Jump to content

Vad saknar ni i HvSS kursutbud


Recommended Posts

Personligen skulle jag önskat några fler kurser som har fokus mot kompani-, pluton- och gruppchefer på Insats.

Men med tanke på dagens ekonomiska läge får man vara tacksam att de kurser (Plutonchef 1:1 och 1:2) som man sökt inte blivit strukna. Dock vet jag inte om jag är antagen eller ej. Avvaktar kraftfullt tills antagningsbeskedet meddelas.

Link to comment
Share on other sites

Personligen skulle jag önskat några fler kurser som har fokus mot kompani-, pluton- och gruppchefer på Insats.

Men med tanke på dagens ekonomiska läge får man vara tacksam att de kurser (Plutonchef 1:1 och 1:2) som man sökt inte blivit strukna. Dock vet jag inte om jag är antagen eller ej. Avvaktar kraftfullt tills antagningsbeskedet meddelas.

För att eskort uppgiften är så pass annorlunda? Det är ju den enda skillnaden i uppgift.

Link to comment
Share on other sites

Inte bara eskortbiten skiljer. I TOEM på plutonsnivå ska IP kunna genomföra rörlig spaning (H5) också. Jag känner själv att jag skulle behöva höja min kompetens inom områdena eskorttjänst och rörlig spaning och då främst med bandvagn. Gärna i vintermiljö.

Nu kanske detta redan finns med i kursen ”Chef Hemvärnspluton 3 Insatspluton”. Har inte gått denna ännu, så jag kanske önskar något som redan finns.

Link to comment
Share on other sites

Taget, vi har valt att ignorera att H5 enbart rör 60H pluton eftersom det inte går att bevaka objekt utan rörlig spaning (det går, men det är dumt). Fel av mig. Ja, jag tror Plutonchefs 3an är den du ska gå i det fallet. Fordonstyp däremot ser jag som lite halvt ointressant (förutom för logföreträdare, bandvagnar drar en del).

Link to comment
Share on other sites

Fordonstyp däremot ser jag som lite halvt ointressant (förutom för logföreträdare, bandvagnar drar en del).

Det är en ENORM skillnad på att vara chef för ett förband med fordon än ett utan! Det är också tämligen märkbar skillnad att vara chef för förband med olika typer av fordon. Självklart ska en chef med ansvar för en fordonspark ha en förlängd utbildning mot den som saknar dessa fordon.

 

Det största problemet just nu när det gäller utbildningar för IP kontra HV bör vara att allt kommer kunna rivas upp när som helst gällande uppgifter och materiel. För bara nån månad sen skulle en IP agera självständigt men ha möjlighet att ingå i ett kompani, idag verkar det gå mer åt att vara ett fast kompani och att agera under en kompanichef så som HV "alltid" har gjort. Idag har IP Tgb/Bv detta kommer ju definitivt att bytas mot nåt annat i framtiden.

 

Jag är övertygad om att ännu fler förändringar kommer - och vi som varit med ett par år vet att saker kommer huxflux helt utan förvarning. Så det blir nog svårt att få till bra chefsutbildningar för framtida krav när det är så svårt att veta hur morgondagens förband ser ut.

Link to comment
Share on other sites

Observera att jag skrev fordonstyp, dvs som kommentar till Divers inlägg "då främst med bandvagn." Skillnaden mellan att bedriva rörlig spaning med badnvagns som transport resurs mot att bedriva rörlig spaning med 13bil som resurs är inte särskilt stor.

Link to comment
Share on other sites

Fordonstyp däremot ser jag som lite halvt ointressant (förutom för logföreträdare, bandvagnar drar en del).

Det är en ENORM skillnad på att vara chef för ett förband med fordon än ett utan! Det är också tämligen märkbar skillnad att vara chef för förband med olika typer av fordon. Självklart ska en chef med ansvar för en fordonspark ha en förlängd utbildning mot den som saknar dessa fordon.

 

Det största problemet just nu när det gäller utbildningar för IP kontra HV bör vara att allt kommer kunna rivas upp när som helst gällande uppgifter och materiel. För bara nån månad sen skulle en IP agera självständigt men ha möjlighet att ingå i ett kompani, idag verkar det gå mer åt att vara ett fast kompani och att agera under en kompanichef så som HV "alltid" har gjort. Idag har IP Tgb/Bv detta kommer ju definitivt att bytas mot nåt annat i framtiden.

