Jump to content

Hemvärnet, klara rekryteringen?


Recommended Posts

Vi lever på gamla meriter (de flesta gjorde vpl tom ca 1997) därefter dyker siffran snabbt nedåt och när man ser statistik idag på hur många som gör vpl ifrån tex nedre norrland så inser man ju snabbt att det kommer att bli problem. Skall man släppa glesbygden och satsa där det finns underlag eller vad tycker ni?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 75
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Just underlaget för insats av hemvärnförband anser jag vara direkt avgörande för var insatsen ska sättas in. Med tanke på de uppdrag samhället gett oss så får vi ju räkna med att få gruppera precis var som helst i vårt avlånga land. Översvämningar och övriga naturkatastrofer av olika grad, anfall från främmande (militär) makt, eftersök av försvunna personer, är ju inte per automatik koncentrerade till tätortsområden. Det hela är ju en fråga om var "stöten sätts in". Oavsett om det är naturens krafter eller bomber som orsakar skadorna.

 

Och vad gäller "gamla meriter"... vi har ju ett kontrakt med FM/Hv/Frivorg att genom övningar och utbildning behålla och vidareutveckla de kunskaper och färdigheter vi har från GU motsv.

 

Mina fem öre.

 

/Stocken

Edited by Stocken
Link to comment
Share on other sites

Jag tror du missförstod frågan stocken, eller så förstod inte jag ditt svar :D

 

Jag tror absolut att HV kommer att tyna bort i glesbygden.Det är sorligt men jag tror det är så. Färre gör lumpen och av de som gör lumpen finns det så mycket fler alternativ nu om man vill fortsätta i det militära. En konsekvens kan ju bli att medelåldern som krupit nedåt kommer öka igen, då HV inte längre kommer kunna få nymuckade in i sina led utan man får helt enkelt försöka rekrytera de som gjorde lumpen för kanske tio år sedan eller mer. Och om man

Link to comment
Share on other sites

Det är inte begränsat till glesbygden. Här i Skåne har vi kanske många boende, men det är lika få som gör lumpen som övriga riket. Och ju mer storstad, desto mer annat än att vara i uniform på helgerna finns det som lockar.

 

Hv som helhet tynar bort.

 

Oavsett hur låg amibitionsnivå FM kräver av Hv så hjälper det inte om man måste ha gjort lumpen för att få vara med (som soldat) om det inte finns fler värnpliktiga att rekrytera från.

 

Men det är väl inget ingen här redan vet?

Link to comment
Share on other sites

Undra om detta med nystarten av 3-mån utbildningen har något samband med minskat rekryteringsunderlag...
Det tror jag inte vi behöver lägga någon större tankemöda på att "fastställa".

 

Ett alternativ som det talas om, är en väg in i Hv via en kvalitetssäkrad ungdomsutbildning + någon form av kortare kompletterande utbildning.

Link to comment
Share on other sites

En variant att säkerställa HV:s fortlevnad vore att göra det pliktigt. Man gör sin GU med inriktning på placering i Hv (3-månaders?) och sedan är man Hv-soldat med tjänstgöringsplikt. Om jag gnuggar min kristallkula, så ser jag en framtid när alla Hv-soldater är pliktiga och tjänstgör en/två veckor per år med SGI-ersättning eller motsvarande. För att detta skall kunna låta sig göras, gäller det att man styr upp chefskapet inom Hv och har en RIKTIG befälsutbildning genom MHS och Försvarsutbildarna. Personligen kan jag tycka att det är bedrövligt at inte RO utnyttjas i högre grad än vad som förekommer idag. Hv är belastat av allt för många totalt inkompetenta chefer och det återspeglas på verksamheten. Enligt min uppfatting är alla dessa odugliga chefer direkt till men för Hv i det att de skrämmer bort folk från organisationen och skämmer ut verksamheten. Den ger stundtals ett synnerligen oseriöst intryck i allt för hög grad. Hv har ett ledarskapsproblem mer än ett rekryteringsproblem idagsläget!

Link to comment
Share on other sites

Det stora problemet kommer dock att bli bristen på kvalificerada chefsämnen. I och med det inte kommer att finnas någon som utbildats över gruppchefsnivå i de nya värnpliktskullaran (och avskaffandet av KadS för KB tog ju bort komp/bat tänket från den utbildningen) så blir det prekärt att tillsätta chefer från stf plutch och uppåt (undantaget de riktigt duktiga, som kan förkovra sig själva eller med viss hjälp av HvSS).

