Jump to content

Recommended Posts

Hej, jag undrar om det finns någon som vet vad som gäller, krav och struktur för soldatprov. Jag har letat i alla böcker jag har men inte hittat någon text om vad som gäller. Har faktiskt hittat flera olika allternativ men än så länge ingen skriven text, som allt grundar sig på. Det måste ju finnas. Är det någon som vet vilken bok jag ska leta i?

 

Tacksam för hjälp.

Tessan :rockon:

Link to comment
Share on other sites

Kan inte påstå att jag vet exakt hur soldatprovet går till men har en vän som just nu ligger inne och gjorde det för någon månad sedan. Han sa att dom marscherade 20-30km med lite packning. Var förvånansvärt lätt mot vad han hade förväntat sig enligt honom själv.

Link to comment
Share on other sites

fysiskt ansträngande arbete under 8 h med bibehållet stridsvärde.

Du kan mao cykla eller gå eller för all del paddla, sedan kontrolleras stridsvärdet med ett antal stationer.

Har inte böckerna kvar men undrar om det inte fanns någon skrivning om att man skulle ligga på en viss belastning med

 

/b

Link to comment
Share on other sites

Vårt soldatprov på Kungsholmen gick till på ungefär följande vis. Kommer inte riktigt ihåg tider osv. så jag höftar lite.

 

10.00 Förflyttning av bas. Bevakning av ett område till ca 06.00 Sen omgruppering till vår första position.

07.00: Marsch + ett antal stationer, bl.a. skytte, överlevnad, SIB m.m rätt mycket vila under detta moment faktiskt..

01.00 marsch ca 1,2 mil.

Provet slut vid 04.30 nån gång.

 

 

Inte så jobbigt när man tänker tillbaka, men med infanterield ända ner till knäna så blir det lite jobbigare... :mellow:

Edited by LasseLarsson
Link to comment
Share on other sites

Jag instämmer med Blackadders definition. Ofta brukar det vara fråga om en marsch under tidsintervallet ca 30km, med x antal kg(absolut inget omänskligt). Sen kan/brukar(?) soldatprovet vara ett delmoment i en mycket längre strapatsövning.

Link to comment
Share on other sites

Har haft papperna med kraven för soldprov förlänge sedan.

Det var regementets friskvårdsavd som plockade fram (p7). Så ring till "närmsta" utbildningsplattform.

 

Eller hit

 

Kontakta Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet

Postadress

Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet

Militärhögskolan Karlberg

107 86 Stockholm

 

Telefon: 08 - 514 390 00

Fax: 08 - 514 399 00

E-post: [email protected]

Edited by FCR2
Link to comment
Share on other sites

Soldatprovet fungerar väl också som en utbildningskontroll i slutskedet av GSUn? Eller jag jag fel?

Visst kan man lägga in ett soldatprov under en utbildningskontroll. Men det är inte samma sak som att ett soldatprov är en utbildningskontroll. Är du med på skillnaden?

 

 

Hur är det med Baskerprovet?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Genomförs fortfarande soldatprov? Finns det kvar dvs, så att märket är godkänt?

Hittade det här inlägget vid sökning, daterat 2009.

 

"Det finns en skrivelse från 2006-03-23 för vad soldatprov skall innehålla:

SOLDATPROV Bilaga: 19 710:62264 (Utdrag följer nedan)

1. Regler Soldatprov

1.1 Allmänt

Soldatprovet är ett sätt att pröva förbandets (soldatens/sjömannens) Fysiska Stridsvärde och
soldatduglighet mot de mål som finns reglerade i FSS:


Soldaten/sjömannen skall kunna:
- genomföra regelbunden befattningsinriktad fysisk träning för att bibehålla/utveckla sin
fysiska prestationsförmåga.
- vidta personliga åtgärder avseende kost, vätska, utrustning, vila, miljö, och hygien för att i
fält/fartyg optimera sitt fysiska stridsvärde under flera dygn.
- i en nödsituation optimera det fysiska stridsvärdet under enstaka dygn.

Provet genomförs i första hand av värnpliktiga och officerare men hemvärnspersonal, övrig
frivilligpersonal och civil FM anställd personal må genomföra provet enligt förbandschefs
(motsv.) bestämmande.


Provet ersätter tidigare bestämmelser soldatprov och officersprov.

Broschyr Soldatprov: M7749-776203


1.2 Genomförande och krav

Soldatprovet genomförs som ett långtidsarbete i patrull/grupp under 8 tim
(hel dag/dygn) under fältförhållanden.

Grunden för provet är att pröva uthållighet avseende fysisk prestationsförmåga samt personlig
färdighet beträffande soldatkunskaper. Även befattnings- och förbandsanknutna moment bör
ingå.


