Jump to content

nya sambandsmedel i nationella skyddsstyrkorna


Recommended Posts

iom att HV nu på allvar skall bli nationell skyddstyrka och vi utrustningsmässigt skall komma upp på insatsorganisationens nivå, bär sambandet bli en rätt stor puck.

vad blir det logiska valet?

är det RA180 med dart som ersätter/kompletterar RA146?

eller hoppar vi rakt in i den digitala världen och kör TETRA?

eller behålls nuvarande org?

 

jag undanber mig civila kortvågs-lösningar och vill diskutera RA-mtrl som den normale soldaten i HV känner till, och som har ett m-nr som går att hitta i LIFT.

detta gäller från plut-samband och högre.

på grp-nivå gäller det som funkar bäst ekonomiskt för enskild soldat, risken att annan grp-radio än ra135 kommer ner till oss i "korplaget" är rätt obefintlig.

även om närmsta TSF har pallvis med motorolor så "kan någon annan behöva dem"

är så ej fallet gör mig lycklig, i annat fall:

var realistiska...

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

Fakta:

Tja, ra135 finns inte med på de nya utrustningslistorna 09 vad jag vet.

 

 

Spekulation:

Annars har väl RAKEL varit påtänkt ner till plutonchefsnivå för att underlätta samverkan med blåljus.

 

Vad gäller ra180 så finns det, som du vet, redan idag väldigt olika varianter på hur många sådana det finns på en hvbataljard.

 

KV ser ut att fortsätta i samma spår som tidigare.

 

Om dart kan man tycka olika saker men om du inte på fullt allvar menar pc-dart så kan vi skita i den iden imho.

 

Gruppradiosystem lär dröja, personligen hade jag gärna sett en motsvarighet till RAKEL hos den enskilde soldaten, dock med förutsättningen att systemet skall fungera även bland industrifläktar och elefantbajs.

Med tanke på vad en sepurastation motsvarande kostar lär den lösningen dröja.

 

 

Frågan är var någonstans den här diskussionen kan bli olämplig?

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Tyvärr har ju Försvarsmakten släppt ifrån sig de höga VHF frrekvenserna.

Vad jag länge har efterlyst är ett system motsvarande Marinens basradiosystem.

Detta för batstri- och kompstrinäten.

För plutsrti skulle man kunna utnyttja de UHF frekvenser och utrustning (Icom och Motorola) som redan finns framme, alternativt köpa in lite fler stationer.

Anslutning av kompanier och bataljoner i RAKEL vore väl det mest attraktiva, med tanke på utbyggd infrastruktur samt med kommunikationen med blåljusmyndigheterna.

Får hoppas att kostnaderna inte avskräcker.

Link to comment
Share on other sites

Om det nu ska vara enhetligt med resten av försvaret och sånt så finns det ju inte så många alternativ.

Kortsiktigt: RA180 kompletterat med Ra1952/RA1512 till högre stab. Man kanske kan få ut några Ra1183 (alt 1181) som gruppradio.

Lite mer långsiktigt: GTRS (kompletterat med RA180), RA1031/RA1183 på gruppnivå.

Några Rakel-apparater för samverkan, dock ska man ju inte göra en egen särlösning och bygga allt på TETRA eller nått.

Link to comment
Share on other sites

Larsev, på vilket sätt menar du att det underlättar att batgrottan i första hand har RAKELstationer?

 

I 100% av samverkansfallen jag deltagit i eller hört talas om har bataljonsstab eller civil motsvarighet inte haft något som helst med situationen att göra på annat sätt än att de informerats om läget eller begärts kalla ut fler enheter, detta kan rimligen göras via andra kanaler.

Min erfarenhet bygger på såväl praktisk erfarenhet av hemvärnsdeltagande som dagligt arbete inom blåljusrelaterad myndighet.

 

Vad väldigt få av tomtarna i ledningar sverige runt verkar inse är att RAKEL mister sin mening om det inte går att kontakta personalen på golvet.

Själva poängen med systemet är att ansvarigt befäl (PIC MIC LVB motsv) ska kunna kontakta vem som helst ute i verkligheten, inte att ledningsgrupper sverige runt ska sitta i ständig kontakt med varandra och diskutera vad de hört att gris-kalle gör, ska göra eller borde göra.

 

När verkligheten träffar hvbudgeten innebär detta förhoppningsvis att ett eventuellt RAKEL-anskaffande borde hamna på kompch/plutchnivå där systemet gör någon nytta ö h t.

