Jump to content

NBG 11


Krook

Recommended Posts

Nu så startar det om. Den stora tråden om NBG 11.

 

Vid en ceremoni på Ledningsregementet i Enköping på tisdagen överlämnades kommandotecken och fana till den nye chefen för Nordic Battlegroup (NBG), brigadgeneral Stefan Andersson.

 

imagevaulthandleraspx27vg9.jpg

 

 

 

 

Källa och foto mil.se

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 389
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Utan att kunna hänvisa till någon källa utan det är bara ryktesväg från diverse officerare, och vad jag hört så ska BG 11 inte vara lika omfattande nationellt och inte heller vara lika slagkraftigt som BG 08.

OBS- endast rykte.

Link to comment
Share on other sites

Det jag har läst/hört i diverse FM skrifter och uttalanden är att uppdragsgivaren (regeringen) inte vill att NBG11 ska ta så stor andel av FM-budgeten. Källa: http://www2.mil.se/sv/Nyheter/mediaspelaren/ (NBG fanöverlämning)

 

 

Den preliminära organisationsfördelning som jag har sätt kommer från Perspektivstudie 2007 och består av följande;

 

Kärndelarna ur NBG 2011 med bland annat: (svenskt bidrag)

*Lätt mek skyttekompani

*Luftburen skvadron

*Amfibieskyttekompani

*Stabskompani

*Stödfunktioner CS och CSS till NBG.

 

De finns tre volymalternativ för svensk del, 2000/1600/1200 soldater. Sedan räknar FM med ett bidrag på ca 550 soldater från andra deltagarländer, denna summa är statisk och ändras inte i förhållande till den svenska bidraget. Så om Finland fortfarande vill bidra med en GRK-kompani och med att LBB försvinner/går in i JBat NY, så borde C-Bat likna något som det här;

 

* Stabskompani (Span/81mmGRK) [sWE]

* Lätt mek skyttekompani (Patgb 203A ?) [sWE]

* 2st Lätta skyttekompanier (Bv309/Ptgb 6 ?) [sWE]

* GRK-kompani (120mm) [FIN]

 

(relativt "lättare" än NBG08)

Edited by 3924
Link to comment
Share on other sites

NBG 2011

 

Inriktningen är 1600 svenskar

 

Lättare förband (Mindre tunga fordon, lättare att deployera, kan inte lösa "separation of forces" uppgifter på samma sätt)

 

Färre DUC till C NBG

 

All utrustning skall vara levererad 2009-10-01

 

 

 

Låter ju bra men allt kan ju ändra sig när det börjar närma sig.

Link to comment
Share on other sites

Hoppas Chassi får rätt i det rykte som han har hört om att NBG11 inte blir lika omfattande som NBG08. Känner när man pratar med "folk på golvet inom firman" att verksamheten i det stora hela är över vattenytan pga duktiga och intresserade befäl. Jag känner att NBG11 kan bli ännu mer "Overkill" än NBG08 om det vill sig illa.

Link to comment
Share on other sites

Hoppas Chassi får rätt i det rykte som han har hört om att NBG11 inte blir lika omfattande som NBG08. Känner när man pratar med "folk på golvet inom firman" att verksamheten i det stora hela är över vattenytan pga duktiga och intresserade befäl. Jag känner att NBG11 kan bli ännu mer "Overkill" än NBG08 om det vill sig illa.

Den känslan delar inte jag. De jag känner som varit inblandade på något sätt i NBG 08 har dragit lärdomar och utifrån vad man kunnat läsa publikt så har även HKV och politikerna (medvetet) lärt sig något.

Jag tror seriöst att NBG 11 blir vad man nu säger att det ska bli.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Att de inblandade i NBG08 har lärt sig saker som kan vara till nytta för FM är det inget tvivel om. Men jag är rädd att mycket av kompetensen går förlorad då soldaterna gör en mission och sedan återgår till sitt civila liv. Då börjar man om på nytt med NBG11 och så får det som är "viktigast" för FM, dvs utbildning av de värnpliktiga stryka på foten. Detta då många officerare söker sig till NBG11.

