Jump to content

Finska FM


Guest Skandevall

Recommended Posts

Guest Skandevall

Laste en artikel i varnpliktsnytt LINK om att finska FM har en budget pa 16 miljarder per ar, men anda har 28 000 varnpliktiga inne for utbildning varje ar. En skillnad som man kan tycka ar markant jamfort med Sveriges nastan halva utbildningskull men dubbla forsvarsanslag.

 

Hur kommer detta sig?? Ar det sa att Sverige har last mkt pengar i gamla kalla kriget-bestallningar, och/eller ar det kanske den typsika svenska "vi ska producera all var forsvarsmatrial sjalv"-mentalitet som skapar sa stora hal i budgeten? Kan det ocksa va sa att det finns en kostnadsmedvetenhet i Finska FM som inte finns i den svenska (funderar pa limusinresor och sa)?

 

Finnarna har vad jag forsatt lite aldre ryssgrejor i FM an va vi har men det borde ju inte spela sa stor roll.

 

Ge mig lite kommentarer och analyser, tack!

 

// Skandevall

Link to comment
Share on other sites

Hmm, vilken tråd syftar du på. (har nog prövat sökfunktionen, dock med liten lycka)

Jag sökte runt lite och får säga att du har rätt till en stor del. Jag kunde inte hitta en (1) enskild tråd som hade det relevanta ämnet som rubrik, men däremot så finns det hur många trådar som helst där ämnet diskuteras ur olika synvinklar. Prova t.ex. att söka på frasen "finska försvaret", sätt mitt alias som skribent och välj att söka "oändligt" långt tillbaka i tiden.

Link to comment
Share on other sites

Guest Skandevall

Men faktum ar att Finland har mindre pengar till varnpliktutbildning men utbildar anda nastan dubbelt sa manga som Sverige per ar. Detta borde visa sig nan stans kan jag tycka. Ar den finska utbildningen av samre kvalitèt?

Link to comment
Share on other sites

Men faktum ar att Finland har mindre pengar till varnpliktutbildning men utbildar anda nastan dubbelt sa manga som Sverige per ar. Detta borde visa sig nan stans kan jag tycka. Ar den finska utbildningen av samre kvalitèt?

En stor del av den Svenska budgeten är uppbunden på Gripenprojektet och 204 beställda Gripen, medan Finland endast har köpt 64 moderna stridsflygplan.

 

Sverige har även minskat KrigsORG från ca 850 000 man till dryft 200 000 man - kostar stora summor att avveckla personal och materiel.....avgångsvederlag och pension till officerare mm.

 

Försvaret kommer bli billigare när allt gammalt och oanvändt är borta - men detta kostar mycket pengar.......

 

Snart är även Gripenprojektet betalat, och behöver då inte belasta försvarsbudgeten - har vi "tur" kan vi kanske sälja de ca 100-140 överblivna Gripen.......

 

Hur djävla smart var det egentligen att beställa de sista 64 Gripen 1997.......

Link to comment
Share on other sites

Guest Skandevall

Men har jag uppfattat det ratt sa ar den svenska budgeten uppdelad i tva delar. En for matrial och en for utbildning och forband. Gripen-projektet belastar val bara matrialsidan??

 

Nar ska for ovrigt Gripen vara fullt betalt och avslutat som projekt??

Link to comment
Share on other sites

Men har jag uppfattat det ratt sa ar den svenska budgeten uppdelad i tva delar. En for matrial och en for utbildning och forband. Gripen-projektet belastar val bara matrialsidan??

 

Nar ska for ovrigt Gripen vara fullt betalt och avslutat som projekt??

Alla länders försvarsbudgetar har nog en fast del ( beställd materiel) och en rörlig del ( löner, drifkostnader mm), detta gäller nog de flesta civila företag mm.

 

Det tar tid att anpassa försvaret för 200 000 man mot 850 000.....

 

Det Finska försvaret har även behållt en hel del gamla förband....därav storleken.

 

 

Men försvarets roll är inte enbart at bedriva värnpliktsutbildning - utan att producera KRIGSFÖRBAND.......Med dagens budget på 44 miljarder hade man kunnat grundutbilda 50-80 000 man varje år om man så velat och behållt för uppgiften rätt antal utbildningsförband....