Link to comment
Share on other sites

Det stora problemet kommer dock att bli bristen på kvalificerada chefsämnen. I och med det inte kommer att finnas någon som utbildats över gruppchefsnivå i de nya värnpliktskullaran (och avskaffandet av KadS för KB tog ju bort komp/bat tänket från den utbildningen) så blir det prekärt att tillsätta chefer från stf plutch och uppåt (undantaget de riktigt duktiga, som kan förkovra sig själva eller med viss hjälp av HvSS).

 

Som jag ser det, måste HvSS förändras i grunden! Försvarsutbildarna är, enligt mitt förmenande, de enda som utbildar frivilliga på ett seriöst och vederhäftigt sätt. På HvSS kan man coma-sitta och fyll-kursa sig till Bataljonchef och det är totalt IG i min värld.

 

Om man har en GU-utbildad Gruppchef med goda vitsord och en vilja att ta för sig, så borde man kunna låta honom gå på MHS och läsa upp sig till Officer. Varför inte en special-upplagd kurs på halvfart/distans som kan kombineras med ett civilt jobb, ELLER att man får någon form av ersättning för inkomstbortfall. Reservofficer borde dock vara huvudspåret. Jag anser att MHS är ett minimikrav för att bekläda befattningen Kompanichef (kanske rent av Plutonchef). Försvarsutbildarna kan ansvar för utbildningsnivå upp till Underofficer med ett skräddarsytt kursprogram för Hv.

 

Emelleritd måste rågångarna mellan "riktiga" befäl och Hv-befäl utplånas. Utbildningsståndpunkten kan givetvis aldrig bli densamma, men en minsta gemensam lägsta-nivå är nödvändig. Det känns inte bra med en gammal vpl sergeant som gjort GU på artelleriet någon gång på 70-talet, som idag är Mj och Bataljonschef efter lite rövskav på HvSS!!!

Link to comment
Share on other sites

Undra om detta med nystarten av 3-mån utbildningen har något samband med minskat rekryteringsunderlag...
Det tror jag inte vi behöver lägga någon större tankemöda på att "fastställa".

 

Ett alternativ som det talas om, är en väg in i Hv via en kvalitetssäkrad ungdomsutbildning + någon form av kortare kompletterande utbildning.

 

Förändrad och anpassad ungdomsutb är på väg inom kort och kommer att testas i tre grupper där man kör olika koncept för att sedan kunna utvärdera. Bl.a KRAG och Skånska gruppen...

 

Kortfattat: ungdom 15-18 år får sedvanlig ungdomsverksamhet,gröntjänst, GK,LK(exkl stridsutb. enl gällande åldersregler) vid 18 års ålder kontrakteras man in i Hv som tillsammans med Försv.utb ger behövlig utb. strid m.m. Allt enl. en utb.plan. och helt målstyrt.

 

 

Detta kan vara en del av Hv fortlevnad och inger visst hopp vad gäller personalförsörjningen till Hv.

 

Som vanligt..............jaaaaa........jag är insatt! =inga spekulationer.

Link to comment
Share on other sites

Så i princip kommer man kasta in ungdomar med ingen till väldigt liten stridsuttbildning rakt in i HV?

Snaka om att vi åter igen kommer få börja om på grunder hella tiden...

 

Hur ska vi någonsin gå framott om man ska kasta in folk som har liten till dålig uttbildning sedan innan?

Eller kommer dom att hamna i speciela uttbildnings kompanier/plutoner innom varje UG där dom tränas först?

Link to comment
Share on other sites

Så i princip kommer man kasta in ungdomar med ingen till väldigt liten stridsuttbildning rakt in i HV?

Snaka om att vi åter igen kommer få börja om på grunder hella tiden...

 

Hur ska vi någonsin gå framott om man ska kasta in folk som har liten till dålig uttbildning sedan innan?

Eller kommer dom att hamna i speciela uttbildnings kompanier/plutoner innom varje UG där dom tränas först?

 

Jag beskrev förfarandet kortfattat. Utb.gången är målstyrd och kvalitetssäkrad. Om utb. är otillräcklig vet man inte förrän försöksperioden är utvärderad, men man tror på konceptet vilket jag också gör. Om konceptet inte håller måttet och Hv och FM blir missnöjda kommer det troligtvis inte att implementeras. Kan inte(vill inte) detaljredovisa hela utb.stegen. Har full insyn i förslaget och talat med berörda och det handlar inte om några timmars utb. Det handlar om hundratals timmar innan man är "fit for fight" Se det som en form av lärlingssystem som mynnar i krigsplacering i förbandet när du är mogen(man blir alltså inte krigsplacerad förrän man uppnått de kunskaper och färdigheter som erfordras). Om man anser att Försvarsutbildarna respektive sitt eget förband endast kan tillhandahålla dålig utb. så är det en anledning till eftertanke. Personligen kan jag tycka att det bör ses som positivt att Hv i större grad är med och formar sin egen personal från grunden ur alla aspekter. Har haft med 3 mån Hvvärnpliktigas utb att göra och kan se vissa fördelar med det.

