Jump to content

Skyddsvakt och polis


Recommended Posts

Jag har en hemvärnssoldat som är nyexaminerad polis. Hur fungerar det rent juridiskt om han deltar i någon skarp verksamhet som skyddsvakt. Soldaten är ju polis 24/7, men står han som skyddsvakt, har han automatiskt polismans befogenheter då, eller hur ser man på den dubbla rollen polis/militär. Han är ju även utbildad MP som grädde på moset...

 

/Koskela

Link to comment
Share on other sites

Jag har en hemvärnssoldat som är nyexaminerad polis. Hur fungerar det rent juridiskt om han deltar i någon skarp verksamhet som skyddsvakt. Soldaten är ju polis 24/7, men står han som skyddsvakt, har han automatiskt polismans befogenheter då, eller hur ser man på den dubbla rollen polis/militär. Han är ju även utbildad MP som grädde på moset...

 

/Koskela

OM han är i sitt polisdistrikt så har han skyldighet att ingripa vid brott, annars har han rättighet att göra det. Iom det så borde man utläsa att han har polismans befogenhet även om han är i HV-uniform. Han måste då tydliggöra för ev. bus att han är polis.

 

Men jag tycker att det kan vara lite olyckligt med "dubbla befattningar" så som detta. Även om det är tydligt för honom så kan det vara besvärligt för andra att hålla rätt på om vederbörande är polis eller militär.

Vad säger LOA?

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Han vore väl suverän att ha som VB? =)

Annars är jag lite lur på att han nog behöver ett skyddsvakts förordnande oavsett vad han är i det civila om han nu ska gå som skyddsvakt.

En polis är aldrig helt civil, åtminstone inte inom eget distrikt, där denne har befogenheter.

Därmed torde ett skyddsvaktsförodnande vara onödigt, så tillvida att skyddsvaktstjänsten bedrivs inom eget polisdistrikt.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Vi diskuterade detta under gårdagen, därav min frågeställning. Genom att han är numera polis är ju vissa arbeten stängada för honom, till exempel kan han inte längre arbeta varken som dörrvakt eller väktare. Orsaken till detta är att han som dörrvakt kan han aldrig stödja sig på sina befogenheter som polis, då den har s.a.s. en over-ride funktion. Dessutom kan det bli en intressekonflikt.

 

Vi kom i alla fall fram till att detta är ett lyxproblem... :)

 

 

/Koskela

Link to comment
Share on other sites

[

Vad säger LOA?

 

/K

jag antar att du menar Lagen om Offentliga Anställningar. men både polis och HV är ju

statliga anställningar eller uppdrag så arbetsgivaren är densamma.

när jag läste LOA senast, ett par år sedan medges, så kan jag inte påminna mig

om att det ens nämndes som eventuell intressekonflikt.

Link to comment
Share on other sites

Hmm:

En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

 

Sedan hur tillämpningen skulle ses i detta fall överlåter jag åt någon annan.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

En polis är aldrig helt civil, åtminstone inte inom eget distrikt, där denne har befogenheter.

Därmed torde ett skyddsvaktsförodnande vara onödigt, så tillvida att skyddsvaktstjänsten bedrivs inom eget polisdistrikt.

 

/K

Stämmer verkligen detta? Alltså angående distriktet?

Link to comment
Share on other sites

Hmm:
En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

 

Sedan hur tillämpningen skulle ses i detta fall överlåter jag åt någon annan.

 

/K

jag tror att det är en presumption att annan statlig verksamhet inte avses utan t ex

att skatteverkets anställda skall inte bedriva revisionsbyrå vid sidan av.

staten som lagstiftare har nog åsikten att staten som exekutiv makt är en

verksamhet som är ok.

 

polis vs skyddsvakt är ju inte sådant som skadar myndighets anseende utan

det är en fråga om vilket lagstöd soldaten skall luta sig på.

grundtanken är väl att poliser är krigsplacerade så frågan om de skall vara

militära skyddsvakter kom inte upp elelr föll mellan stolarna.