 

Jag är övertygad om att ännu fler förändringar kommer - och vi som varit med ett par år vet att saker kommer huxflux helt utan förvarning. Så det blir nog svårt att få till bra chefsutbildningar för framtida krav när det är så svårt att veta hur morgondagens förband ser ut.

Kanske just därför det är viktigt att bl a chefsutb inriktar sig på helheter, ledningsprinciper, ledarskap etc, och mindre på detaljer. Det viktiga är att slutprodukten blir så tidlös som möjligt. De som framför fordon eller handhar annan mtrl är specialisterna som behöver utb på respektive verktyg. Chefsutb bör koncentreras mot att utveckla individers förmåga att anpassa sig till oförutsedda situationer, samt förmågan att med stöd av sina underlydande specialister kunna fatta beslut. Jag förstår inte varför en CHEF som har fordon(nu snackar vi inte avancerade vapenplattformar) i sitt förband måste ha längre utb än den som inte har det. Vad konkret måste denne chef vara bättre på än den som inga fordon har? Chefsrollen är den samma. Saknar mer specialistkurser på HvSS, där chefsskap är en specialförmåga bland andra.

På enkel svenska: Vad motiverar att en PC med ett tgbförband måste tillbringa mer tid på HvSS än den som endast förfogar över civila pb? Vad har tgb med ledningsförmåga att göra?

Finns andra i förbandet som skall upprätthålla kunskap och förmåga vad gäller trpbiten, och därmed bistå chefen med dessa specialistkunskaper.

Tror faktiskt att Hemvärnet många gånger missar målet i sin strävan att procucera bra chefer. Man inriktar sig på att chefen skall bli en allvetare(förbandets mest kursade individ) vilket gör att man inte fokuserar på den chefsspecifika förmågan. En tanke bara......

Link to comment
Share on other sites

Vad är skillnaden mellan att åka egen perssonbil eller buss mot objektet jmf med tgb eller Bv206?

 

Marschvägar planeras i båda fallen

FAP planeras i båda fallen

 

det som i det ena fallet inte planeras är rep-behov och drivmedel. Men det har chefen transportgruppchefen till sitt stöd.

 

Så vad för extra utbildning krävs? För Hv-pluton 60h så krävs det däremot på chefsnivå utbildning i TOEM och de uppgifter som ställs på Hv-Pluton 60h. På samma sak som det för HvPluton 20h krävs utbildning på TOEM och de uppgifter de har. Jag tycker HvSS har löst det på ett enkelt sätt. Två grundläggande plutonchefskurser (allmänna) Sedan Ledningsplutonchefskurs och Insatsplutonchefskurs. Dock saknar jag en form av rep-kurs för exempelvis plutonchefer och kompanichefer på HvSS.

Link to comment
Share on other sites

Det jag tycker behövs är kurser i strid för meniga. Anledningen är att jag kan se ibland att det sisådär med den kunskpen för nytt folk som kommer från annat vapenslag. Då slipper vi traggla samma saker om och om igen på våra övning. Visst, övning ger färdighet men nån måtta får det vara.

 

Angående inställda kurser mm, så fick jag en mail av skolexpeditionen på HVSS:

 

"Hej ****!

Det har inkommit en kursanmälan ifrån dig till kurs Gruppch TU V 842. Som du har noterat så har kursen ännu inte fått något kursnr dessutom kommer kursbenämningen att ändras till "Instruktörskurs Grunder"! Inte nog med det, kursen har även ändrat kursvecka till V 841(6/10-10/10)!

Med vänliga hälsningar och trevlig helg

Astrid Bäckman

HvSS Skolexp "

Link to comment
Share on other sites

Att Hv idag åker egna civila bilar har ju inget med deras tjänst att göra - HV (på plutonsnivå) har inga bilar från motorförrådet = ska inte öva med några heller. Att sen vissa plutoner hyr in minibussar etc. för att få till övningar i både det ena och andra är lika fel som när en HV komp ch rekryterar en fjsk pluton.

 

Det är enligt mig en klar skillnad på en FAP där plutonen hoppar ut ur den tillfälligt inlånade bussen som körs av en gubbe från lokaltrafiken eller möjligen KAK, ta sin packning, lämna bussen (som nu åker hem igen) och börja marschera jämfört med en FAP med fyra terrängbilar som ska försvaras över tiden och som kanske ska fungera som stabsplats.

