Jump to content

Flygvapnets Flygbaser


Recommended Posts

FV har haft många krigsbaser organiserade på lite olika sätt, men principen har länge varit spriding av flygplanen på många olika flygbaser. Eftersom antalet basbataljoner och flottiljer har reducerats och kraven på baserna ökat är många av de gamla nedlagda. Åker man runt i Sverige ser ställen där flygplan kan landa och civila flygplatser som är förbättrade på lite olika sätt för att passa militära flygplan.

 

Är det någon som har en sammanställning eller början till en om hur många baser vi har haft under olika tidsperioder? Vilka det var och vilka av dessa som är nedlaga och inte är i bruk?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 103
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

En bild (ej komplett) på baser 1945:

http://www.canit.se/~griffon/aviation/text...f-bases1945.png

 

Vilka krigsbaser som förut var aktiva, var de låg och vad de hette var ju inte direkt öppen information även om många visste. Man sade med Bas90 att man hade minst 100 landningsmöjligheter.

Nu kan du räkna med en övningsbas och en återtagningsbas (bas man behåller men som inte underhålls) per aktiv flottilj.

Link to comment
Share on other sites

Det kan väl inte vara mycket mer än en handfull flygbaser kvar väl?

 

 

*Off Topic* ursäkta.

De flesta motorvägar är tillverkade för att våra militära flygplan ska kunna landa på dem.

En 39:a ska tydligen kunna landa på ett hangarfartyg utan att använda broms-vajer. information jag fick under lumpen.

Link to comment
Share on other sites

Det kan väl inte vara mycket mer än en handfull flygbaser kvar väl?

 

 

*Off Topic* ursäkta.

De flesta motorvägar är tillverkade för att våra militära flygplan ska kunna landa på dem.

En 39:a ska tydligen kunna landa på ett hangarfartyg utan att använda broms-vajer. information jag fick under lumpen.

Nuläget är som 106 skrev, ungefär två baser per flottilj.

 

Däremot så är syftet med den nya basbataljonen att den inte ska vara beroende av en i fred utbyggd bas. I princip ska den kunna använda vilken vägstump som helst, så länge den är 500 meter lång, 8 meter bred och rak. Nu får vi dock se hur det blir med det i FB04. Bland annat så ska ju antalet basbataljoner minskas från åtta till två.

 

Beträffande hur många baser som fanns förut, så vill jag minnas att det fanns 32 basbataljoner i mitten på 90-talet. Varje basbataljon skulle betjäna en flygbasgrupp som utgjordes av en huvudbas och ett antal sido- eller reservbaser. Totalt borde det alltså har rört sig om minst 90 baser.

Link to comment
Share on other sites

Däremot så är syftet med den nya basbataljonen att den inte ska vara beroende av en i fred utbyggd bas.

Kommer det inte att vara så att man föredrar de färdigutbyggda baserna om det finns tillgång till dem, eller ska det idkas kapitalförstörelse genom att skrota dem helt?

Link to comment
Share on other sites

När systemet var som mest utbyggt fanns det väl 7 alternativa krigsflygbaser till varje flottilj. Eller sviker mig minnet helt nu.

 

Iaf skall trakterna kring F7 vara det enda där ett komplett bassystem finns kvar.

 

Edit: Eller var det 14 stycken?

Edited by 111 SSK bat
Link to comment
Share on other sites

Däremot så är syftet med den nya basbataljonen att den inte ska vara beroende av en i fred utbyggd bas.

Kommer det inte att vara så att man föredrar de färdigutbyggda baserna om det finns tillgång till dem, eller ska det idkas kapitalförstörelse genom att skrota dem helt?

Eftersom en flygbas kostar pengar att underhålla så kommer de allra flesta att avvecklas.

 

Däremot så kommer det att behållas två baser per flottilj, och dessa kommer att utnyttjas vid övningar.

Link to comment
Share on other sites

Menade att det bara där det finns ett bassystem av den gamla typen kvar.

 

Byholma finns ju också men där är en massa av vägbaserna borttagna.

 

Sedan vet jag inte om Hagshult och Kosta fortfarande används.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Hittade detta i en uppsats från FHS.

 

Redan då flygvapnet bildades 1926 existerade en tidig form av basförband.

Organisationen utgjordes av personal som anställdes för tankning och skötsel

av flygmaskiner vid flygkårerna och flygskolan. Flygvapnet bestod av en

flygstab, fyra flygkårer (förband), en flygskola och en flygförvaltning.

