildning för PB/KB/BB samt stabspersonal, egentligen tänker jag mig alla formella/tillämpade sambandsfunktionsövningar i bataljonsrams moder)

Hundstrid (Utgångspunkt i tillämpliga delar ur kursplan plutch 1:1 med mer praktik inriktad mot militär sensorverksamhet, hela grupper)

Skarpskytt gk fk (skarpskytt och observatör)

Ytövervakning gk fk(En massa spännande förkortningar samt patrullering osv under dag/natt ruralt i Gk, urbant Fk, hela grupper)

Logistik o kokkurser gk fk(logistiksystem, kokeri etc, för logistiker och kockar)

 

+ högre tempo på kursverksamheten.

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Önskemål kan man alltid ha (i synnerhet i dessa tider). Men dessa delar berörs av andra beslut:

Närstrid (Krav Maga)

Skyddsvaktsinstruktör 1 2 3 (dagens meny plus mer lagstiftning, batong, handfängsel med mera, IMF?!)

 

1. Instruktör Närkamp (block A – grundläggande självskydd och block D – RPS-baserat självskydd, batong (ASP+gummiklubba), bojor, grepp/transportteknik) skall certifieras av MSS. På förslag ligger att ge en särskild kurs på HvSS för utbildningsgrupperna för att kunna tillhandahålla detta på ”hemorten”.

Endast instruktör godkänd via RPS eller MSS får hålla i närkampsutbildning.

 

2. Skyddsvaktsinstruktör (numera A- respektive B-instruktör) utbildas/certifieras på HvSS (A-instruktör) som sedan kan utbilda B-instruktörer på ”hemorten”. Alla tidigare skyddsvaktsinstruktörsgodkännanden har upphävts (i PLIS) i samband med detta. Alla skall nu ha en gemensam utbildningsnivå som bl.a. underlättar tjänstgöring på annan ort.

IMF (ingripande mot folkmassa) är RPS angelägenhet. FM har endast denna del med för utlandsstyrka, då kravaller nationellt är en polisiär angelägenhet. Batong, mm – se 1.

 

Mj Disaster

Link to comment
Share on other sites

En tydligare koppling till skolans namn skulle inte skada. Hemvärnets stridsskola borde som huvudtema erbjuda praktisk utbildning i olika former av strid.

 

För egen del vore en längre skarpskytteutbildning, kanske uppdelad i flera steg, varmt välkommen.

Link to comment
Share on other sites

Grundläggande stridskurser för soldater som genomfört GU på icke-stridande befattning men även för avtalspersonal.

Skulle hjälpa upp miniminivån på många förband.

Gärna att HVSS övertar utbildning av skjutledare så att det blir en gemensam standard i hela organisationen.

 

Egentligen skulle jag vilja att HVSS blir en central träningsorganisation för hela bataljonen typ US Army's NTC om än i mindre skala. Dock så pass stort att en bataljon kan genomföra en KFÖ-vecka, gärna skilt från övriga militära förband så konkurrens om platsen undviks.

Link to comment
Share on other sites

Det var en del som saknades i utbudet. Om man väger in HvSS nya roll som kvalitetssäkrare för HV utbildning, vilket skall man ha i egen regi (på Vällinge) och vad skall övriga intressenter genomföra (utbgrupp, HBR, Försvarsutbildarna regionalt och centralt).

 

Vissa breddningsutbildningar är satta på avtalsorganisationerna, bandvagnsförarutb på SKBR, motsvarande. Om detta skall fortskrida torde utbilngarna "öppnas" för sökanden utanför det egna skrået.

 

Skall chef på förbandet tillstyrka sökande (som till HvSS) eller är det den enskilde som anmäler och utbgrupp/regFU som i efterhand godkänner (som centrala kurser Försvarsutbildarna)

Link to comment
Share on other sites

HvSS bör utbilda i ledarskap på pluton och uppåt, stridsteknik och taktik (teoretiskt) och ledning och underhållsfunktionerna från pluton och uppåt. Helst genom applex, REK och MUS. Sedan bör man utbilda de instruktörer på förband som i sin tur utbildar instruktörer inom HV.

Edited by Sleipnir
Link to comment
Share on other sites

HvSS bör utbilda i ledarskap på pluton och uppåt, stridsteknik och taktik (teoretiskt) och ledning och underhållsfunktionerna från pluton och uppåt. Helst genom applex, REK och MUS. Sedan bör man utbilda de instruktörer på förband som i sin tur utbildar instruktörer inom HV.

 

Vad utbildar HvSS idag? sedan att det finns för många infanteridrägg på HvSS är tyvärr bara att beklaga... Dock håller jag med om att det skulle vara mer instruktörskurser vid HvSS samt att det ska vara högre krav för att få gå kurser. bl.a. försvarsmaktens Fys-krav och tidigare instruktörskurser.

Link to comment
Share on other sites

Vad utbildar HvSS idag? sedan att det finns för många infanteridrägg på HvSS är tyvärr bara att beklaga... Dock håller jag med om att det skulle vara mer instruktörskurser vid HvSS samt att det ska vara högre krav för att få gå kurser. bl.a. försvarsmaktens Fys-krav och tidigare instruktörskurser.