Exempel på moment avseende soldat- och sjömanskunskap som kan ingå:

• Kartläsning
• Vapentjänst
• Stridsmoment
• Förflyttningssätt
• Sjukvårdstjänst
• Skyddstjänst
• Räddningsmoment

Utrustning:

Fältuniform/sjöstridsdräkt med stridsutrustning och stridspackning (motsv.) medförs under
soldatprovet.

1.3 Utmärkelse

Efter genomfört soldatprov med godkänt resultat erhålls soldatprovsmärke. Soldatprovsmärke
kan erhållas högst en gång/utbildningsår.


Märket är gemensamt inom hela Försvarsmakten och märkt med soldatprov och aktuellt
utbildnings år (ex. FM 05/06). Personal som genomfört godkänt prov i 5/10/15/20/25/30 år
erhåller årskrans att sätta bakom soldatprovsmärket.

Soldatprovsmärket bärs på fältjacka (motsv.) enligt gällande reglemente UniR FM.

Märke och krans bekostas av respektive organisationsenhet och beställs hos:
AB Sporrong
Box 6042
171 06 SOLNA
Tfn 08-446 54 66
Fax 08-622 66 72

1.4 Provledare

Organisationsenhet utser lämpliga provledare. Provledare skall särskilt övervaka att gällande
säkerhetsbestämmelser följs.

Link to comment
Share on other sites

Många frivilligorganisationer typ HV, FBU genomför ofta soldatprov under de varmare årstiderna, inom Försvarsmakten i sig verkar det vara tämligen begränsat, i grund och botten är det väl upp till respektive pluton/kompaniledning att dra igång ett soldatprov, men eftersom det för det mesta är plojjstämpel över det så tror jag att det inte är så högintressant bland yrkesförbanden, även om soldaterna dock skulle gilla det.

 

det finns/fanns iaf andra skrivelser om tex soldatprov på skidor och annat som ju hade olika längd och tidskrav, vet dock inte var det finns att finna.

Link to comment
Share on other sites

Jag är anställd GSS/K & vi kör med nytt baskerprov varje år, dels för att nyanställda ska få chansen att förtjäna baskern samt att bygga upp sammanhållningen ännu mer i och med "hård" övning där man sätts på prov på flera sätt.

Dock kan jag tycka att baskerprov (eller prov rent generellt) ska vara absolut minst 24h för att få känna på hur det är att utsättas för fysisk samt psykisk utmattning en lite längre period. Mitt skönaste (läs jobbigaste) var ett baskerprov på skidor som höll på i sisådär 52h. Nu förväntar jag mig inte någon tävling i hårdast prov osv, för den kampen har jag redan förlorat! :)

Link to comment
Share on other sites

För enheten specifika tester för att klargöra aktuell utbildningsståndpunkt och tydliggöra utbildningsbehov är det rimligen bra att det genomförs.

Frågan är dock var den bortre gränsen går.. skaderisker kontra boost av prestationsångest.

Allt blir jobbigt värre till slut om det genomförs med liten möjlighet till fysisk/psykisk återhämtning.

Parallelltävling i kalasbollsätning kan vara skitjobbigt...

 

Visst är vissa delar i den generella soldatutbildningen löjligt mjäkiga, å andra sidan finns det inget egensyfte i att personalen går på kryckor i några veckor pga diverse marschskador etc.

 

Den stora vinsten med längre övningsmoment a la klassiskt baskerprov torde vara utveckling av fältvana och åtminstone någon form av demonstratorverksamhet kontra mörkervana, inte att Pelle blir trött/ledsen/stolt samtidigt som hans månatliga statsbidrag blir något högre i kombination med en ledighet (som i sig innebär att mindre tid finns tillgänglig för tidseffektivare utbildningsmoment).

 

 

Ex:

Värnpliktens strapatsvecka var brutal, soldatprovet var en räkmacka samtidigt som den hyfsat nutida SERE-utbildningen var fånig i jämförelse.

Det innebär i sig inte att tiden som lades på verksamheten kan anses bortkastad under någon av de tre utbildningsmomenten.

De uppfyllde sina egna syften.

 

En poäng med utbildning är att man ska erbjudas möjligheten att lära sig något.

Strapatsveckan inbringade visdomar som att jag klarar betydligt mer än vad jag tror samt att en trött, utmattad och hungrig soldat är en kraftigt intelligensutmanad soldat. Bra i sig men ingen direkt uteffekt av utbildningsmomentet.

Soldatprovet visade att mina plutonskamrater och jag hade erhållit en god utbildning. Visst fick vi visa direkta färdigheter, men inte var det något nytt eller "hårt".

SERE-utbildningen gav en direkt uteffekt i utbildningen och var momentant småjobbig även om den mest var långtråkig.

 

Brasklapp:

Hade jag aldrig genomfört strapatsveckan skulle jag förmodligen upplevt soldatprovet och SERE-utbildningen på ett annat sätt.

Allt hänger nämligen ihop i en helhet, den helheten ser väldigt olika ut för olika individer/befattningar.