Utvecklingen gick vidare och utökandet av flygvapenorganisationen tog fart. I

Försvarsbeslutet 1936, som var starkt till flygvapnets favör, fastställdes att sju

stycken nya flottiljer skulle sättas upp. Den svenska idén till ett framgångsrikt

försvarskoncept var en stark bombflygflotta som kunde anfalla eventuella

fiender på deras hemmabaser och på detta sätt effektivt minska invasionshotet.

Fördelningen av de nyuppsatta flygförbanden 1936 blev således fyra

bombflygflottiljer, två spaningsflottiljer och en jaktflygflottilj. För att skydda

bombflyget mot fientliga anfall skulle förbanden spridas ut över många

avlägsna flygbaser långt från territorialgränsen. I och med detta hade embryot

till spridningsfilosofin skapats.1

Andra världskriget kom och jaktflyget fick en allt större betydelse. Slaget om

Storbritannien var en av händelserna som påverkade synen på hur ett flygvapen

skulle utformas. Under hela 1930-talet hade Tyskland och Luftwaffe studerats

noga av ledningen inom det svenska flygvapnet. Den svenska

flygvapenledningen var bland annat mycket imponerad av den tyska filosofin

med indelade flygbasområden. 1942 inrättades de första svenska

flygbasområdena efter tyskt mönster. 1945 hade flygvapnet sju

bombflygflottiljer, sju jaktflygflottiljer och tre spaningsflygflottiljer.

Tillsammans bestod flygplanflottan av mer än 1000 flygplan.

Under efterkrigstiden fortsatte Sverige med en utpräglat defensiv

försvarspolitisk hållning. Detta återspeglas även i flygvapnets utveckling. När

flygvapnet var som störst bestod det av 18 flygflottiljer utspridda över landet.

Flygbassystemet blev enkelt utformat men oerhört personalintensivt och

bemannat av värnpliktig personal. Så småningom skapades Bas 60, ett koncept

utformat för integration mellan stridsledningsfunktionen, Stril 60, och

flygbasförbanden.

Flygteknologin blev allt mer avancerad och därmed dyrare. Samtidigt fördes

diskussioner om den rätta avvägningen mellan offensiv och defensiv

luftkrigföringsförmåga, respektive medelsfördelningen mellan flyg- kontra

marin- och markstridskrafter. Lösningen blev införandet av ett flygplan som

kunde genomföra flera typer av uppdrag. Med införandet av enhetsflygplan 37,

Viggen, reducerades det totala antalet flygande plattformar. Flygvapnet hade

nu en flygplantyp som kunde genomföra såväl attack- som jaktuppdrag samt

spaning. I och med detta ökade även känsligheten för förluster i en eventuell

konflikt. Genom maximal utspridning av flygplanen på krigsflygbaser över

hela landet kunde antalet flygplan per ytenhet göras mycket låg. En angripare

skulle därigenom tvingas till långt mer omfattande bekämpningsåtgärder för att

hålla nere luftförsvaret än denne antogs kunna avsätta för ett anfall mot

Sverige. Spridningsfilosofin hade sina rötter i mellankrigstidens teorier och

fullföljdes i och med införandet av flygbassystem 90. Flygförband opererade

nu från civila flygplatser, landsvägsbaser och utbyggda krigsflygbaser. Vid ett

fåtal platser fanns fortifikatoriska skydd för flygplanen men huvudidén var

utspridning i skogar och på fickor längs allmänna vägar i närheten av

landsvägsbaserna. Detta gjorde det hela billigt och ökade chanserna för att

klara ett överraskande anfall. Som mest hade flygvapnet mer än 200 start- och

landningsmöjligheter förberedda och provade/övade över hela landet. På varje

plats fanns i princip ett krigsplacerat flygbasförband i någon form.

Det kalla kriget tog slut, muren föll och i hela Europa påbörjades en

genomgripande omformning och neddragning av krigsorganisationer. Under

nittiotalet togs flera beslut som innebar en stegvis nedbantning av det svenska

flygvapnet. I Försvarsbeslutet år 2000 försvann konceptet Bas 90. Antalet

basförband och krigflygbaser reducerades till totalt åtta av varje. Många fasta

anläggningar och mycket mark kring de för detta baserna försåldes.

Inriktningen för utvecklandet av en ny förbandstyp fastställdes.