Ungefär det, och jag tror det är bra. Praktisk stridsteknik ska man syssla med på regementena (motsv.) där det finns bra terräng. Sedan blir det varken hugget eller malet när plutonchefskursen truppför sig själv, bara ett fåtal går i befattning under den korta tiden som står till förfogande. LGGs kombinerade plutonschef och gruppchefskurser tycker jag är en bra modell.

 

Kassa deltagare är svårt att komma bort från när utbildningsgrupperna godkänner alla med slentrian (för att inte tala om kompanichefer). Personligen har jag redan ett hatobjekt som jag haft oturen att gå på kurs med. Presenterade sig redan då som "kursproffs", skröt med att han täckte bortfall med jobb i den egna firman med FM kurser under del av året, och jag har sett honom på foton från flera kurser sedan dess. Sedan har vi dom som knappt säger någonting på 10 dagar, och dom som pratar oavbrutet om annat.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Själv så funderar jag på om HvSS behövs. Vad ska de driva?

Varför ska HV köra ett eget spår?

Låt respektive funktionsskola driva utbildningen inom de funktioner där HvSS nu utbildar:

Truppföring - MSS

Samband (finns ju inte men någon önskade det i tråden) - LedS

Fredsadmin - ManE på MHSK

Ledarskap - FMLopE och MSS

 

Ja, ni förstår säkert vad jag är ute efter.

Det är kvalitet på HvSS, åtminstone de kurser jag gått men jag ifrågasätter ändå vitsen.

Link to comment
Share on other sites

Ungefär det, och jag tror det är bra. Praktisk stridsteknik ska man syssla med på regementena (motsv.) där det finns bra terräng. Sedan blir det varken hugget eller malet när plutonchefskursen truppför sig själv, bara ett fåtal går i befattning under den korta tiden som står till förfogande. LGGs kombinerade plutonschef och gruppchefskurser tycker jag är en bra modell.

 

Vilket är borttaget från 2008 då alla chefskurser skall vara lika oavsett utbildningsgrupp.

 

Jäkligt synd, men jag är säker på att LGG löser det på ett bra sätt.

Link to comment
Share on other sites

Låt respektive funktionsskola driva utbildningen inom de funktioner där HvSS nu utbildar:

Truppföring - MSS

Samband (finns ju inte men någon önskade det i tråden) - LedS

Fredsadmin - ManE på MHSK

Ledarskap - FMLopE och MSS

Det skulle ju såklart vara det bästa - men det kräver ju att resten av FM accepterar HV... Och dit är det nog tyvärr ganska långt...

Link to comment
Share on other sites

Själv så funderar jag på om HvSS behövs. Vad ska de driva?

Varför ska HV köra ett eget spår?

Låt respektive funktionsskola driva utbildningen inom de funktioner där HvSS nu utbildar:

Truppföring - MSS

Samband (finns ju inte men någon önskade det i tråden) - LedS

Fredsadmin - ManE på MHSK

Ledarskap - FMLopE och MSS

 

Ja, ni förstår säkert vad jag är ute efter.

Det är kvalitet på HvSS, åtminstone de kurser jag gått men jag ifrågasätter ändå vitsen.

 

 

Blir det inte lite upphackat, som kursdeltare måste man då bevaka flera olika utbildningskolor för att kunna söka in på rätt kurs.

 

Däremot kanske man skulle gå på respektive skola via HVSS och HVSS är de som man ansöker via och sedan håller reda på vilka kurser olika personer gjort för att bilda en sammanhållen utbildning.

 

Charlie Spartan

 

Ps är det någon som gjort kursen "Minspaning och Minröjning Utbildare".

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

@CS

Nej, det blir inte upphackat. Funktionsskolorna utbildar HV-personalen, inte HvSS. Ansökan kan

gå genom Utbgrp om man inte väljer att HvSS ska vara sammanhållande (något som inte behövs).

 

I stället för att grpch-kurs, plutchkurs och andra truppföringskurser ges vid HvSS och Utbgrp så genomförs de vid MSS istället. MSS är ju funktionsföreträdare och de som torde vara bäst lämpade att fortbilda markstridspersonal.

 

Som Hv-man med ett identifierat utbildningsmål så tittar du FM:s katalog för YBK (Yrkes- och befattningskurser) och söker de kurser som du ska gå.

 

Det genomförs på vissa håll redan och det finns ingen anledning att ta steget fullt ut. I den bästa av världar så skulle det kunna bidra till en minskning mellan Hv och övriga FM. Då skulle också acceptansen som JohanP efterlyser kunna bli verklighet.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Håller onekligen med Krook här. Bara man säkerställer att det inte dras ner först på Hv när budgeten nyper. Slottet och hotellet etc. skulle nog kunna förvaltas av annan intressent.

har för mig att en stiftelse äger byggnaderna (Stiftelsen Hemvärnsfonden)

Link to comment
Share on other sites

Jag håller med Krook!