 

För övrigt blir det inte mycket skillnad mot idag. Vissa värnpliktiga som placeras i Hv kommer från tjänster som ligger ljusår från Hv verksamhet men har ändå förmåga att anpassa sig till uppgiften. Som gammal armesoldat har man många gånger undrat varför flottister, fvmekaniker, tpcpersonal och andra mer eller mindre skogserfarna soldater placerats i Hv. Svaret är att ingen är obildbar och ett brett spektra av kompetenser utgör styrkan i ett förband. Dessutom har de sökt sig till Hv av egen fri vilja därför att de är engagerade och "vill" och anser sig kunna bidra till helheten.

 

Har själv varit engagerad i Uutb. i många år och vet vad en tjej eller kille i ungdomsverksamheten kan och vill den dagen de fyller 18 år. Att Hv och Försv.utb. då tar över utb som då inriktar sig på strid och allt annat man inte får när man är minderårig är bara en fortsättning på det engagemang ungdomarna har. Om det resulterar i mer personal till Hv så är det av godo. Förmodligen skiljer sig kvaliteten på utb. mellan ungdomsavdelningarna i landet åt. Det kommer man tillrätta med genom att kvalitetssäkra all U utb och målstyra hela verksamheten.

 

MVH

Link to comment
Share on other sites

Undra om detta med nystarten av 3-mån utbildningen har något samband med minskat rekryteringsunderlag...
Det tror jag inte vi behöver lägga någon större tankemöda på att "fastställa".

 

Ett alternativ som det talas om, är en väg in i Hv via en kvalitetssäkrad ungdomsutbildning + någon form av kortare kompletterande utbildning.

 

Förändrad och anpassad ungdomsutb är på väg inom kort och kommer att testas i tre grupper där man kör olika koncept för att sedan kunna utvärdera. Bl.a KRAG och Skånska gruppen...

 

Kortfattat: ungdom 15-18 år får sedvanlig ungdomsverksamhet,gröntjänst, GK,LK(exkl stridsutb. enl gällande åldersregler) vid 18 års ålder kontrakteras man in i Hv som tillsammans med Försv.utb ger behövlig utb. strid m.m. Allt enl. en utb.plan. och helt målstyrt.

 

 

Detta kan vara en del av Hv fortlevnad och inger visst hopp vad gäller personalförsörjningen till Hv.

 

Som vanligt..............jaaaaa........jag är insatt! =inga spekulationer.

 

 

Om det ovanstående stämmer, så är det ÄN ANGELÄGNARE att snäppa upp ledarskapet inom Hv! Hur fan skall det se ut i organisationen om nuvarande befälskader skall ansvara för den utbildning/fortbildning som krävs för att göra dessa korttidsutbildade ungdomar till fungerande element i ett militärt förband? Det kommer att bli ett jävla kacko om det inte styrs upp, sanna mina ord! Folk som knappast kan klä på sig uniformen skall leda nyutbildade? Folk som har ingen eller bristfällig ledarskapsutbildning skall ansvara för att "skola in" nymuckade soldater? Klart o-bra! Organisationen måste renoveras från GRUNDEN om Hv skall bli något att ta på allvar. Trenden är tydlig. Överstarna har insett att Hv på många platser är det enda militära kort man kan spela i leken, men för att nå hela vägen, måste något göras åt kaffereps-herrklubbs-gubberiet i coma-rock och med bredmagad pösmunksattityd!

Link to comment
Share on other sites

Så i princip kommer man kasta in ungdomar med ingen till väldigt liten stridsuttbildning rakt in i HV?

Snaka om att vi åter igen kommer få börja om på grunder hella tiden...

 

Hur ska vi någonsin gå framott om man ska kasta in folk som har liten till dålig uttbildning sedan innan?

Eller kommer dom att hamna i speciela uttbildnings kompanier/plutoner innom varje UG där dom tränas först?

 

Jag beskrev förfarandet kortfattat. Utb.gången är målstyrd och kvalitetssäkrad. Om utb. är otillräcklig vet man inte förrän försöksperioden är utvärderad, men man tror på konceptet vilket jag också gör.

 

"klipper lite"

 

MVH

 

 

Oki tack jag missförstod dig trode du menade att efter att HVU fylt 18år så skikas dom in i HV där dom i Förbanden ska stridsuttbildas.

Link to comment
Share on other sites

!

 

 

Hahahaha...pösmunksgubberi!

 

Håller med dig i grunden. Att det finns en massa kafferepsgubbar på chefsbefattningar är allmänt känt och bör åtgärdas för trovärdighetens skull. Så sker också kontinuerligt och jag personligen har egenmäktigt tagit mig an uppgiften att arbeta för att det sker i snabb takt då jag insett att det är den enda framkomliga vägen för att få ett engagerat och dugligt Hv.

