Jump to content

öva parallelt med HV


Mustang

Recommended Posts

Hej!

 

Jag har nyss gått med i hvu/fbu och vill gärna ha klarhet i något som jag funderat på ett tag.

 

Jag har hört att om man är 18 år gammal och är med i fbu/hvu, så kan man öva tillsammans med det "riktiga" hemvärnet. Det vill säga att man kan efter ett tag öva stridsmoment tillsammans med dem, så som strid i bebyggelse t.ex.

 

Eller man kanske till och med kan öva strid inom Hvu/fbu också? Jag har som sagt nyss gått med och vet därför väldigt lite om detta. Vet ej vad reglerna gäller för att öva strid är, har dock hört att det kravet som finns är att man ska vara över 18 år. Kan tänka mig att man måste gå någon sorts kurs så att man kan grunderna, innan man får öva stridsmoment så att säga.

 

Det vore ju roligt och spännande om man fick hålla på lite med stridsmoment, även fast det inte var anledningen till att jag gick med i fbu/hvu.

 

 

 

 

 

 

Skulle finnas en tråd där denna fråga besvaras kan ni stänga denna och länka till den tråden, tack.

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Jag har nyss gått med i hvu/fbu och vill gärna ha klarhet i något som jag funderat på ett tag.

 

Jag har hört att om man är 18 år gammal och är med i fbu/hvu, så kan man öva tillsammans med det "riktiga" hemvärnet. Det vill säga att man kan efter ett tag öva stridsmoment tillsammans med dem, så som strid i bebyggelse t.ex.

 

Eller man kanske till och med kan öva strid inom Hvu/fbu också? Jag har som sagt nyss gått med och vet därför väldigt lite om detta. Vet ej vad reglerna gäller för att öva strid är, har dock hört att det kravet som finns är att man ska vara över 18 år. Kan tänka mig att man måste gå någon sorts kurs så att man kan grunderna, innan man får öva stridsmoment så att säga.

 

Det vore ju roligt och spännande om man fick hålla på lite med stridsmoment, även fast det inte var anledningen till att jag gick med i fbu/hvu.

"Inom Försvarsutbildarna förekommer inte någon utbildning med stridsmoment med omyndiga ungdomar (ungdomar under 18 år). Det är reglerat i Barnkonventionen under vilka förutsättningar ungdomar får delta i stridsutbildning. Försvarsmaktens bestämmelser grundas på detta och säger att "Utbildning i strid får genomföras först då vederbörande fyllt 18 år" (FFS 1995:20).

 

Utbildning som syftar till att kunna lösa stridsuppgift, för enskild eller i förband benämns utbildning i strid.

 

Utbildning i strid skall kopplas till begreppet kombattant. Det innebär sådan verksamhet där enskild eller förband genom utbildning och övning skall kunna hantera vapen i patrulltjänst, försvar och anfall.

 

När ungdomar fyllt 18 år och är myndiga kan alltså de som vill, delta i grundläggande utbildning i strid. Utbildningen motsvarar i stort den utbildning som värnpliktiga soldater får under den första delen av sin grundutbildning. All sådan utbildning leds och kontrolleras av instruktörer som är godkända av Försvarsmakten.

 

Utbildning i spräng- och mintjänst får inte bedrivas (gäller såväl teori som praktik)."

Källa:http://www.forsvarsutbildarna.se/ungdom/utbildningistridsmoment/

 

hälsningar

/RiP

Link to comment
Share on other sites

I BLG ungdomsverksamhet så försöker de få med ungdomarna på det riktiga hemvärnets övningar, fast det förekommer inget stridande för dem. Vår ungdomsledare har många gånger stött på några av hans egna ungdomar som skulle föreställa fi, och då begärde han att övningen avbröts eftersom kompanichefen gjort fel i att låta dem strida.

Link to comment
Share on other sites

Gäller "utbildning med stridsmoment" om man är funktionär (spelar skadad) i en "riktig" HVövning?

Dvs att det enda man gör är att man ligger och skriker medan det smäller som satan runt om en och blir sedan omhändetagna av sjukvårdare.

