Jump to content

Recommended Posts

Första inlägget för min del.

 

Ok here goes, har varit aktiv i HV i tre år nu och är på en insatskompani som nyttjar BV206. Med tanke på att HV tränas ganska offensivt i viss mån (min egen uppfattning) så känns ett fordon som ej kan stå emot finkalibrigt lite väl kort. Som transport medel etc har jag inget emot BV206 ska tilläggas.

 

Det nyare BV typ 309/410 med en 12,7 tung kulspruta eller granatspruta vore ju en våt dröm, men är det befogat? Samt är det realistiskt?

vad säger ni kamrater ?

Link to comment
Share on other sites

Åtminstone i de kompani jag tjänstgör i används, Bv206 mer som en logistik resurs än vapenplattform under offensiva operationer. de är klart BV206 är ingen bra vapenplattform. Så frågan är vad BV309 eller 410 skulle användas till. efter de kan vi diskutera vad för vapen de borde ha.

Link to comment
Share on other sites

Bandvagn 309 är ingen omöjlighet även om det kanske inte är aktuellt i dagsläget, detta skulle i min värld ligga några tiotal år bort.
​Ett bekymmer är antalet tillgängliga vagnar som är begränsat, alla HV-insatskompanier skulle inte kunna få bv309 det finns inte tillräckligt många.
​Att köpa in fler för att täcka HVs behov eller att göra motsv med 410 tror jag inte heller är realistiskt, dels är det en stor kostnad men det ställer även krav på en förändring i nuvarande organisation.

Tksp och granatspruta kan du glömma, det är inte befogat i den roll HV utgör, det är inte heller realistiskt att på stor bredd tillföra HV Bv 309/410 och inte helt befogat heller.

HV är inget "offensivt" förband, bandvagn 206 är inget offensivt fordon, bv309/410 må vara splitterskyddade men det är inga stridsfordon.


​EDIT:
Jag ska förtydliga, det jag menar är att HV mycket väl skulle kunna operera med bv309 då det är ett förhållandevis "Lätt" system, det är dock inte troligt att HV får den tillförd.

Edited by Chassi
Link to comment
Share on other sites

Det här blir samma diskussion som har varit om att beväpna/bepansra PB8 http://forum.soldf.com/topic/51372-hemvaernets-personbil-8-pb-8/page-28

 

Oavsett hur entusiastiskt vissa HV förband övar och ser sina roller och uppgifter så vapenbärare/fordon för offensiva uppgifter samt med skydd mot splitter/finkaliber inte aktuellt för den roll HV har samt att det finns flera K och T förband med offensiva uppgifter som fortfarande har brister på dom punkterna att åtgärda innan HV kommer på tal.

Link to comment
Share on other sites

Tack för respons landsmän, håller med angående tyngre beväpning utifrån våra uppgifter. Fast det är väl inget som säger att tksp och granatspruta inte kan vässa kniv i en defensiv situation? Eller är det för mycket om organisation för att tillföra sådana vapensystem? (Tilläggas att jag inte kan nått om dessa 2 system så jag spekulerar bara nu.

Link to comment
Share on other sites

Frågan är vad som ska uppnås med dessa system som man inte klarar med dagens system.

​Det kommer krävas mer av hela organisationen om båda systemen tillförs, antingen ska systemen tillföras i dagens organisation eller så bör organisationen och uppgifterna ändras vilket iaf jag inte tror skulle gagna hemvärnet.

Link to comment
Share on other sites

Tack för respons landsmän, håller med angående tyngre beväpning utifrån våra uppgifter. Fast det är väl inget som säger att tksp och granatspruta inte kan vässa kniv i en defensiv situation? Eller är det för mycket om organisation för att tillföra sådana vapensystem? (Tilläggas att jag inte kan nått om dessa 2 system så jag spekulerar bara nu.

Problemet är att vikten på en Tksp är sådan att för att uppnå rörlig krigföring behöver den vara fordonsburen, granaspruta ser inte mycket mobilare ut. sen är de frågan om hur många Objekt som finns att försvara där vi har sikt nog för att vapnen skall komma till sin rätta.

Link to comment
Share on other sites

Hypotetiskt sett så kan alla förband med understödsvapen gynnas av mer och tyngre vapensystem men det är inte realistiskt. En strf90 skulle göra underverk defensivt för ett HV kompani men kommer inte hända. Det finns både K och T förband med strid som huvuduppgift som skulle göra större nytta av att köpa in fler tksp och granatspruta men det finns orsaker varför inte dessa mer prioriterade förband har blivit tilldelade budget för det.