Link to comment
Share on other sites

Kan en polisman vara skyddsvakt?

Bevakning av skyddsobjekt

 

9 § För bevakning av skyddsobjekt får anlitas polismän, militärpersonal eller annan särskilt utsedd personal.

 

Den som bevakar ett skyddsobjekt och inte är polisman benämns skyddsvakt.

Link to comment
Share on other sites

En polis är aldrig helt civil, åtminstone inte inom eget distrikt, där denne har befogenheter.

Därmed torde ett skyddsvaktsförodnande vara onödigt, så tillvida att skyddsvaktstjänsten bedrivs inom eget polisdistrikt.

 

/K

Stämmer verkligen detta? Alltså angående distriktet?

En polis har med sig befogenheterna i hela landet. Däremot är ingripandeskyldigheten begränsad till det egna distriktet. Rätt att ingripa har man alltså överallt. En annan sak att tänka på är att rapporteringsskyldigheten som en polisman har inte är begränsad geografiskt. Om en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal är han skyldig att rapportera detta till sin förman.

 

Mitt tips är att soldaten kollar upp detta med sin chef/arbetsgivare. Kan vara läge att pröva om skarp skyddsvaktstjänst inom HV är en lämplig och godkänd bisyssla. Jag vet inte jur det ligger till med det, men det kan ju inte vara någon unik situation. Praxis borde finnas.

Link to comment
Share on other sites

Delikat problem. Varför överhuvudtaget använda honom som skyddsvakt? Använd honom istället som MP. Då har han ju polismans befogenhet så länge han är inom sitt juridiska område dvs området han har rätt att agera som MP och det fastställs av förbandschefen. När det står i skyddslagen att polisman ska tillkallas så är det en polis i tjänst man kallar på även om det står 10 poliser brevid som har ledigt just då. Skillnaden mellan civila och en polis är att om han ser något brott som begås på hans fritid är han skyldig att ingripa men en civil person kan blunda. Moralisk fråga. Alla kan ingripa vid ett brott som lägst ger fängelse och då åberopar man envarsgripande.

Link to comment
Share on other sites

Delikat problem. Varför överhuvudtaget använda honom som skyddsvakt? Använd honom istället som MP. Då har han ju polismans befogenhet så länge han är inom sitt juridiska område dvs området han har rätt att agera som MP och det fastställs av förbandschefen. När det står i skyddslagen att polisman ska tillkallas så är det en polis i tjänst man kallar på även om det står 10 poliser brevid som har ledigt just då. Skillnaden mellan civila och en polis är att om han ser något brott som begås på hans fritid är han skyldig att ingripa men en civil person kan blunda. Moralisk fråga. Alla kan ingripa vid ett brott som lägst ger fängelse och då åberopar man envarsgripande.

 

Varför MP när han är Polis?

Det enda rätta borde vara att han agerar och är uniformerad som Polis vid skyddsobjekt när han rent defacto är Polis.

Link to comment
Share on other sites

Delikat problem. Varför överhuvudtaget använda honom som skyddsvakt? Använd honom istället som MP. Då har han ju polismans befogenhet så länge han är inom sitt juridiska område dvs området han har rätt att agera som MP och det fastställs av förbandschefen. När det står i skyddslagen att polisman ska tillkallas så är det en polis i tjänst man kallar på även om det står 10 poliser brevid som har ledigt just då. Skillnaden mellan civila och en polis är att om han ser något brott som begås på hans fritid är han skyldig att ingripa men en civil person kan blunda. Moralisk fråga. Alla kan ingripa vid ett brott som lägst ger fängelse och då åberopar man envarsgripande.

 

Varför MP när han är Polis?

Det enda rätta borde vara att han agerar och är uniformerad som Polis vid skyddsobjekt när han rent defacto är Polis.

Skulle han inte då vara direkt underställd sin polischef och då ha andra arbetsuppgifter om han är i tjänst? Om han agerar i form av polisman så lyder han väl inte under HV?

