Jump to content

Vad saknar ni i HvSS kursutbud


Recommended Posts

Med tanke på dagens kalldusch så kanske man får ändra riktningen på tråden.

 

-Vilken är den utbildning som HvSS sist skall ställa pga budget strypningar?

HvSS personalfest? :surprise:

------

Seriöst så länge som dagens system finns så måste HvSS utbilda delar av hemvärnet.

Att gruppchefskursen som är jävligt bra ryker, det är beklagligt.

Men plutchefs kurser och högre kurser, dom är krav för att ens kunna fortsätta med verksamheten.

Finns ingen utbildningsgrupp som har möjlighet att utföra den utan kompetenstillförsel och resurser.

 

Däremot skulle man kunna se att dom börjar utbilda via vanliga FM, och således går vid MSS och liknande.

Och då krymper HvSS rejält.. Det övriga vid HvSS skulle kunna integreras vid HKV?

 

Men jag har inte hört att kalldushen på något sätt påverkar Hv direkt?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Det har inte singlat in mera strykningar (än) men för att ge min egen syn på på frågan vad bör stykas sist. C och KVM kursen på kompaninivå. Varför - det är vid brytningen direkt/indirekt ledarskap dvs Batch och stabsmedlemmar kan fuska sig fram. Plutch kurser ges lokalt av utbgrupp. Krishantering och UGL har sina förtjänster men hur många sitter inte av den för en stjärna till?

Link to comment
Share on other sites

Plutch kurser ges lokalt av utbgrupp.

Det är enbart Skaraborgsgruppen som har med nån plutonchefsutbildning lokalt vad jag har sett och då är det PC 1, del2.

 

Personligen tycker jag att det viktigaste är att bygga nerifrån, med prio enligt:

1 - Samma utb. för alla Grp Ch

2 - Plut Ch

3 - Komp Ch

4 - Bat Ch

5 - Stabsbefattningar

 

Kanske beror synsättet på vart i hierarkien man befinner sig :) men jag tror att gruppchefen är den som har mest kontakt med soldaterna och om denna är bra kommer soldaterna att stanna kvar även om man inte gillar kompanichefen. Tvärt om skulle nog inte funka(?)

 

Sen har jag kommit på att det i gruppchefsutbildningen borde finnas tillägg likt plut ch kurserna, dvs.

Gruppchef - 10 dar

Instruktör - 5 dar

Insatsgruppchef - 5 dar

Link to comment
Share on other sites

Ser ingen som helst skillnad på arbetsuppgifter för gruppchefsnivån själv mellan insats och övriga hv så:

A) Varför 5 dagar till för insatsgruppchefer? (Har det med eskort/transport att göra?)

B) Varför på HvSS?

 

Säger inte emot, är bara nyfiken på hur du resonerar.

Link to comment
Share on other sites

Plutch kurser ges lokalt av utbgrupp.

Det är enbart Skaraborgsgruppen som har med nån plutonchefsutbildning lokalt vad jag har sett och då är det PC 1, del2.

 

LGG ställde in befälskurser med hänvisning till att de gavs på HvSS. Resonomanget nu var "en kurs kvar", bedömt tar utbgrupper isf själva eller i samverkan upp grp och plut kurser igen. På batnivå får man slira vidare på sina erfarenheter från komp nivå.

 

Kastar en fackla till: Bara befattningskurser insats med en insatskompanichefskurs som nyframtagen högsta nivå. Bataljonsstrukturen utgår ur sortimentet

Link to comment
Share on other sites

Ser ingen som helst skillnad på arbetsuppgifter för gruppchefsnivån själv mellan insats och övriga hv så:

A) Varför 5 dagar till för insatsgruppchefer? (Har det med eskort/transport att göra?)

B) Varför på HvSS?

 

Säger inte emot, är bara nyfiken på hur du resonerar.

A) Mer avancerad SiB än vanliga HV, egna fordon, eskort och generellt högre krav på att IP ska vara användbart. Samt att soldaterna på IP förväntar sig att deras chef är duktigare än vad förväntningarna på en chef i vanliga HV är då IP lägger ner tre gånger så mycket tid på utbildning. Samt att jag tycker att det är för kort utbildning för gruppchefer inom HV generellt, de som är med i IP är beredda att lägga ytterligare en vecka till utbildningen medan jag är osäker om alla gruppchefer inom vanliga HV vill det.