 

Ej försvarbar och motiverad kostnad.

Link to comment
Share on other sites

Personligen skulle jag se större nytta i att Hv får någon form av luftvärnsförmåga. Kanske montera RBS70 på nuvarande BV206? Eller allra helst att varje pluton får ut någon form av MANPAD.

 

Sedan har jag nämnt i andra trådar att en begränsad del av alla hemvärnsförband bör få CV90120, men det verkar långt ifrån poppis.

Link to comment
Share on other sites

...eller så kan HV vara ett förband av fritidssoldater med förmåga att bevaka /skydda objekt och transportera sig dit/hem.

Har du funderat på hur många dagar per år en GSS/T övar, Hur många dagar en VPL soldat övar och Jämfört de men en Hemvärnsman i ett bevakningskompani och en hemvärnsman i ett Insattskompani.

 

de låter som du beskriver Hemvärnet för en 15 år senan.

Link to comment
Share on other sites

Har det tillkommit något i definitionen av förbandens förmågor jag har missat?

Nej, allt är som vanligt.

 

Det finns nästan numera en tradition av övertro från många hemvärnare angående sitt eget förband, det är inte bara att tillföra ett nytt fordon, ett nytt vapensystem utan att omorganisera förbandet i grunden.

 

Även om soldaterna skulle kunna göra underverk med lite nyare och coolare vapen som smäller högt eller fordon som kan bli beskjutna så finns inte organisationen att rå med det.

Hemvärnet är redan på nära max av vad man kan klara av med nuvarande logistik och organisation.

Link to comment
Share on other sites

Hemvärnet är fortfarande ett förband med huvudsyftet att skydda/bevaka objekt. Det innebär att förbandet utrustas för att kunna lösa den uppgiften. Ja, det hade varit ruggigt smutt med tung kulspruta eller granatspruta på delar av HVs BV-park. Det hade varit ännu smuttare om de var monterade på BV309/410.

Tyvärr gör det inte det. Av flera skäl. Jag ska lista några;

1. Kostnad. Hemvärnets stora paradnummer är att Hemvärnet är skitbilligt. Dirt cheap. Nästan gratis. Tillförsel av tyngre och komplexare system innebär att HV blir dyrare.

 

2. Tid. Hemvärnets personal tjänstgör 4 eller 8 dygn per år kontrakterat. Att på den tiden kunna klämma in förtrogenhet att hantera mer kvalificerade vapensystem såsom ksp88/grsp eller tyngre och splitterskyddade fordon. är bedömt inte helt lätt. Visst, man kan argumentera för att utöka kontraktstiden. Men då glömmer man lätt att folk ska ta ledigt från jobb eller studier. Man ska också lämna familjen kvar hemma. Det är inte självklart att alla kan lösa det enkelt och smidigt.

Tunga fordon och understödsvapen kräver mer tid i utbildning för att erhålla kompetens på systemen, mer övningstid för att kunna hantera och använda systemet på ett effektivt sätt och mer tid för att vårda och underhålla.

 

3. Behov. Behövs ksp88/grsp på BV309 för att bevaka vägskälet i Knäckebrödshult eller förrådet i Kallbrandjokk? Vad är dimensionerande hot? Är det motiverat med så tung eldkraft för att hindra sabotagegrupper från att ställa till jävelskap?

Möts kanske det hotet bättre med smart nyttjande av patruller, larmsystem och hundar?

 

Det är sådana här frågor vi måste ställa oss själva när vi diskuterar HVs förmågor och utrustning :)

 

BV206 och PB8 är idag mycket väl lämpade för de uppgifter som HV är satta att lösa. Hade uppgifterna varit andra, så hade HVs mtrl varit annorlunda.

 

Så för att svara på ursprungsfrågan;

Nej. Med avseende på de uppgifter som HV idag är satta att lösa, samt hur HV är organiserat, så är det en otjänst att tillföra tyngre och komplexare system.

Edited by Nestor
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hemvärnet är fortfarande ett förband med huvudsyftet att skydda/bevaka objekt. Det innebär att förbandet utrustas för att kunna lösa den uppgiften. Ja, det hade varit ruggigt smutt med tung kulspruta eller granatspruta på delar av HVs BV-park. Det hade varit ännu smuttare om de var monterade på BV309/410.