Link to comment
Share on other sites

Det finns säkert jättedetaljerade lagar och förordningar om hur det egentligen är. Tycker de hade varit smidigt att vara skyddsvakt i gröna kläder och polis i blåa. Det är väl mindre besvärligt att ringa den lokala polisen och be dom skicka en patrull.

 

 

...men jag har ju inte gjort GU så vad vet jag ;-)

Edited by siros
Link to comment
Share on other sites

quote Mellquist "Alla kan ingripa vid ett brott som lägst ger fängelse och då åberopar man envarsgripande"

 

jag har fått lära mig, jag går på en utbildning på gymnasienivå där vi träffar olika uniformerade yrken(däribland polis, militär, även dörrvakt), och då sade polisen och min lärare att envarsgripande gäller bara om två års fängelse finns med i straffskalan(varför vet jag inte, men så sade de, kan kolla upp det idag). då kan en privatperson hålla kvar den misstänkte.

 

alla brott under det kan man ingripa och avvärja men du får inte hålla kvar personen, det är olagligt frihetsberövande(eller dyl.). om däremot, personen blir agressiv, hotar dig, slår mot dig, så får du använda självförsvar, OBS, krångligt, typ får slå mot attackeraren så länge hans slag pågår, altså, slå om man blir slagen. inte bli slagen och sedan ge igen, lite otydligt jag vet, men ha överseende.

 

Hoppas jag tillförde ngt ;-)

Link to comment
Share on other sites

quote Mellquist "Alla kan ingripa vid ett brott som lägst ger fängelse och då åberopar man envarsgripande"

 

jag har fått lära mig, jag går på en utbildning på gymnasienivå där vi träffar olika uniformerade yrken(däribland polis, militär, även dörrvakt), och då sade polisen och min lärare att envarsgripande gäller bara om två års fängelse finns med i straffskalan(varför vet jag inte, men så sade de, kan kolla upp det idag). då kan en privatperson hålla kvar den misstänkte.

 

alla brott under det kan man ingripa och avvärja men du får inte hålla kvar personen, det är olagligt frihetsberövande(eller dyl.). om däremot, personen blir agressiv, hotar dig, slår mot dig, så får du använda självförsvar, OBS, krångligt, typ får slå mot attackeraren så länge hans slag pågår, altså, slå om man blir slagen. inte bli slagen och sedan ge igen, lite otydligt jag vet, men ha överseende.

 

Hoppas jag tillförde ngt :rockon:

 

Nu var ju de lite fel.. Det är alla brott med fängelse på straffskalan, och det är typ alla brott utom olaga intrång (vill jag minnas ;-) ).

Hur skulle isåfall väktare kunna gripa snattare om det inte var så?

 

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic=20393&st=0

 

Och givetvis..

Nödvärnsrätten

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic...hl=nödvärnsrätt

Link to comment
Share on other sites

Nu var ju de lite fel.. Det är alla brott med fängelse på straffskalan, och det är typ alla brott utom olaga intrång (vill jag minnas ;-) ).

Hur skulle isåfall väktare kunna gripa snattare om det inte var så?

 

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic=20393&st=0

 

Och givetvis..

Nödvärnsrätten

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic...hl=nödvärnsrätt

 

Nja, snatteri är inte fängelse på straffskalan. Däremot så kan man gripa personen för stöld och så är det upp till rätten att avgöra om personen i fråga gjort sig skyldig till stöld eller snatteri. Samma sak gäller åverkan gentemot skadegörelse, då åverkan inte heller har fängelse på straffskalan medan skadegörelse har det.

 

Man stödjer sig då på Rb 24:7§ Envarsgripande. Det som gäller är att man kan gripa och kvarhålla en person som gjort sig skyldig till ett brott på bar gärning och som har lägst fängelse på straffskalan. Samt efterlysta personer.

 

Var ett tag sedan jag gjorde min väktarutbildning och skyddsvaktsutbildning men det ska stämma =)

Link to comment
Share on other sites

Envarsgripande gäller på bar gärning eller flyende fot. Gränsdragningen för "flyende" fot får man se från gång till gång.

