Jump to content

Underrättelseofficer - Utbildning


Recommended Posts

Jag undrar om någon har och kan dela med sig av kunskap om utbildningen (vad man studerar/övar osv.) till Underrättelseofficer.

 

För att vara mer specifik så är frågan gällande Officersprogrammets (3 år) VFU-utbildning (1 av 3 år) med "profil UJnderrättelsetjänst", och inte SpecOff-utbildningen som det finns mer information om på nätet.

 

Har kollat undsakc.mil.se samt rekryc.mil.se.

Link to comment
Share on other sites

Jag undrar om någon har och kan dela med sig av kunskap om utbildningen (vad man studerar/övar osv.) till Underrättelseofficer.

 

För att vara mer specifik så är frågan gällande Officersprogrammets (3 år) VFU-utbildning (1 av 3 år) med "profil UJnderrättelsetjänst", och inte SpecOff-utbildningen som det finns mer information om på nätet.

 

Har kollat undsakc.mil.se samt rekryc.mil.se.

 

Hur utbildningen ser ut kan ja inte svara på. men på G2 und i t.ex. affe så handlar det ju om att sammanställa information och tolka hotbilden. sen gör dom säkert hemskt mycke mer... men det är vid den typen av genomgångar ja vart i kontakt med dom. så dom lär väl sig analysera.. typ.

 

Som jag fattat det så är utbildnignen mer riktad mot skrivbordet än mot att ligga å spana för att samla in underrättelser.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Grunden för att tituleras Officer i Underrättelsetjänsten är att man genomgått Basic Intelligence and Security Course (BISC) och Intelligence Officers Course (IOC) på FM UndSäkC. Total kurstid för dessa är 10 veckor. Information om dessa brukar ligga ute på deras hemsida.

 

Utöver dessa tio veckor så torde bland andra bearbetningskurser ingå exempelvis MUB.

Eftersom nästa år blir första gången det genomförs VFU inom ramen för FHS OP så sitter de säkert och planerar hur det ska se ut.

Förhoppningsvis så ingår någon form av profilering för eleven.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Grunden för att tituleras Officer i Underrättelsetjänsten är att man genomgått Basic Intelligence and Security Course (BISC) och Intelligence Officers Course (IOC) på FM UndSäkC. Total kurstid för dessa är 10 veckor. Information om dessa brukar ligga ute på deras hemsida.

 

Utöver dessa tio veckor så torde bland andra bearbetningskurser ingå exempelvis MUB.

Eftersom nästa år blir första gången det genomförs VFU inom ramen för FHS OP så sitter de säkert och planerar hur det ska se ut.

Förhoppningsvis så ingår någon form av profilering för eleven.

 

/K

 

Vet man om inriktningen blir att utbilda officerare för taktisk eller för operativnivå? Då jag antar att den strategiskabiten dröjjer lite, så att UndSäkC blir klara med t.ex. CCIRM kursen. Eller är det bara för att grovt rikta in officerarna för att kunna tjänstgöra på regementets S2 med säkbitarna, då de har missat att skriva Officer i underrättelse och säkerhetstjänsten.

 

Men i övrigt kräver väl MUB och MLA (Mönster Länk Analys) att man sedan tidigare har BISC och IOC. Vilket gör att de två sistnämnda kurserna precis som krook är inne på sannolikt är ett minimum.

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Har kikat lite på denna utbildning och undrar precis som ovanstående om man som elev inriktas mot det operativa eller taktiska. Funderar också på vilken sorts tjänst man kan vara aktuell för efter slutförd utbildning. Är det endast tjänster på UndSäkC eller liknande instanser som är aktuella eller kan man ingå i ett "vanligt" förbands struktur? Förstår att det kan vara svårt att svara på iom att utb-systemet med VFU är såpass nytt, men är självklart även tacksam för tips om vem som är lämpligast att kontakta för mer info, FHS, HR-centrum eller UndSäkC?