Link to comment
Share on other sites

Gäller "utbildning med stridsmoment" om man är funktionär (spelar skadad) i en "riktig" HVövning?

Dvs att det enda man gör är att man ligger och skriker medan det smäller som satan runt om en och blir sedan omhändetagna av sjukvårdare.

 

då är du ju skademarkör, och det anser iaf jag är helt ok så länge du inte har vapen.

Link to comment
Share on other sites

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga.

 

Kan man öva tillsammans med det "riktiga hemvärnet" (bortsett från skademarkör), om man är med i HVu och är över 18?

Och hur fungerar det då? med utbildning vill säga.

 

 

infon från FBu/HV:s hemsida har jag läst.

Link to comment
Share on other sites

I teorin bör det gå ja, förutsatt att den inte bedrivs med understödsvapen - och att den syftar till enskild soldats strid.

 

Lite gällande anvisningar för ungdomsutbildning:

Det innebär att för ungdomar under 18 år är all utbildning i strid förbjuden.

 

Utbildning som syftar till att kunna lösa stridsuppgift, för enskild soldat eller i förband

benämns utbildning i strid.

 

Utbildning i strid innebär sådan verksamhet där enskild genom träning och övning

skall lära sig hantera vapen i kombination med verksamheter som t ex patrulltjänst,

försvar och anfall och som syftar till en direkt soldatutbildning.

 

Utbildningsmoment i strid bör som regel ej heller förekomma med ungdomar som

fyllt 18 år.

 

Korta och enkla utbildningsmoment i strid får dock, vid enstaka tillfällen och i

begränsad omfattning, förekomma med ungdomar som fyllt 18 år.

Exempel: posts strid, försvar av förläggning etc.

 

All stridsutbildning skall framgå av utbildningsplaner motsv och, för varje enskilt

tillfälle, godkännas av stödjande enhet ur Försvarsmakten, ex Utbildningsgrupp.

 

Avancerad stridsutbildning i förband (t ex grupps och plutons anfallsstrid, eldöverfall

etc) är inte tillåten i Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet.

 

Mina fetmarkeringar.

 

Så i teorin skulle det man säkert kunna hitta sådana moment, men det blir en snäv väg för att inte blanda ihop det med Hemvärnsförbandets strid - så antagligen bör man undvika det i största mån.

Link to comment
Share on other sites

Det var intressant info måste jag säga. :-(

 

Var har du hittat den?

 

 

I det du skrev står ju: "Utbildningsmoment i strid bör som regel ej heller förekomma med ungdomar som

fyllt 18 år."

 

 

Men på FBU:s hemsida står ju faktiskt följande: "När ungdomar fyllt 18 år och är myndiga kan alltså de som vill, delta i grundläggande utbildning i strid."

 

De två citaten motsäger ju varandra. Men din info kanske handlar om Hemvärnet och där gäller kanske andra regler än vad som står skrivet på FBU:s hemsida.

 

Och vad betyder förresten "posts strid"?

 

det vore guld värt om någon hemvärnsinstruktör eller liknande kunde ge klarhet.

Link to comment
Share on other sites

Varför skulle någon förbandschef vilja släpa runt på en ungdom som medför massa begränsningar på sin övning? Det skulle väl möjligen vara acceptabelt på en PEK/Sjv eller liknande, men då kan ungdomen ju lika gärna belasta budgeten för ungdomsverksamheten och inte för hemvärnsförbandet, dvs öva med de andra ungdomarna.

 

Möjligen skulle man kunna ha någon form av riktad rekrytering där man tar ut de mest lämpliga av de som gör sitt sista år som ungdom och låter de följa med på en bra övning där ett befäl går och guidar dem och visar upp sitt förband "in action" för att locka dem att söka dit efter vpl / HV GSU.

 

 

edit: Det jag vill komma till är alltså att även OM man teoretiskt skulle ha möjlighet att vara med på vissa övningar så varför skulle någon (annan än ungdomen och möjligen ungdomsledaren) vilja låta dem vara med?