Helst skulle det finnas på grupperna, eller t o m enskild, men där brukar det lösa sig vid samverkan, t ex brand genom att brandmannen som för befälet över pluton/grupp/enskild sitter på någon form av sambandsstation iaf.

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Larsev, på vilket sätt menar du att det underlättar att batgrottan i första hand har RAKELstationer?

 

I 100% av samverkansfallen jag deltagit i eller hört talas om har bataljonsstab eller civil motsvarighet inte haft något som helst med situationen att göra på annat sätt än att de informerats om läget eller begärts kalla ut fler enheter, detta kan rimligen göras via andra kanaler.

Min erfarenhet bygger på såväl praktisk erfarenhet av hemvärnsdeltagande som dagligt arbete inom blåljusrelaterad myndighet.

 

Vad väldigt få av tomtarna i ledningar sverige runt verkar inse är att RAKEL mister sin mening om det inte går att kontakta personalen på golvet.

Själva poängen med systemet är att ansvarigt befäl (PIC MIC LVB motsv) ska kunna kontakta vem som helst ute i verkligheten, inte att ledningsgrupper sverige runt ska sitta i ständig kontakt med varandra och diskutera vad de hört att gris-kalle gör, ska göra eller borde göra.

 

När verkligheten träffar hvbudgeten innebär detta förhoppningsvis att ett eventuellt RAKEL-anskaffande borde hamna på kompch/plutchnivå där systemet gör någon nytta ö h t.

Helst skulle det finnas på grupperna, eller t o m enskild, men där brukar det lösa sig vid samverkan, t ex brand genom att brandmannen som för befälet över pluton/grupp/enskild sitter på någon form av sambandsstation iaf.

Good point.

Gärna RAKEL ned till plutonsnivå ==> 3-4 stationer mer per kompani.

Sambandet mellan bataljon och kompanier kan ske på annat sätt (ändå oftast rapportering).

Link to comment
Share on other sites

vad gäller TETRA och RAKEL:

det är i stort sett samma apparat, och sänder på samma sätt.

 

för att gå emot mig själv också, det finns en enkel civil lösning för grp-radio, som funkar ihop med TETRA.

istort sett PMR-dosor som man kan sammankoppla på samma sätt som IGR.

dock ej lika bra signalskyddad som IGR, men en bra lösning för HV då de går på vanliga AA-batterier.

de är ej heller lika ruggade som IGR, men det finns det säkert utvecklingsmöjligheter för.

 

det finns redan nu RAKEL-maskiner ute på vissa urb-grp i hv.

främst skall det vara de med kustnära objekt då kustbevakningen använder RAKEL i större utsträkning.

 

men iom att jag är utbildad på TETRA-systemet är jag inte helt kompis med det.

ja det funkar bra för samverkan med blåljuset, men iom att det är beroende av att infrastrukturen funkar, så är det sårbart i ett längre skede.

och då måste vi ha reserv-system.

 

som gammal tråd-kramare anser jag att DL1000, kabelmes och fältapa, fortfarande är det säkraste sambandsmedel som försvarsmakten innehar.

men jag hoppas att ra146 bevaras som reservsystem för radio.

ja alla kan avlyssna, men då måste du ha personal till att avlyssna, analyssera, översätta osv.

hv-nivå kommer vi alltid att köra ren klartext, och det finns ingen bättre radio för griskalle och hans vänner.

 

TITTA, TÄNK, TRYCK, TALA.

 

svårare än så är inte ra146.

vet du din frekvens kan du inte göra fel.

så fort du ser en ra146 fattar du hur den funkar, du behöver ej vara någon form av nerd, för att lösa uppgiften.

iofs de flesta RA-systemen i firman är av det slaget, men RA180 + dart kräver lite förkunskaper, lägger man sedan in PC-dart osv, så är man snart upp i nivåer som normal HV-mannen skakar på huvudet åt.

Link to comment
Share on other sites

ja det funkar bra för samverkan med blåljuset, men iom att det är beroende av att infrastrukturen funkar, så är det sårbart i ett längre skede.

och då måste vi ha reserv-system.

Varför köra med ett eget separat system inom försvarsmakten (ja, civila myndigheter kör med det, men HV:s huvuduppgift ligger fortfarande hos försvarsmakten) och ha reservsystem, när man kan införa ett riktigt system från början där man är interoperabel med resten av försvarsmakten?

iofs de flesta RA-systemen i firman är av det slaget, men RA180 + dart kräver lite förkunskaper, lägger man sedan in PC-dart osv, så är man snart upp i nivåer som normal HV-mannen skakar på huvudet åt.