Tyvärr gör det inte det. Av flera skäl. Jag ska lista några;

 

1. Kostnad. Hemvärnets stora paradnummer är att Hemvärnet är skitbilligt. Dirt cheap. Nästan gratis. Tillförsel av tyngre och komplexare system innebär att HV blir dyrare.

 

2. Tid. Hemvärnets personal tjänstgör 4 eller 8 dygn per år kontrakterat. Att på den tiden kunna klämma in förtrogenhet att hantera mer kvalificerade vapensystem såsom ksp88/grsp eller tyngre och splitterskyddade fordon. är bedömt inte helt lätt. Visst, man kan argumentera för att utöka kontraktstiden. Men då glömmer man lätt att folk ska ta ledigt från jobb eller studier. Man ska också lämna familjen kvar hemma. Det är inte självklart att alla kan lösa det enkelt och smidigt.

Tunga fordon och understödsvapen kräver mer tid i utbildning för att erhålla kompetens på systemen, mer övningstid för att kunna hantera och använda systemet på ett effektivt sätt och mer tid för att vårda och underhålla.

 

3. Behov. Behövs ksp88/grsp på BV309 för att bevaka vägskälet i Knäckebrödshult eller förrådet i Kallbrandjokk? Vad är dimensionerande hot? Är det motiverat med så tung eldkraft för att hindra sabotagegrupper från att ställa till jävelskap?

Möts kanske det hotet bättre med smart nyttjande av patruller, larmsystem och hundar?

 

Det är sådana här frågor vi måste ställa oss själva när vi diskuterar HVs förmågor och utrustning :)

 

BV206 och PB8 är idag mycket väl lämpade för de uppgifter som HV är satta att lösa. Hade uppgifterna varit andra, så hade HVs mtrl varit annorlunda.

 

Så för att svara på ursprungsfrågan;

Nej. Med avseende på de uppgifter som HV idag är satta att lösa, samt hur HV är organiserat, så är det en otjänst att tillföra tyngre och komplexare system.

 

Jag har fyll koll på vad HV har för uppgift, och vad som står i KFS m.m.

 

Men, vi ska ha i bakhuvudet att HV har de senaste åren fått en större målbild på sig. Enligt Öb, så är prioriterade områden för Hv att skydda övriga FMs bassystem. Vi har t.ex. ett antal Hv bataljoner som har en uppgift, skydda bl.a. flygbaser. Det är något väsentligt skillnad i det gentemot att bevaka vägskälet i Knäckebrödshult eller förrådet i Kallbrandjokk. Skulle jag se det som.

 

Då talar vi inte om enskilda sabotageförband som kan vara motståndare, utan större grupperingar som nästlat sig in i landet. Vi talar om helt andra hot än att en grupp vill spränga en mast, bro eller vad det kan vara.

 

Och jo, ett stort problem för Hv är tiden, tiden och åter igen tiden för kontrakten. Det är det som sätter gränserna just nu. Men, troligen kommer t.ex. lv att införas på vissa täter, fler grk förband är påväg också.

 

Sedan ska vi inte heller glömma, att hela planeringen i landet, bygger fortfarande på förvarning, att vi får tid. Och får Hv tid, kan de definitivt efter en beredskapshöjning väldigt mycket, via övning, övning och övning höja sin KDU.

Link to comment
Share on other sites

Personligen skulle jag se större nytta i att Hv får någon form av luftvärnsförmåga. Kanske montera RBS70 på nuvarande BV206? Eller allra helst att varje pluton får ut någon form av MANPAD.

 

Sedan har jag nämnt i andra trådar att en begränsad del av alla hemvärnsförband bör få CV90120, men det verkar långt ifrån poppis.

Så länge gemene Hv-man inte kan se skillnad på en Chinook och en Hkp 4 ska inte Hv ha större Lv-förmåga än idag...

Link to comment
Share on other sites

 

Personligen skulle jag se större nytta i att Hv får någon form av luftvärnsförmåga. Kanske montera RBS70 på nuvarande BV206? Eller allra helst att varje pluton får ut någon form av MANPAD.

 

Sedan har jag nämnt i andra trådar att en begränsad del av alla hemvärnsförband bör få CV90120, men det verkar långt ifrån poppis.

Så länge gemene Hv-man inte kan se skillnad på en Chinook och en Hkp 4 ska inte Hv ha större Lv-förmåga än idag...