 

B) För att det ska vara samma utbildning för alla gruppchefer - den kan dock ännu hellre vara på t.ex. MSS tillsammans med SOP...

Edited by johanp
Link to comment
Share on other sites

 • 6 years later...

Jag blåser liv i den här gamla tråden med mina funderingar kring utbildningsbehov.

Föreslaget kursutbud gäller såväl HvSS som Försvarsutbildarna och även utbildningsgrupperna.

Vissa av dessa kurser går ibland, men väl sällan.

 

 • Mörkerstridsutrustning
 • Lys och signal (signalpistol, närlys, mellanlys och ev även lys till grg och grk).
 • Skjutledare/skjutinstruktör kompletteringsutbildningar på Ak5 C/D, pistol 88, gevär .22 samt fältskjutning för de med instruktörsutbildning ehv (ev gjord med Ak4/Ak5 A).
 • Förarutbildning PB8
 • Grundkurs instruktör
 • Repetitionskurser för grk, grg, psk, ksp.
 • Repetitionskurs eldledare
 • Ungdomsledarkurs
 • Gruppchefskurs
 • Plutonchefskurs
 • UGL
 • Överlevnadskurs grund
 • Överlevnadskurs urban miljö
 • Närstrid
 • Verkansförevisning med allt från 9 mm till 84 mm vapen, även pansarbrytande.
Link to comment
Share on other sites

Vad HvSS verkligen (i min mening såklart) behöver är kurser som hålls på tider och datum som faktiskt går att delta på. 10 dagar i sträck för ett steg på gruppchefs/plutonchefsutbildningen är ohållbart för många, inte minst alla studenter som är aktiva inom HV.

Plutonchefsblocket som går på försök just nu är ett utmärkt steg i rätt riktning och jag hoppas dom fortsätter med det!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Varför måste HvSS ha en massa kurser, jag ser hellre en välutvecklad frivilligmilitär kursverksamhet i symbios med Försvarsutbildarna.

 

De borde komplettera varandra.

 

Av dom utbildningar jag gått har HVSS hållit en klart högre standard än FU. och jag ser en klar skillnad i utbildningsståndpunkt för en som gått utb. på HVSS kontra samma utb. i Frivilligröret.

men det är mina personliga reflektioner.

Alla Chefsbefattningar bör genomföras på samma ställe

Det underlättar definitivt om jag som chef har samma grund som andra chefer vid samverkan , understödja , underställa . ( med 600 km marsch per dag lämnar du snabbt bataljonsområdet )

( det fanns inte ens på den gamla goda tiden , läs VPL-tiden då chefer varierade i grunden beroende på vapenslag och från vilket regemente dom kom från.. )

Link to comment
Share on other sites

Varför måste HvSS ha en massa kurser, jag ser hellre en välutvecklad frivilligmilitär kursverksamhet i symbios med Försvarsutbildarna.

 

De borde komplettera varandra.

Gör det inte det idag då?

 

Ska inte en skola hålla kurser? Vad har de annars för existensberättigande?

Link to comment
Share on other sites

Fan vet om jag inte skulle vilja se sjukvårdsgruppchefs utbildning i HVSS regi.

Inget ont om FU's instruktörer, men jag ser ett behov av instruktörer som kommer ur militär bakgrund i det spåret.

Det är en befattning vikt åt soldater och gruppchefer som kommer ur det militära ledet främst.

Det är en väldigt speciell grpC utb, som kräver mycket av eleven som skall bli grpC.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

 

Varför måste HvSS ha en massa kurser, jag ser hellre en välutvecklad frivilligmilitär kursverksamhet i symbios med Försvarsutbildarna.

 

De borde komplettera varandra.

Gör det inte det idag då?

 

Ska inte en skola hålla kurser? Vad har de annars för existensberättigande?

 

Ja, vad har HvSS för existensberättigande egentligen?