Link to comment
Share on other sites

Har kikat lite på denna utbildning och undrar precis som ovanstående om man som elev inriktas mot det operativa eller taktiska. Funderar också på vilken sorts tjänst man kan vara aktuell för efter slutförd utbildning. Är det endast tjänster på UndSäkC eller liknande instanser som är aktuella eller kan man ingå i ett "vanligt" förbands struktur? Förstår att det kan vara svårt att svara på iom att utb-systemet med VFU är såpass nytt, men är självklart även tacksam för tips om vem som är lämpligast att kontakta för mer info, FHS, HR-centrum eller UndSäkC?

 

 

http://www.mil.se/upload/Forband/Centra/Fo...g_0902_webb.pdf

 

I UndSäkCs verksamhetskatalog ser du lite om hur de ser på saken.

 

Sannolikt utbildas du för att ingå i ett "vanligt" förband, spec med tanke på att UndSäkC främst är en skola och utbildningsplattform, och i andra hand en utvecklare.

Link to comment
Share on other sites

Grunden för att tituleras Officer i Underrättelsetjänsten är att man genomgått Basic Intelligence and Security Course (BISC) och Intelligence Officers Course (IOC) på FM UndSäkC. Total kurstid för dessa är 10 veckor. Information om dessa brukar ligga ute på deras hemsida.

 

Utöver dessa tio veckor så torde bland andra bearbetningskurser ingå exempelvis MUB.

Eftersom nästa år blir första gången det genomförs VFU inom ramen för FHS OP så sitter de säkert och planerar hur det ska se ut.

Förhoppningsvis så ingår någon form av profilering för eleven.

 

/K

 

Nja, vi gamla UndRokare förbehåller oss rätten att kalla oss underrättelseofficerare även om de flesta av oss sannolikt inte har hört talas om BISC och IOC. UndROK är fullt tillräckligt för att erhålla specialutbildningstecken m/99 för underrättelsetjänst och en tid efter att detta införts kom den lilla förgyllda glasstruten hem i ett brev från UndSäkC. Dåvarande UndRoken var en fantastisk utbildning för den militärt intresserade med akademisk ådra. Mycket plugg där HSU var bibeln, applex där vi räknade på hur många motoriserade skyttedivisoner som kunde lastas av i olika hamnar på olika tider samt otaliga stabsövningar där den röda spritpennan var oss mer bekant än k-pisten....those were the days!

/VL

Link to comment
Share on other sites

Nja, vi gamla UndRokare förbehåller oss rätten att kalla oss underrättelseofficerare även om de flesta av oss sannolikt inte har hört talas om BISC och IOC. UndROK är fullt tillräckligt för att erhålla specialutbildningstecken m/99 för underrättelsetjänst och en tid efter att detta införts kom den lilla förgyllda glasstruten hem i ett brev från UndSäkC. Dåvarande UndRoken var en fantastisk utbildning för den militärt intresserade med akademisk ådra. Mycket plugg där HSU var bibeln, applex där vi räknade på hur många motoriserade skyttedivisoner som kunde lastas av i olika hamnar på olika tider samt otaliga stabsövningar där den röda spritpennan var oss mer bekant än k-pisten....those were the days!

/VL

Det var som tusan!

Jag fick aldrig något sådant kuvert från UndSäkC... UndROK 92/93 kanske gör mig till en för gammal UndRokare? :rolleyes:

 

Håller dock med om att utbildningen var briljant!

Link to comment
Share on other sites

Det var som tusan!

Jag fick aldrig något sådant kuvert från UndSäkC... UndROK 92/93 kanske gör mig till en för gammal UndRokare? :rolleyes:

 

Håller dock med om att utbildningen var briljant!

 

Bäste broder,

 

Jag har för mig att mitt dåvarande hemmaförband sammanställde en lista över alla RO som var behöriga för tecknet och skickade den till UndSäkC som (förhoppningsvis efter någon form av kvalitetssäkring...) beslutade att tilldela oss facklan. Ligg på din RO-handläggare, dom brukar ju inte ha det alltför stressigt i dessa tider:)

 

/VL

Link to comment
Share on other sites

Grunden för att tituleras Officer i Underrättelsetjänsten är att man genomgått Basic Intelligence and Security Course (BISC) och Intelligence Officers Course (IOC) på FM UndSäkC. Total kurstid för dessa är 10 veckor.