Varför ska man bry sig om vad den normale HV-mannen skakar på huvudet åt? Ingen bryr väll sig om att KSP-skytten under GU eller utlandstjänst skakar på huvudet åt signalisten när han fixar samband? Om HV ska gå över och bli en seriös militär styrka som kan sättas in var som helst i sverige så bör den ju vara interoperabel med övriga försvaret och inte beroende av nån uppbyggd tetra-mast. För att bli det så får man ta sin roll på allvar och utbilda dedikerade plutonssignalister som kan ra180. Så svårt är inte det systemet och kan inte signalisten lära sig det så in med nån som kan.

Link to comment
Share on other sites

För att vara lite tydlig så vill jag påtala att RAKEL = TETRA. TETRA (Terrestriell Trunked Radio) är en internationell radiostandard som ett antal tillverkare valt att delta i. RAKEL är de svenska blåljusmyndigheternas benämning på systemet som är av TETRA-standard.

 

Kiowa har en bra lösning på huvudfrågan tycker jag.

Link to comment
Share on other sites

ja det funkar bra för samverkan med blåljuset, men iom att det är beroende av att infrastrukturen funkar, så är det sårbart i ett längre skede.

och då måste vi ha reserv-system.

Varför köra med ett eget separat system inom försvarsmakten (ja, civila myndigheter kör med det, men HV:s huvuduppgift ligger fortfarande hos försvarsmakten) och ha reservsystem, när man kan införa ett riktigt system från början där man är interoperabel med resten av försvarsmakten?

iofs de flesta RA-systemen i firman är av det slaget, men RA180 + dart kräver lite förkunskaper, lägger man sedan in PC-dart osv, så är man snart upp i nivåer som normal HV-mannen skakar på huvudet åt.

Varför ska man bry sig om vad den normale HV-mannen skakar på huvudet åt? Ingen bryr väll sig om att KSP-skytten under GU eller utlandstjänst skakar på huvudet åt signalisten när han fixar samband? Om HV ska gå över och bli en seriös militär styrka som kan sättas in var som helst i sverige så bör den ju vara interoperabel med övriga försvaret och inte beroende av nån uppbyggd tetra-mast. För att bli det så får man ta sin roll på allvar och utbilda dedikerade plutonssignalister som kan ra180. Så svårt är inte det systemet och kan inte signalisten lära sig det så in med nån som kan.

Problemet är detsamma, om inte värre, som Ra 145/146, nämligen räckvidden.

Det hade löst sig om TS9000 är utbyggt, men HV har idag inte den möjligheten, utan man är hänvisad till att något reguljärt förband har byggt ut med RAP etc. så att man kan ansluta sig i nätet

Hur troligt är det att TS9000 är utbyggt till den plats man är beordrad att åka?

För att hantera "kryptonycklar" krävs utbildning för detta som endast kan ges av certifierade signalskyddsinstruktörer.

RAKEL har den fördelen att infrastrukturen finns där från första början, och är inget som vi själva skall bygga.

RAKELs basstationer är utrustade med reservkraft och jag tror att baserna sinsemellan är anslutna via FTN.

För övrigt är tråd alltjämt huvudsambandsmedlet.

Edited by larsev
Link to comment
Share on other sites

@kiowa:

eftersom jag lovat att vara snäll för att få vara kvar här på forumet, skrev jag väl inte riktigt det jag ville se egentligen.

självklart vill jag se att vi har utbildade plutonsignalister med hela 180 systemet i ryggraden.

men som läget är just nu får vi ej detta, pga en organisation som sitter rotad i kalla krigets behov av morseknackande telegrafister.

 

som det funkar nu så finns det fler soldater i insatsplutonerna, som har utbildning på ra 180 än ra 146.

men den utb de har från GU erkänns ej av FRO.(åtminstone har detta vart fallet lokalt)

och efter 11 månader drömmer man inte direkt efter att åka på kurs, för att lära sig vad som redan sitter i ryggmärgen.

och jag vill inte ens tänka på vad en yxa skulle säja efter en eller två missioner.

 

det är ju ingen brist på apparater, de stora bristerna är instruktörer och signalskyddsfolk.

 

samverkans-radio är bland de vidrigaste ord jag.

vi har ingenting att göra i blåljusmyndigheternas radionät att göra.

den dagen då vi skulle behöva det brukar samverka löser det sig nog ändå.

det har gjort det de senaste gångerna, då polisen delat ut S80 apparater till Gruppchef i söklagen.

dessutom murphy är rätt bra på att blanda sig i just "samverkan med det civila samhället"

 

TETRA är en bra "objektsradio" men ingenting som funkar hos insatsplutoner som är tänkta att röra sig över större områden.

framförallt inte för de som opererar norr om dalälven.