Flygbasbataljon 04 blev benämningen och detta förband skall vara färdigt

under det så kallade målbildsåret 2004. Förbandet är hälften så stort som sin

föregångare Basbataljon 85 (som kunde ha ända upp till 2000 man i

personaltabellen). Dessutom har Basbat 04 nu förmåga att vara ett rörligt

förband med egna transportresurser. I och med detta har de svenska

flygbasförbanden förändrats från att ha varit tämligen orörliga och stora

numerärt, både till antalet förband samt antal personer i själva förbanden, till

att vara få mindre förband som är operativt rörliga. Filosofin om spridning

finns kvar men resurserna att upprätta spridda start- och landningsmöjligheter

har minskat till cirka 20 om bataljonerna delas i insatskompanier och flera

civila flygplatser utnyttjas.

 

Källa: FHS 19 100:2046

Link to comment
Share on other sites

Kan kanske tyckas väldligt löjligt men jag tycker inte vi behöver tala om var alla "hemliga" flygfält och vägar/landningsbanor finns.

 

Visst de flesta skall väl avvecklas och en ev. fi vet säkert ganska mycket men vi behöver inte spä på någons kunnande i onödan.

 

Kalla mig paranoid men ibland är det bättre att hålla truten även om väldigt små detaljer än att sprida det för vinden.

Link to comment
Share on other sites

Kan kanske tyckas väldligt löjligt men jag tycker inte vi behöver tala om var alla "hemliga" flygfält och vägar/landningsbanor finns.

 

Visst de flesta skall väl avvecklas och en ev. fi vet säkert ganska mycket men vi behöver inte spä på någons kunnande i onödan.

 

Kalla mig paranoid men ibland är det bättre att hålla truten även om väldigt små detaljer än att sprida det för vinden.

Eftersom alla krigsflygfält sedan flera år tillbaka är utsatta på civila kartor, så gör det knappast något om vi talar om var de ligger.

 

Att däremot ange exakta positioner för BasC, KC m m eller detaljer om hur förbanden tänkter uppträda på basen bör man vara tyst om.

Link to comment
Share on other sites

Tror faktisgt inte att det gör så mycket om det läcker uppgifter om var vägbaserna ligger.

Antalet rakor bör ju rimligtvis ta ett bra tag att bekämpa, dessutom kaj nu inte fi bomba sänder varje cm asfalterad väg, då lär han ju få förflyttningsproblem

Link to comment
Share on other sites

Kan kanske tyckas väldligt löjligt men jag tycker inte vi behöver tala om var alla "hemliga" flygfält och vägar/landningsbanor finns.

För att ta reda på vilket fält Airman menade tog jag helt enkelt en snabbkoll på en gammal flygkarta över Norrland. På den plats han beskrev fanns symbolen för flygfält med hårdgjorda banor och texten Storuman 60. Samtliga militära fält har en sifferbeteckning efter namnet, tex Såtenäs 07 (F7), Karlsborg 06 (fd F6) osv.

En hel del av dessa fält används även civilt och har då en fyrställig ICAO-kod som i Sverige börjar på ES (i fallet Storuman/Gunnarn ESUD).

 

Vad fältets fulla namn är och var det ligger är inte hemligt, däremot var förkortningen i kombination med platsen tidigare det, särskilt när det var sammanställt.

 

Förutom KC, BasC, förbands uppträdande och liknande behöver man inte säga mer än nödvändigt om vilka förbättringar som genomförts på basen, om det inte är helt uppenbart (t ex ny bana).

Link to comment
Share on other sites

Oavsett hurvida det inte är hemligt /varit hemligt så tycker jag sådana här diskussioner är direkt olämpliga. Ni får gärna tycka det är löjligt, men sådana här forum kan ge väldigt mycket kvalificerad info som kan hamna i fel händer och med fel händer menar jag inte endast en tänkbar fi.

 

Lägg ner!

Link to comment
Share on other sites

Oavsett hurvida det inte är hemligt /varit hemligt så tycker jag sådana här diskussioner är direkt olämpliga. Ni får gärna tycka det är löjligt, men sådana här forum kan ge väldigt mycket kvalificerad info som kan hamna i fel händer och med fel händer menar jag inte endast en tänkbar fi. 

 

Vad FM och FortV skriver på Internet kan ju knappast vara ens känsligt. Vad är det för mening att hålla tyst om saker när FM skriver lite stolt var de har varit och övat, eller var FortV skall renovera nästa gång. Löjligt var ordet. Åter till väsentligheterna i ämnet.

 

Under kriget hade vi en rad olika krigsflygfält tex. fält 16 på Brattforsheden. Vilka var de övriga?

 

Ordet BAS har använts i lite olika sammanhang. Vad måste en BAS innehålla innan det kan anses vara en BAS?

