Jump to content

Övervåld+poliser


JTS

Recommended Posts

Flyttar mitt inlägg från Rutkowski patrol-tråden hit för att jag gärna vill veta hur det ligger till med detta.

 

 

 

 

Oavsett hur man väljer att gå tillväga i framtiden har man redan med dagens lagstiftning alltid, alltid, alltid såväl möjligheten som skyldigheten att ingripa med fasthet mot vilken grupp människor som helst som använder övervåld eller fel metoder vid ett ingripande.

Hur är det med detta egentligen.

 

Jag har fått lära mig att nödvärnsrätten INTE gäller om jag blir utsatt för våld av en polis. Inte ens om jag anser att han utsätter mig för övervåld.

Jag får alltså inte använda våld tillbaka och kalla det för nödvärn.

 

Trodde jag.

 

 

Hur lyder formuleringen som styr upp detta?

 

 

 

Edit: Detta skulle ju ge våra stenkastande vänner möjligheten att "ingripa med fasthet" mot poliser på ett lagligt sätt så fort de känner sig utsatta för övervåld eller när polisen "provocerar" dem............................?

 

 

 

 

 

Edit 2: Vafan, den skulle ju ligga i markan.......... Nåja, den hamnar väl där så småningom.

 

*Hjälpte tråden att "hamna" i markan. :banana

/Ing.

Link to comment
Share on other sites

Jag har fått lära mig att nödvärnsrätten INTE gäller om jag blir utsatt för våld av en polis. Inte ens om jag anser att han utsätter mig för övervåld.

Jag får alltså inte använda våld tillbaka och kalla det för nödvärn.

 

Trodde jag.

 

Hur lyder formuleringen som styr upp detta?

 

Edit: Detta skulle ju ge våra stenkastande vänner möjligheten att "ingripa med fasthet" mot poliser på ett lagligt sätt så fort de känner sig utsatta för övervåld eller när polisen "provocerar" dem............................?

jag skulle utan att ha läst hela boken tippa på att man inte kan hävda nödvärn då polisen använder våld med lagstöd, dvs inte spöar en bara därför att det är kul.

 

fast det är en hårfin gräns i vissa fall, dock inte i demonstrationer eller folkmassan då polisen tagit beslut om skingring av folket eller vad det nu heter på fackspråk eftersom alla då skall bort, oavsett om man är snäll o bara var där för att dansa eller inte.

Link to comment
Share on other sites

Jag har fått lära mig att nödvärnsrätten INTE gäller om jag blir utsatt för våld av en polis.

 

Det är pricis vad jag har fått lära mig också.

Kanske har missupfattat allt, men som jag "tror" att det är genom vad jag har fått lära mig så gäller det även skyddsvakter och t ex ordningsvakter.

Men jag kan ha fel, vet ju i andra fall att mina läromästare haft fel i vissa fall.

 

Tex om Olle blir utkastad från krogen av en OV och denna använder lite övervåld, kanske knuffar Olle eller Smäller till honom på axeln (Har sett nån OV göra så på krogen) Då får Olle inte göra så mycket mer än anmäla detta när han kommer hem eller vad det nu kan vara. Skulle nödvärnsrätten gälla dessa också, så är jag övertygad om att vi skulle få se många fler fall där poliser och olika typer av vakter blir på pucklade. Men sen kan det vara så att alämenheten inte vet detta. Ja, då får vi hoppas att det så förblir. Annars kommer alla fall när man blir utkasstad från krogen eller tagen i fyllan av polisen att vara "övervåld". Och då resultera i mer våld från någon av parterna.

 

Men, nu är jag långt ifrån säker. Är dock vad jag har fått höra när man haft genomgångar om just nödvärn. Låter Forumets Poliser komma med det slutgillitga!

 

//J

Link to comment
Share on other sites

Allt våld som polismannen/tjänstemannen utövat är försvarligt tills domstol säger annat.

Det är ett uttalande som hjälper föga ;)

 

Du får bruka våld i nädvärn mot polis om du skäligen uppfattar det (subjektivt) att polisen inte har rätt att gripa dig eller vad det nu är han gör.