Link to comment
Share on other sites

Bushman, din normala hvman är snart lika utdöd som dinosaurerna, lokala avvikelser må förekomma.

 

Ra180 + PC-Dart och allt annat gottigt som kan förknippas med dem borde inte ta mer än 16-24h att grundutbilda en normalintelligent soldat på.

Sannolikt kan man också undvika en hel del konstiga frågor, klåfingrigt knapptryckande samt diskussioner genom att dela ut ett teoretiskt utbildningsmateriel innan utbildningen, vilket torde korta utbildningstiden.

Link to comment
Share on other sites

Problemet är detsamma, om inte värre, som Ra 145/146, nämligen räckvidden.

Varför har HV behov av bättre räckvidd på sina VHF-stationer än resten av försvarsmakten? Vilken radio man än utvecklar så kommer stridsfältsradioapparater ha begränsad räckvidd.

 

Det hade löst sig om TS9000 är utbyggt, men HV har idag inte den möjligheten, utan man är hänvisad till att något reguljärt förband har byggt ut med RAP etc. så att man kan ansluta sig i nätet

Hur troligt är det att TS9000 är utbyggt till den plats man är beordrad att åka?

Varför måste TS9000 vara utbyggt på platsen? Inom kompani och ev. bataljon så kan man lösa det med högantenn osv och kommunikation högre upp går med kortvåg. Om behov av TS9000 finns för uppgiften så får det tillföras.

För att hantera "kryptonycklar" krävs utbildning för detta som endast kan ges av certifierade signalskyddsinstruktörer.

Det är ju dags att sätta igång att utbilda folk då, om inte FRO klarar av uppgiften så kanske det är dags att vända sig till Ledr och låta de sköta biten.

RAKEL har den fördelen att infrastrukturen finns där från första början, och är inget som vi själva skall bygga.

RAKELs basstationer är utrustade med reservkraft och jag tror att baserna sinsemellan är anslutna via FTN.

Om nu vi angrips så kommer fasta system kunna slås ut så varför ens göra sig beroende på sådant från början?

Link to comment
Share on other sites

På vilken nivå krävs speciellt avsatt och avancerat utbildad signalskyddspersonal för nyckelhantering? Minst en plutonsignalist per pluton bör även i hemvärnet ha möjlighet att hantera nycklar. För det krävs inte någon civilingenjörsexamen. Ger mig fan på att två 180 per pluton och en Dart borde gå att lösa ut. Utöver det gärna en fungerande och EXISTERANDE gruppradio, läs Motorola. Låt hemvärnet slippa hemmapulade hobbex- och jaktradiovarianter.

 

Ensa med Försvarsmakten eller packa ihop, lämna in alltihop till HF och låt de eventuella riktiga förband som finns kvar lösa uppgiften.

Link to comment
Share on other sites

Bushman, din normala hvman är snart lika utdöd som dinosaurerna, lokala avvikelser må förekomma.

 

Ra180 + PC-Dart och allt annat gottigt som kan förknippas med dem borde inte ta mer än 16-24h att grundutbilda en normalintelligent soldat på.

Sannolikt kan man också undvika en hel del konstiga frågor, klåfingrigt knapptryckande samt diskussioner genom att dela ut ett teoretiskt utbildningsmateriel innan utbildningen, vilket torde korta utbildningstiden.

 

Herregud. Hur svårt ska det va.

 

När jag kom ner på vakans till Bosnien blev jag inkastad som extra signalist i skyttegrupen. 30 min genomgång av en radio som jag inte hade sett, samt hur man skrev fritext och sambandsprov på darten. Sedan var det bara att sätta sig ner och köra.

En dags utbildning, mer behövs inte för att soldater skall försåt hur den fungerar.

Link to comment
Share on other sites

Bushman, din normala hvman är snart lika utdöd som dinosaurerna, lokala avvikelser må förekomma.

 

Ra180 + PC-Dart och allt annat gottigt som kan förknippas med dem borde inte ta mer än 16-24h att grundutbilda en normalintelligent soldat på.

Sannolikt kan man också undvika en hel del konstiga frågor, klåfingrigt knapptryckande samt diskussioner genom att dela ut ett teoretiskt utbildningsmateriel innan utbildningen, vilket torde korta utbildningstiden.

 

Herregud. Hur svårt ska det va.

 

När jag kom ner på vakans till Bosnien blev jag inkastad som extra signalist i skyttegrupen. 30 min genomgång av en radio som jag inte hade sett, samt hur man skrev fritext och sambandsprov på darten. Sedan var det bara att sätta sig ner och köra.