 

Skillnaden på att transportera sitt förband enbart till fots eller att kunna uppträda och förflytta sig i och genom terräng med fordon är stor. Det krävs mer förberedelsearbete för den chef som ska ha ytterligare en grupp att ansvara för (fordonsgruppen), det krävs god kännedom från chefens sida om vad fordonen klarar av. Som chef ska du ge möjlighet till fordonsgruppen för annan återhämtning än övriga, den gruppen har också behov av annan reparations/service tid. Du ska klara av att bedriva TOLO. IP genomför också eskort, även med fordonen. Även softskins kan användas till väldigt mycket...

Link to comment
Share on other sites

Underställande och understödjande uppgifter är helt främmande för dig, eller hur?

 

1. 20H kompanier har organisatoriskt fordon (FRAPL).

2. Kunskap om åtgärder vid transport med motorfordon ingår i utbildningsplan för alla förband som är rörliga.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Att sakna något i HvSS kursutbud blir tyvärr allt enklare!

http://webnews.textalk.com/se/article.php?...p;context=73665

 

Från HvBlaskan om den bistra ekonomiska verkligheten för skolan.

 

Jag tycker att man skall utnyttja den frilagda kapaciteten till att utveckla skyddsvaktstjänsten. En del är förslagsvis en objektschefs/B-instruktörs kurs där fokus ligger på en breddning/fördjupning i juridik kopplat till funktionen objektschef. För att underlätta vidare spridning inom förbanden läggs även en certifiering till B-instruktör in.

 

Som påpekats i andra trådar - Att skydda/bevaka objekt som skyddsvakt är Hv huvuduppgifter - utveckla våra skyddsvakter NU!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Skarpskytte kurs

 

Om nu PSG90 är på väg in i IP så måste dom hamna hos välutbildad personal.

Då behövs det en utbildning som motsvarar behovet av kunskap i att handha och använda PSG90 och kunskaper i själva Skarpskytte tjänsten.

 

Ha de

Link to comment
Share on other sites

Skarpskytte kurs

 

Om nu PSG90 är på väg in i IP så måste dom hamna hos välutbildad personal.

Då behövs det en utbildning som motsvarar behovet av kunskap i att handha och använda PSG90 och kunskaper i själva Skarpskytte tjänsten.

 

Ha de

 

Vi skulle ju kunna börja med att definera skarpskytt inom Hv. Vad jag vet så finns befattningen varken med i TOEM eller någon annanstans.

 

Höga höns som tycker att skarpskytteri med PSG90 är en bra idé --> :rolleyes: <-- Knekt

Link to comment
Share on other sites

Vi skulle ju kunna börja med att definera skarpskytt inom Hv. Vad jag vet så finns befattningen varken med i TOEM eller någon annanstans.

Det gör väl iofs inte kspskytt/grgskytt heller? De kallas väl alla HV-man? :rolleyes:

 

Enda stället man kan utläsa vilka "befattningar" som en hvgrp kan tänkas ha är i dagsläget utrustningslistorna. Vettiga befattningsbeskrivningar/kravbeskrivningar vore inte fel att ha och de borde ha kommit efter TOEM och före utrustningslistorna. Som det är nu kom utrustningslistorna först (om jag inte blivit felunderrättad).

 

/D

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Själv så funderar jag på om HvSS behövs. Vad ska de driva?

Varför ska HV köra ett eget spår?

Låt respektive funktionsskola driva utbildningen inom de funktioner där HvSS nu utbildar:

Truppföring - MSS

Samband (finns ju inte men någon önskade det i tråden) - LedS

Fredsadmin - ManE på MHSK

Ledarskap - FMLopE och MSS

 

Ja, ni förstår säkert vad jag är ute efter.

Det är kvalitet på HvSS, åtminstone de kurser jag gått men jag ifrågasätter ändå vitsen.