Link to comment
Share on other sites

Men har jag uppfattat det ratt sa ar den svenska budgeten uppdelad i tva delar. En for matrial och en for utbildning och forband. Gripen-projektet belastar val bara matrialsidan??

Ja, när försvaret är tilldelat sina medel görs den uppdelningen. För de flesta, inklusive riksdagsledamöter, lär det vara den totala siffran som är den viktiga, så när försvarsbudgeten är lagd innebär mer materielkostnader mindre personalkostander, och vice versa.

Link to comment
Share on other sites

Nar ska for ovrigt Gripen vara fullt betalt och avslutat som projekt??

När systemet är fullt avvecklat.

 

Det kommer alltså kosta så länge vi har det i tjänst och även medan vi avvecklar det någon gång förhoppningsvis långt i framtiden. Dessutom kommer man ju uppdatera flygplanen efter hand och köpa in ny beväpning. Detta kommer behövas i vilket fall som helst allt eftersom bäst-före-datumet går ut på prylarna.

Link to comment
Share on other sites

Anledningen till att finland klarar sig på en så pass mycket mindre budget är att man har långt sämre/äldre utrustning än vad man har inom svenska FM(gäller både personlig utrustning och fordon och vapen).

 

Ta bara en så enkel sak som uniformerna inom finska armén, one size fits all, används tills det är mer lappar än orginal tyg.

Finska armén är inte mekaniserad eller ens motoriserad, flera regementen cykeltolkar.

 

Flygvapnet använder sig av ett relativt litet antal F-18 vilket är ett billigt flygplan.

 

Dom lastbilar/"jeepar" man har är gammla sovjet konstruktioner och är extremt billiga.

 

Dom finska värnpliktiga tjänar mindre en deras svenska motsvarigheter(en svensk högstadie student får mer pengar i månaden än en finsk menig).

Link to comment
Share on other sites

Anledningen till att finland klarar sig på en så pass mycket mindre budget är att man har långt sämre/äldre utrustning än vad man har inom svenska FM(gäller både personlig utrustning och fordon och vapen).

 

Ta bara en så enkel sak som uniformerna inom finska armén, one size fits all, används tills det är mer lappar än orginal tyg.

Finska armén är inte mekaniserad eller ens motoriserad, flera regementen cykeltolkar.

 

Flygvapnet använder sig av ett relativt litet antal F-18 vilket är ett billigt flygplan.

 

Dom lastbilar/"jeepar" man har är gammla sovjet konstruktioner och är extremt billiga.

 

Dom finska värnpliktiga tjänar mindre en deras svenska motsvarigheter(en svensk högstadie student får mer pengar i månaden än en finsk menig).

F-18 är inte ett billigt flygplan.....

 

Finland har kvar ett antal äldre infanteribrigader - som kanske cykeltolkar, men har även moderna brigader med fordon.

Link to comment
Share on other sites

Anledningen till att finland klarar sig på en så pass mycket mindre budget är att man har långt sämre/äldre utrustning än vad man har inom svenska FM(gäller både personlig utrustning och fordon och vapen).

Visst är det praktiskt att ha enkla svar på svåra frågor? Jag anser personligen att svaret inte är så enkelt, utan att det förmodligen även beror på andra saker, som t.ex. att finska försvaret helt enkelt sköter sin ekonomi bättre än det svenska försvaret. Jag tycker mig dessutom se att finska försvaret har bättre långsiktig planering med exempelvis få startade utvecklingsprojekt som kostar en massa pengar, för att sedan läggas ned utan att ha förbättrat krigsförbandens förmåga, och få köp av materiel som man några år senare kommer på inte behövs. Notera t.ex. att F-18-projektet allmänt har väldigt gott rykte, därför att det gick enligt tidsplanen och vissa fall (exempelvis monteringen av planen som skedde i Finland) t.o.m. gick snabbare än planerat.

 

Ta bara en så enkel sak som uniformerna inom finska armén, one size fits all, används tills det är mer lappar än orginal tyg.