 

Det kan ju faktiskt finnas situationer när polisen inte har rätt att bruka våld. Det kan vara en polis som brukar övervåld eller som försöker gripa dig helt utan anledning. Det kan vara så att polisen nyttjar övervåld mot någon och du kan då nyttjade den utsattes nödvärnsrätt för att hjälpa denne.

 

Men det krävs nog ganska mycket övertygande argumenterande och bevisning för att få domstolen att acceptera att du hade rätt till nödvärn för i 99,99% av fallen har ju polisen rätt att bruka våld och då har du inte rätt till nödvärn.

 

Eller har jag missförstått något?

 

Uttern

Link to comment
Share on other sites

@Uttern: Jag repeterar - När övergår våldet till övervåld? Även om du som vanlig Svensson ser personen Xerxes bli nerklubbad av Harra Haffa med hjälp av en telefonstolpe, kan du inte säga att Xerxes blivit utsatt för ÖV. Du vet t.ex. inte vad som föranlett "uppsträckningen" (Xerxes gjorde parkeringsplats av 18 villakvarter med en Scud-robot, tog en springnota från fiket...), o.s.v.. Det är upp till Tingsrätten att avgöra.

Du får bruka våld i nädvärn mot polis om du skäligen uppfattar det (subjektivt) att polisen inte har rätt att gripa dig eller vad det nu är han gör.

Var i lagboken finner du stöd i detta? Varför blir då bus dagligen dömda för våldsamt motstånd/våld mot tjänsteman? Klart som korvspad att Pundar-Knut med 3 promille inte alls delar Harry Haffa´s värderingar om vad man får och inte får göra..?

Link to comment
Share on other sites

Det är riktigt att det är domstolarna som i slutändan som avgör, om det blir en tvist (i detta fall åtal) men det finns lag, praxis och doktrin att gå efter för att skapa sig en uppfattning om var gränsen går.

 

Det finns en risk att gemene man inte skulle våga använda sig av nödvärn om han har lärt sig att det är "domstolen som avgör".

 

Om du är i stånd att förhindra att x skickar en Scudrobot mot ett villakvarter så får du använda mycket nödvärn, ja kanske t o m döda x om detta är nödvändigt för att förhindra att x skickar iväg roboten. Det spelar i detta exempel ingen roll om x är polis eller inte. Det är ju uppenbart att han överskrider sin befogenhet som polis, eller hur?

 

Det är den som är utsatt som ska bedöma om det är läge för nödvärn eller inte och det är massor av parametrar som inverkar. Om en polis är inblandad är det normalt troligen så att denne har rätt att bruka våld. Men det kan finnas situationer när det inte är så. Så jag vänder mig alltså mot uttalandet att det ALDRIG kan föreligga nödvärnsrätt mot en polis.

 

Det finns en utmärkt tråd om nödvärn så vi kanske inte ska dra detta för långt? Vi kanske blir ertappade av Blå-gul snart 8-/

 

 

Uttern

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star

Rätt till nödvärn föreligger mot brottligt angrepp mot person/egendom. Så bara du kan bevisa att polisen uppförst sig brottsligt - alt. att du med fog uppfattade deras handlingar som brottsliga - så kan du få en nödvärns-invändning godkänd.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Polislagen 10§13:

 

Bestämmelserna om nödvärn och nöd i 24 kap. brottsbalken

gäller alla medborgare, således även polismän. Rätten att

använda våld i nödvärn går något längre än rätten att bruka

våld enligt polislagen, enligt vilken en polisman får använda

våld bara i den mån det är försvarligt. Om en polisman

använder ett våld som är inte är ”försvarligt” enligt polisagen,

kan detta ändå vara rättsenligt, under förutsättning att

våldsanvändningen inte är” uppenbart oförsvarlig” enligt

bestämmelserna om nödvärn. Med hänsyn till att det ställs

högre krav på en polisman än andra, bör dock skillnaden i

toleransnivå mellan de båda reglerna inte överbetonas.

 

Detta tolkar jag som att om en polis utövar oförsvarligt våld så kan det vara rättsenligt dvs. nödvärn får ej brukas för att avbryta det.