Nja, vi gamla UndRokare förbehåller oss rätten att kalla oss underrättelseofficerare även om de flesta av oss sannolikt inte har hört talas om BISC och IOC. UndROK är fullt tillräckligt för att erhålla specialutbildningstecken m/99 för underrättelsetjänst och en tid efter att detta införts kom den lilla förgyllda glasstruten hem i ett brev från UndSäkC.

Tittade lite i deras kurskatalog och förstod inte riktigt hur de tänkt att de som är utbildade enligt äldre system ska vidareutbildas, t ex är kursen IUC (Intelligence Uppdate Course) för de som utbildats 2003 eller senare. Inte kan det väl vara meningen att äldre undoff som tjänstgjort i befattning i kanske 10 år ska behöva gå BISC + IOC?

 

I katalogen har de även med specialutbildningstecken i form av en båge. Det jag tänker på här är inte vad Unibest 2009 säger om dem utan funderar lite över kraven för tilldelning.

Yrkesofficerare, Reservofficerare och icke

pliktpersonal tilldelas detta specialutbildningstecken

(tygmärke) efter genomförd

och godkänt ”baspaket” i underrättelse- och

säkerhetstjänst (BISC + IOC motsv).

...

Värnpliktig personal under grundutbildning

(Underrättelseassistent) tilldelas denna

utmärkelse efter godkänd grundläggande

underrättelseutbilning.

Motsvarar undass alltså BISC och/eller IOC? Enligt samma dokument ska deras utbildning vara 12 veckor (BISC + IOC = 4 + 6 veckor).

Link to comment
Share on other sites

Jag har för mig att mitt dåvarande hemmaförband sammanställde en lista över alla RO som var behöriga för tecknet och skickade den till UndSäkC som (förhoppningsvis efter någon form av kvalitetssäkring...) beslutade att tilldela oss facklan. Ligg på din RO-handläggare, dom brukar ju inte ha det alltför stressigt i dessa tider:)
Broder,

Då förstår jag.

Hade faktiskt gett upp glasstruten eftersom RO-handläggare vid LedR/f.d. Kungl. U-lands regemente hittills inte mäktat med att ordna saken (trots ett par förfrågningar under åren).

Finns det prejudikat kanske det är värt att försöka igen...

 

Tittade lite i deras kurskatalog och förstod inte riktigt hur de tänkt att de som är utbildade enligt äldre system ska vidareutbildas...
Du är inte den ende som undrar ;-)

UndSäkC är dock, enligt min uppfattning, oftast tillmötesgående när det gäller att sy ihop lösningar som passar officerare med olika utbildningsbakgrund och erfarenhet (något UndROKen i sig var ett lysande exempel på).

Link to comment
Share on other sites

Finns det prejudikat kanske det är värt att försöka igen...

Det räcker nog med Beslut avseende övergångsbestämmelser med riktlinjer för bärande

av utbildningstecken Underrättelse- och Säkerhetstjänst, ”Facklan” (HKV beteckning 16 900:69939). Fick den av en undoff för flera år sedan (den är från 2002), men nuvarande bestämmelser borde inte skilja sig allt för mycket från dessa.

 

4.1 Direkt kvalificerande för att tilldelas och bära ”Facklan”

 

Examen YOP Und

Examen TAP Und

Examen ROP Und

Examen FackP Und och/eller Säk

 

4.2 Övergångsbestämmelser för tilldelning och bärande av ”Facklan”

 

Förhållandena i minst en av följande punktsatser skall vara uppfylld för att

tilldelning och bärande av ”Facklan” skall godkännas. Med tjänstgöring avses här

motsvarande heltidstjänstgöring.

 

• Grundkurs 10 poäng + minst 12 månaders tjänstgöring i befattning inom

underrättelse- och säkerhetstjänsten. Utbildningen och genomförandet av

tjänstgöringen skall vara väl vitsordad.

 

• Minst 24 månaders tjänstgöring i befattning inom underrättelse- och

säkerhetstjänsten. Genomförandet av tjänstgöringen skall vara väl vitsordad.