 

Kan du förklara vad du menar med "one size fits all" i sammanhanget? Om du kollar på de uniformer som krigsförbanden är utrustade med, så är inom något år uteslutande M/91 som jag förstått det enligt en artikel jag läste i går, och de prioriterade krigsförbanden (vi talar om cirka tio armébrigader eller så plus marin och flygförband) har redan haft M/91 i många år. Finland håller dessutom på att ta fram en ny fältuniform, som förväntas komma i bruk snart, och har även en stor mängd andra nya uniformspersedlar och annan individuell materiel (ryggsäckar, hjälmar, handskar, hattar, mössor, m.m.) på gång. När jag tjänstgjorde så övade vi i den gamla M/62. Den var inte så bra i min mening, men det innebar att vi inte slet på de nya uniformerna (vi fick dessutom bara ut snödräkter inför en enda övning). Inte någon gång så såg jag någon uniform som var "mer lappar än orginal tyg", och merparten av vår fältuniform var av helt modernt snitt och fungerade bra.

 

Finska armén är inte mekaniserad eller ens motoriserad, flera regementen cykeltolkar.

 

Vilken verklighet lever du i? Kanske ska du ta en titt på materielen för de tre stycken brigad 2005 som man är i full fart med att sätta upp. I den gamla krigsorganisation så fanns förutom jägarbrigaderna, som är utrustade med pansarbilar, terränglastbilar och bandvagnar, även två pansarbrigader, som var utrustade med rysk materiel. Denna ryska materiel var inte så mycket att ha under de senaste tiotals åren den var i bruk, och den överlåts nu till andra och tredje ordningens förband. Innan du klagar på att man använder pansarbilar, så kanske du ska ta en titt på en karta över Finland och även gärna göra ett besök där och titta på terrängen. De delar av Finland som gränsar mot Ryssland ser inte ut som Skåne. Det är istället frågan om terräng med mycket skog och sjöar, vilket missgynnar pansar och gynnar infanteri. Man vill dessutom ofta ha hjul istället för band, då man prioriterar operativ mobilitet väldigt högt. Den södra av de tre brigad 2005 kommer delvis att utrustas med Leopard 2 som köpts in från Tyskland och CV 9030 som köpts in från Sverige. Brigaderna kommer fordonsmässigt även att utrustas med inhemskt tillverkade nya pansarbilar. Finska försvaret är för närvarande inte krigsorganiserat i regementen och jag vet inga förband som cykeltolkar i krig. Du verkar missa att finska försvaret vid full mobilisering är väldigt stort, och att det innehåller både moderna och mindre moderna förband. Du kan inte jämföra en finsk infanteribrigad med en svensk mekaniserad brigad, då de har helt olika uppgifter. Infanteribrigaderna är tillsammans med flera mindre förband enbart avsedda för lokalförsvar och har mycket begränsad förmåga till offensiv strid. De är närmast att betrakta som ett tungt beväpnat (de har bland annat stora mängder grk och artilleri) hemvärn. Du bör även tänka på att finska försvaret i grund och botten är just ett försvar, vilket innebär att förmågan till väl fungerande defensiv strid prioriterats hårt. Den offensiva förmågan har därför fallit inom ramen för den defensiva striden och till stor del rört sig om att kunna genomföra motanfall på stor skala i komplex terräng.

 

Flygvapnet använder sig av ett relativt litet antal F-18 vilket är ett billigt flygplan.

 

Finska försvaret köpte in 64 stycken F-18. Det är intressant att du säger att det är ett "billigt flygplan", samtidigt som andra här på SoldF påstår att JAS-39 Gripen är ett billigare flygplan. Till skillnad från Sverige, så hade/har inte Finland någon stor inhemsk flygplansproduktion att understödja av arbetsmarknadsmässiga skäl, så man kunde köpa in ett antal plan som både ansågs vettigt ur flygvapnets synvinkel och som inte förstörde försvarsbudgeten för lång tid framöver.

 

Dom lastbilar/"jeepar" man har är gammla sovjet konstruktioner och är extremt billiga.