En dags utbildning, mer behövs inte för att soldater skall försåt hur den fungerar.

 

exakt min tanke, ugly.

under min tid i insatspluton som plutsignalist, var jag jävligt mån om att så många som möjligt skulle kunna hantera radion.

att enbart ha en expert på sambandsmedel i plutonen, är en stående inbjudan till herr murphy.

breddutbilda flera minst två.

 

RA180 är inte kärnfysik direkt, men kräver mer utbildning är RA146.

den sistnämda är förmodligen den mest underskattade industridesignen under 1900-talet.

men anser fortfarande att HV borde även få utbildning i att koppla upp sig mot PTN, utan telias eller vem det numera är som äger kabelnätet.

risken att lede fi skulle klara att slå ut hela telenätet är i daxläget obefintlig.

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

I krig (och i FM) är endast det enkla möjligt...

 

Ra 180 känns som en lågoddsare, när GTRS gör entré på insatsförbanden så kommer det att frigöra ett stort (STORT) antal Ra 180. Dom kommer vi inte att kasta utan de går med största sannolikhet till HV för att ersätta befintliga VHF-system. Det tas fram vågformer till GTRS för Ra 180 (med MTT som extra kryptering på 180-sidan) så samtrafik mellan HV-förband och insatsförband i övrigt är inte ett problem.

 

VHF kommer aldrig nå längre än vad det gör idag, även om FM gärna skruvar verkligheten efter kartan så rår man nog inte på grundläggande fysikaliska faktorer. Således behövs ett långräckviddigt system och ska vi då vara oberoende av nätägare så blir det HF. Ny HF, Ra 1512, börjar köpas in nu - detta frigör ju naturligtvis en hel del gamla 1951/1952. Jag ska villigt erkänna att jag inte är hundra på möjligheterna till samtrafik mellan 1512 och 1951/1952, men jag antar att det går att konfigurera det moderna ALE-modemet i en 1512 till samtrafik med arvet. Sen kan vi haka på valfritt meddelandesystem, PC-Dart eller MGKI är två exempel. SLB "light" är ett annat.

 

Jag är i princip säker på att RAKEL kommer att göra sitt intåg i HV, sen tvistar de lärde om hur djupt ned i organisationen den kommer att nå. Att systemet går att använda som ett effektivt komplement till HF/VHF mellan staber ned till minst kompani är ju bra. Ja, vi blir beroende av en fast infrastruktur, men systemet är ju faktiskt byggt för att serva de organisationer som har som huvudansvar att stödja samhället i kris, således är det ganska rejält robust. Så länge det funkar ser jag ingen anledning att inte nyttja det! FM kommer att ha egna basstationer för att förstärka näten om det behövs. RAKEL kommer förmodligen att hamna i vakt/bevakning på alla regementen och flottiljer och sannolikt som ersättare till t ex skjutfältsradiosystem.

 

Vi kommer naturligtvis ha vanlig telefon, fax och mobiltelefon också som alternativ mellan staber åtminstone. Återigen, så länge det funkar finns det ingen anledning att inte använda det!

 

Gruppsamband ner till enskild soldat tror jag personligen kommer att dröja, med dagens åtstramade ekonomi så finns det förmodligen inte pengar i brådrasket för den typen av investeringar.

 

 

TS9000, som vi ser det idag, kommer att ha spelat ut sin roll inom ganska kort tid, man tillför dock FM (NBG ver 2011) förmågan att hantera radioanslutning mot IP-telefoni i ett all-IP system. Det kan naturligtvis ge intressanta möjligheter att pytsa ut en radioanslutningspunkt som via kryptering kan vidarebefordra telefoni och data t ex via Mobsat, Internet eller via annat långräckviddigt system. Sambandsnod är ett begrepp som börjar formaliseras och den ska kunna hantera inkommande och utgående trafik mellan olika transmissionssystem. Där har vi också en lösning, insatskompaniet tillförs en sambandsnod som används för att VHF-ansluta kompaniet och plutonerna mot högre chef via t ex HF.

 

 

Ovanstående är naturligtvis inte sanning på något sätt annat än att det finns resonemang i bl a HKV PROD LED i den här riktningen. Om jag får gradera sannolikheten för ovanstående så sätter jag en RAKEL-etablering som nr 1, HF på bredden som nr 2 och Ra 180 som nr 3.

 

Att vi skulle gå mot en särlösning i HV kontra övriga insatsförband är förkastligt. Vi ska inte in med andra system än de som idag finns i firman, M-nummersatt mtrl gäller. Vi ska rimligtvis fasa ut "civila" VHF-system, Motorola och iCom och allt vad det nu heter, annars bygger vi in sambandsproblem i strukturen.