 

Båda torde tillhöra någon annan hursom, även om det är få som kör med CH46 längre. Sen GISSAR jag att om HV skulle tillföras LV så skulle inte "gemene hv-man" vara tilldelad något lv-system :)

 

/R

Link to comment
Share on other sites

Inte ens lv förband har bra lv så börja tillföra det till mindre kvalificerade förband är inte så konstruktivt. HV är billigt och lätt att utbilda till, annars skulle det inte vara så stort som det är idag vilket är dess fördel. Att tillföra mer komplicerade och dyra system skulle innebära ökad kostnad samt ökad utbildningstid/tidskrav vilket i praktiken skulle innebära att man skulle få både skära ner antal förband och få mer problem med personalförsörjningen vilket redan är svårt. HV förband kan tilldelas utrustning från nedlagda förband samt förråd med stor framgång men saker det redan är brist på i firman lär inte hamna hos HV i första hand som grsp, tksp och lv-system.

 

Det finns en orsak att vi har HV, GSS/K och GSS/T förband. Behöver uppgiften mer kvalificerad förmåga ger man ett GSS förband uppgiften.

 

Samtliga förband skulle ha nytta av mer fordon, pansar, luftvärn, fler vapensystem men nej, då får vi skära ner till ett par väldigt snärtiga förband med alla förmågor.

Link to comment
Share on other sites

HV har en operativt begränsad förmåga, ännu mer vapen i dagsläget skulle begränsa förbandet än mer även om det vore coolt att stå i vägspärren med en granatspruta.

Och slutligen, det finns ingenting, absolut inget som talar för att HV ska få någon som helst LV förmåga, det finns några tyckare, men de som ev har avgörande beslut om det är alla överens om att det INTE ska något Lv till HV.

Link to comment
Share on other sites

 

Det finns en orsak att vi har HV, GSS/K och GSS/T förband. Behöver uppgiften mer kvalificerad förmåga ger man ett GSS förband uppgiften.

 

Samtliga förband skulle ha nytta av mer fordon, pansar, luftvärn, fler vapensystem men nej, då får vi skära ner till ett par väldigt snärtiga förband med alla förmågor.

Jag håller med dig i sak, om att det finns och ska finnas en skillnad mellan olika kategorier av förband. Problemet är bara det att det knappt finns några GSS förband avdelade till skydd av viktiga baser. Det är en huvuduppgift för Hv just nu.

 

HV har en operativt begränsad förmåga, ännu mer vapen i dagsläget skulle begränsa förbandet än mer även om det vore coolt att stå i vägspärren med en granatspruta.

 

Och slutligen, det finns ingenting, absolut inget som talar för att HV ska få någon som helst LV förmåga, det finns några tyckare, men de som ev har avgörande beslut om det är alla överens om att det INTE ska något Lv till HV.

Då vet du nog mer än de som sitter med dessa frågor. Redan nu planeras det för möjliga försök att tillföra lv till Hv förband. Då i samma anda som Grk tillförs just nu, dvs. det skapas specialplutoner med det som uppgift.

 

Lv-vapen kommer inte att bli ett allemansvapen som p-skott, utan placerade på specialplutoner. Om försöken kommer igång d.v.s.

Link to comment
Share on other sites

 

HV har en operativt begränsad förmåga, ännu mer vapen i dagsläget skulle begränsa förbandet än mer även om det vore coolt att stå i vägspärren med en granatspruta.

 

Och slutligen, det finns ingenting, absolut inget som talar för att HV ska få någon som helst LV förmåga, det finns några tyckare, men de som ev har avgörande beslut om det är alla överens om att det INTE ska något Lv till HV.

Då vet du nog mer än de som sitter med dessa frågor. Redan nu planeras det för möjliga försök att tillföra lv till Hv förband. Då i samma anda som Grk tillförs just nu, dvs. det skapas specialplutoner med det som uppgift.

 

Lv-vapen kommer inte att bli ett allemansvapen som p-skott, utan placerade på specialplutoner. Om försöken kommer igång d.v.s.

 

Du får gärna inkomma med en källhänvisning på detta, för senaste gången jag hade möjlighet att fråga chefen Lv6 om just luftvärn till HV så var budskapet tydligt och bestämt.