Link to comment
Share on other sites

Det är ju inte unikt för NBG. så har det ju alltid varit. Man utbildar beredskapsförband vars kompetens bara rinner ut i sanden.

Man har ju vetat om detta under en lång tid men det är inte förrän nu man kanske börjar åtgärda det med ev. beredskapskontrakt längre än 2 år.

Link to comment
Share on other sites

Att de inblandade i NBG08 har lärt sig saker som kan vara till nytta för FM är det inget tvivel om. Men jag är rädd att mycket av kompetensen går förlorad då soldaterna gör en mission och sedan återgår till sitt civila liv. Då börjar man om på nytt med NBG11 och så får det som är "viktigast" för FM, dvs utbildning av de värnpliktiga stryka på foten. Detta då många officerare söker sig till NBG11.

Jag avsåg att organisationen FM har lärt sig. Enskild soldat är inte viktig i det sammanhanget, utan officerare och civila i organisationen.

Det var ett tag sedan värnpliktsutbildningen var det viktigaste för FM.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

hmm...FM lärt sig som organisation...Hoppas verkligen det, men det tror jag inte mycket på.

 

När det gäller att det var länge sedan värnpliktsutbildningen var det viktigaste för FM, avsåg jag det lite ironiskt när jag satte viktigast inom citationstecken. Tycker dock att NBG08 och NBG11 är rent politiska företag som ger pluspoäng på den internationella politiska scenen. Skall inte lämna ämnet allt för mycket men politikerna i riksdagen tar beslut som skall skydda Sverige mot alla farligheter i världen, men inga pengar förs till den organisation som skall skydda Sverige. NBG däremot får mer eller mindre "blanka checkar". Med detta resonemang kan man komma fram till att jag inte tycker om NBG. Det gör jag, men inte till vilket pris som helst.

Link to comment
Share on other sites

hmm...FM lärt sig som organisation...Hoppas verkligen det, men det tror jag inte mycket på.

 

När det gäller att det var länge sedan värnpliktsutbildningen var det viktigaste för FM, avsåg jag det lite ironiskt när jag satte viktigast inom citationstecken. Tycker dock att NBG08 och NBG11 är rent politiska företag som ger pluspoäng på den internationella politiska scenen. Skall inte lämna ämnet allt för mycket men politikerna i riksdagen tar beslut som skall skydda Sverige mot alla farligheter i världen, men inga pengar förs till den organisation som skall skydda Sverige. NBG däremot får mer eller mindre "blanka checkar". Med detta resonemang kan man komma fram till att jag inte tycker om NBG. Det gör jag, men inte till vilket pris som helst.

 

Sverige försvaras bäst på det Karelska näset wartofta :rolleyes:

NBG är utan tvekan ett dyrt projekt men det dras mycket erfarenhet av det för att vi i fortsättningen skall kunna dämpa konflikthärdar och oroligheter innan vi får hit problemen. Världscenen är idag global och konflikter på regional nivå, ja, de finns inte på samma sätt längre.

 

NBG är en del av Sveriges försvar. Vad det sen är för pengar som tillförs och vad som tas inom ram på andra delars bekostnad kan jag inte svara på, men jag ser fram emot ett FM som vi kan använda till något annat än att vakta slottet.

Link to comment
Share on other sites

Jag har föga insikt i villka erfarenheter man fått av BG 08 högre upp i kedjan så som högkvarteret, inom FMlog osv men min egen erfarenhet är att man på ett ganska dåligt sätt tagit tillvara erfarenheter man dragit av IA06 tex och tidigare förband, känslan jag får är att man inom kompaninivån har för många(officerare) som är intresserade av att få igenom sina egna ideér motsv.

jag tror iaf att det enda som egentligen gick helt smärtfritt under hela min tid i BG 08 var när vi skulle lämna in uthämtad utrustning, för då var alla överens om att det bara gick att genomföra det på ett sätt(eller om Kompledningen hade fått direktiv av förrådet kanske) hur som helst så funkade det bra.