 

HvSS behöv så länge som FM vht och personal inte omhändertar och respekterar de frivilligas intresse på ett seröst sätt! Detta har varit tydligt och klart sedan 1942.... Man kan egentligen fråga sig varför Hv skall vara en del av FM och hela tiden straffas för Arméns, Marinens och Fv dåliga planerings- och budgetering? Som det ser ut i budget för 2008 och från 2007 års "förbrukning" av pengar har Hv & Friv "sparat" för att övriga skall kunna göra det som är "viktigt". Nä frågan är väl om inte den danska modellen med ett hemvärn som lyder under regeringen direkt vid sidan om FM i övrigt och med egen budget skulle klara sig bättre.... Nu vattnas ersättningar, materiel och utbildningsorganiosationen ur varje gång det skall sparas....och 35000 frivilliga betalar för de några få tusen som faktiskt gör något... Några grundläggande belopp ni meditera över är att friv-sidan med hv är ca 900 miljoner av FM 38000 men hemvärmet utgör ca hälften av personalen som utgör sveriges sk insatsorganisation - vad får vi egentligen för de andra 37000 miljonerna? Av de över 200 000 AK5 som har köpts - hur många har hamnat hos hv? Hur många av hv kompani- och batch har "fått" befattningsutbildning i någon "ordinarie" FM-utbildning? INTE många - utan huvuddelen har endast HvSS att tacka för den befattningsutb de har...

Edited by xorc
Link to comment
Share on other sites

Vi skulle ju kunna börja med att definera skarpskytt inom Hv. Vad jag vet så finns befattningen varken med i TOEM eller någon annanstans.

Det gör väl iofs inte kspskytt/grgskytt heller? De kallas väl alla HV-man? :D

 

Enda stället man kan utläsa vilka "befattningar" som en hvgrp kan tänkas ha är i dagsläget utrustningslistorna. Vettiga befattningsbeskrivningar/kravbeskrivningar vore inte fel att ha och de borde ha kommit efter TOEM och före utrustningslistorna. Som det är nu kom utrustningslistorna först (om jag inte blivit felunderrättad).

 

/D

 

PSG90 tillförs IP, det är inte beslutat att man därigenom inför "prickskyttar" utan vapnet införs som ett "nytt" vapensystem i hv-gruppen ungefär som man tidigare hade "skarpskytt" i form av AK4 / 5 med kikarsikte i skyttegrp. Benämningen av den personal som skall tilldelas vapnet uppfattas från HvSS vara "PSG-skytt" och stridstekniken som diskuteras är den som tidigare nyttjats för skarpskyttarna - INTE prickskytt! Vi har inte heller sett några listor - men antagligen beror detta på FM sedvanliga tröghet eller det faktum att vapnen fördelats innan man tänkt igenom hur det påverkar utbildning och stridsteknik. Vid MSS ser man fö nu över prickskytteutbildning och hur stridstekniken förändras om/när man har PSG i SIB/MOUT. Det vore kul om det kom någon form av utbildning där stridstekniken utvecklas för hvplut/grp.

Edited by xorc
Link to comment
Share on other sites

En kurs i underrättelsetjänst som är ett alternativ till FU totala skitkurs (nej, jag har ingen förhoppning om att den blivit bättre sedan 2001).

Vår batch meddelar att vid HvSS bataljonschefsseminarium i januari så diskuterades just underrättelsekompetens och utbildningsbehov. Än har inga besked kommit avseende om eller hur detta kan/ska hanteras. Men om tillräckligt många av de 60 bataljonerna anmäler ett behov så kanske något görs vid HvSS eller UndSäkC.

Link to comment
Share on other sites

Skarpskytte kurs

 

Om nu PSG90 är på väg in i IP så måste dom hamna hos välutbildad personal.

Då behövs det en utbildning som motsvarar behovet av kunskap i att handha och använda PSG90 och kunskaper i själva Skarpskytte tjänsten.

 

Ha de

 

Vi skulle ju kunna börja med att definera skarpskytt inom Hv. Vad jag vet så finns befattningen varken med i TOEM eller någon annanstans.

 

Höga höns som tycker att skarpskytteri med PSG90 är en bra idé --> :D <-- Knekt

 

"Höga Höns"??? - ser inte vad problemet skulle vara! Vi får ett vapen i grp som har bättre räckvidd och högre precison - den enda risken är att "prickskyttefantaster" förstör möjligheterna att utveckla (återta) gruppens stridsteknik och verkansförmåga! Om vi nu skall uppfinna skarpskytt igen så får vi väl hoppas att några "överlevande" finns vid MSS och andra ställen så att resan blir kort.....och utan allt för mycket uppfinnande av redan befintlig stridsteknik - gör det enkelt....