Edited by johanp
Link to comment
Share on other sites

Det var intressant info måste jag säga. :D

 

Var har du hittat den?

 

 

I det du skrev står ju: "Utbildningsmoment i strid bör som regel ej heller förekomma med ungdomar som

fyllt 18 år."

 

 

Men på FBU:s hemsida står ju faktiskt följande: "När ungdomar fyllt 18 år och är myndiga kan alltså de som vill, delta i grundläggande utbildning i strid."

 

De två citaten motsäger ju varandra. Men din info kanske handlar om Hemvärnet och där gäller kanske andra regler än vad som står skrivet på FBU:s hemsida.

 

Och vad betyder förresten "posts strid"?

 

det vore guld värt om någon hemvärnsinstruktör eller liknande kunde ge klarhet.

 

Det är klippt från de centrala bestämmelserna för ungdomsutbildning hos Försvarsutbildarna (och HvU eftersom man följer samma bestämmelser).

 

Jag skulle inte säga att de motsäger varandra, utan att de kompletterar varandra. På hemsidan vill man antagligen inte ur rekryteringssynpunkt säga att mängden strid ska vara begränsad. Men de interna bestämmelserna säger att man ska visa återhållsamhet.

 

Posts strid antar jag att de menar olika åtgärder som du gör som t.ex. vaktpost (finns många typer av poster) som kan involvera vapenanvändande.

 

Det man vill undvika är ju grupps strid (där flera personer strider koordinerat), medan man tillåter den typ av stridsmoment som enskild soldat kan råka ut för.

 

Stridsbegräppet är ett riktigt gungfly i ungdomsverksamheten, och tolkas tämligen olika från avdelning till avdelning - tyvärr.

Link to comment
Share on other sites

Varför skulle någon förbandschef vilja släpa runt på en ungdom som medför massa begränsningar på sin övning? Det skulle väl möjligen vara acceptabelt på en PEK/Sjv eller liknande, men då kan ungdomen ju lika gärna belasta budgeten för ungdomsverksamheten och inte för hemvärnsförbandet, dvs öva med de andra ungdomarna.

 

Möjligen skulle man kunna ha någon form av riktad rekrytering där man tar ut de mest lämpliga av de som gör sitt sista år som ungdom och låter de följa med på en bra övning där ett befäl går och guidar dem och visar upp sitt förband "in action" för att locka dem att söka dit efter vpl / HV GSU.

 

 

edit: Det jag vill komma till är alltså att även OM man teoretiskt skulle ha möjlighet att vara med på vissa övningar så varför skulle någon (annan än ungdomen och möjligen ungdomsledaren) vilja låta dem vara med?

 

 

Det handlar kanske inte om vad förbandschefen eller motsvarande Vill och inte Vill. Om ungdomar över 18 har rätt att få vara med på vissa övningar som det faktiskt står att man har (se citat), så spelar det ju ingen roll vad förbandschefen vill. Har man blivit lovad att få vara med i sådana moment när man sökte till HVu/FBU så kan ju inte förbandet komma och säga i efterhand "nää, vi vill inte ha er medsläppandes på våra övningar, ni gör ingen nytta"

 

citat : "När ungdomar fyllt 18 år och är myndiga kan alltså de som vill, delta i grundläggande utbildning i strid."

Link to comment
Share on other sites

Varför skulle någon förbandschef vilja släpa runt på en ungdom som medför massa begränsningar på sin övning? Det skulle väl möjligen vara acceptabelt på en PEK/Sjv eller liknande, men då kan ungdomen ju lika gärna belasta budgeten för ungdomsverksamheten och inte för hemvärnsförbandet, dvs öva med de andra ungdomarna.

 

Möjligen skulle man kunna ha någon form av riktad rekrytering där man tar ut de mest lämpliga av de som gör sitt sista år som ungdom och låter de följa med på en bra övning där ett befäl går och guidar dem och visar upp sitt förband "in action" för att locka dem att söka dit efter vpl / HV GSU.