 

I regel, ingrip direkt om man misstänker brott. Ska man börja fundera på straffskalor och annat ovidkommande för tillfället så hinner buset ta en kopp kaffe innan han/hon långsamt går från platsen medan du funderar på om brottet kan ge fängelse eller inte.

 

Förövrigt för att återgå till topicen anser jag att problemet är ett ickeproblem då polisen ifråga har betydligt större befogenheter än gemene skyddsvakt och därigenom kan/skall agera som polis vid ett ev ingripande vid skyddsobjektet.

Edited by Born
Link to comment
Share on other sites

Förövrigt för att återgå till topicen anser jag att problemet är ett ickeproblem då polisen ifråga har betydligt större befogenheter än gemene skyddsvakt och därigenom kan/skall agera som polis vid ett ev ingripande vid skyddsobjektet.

 

Skyddsvakten har vissa befogenheter att verka som inte polismannen har. Tillexempel får ju denne genomsöka en bil, utan misstanke om brott om den befinner sig på skyddsobjektet. Då växlar man mellan att vara polisman (på fritiden) till skyddsvakt genom agerandet. Hur skall man ställa sig till en sådan situation?

 

För övrigt håller man tydligen på med att göra en genomgripande förändring av skyddsvaktsutbildningen.

http://www.hvss.mil.se/index.php?lang=S&am...ws&id=35659

 

/Koskela

Link to comment
Share on other sites

Nu var ju de lite fel.. Det är alla brott med fängelse på straffskalan, och det är typ alla brott utom olaga intrång (vill jag minnas ;-) ).

Hur skulle isåfall väktare kunna gripa snattare om det inte var så?

 

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic=20393&st=0

 

Och givetvis..

Nödvärnsrätten

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic...hl=nödvärnsrätt

 

Nja, snatteri är inte fängelse på straffskalan. Däremot så kan man gripa personen för stöld och så är det upp till rätten att avgöra om personen i fråga gjort sig skyldig till stöld eller snatteri. Samma sak gäller åverkan gentemot skadegörelse, då åverkan inte heller har fängelse på straffskalan medan skadegörelse har det.

 

Man stödjer sig då på Rb 24:7§ Envarsgripande. Det som gäller är att man kan gripa och kvarhålla en person som gjort sig skyldig till ett brott på bar gärning och som har lägst fängelse på straffskalan. Samt efterlysta personer.

 

Var ett tag sedan jag gjorde min väktarutbildning och skyddsvaktsutbildning men det ska stämma =)

 

Min fetmarkering ovan.

 

Det räcker att det finns fängelse i straffskalan, inte lägst fängelse. I övrigt se Borns tillägg.

Link to comment
Share on other sites

Snatteri har fängelse på straffskalan.

 

När det gäller själva huvudfrågeställningen... En skyddsvakt har relativt begränsade befogenheter, som är hyfsat lätta för allmänheten att hålla koll på. Det jag eventuellt kan se som ett problem är om en polisman står i militär uniform med skyddsvaktsarmbindel och helt plötsligt beslutar sig för att vidta en tjänsteåtgärd som kräver polismans befogenhet. I såna fall måste ju den personen vara väldigt noga med att identifiera sig som polis. I annat fall skulle ju den som blev utsatt för åtgärden eventuellt kunna vara berättigad att dra slutsatsen att han blir utsatt för ett brottsligt angrepp (t.ex. ofredande eller olaga frihetsberövande) och iaf. tekniskt sett ha rätt till (putativt) nödvärn mot vaktposten ifråga. Klart obra om ens den teoretiska möjligheten finns, även om det givetvis i rätten skulle bli en bevisfråga med sannolik övervikt till vaktpostens/polismannens fördel...

 

Koskela: Det är enligt 11 § skyddslagen "den som bevakar ett skyddsobjekt" som får besluta om kroppsvisitation, genomsökning av fordon, m.m. för bevakningsuppgiftens lösande, alltså oavsett om vederbörande är "polisman, militär personal eller annan särskilt utsedd personal" såsom anges i 9 §.