Om polisen utövar uppenbart oförsvarligt våld, så får nödvärnsrätten åberopas för att avbryta det.

 

 

Kommentarer?

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star
Polislagen 10§13:

 

Bestämmelserna om nödvärn och nöd i 24 kap. brottsbalken

gäller alla medborgare, således även polismän. Rätten att

använda våld i nödvärn går något längre än rätten att bruka

våld enligt polislagen, enligt vilken en polisman får använda

våld bara i den mån det är försvarligt. Om en polisman

använder ett våld som är inte är ”försvarligt” enligt polisagen,

kan detta ändå vara rättsenligt, under förutsättning att

våldsanvändningen inte är” uppenbart oförsvarlig” enligt

bestämmelserna om nödvärn. Med hänsyn till att det ställs

högre krav på en polisman än andra, bör dock skillnaden i

toleransnivå mellan de båda reglerna inte överbetonas.

 

Detta tolkar jag som att om en polis utövar oförsvarligt våld så kan det vara rättsenligt dvs. nödvärn får ej brukas för att avbryta det.

Om polisen utövar uppenbart oförsvarligt våld, så får nödvärnsrätten åberopas för att avbryta det.

 

 

Kommentarer?

 

Nej Jake, jag tror du tolkar det fel. Stycket du citerar nämner inte alls person(er) som blir (an)gripen av en polis. Det handlar enbart om vad poliser får göra.

 

Det stycket du citerar säger att polislagen ger den enskilda polisen färre rättigheter än nödvärn. Men eftersom nödvärnsrätten omfattar även poliser kan det vara så att även om polismannen gjort mer än vad polislagen tillåter så kan att han/hon undslippa ansvar eftersom det kan falla under nödvärn.

 

Polislagen säger att en polisman enbart får använda våld som är "försvarligt" medan nödvärnsrätten säger att han/hon får använda våld som inte är "uppenbart oförsvarligt"... d.v.s. att nödvärnsrätten ger en person rätt att använda mer våld än vad polislagen säger. Men(!)... för att du skall få använda nödvärnet högre grav av våld så måste det föreligga en nödvärnssituation.

 

Omvänt gäller också: om en nödvärnssituation föreligger, då är en polis inte begränsad av polislagen utan får använda nödvärnets högre grad av våld.

 

Noteras bör följande: ansvar utdöms enskilt och bedöms från person till person. Så i en situation där det uppstått gruff mellan två personer så kan det mycket väl vara så att båda döms för händelsen. Eller att båda slipper ansvar för den. Att en person slipper/ej slipper ansvar för en händelse är ingen som helst garanti för att den andra personen råkar ut för det omvända.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

:lol:

Med nästan 100 % säkerhet vill jag påstå att den som ingriper mot poliser eller OV som med laga stöd skall gripa eller annars omhänderta någon kommer att anmälas för främjande av flykt, hot eller våld/våldsamt motstånd mot tjänsteman, eller liknande lagar som används i dessa fall.

 

Jag påstår att du som privatperson har ytterst små marginaler att kunna hävda i en rättegång att du använde nödvärn för att rädda någon som grips av polis. De fallen som man skulle kunna hävda detta i torde vara tämligen begränsade....

 

Typ en ensam polis som går in på ett dagis & slår en 3 åring med batong kanske..... Men hur många rättsfall har vi på det??

 

 

Det är ju så att även om gripandet objektivt sett är felaktigt så även om den som är gripen (detta gäller även vid ex 24:7 gripande av privatperson) är oskyldig döms du som främjar flykten eller med andra ord sätter dig upp mot polis/ov som gripit/omhändertagit någon.

 

Mitt råd är att man skall ge faan i Polisens jobb samt OV jobb på gatan. Vill man klaga så är det bara att anmäla i vanlig ordning men man skall inte blanda sig i arbetet på gatan för då går det bara illa.

B)

 

En av de saker som poliser hatar är då allmänheten skall lägga sig i polisens arbete typ ifrågasätta i själva situationen. Visst kan det vara bra med en viss dialog men den sker aldrig under själva gripandet/omhändertagandet. Då vill polisen arbeta ensam om inget annat meddelats.

