Jump to content

Mekskkomp


Recommended Posts

Org frågas?

 

Det lär ha varit nån sorts kontrovers ang. antalet skytteplutoner, om huruvida det skulle vara tre eller fyra st (skytteplutoner) - har man bestämt sig för vad som är bäst...?

 

I övrigt, är det liknande org oberoende av fordon...?

Link to comment
Share on other sites

Org frågas?

 

Det lär ha varit nån sorts kontrovers ang. antalet skytteplutoner, om huruvida det skulle vara tre eller fyra st (skytteplutoner) - har man bestämt sig för vad som är bäst...?

 

I övrigt, är det liknande org oberoende av fordon...?

 

Här är orgen för IA07 iaf, i övrigt en intressant diskussion. Hur mycket skiljer sig orgen i IA07(och andra int.mekskkomp med strf90) och motsvarande kompanier som utbildas för det nationella försvaret?

 

sammanstallning411.gif

http://www.p4.mil.se/article.php?id=16861

Link to comment
Share on other sites

Det som organisatoriskt skiljer sig mest åt mellan ett förband á IA07 och ett motsvarande GU-förband är väl främst stridstrossplutonen, som i "IA-utförande" har begåvats med lite mer fordon, personal och funktioner.

Link to comment
Share on other sites

Det som organisatoriskt skiljer sig mest åt mellan ett förband á IA07 och ett motsvarande GU-förband är väl främst stridstrossplutonen, som i "IA-utförande" har begåvats med lite mer fordon, personal och funktioner.

Helt rätt. Ny orgen (Mekbat2009) finns inga sjukvårdsgrupper över huvudtaget på kompaninivå. Samt att det är 4 vagnsplutoner som gäller.

Om 4 vagnsplutoner är bättre eller sämre beror nog på vem man frågar. En Pc vill nog ha fyra grupper medan en Kc vill ha fyra plutoner.

Jag tror att den största anledningen att vi kommer få 4 vagnsplutoner är att ett Strvkomp har försvunnit och ett skyttekompani 309 har tillkommit.

Fördelen då är att man ganska enkelt att splittra på de tre manöver ( strv och strf90) typkompanierna och få 3 nästan organisatoriskt likadana kompanier dvs 1 Strvplut och två Mekskytteplutoner som benämns Mekkomp.

Problemet här som jag ser det är underhållet för stridstrossarna när olika system blandas på kompaninivå.

Link to comment
Share on other sites

Samt att det är 4 vagnsplutoner som gäller. Om 4 vagnsplutoner är bättre eller sämre beror nog på vem man frågar. En Pc vill nog ha fyra grupper medan en Kc vill ha fyra plutoner. Jag tror att den största anledningen att vi kommer få 4 vagnsplutoner är att ett Strvkomp har försvunnit och ett skyttekompani 309 har tillkommit.

 

aha...., ang. den nya orgen för mekbat - hur ligger det till med pvrb?

Link to comment
Share on other sites

aha...., ang. den nya orgen för mekbat - hur ligger det till med pvrb?

 

I dagsläget är det oklart. Om det blir så är det troligast med en bandvagn rb 55 pluton på Ustödkompaniet. Min uppfattning är att denna pluton främst skall understödja skyttekompaniet vid försvar eller fördröjningsstrid. Nackdelen med plutoner som är fristående är att det går åt mycket resurser att utbilda dem.

Så svaret på den fråga blir att PVRB kommer nog finnas i orgen, men vid ev pengar/befälsbrist så är det nog denna pluton som rycker först. O penga brist är det ju nästan alltid :dong:

Link to comment
Share on other sites

...men, eh hur är det med pvrb 56 - finns dessa kvar någonstans i bat/komp...???

 

På mekbat 09 så finns inga 56:or

Om de finns på de "lättare" bataljonerna vågar jag inte svara på

Edited by 9040B1
Link to comment
Share on other sites

På mekbat 09 så finns inga 56:or

 

Intressant..., kan det ha att göra med det motstånd som verkar realistiskt eller är det också en fråga om pengar...?