 

Vad jag tror :banghead: att jag egentligen vill säga är att man måste enas om hur man ska gå till väga vid uppbyggandet av nästa BG man har ju testat lite smått på alla IA förband och övat ordentligt nu med BG08 så det är dags att man på allvar börjar se hur man gör det på bästa sätt, vid det här laget bör man ju veta hur man genomför(värnpliktsutbildningen har ju funkat förhållandevis smärtfritt i många år?)

 

-bort med arbetstidsregleringen(Funkar inte).

-bort med krånglet inom personalpolitiken.

-Klara riktlinjer om hur man ska genomföra utbildning och beredskap.

-Samt låta battlegroupen vara lite utav en personalresurs inom GU/VPL utbildningen ist för att bara låta GU få lida av att man just det året genomför ett NBG.

Link to comment
Share on other sites

Vad är det för fel på arbetstidsregleringen? Utan arbetstidsreglering så blir det nog svårt att rekrytera personal som t ex har familj och vill kunna planera sin fritid.

 

- Nej, behåll arbetstidsregleringen.

- Förläng kontraktstiden så att det blir meningsfyllt att flytta till arbetsorten.

- Differentsiera lönerna så att en 30årig gammelyxa har bättre lön en en nymuckad 20åring.

Link to comment
Share on other sites

- Differentsiera lönerna så att en 30årig gammelyxa har bättre lön en en nymuckad 20åring.

 

Varför skall en yxa tjäna mera pengar som enda egenskap av yxa.

 

Dock vidhåller jag att man skall tillämpa individuella löner på förbandet, då t.ex. en gammelyxa av gudsnåde kan ha precis de militära och civila erfarenheter som behövs på de olika platserna i förbandet. Precis som någon som endast har gjort värnplikten och har andra civila utbildningar/erfarenheter...

 

(I övrigt hoppas jag verkligen på det där med längre kontrakt och i värsta fall en slopad två års regel... kändes rätt löjligt att behöva vänta i en månad för att kunna bli anställd för att inte "råka" jobba i över två år)

Link to comment
Share on other sites

Arbetstidsregleringen är j-vla elände eftersom den ställer till det vad gäller att öva, det ger mer att öva under längre perioder/dygnets alla timmar men med dagens system blir det ogenomförbart vilket i praktiken leder till sämre förband.

Detta med att öva dygnets alla timmar kanske inte är så noga för ett skyttespörsialninjaförband men det är svårt att öva gruppering/tolo rätt om ingen grupperar/behöver ersättningsmtrl alternativt reparationer på riktigt 24/7.

 

Sen gäller det att hitta en lämplig ny reglering för att detta skall gå att kombinera med ett hyfsat normalt familjeliv. Fritidssysselsättning kanske inte ska vara jätteprioriterat under fasen där man upprättar förbandet?

Under beredskapsfasen där man förhoppningsvis vidmakthåller vunnen kunskap blir det mindre nödvändigt med konstiga arbetstider.

Beredskapsförband är inte en normal arbetsplats och bör enligt min ödmjuka åsikt ej heller vara det.

Om man skulle arbeta om arbetstidsjusteringen utefter de behov som skulle ställas av en riktig yrkesarme skulle det sannolikt ge en god grund även för dagens beredskapsförband.

Link to comment
Share on other sites

Vad är det för fel på arbetstidsregleringen? Utan arbetstidsreglering så blir det nog svårt att rekrytera personal som t ex har familj och vill kunna planera sin fritid.

 

- Nej, behåll arbetstidsregleringen.

 

Som officer så är du tvungen att ge dina "underordnade" anställda soldater arbetsuppgifter och även om du inte har något dom kan göra så måste du ge dom en uppgift, och tro mig efter ett tag så finns det inget längre att göra men ändå så måste du göra någonting så då kanske det blir något i stil med att städa en kasern eller så :banghead:.