 

 

edit: Det jag vill komma till är alltså att även OM man teoretiskt skulle ha möjlighet att vara med på vissa övningar så varför skulle någon (annan än ungdomen och möjligen ungdomsledaren) vilja låta dem vara med?

 

 

Det handlar kanske inte om vad förbandschefen eller motsvarande Vill och inte Vill. Om ungdomar över 18 har rätt att få vara med på vissa övningar som det faktiskt står att man har (se citat), så spelar det ju ingen roll vad förbandschefen vill. Har man blivit lovad att få vara med i sådana moment när man sökte till HVu/FBU så kan ju inte förbandet komma och säga i efterhand "nää, vi vill inte ha er medsläppandes på våra övningar, ni gör ingen nytta"

 

citat : "När ungdomar fyllt 18 år och är myndiga kan alltså de som vill, delta i grundläggande utbildning i strid."

Visst kan man få vara med på stridsövningar, dock så är det magiska ordet; om man får.

 

Jag tror personligen att förbandschefer har viktigare saker att se till, tex att se till att dom som bara gör 20h får så kvalitativa övningar som möjligt än att behöva ödsla tid på att lära ungdomar utan någon direkt militärutbildning dom mest grundläggande stridsituationer vilket dom troligvist kommer att få lära sig när dom gör vpl eller Gsu-Hv.

 

Fast om du har en bra ide hur det ska lösas så lyssnar jag gärna.

 

Annars håller jag med JohanP om att man kan göra studiebesök under en övning för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som strid innebär, att det inte alltid är BHD eller BoB utan mera som att titta på en testbild.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Det handlar kanske inte om vad förbandschefen eller motsvarande Vill och inte Vill. Om ungdomar över 18 har rätt att få vara med på vissa övningar som det faktiskt står att man har (se citat), så spelar det ju ingen roll vad förbandschefen vill. Har man blivit lovad att få vara med i sådana moment när man sökte till HVu/FBU så kan ju inte förbandet komma och säga i efterhand "nää, vi vill inte ha er medsläppandes på våra övningar, ni gör ingen nytta"

 

citat : "När ungdomar fyllt 18 år och är myndiga kan alltså de som vill, delta i grundläggande utbildning i strid."

Som deltagare i något som Försvarsmakten genomför så bör du inte föreställa att du har någon "rätt". Det är förbandets väl som är i fokus, inte någon ungdoms önskan. Om förbandschefen säger nej, så är det nej, lovad eller ej.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Det handlar kanske inte om vad förbandschefen eller motsvarande Vill och inte Vill. Om ungdomar över 18 har rätt att få vara med på vissa övningar som det faktiskt står att man har (se citat), så spelar det ju ingen roll vad förbandschefen vill. Har man blivit lovad att få vara med i sådana moment när man sökte till HVu/FBU så kan ju inte förbandet komma och säga i efterhand "nää, vi vill inte ha er medsläppandes på våra övningar, ni gör ingen nytta"

citat : "När ungdomar fyllt 18 år och är myndiga kan alltså de som vill, delta i grundläggande utbildning i strid."

 

Först och främst kan det ju vara en skillnad på vem som är förbandschef och vem som är ungdomsledare och som gör löftet.

 

Sedan står det ju faktiskt att det är stridsutbildning som "ska" bedrivas - inte att den ska bedrivas tillsammans med ett Hv-förband. Det går

ju lika bra för ungdomsavdelningen (motsv) att bedriva sådan utbildning själva.

 

Själv skulle jag personligen absolut försöka få till en samverkan som fungerar bra för båda parter. Finns en del övningar som är möjliga att genomföra

för ungdomsverksamhet som är väldigt givande för ungdomarna och för den övande Hv-personalen.

 

Enklare b-styrkeuppdrag bör t.ex. inte vara ett problem för ungdomar över 18 år att genomföra. Det är ju typiskt ett sådant moment som man inte vill

använda förbandets egna personal till (eftersom de ska öva i förbandet).