 

 

Mebbat 09 ser alltså ut så här om jag har fattat det rätt:

 

Stab

Mekskkomp (4 mekskplut, Strf90)

Mekskkomp (4 mekskplut, Strf90

Strvkomp (3 strv plut, Strv122)

Mekskkomp (4 Mekskkokmp, Bv309)

 

Understödskomp (vad är egentligen detta - innefattar detta motsv Stabs/Grk/Trosskomp?)

Link to comment
Share on other sites

Mekbat 09 (Utkast 5, maj 2008)

 

 

Understödskompani med batstab(motsv gamla stabs/grk)

Strv komp: med 3 plut med 4 vagnar+L1 och L2=14 vagnar och tillhörande stridstross

Mekskyttekompx2: 3 plut med 4 vagnar+ L1 och L2=14 vagnar och tillhörande stridstross

Skyttekompani 3 plut med 4 vagnar+ L1 och L2 och stridstross

Trosskompani, det gamla vanliga där, dock stormpionjäer med strf90 och en V/E plut hjulburen

 

Det är bataljonen i stort.

En stor förändringen är att det finns inga sjukvårdsresurser på kompanierna utan endast 3 ambgrp och en förbandsplats på trosskompaniet. Lite lite kanske på 1000 man :dong:

Link to comment
Share on other sites

...dock stormpionjäer med strf90 och en V/E plut hjulburen

 

Stormpionjärer?

 

Lite OT;

 

Det fanns ett sorts förband som var på modet på 50-talet som kallades stormpionjärer som ingick i dåtidens pansarbataljoner, men mig veterligen försvann dessa på 60-talet nån gång...

Link to comment
Share on other sites

Ska man alltså ha en bataljon (Mekbat 09) med "stormpionjärer" men inget "batpv" ?

Det låter ju, milt sagt, lite udda men konstiga saker har ju hänt förut.

 

EDIT: efter något googlande så verkar det som om man helt enkelt ersatt benämningen "pionjär" med "stormpionjär":

Stormpionjärer på Livgardet.

 

EDIT2: Forumet om pionjär kontra stormpionjär.

Edited by Axial
Link to comment
Share on other sites

...men, eh hur är det med pvrb 56 - finns dessa kvar någonstans i bat/komp...???

 

På mekbat 09 så finns inga 56:or

Om de finns på de "lättare" bataljonerna vågar jag inte svara på

@Axial

 

Neä, batpvplut ingår i Ustödkomp.

 

Är understödskompaniet grupperat utanför mekbat 09 ?

Link to comment
Share on other sites

Borde och borde:

 

 

Ska man alltså ha en bataljon (Mekbat 09) med "stormpionjärer" men inget "batpv" ?

 

 

Jag svarade på frågan. Batpv ingår visst i Mekbat 09, i form av en bvpvplut 55. Robot 56 finns inte i bataljonen men det ändrar inte på det faktum att det finns pv-förband på bataljonsnivå.

 

 

För övrigt är det här helt absurt om det stämmer;

 

Det är bataljonen i stort.

En stor förändringen är att det finns inga sjukvårdsresurser på kompanierna utan endast 3 ambgrp och en förbandsplats på trosskompaniet. Lite lite kanske på 1000 man :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Borde och borde:
Ska man alltså ha en bataljon (Mekbat 09) med "stormpionjärer" men inget "batpv" ?

Jag svarade på frågan. Batpv ingår visst i Mekbat 09, i form av en bvpvplut 55. Robot 56 finns inte i bataljonen men det ändrar inte på det faktum att det finns pv-förband på bataljonsnivå.

(---)

OK, det är min förmåga att läsa svensk skrift som haltar något.

Link to comment
Share on other sites

...men, eh hur är det med pvrb 56 - finns dessa kvar någonstans i bat/komp...???

 

På mekbat 09 så finns inga 56:or

Om de finns på de "lättare" bataljonerna vågar jag inte svara på

 

lätt mek.skytte på P4 2007 hade en rb56plut hur det blir 09 vågar jag inte svara på då 56an tydligen ska bytas ut mot ett nyare system.