 

• Grundkurs 10 poäng + minst 6 månaders utlandstjänstgöring i befattning

inom underrättelse- och säkerhetstjänsten. Utbildningen och genomförandet

av utlandstjänstgöringen skall vara väl vitsordad.

 

• Minst 12 månaders utlandstjänstgöring i befattning inom underrättelse- och

säkerhetstjänsten. Genomförandet av utlandstjänstgöringen skall vara väl

vitsordad.

 

Med Grundkurs avses heltidsstudier vid FMUndSäkC omfattande motsvarande Baskurs Und 3 p,

Stridsteknisk Undkurs 4 p, Internationell Undkurs 2p och Grundläggande Säkerhetskurs 1p.

Link to comment
Share on other sites

Det räcker nog med Beslut avseende övergångsbestämmelser med riktlinjer för bärande

av utbildningstecken Underrättelse- och Säkerhetstjänst, ”Facklan”

Jo, man kan ju tycka det... (tack för att du lade upp texten)

 

Att jag är kvalificerad har dock aldrig ifrågasatts, iaf inte av UndSäkC. Problemet är att det är regementet (eller förbandschefen) som måste ansöka om tilldelning. Till skillnad från VLs RO-handläggare så har min motsvarande befattningshavare på LedR - av en eller annan anledning - (hittills) inte lyckats/förmått/velat/hunnit.

 

Men, det har ju inte ens hunnit gå tio år sedan facklan introducerades... skam den som ger sig... ;-)

Link to comment
Share on other sites

Det räcker nog med Beslut avseende övergångsbestämmelser med riktlinjer för bärande

av utbildningstecken Underrättelse- och Säkerhetstjänst, ”Facklan”

Jo, man kan ju tycka det... (tack för att du lade upp texten)

 

Att jag är kvalificerad har dock aldrig ifrågasatts, iaf inte av UndSäkC. Problemet är att det är regementet (eller förbandschefen) som måste ansöka om tilldelning. Till skillnad från VLs RO-handläggare så har min motsvarande befattningshavare på LedR - av en eller annan anledning - (hittills) inte lyckats/förmått/velat/hunnit.

 

Men, det har ju inte ens hunnit gå tio år sedan facklan introducerades... skam den som ger sig... :banghead:

 

Pröva att gå på C UndSäk motsv vid förbandet - där kan det vara mer driv i denna typ av frågor. Känner för övrigt verkligen igen din situation - RO-hantering har ju inte varit FM:s starka sida de senaste åren. Tråkigt eftersom de flesta av oss sitter på hyfsat framträdande befattningar inom näringsliv, statsförvaltning m.m. För 10+ år sedan höll RO FM:s fana högt i styrelserum/ledningsgrupper/politiken och såg till att folk utan strul fick ledigt för FN-tjänst och repövningar samt att vpl var en merit vid arbetssökande. Nu har de flesta RO ingen kontakt med FM överhuvudtaget vilket gör det svårt att föra dess talan i det civila samhället. Själv gjorde jag min senaste tjänstgöring vid hemmaförbandet 1999....(Ursäkta OT)

/VL

Link to comment
Share on other sites

http://www.mil.se/upload/Forband/Centra/Fo...g_0902_webb.pdf

 

I UndSäkCs verksamhetskatalog ser du lite om hur de ser på saken.

 

Sannolikt utbildas du för att ingå i ett "vanligt" förband, spec med tanke på att UndSäkC främst är en skola och utbildningsplattform, och i andra hand en utvecklare.

 

Tack för relevant svar!

 

Precis som jag misstänkte att man kommer arbeta med und/säk på ett förband i insatsorganisationen. Då kan jag bara anta att det kommer innebära en viss inriktning mot den arena som är aktuell för eleven?

 

Är som sagt tacksam för all information gällandes utbildningen och vilken sorts tjänst/befattning som kan vara aktuell efter avslutad utbildning

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Jag är intresserad av samma fråga som ovanstående, dvs. vilken typ av uppgifter som ingår i tjänsten. Fokus på skarpt und-arbete och internationell tjänst eller utbildning av vpl? (Det senare är jag mindre intresserad av..) Kan man tänka sig att Off/S inriktad mot und/säk får mer att göra med vpl och jobbar mer med att springa runt i skog och myr än Ta/Op undoff kanske?