 

Det förslaget kan få två effekter. Negativt bemötande som bottnar i en fasa över att faktist behöva prestera högt på kurser och att man tappar mycket av "ryggdunkandet". Positivt då kvaliteten eller åtminstone lägstanivån höjs dessutom torde gränsen mellan Hv och "resten" så småninhgom suddas ut.

 

Tar väl någon generation innan man når full effekt men redan på kort sikt tror jag det skulle vara mycket positivt!

Link to comment
Share on other sites

@CS

Nej, det blir inte upphackat. Funktionsskolorna utbildar HV-personalen, inte HvSS. Ansökan kan

gå genom Utbgrp om man inte väljer att HvSS ska vara sammanhållande (något som inte behövs).

 

I stället för att grpch-kurs, plutchkurs och andra truppföringskurser ges vid HvSS och Utbgrp så genomförs de vid MSS istället. MSS är ju funktionsföreträdare och de som torde vara bäst lämpade att fortbilda markstridspersonal.

 

Som Hv-man med ett identifierat utbildningsmål så tittar du FM:s katalog för YBK (Yrkes- och befattningskurser) och söker de kurser som du ska gå.

 

Det genomförs på vissa håll redan och det finns ingen anledning att ta steget fullt ut. I den bästa av världar så skulle det kunna bidra till en minskning mellan Hv och övriga FM. Då skulle också acceptansen som JohanP efterlyser kunna bli verklighet.

 

/K

 

Mer jag tänker på idén dess bättre tycker jag om den. riktigt bra förslag, ändrat min åsikt. Tycker att fördelarna är mycket stora.

 

Charlie spartan

Link to comment
Share on other sites

Själv så funderar jag på om HvSS behövs. Vad ska de driva?

Varför ska HV köra ett eget spår?

Låt respektive funktionsskola driva utbildningen inom de funktioner där HvSS nu utbildar:

Truppföring - MSS

Samband (finns ju inte men någon önskade det i tråden) - LedS

Fredsadmin - ManE på MHSK

Ledarskap - FMLopE och MSS

 

Ja, ni förstår säkert vad jag är ute efter.

Det är kvalitet på HvSS, åtminstone de kurser jag gått men jag ifrågasätter ändå vitsen.

I samma anda... Skrota även Försvarsutbildarna! Om det finns behov av centrala kurser och det inte sammantaget är mest effektivt att de nämnda funktionsskolorna genomför dem, då kanske en enda utbildningsplattform borde användas för sådan utbildning!? Istället för att ha en uppsjö kursgårdar runt i riket så borde det vara vettigare att hitta ett funkis övningsfält, med hyffsade kommunikationer och stödfunktioner för utbildning. Men, vänta... det låter ju som ett regemente
Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
I samma anda... Skrota även Försvarsutbildarna! Om det finns behov av centrala kurser och det inte sammantaget är mest effektivt att de nämnda funktionsskolorna genomför dem, då kanske en enda utbildningsplattform borde användas för sådan utbildning!? Istället för att ha en uppsjö kursgårdar runt i riket så borde det vara vettigare att hitta ett funkis övningsfält, med hyffsade kommunikationer och stödfunktioner för utbildning. Men, vänta... det låter ju som ett regemente

Ja och det går ju inte för sig, eller hur? :rolleyes:

 

Jag tror dock på att låta MSS sköta huvuddelen av utbildningen eftersom den är inriktad mot markstrid men att specialkompetenser som Sjv och SB (som exempel) utbildas vid respektive funktionsskola.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Varför inte ett "Hemvärnsregemente" (givetvis förkortat HVR :lol: ). Det finns väl TA Regiment(s)? i UK? :)

 

Fast då var vi tillbaka vid problemet med koppling till resten av FM och funktionsfördelning...

Edited by LeadHead
Link to comment
Share on other sites

Varför inte ett "Hemvärnsregemente" (givetvis förkortat HVR :D ). Det finns väl TA Regiment(s)? i UK? :)

 

Fast då var vi tillbaka vid problemet med koppling till resten av FM och funktionsfördelning...

Eller så är det inte alls ett problem. Jacka på en Hvbat (fältstark!) till reguljära bat/regemente. Allt som Hvbat behöver i stöd tar de från samma ställen som övriga FM. TA har just så, alltså (mest) TA bat tillhörande ett reguljärt regemente.

 

Edit stavning IG

 

Edit lite till fundering @Krook Att låta MSS sköta den mesta utbildningen? Kanon! Men sväljer de alla (fortsatt nödvändiga) kurser från HvSS och Försvarsutbildarna? Kanske MSS skulle ta över HvSS och bygga ut för mer elever?!

Edited by wedin
Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Edit lite till fundering @Krook Att låta MSS sköta den mesta utbildningen? Kanon! Men sväljer de alla (fortsatt nödvändiga) kurser från HvSS och Försvarsutbildarna? Kanske MSS skulle ta över HvSS och bygga ut för mer elever?!

Vet inte faktiskt. Jag skulle väl tro att de behöver förstärkning personalmässigt för att ro det i land och att den sammanlagda personalvolymen inte skulle minska särskilt mycket men jag är säker på att det skulle gynna HV och FM utifrån kvalitetssäkringsperspektivet.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...