 

Alla lastbilar vi hade på Nylands brigad var finsktillverkade. Jeeparna var en blandning av Toyota Landcruiser och UAZ-469, där de rysktillverkade fungerade utan problem. De enda ryska lastbilar jag såg användas, var de som fungerande som artilleridragare för några tunga pjäser jag såg på en samövning med andra brigader. Jag ser absolut ingen anledning att inte köpa billiga saker, så länge de fungerar. Att slösa pengar är inte vettigt i mina ögon. Jag ser inte heller varför materiel skulle vara dålig för att den är av äldre sovjetisk konstruktion. Tvärtom så har sådan materiel ofta fördelar genom att den är fältmässig och enkel att reparera. Det kan vara intressant i sammanhanget att notera att artilleristerna vid Nylands brigad verkade älska 122 H 63, vilket är vad finska försvaret kallar den sovjetiska D-30. Detta trots att de även sköt med moderna finska pjäser. Notera även att mycket av den sovjetiska materiel som finska försvaret har är modifierad med västerländsk elektronik, optronik och optik. Varför slösa pengar på grundmaterielen, när du kan modifiera billig östmateriel så att den fungerar lika bra som de västerländska motsvarigheterna?

 

Dom finska värnpliktiga tjänar mindre en deras svenska motsvarigheter(en svensk högstadie student får mer pengar i månaden än en finsk menig).

 

När jag tjänstgjorde så fick jag mindre pengar än vad beväringarna får i dag. Jag fick 19 mark per dag under de 180 första dagarna, och 19,50 mark per dag under följande dagar. Detta räckte utmärkt för mig, och jag ser ingen anledning att slösa med försvarets pengar för att skämma bort beväringarna när det inte behövs.

Link to comment
Share on other sites

Men faktum ar att Finland har mindre pengar till varnpliktutbildning men utbildar anda nastan dubbelt sa manga som Sverige per ar. Detta borde visa sig nan stans kan jag tycka. Ar den finska utbildningen av samre kvalitèt?

En stor del av den Svenska budgeten är uppbunden på Gripenprojektet och 204 beställda Gripen, medan Finland endast har köpt 64 moderna stridsflygplan.

 

Sverige har även minskat KrigsORG från ca 850 000 man till dryft 200 000 man - kostar stora summor att avveckla personal och materiel.....avgångsvederlag och pension till officerare mm.

 

Försvaret kommer bli billigare när allt gammalt och oanvändt är borta - men detta kostar mycket pengar.......

 

Snart är även Gripenprojektet betalat, och behöver då inte belasta försvarsbudgeten - har vi "tur" kan vi kanske sälja de ca 100-140 överblivna Gripen.......

 

Hur djävla smart var det egentligen att beställa de sista 64 Gripen 1997.......

Och glöm inte FMLOG och UHReg... Sveriges försvar, för er som inte känner till det, har ju först byggt upp en militär infrastruktur med flybasbataljoner, mobförråd, miloförråd etc, för FANTASTISKA pengar. Detta säljs sedan ut för en spottstyver till FMLOG som sedan tar marknadsanpassad hyra (!) av Försvarsmakten.

 

Visste ni dessutom att:

 

- FM får betala FMLOG för att t ex hämta vapen från MILOförråd in till Reg/Flj?

- FM betalar FMLOG arvode för tjänster där personal redan uppbär lön från FM?

 

Detta system finns, för er som undrar, inte i Finland.

 

...Och så undrar folk var pengarna tar vägen...

 

FMLOG -> :bash: <- Skattebetalarna

 

För övrigt: A2Keltainen - Jädrans bra inlägg, kul att se folk med erfarenhet av vad de talar om uttrycka sig för en gångs skull.

Edited by cerberusz
Link to comment
Share on other sites

Finska försvaret har fortfarande som explicit uppgift att försvara hela landet. Även om de finska infanteribrigaderna, och övriga lokalförsvarsförband, inte är utrustade med stora mängder modern materiel, så kan de ändå spela en viktig roll:

 

1. De kan upptäcka och, tillsammans med specialjägarna, bekämpa fientliga sabotageförband och liknande.

 

2. De kan med sin tunga materiel, trots dess ålder, utgöra ett klart hot mot en luftlandsatt fiende. Detta gäller speciellt då de, genom att finnas över hela landet, kan verka mot fienden när han är som mest sårbar direkt efter luftlandsättningen. Luftlandsatta förband har dessutom oftast inte har tung materiel, vilket exempelvis gör att T-72, som framstår som dålig när den jämförs med en strv 122, helt plötsligt framstår som väldigt trevlig, när den istället jämförs med en BMD-3. Ett annat exempel är D-30, som trots sin begränsade räckvidd, förmodligen är rätt så otrevlig när man är en oskyddad luftlandsatt infanterist 10 km bort. Om jag inte misstar mig, så har en infanteribrigad 36 lätta (81 mm) grk, 36 medeltunga (120 mm) grk och 36 artilleripjäser. Man kan nog utgå ifrån att fienden inte har oändligt stor tillgång till artillerilokaliseringsradar, och att det därför kan bli väldigt tråkigt för honom om finska spanings- eller partigängarförband hittar enheterna och lyckas slå ut dem.