Link to comment
Share on other sites

Det hela är ganska lätt (som jag tror någon påpekade), om du gör våldsamt motstånd mot polisen och polisen blir dömd för brott/tjänstefel så slipper du åtal. Blir han inte det så åker du dit för våld mot tjänsteman och/eller våldsamt motstånd.. Duh?!?!

Link to comment
Share on other sites

Nej du behöver inte bli friad för det, polisen kan göra fel med ditt gripande, betyder inte att de inte hade rätt att gripa dig. Polisen griper folk, de dömer dem inte därför spelar det knappast roll om du är oskyldig. Alla är oskyldiga fram tills motsatsen bevisats.

 

Det finns en lag däremot om att du inte får hindra en polisman i hans tjänsteutövning. Den lär du bryta mot.

 

Det enda som sagt gäller är ju nödvärnsrätten, och skall den gälla så får det vara typ att polisen kör ut dig i skogen sätter en pistol mot ditt huvud och säger att de skall avrätta dig. Fast det är klart blir ingen lätt ska att styrka sen.

 

Att en polis slår dig med batong fast du är oskyldig betyder inte att polisen gjort fel. Han kan ha haft goda grunder att slå dig fast du själv inte vet om det. :lol:

 

Skulle se lustigt ut om bankrånare skulle hävda nödvärn bara för att de inte deltog i bankrånet utan enbart stod utanför i rånarluva....

Link to comment
Share on other sites

Nej du behöver inte bli friad för det, polisen kan göra fel med ditt gripande, betyder inte att de inte hade rätt att gripa dig. Polisen griper folk, de dömer dem inte därför spelar det knappast roll om du är oskyldig. Alla är oskyldiga fram tills motsatsen bevisats.

 

Det finns en lag däremot om att du inte får hindra en polisman i hans tjänsteutövning. Den lär du bryta mot.

 

Det enda som sagt gäller är ju nödvärnsrätten, och skall den gälla så får det vara typ att polisen kör ut dig i skogen sätter en pistol mot ditt huvud och säger att de skall avrätta dig. Fast det är klart blir ingen lätt ska att styrka sen.

 

Att en polis slår dig med batong fast du är oskyldig betyder inte att polisen gjort fel. Han kan ha haft goda grunder att slå dig fast du själv inte vet om det. :surprise:

 

Skulle se lustigt ut om bankrånare skulle hävda nödvärn bara för att de inte deltog i bankrånet utan enbart stod utanför i rånarluva....

Om det var mitt inlägg du vände dig mot så har jag aldrig sagt att man blir friad för våld mot tjänsteman om polisen griper dig fasten du är oskyldig. Men om polisen har begått ett helt åt helsike misstag och använt övervåld mot dig är det en annan sak. Eller om polisen i sig begår ett brott och det bevisas i domstol.

Link to comment
Share on other sites

Man kan tolka lagen en hel del. Men jag tror, att oavsett om man har juridiskt rätt (enligt lagboken) eller inte, så kommer man aldrig någonsin kunna få rätt mot polismän eller Ordningsvakter i en tingsrätt. Vem har inte varit med om att Ov beter sig förjävligt oförsvarbart, men när de håller varandra bakom ryggen är man inte så stark längre i rättens ögon.

 

En tanke: vad händer om två individer hävdar att de har rätt och ska gripa den andre eller motsv. Kommer de då eskalera våldet till stjärnstopp då?

Link to comment
Share on other sites

jag själv skulle kunna tänka mig att använda mig av nödvärn, mitt eget eller annans för att avbryta en uppenbart oförsvarlig handling av en polisman, jag skulle däremot i det fallet vara säker på att ha vittnen till det hela om det var möjligt.

 

att en polis får använda våld betyder inte att han får misshandla någon tills han tycker att han är färdig bara för att han är polis.

det verka extremt konstigt om man inte skulle få avbryta en misshandel bara för att dåren råkar vara polis!

Link to comment
Share on other sites

jag själv skulle kunna tänka mig att använda mig av nödvärn, mitt eget eller annans för att avbryta en uppenbart oförsvarlig handling av en polisman, jag skulle däremot i det fallet vara säker på att ha vittnen till det hela om det var möjligt.