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Själv så funderar jag på om HvSS behövs. Vad ska de driva?

Varför ska HV köra ett eget spår?

Låt respektive funktionsskola driva utbildningen inom de funktioner där HvSS nu utbildar:

Truppföring - MSS

Samband (finns ju inte men någon önskade det i tråden) - LedS

Fredsadmin - ManE på MHSK

Ledarskap - FMLopE och MSS

 

Ja, ni förstår säkert vad jag är ute efter.

Det är kvalitet på HvSS, åtminstone de kurser jag gått men jag ifrågasätter ändå vitsen.

 

HvSS behöv så länge som FM vht och personal inte omhändertar och respekterar de frivilligas intresse på ett seröst sätt! Detta har varit tydligt och klart sedan 1942.... Man kan egentligen fråga sig varför Hv skall vara en del av FM och hela tiden straffas för Arméns, Marinens och Fv dåliga planerings- och budgetering? Som det ser ut i budget för 2008 och från 2007 års "förbrukning" av pengar har Hv & Friv "sparat" för att övriga skall kunna göra det som är "viktigt". Nä frågan är väl om inte den danska modellen med ett hemvärn som lyder under regeringen direkt vid sidan om FM i övrigt och med egen budget skulle klara sig bättre.... Nu vattnas ersättningar, materiel och utbildningsorganiosationen ur varje gång det skall sparas....och 35000 frivilliga betalar för de några få tusen som faktiskt gör något... Några grundläggande belopp ni meditera över är att friv-sidan med hv är ca 900 miljoner av FM 38000 men hemvärmet utgör ca hälften av personalen som utgör sveriges sk insatsorganisation - vad får vi egentligen för de andra 37000 miljonerna? Av de över 200 000 AK5 som har köpts - hur många har hamnat hos hv? Hur många av hv kompani- och batch har "fått" befattningsutbildning i någon "ordinarie" FM-utbildning? INTE många - utan huvuddelen har endast HvSS att tacka för den befattningsutb de har...

Du väljer att inte läsa innebörden i det jag skriver. Hemvärnet är numera ett krigsförband och hanteras därför av FÖ och genom försvarsanslag. Det är fakta.

Eftersom nu HV är krigsförband så borde krigsförbandet HV utbildas på samma sätt som Arméns övriga förband, tycker jag. Det i den bästa av världar.

Men glöm nu inte att Hv är Hv med de uppgifter och krav som råder.

Om det är ekonomi som är incitament för förändring så borde en nedläggning av HvSS och överflytt till andra plattformar spara pengar. Om nu någon instans (utbgrp?) samordnar utb så blir det ganska bra för HV och övriga FM.

 

Ekonomistyrning av HV och FM diskuteras i mänger av andra trådar.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Skarpskytte kurs

 

Om nu PSG90 är på väg in i IP så måste dom hamna hos välutbildad personal.

Då behövs det en utbildning som motsvarar behovet av kunskap i att handha och använda PSG90 och kunskaper i själva Skarpskytte tjänsten.

 

Ha de

 

Vi skulle ju kunna börja med att definera skarpskytt inom Hv. Vad jag vet så finns befattningen varken med i TOEM eller någon annanstans.

 

Höga höns som tycker att skarpskytteri med PSG90 är en bra idé --> :D <-- Knekt

 

"Höga Höns"??? - ser inte vad problemet skulle vara! Vi får ett vapen i grp som har bättre räckvidd och högre precison - den enda risken är att "prickskyttefantaster" förstör möjligheterna att utveckla (återta) gruppens stridsteknik och verkansförmåga! Om vi nu skall uppfinna skarpskytt igen så får vi väl hoppas att några "överlevande" finns vid MSS och andra ställen så att resan blir kort.....och utan allt för mycket uppfinnande av redan befintlig stridsteknik - gör det enkelt....

 

Hur ser rensningsförfarande ut för soldat beväpnad med repetergevär?

Link to comment
Share on other sites

Låt mig formulera två retoriska följdfrågor och svar:

 

Vad gör ak-skytten som ensam i sin farliga riktning och aningen på förhand plötsligt upptäcker två-tre fiender? - Öppnar eld med en hyfsad chans att nedkämpa en eller flera samt driva de övriga i skydd.