Nedan ger jag förslag på organisationsenhet som rimligen kunde genomföra resp kurs:

 • Mörkerstridsutrustning - MSS
 • Lys och signal (signalpistol, närlys, mellanlys och ev även lys till grg och grk). - MSS
 • Skjutledare/skjutinstruktör kompletteringsutbildningar på Ak5 C/D, pistol 88, gevär .22 samt fältskjutning för de med instruktörsutbildning ehv (ev gjord med Ak4/Ak5 A). - MSS
 • Förarutbildning PB8 - Fordonsskolan Skövde
 • Grundkurs instruktör - MHS H
 • Repetitionskurser för grk, grg, psk, ksp. - Artreg och MSS
 • Repetitionskurs eldledare - Artreg
 • Ungdomsledarkurs - FM HRC
 • Gruppchefskurs - MHS H
 • Plutonchefskurs - MHS K och MSS
 • UGL - FM LOPE
 • Överlevnadskurs grund - FÖS
 • Överlevnadskurs urban miljö - FÖS
 • Närstrid - MSS
 • Verkansförevisning med allt från 9 mm till 84 mm vapen, även pansarbrytande - MSS
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

... Ja, vad har HvSS för existensberättigande egentligen? ...

 

För mig är det en fråga om framförhållning och information, att fastställa kursdatum minst 6 månader i förväg och att kommunicera detta. Längst ut på linan i HV är man helt enkelt inte en del av informationsflödet kring kurser i det anställda försvaret. De gånger jag fått inbjudan till kurser inom det anställda försvaret har det varit för kort varsel för att jag ska kunna överväga att delta. På försvarsutbildarna är det helt annorlunda: det finns en katalog på nätet i god tid, så man kan planera sitt liv efter en viss kurs. Detsamma gäller väl HvSS även om jag personligen inte har gått deras kurser.

 

Detta är ju ett argument för bättre (mer) informationsspridning och inte för att just HvSS eller Försvarsutbildarna ska existera och hålla kurser. Jag tvivlar inte på att det finns högre kompetens på andra håll, och visst finns det en vinst med att begränsa antalet enheter som gör samma sak. När det gäller HvSS och Försvarsutbildarna kan man i alla fall vara säker på att de är angelägna att rekrytera hemvärnsmän till sina kurser.

Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

 

 

... Ja, vad har HvSS för existensberättigande egentligen? ...

 

För mig är det en fråga om framförhållning och information, att fastställa kursdatum minst 6 månader i förväg och att kommunicera detta. Längst ut på linan i HV är man helt enkelt inte en del av informationsflödet kring kurser i det anställda försvaret. De gånger jag fått inbjudan till kurser inom det anställda försvaret har det varit för kort varsel för att jag ska kunna överväga att delta. På försvarsutbildarna är det helt annorlunda: det finns en katalog på nätet i god tid, så man kan planera sitt liv efter en viss kurs. Detsamma gäller väl HvSS även om jag personligen inte har gått deras kurser.

 

Detta är ju ett argument för bättre (mer) informationsspridning och inte för att just HvSS eller Försvarsutbildarna ska existera och hålla kurser. Jag tvivlar inte på att det finns högre kompetens på andra håll, och visst finns det en vinst med att begränsa antalet enheter som gör samma sak. När det gäller HvSS och Försvarsutbildarna kan man i alla fall vara säker på att de är angelägna att rekrytera hemvärnsmän till sina kurser.

 

De flesta kurserna som ges på FM:s skolor och centra fastställs minst ett år i förväg och kurskatalog distribueras. Ansökningstider varierar beroende på kurs men är oftast ett halvår i förväg.

Det finns ingenting som hindrar deltagande från Hv-/Friv-leden om behörighet finns (enlig förkunskapskraven för resp kurs). Information härom borde utan stor ansträngning kunna spridas via utbildningsgrupperna.

 

HvSS ger bra utbildning men den skulle likaväl kunna ges på andra skolor och centra och FM. Fördelarna är många men det viktigaste vore att täppa till distansen mellan Hv och övriga FM.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

Ja, vad har HvSS för existensberättigande egentligen?