Edited by Munin
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jag tycker vi ska skillja på Soldatprov och basker/utbildningskontroll.

 

I min värld är är baskerprov(utbildningskontroll) ett under lång tid, flera timmar, övningsmoment knutet till befattningsutbildningen.

Soldatprov är helt enkelt en plojjgrejj typ, patrullfälttävlan för att höja moral och gruppkänslan inom grupp, pluton motsv och inte direkt knuten till befattningen.

Soldatrpovet ska vara jobbigt men samtidigt vara full av "lekar" och lite mer allvarliga moment men dock utan en stark betoning på allvar.

Baskerprov (som jag tycker är missbrukat) eller utbildningskontroll, bör vara jobbigt och allvarligt.

 

Och det här med att förtjäna en mössjävel som man ändå sällan använder, är det bara för att narssicisten ska få sin beskärda del av kakan?

:rolleyes:

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nej, cykelsadelsöverdraget huvudsakliga syfte är att se mer eller mindre enhetligt töntig ut i yttre verksamhet med liten bärighet på huvuduppgiften samt till för att minska den redan utmanade samverkan mellan förband och enskilda soldater. Min basker innebär att jag är bättre än dig för att bla bla..

 

Lyckligtvis genomfördes vad jag minns en reform angående basker för något år sedan vilket medförde att alla verksamma vid ett förband borde erhålla likartade cykelsadelsöverdrag, även om mässingstandpetaren kan se lite annorlunda ut mellan de underlydande enheterna.

 

Dock behölls, om jag minns rätt, ordningen att anställda officerare kan fortsätta bära cykelsadelsöverdraget de erhållit vid tidigare tjänstgöring vid annat förband, oklart varför.

Den som utbildat/besett kadetter under utbildning har sett formationer vidrigare än det mesta hemvärnet kan prestera ur ett enhetlighetsperspektiv.

 

 

Soldatprovet är vad jag förstått ursprungligen en utbildningskontroll, vad som mäts varierar och det kan vara roligt.

 

Första gången för mig var en garnisonsfälttävlan baserad på pluton som bedrevs via stationsmoment med fotmarsch mellan stationerna under en heldag.

Det var roligt för att jag fick visa vad jag kunde på några stationer och för att plutonen vann med kraftig marginal, annars var det mest gående. För majoriteten av enheterna i skövde, på rätt sida heden :happy: , var det tydligen även det s k baskerprovet. (Kuriosa: Utbildningsåret 1992-93 utbildades ca 3000 soldater vid P4, T2 och pansarcentrum, svenska pansarbrigader existerade)

Andra gången var för några år sedan och innebar en patrullvis 25 km fotmarsch med inslag av orientering uppför Kinnekulle under en heldag.

Utsikten över vänern när vi kommit upp och inväntade de övriga grupperna var vacker i solskenet.

Skavsåren/infanterielden på grund av ickeexisterande marschträning/noll tejpning före soldatprovet var underhållande på ett annat sätt under resten av den utbildningen.

Humormomentet var större för mina kurskollegor och instruktörerna.

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Jag har upplevt soldatprovet som Chassi beskriver det.


Och det verkar ju fortfarande vara i drift i FM, så nu kan jag fråga chefen om vi kan börja genomföra det.

Link to comment
Share on other sites

Och det här med att förtjäna en mössjävel som man ändå sällan använder, är det bara för att narssicisten ska få sin beskärda del av kakan?

Tycker du detsamma gällande utbildningstecken, Jägarbågen, KJ, FJS eller bågar, prickskytte mm? Tecken på att man klarat något kan ju "höja moral och gruppkänslan inom grupp".

Link to comment
Share on other sites

Tecken, märken och saker som gör att man ser annorlunda ut och som kan visa på att man gjort något kommer ju alltid ha sin givna plats... på gott och ont. Det täcker ju hela skalan från basker till medalj.

Link to comment
Share on other sites

Notera min ironiska gubbe, men iaf.

 

Jägarbågar PEK märken osv är en sak, mössor som är knutna till uniformen och truppslaget ett annat, det är lustigt att man ska "förtjäna" en mössa som ingår i uniformen och på det förband man eventuellt är placerad på.

 

Mössan i sig är ju föga ett bevis på att man är en duktig soldat, PEK märken skulle jag värdera högre än en Basker, men det är jag det.

 

Möjligtvis är devisen "förtjäna baskern" en vridning av uttrycket, "förtjäna sin plats som soldat, eftersom det finns andra som kan ha den platsen". men i grund och botten så är mössan inget speciellt.

 

Från soldatprov till att förtjäna baskrar :happy:

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Snabb fråga om soldatprov.

Jag som unggom på F7 har gjort ett soldatprov och fått en sådan pinn jag har på min fältjacka. Men får ungdomar verkligen ha det?

Utav det befäl jag har så är alla oense...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...