 

att en polis får använda våld betyder inte att han får misshandla någon tills han tycker att han är färdig bara för att han är polis.

det verka extremt konstigt om man inte skulle få avbryta en misshandel bara för att dåren råkar vara polis!

Håller delvis med, men som jag resonerar så ska man låta bli, det gör jag då om det skulle hända. Tex jag är ute och går, ser polisen stå och puckla på en kille. Inte går jag dit och säger "sluta nu farbror polisen". Men jag är ett vittne och kan vid senare tillfälle anmäla detta och ställa upp som vittne då den misshandlade kanske anmäler grejen. Anledningen till att jag inte skulle blanda mig i ett gripande hur mycket våld polisen än använder är att som jag ser det kan man utsätta polisen i sin tur för hot då tummultet som uppstår kan få den gripne att slå tillbaka/rymma eller vad som helst. Jag vet ju inte vem dom gripit. kan leka lite med tanken, Jackie arklöv blir gripen, ungefär som det gick till, men nu när jag går förbi så blir han misshandlad. Vad kan hända om jag går dit och stör när 2-3 poliser skall gripa en polismördare som kan vara beväpnad? Extremt exempel, vill bara visa min tanke gång. Jag tänker inte störa polisen i dess arbete, vad som än händer... Inte ens om jag skulle se polisen avrätta nån, allra helst inte då. För då kan jag lika gärna bli ett offer.

Nej, men ni fattar. Vet man inte vem som har blivit gripen och varför så anser jag att man skall låta Polisen sköta det, kan nog göra mer skada än nytta många gånger om man skall blanda sig i vad polisen gör... Har man något att invända mot så tycker jag att man skall ta detta i efter hand. Det är min åsikt iaf.

 

Kan jämför lite (ja, bara liiite) med när jag va på räddningstjänsten. När det hänt nåt och folk springer fram och ska "hjälpa till". Prata och fråga massa saker när man försöker jobba och focusera på det man gör, och trots att man har den typen av jobb där man skall kunna jobba i press och liknande är man inte mer än människa, och som människa kan man göra fel. Det är mänskligt att fela. Och som jag ser det och själv fått erfara så ökar den risken om man blir störd i sitt arbete. Så är det.

 

EDIT: Ska tillägga lite, När jag jämför med räddningstjänsten så är det ju lite mer vardagligt. Att polisen misshandlar någon eller på annat sätt använder övervåld är ju inget som hör till deras arbete. Men jag känner ändå att jag kan jämföra så.

Först och främst så är vi på soldf ändå ganska insatta i det ena och det andra. Om det är en vanlig dödlig svensson som ser ett gripande så vet kanske inte denna på samma sätt vart gränsen går. Jag vet själv att det kan se väldigt obehagligt ut när polisen griper någon. Det ser ju mycket värre ut än vad det är många gånger.

Tex såg jag Polisen gripa en kille som gjorde motstånd och sparkade ena polisen när han va fasthållen, plus att han sparka på bilen, Dom kassta omkull honom med en jäkla kraft och satte sig nästa på killen, och fängslade honom. Det ser ju väldigt brutalt ut. Kommer då Matcho Gösta dit och tror att han gör samhället en tjänst när han då skall blanda sig i polisens gripande så kan det bli lika mycket fel som rätt. Därför anser inte jag att man skall störa personer som jobbar under press. Det stod MINST 20 ungdomar runt dessa två poliser som verkade inse att situationen höll på att brista för grabbarna ansåg att polisen gjort fel, killen hadde ju inte gjort något tyckte dom. Killen lyckades i början av tummultet rymma från polisen, dock kom han inte långt, påverkad och bojad bakom ryggen. Men det va just den grejen som gjorde att han kom undan. Kom en till bil iaf och dom kunde gripa honom och den andra bilen kunda hålla koll på folket.

 

Ett exempel ur verkligheten som jag pricis kom att minnas.