Nedan ger jag förslag på organisationsenhet som rimligen kunde genomföra resp kurs:

 

 • Mörkerstridsutrustning - MSS
 • Lys och signal (signalpistol, närlys, mellanlys och ev även lys till grg och grk). - MSS
 • Skjutledare/skjutinstruktör kompletteringsutbildningar på Ak5 C/D, pistol 88, gevär .22 samt fältskjutning för de med instruktörsutbildning ehv (ev gjord med Ak4/Ak5 A). - MSS
 • Förarutbildning PB8 - Fordonsskolan Skövde
 • Grundkurs instruktör - MHS H
 • Repetitionskurser för grk, grg, psk, ksp. - Artreg och MSS
 • Repetitionskurs eldledare - Artreg
 • Ungdomsledarkurs - FM HRC
 • Gruppchefskurs - MHS H
 • Plutonchefskurs - MHS K och MSS
 • UGL - FM LOPE
 • Överlevnadskurs grund - FÖS
 • Överlevnadskurs urban miljö - FÖS
 • Närstrid - MSS
 • Verkansförevisning med allt från 9 mm till 84 mm vapen, även pansarbrytande - MSS

 

Om dessa kurser är öppna för frivilliga på samma villkor som för kurs i de egna leden samt att de organisationer du nämner och deras resurser har möjlighet att ta emot även frivilliga så ser jag inget problem i detta förslag. Min uppfattning är dock att så inte är fallet och det är väl anledningen till att HvSS, Försvarsutbildarna m.fl. finns och får utbildningsuppdrag.

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är skillnader i utbildningsståndpunkt och fysisk status som kan vara ett problem om du förbehållslöst blandar elever ur olika personalkategorier och organisationer.

Edited by weekendwarrior
Link to comment
Share on other sites

 

 

Ja, vad har HvSS för existensberättigande egentligen?

Nedan ger jag förslag på organisationsenhet som rimligen kunde genomföra resp kurs:

 

 • Mörkerstridsutrustning - MSS
 • Lys och signal (signalpistol, närlys, mellanlys och ev även lys till grg och grk). - MSS
 • Skjutledare/skjutinstruktör kompletteringsutbildningar på Ak5 C/D, pistol 88, gevär .22 samt fältskjutning för de med instruktörsutbildning ehv (ev gjord med Ak4/Ak5 A). - MSS
 • Förarutbildning PB8 - Fordonsskolan Skövde
 • Grundkurs instruktör - MHS H
 • Repetitionskurser för grk, grg, psk, ksp. - Artreg och MSS
 • Repetitionskurs eldledare - Artreg
 • Ungdomsledarkurs - FM HRC
 • Gruppchefskurs - MHS H
 • Plutonchefskurs - MHS K och MSS
 • UGL - FM LOPE
 • Överlevnadskurs grund - FÖS
 • Överlevnadskurs urban miljö - FÖS
 • Närstrid - MSS
 • Verkansförevisning med allt från 9 mm till 84 mm vapen, även pansarbrytande - MSS

 

Om dessa kurser är öppna för frivilliga på samma villkor som för kurs i de egna leden samt att de organisationer du nämner och deras resurser har möjlighet att ta emot även frivilliga så ser jag inget problem i detta förslag. Min uppfattning är dock att så inte är fallet och det är väl anledningen till att HvSS, Försvarsutbildarna m.fl. finns och får utbildningsuppdrag.

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är skillnader i utbildningsståndpunkt och fysisk status som kan vara ett problem om du förbehållslöst blandar elever ur olika personalkategorier och organisationer.

 

 

Utbildningsståndpunkt och fysisk förmåga är väl just sånt som framgår i kraven till varje kurs man i så fall hade sökt? Finns ju krav om god fysisk förmåga på HvSS också. Kommer man då dit med en fysik som inte duger får man väl skylla sig själv om man måste bli avskiljd pga att inte klara av kraven.

Link to comment
Share on other sites

Jag har gått många kurser och de har inte haft några särskilda fysiska krav än de som var aktiv hv-soldat klarar. Fys-kraven hos anställda soldater är ofta långt högre, något som visade sig vara ett problem då Försvarsutbildarna antog Försvarsmaktens krav rakt av i sin utbildning av sjukvårdare till Hv.

Link to comment
Share on other sites

Kommer man då dit med en fysik som inte duger får man väl skylla sig själv om man måste bli avskiljd pga att inte klara av kraven.