 

 

Tillägg:

Sök och du skall hitta.. Svarar på min egen fråga:

 

"Som nyutexaminerad kommer du att arbeta som instruktör, i första hand på ett spanings- eller säkerhetsförband. Arbetet innebär att du leder och genomför utbildning för soldater med stöd av specialistofficerare. Ansvar för olika delar av utbildningen och materiel- och vapensystem ingår som en naturlig del i ditt arbete. Efter något år kan du bli ställföreträdande plutonchef."

källa: http://www.mil.se/sv/Rekrytering/Bli-offic...akerhetstjanst/

Edited by Psk-jevel
Link to comment
Share on other sites

Jag är intresserad av samma fråga som ovanstående, dvs. vilken typ av uppgifter som ingår i tjänsten. Fokus på skarpt und-arbete och internationell tjänst eller utbildning av vpl? (Det senare är jag mindre intresserad av..) Kan man tänka sig att Off/S inriktad mot und/säk får mer att göra med vpl och jobbar mer med att springa runt i skog och myr än Ta/Op undoff kanske?

Med din kravspec i för ögonen ger jag dig denna info.

Sök SF med inrikt på Und

Tror du hittar det du söker där.

Lycka till

Link to comment
Share on other sites

Jag är intresserad av samma fråga som ovanstående, dvs. vilken typ av uppgifter som ingår i tjänsten. Fokus på skarpt und-arbete och internationell tjänst eller utbildning av vpl? (Det senare är jag mindre intresserad av..) Kan man tänka sig att Off/S inriktad mot und/säk får mer att göra med vpl och jobbar mer med att springa runt i skog och myr än Ta/Op undoff kanske?

Med din kravspec i för ögonen ger jag dig denna info.

Sök SF med inrikt på Und

Tror du hittar det du söker där.

Lycka till

 

Annars, om Karlsborg inte lockar har ju Livgardet sin Inhämtnings Pluton Fält, eller vad den numera heter. De sysslar ju även med "skarpt und-arbete och internationell tjänst".

Link to comment
Share on other sites

Annars, om Karlsborg inte lockar har ju Livgardet sin Inhämtnings Pluton Fält, eller vad den numera heter. De sysslar ju även med "skarpt und-arbete och internationell tjänst".

 

Är det samma sak som Funktionsskvadron Säkerhetsbataljon som det låg ute jobbannons om för ett halvår sedan?

Link to comment
Share on other sites

Annars, om Karlsborg inte lockar har ju Livgardet sin Inhämtnings Pluton Fält, eller vad den numera heter. De sysslar ju även med "skarpt und-arbete och internationell tjänst".

 

Är det samma sak som Funktionsskvadron Säkerhetsbataljon som det låg ute jobbannons om för ett halvår sedan?

 

Det låter troligt

Link to comment
Share on other sites

SIG verkar väl :baskerPa: för en ung akademiker med normal fysik, men Säkerhetsbataljon är ju en tanke..

 

Nåja, organisationen är ju inne i tider av stor förändring, så det är väl bara att vänta och se, med lite tur så förändras undoff-tjänsterna i min riktning under de kommande åren.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Jag tror att vi kommer att se en djupare delning av UND-funktionerna och utbildning till dessa:

Å ena sidan inhämtningen som kräver spaningskapacitet i form av pannben och muskler eller samverkansförmåga eller teknisk kompetens, å andra sidan inriktning, bearbetning, analys och delgivningsfunktionerna som kräver mer av analytisk förmåga och större perspektiv.

Man söker ju inte samma personer till dessa funktioner direkt.

 

Personligen tycker jag att spaning inte borde heta UND, rent funktionsmässigt utan borde i utbildningskatalogen kallas Jägare/Spaning, om jag ska ta ett konkret exempel.

