Jump to content

Pliktverkets register


Recommended Posts

Guest Ubåt

Tjena, jag skulle vilja lyfta frågan om bedömningskoderna från psykologen! Är det någon som har lyckas hitta någon förklaring till de koder med vilka psykologen bedömer tjänstbarhet?

 

skattning-s

skattning-a

skattning-h

osv...

 

Annars ska jag ringa till pliktverket och försöka få ut en förklaring. Man blir ju lite nyfiken, eller jag blir det i alla fall. Även befattningsnummer etc. skulle vara kul att haja hur det fungerar...

Jag såg också att jag blivit av med min grad, det stod "99 Menig" i mitt utdrag, men jag vet att jag fick ut andra kragspeglar i alla fall :happy:

Det verkar vara en hel del av informationen i PLIS som är felaktig, ofullständig eller saknas i likhet med andras erfarenheter, läste lite gamla trådar.

Men hey, kanske inte värt att ödsla tid på...

 

PS. Det går bra att hämta ut uppgifter om andra även från PLIS eller andra register så länge inte handlingar är belagda med sekretess vilket skall motiveras noggrant i så fall. Och även då kan man i vissa fall få ut avidentifierade uppgifter. Det finns även hemligstämplade uppgifter men det är otroligt ovanligt och gäller typ rikets säkerhet och annat. Grundregeln är att allt ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen ser ni. Däremot är kunskapen ofta låg hos handläggare på myndigheter, vilket kan ställa till det. Då får man vara lite ihärdig och veta vilka (mestadels) grundlagar man åberopar.

 

/Ubåt

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • Replies 126
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

skattning-s

skattning-a

skattning-h

osv...

 

Annars ska jag ringa till pliktverket och försöka få ut en förklaring. Man blir ju lite nyfiken, eller jag blir det i alla fall. Även befattningsnummer etc. skulle vara kul att haja hur det fungerar...

 

Fick du svar? Jag har försökt samma sak, men jag fick svaret att bara psykologerna vet detta och de inte får berätta. "Det förstör vårt undersökningsinstrument om vi skulle berätta".

 

Men jag frågade Centrala läkarhandlingsarkivet, och de gav följande information:

Skattning sker om man inte gjort en test. Betyget går 1-5. Det är ändå samma betygsskala som 1-9, men man får inte skatta högre än 5.

 

Arkivet kunde svara på vad två av mina skattningar betydde, men ej de två övriga (hon jag pratade med kände inte till dem).

 

 

 

 

När jag ringde till en psykolog sa hon att arkivet inte fick ge ut denna information. När jag berättade vad arkivet hade sagt, nekade psykologen till denna förklaring.

Har du fått skattningsbetyg högre än 5? Om inte, stämmer kanske arkivets förklaring. Arkivet kunde genast svara på min fråga, så det bör finnas sanning i deras förklaring. Psykologen ville kanske lura mig eftersom det skulle vara hemligt.

Link to comment
Share on other sites

Ok, har fattat det som så att jag via pliktverkets register kan få ut alla papper om vpl etc i Sverige som finns på mig.

 

Vart vänder jag mig och hur gör jag för att få ut motsvarande papper (betyg) från de olika missionerna i US? Gärna på liknande enkelt sett, då jag har intresse av att få hem det någorlunda snart.

Link to comment
Share on other sites

Guest Ubåt

 

skattning-s

skattning-a

skattning-h

osv...

 

Annars ska jag ringa till pliktverket och försöka få ut en förklaring. Man blir ju lite nyfiken, eller jag blir det i alla fall. Även befattningsnummer etc. skulle vara kul att haja hur det fungerar...

 

Fick du svar? Jag har försökt samma sak, men jag fick svaret att bara psykologerna vet detta och de inte får berätta. "Det förstör vårt undersökningsinstrument om vi skulle berätta".

 

Men jag frågade Centrala läkarhandlingsarkivet, och de gav följande information:

Skattning sker om man inte gjort en test. Betyget går 1-5. Det är ändå samma betygsskala som 1-9, men man får inte skatta högre än 5.

 

Arkivet kunde svara på vad två av mina skattningar betydde, men ej de två övriga (hon jag pratade med kände inte till dem).

 

 

 

 

När jag ringde till en psykolog sa hon att arkivet inte fick ge ut denna information. När jag berättade vad arkivet hade sagt, nekade psykologen till denna förklaring.

Har du fått skattningsbetyg högre än 5? Om inte, stämmer kanske arkivets förklaring. Arkivet kunde genast svara på min fråga, så det bör finnas sanning i deras förklaring. Psykologen ville kanske lura mig eftersom det skulle vara hemligt.

 

Jag har inte fått arschlet ur och ringt, men detta får en ju lite sugen. Det finns nämligen inga andra skäl till att frångå offentlighetsprincipen än att

 

1.) Informationen är sekretessbelagd med hänsyn till den personliga integriteten (Gäller vissa uppgifter i FK:s, landstingets m.fl. register) eller

2.) Handligarna är hemligstämplade (t.ex. med hänsyn till rikets säkerhet o.dyl.)

 

Att utlämning av materialet skulle "förstöra" deras egna system är inte ett fullgott skäl. Vägrar en tjänsteman vid svensk myndighet att lämna ut offentliga handlingar är det att betrakta som tjänstefel, då lagtexterna anger att handlingarna skall lämnas ut skyndsamt, utan motivering etc. samt att myndigheten skall tillhandahålla erfoderlig utrustning för att kunna ta del av handlingarna, t.ex. bandspelare, microficheläsare etc. Vill man ha kopior kan myndigheten i vissa fall ta ut en kopieringsavgift.

Jag har inte tid med detta just nu, men om någon annan vill prova så tänk på att ni med all sannorlikhet har rätten på er sida här.

Det kan vara enklare att skicka brev och då få ett mer formellt beslut från någon ansvarig tjänsteman, eller be att få prata med denna om en anställd vägrar. Att de vägrar beror sannolikt på okunskap, "better safe than sorry"... :P

Link to comment
Share on other sites

Troligtvis stödjer de sig på 4 kap. 3§ Sekretesslagen:

"Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs."

 

Följdaktligen kan de hävda sekretess med hänsyn till att utlämnande skulle "förstöra" deras bedömningssystem.

 

/mdn

Link to comment
Share on other sites

  • 15 years later...

Intressant läsning det där utdraget. Flera blanketter man fyllt i och glömt bort, vad man utbildats för. Tydligen har jag inte cellskräck. Man får även se vad psykologen på mönstringen egentligen tyckte om en ... 0:)

 

Hur ska graden tolkas? Det som står i utdraget, är det den som gäller idag? Uppdateras PLIS löpande?

 

Står "330 Sergeant". Och betydelsen av sergeant har ju ändrats två gånger sedan jag låg inne före tvåbefälssystemet infördes, både 2009 och 2019.

 

 

Edited by Dristigheten
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...