Link to comment
Share on other sites

Vad FM och FortV skriver på Internet kan ju knappast vara ens känsligt. Vad är det för mening att hålla tyst om saker när FM skriver lite stolt var de har varit och övat, eller var FortV skall renovera nästa gång. Löjligt var ordet. Åter till väsentligheterna i ämnet.

 

Det var inte det jag menade. Givetvis är det inte olämpligt att skriva om sånt som FM själva publicerar på nätet. Men att lista alla aktiva baser samt en massa detaljer kring dessa är olämpligt. Oavsett om dessa finns utmärkta på civila kartor etc.

 

"Se vad duktig jag är, här är en lista med alla baser FV har använt genom tiderna..." *Ironi* :banana

Link to comment
Share on other sites

Ordet BAS har använts i lite olika sammanhang. Vad måste en BAS innehålla innan det kan anses vara en BAS?

Finns/fanns begreppen huvudbas, sidobas och reservbas.

I princip kan man säga att en huvudbas innehåller allt, medan en resrvbas måste tillföras allt (i princip alltså).

Link to comment
Share on other sites

Lägg ner pajasar.

 

Läget för våra baser (oavsett om de är huvudbas, reservbas, insatsbas, sidobas, vägbas) såldes ut av någon av våra kära spioner, kan det varit Wennerström.

 

Som någon redan nämnt är de för många att slå ut (eller ja de var iaf för många). I texten ovanför nämndes över 200 stycken basmöjligheter. Blir några stycken att slå ut.

 

Den stora hemligheten har aldrig varit deras läge eller antalet. Hemligheten är hur de skulle användas och i vilken ordning.

 

Det som hotade hela bassystems tanken (Bas 60 tror jag det var) var att Sovjet fick tillgång till systemet genom någon spion (tror som sagt det var Wennerström). Det som då var problematiskt var att förflyttningen mellan baserna gjordes enligt ett förutbestämt schema så att fi kunde planera för hur de skulle förstöra dem.

 

Snabbt kom man på att om man valde bas slumpmässigt och hade jäkligt många spelade det ingen roll om fi visste var de fanns. Dessutom började man använda sig friskt av skenmålsförband och påbörjade byggandet av en massa "hangarer" så man från luften inte kunde så om basen användes eller ej.

 

Glöm inte den gyllene regeln: Tänk först, skriv sedan (och nej det var ingen ironi)

Link to comment
Share on other sites

Man skall givetvis inte säga var KC, BassC och liknande finns på de aktiva baserna men det bör inte råda någon större tvekan att Motståndare Röd med stor säkerhet hade/har rikspejl på var dessa var/är belägna. Tidigt 90tal då Åmsele var en aktiv bas så kunde man surfa in på en rysk sida på nätet som sålde satellitbilder över bland annat sverige. Några snabba knapptryckningar så hade jag en bild på nergången till Bascentralen Åmsele, häpp...så hemligt var det. Det var en lågupplöst bild, men för en ringa summa dollar kunde man få en högupplöst bild. :(

Link to comment
Share on other sites

En 39:a ska tydligen kunna landa på ett hangarfartyg utan att använda broms-vajer. information jag fick under lumpen.

Det var det dummaste jag har hört, kanske med tvekan att en 37a med full reversering och utnyttjande av hela däcket och inte bara landningsdelen skulle kunna göra det,men aldrig en 39a. Du skall inte tro på allt som befälen säger.

Link to comment
Share on other sites

Det var det dummaste jag har hört, kanske med tvekan att en 37a med full reversering och utnyttjande av hela däcket och inte bara landningsdelen skulle kunna göra det,men aldrig en 39a. Du skall inte tro på allt som befälen säger.

 

Längden på ett hangarfartyg är mellan 315-350 meter (kolla US navy eller spec för hangarfartygen)

 

Så vitt jag vet så är kortast landnings sträcka för viggen runt 400-450meter. alltså ca 100 meter för långt för ett hangarfartyg.

På 39:an så sa teknikern jag pratade med i veckan att kortast är runt 600 meter.

 

Så med vanlig matte ser man att varken 37 eller 39 kan utan krok landa på ett h-fartyg

Link to comment
Share on other sites

Lägg ner pajasar.

 

Läget för våra baser (oavsett om de är huvudbas, reservbas, insatsbas, sidobas, vägbas) såldes ut av någon av våra kära spioner, kan det varit Wennerström.

 

Som någon redan nämnt är de för många att slå ut (eller ja de var iaf för många). I texten ovanför nämndes över 200 stycken basmöjligheter. Blir några stycken att slå ut.