Link to comment
Share on other sites

Det är som så då polis även jag som ordningsvakt agerar så är vi ju tjänstemän och om jag eller en polisman har gripit en person och våldsanvändningen spårar ur så kan ju inte du som åskådare ha en susning om vad som sker. Om jag nu har agerat fel eller du som åskådare eller offer blivit illa behandlad så kan du anmäla mig för tjänstefel och misshandel sen är det som sagt en domstol som avgör för skulle någon gå fram och rycka och bråka när jag gör ett ingripande så skulle vederbörande bli gripen för främmjande av flykt. Nödvärnsrätten gäller som sagt vid brottsligt våld annars så skulle buset ha rätt att försvara sig så fort jag tar tag i dom.

 

Hmm undra om det har blivit klarare för någon.

 

,O

Link to comment
Share on other sites

Rodney King är ett synnerligen dåligt exempel på övervåld eftersom Los Angeles polisen hade som vetertagen taktik att göra så. Det hela kallades "swarming" och innebar att att man slog på någon tills denne gav upp.

 

Intressantare är vidare i denna fråga att det blev upplopp DÄRFÖR ATT POLISMÄNNEN FRIADES FRÅN MISSHANDELSANKLAGELSERNA. Dvs enlig Kaliforniens lag hade de inte gjort något fel. Senare blev någon polis dömd för att ha kränkt Kings medborgerliga rättigheter vilket är ett federalt brott. Slutsats det var inget brott i Kalifornien att göra så men ett federalt brott att göra så, visst lite förvirrande men sån kan juridiken vara ibland.

 

Och alla vän av ordning glöm att använda nödvärn mot polis. Ni kommer aldrig få rätt. Polisen har rätt att använda våld enlig PL10. Detta våld skall vara försvarligt och ta hänsyn till PL8. Detta våld är att slå med batong mot folk, brotta ner folk eller tom att knäa folk i ansiktet i vissa fall.

 

Dessutom finns nödvärnet om polisen blir utsatt för ett brottsligt angrepp och då får våldet vara oförsvarligt.

 

Hur skulle ni agera om ni rundar ett hörn och ser en polis slå en 17årig tjej med batong flera gånger? Tjejen skriker hjälp hjälp. I övrigt ser ni inte riktigt vad som händer eftersom det är lite mörkt och alla inblandade rör sig lite tumultartat.

 

Skulle ni angripa polisen för att "ta över flickans nödvärn"? eller bara titta på eller strunta i det.

 

 

Svaret på denna situation kommer imorgon, men skriv på vad ni skulle göra.

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star
Vem har inte varit med om att Ov beter sig förjävligt oförsvarbart, men när de håller varandra bakom ryggen är man inte så stark längre i rättens ögon.

 

Skitsnack... sådant djävla skitsnack. Typiskt snuthatartugg. :):angry::angry:

 

"Vem har inte varit med om att Ov beter sig förjävligt oförsvarbart..."

 

Svar: Jag. Och de allra flesta i min bekantskapskrets. Men vi är väl ett unikum antar jag....

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Hur skulle ni agera om ni rundar ett hörn och ser en polis slå en 17årig tjej med batong flera gånger? Tjejen skriker hjälp hjälp. I övrigt ser ni inte riktigt vad som händer eftersom det är lite mörkt och alla inblandade rör sig lite tumultartat.

 

Skulle ni angripa polisen för att "ta över flickans nödvärn"? eller bara titta på eller strunta i det.

Personligen skulle jag, efter att ha försäkrat mig om att det var en polis, Vänt mig om och tagit hans rygg, beredd att försvara honom om någon i hopen får för sig att använda "nödvärn" på honom.

 

Men sån är jag.

Link to comment
Share on other sites

Hur skulle ni agera om ni rundar ett hörn och ser en polis slå en 17årig tjej med batong flera gånger? Tjejen skriker hjälp  hjälp. I övrigt ser ni inte riktigt vad som händer eftersom det är lite mörkt och alla inblandade rör sig lite tumultartat.

 

Skulle ni angripa polisen för att "ta över flickans nödvärn"? eller bara titta på eller strunta i det.

Personligen skulle jag, efter att ha försäkrat mig om att det var en polis, Vänt mig om och tagit hans rygg, beredd att försvara honom om någon i hopen får för sig att använda "nödvärn" på honom.