Edited by LeadHead
Link to comment
Share on other sites

Förövrigt för att återgå till topicen anser jag att problemet är ett ickeproblem då polisen ifråga har betydligt större befogenheter än gemene skyddsvakt och därigenom kan/skall agera som polis vid ett ev ingripande vid skyddsobjektet.

 

Skyddsvakten har vissa befogenheter att verka som inte polismannen har. Tillexempel får ju denne genomsöka en bil, utan misstanke om brott om den befinner sig på skyddsobjektet. Då växlar man mellan att vara polisman (på fritiden) till skyddsvakt genom agerandet. Hur skall man ställa sig till en sådan situation?

 

För övrigt håller man tydligen på med att göra en genomgripande förändring av skyddsvaktsutbildningen.

http://www.hvss.mil.se/index.php?lang=S&am...ws&id=35659

 

/Koskela

 

I det fallet så agerar han som skyddsvakt. Enkelt. man hoppar bara mellan olika lagrum, det gör poliser dagligen och iprincip vid varje ingripande. Så vill han stödja sitt ingripande enligt polislagen eller skyddsvakts(förordningen?) så är det mig veterligen inga problem.

Helt enkelt en skyddsvakt med allt vad det innebär, men med skyldigheter (om han/hon befinner sig i sitt län motsv) och befogenheter som polisman.

 

Ser inga händelser där dessa roller kan krocka och bli negativt på något sätt.

Link to comment
Share on other sites

Nu var ju de lite fel.. Det är alla brott med fängelse på straffskalan, och det är typ alla brott utom olaga intrång (vill jag minnas :happy: ).

Hur skulle isåfall väktare kunna gripa snattare om det inte var så?

 

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic=20393&st=0

 

Och givetvis..

Nödvärnsrätten

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic...hl=nödvärnsrätt

 

Nja, snatteri är inte fängelse på straffskalan. Däremot så kan man gripa personen för stöld och så är det upp till rätten att avgöra om personen i fråga gjort sig skyldig till stöld eller snatteri. Samma sak gäller åverkan gentemot skadegörelse, då åverkan inte heller har fängelse på straffskalan medan skadegörelse har det.

 

Man stödjer sig då på Rb 24:7§ Envarsgripande. Det som gäller är att man kan gripa och kvarhålla en person som gjort sig skyldig till ett brott på bar gärning och som har lägst fängelse på straffskalan. Samt efterlysta personer.

 

Var ett tag sedan jag gjorde min väktarutbildning och skyddsvaktsutbildning men det ska stämma =)

 

Snatteri = Stöld till ett värde <800 kr

Stöld = Stöld större eller lika med 800 kr

Link to comment
Share on other sites

Nu var ju de lite fel.. Det är alla brott med fängelse på straffskalan, och det är typ alla brott utom olaga intrång (vill jag minnas :rockon: ).

Hur skulle isåfall väktare kunna gripa snattare om det inte var så?

 

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic=20393&st=0

 

Och givetvis..

Nödvärnsrätten

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic...hl=nödvärnsrätt

 

Nja, snatteri är inte fängelse på straffskalan. Däremot så kan man gripa personen för stöld och så är det upp till rätten att avgöra om personen i fråga gjort sig skyldig till stöld eller snatteri. Samma sak gäller åverkan gentemot skadegörelse, då åverkan inte heller har fängelse på straffskalan medan skadegörelse har det.

 

Man stödjer sig då på Rb 24:7§ Envarsgripande. Det som gäller är att man kan gripa och kvarhålla en person som gjort sig skyldig till ett brott på bar gärning och som har lägst fängelse på straffskalan. Samt efterlysta personer.

 

Var ett tag sedan jag gjorde min väktarutbildning och skyddsvaktsutbildning men det ska stämma =)

 

Ditt resonemang innebär att den som gjorde ett envarsgripande skulle riskera att själv dömas för ett olaga frihetsberövande i de fall rätten fann att det var fråga om snatteri...