 

Den stora hemligheten har aldrig varit deras läge eller antalet. Hemligheten är hur de skulle användas och i vilken ordning.

 

Det som hotade hela bassystems tanken (Bas 60 tror jag det var) var att Sovjet fick tillgång till systemet genom någon spion (tror som sagt det var Wennerström). Det som då var problematiskt var att förflyttningen mellan baserna gjordes enligt ett förutbestämt schema så att fi kunde planera för hur de skulle förstöra dem.

 

Snabbt kom man på att om man valde bas slumpmässigt och hade jäkligt många spelade det ingen roll om fi visste var de fanns. Dessutom började man använda sig friskt av skenmålsförband och påbörjade byggandet av en massa "hangarer" så man från luften inte kunde så om basen användes eller ej.

 

Glöm inte den gyllene regeln: Tänk först, skriv sedan (och nej det var ingen ironi)

Det ENDA jag framförde var att det är olämpligt att sammanställa info om FV's flygbaser som fortfarande är aktiva, oavsett vem/vilka som redan vet! INTE hurvida "ryssen" eller någon annan redan har info om detta. Jag är också övertygad att "ryssen" sedan länge känner till det mesta om våra fasta försvarsanläggningar.

 

Pajas kan du vara själv (och nej det var ingen ironi)

Link to comment
Share on other sites

Tekniskt så kan Viggen landa på ett hangarfartyg, dvs den klarar av belastningen som full reversering alt krok skulle medföra. Dock skulle inte 39 gör det eftersom ställen är för klena enligt vad de sa till oss vid FTS.

 

Viggen kommer ner på runt 300 meter om den är utan last och med minimalt bränsle, också enligt FTS.

 

Vad det gäller baser så är det inte hemligt att det stått i öppna skrifter att i det tänkta Bas 04 (hur det nu blir med det om vi nu någon gång får ett fungerande bassytem igen.... mutter....) så skall varje aktiv flottilj vara huvudbas och vare flottilj ska även ha 1 reservbas. Dessa med tillhörande sidobaser. Dock skulle givet vissa nuvarande detagementen tilläggas den listan av aktiva baser, som tex Malmen och Visby. Resen skall säljas eller läggas i malpåse. Placeringen av baserna är inte längre hemlig som den var förrut eftersom det finns så få kvar och det är bara att titta vart man övar och anteckna. Det är endast taktiska kartor och planlösningar för baserna som är hemliga. Men med det nya systemet kommer det inte vara så hemligt heller eftersom det talas om ett fåtal stora grupperingsplater (vilket blir svår att gömma eftersom de kommer se ut som kalhyggen för att funka med alla fordon) på var bas och att KC och BasC skall vara mobila...

Link to comment
Share on other sites

Guest Skandevall
Det ENDA jag framförde var att det är olämpligt att sammanställa info om FV's flygbaser som fortfarande är aktiva, oavsett vem/vilka som redan vet!

Syftar du pa mitt tidigare inlagg om Kosta och Byholma sa ar det alltsa information som finns pa F17:s officiella hemsida. Darfor ser jag inga som helst problem att aterge informationen pa detta forum.

 

// Skandevall

Link to comment
Share on other sites

Jomenvisst. Och på vilket sätt kan det vara farligt då? Att en galning skulle kunna hitta det här på Soldf eller? När infon går att samla ihop med hjälp av mil.se och Google på mindre än en halv dag.

 

Du får gärna upplysa mig om på vilket sätt det är olämpligt.

 

Jag förstår inte men jag saknar väl det där paranoida hjärnspöket.

Link to comment
Share on other sites

Jomenvisst. Och på vilket sätt kan det vara farligt då? Att en galning skulle kunna hitta det här på Soldf eller? När infon går att samla ihop med hjälp av mil.se och Google på mindre än en halv dag.

 

Du får gärna upplysa mig om på vilket sätt det är olämpligt.

 

Jag förstår inte men jag saknar väl det där paranoida hjärnspöket.

Jag har använt formuleringar som: "...det är olämpligt att sammanställa info om FV's flygbaser som fortfarande är aktiva..." Det har du valt att tolka på ditt sätt, vilket är helt ok. Men jag tror att det skulle vara mycket olämpligt att sammanställa och publicera detaljer som rör baserna, hur det ser ut, Xerxes Yngve på uppställningsplatser, KC/BasC etc, you name it.

 

Ser inga anledningar att kommentera resten av ditt inlägg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...