I USA så är det förbandets skyldighet att inte skicka soldater som inte är redo fysiskt till en kurs. Om en soldat blir hem skickad från en skola för att han inte kan passera dom fysiska kraven, eller för att han är för fet, so kommer hela hans chain of command vara tvungna att förklara vad som hände för deras chefer.

Link to comment
Share on other sites

Brother

 

I US Army så finns det krav som skall uppfyllas, men här i Sverige så inser man inte vikten av hålla en minimum standard!

 

 

Det finns många soldater som inte ens har en fysisk förmåga att bära sin stridsutrustning under fyra dagar utan att få ryggont.

 

 

Men jag har märkt en viss svängning i inställning till fys träning. Hemvärnet har återstartat en del tävlingar för att uppmuntra fysisk träning, Hemvärnstidningen har återkommande artiklar hur man ska träna upp sin fysik, osv.

 

men fortfarande saknas fys test av sådan typ som man är van vid i US Army.

Edited by Charlie Spartan
Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

Brother

 

I US Army så finns det krav som skall uppfyllas, men här i Sverige så inser man inte vikten av hålla en minimum standard!

 

 

Det finns många soldater som inte ens har en fysisk förmåga att bära sin stridsutrustning under fyra dagar utan att få ryggont.

 

 

Men jag har märkt en viss svängning i inställning till fys träning. Hemvärnet har återstartat en del tävlingar för att uppmuntra fysisk träning, Hemvärnstidningen har återkommande artiklar hur man ska träna upp sin fysik, osv.

 

men fortfarande saknas fys test av sådan typ som man är van vid i US Army.

I Hemvärnet ja, men inte i Sveriges försvar i övrigt. Viktig distinktion.

Link to comment
Share on other sites

Varför jämföra med US Army? Räcker att jämföra med svenska armén.

Min poäng var att militären är ett lag (team), så att om individa soldater "fail", så har hela laget "failat". Därför, i USA, så måste ledarna svara för varför deras soldat failed. Så du får inte gå till en skola innan dina chefer är mycket säkra att du kan klara av minimum kraven åtminstone. Jag jämförde med USA på grund av att när jag gjorde Svenska värnplikten så hade vi inga riktiga fysiska krav jag kommer ihåg. Men jag vill säga det här, alla Svenskar jag har träffat, eller hört om, i Amerikanska militären (ja, det finns fler än vad ni tror antagligen), anses vara mycket bra soldater. Bättre än genomsnittet.

Link to comment
Share on other sites

 

Brother

 

I US Army så finns det krav som skall uppfyllas, men här i Sverige så inser man inte vikten av hålla en minimum standard!

 

 

Det finns många soldater som inte ens har en fysisk förmåga att bära sin stridsutrustning under fyra dagar utan att få ryggont.

 

 

Men jag har märkt en viss svängning i inställning till fys träning. Hemvärnet har återstartat en del tävlingar för att uppmuntra fysisk träning, Hemvärnstidningen har återkommande artiklar hur man ska träna upp sin fysik, osv.

 

men fortfarande saknas fys test av sådan typ som man är van vid i US Army.

I Hemvärnet ja, men inte i Sveriges försvar i övrigt. Viktig distinktion.

 

 

Nja Hemvärnet utgör bara ca 50% av svenska försvarets numerär! Eller menar du att Hemvärnet inte är en riktig del av Svenska försvaret?

 

 

Så fall är det inte på tiden att det blir en riktig del med förmågor att räkna med!

 

 

Jag ser med gillande på att HVSS kurser blivit mer omfattande och med ökande krav!

Men inom fysisk standard bör man skapa en minsta standard som alla som kommer till skolan ska klara vid ett fystest, på så sätt sprids detta med eleverna till alla förband.

Edited by Charlie Spartan
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

Varför skulle jag mena att inte hemvärnet är en riktig del av FM?

Jag menade det jag skrev, alltså att ditt påstående om man i Sverige inte inser vikten av att hålla en minimistandard kanske gäller i Hemvärnet men inte i den övriga Försvarsmakten. I de reguljära förbanden är man medvetna och jobbar med fysisk träning och man genomför tester.

 

Du svarade en amerikansk officer och gjorde inte distinktionen att det var Hemvärnet du avsåg. Därför var det påkallat att meddela vad som gäller utanför Hv.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...