 

Vad gör psg-skytten som ensam i sin farliga riktning och aningen på förhand plötsligt upptäcker två-tre fiender? - Öppnar eld med taskig chans att oskadliggöra ens en enda fiende varefter han med handen på slutstyckshandtaget blir nedkämpad av de andra.

 

Slutsatsen blir att det är olämpligt att vid normalförfarande under SIB ha en psg-skytt framryckande i skyttegruppen, eftersom varje soldat behöver kunna avge en tillräcklig volym av eld.

 

Sen finns det givetvis lägen när psg-skyttar och annan personal som inte är eldberedd på optimalt sett behöver framrycka med skyttegruppen (inte i), men då bör gruppen agera därefter och inte räkna in den personalen som eld- och manöverelement vid framryckningen. Dvs. psg-skytten bör lika lite som en sjukvårdare, stegbärare eller andra icke-automatvapenskjutande soldater t.ex gå ner i knästående vid ett gathörn och skydda kamraternas framryckning.

 

Mina 0,02 EUR.

 

EDIT: Ang. nedstående, nej, jag fattade poängen, men skrev ovanstående innan jag såg inlägget. :baskerHV:

Edited by LeadHead
Link to comment
Share on other sites

Skarpskytte kurs

 

Om nu PSG90 är på väg in i IP så måste dom hamna hos välutbildad personal.

Då behövs det en utbildning som motsvarar behovet av kunskap i att handha och använda PSG90 och kunskaper i själva Skarpskytte tjänsten.

 

Ha de

 

Vi skulle ju kunna börja med att definera skarpskytt inom Hv. Vad jag vet så finns befattningen varken med i TOEM eller någon annanstans.

 

Höga höns som tycker att skarpskytteri med PSG90 är en bra idé --> :baskerHV: <-- Knekt

 

"Höga Höns"??? - ser inte vad problemet skulle vara! Vi får ett vapen i grp som har bättre räckvidd och högre precison - den enda risken är att "prickskyttefantaster" förstör möjligheterna att utveckla (återta) gruppens stridsteknik och verkansförmåga! Om vi nu skall uppfinna skarpskytt igen så får vi väl hoppas att några "överlevande" finns vid MSS och andra ställen så att resan blir kort.....och utan allt för mycket uppfinnande av redan befintlig stridsteknik - gör det enkelt....

 

Jag är absolut en "Prickskyttefantast" vissa anser säkert att jag är ett "PRSK fanatiker" Men det kan jag ta.

På vilket sätt skulle dom/vi kunna förstöra möjligheterna??

Varför inte använda oss och våra kunskaper till att utveckla skarpskytte tjänsten eller bara blåsa liv i den.

 

Om Hv vore lite mer på tårna och skulle driva utveklingen av sina förband framåt på ett mer progresivt sätt.

Så tycker jag att det skulle finnas plats för både PRSK och skarpskyttar Jag ser absolut ingen motsättning mellan dessa snarare tvärt om.

 

Men nu är det som det är och då gillar man läget och går vidare.

Edited by Rainman
Link to comment
Share on other sites

Jag är absolut en "Prickskyttefantast" vissa anser säkert att jag är ett "PRSK fanatiker" Men det kan jag ta.

På vilket sätt skulle dom/vi kunna förstöra möjligheterna??

Varför inte använda oss och våra kunskaper till att utveckla skarpskytte tjänsten eller bara blåsa liv i den.

 

Om Hv vore lite mer på tårna och skulle driva utveklingen av sina förband framåt på ett mer progresivt sätt.

Så tycker jag att det skulle finnas plats för både PRSK och skarpskyttar Jag ser absolut ingen motsättning mellan dessa snarare tvärt om.

 

Men nu är det som det är och då gillar man läget och går vidare.

 

Jag anser att ett prickskyttepar kan vara ett mycket bra understöd vid SIB.......

 

MEN......(jag ser nästan Tony Irving framför mig!).......

 

problemet är att detta endast kan användas när det STORA KRIGET har kommit.

 

De mest troliga scenairona för HV kommer att vara i fredstid med skyddslagen som enda stöd...... och då är det svårt att ligga på 400 m och skjuta nån i huvudet (och samma "problem" är det även med GRG mm). :rolleyes:

 

//AS

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...