 

Men sån är jag.

Typ något sånt, ja.

 

"-Jag är tjänstefri OV, behöver du hjälp?".

Link to comment
Share on other sites

Vem har inte varit med om att Ov beter sig förjävligt oförsvarbart, men när de håller varandra bakom ryggen är man inte så stark längre i rättens ögon.

 

Skitsnack... sådant djävla skitsnack. Typiskt snuthatartugg. :):angry::angry:

 

"Vem har inte varit med om att Ov beter sig förjävligt oförsvarbart..."

 

Svar: Jag. Och de allra flesta i min bekantskapskrets. Men vi är väl ett unikum antar jag....

 

/J

jag har med egna ögon sett ordningsvakter slå en bojjad kille med knytnävarna i ansiktet när den omhändertgane låg på marken.

 

jag själv har blivit hotad med stryk av en Ov som skulle se till att skaffa vittnen så det såg ut som om jag hade gett mig på dem i dörren.

 

det innbär inte att jag är SNUTHATARE!

 

jag kan utan att skämmas säga att jag hatar folk som försvarar sån skit!

 

J-star har härmed sjunkit extra lågt i mina ögon!

 

Ang Rodney King så var det ju ett kass exempel på övervåld eftersom poliserna blev friade.

om man istället hade tänkt sig in i situationen då en intern kvävs till döds i en fångtp, hade det varit fel att överta hans nödvärn och lätta på trycket mot hans bröstkorg genom att med handkraft flytta undan knäet som orsakade trycket?

nu har vi alla facit internen dog, vi kunde ha hindrat det...

det har hänt i verkligheten, dock utan att någon räddade fången....

Link to comment
Share on other sites

jag har med egna ögon sett ordningsvakter slå en bojjad kille med knytnävarna i ansiktet när den omhändertgane låg på marken.

 

jag själv har blivit hotad med stryk av en Ov som skulle se till att skaffa vittnen så det såg ut som om jag hade gett mig på dem i dörren.

 

det innbär inte att jag är SNUTHATARE!

 

jag kan utan att skämmas säga att jag hatar folk som försvarar sån skit!

 

J-star har härmed sjunkit extra lågt i mina ögon!

 

Ang Rodney King så var det ju ett kass exempel på övervåld eftersom poliserna blev friade.

om man istället hade tänkt sig in i situationen då en intern kvävs till döds i en fångtp, hade det varit fel att överta hans nödvärn och lätta på trycket mot hans bröstkorg genom att med handkraft flytta undan knäet som orsakade trycket?

nu har vi alla facit internen dog, vi kunde ha hindrat det...

det har hänt i verkligheten, dock utan att någon räddade fången....

En helt snäll och vänlig kille som uppförde sig helt klanderfritt, liggandes bojad på marken blev oprovocerat slagen i ansiktet?

 

Och de "hotade med stryk" helt utan anledning när du var ute och promenerade, nykter, på rätt ställe, tyst och lugn?

 

Det MÅ hända, men det är nog sällan saker sker på ren pin kiv.

DET är jag helt övertygad om.

Som vi nämnt tidigare så kan man faktiskt ha missat vad som hänt tidigare, eller?

 

Jag hade ett intressant samtal med en bekant som jobbar som ordningsvakt för ett tag sedan:

Han och hans kollega omhändertog en 17-åring tjej som kastat en ölburk i huvudet på kollegan. Denna lilla, till synes oskyldiga flicka sparkades, knäade mot skrev och bets tills de hängde upp damen över ett staket. Då kommer ett äldre par fram och talar om att de minsann skall anmäla ordningsvakterna för övervåld, och att händelsen minsann kommer att dyka upp i lokaltidningen... Givetvis blev min kamrat en aning.. paff.. och talade sedan med all tydlighet om för paret precis vad som hade hänt, vad damen hade gjort, varför de omhändertagit henne, m.m. och bad därefter paret att bege sig hemmåt så de slipper se mer hemskt.

 

De gick snarast därifrån utan mer tjafs, och dagen efter stod det faktiskt i tidningen, bara en aning fel, så som ordningsvakten förklarade för paret.