 

Det far isf närmare att man sparar rbs70 och med det skapar någon form av briglv.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Det finns en orsak att vi har HV, GSS/K och GSS/T förband. Behöver uppgiften mer kvalificerad förmåga ger man ett GSS förband uppgiften.

 

Samtliga förband skulle ha nytta av mer fordon, pansar, luftvärn, fler vapensystem men nej, då får vi skära ner till ett par väldigt snärtiga förband med alla förmågor.

Jag håller med dig i sak, om att det finns och ska finnas en skillnad mellan olika kategorier av förband. Problemet är bara det att det knappt finns några GSS förband avdelade till skydd av viktiga baser. Det är en huvuduppgift för Hv just nu.

Att det råder en brist på förband och personal i existerande förband ändrar inte verkligheten. Hade man haft ett säkförband, mekskytteförband samt ett lv-förband som försvar/bevakning till varje bas hade det varit ideal men så kan det inte vara. Ett GSS lv-förband vid varje flygbas har enormt mycket högre prio än se till att HV har lv-förmåga. Alla skytte/jägarförband skulle ha nytta av att byta flera av sina fordonsmonterade ksp58 mot tsksp/grsp men inte ens dom har budget prioritet för det trots högre kapacitet och utbildning mot HV.

 

Förväntad nivå på en HV skyttesoldat är 4 månaders utbildning och sen 4 eller 8 dagar om året. Bara för att det i praktiken finns annan bakgrund och kompetens är det fortfarande lägstanivån uppgifterna och utrustningen ska anpassas för.

Link to comment
Share on other sites

Alltså med tanke på att man har inför GRK, ser jag inte att det skulle vara omöjligt att tillföra tksp exempelvis. Inte i utbildningssyfte i alla fall, dock köper jag argumentet "behöves det till uppgiften" fullt ut. Kostnadsfrågan är jag fullt medveten om, men ser inte det orimliga i själva material anskaffandet jag syftade på skulle vara helt "overkill".

Link to comment
Share on other sites

Inte omöjligt precis som med många andra vapensystem. Det är svårt att motivera kostnaden och utbildningsbehovet för stationära lavett placerade tksp som nuvarande vapensystem redan klarar. GRK tillför en helt ny förmåga, det gör inte tksp. 12.7 am är betydligt mycket dyrare än 7.62 också.

 

Sen som sagt så finns det många GSS förband som har större behov samt har fordon som kan agera vapenbärare där dom har ksp58 i dagsläget.

Link to comment
Share on other sites

 

Personligen skulle jag se större nytta i att Hv får någon form av luftvärnsförmåga. Kanske montera RBS70 på nuvarande BV206? Eller allra helst att varje pluton får ut någon form av MANPAD.

 

Sedan har jag nämnt i andra trådar att en begränsad del av alla hemvärnsförband bör få CV90120, men det verkar långt ifrån poppis.

Så länge gemene Hv-man inte kan se skillnad på en Chinook och en Hkp 4 ska inte Hv ha större Lv-förmåga än idag...

 

Varför menar du att de ska se skillnad på en utfasad svensk helikoptertyp och en något större släkting som uteslutande används av allierade, menar du? Det är fett SKJUT EJ på bägge två. Det räcker att man ska kunna se skillnad på en Blackhawk och en HIND, vilket inte är så överväldigande svårt.

 

Sedan är mitt förslag inte att varje individ ska släpa runt på sin egna Stinger, utan det är en specialistroll vi talar om. Rätta mig om jag har fel, men de hemvärnsmän som är med i Grk-förband får idag fler utbildningstimmar än gemene Hv-soldat. Hur svårt tror du att det skulle vara att dela ut en bok med flyg och helikoptersiluetter, samt olika camouflagemönster? Och sedan ha ett enkelt skriftlig prov innan man blir godkänd Lv-soldat?

 

Sedan har mig veterligen samtliga moderna MANPAD-system samt även RBS70NG IFF-system inbyggt, så friendly fire är tämligen osannolikt.

Link to comment
Share on other sites

Frågan är ju egentligen delad.

 

är BV309/410 bättre än BV203 för hemvärnet. hur många av de som säger att BV203 fortfarande funkar skulle vara villiga vara del av besättningen och köra fram ammunition och tillbaka skadade under pågående eldstrid. med en vagn som helt saknar varje form av skydd.

 

Sen är ju frågan om tyngre understödsvapen.

Link to comment
Share on other sites

  • henke changed the title to Byta ut Bandvagn 206 mot bepansrad

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...