Jump to content

Recommended Posts

Hmmm... Hur mycket gemensamt har de nyare versionerna av C-130 jämfört med de... gamla vi har nu? Tekniker och piloter kanske inte behöver "börja på ruta 1" med C-130J, men KC-390 kanske inte blir så stort steg det heller (typ) i så fall. Trots jetmotorerna. De är ju båda moderna transportflygplan i samma storleksklass.

 

On 5/11/2023 at 8:50 AM, Peo said:

Nja, finns mkt andra kostnader att tänka på också. Försvarsmakten har ju organisationen för c130 vilket är ”gratis” jämfört med att bygga upp den för kc390.

Link to comment
Share on other sites

Ska man se till det man vet om resp. flygplan så vinner C-390 lätt. Den flyger högre, snabbare, längre och med tyngre last. Herkules är angiven till 3300 km med 15 ton last. C-390 med 14 ton når 5820km så även om räckvidden med maximal last är kortare för C-390 så flyttar den ändå en en likvärdig last längre än C-130. Gällande soft factors är det ju en gissningslek, men C-130 måste vara betydligt bättre än C-390 där för att kompensera för sämre prestanda. (eller att man bestämmer att vi inte behöver högre prestanda.)

 

Edit: motorerna är f.ö i princip densamma som sitter på många Airbus 320 så det bör vara rätt så lugnt på underhållsfronten där.

Edited by Zimme
Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, Zimme said:

Ska man se till det man vet om resp. flygplan så vinner C-390 lätt. Den flyger högre, snabbare, längre och med tyngre last. Herkules är angiven till 3300 km med 15 ton last. C-390 med 14 ton når 5820km så även om räckvidden med maximal last är kortare för C-390 så flyttar den ändå en en likvärdig last längre än C-130. Gällande soft factors är det ju en gissningslek, men C-130 måste vara betydligt bättre än C-390 där för att kompensera för sämre prestanda. (eller att man bestämmer att vi inte behöver högre prestanda.)

 

Edit: motorerna är f.ö i princip densamma som sitter på många Airbus 320 så det bör vara rätt så lugnt på underhållsfronten där.

Ja, exakt. Underhåll kan göras extremt mycket billigare, då många delar (för att inte säga nästan alla) är ”vanliga” kommersiella system som kan underhållas även utanför militär kontext. Det lär ju gå vanliga utbildningar för flygplatsmekaniker man kan skicka den militära personalen på utan att hålla ”egna”, om man väljer en sådan lösning.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Försvarsmaktens reviderade budgetunderlag för 2024

I "Försvarsmaktens reviderade budgetunderlag för 2024" står följande: (sida 14)

För att trygga Försvarsmaktens behov av taktisk rörlighet vidmakthålls
transportflygförmågan. Möjliga alternativ för såväl ersättningsanskaffning som
livstidsförlängning av transportflygplan C-130H (TP 84) har undersökts då
flygplanstypens tekniska livslängd når sin gräns inom några år. I
budgetunderlaget för 2024 konstaterade myndigheten att den senaste inriktningen,
att successivt anskaffa begagnade C-130J som ersättare till C-130H, behövde
förändras efter genomförd analys av offert från industrin. Ett arbete rörande
transportflyg har, med stöd av Försvarets materielverk, pågått under våren 2023.
Den 17 maj gav regeringen Försvarsmakten och Försvarets materielverk i
uppdrag att senast den 6 november 2023 redovisa möjliga handlingsalternativ för
att anskaffa taktisk flygtransportförmåga. Försvarsmakten stärker, i föreliggande
underlag, ekonomin i nästkommande period för att finansiera den kommande
åtgärden, efter att ett handlingsalternativ valts. 

Kanske vi har ett svar på vad valet av transportflygplanstyp blir i slutet av året. 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...