 

3. De kan tack vare stora mängder indirekt eld, pansarvärnsvapen och pionjärresurser bromsa upp en anfallande fiende i komplex terräng, och därigenom vinna tid åt de mer moderna och slagkraftiga förbanden.

Link to comment
Share on other sites

större delen av den info jag postade kom från en bekant som tjänstgör inom finska armén.

 

Ja, jag är medveten om att finland håller på och byter uniforms system, dom nya uniformerna ser faktiskt väldigt bra ut.

Enligt min källa så har dom(eller hade förra sommaren iaf) endast en storlek på t.ex. byxorna.

 

Ja, finska armén håller på och sätter upp mek brigader, men i dagsläget så är det ett faktum att vissa regementen cykeltolkar och cycklar är billiga, likaså är lastbilar. Med mitt påstående om att finska armén inte var mekaniserad/motoriserad menade jag naturligtvis inte att finland helt saknade mek/motor förband.

 

Jag menade inte på något sätt att den finska armén skulle vara sämre lämpad för sin uppgift utan påpekade bara att matrialen skiljer sig och därmed också kostnaderna.

 

Lastbilar/"jeepar" som min bekanta berättat om är av ryskt ursprung och är dom som används flitigast, jag menade inte att dessa skulle vara sämre för sin uppgift bara att dom är billiga.

 

F-18 är ett billigt flygplan, lika så är Gripen, men sverige köpte fler Gripen vilket gjorde det till en dyrare affär.

 

Angående lönen: min bekant fick ca. 50kr/dag i tjänst(alltså inte när han var på permis) dom första 6månaderna och sedan gick det upp till 60kr/dag i tjänst.

 

 

Mitt inlägg var inte menat att på något sätt smuttskasta den finska försvasmakten eller finsk soldat.

 

Flame away

Link to comment
Share on other sites

Lastbilar/"jeepar" som min bekanta berättat om är av ryskt ursprung och är dom som används flitigast, jag menade inte att dessa skulle vara sämre för sin uppgift bara att dom är billiga.

Lastbilarna som finska FM använder var i alla fall sist jag kollade mestadels modell Sisu, medeltung eller tunga lastbilar. Terrängbilar finns det lite varje av, allt från Defender till Mercedes och ryska Uaz. Lastbilar av ryskt ursprung(Kratz?) finns förstås också, men dessa börjar nog vara relativt till åren komna, även om de används till att dra endel tunga pjäser.

 

Angående dagpenningen så ligger den på 3,6€ de första sex månaderna, 5,75€ mellan 7-9 månaderna och 8,25€ de sista tre månaderna. Man tjänstgör ju då 6/9/12 månader. Lönen utbetalas oberoende av permissioner.

Här finns mera information om värnplikten i Finland om nån är intresserad.

Förresten, 1 storlek på byxorna????????????????????????????????????????????? Min erfarenhet säger nog ´något helt annat.

 

Edit: tillägg om dagpenning och byxstorlekar

Edited by Nubben
Link to comment
Share on other sites

F-18 är ett billigt flygplan, lika så är Gripen, men sverige köpte fler Gripen vilket gjorde det till en dyrare affär.

Vad menar du med billigt.....En F/A-18 C/D kostar ca 40 miljoner $ styck och en E/F ca 60 miljoner $.

 

Finland betalade drygt 3 Miljarder $ för sina Hornet 1992.

Link to comment
Share on other sites

Nubben: än en gång repeterar jag bara vad min bekanta berättat.

 

Jonte: jag ska citera vad en man som jobbade med underhåll av F-18 plan och idag jobbar som utvecklare av nya styrsystem för flygplan sa om F-18.

citat

"F-18 is a cheap and rather lousy aircraft. The airframe is beyond all critisism. Every 2000 flighthours we have to dissmantle the whole aircraft and xray the parts due to bad quality. The F-18 is built to be a cheap, easy to build aircraft that don't hurt the budget to much if it's lost in combat."

slut citat

Link to comment
Share on other sites

Nubben: än en gång repeterar jag bara vad min bekanta berättat.