 

Det ÄR väl för underbart med folk som kommer och talar om hur det skall gå till!

Link to comment
Share on other sites

Hur skulle ni agera om ni rundar ett hörn och ser en polis slå en 17årig tjej med batong flera gånger? Tjejen skriker hjälp hjälp. I övrigt ser ni inte riktigt vad som händer eftersom det är lite mörkt och alla inblandade rör sig lite tumultartat.

 

Skulle ni angripa polisen för att "ta över flickans nödvärn"? eller bara titta på eller strunta i det.

 

Bra att du tar ålder och kön där ;)

Skulle titta noga vad som händer. Sen kan det ju vara som så att polisen är i underlägen. Jag ser ju inte... Så nog skulle jag gå fram, men jag skulle försöka störa så lite som möjligt.

Link to comment
Share on other sites

jag har med egna ögon sett ordningsvakter slå en bojjad kille med knytnävarna i ansiktet när den omhändertgane låg på marken.

 

jag själv har blivit hotad med stryk av en Ov som skulle se till att skaffa vittnen så det såg ut som om jag hade gett mig på dem i dörren.

 

det innbär inte att jag är SNUTHATARE!

 

jag kan utan att skämmas säga att jag hatar folk som försvarar sån skit!

 

J-star har härmed sjunkit extra lågt i mina ögon!

 

Ang Rodney King så var det ju ett kass exempel på övervåld eftersom poliserna blev friade.

om man istället hade tänkt sig in i situationen då en intern kvävs till döds i en fångtp, hade det varit fel att överta hans nödvärn och lätta på trycket mot hans bröstkorg genom att med handkraft flytta undan knäet som orsakade trycket?

nu har vi alla facit internen dog, vi kunde ha hindrat det...

det har hänt i verkligheten, dock utan att någon räddade fången....

En helt snäll och vänlig kille som uppförde sig helt klanderfritt, liggandes bojad på marken blev oprovocerat slagen i ansiktet?

 

Och de "hotade med stryk" helt utan anledning när du var ute och promenerade, nykter, på rätt ställe, tyst och lugn?

 

Det MÅ hända, men det är nog sällan saker sker på ren pin kiv.

DET är jag helt övertygad om.

Som vi nämnt tidigare så kan man faktiskt ha missat vad som hänt tidigare, eller?

 

Jag hade ett intressant samtal med en bekant som jobbar som ordningsvakt för ett tag sedan:

Han och hans kollega omhändertog en 17-åring tjej som kastat en ölburk i huvudet på kollegan. Denna lilla, till synes oskyldiga flicka sparkades, knäade mot skrev och bets tills de hängde upp damen över ett staket. Då kommer ett äldre par fram och talar om att de minsann skall anmäla ordningsvakterna för övervåld, och att händelsen minsann kommer att dyka upp i lokaltidningen... Givetvis blev min kamrat en aning.. paff.. och talade sedan med all tydlighet om för paret precis vad som hade hänt, vad damen hade gjort, varför de omhändertagit henne, m.m. och bad därefter paret att bege sig hemmåt så de slipper se mer hemskt.

 

De gick snarast därifrån utan mer tjafs, och dagen efter stod det faktiskt i tidningen, bara en aning fel, så som ordningsvakten förklarade för paret.

 

Det ÄR väl för underbart med folk som kommer och talar om hur det skall gå till!

Satt och funderade på om jag skulle orka svara på GC1 eller inte, för jag blir så trött av att höra sånt som GC1 antyder... Nu hann Ing före... För efter 16 år som OV så vet jag att naturligvis är det precis så som GC1 antyder. Den förfördelade har aaaaaldrig gjort något, utan polis/OV omht/griper bara för skojs skull... [Obs! Lite ironi...]

 

Har tex själv varit med om att, trots att vi var fyra OV så för att klara av en buse som redan var bojad, vara tvungen att sätta bojor på fötterna... och då kommer naturligtvis "vän av ordning" och påtalar att hon minsann har sett "allt" och ska anmäla oss, för "så får ni minsann inte göra"...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...