Link to comment
Share on other sites

Det handlar kanske inte om vad förbandschefen eller motsvarande Vill och inte Vill. Om ungdomar över 18 har rätt att få vara med på vissa övningar som det faktiskt står att man har (se citat), så spelar det ju ingen roll vad förbandschefen vill. Har man blivit lovad att få vara med i sådana moment när man sökte till HVu/FBU så kan ju inte förbandet komma och säga i efterhand "nää, vi vill inte ha er medsläppandes på våra övningar, ni gör ingen nytta"

 

citat : "När ungdomar fyllt 18 år och är myndiga kan alltså de som vill, delta i grundläggande utbildning i strid."

Hahahahahahahaa det här var det roligaste jag har läst under min tid på detta forum.... :lala::D:D

 

Du kommer milt sagt få en chock första gången du tar på dig "grönkläder" och börjar bli en del av FM.

 

Chefens ord går före allt utom folkrätten.

 

(Förövrigt är det inte till HVförbandet du har sökt utan till ungdomsverksamheten = förbandet har inte ett dugg med dig att göra...)

Link to comment
Share on other sites

Ursäkta att mitt tidigare svar var lite kort. Fel av mig

 

Vi genomför större sjukvårdsmoment , bla trafikolyckor modell stor men även Radiotjänst med HV för en bredare sammarbetsnivå. Det genomförs också övn i motortjänst för att lära sig samt orienteringsövn och fystester.

 

// Vinceres, Instruktör

Link to comment
Share on other sites

bara för att ni kan öva med Hv betyder inte att ni får eller kommer att göra det. Det är upp till ett flertal personer att fatta beslut om detta.

 

Några individer som kan ta beslut om detta är: Förbandschefen, Övningsledaren och instruktören. Vem som helst av dessa kan säga nej och då kommer ni inte att vara med på övningen eller övningsmomenten. Jag kör i de flesta fall med nej. Enda gången jag tillåter det är att ungdomarna ska vara skademarkörer. Och ersätter då den skadade soldaten i sjukvårdskedjan. Dvs man byter "kille" i samband med att RK ska transportera den skadade.

 

Vinceres> Det heter sambandstjänst, inte radiotjänst. Radiotjänst är något helt annat...

Link to comment
Share on other sites

förlåt försökte bara förtydliga.

 

F. ö anser jag att som väl insatt i det hela tordes det vara utmärkt att samöva även med andra ungdoms avdelningar.

Det är nått jag jobbar med som kommer förhoppningsvis bli en nationell åtgärd.

 

/ Vinceres Instruktör

Edited by Vinceres
Link to comment
Share on other sites

Ok, vet att det är "chefen" som bestämmer allt, det är självklart, men jag tror inte ni förstod hela mitt resonmenag, Jag var nog otydlig.

 

Det som jag trodde var: om det på hemvärnets eller FBU:s hemsida står bestämmelser som är rickstäckande för hemvärnets/FBU ungdomsorganisation, där det står att ungdomar får vara med om de vill i stridsmoment. Så skulle de rickstäckande reglerna gälla över vad förbandet säger. Men jag fattar nu att det bestäms på lokal nivå av förbandet, om den biten.

 

Jag menar alltså inte att ungdomar på något sätt ska få bestämma själva vilka övningar de ska få delta i, eller något annat för den delen.

 

 

Då hoppas jag att jag uttryckt mig klart nog nu.

 

 

Dock roligt att du tyckte det jag skrev var så skoj, johanp. :wub:

 

För att återgå till ämnet så tycker jag att det är en väldigt bra idé att ungdomar skulle kunna få vara b-styrka eller öva för sig inom ungdomsverksamheten.

Då slipper man ju "störa" verksamheten för de i hemvärnet.

 

Ni får ursäkta en relativt färskt medlem i militära verksamheten :-P

 

är för övrigt medlem i hvu i skåne.