Iof så är man ju soldat men ändå så går det inte att öva,öva,öva hela tiden även det tappar sin mening till slut, tar man då bort arbetstidsregleringen så slipper man det problemet, en soldat kan få göra klart sin uppgift för dagen ist för att bli tvungen att tänka på övertid som han ändå inte får, och han slipper fortsätta arbetet dagen efter(ist kanske han kan få flexa lite och börja senare dagen efter som kompensation) plus att när uppgifterna tar slut så gör det inget om soldaten går utan arbetsuppgifter i 3 dagar.

Edited by Chassi
Link to comment
Share on other sites

Vad är det för fel på arbetstidsregleringen? Utan arbetstidsreglering så blir det nog svårt att rekrytera personal som t ex har familj och vill kunna planera sin fritid.

 

- Nej, behåll arbetstidsregleringen.

- Förläng kontraktstiden så att det blir meningsfyllt att flytta till arbetsorten.

- Differentsiera lönerna så att en 30årig gammelyxa har bättre lön en en nymuckad 20åring.

 

 

Kompetens SKA ligga till grund för lönen, inte ålder.

Sedan kan vi diskutera lönetillägg för tjänstgjorda beredskaps/insatts år.

Link to comment
Share on other sites

På IA06 testades båda systemen. I början var alla arbetstidsreglerade och hade då missionslön -5000:-. Efter ett tag förhandlades detta bort, den nya lönen blev missionslönen. Övn dygn mm tappades också.

 

Den största vinsten var, i allafall som det kändes, var att vi slapp hela cirkusen med lönerapportering, det funkade inte alls.

 

Jag kan visserligen bara tala för SoT men vi tjänade definitivt på det, det var inte många veckor vi "förlorade" tid däremot "tjänade" vi tid rätt ofta. Ingen chef vill ju ha utarbetade soldater, däremot att bryta en övning bara för att tiden är slut är kass.

 

Att kunna ha ett drägligt liv under tiden man är anställd är ju naturligtvis viktigast, men som jag ser det handlar det inte om att pressa soldater till jobb dygnet runt utan möjlighet att dra över ena dagen för att kompensera det nästa. För PC alt KC fria händer där borde det gå att få till ganska bra.

 

//A

Link to comment
Share on other sites

Ang. arbetstiden så finns det idag ett arbete på att få tillstånd s.k. "Förtroendearbetstid" inom försvarsmakten. Det är en form av arbetstidsreglering där begreppet som sådant betyder att arbetstagaren gör det arbete som krävs för att lösa sin tjänst och få jobbet gjort. Då jag hörde om det så fanns det fortfarande ett stipulerat behov av ramar, eller en ambition att si och så många timmar per år borde räcka. Fördelen är ju att arbetet blir utfört och att det finns flexibilitet för övningar, vård och insatser, utan att det behöver räknas in en massa övertidsersättning.

 

Det negativa är att då kommer det att krävas en hel del förståelse från hemmet och från civila stödfunktioner. T.ex. hur löser man ut ungarna på dagis om arbetet inte kan vara löst till 16.30, och det för att någonting sprang läck 16.05?

 

Givetvis så skall det förhandlas in kompensation i detta och jag inbillar mig att lönesättningen måste sättas med utgångspunkt att det kommer att bli ett visst antal sena kvällar och helger.

Link to comment
Share on other sites

Det finns ingenting i arbetstidsregleringen som hindrar att man övar under längre tid, arbetar långa dagar ena veckan för att sedan ta ut kompensationsledighet nästa osv osv.

 

Det fungerar uppenbarligen i den vanliga värnpliktsutbildningen, där all anställd personal är arbetstidsreglerad. Däremot ställer det högre krav på planering och förtänksamhet, något som kanske inte direkt kännetecknade NBG08. Men lösningen på det är inte att ta bort de upplevda symtomen, utan att angripa problemets kärna.