 

Jonte: jag ska citera vad en man som jobbade med underhåll av F-18 plan och idag jobbar som utvecklare av nya styrsystem för flygplan sa om F-18.

citat

"F-18 is a cheap and rather lousy aircraft. The airframe is beyond all critisism. Every 2000 flighthours we have to dissmantle the whole aircraft and xray the parts due to bad quality. The F-18 is built to be a cheap, easy to build aircraft that don't hurt the budget to much if it's lost in combat."

slut citat

Wow....vilken källa :wub: .

 

Jag vet inte exakt hur underhållet går till på F-18.....men man brukar röntga flygplansdelar på tex vanliga civila passagerarflygplan.

 

Om du går och köper en dyr Alfa-Romeo med usel kvalitet för stora pengar - har du då köpt en billig bil?

 

F-18 och F/A-18 är ett av världens modernaste och bästa stridsflygplan....

Link to comment
Share on other sites

tycker att en kille som jobbade med underhållet av F-18 i 12 år är en ganska säker källa?

 

Ja man brukar röntga flygplansdelarna fast inte riktigt lika extremt eller ofta.

 

och 40 mille för ett modernt stridsflygplan är inte speciellt dyrt internationellt sätt.

Link to comment
Share on other sites

tycker att en kille som jobbade med underhållet av F-18 i 12 år är en ganska säker källa?

 

Ja man brukar röntga flygplansdelarna fast inte riktigt lika extremt eller ofta.

 

och 40 mille för ett modernt stridsflygplan är inte speciellt dyrt internationellt sätt.

Med vilka flygplan jämför du då med, om vi snackar om priset.......

Link to comment
Share on other sites

större delen av den info jag postade kom från en bekant som tjänstgör inom finska armén.

Det vore väldigt intressant att veta vid vilket förband han tjänstgör.

 

Ja, jag är medveten om att finland håller på och byter uniforms system, dom nya uniformerna ser faktiskt väldigt bra ut.

 

Vilka menar du, M/91 eller de nyare med "digitalt" kamoflage?

 

Enligt min källa så har dom(eller hade förra sommaren iaf) endast en storlek på t.ex. byxorna.

 

Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på detta, då jag blir fundersam på vilken värld din källa lever i.

 

Ja, finska armén håller på och sätter upp mek brigader, men i dagsläget så är det ett faktum att vissa regementen cykeltolkar och cycklar är billiga, likaså är lastbilar. Med mitt påstående om att finska armén inte var mekaniserad/motoriserad menade jag naturligtvis inte att finland helt saknade mek/motor förband.

 