Link to comment
Share on other sites

Borde och borde:

 

För övrigt är det här helt absurt om det stämmer;

 

Det är bataljonen i stort.

En stor förändringen är att det finns inga sjukvårdsresurser på kompanierna utan endast 3 ambgrp och en förbandsplats på trosskompaniet. Lite lite kanske på 1000 man :D

 

Ligger nog rätt så bra med sanning i det. Den bataljon jag tillhör har i insatsorgen en sjukvårdspluton. I den ska det ingå förbandsplats och sjvtransport. Så ja, det är rätt snålt tilltaget med sjukvårdsbiten.

Det jag undrar är om det blir bättre, iochmed att sjukvårdssystem 11 är under framtagning. Ska driftsättas runt 2011 om jag minns rätt från genomgångarna på fömedc

Link to comment
Share on other sites

.../

En stor förändringen är att det finns inga sjukvårdsresurser på kompanierna utan endast 3 ambgrp och en förbandsplats på trosskompaniet. Lite lite kanske på 1000 man :unsure:

Kompanierna kommer att underställas sjtp från Uh/logbat. 3 st grp till psk och sk, 2 till strv.

/S-Tank

Edited by S-TANK
Link to comment
Share on other sites

när jag hör stormpionjärer tänker jag soldater med stegar, obscena mängder sprängmedel och eldkastare :)

Stormpionjärpluton uppgifter

-Kunna utföra en minering om 300 strvminor per dygn

-Utföra förbindelseförstöring av konstbyggnader

-Utföra minbrytning i syfte att skapa genomgångar genom minering

-Utföra märkning av minor, minfält mm

 

DVS som en "vanlig" PI-plut fast med ökad förmåga att öppna/röja väg då främst i ett scenario i bebbyggelse.

Jag tror (har ingen fakta) att man har strf 90 för att få tillgång till minplogen.

Så det du skriver är nog inte helt långt ifrån sanningen minus eldkastaren.

 

@ S-tank

Tanken är så som du skriver. Det blir dock svårt för sjvgrp att öva "rätt" då de inte kommer öva med stridstrossar i samma utstäckning som innan. Nog svårt för C stridstrossen att få sjvgrp underställda från trosskompaniet om de inte har samövat.

 

Att man inte har mer sjvresurser är helt enkelt att det inte finns fler. Denna gamla orgen var ett "luftslott" och det skall undvikas i org 09. Inför BG 11 orgen så kommer det med allra största sannolikhet finnas 2-3 Sierra Tango på kompaninivå precis som BG 08.

Link to comment
Share on other sites

Har man verkligen fått BOA på minplogen nu, när jag fick utbildning i höstas så var det tydligen inte det?

Om man läser vilka uppgifter plutonen skall klara av så måste de ha en minplog, men det är ju inte alltid samma sak som man fysiskt har en.

Ska skicka ut en UAV och samla information i frågan. Återkommer med svar (hoppas jag)

Link to comment
Share on other sites

Understödskompaniet, hur ser det ut? Det har framkommit vissa delar men ingen fullständig bild. Lvkv t.ex, jag förutsätter att det ingår en pluton i bataljonen, kanske i understödskompaniet?

Understödskompaniet i stort

St/Tr pluton

Ledningspluton

Spaningspluton

LVKV pluton

PVRB pluton

GRK pluton

Link to comment
Share on other sites

Kommer Spaningspluton fortfarande rulla cv9040? kontra det lätt skyttekompani som rullar Bv309!

En intresant lösnig är den som norge kör med, en "Kavalerieskadron", som sköter bataljonens spanings och lättare stridsuppgifter.

De är even utrustade med en model av mini-UAV. De "rullar" allt från GW, cv9030N till hkp beroende på uppgift.

 

Kanske vore en modell istället för ett lätt skyttekompani och spaningspluton

 

vad tror ni.

Edited by 3924
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...