Edited by dieseltrollet
Link to comment
Share on other sites

Det finns ingenting i arbetstidsregleringen som hindrar att man övar under längre tid, arbetar långa dagar ena veckan för att sedan ta ut kompensationsledighet nästa osv osv.

 

Får du göra så, ta kompensationsledigt?(egentligen inte?)

övningar osv är ju inte så stora problem så länge dom håller sig inom ÖvningsDygnen(planerade) men att du arbetar långa dagar ena veckan ja det kan du ju göra till viss del om du är officer då du kan flexa med arbetstiden, men det kan ju inte soldaterna för dom har inte rätt att flexa, och om dom absolut inte får jobba övertid pgra övertidsstopp så är det en knepigare situation.

 

ska man göra på fel sätt och låta dom vara hemma, på rätt sätt genom att ta ut fria ÖD dagar eller rent av ta av deras semesterlediga dagar(ogillas av många)?

 

:rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Det finns ingenting i arbetstidsregleringen som hindrar att man övar under längre tid, arbetar långa dagar ena veckan för att sedan ta ut kompensationsledighet nästa osv osv.

 

Enligt EUs arbetstidslagstiftning får du inte arbeta mer än 11 dygn i sträck, vilket i dagsläget ställer till med problem vid större övningar.

 

Ja, det går att göra avsteg...

Link to comment
Share on other sites

Får du göra så, ta kompensationsledigt?(egentligen inte?)

övningar osv är ju inte så stora problem så länge dom håller sig inom ÖvningsDygnen(planerade) men att du arbetar långa dagar ena veckan ja det kan du ju göra till viss del om du är officer då du kan flexa med arbetstiden, men det kan ju inte soldaterna för dom har inte rätt att flexa, och om dom absolut inte får jobba övertid pgra övertidsstopp så är det en knepigare situation.

Och vad är det som säger att inte anställd personal skulle kunna omfattas av flextidsavtalet? Mig veterligt så är det lokala beslut om man ska använda sig av flextid eller inte, det torde gälla anställd personal oavsett grad.

 

Visst blir det svårt att arbeta övertid om det är övertidsstopp. Men detta är en ekonomisk fråga, inget som har med arbetstidsregleringen att göra. Jobbar man mera ska man ha ekonomisk kompensation för det, svårare är det inte. Om vi ska ta bort arbetstidsregleringen så ska man ha ekonomisk kompensation för detta också. Bägge alternativen innebär kostnader för arbetsgivaren. Så grundproblemet är fortfarande arbetsgivarens ovilja/oförmåga att betala, inte arbetstidsregleringen.

 

Enligt EUs arbetstidslagstiftning får du inte arbeta mer än 11 dygn i sträck, vilket i dagsläget ställer till med problem vid större övningar.

 

Ja, det går att göra avsteg...

Ja, det ställer större krav på planering av arbetstid. Men hur många övningar längre än 11 dagar har FM egentligen råd med numera...

 

Återigen, grundproblemet är inte arbetstidsregleringen. Jag kan förstå att enskilda kan tycka att "vad fan får jag inte jobba för, uppgiften måste ju lösas" och tycker att det bara är besvärligt. Men man måste tänka längre än så. Vad är det t ex som fått lönerna för anställd personal att trots allt ha blivit hyfsade jämfört med för femton år sedan, att det finns saker som övningsdygn och så vidare? Ja, inte är det för att personalen har jobbat gratis i alla fall...

Link to comment
Share on other sites

Arbetstid mm är inget som är unikt för NBG11. Alla beredskapsförband brottas med dessa frågor

 

Alltså lite OT i denna tråden

 

Arbetstid är dock ett intressant ämne men det kanske förtjänar en egen tråd... :dong:

Link to comment
Share on other sites

1 Amf skyttekomp och en Luftburen skvadron, tycker det låtter rätt och vettigt att satsa på fotfolk som är lättare att sätta in.

Och givetvis ett mekskytte komp som kan ge lite tyngre stöd.

 

Frågan är villka uppgifter man vill kunna genomföra, separation av parter verkar ju utgå :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...