Jag anser det vara en självklarhet att finska försvaret använder en hel del lastbilar. De används bland annat till underhållstransporter och även som dragare till artilleripjäser. I de mindre moderna förbanden så används de även (tillsammans med traktorer för de allra minst prioriterade förbanden) som dragare för tung grk och för trupptransport. Menar du att svenska försvaret kör fram allt sitt underhåll med bepansrade bandgående fordon och att hela hemvärnet har bepansrade strf? Finska försvaret håller för övrigt inte på och sätter upp mek-brigader. Brigad 2005 är hjulburen, förutom den pansarjägarbataljon som finns i den södra av de tre brigaderna som sätts upp, och de bandvagnar som används av den norra av de tre brigaderna. Cyklar används i vissa förband i den fredstida utbildningen, då de är ett praktiskt sätt att någorlunda snabbt förflytta soldater upp till 50 km samtidigt som de ger fysisk fostran. Cyklar finns däremot inte i något krigsförband som jag känner till, även om jag inte helt kan utesluta att de finns i något av de absolut minst prioriterade förbanden bestående av 50 åriga gubbar som mobiliseras den dagen hela ryska armén anfaller. Jag har svårt att tänka mig att man skulle använda cyklar när det finns så mycket civila fordon. Försök att förstå att finska försvaret består av många olika typer av förband och att dessa har väldigt olika materiel beroende på hur prioriterade de är och vilka uppgifter de har. Arméförbanden kan grovt indelas i tre klasser: De tre beredskapsbrigaderna, jägarbrigaderna och infanteribrigaderna samt övriga lokalförsvarsförband. Totalt sett så är detta flera hundra tusen man, och det är väl rätt så självklart att alla inte kommer att ha den mest moderna materielen med den försvarsbudgeten som Finland har. Det väsentliga är då istället om de har materiel som gör att de kan lösa de uppgifter de har, då någon av infanteribrigaderna t.ex. inte kommer att få som uppgift att anfalla och slå 45324:e ryska gardespansardivisionen. Jag anser att förbanden i stor utsträckning verkar ha tillräckligt bra utrustning för att kunna lösa sina respektive tilltänkta uppgifter på ett fullgott sätt, även om det som alltid finns utrymme för förbättringar. Alla dessa förband kommer inte heller att mobiliseras såvida inte Den Riktigt Stora Skiten träffar fläkten. Den finska tanken är att man istället för att lägga ned mindre moderna förband, som man gjort i Sverige, behåller dem då de behövs för att försvara hela landet om så skulle behövas, och då man faktiskt inte kan veta vad som händer om tio år. Ta en karta och titta hur lång gränsen hur Ryssland är. Tror du att du kan försvara den under en längre tidsperiod med några toppmoderna bataljoner, samtidigt som du måste skydda dig mot luftlandsättningar, landstigningar och sabotageförband på andra ställen i landet? Det tror inte jag, och då krävs det förutom kvalitet även en viss kvantitet. Vad gäller kvalitet så ser jag inte hur den materiel som de tre beredskapsbrigaderna (som manskapsmässigt torde motsvara nästan hela svenska armén om jag inte misstar mig) har är dålig, då den i mina ögon är fullt modern. Den enda stora bristen, som jag lyckats upptäcka, i dem är att de inte har självgående artilleri, något som inte heller Sverige har i dagsläget även om det finns planer på att införa det.

 

Jag menade inte på något sätt att den finska armén skulle vara sämre lämpad för sin uppgift utan påpekade bara att matrialen skiljer sig och därmed också kostnaderna.

 

Problemet är att du jämför äpplen och apelsiner. Det är inte vettigt att enbart jämföra de mest moderna svenska förbanden med de minst moderna finska förbanden, om man vill få en rättvis bild av hur materielen skiljer sig i de båda försvarsmakterna.

 

Lastbilar/"jeepar" som min bekanta berättat om är av ryskt ursprung och är dom som används flitigast, jag menade inte att dessa skulle vara sämre för sin uppgift bara att dom är billiga.

 

Jag är verkligen intresserad av vilket förband han tjänstgör vid. Jag hoppas även att din bekant inte drar slutsatser om hela finska försvaret baserat på sina egna upplevelser. Det undviker jag att göra, då det är lätt att bedra sig om man gör det.

 

F-18 är ett billigt flygplan, lika så är Gripen, men sverige köpte fler Gripen vilket gjorde det till en dyrare affär.

 

Får jag fråga hur du fått tag i siffror för beräknad total livstidskostnad för de båda planen och vad dessa siffror är? Jag vill inte kalla varken F-18 eller JAS-39 Gripen för billiga flygplan, med tanke på vad de kostar och hur de står sig jämfört med övriga plan i världen.

 

Angående lönen: min bekant fick ca. 50kr/dag i tjänst(alltså inte när han var på permis) dom första 6månaderna och sedan gick det upp till 60kr/dag i tjänst.

 

Räckte inte detta för att köpa snask och cigaretter? Din bekant har mat, kläder, husrum, sjukvård och hemresor betalda när han gör sin beväringstjänst. Dagpenningen är därför närmast att betrakta som pengar till nöjen, och för det så räcker den väl. Finska beväringar får inte heller något "MUCK-bidrag", som man får i Sverige, men jag klarade mig bra trots det.

Link to comment
Share on other sites

The F-18 is built to be a cheap, easy to build aircraft that don't hurt the budget to much if it's lost in combat.

Ja, nästan en halv miljard kr är ju inte mycket pengar att förlora ned i sjön. (Host) Angående om att bygga billigt, så kanske du noterat att F-18 har dubbla motorer. Det innebär att man först betalar för två motorer vid inköp av planet, och flygmotorer är inte direkt billiga saker att köpa. Man betalar sedan under hela planets livslängd för att underhålla dessa två motorer, och flygmotorer är inte heller direkt billiga saker att underhålla. Det är i mina ögon ett tecken på att man inte enbart försökt pressa planets pris så mycket som möjligt.