 

Att utbilda på Ra 180 eller Ra 1952 ser jag inte som någon omöjlighet, inte ens för kontrakterade HV-soldater. Dagens signalister klarar ju ett sammelsurium av system redan idag så att ersätta en civil HF-station med en grön motsvarighet kan inte vara ett problem. Inte heller att stoppa in en modern VHF-radio.

 

 

P.S. J-lar vad långt det blev - är man ledningsnörd så är man!! :) D.S.

Edited by MiniHD
Link to comment
Share on other sites

Jag ska villigt erkänna att jag inte är hundra på möjligheterna till samtrafik mellan 1512 och 1951/1952, men jag antar att det går att konfigurera det moderna ALE-modemet i en 1512 till samtrafik med arvet. Sen kan vi haka på valfritt meddelandesystem, PC-Dart eller MGKI är två exempel. SLB "light" är ett annat.

Japp, det funkar utmärkt. Det finns t.ex ett enkelt stöd för det i PC-dart 6.1 med så samtrafik är inte ett problem.

Link to comment
Share on other sites

Att vi skulle gå mot en särlösning i HV kontra övriga insatsförband är förkastligt. Vi ska inte in med andra system än de som idag finns i firman, M-nummersatt mtrl gäller. Vi ska rimligtvis fasa ut "civila" VHF-system, Motorola och iCom och allt vad det nu heter, annars bygger vi in sambandsproblem i strukturen.

 

är du riktigt säker på att alla i frivilligförsvaret håller med dig om detta?

senast jag kollade in i "katlagrottan" aka bataljonens ledningsplats för ca ett år sen, bestod den av en stor samling privata kortvågsapparater, scannrar och annan utr som ej hade med någon del av övn att göra.

det enda sambandsmedel som saknades helt var just PTN.(vanlig hederlig telefon)

 

Om jag får gradera sannolikheten för ovanstående så sätter jag en RAKEL-etablering som nr 1, HF på bredden som nr 2 och Ra 180 som nr 3.

 

hur mycket etablering blir det?

får vi en eller två apparater?

eller skall varje hv-bat få en egen dispatch-enhet?

kan på rak arm säja att det sistnämda är ett skräck-scenario för mig, då jag är utbildad på det systemet.

 

RAKEL har egentligen bara två fel inom HV som jag ser det:

1.larmknappen, blir jobbigt med klåfingriga människor, då vi aldrig kan räkna med att alla får samma utbildning vid ett tillfälle.

2. möjligheterna att ringa mellan telefonerna, tar för mycket datakraft i nätet, om folk får den möjligheten.

 

går dessa två funktioner att stänga av under övn, så är RAKEL ett bra alternativ för hv.

i "allsvenskan" går sånt att beordra bort, i "korplaget" är vi lite för många som är klåfingriga...

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

1. Nödknappar går att koppla bort på flera av de olika handenhetetsfrabrikaten inom TETRA-standarden.

2. Utbilda personalen att inte köra selektiva anrop utan nätanrop

 

/K

 

1. tack den delen av utb föll bort eller pga på att när undertecknad erhöll utbildning på TETRA fanns det enbart 65 handenheter i FM, och dessa testkördes å det grövsta.

2. utbildning är rent självklart, men känner att det är just den delen av TETRA systemet som kommer bli det mest missbrukade.

detta pga personliga erfarenheter från ovan nämda testperiod.

 

i övrigt så är det ett bra system för fasta objekt.

i mer tättbefolkade områden som södra sverige så bör det även funka bra för insatsplutoner under patrull eller eskort.

men känns lite osäkert för de som jobbar i områden med stora avstånd.

var med och provade räckvidder apparat till apparat och även på basstationernas dito.

med tanke på att södra skaraborg är rätt platt och basstation stod på bästa sändningspunkten så var det rätt hyfsad räckvidd.

 

ytterligare fråga:

tunnlar bör ju vara det klassiska hindret för mottagning, men hur är det med att stå brevid el-kraftsobjekt?

mycket av den infrastruktur HV jobbar brevid och i närheten av, är av slaget som verkar störande på övrig sambandsutr.

Link to comment
Share on other sites

Att vi skulle gå mot en särlösning i HV kontra övriga insatsförband är förkastligt. Vi ska inte in med andra system än de som idag finns i firman, M-nummersatt mtrl gäller. Vi ska rimligtvis fasa ut "civila" VHF-system, Motorola och iCom och allt vad det nu heter, annars bygger vi in sambandsproblem i strukturen.