Edited by Mustang
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ja varför skulle inte ungdomar kunna vara med på HV övningar? Vi brukar låta våra ungdomar vara med i tex staben, koket samt med fordomsförare. Vi börjar även få ett samarbete med Insats pluton där de kan vara med på lite smått och gott. Varför uppfinna hjulet två ggr? Nej ett större samarbete hade gynnat hela HV med ungdom. Men BDG har tagit ett beslut om att ungdomar inte får vara med i strid och då är det så.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Inom KRAG deltar ungdomar bara som signalister skademarkörer o i koket. Det viktigaste lärdomen vi som u-ledare har lärt oss är om ingen u-ledare finns i närheten o kontrollera så har en del hv män/kvinnor lätt att lasta på ungdomarna för stora/svåra uppgifter för dom tror att ungdomarna får göra allt.

Ingen ungdom säger ju nej till någon kul eller hur..

Kom på en ungdom stå med stridsväst, hjälm och ak4B o han höll på o kontrollera inpassering på ett objekt. Gissa om nackhåret reste sej. Det blev ett samtal med ungdomen o chefen på plats.

Link to comment
Share on other sites

Tro det är ganska tvetydigt, för vad jag vet (har både sett och hört) så får man som över 18 år söka, och om man har tur får man delta under utbildningsgruppens regi i stridsutbildning så som MOUT (SIB), även försvar av förläggning och ipr allt som har med strid att göra.

 

Enligt mig så är ju ungdomar med på en övning ett måste, tyvär så finns det ibland dessa högre upp i lednignen (HV ledningen) som direkt hugger och anser att ungdomar ska inte vara där och buttanblä, folk måste börja se det positiva, och se ungdomarna som en resurs istället för att dömma ut dom, om dom får vara med och göra något roligt så kommer dom förhoppningsvis tillbaka efter några år.

Link to comment
Share on other sites

Roligt ja.. Men det går att göra roliga saker utan att bryta mot de förordningar som finns vad gäller ungdommars stridsutbildning! Jag anser att man ska ta väldigt allvarligt på de regler som finns, om vi vill kunna fortsätta att bedriva ungdomsutbildning. Sedan ska man nog inte anta att vissa personer inom FM själva har ordning på de regler som styr den här verksamheten.

Link to comment
Share on other sites

Vad är tvetydigt?

 

FFS:1995:20

12 § Utbildning i strid får genomföras med den som har fyllt 18 år.

 

Givetvis skall detta faktum vägas mot syftet med verksamheten, men i sak är det rätt att alla över 18 år får delta i stridsutbildning.

Link to comment
Share on other sites

Vad är tvetydigt?

 

FFS:1995:20

12 § Utbildning i strid får genomföras med den som har fyllt 18 år.

 

Givetvis skall detta faktum vägas mot syftet med verksamheten, men i sak är det rätt att alla över 18 år får delta i stridsutbildning.

 

Lite beroende på var man läser så kan man skåda dels det du citerat, läser man någon annanstans ja då står det "utbildning i strid bör som regel ej utföras, eller hur det stod ordagrant.

Tvetydigt ja, man får ju leta om man ska hitta där det står exakt vad som gäller, men som "regel" bör ju 12§ gälla då det är en fastställd förordning.

Link to comment
Share on other sites

Ja, men all ungdomsutbildning skall bedrivas enligt Försvarsutbildarnas utbildningsanvisningar. Vilket bl.a. säger att utbildning i strid ska bredrivas med måtta (samt begränsningar i vilken typ av strid som får övas).

 

HANDBOK FÖRSVARSUTBILDARNA 2.3.12.2

Utbildningsmoment i strid bör som regel ej heller förekomma med ungdomar som

fyllt 18 år.

Link to comment
Share on other sites

Ja, men all ungdomsutbildning skall bedrivas enligt Försvarsutbildarnas utbildningsanvisningar. Vilket bl.a. säger att utbildning i strid ska bredrivas med måtta (samt begränsningar i vilken typ av strid som får övas).

 

HANDBOK FÖRSVARSUTBILDARNA 2.3.12.2

Utbildningsmoment i strid bör som regel ej heller förekomma med ungdomar som

fyllt 18 år.

 

Men då är det mera en definitionsfråga än en fasställd regel?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...