Link to comment
Share on other sites

The F-18 is built to be a cheap, easy to build aircraft that don't hurt the budget to much if it's lost in combat.

Ja, nästan en halv miljard kr är ju inte mycket pengar att förlora ned i sjön. (Host) Angående om att bygga billigt, så kanske du noterat att F-18 har dubbla motorer. Det innebär att man först betalar för två motorer vid inköp av planet, och flygmotorer är inte direkt billiga saker att köpa. Man betalar sedan under hela planets livslängd för att underhålla dessa två motorer, och flygmotorer är inte heller direkt billiga saker att underhålla. Det är i mina ögon ett tecken på att man inte enbart försökt pressa planets pris så mycket som möjligt.

Att F-18 har två motorer beror på att det är ett krav från USN att samtliga flygplan ska ha två motorer, detta för att öka driftsäkerheten.

 

F-18 är en navaliserad version av YF-17, som var F-16s konkurrent till "Ligthweigh fighter" på 70-talet. Syftet med det var att ta fram en enkel och billig dogfighter som skulle kunna tillverkas i kvantitet som komplement till den betydligt dyrare (och mer kapabla) F-15. Sedan är frågan hur mycket av den enkla och billiga YF-17 som finns kvar i F-18, men visst fog finns det väl i påståendet från underhållsmannen.

Link to comment
Share on other sites

Att F-18 har två motorer beror på att det är ett krav från USN att samtliga flygplan ska ha två motorer, detta för att öka driftsäkerheten.

Jag känner till det. Frågan är om det ändå inte kan ses som ett tecken på att man inte enbart ser till priset, då man annars kanske skulle vara beredd att spara pengar genom att enbart ha en motor, även om det medför ökad risk för att förlora några fler plan och flygförare. USAF och de flesta andra flygvapen verkar ju nöja sig med enkla motorer, även om detta till viss del kan förklaras med att de inte behöver operera från hangarfartyg och dessutom kanske har tillgång till reservfält att landa på om motorn börjar krångla. Sedan ger ju dubbla motorer även andra fördelar än driftsäkerhet, bland annat genom att man kan stiga snabbare än med en motor av samma styrka.

Link to comment
Share on other sites

Att F-18 har två motorer beror på att det är ett krav från USN att samtliga flygplan ska ha två motorer, detta för att öka driftsäkerheten.

När kom det kravet?

Typer som har (hade) endast en motor är till exempel AV-8B Harrier II, A-4 Skyhawk, A-7 Corsair II, F-8 Crusader, F-11 Tiger, T-28 Trojan, T-34 Mentor, T-6 Texan II och T-45 Goshawk. T-6 Texan II och T-45 Goshawk är dessutom nyligen anskaffade.

 

Angående lönen: min bekant fick ca. 50kr/dag i tjänst(alltså inte när han var på permis) dom första 6månaderna och sedan gick det upp till 60kr/dag i tjänst.

Vad är problemet?

När jag låg inne (i svenska FM alltså) 99/00 hade vi 40kr/dag i början vilket var fullt tillräckligt och som dessutom ökade efter hand (max låg kring 140kr/dag), året efter höjdes det så man började på 50kr och nu är det 66kr/dag under hela GU (dvs jämförbart med studiemedel). Muckbidraget var en månads dagsersättning och inte nutidens fantastibidrag.

 

Jämför man detta med de finska dagersättningarna ser jag inga större skillnader förutom muckbidraget.

Edited by 106
Link to comment
Share on other sites

Att F-18 har två motorer beror på att det är ett krav från USN att samtliga flygplan ska ha två motorer, detta för att öka driftsäkerheten.

När kom det kravet?

Typer som har (hade) endast en motor är till exempel AV-8B Harrier II, A-4 Skyhawk, A-7 Corsair II, F-8 Crusader, F-11 Tiger, T-28 Trojan, T-34 Mentor, T-6 Texan II och T-45 Goshawk. T-6 Texan II och T-45 Goshawk är dessutom nyligen anskaffade.

USN har väl inga Harrier, utan USMC......

F-35 har ju endast en motor, så det kravet har nog försvunnit.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...