 

är du riktigt säker på att alla i frivilligförsvaret håller med dig om detta?

senast jag kollade in i "katlagrottan" aka bataljonens ledningsplats för ca ett år sen, bestod den av en stor samling privata kortvågsapparater, scannrar och annan utr som ej hade med någon del av övn att göra.

det enda sambandsmedel som saknades helt var just PTN.(vanlig hederlig telefon)

 

Nej, jag är inte säker på att jag har medhåll, men som jag ser det, från min begränsade horisont, så finns det inga andra vägar att gå.

 

BOA gäller även HV, mig veterligt...rätta mig gärna om jag har fel på den punkten!! Således kan inte civil utrustning användas i HV Batstab...

 

Om jag får gradera sannolikheten för ovanstående så sätter jag en RAKEL-etablering som nr 1, HF på bredden som nr 2 och Ra 180 som nr 3.

 

hur mycket etablering blir det?

får vi en eller två apparater?

eller skall varje hv-bat få en egen dispatch-enhet?

kan på rak arm säja att det sistnämda är ett skräck-scenario för mig, då jag är utbildad på det systemet.

 

 

Jag har siffror men de är högst preliminära förslag och jag tror inte att jag ska lägga ut det här i nuläget, det skapar bara rykten i onödan. I ett initialt skede kan man nog räkna med att det blir ganska få stationer, men det kommer att byggas ut efterhand. Naturligtvis är det lite avhängigt på hur FM beslutar sig för att nyttja RAKEL, där är vi inte i mål ännu.

 

Jag kan nog ganska säkert säga att det blir inte någon dispatch (eller KC-terminal som de ska heta i RAKEL) på HV-bat! Det blir inte någon sådan på regementsnivå heller. Det ser ut att bli ett fåtal som kommer att placeras centralt i FM. Det finns ju ett förband som håller på med telenät och marktele...och då menar jag inte LedR... :D

Link to comment
Share on other sites

ytterligare fråga:

tunnlar bör ju vara det klassiska hindret för mottagning, men hur är det med att stå brevid el-kraftsobjekt?

mycket av den infrastruktur HV jobbar brevid och i närheten av, är av slaget som verkar störande på övrig sambandsutr.

 

 

Om jag minns min signalskola rätt så ska man undvika att smälla upp S/M-station (alltid lika kul :D ) nära kraftledningar, detta av flera skäl.

 

Först och främst är det garanterat obra att slänga upp en högantenn (eller TS-mast) nära ledning, kan garanterat fucka upp din GU.

Sedan nämndes det också att de elektromagnetiska fältet som ofelbart alstras runt elstationer och andra kraftstationer kan störa radio, UHF klara sig 'ok', men det är inte optimalt.

HF/Kortvåg är dock mer känsligt för elekriska fält, men sedan är HF också avhängligt av vädret, joniska fält i atmosfären, om ett flygplan flyger rakt över samt om Budda ler mot sändningsplatsen.

 

/

Lew, som fick sin 1951-utbildning av ett team befäl och civilanställda som alla spenderade helgerna iförda foliehattar

Edited by 903Lew
Link to comment
Share on other sites

ytterligare fråga:

tunnlar bör ju vara det klassiska hindret för mottagning, men hur är det med att stå brevid el-kraftsobjekt?

mycket av den infrastruktur HV jobbar brevid och i närheten av, är av slaget som verkar störande på övrig sambandsutr.

 

 

Om jag minns min signalskola rätt så ska man undvika att smälla upp S/M-station (alltid lika kul :-P ) nära kraftledningar, detta av flera skäl.

 

Först och främst är det garanterat obra att slänga upp en högantenn (eller TS-mast) nära ledning, kan garanterat fucka upp din GU.

Sedan nämndes det också att de elektromagnetiska fältet som ofelbart alstras runt elstationer och andra kraftstationer kan störa radio, UHF klara sig 'ok', men det är inte optimalt.

HF/Kortvåg är dock mer känsligt för elekriska fält, men sedan är HF också avhängligt av vädret, joniska fält i atmosfären, om ett flygplan flyger rakt över samt om Budda ler mot sändningsplatsen.

 

/

Lew, som fick sin 1951-utbildning av ett team befäl och civilanställda som alla spenderade helgerna iförda foliehattar

 

nu tänkte jag mer specifikt på just TETRA/RAKEL´s uppträdande ihop med kraftinstallationer.

alla andra i försvarsmakten förekommande sambandsmedel har jag koll på.

och de mår ej bra ihop med en massa el omkring sig.

tom min kära tråd är känslig mot kraftkabel.