 

Tjänster på G2 och motsvarande kommer nog att bemannas av officerare med akademiska studier inom Statsvetenskap/Freds- och konfliktforskning och dylika.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Tjänster på G2 och motsvarande kommer nog att bemannas av officerare med akademiska studier inom Statsvetenskap/Freds- och konfliktforskning och dylika.

Generellt så är sådana studier också intressanta och meriterande utanför FM även om det är en smal nischutbildning så vänta inte några stora jobberbjudanden vid karriärväxling senare. För den personliga utvecklingen så kan jag varmt rekomendera dessa studier.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Tjänster på G2 och motsvarande kommer nog att bemannas av officerare med akademiska studier inom Statsvetenskap/Freds- och konfliktforskning och dylika.

Generellt så är sådana studier också intressanta och meriterande utanför FM även om det är en smal nischutbildning så vänta inte några stora jobberbjudanden vid karriärväxling senare. För den personliga utvecklingen så kan jag varmt rekomendera dessa studier.

 

J.K Nilsson

 

Vid karriärväxling så skulle man kunna tänka sig att det minst finns ett flertal andra statliga aktörer som är sugna på välutbildade och erfarna analytiker, och då har vi inte börjat snegla åt de många privata snabbt växande aktörerna inom branschen.

Link to comment
Share on other sites

Tjänster på G2 och motsvarande kommer nog att bemannas av officerare med akademiska studier inom Statsvetenskap/Freds- och konfliktforskning och dylika.

/K

En liten inflik, generellt, bara för att man håller på med underrättelsetjänst betyder det inte att det är direkt relevant med samhällsvetenskap etc. På S2/G2 handlar det om stridstekniska och taktiska spörsmål. Där handlar det mer om att ha struktur och använda sig av enkel matematik och mönster/diagram etc.

 

Möjligtvis på joint-nivå men först på strategisk nivå, skulle jag säga, börjar det bli direkt nyttigt med statsvetenskap och liknande. T.ex. MUST här hemma och NIC på fältet.

 

Därmed inte sagt att man inte ska kunna något om folket i det land man befinner sig i, men det går att läsa sig till på sin egen kammare. Jag menar bara att det finns en övertro på att samhällsvetenskap + und alltid blir tre.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

@Noname

Jag håller till del med i vad du säger, men bara till del.

Under akademiska studier och då framförallt med inriktning Statsvetenskap/National* mfl så tränas du i analys som du kan ha stor nytta av i att göra underrättelser av rapporter och combat information. Du får helt enkelt verktyg att använda dig av, mer än bara mönsterlänkar och IS-stöd.

Jag menar på att det som idag kallas UND ofta inte är det, utan information.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

En liten inflik, generellt, bara för att man håller på med underrättelsetjänst betyder det inte att det är direkt relevant med samhällsvetenskap etc. På S2/G2 handlar det om stridstekniska och taktiska spörsmål. Där handlar det mer om att ha struktur och använda sig av enkel matematik och mönster/diagram etc.

 

Möjligtvis på joint-nivå men först på strategisk nivå, skulle jag säga, börjar det bli direkt nyttigt med statsvetenskap och liknande. T.ex. MUST här hemma och NIC på fältet.

 

Därmed inte sagt att man inte ska kunna något om folket i det land man befinner sig i, men det går att läsa sig till på sin egen kammare. Jag menar bara att det finns en övertro på att samhällsvetenskap + und alltid blir tre.

 

HumInt består som jag vet att du är familjär med inte bara att "ligga, observera, rapportera" utan även i allt större omfattning

röra på sig samtala, inhämta och i allmänt "greppa läget".

Även inom FM har detta med nyttan av "allmänbildade personer" på plats slagit rot, därav det större utbudet av kurser på skolsidan.

Du behöver inte ha läst Platon-Staten för att kunna utföra en lycka "bajsa i påse" Op, men det skadar inte.

Däremot är det oerhört nyttigt att ha läst och förstått varför Islam är en religion som kan utmynna i extrem fundamentalism.

Vad betyder det att regionen lyder under wahabismen för uppdraget? osv.

Stats-samhällsvetenskap + Und = 2,5

Kunskap är aldrig fel.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...