 

Studera 8:2 Brb och jämför med 24:7 2 st RB så ser du att envarsgripande är möjligt vid snatteri. Däremot inte vid ringa fall av skadegörelse (åverkan), förargelseväckande beteende etc.

Link to comment
Share on other sites

Nu var ju de lite fel.. Det är alla brott med fängelse på straffskalan, och det är typ alla brott utom olaga intrång (vill jag minnas :rockon: ).

Hur skulle isåfall väktare kunna gripa snattare om det inte var så?

 

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic=20393&st=0

 

Och givetvis..

Nödvärnsrätten

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic...hl=nödvärnsrätt

 

Nja, snatteri är inte fängelse på straffskalan. Däremot så kan man gripa personen för stöld och så är det upp till rätten att avgöra om personen i fråga gjort sig skyldig till stöld eller snatteri. Samma sak gäller åverkan gentemot skadegörelse, då åverkan inte heller har fängelse på straffskalan medan skadegörelse har det.

 

Man stödjer sig då på Rb 24:7§ Envarsgripande. Det som gäller är att man kan gripa och kvarhålla en person som gjort sig skyldig till ett brott på bar gärning och som har lägst fängelse på straffskalan. Samt efterlysta personer.

 

Var ett tag sedan jag gjorde min väktarutbildning och skyddsvaktsutbildning men det ska stämma =)

 

Min fetmarkering ovan.

 

Det räcker att det finns fängelse i straffskalan, inte lägst fängelse. I övrigt se Borns tillägg.

 

Ber om ursäkt för min mycket dåliga formulering, det var givetvis det jag menade :Malaj:

Link to comment
Share on other sites

Skyddsvakten har vissa befogenheter att verka som inte polismannen har. Tillexempel får ju denne genomsöka en bil, utan misstanke om brott om den befinner sig på skyddsobjektet. Då växlar man mellan att vara polisman (på fritiden) till skyddsvakt genom agerandet. Hur skall man ställa sig till en sådan situation?

Exakt vilka befogenheter är detta?

Kan en polisman vara skyddsvakt?
Bevakning av skyddsobjekt

 

9 § För bevakning av skyddsobjekt får anlitas polismän, militärpersonal eller annan särskilt utsedd personal.

 

Den som bevakar ett skyddsobjekt och inte är polisman benämns skyddsvakt.

Är man polis, är man polis 24/7. Och bevakar han ett skyddsobjekt gör han det som polisman och inte skyddsvakt. Det betyder även att han enligt §17 har att pröva:

17 § Ett tillfälligt omhändertagande, gripande eller beslag som har genomförts av en skyddsvakt skall omedelbart anmälas till en polisman. Beslagtagen egendom skall överlämnas till polismannen. Polismannen skall genast pröva om åtgärden skall bestå.

 

En polisman som bevakar ett objekt enligt 1990:217 har samma befogenheter som en militär skyddsvakt.

(...)

När det gäller själva huvudfrågeställningen... En skyddsvakt har relativt begränsade befogenheter, som är hyfsat lätta för allmänheten att hålla koll på. Det jag eventuellt kan se som ett problem är om en polisman står i militär uniform med skyddsvaktsarmbindel och helt plötsligt beslutar sig för att vidta en tjänsteåtgärd som kräver polismans befogenhet. I såna fall måste ju den personen vara väldigt noga med att identifiera sig som polis. I annat fall skulle ju den som blev utsatt för åtgärden eventuellt kunna vara berättigad att dra slutsatsen att han blir utsatt för ett brottsligt angrepp (t.ex. ofredande eller olaga frihetsberövande) och iaf. tekniskt sett ha rätt till (putativt) nödvärn mot vaktposten ifråga. Klart obra om ens den teoretiska möjligheten finns, även om det givetvis i rätten skulle bli en bevisfråga med sannolik övervikt till vaktpostens/polismannens fördel...

(...)

Bra kommentar!

 

I övrigt så är det väldigt mycket spekulationer i denna tråden just nu.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...