 

@miniHD:

en sten föll från mitt hjärta, när jag fick höra att det var "de där" som skulle hålla i RAKEL-dispatch till firman.

med tanke på att jag vet dess funktioner och möjligheter, så hade det vart en mycket dåligt alternativ att låta "kreti och pleti" ha hand om.

om nu blåljusmyndigheterna lagt ner massa miljoner på att få ett relativt avlyssningssäkert sambandssystem, vore det dumt att lägga möjligheten att fritt lyssna i händerna, på de som de helst vill slippa.

och då menar jag ej buset, de kommer alltid ha råd att lösa den uppgiften ändå...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Nu har det kommit en första skrivelse från HKV avseende RAKEL införande i FM!!

 

Jag vill inte kasta ut allt här på en gång, vi har en del analysarbete kvar innan vi är klara lokalt på förbanden. I princip får förbanden 15 radiostationer vardera + 10 radio per HV-grupp (5/bataljon).

 

Det här är dock BARA för att lösa ut sambandsbehov för förbandens lösande av uppgifter inom ramen för beredskap och nationell insats. I princip blir det bevakning och insats på regementena som får tilldelning. FM har i och med den här skrivelsen fördelat de första drygt 500 stationerna. Det kommer dock att levereras ytterligare ca 5000 stationer till FM inom något år och då kommer radion ut på bredd på ett helt annat sätt. Man kommer bland annat titta på att ersätta skjutfältsradio mm. Jag har talat med handläggarna på central nivå och HV är påtänkt men man vågar inte säga i vilken omfattning i nuläget utan avvaktar.

 

Nu vidtar ett lokalt analysarbete med att ta fram behov av samtalsgrupper (hur många, geografisk spridning mm), skicka instruktörer på utb och fördelning av stationer i detalj. Det kommer att bemannas KC-terminaler av FMTM och Marinens Radio (MaRa). Sen kommer det att finnas KC för utb på LedR.

 

En metodanvisning ska också tas fram som reglerar t ex hur man beställer tillfälliga talgrupper för samverkan med andra myndigheter osv.

 

 

Kul att det faktiskt small till och blev realitet - jag hade inte vågat hoppas på en så "snabb" hantering av RAKEL utan var inställd på att det skulle dras i långbänk...

Edited by MiniHD
Link to comment
Share on other sites

Jag vill inte kasta ut allt här på en gång, vi har en del analysarbete kvar innan vi är klara lokalt på förbanden. I princip får förbanden 15 radiostationer vardera + 10 radio per HV-grupp (5/bataljon).

Bara för att göra det hela övertydligt. Du menar med förband - GU utbildningsförband?

Med HV-grupp - Utbildningsgrupp HV? Och vidare utöver dom 15+10 även 5 apparater per HvBat?

Link to comment
Share on other sites

*slår volter av glädje!!*

 

skall bli underbart kul att få höra om detta nu på lördag, då jag skall på min första sambandsutbildning i HV någonsin.

efter snart 20 år som signalist.

 

men är som vanligt misstänksam och skeptisk.

har man var med och sett hur sambandet har utvecklats under dessa 20 år, så vet man att det kommer bli mycket gråt och tandagnissel över dessa.

det är ju ny utrustning, dessutom saker som blåljuset har.

 

och så blir det ra 180 valsen igen.

man måste gå kurs på fårö, för att ens få titta på apparaten.

Link to comment
Share on other sites

Jag vill inte kasta ut allt här på en gång, vi har en del analysarbete kvar innan vi är klara lokalt på förbanden. I princip får förbanden 15 radiostationer vardera + 10 radio per HV-grupp (5/bataljon).

Bara för att göra det hela övertydligt. Du menar med förband - GU utbildningsförband?

Med HV-grupp - Utbildningsgrupp HV? Och vidare utöver dom 15+10 även 5 apparater per HvBat?

 

Ja, med förband menar jag utbildningsförband, produktionsplattform eller skola. Inte insatsförband...

 

Rätt uppfattat, HV-grupp lika med utbildningsgrupp HV och tilldelningen är alltså 15 st per utbildningsförband och utöver det 5 st per HV-Bat. Vi får 15 + 20 st stationer eftersom vi har 4 HV-Bat.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Hittade följande bild på hemvärnet.se...

Trevligt att HV verkar börja köra med IGRen :mellow: . Ser fram emot att fler får prova på :).

 

//Fjellot - som så klart är på det klara att hemvärnet troligen inte kommer att få ut IGRen under överskådlig framtid, men man kan ju hoppas.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...