Förutsättningen för att Hv skall kunna leverera och även behålla personal är ju kompetenta chefer(då menar jag kompetens även inom ledarskapsgebitet). Om det kriteriet uppfylls ser jag inga som helst problem med att hv förbanden själva åtar sig att skola in personal. Bevis för att det finns för många "pösmunkar" är det faktum att man fortfarande inte lyckats skola in avtalspersonalen i den mån att de kan anses vara fältmässiga och en integrerad del av förbandet.(drar inte alla över en kamm) Att komma tillrätta med detta är viktigt och brådskande ur alla aspekter, inte minst för att klara av att leda och utb nuvarande personal på ett effektivt sätt. Redan i dag åligger det t.ex. en KC att vidareutveckla och utb sitt förband.

 

I varje bat finns det ju förbandsinstruktörer knutna som är en resurs inte att förglömma.(många gånger stammisar och reservare) Nedvärdera inte deras förmåga i det här läget.

 

Konceptet är genomarbetat och inget hafsverk. Mycket tid har lagts ner för att komma fram till att man vill försöka.

 

Enl. mig är alla ideer värda att testas för att tackla problemet med Hv personalförsörjning.

 

Givetvis måste strävan vara att Hv skall hålla så hög kvalitet som möjligt i relation till uppgiften, men glöm aldrig vad Hv kommer ifrån och vad det är. Man kan aldrig ställa samma krav på kvalitet som ett GU förband av vissa fysiska,tidsmässiga, resursmässiga faktorer. Man kan ställa orealistiska krav så klart, men de kommer ju inte att kunna tillgodoses.

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr är förbandsinstruktörerna inte chefer! Varför skulle de inte kunna vara det, i stället för att vi dras med dryga typer som knappt kan ta emot och genomföra en vanlig jävla avlämning!!!? Jag vill se att man knyter upp RO och YO som friställts i organisationen! Vinsterna är stora io det att Hv får kompetent och utbildade chefer samt att dessa vidmakthåller sin kompentens och yrkesskicklighet. Orealistiska krav behöver inte gälla avsteg från normalnivå i fråga om fältmässighet och uppträdande i tjänsten. Vi snackar inte jägeri här, utan ett snabbgripbart skytteförband som är kompatibelt med övriga förband i FM, men som för den sakens skull inte behöver kunna lösa alla uppgifter. Britternas TA eller USAs NG är kanske ett mål att sträva mot i ett riktigt långt perspektiv?

Link to comment
Share on other sites

Vi lever på gamla meriter (de flesta gjorde vpl tom ca 1997) därefter dyker siffran snabbt nedåt och när man ser statistik idag på hur många som gör vpl ifrån tex nedre norrland så inser man ju snabbt att det kommer att bli problem. Skall man släppa glesbygden och satsa där det finns underlag eller vad tycker ni?

 

 

Egentligen borde man kanske utforma frågan som, skall man släppa Hv eftersom det inte finns f.d VPL att rekrytera?

 

Mitt svar på detta är:Nej....prova andra vägar. .

 

Att det finns ett dåligt rekryteringsunderlag på vissa platser i Sverige innebär inte att de regionerna förblir oförsvarade eller utan militär kapacitet om det skulle behövas. Hv fungerar ju likadant idag som övriga FM. Man sätter in resurserna där de för stunden mest behövs. Gäller ju även Hv.Om underlag finns i andra delar av landet säkerställs resurser som kan avdelas till de regioner som inget Hv har om det skulle behövas.

 

Kaparns fråga bemöter jag enl. följande. Ja, sluta "trädkrama". Finns det inget folk som vill ställa upp så lägg ner och slå ihop förband eller prova andra vägar om ni vill hålla igång. Inse realiteten. Det är en konsekvens av de senaste årens försvarspolitik. Dessutom ligger de "hetaste" presumtiva konfliktzonerna inte i glesbygd. Om man tolkar expertisen så är det den urbana miljön som är intressant. (Ja...det finns bebyggelse och städer i norrland oxo...men man menar oftast "strategiskt viktiga"urbana miljöer i sammanhanget) Ex. Stockholm med dess ledande funktioner inom det mesta. Göteborgs hamn har nämnts som strategiskt viktig. Jag tror att norrlands bidragande till energiförsörjningen är viktig och det borde vara ett skäl att vurma för Hv i den regionen. Förvisso är inte norrland utan regementen och militär närvaro, men Hv borde vara viktigt i det sammanhanget.

 

Samma princip som råder i FM i övrigt gör sig gällande här. Det spelar ingen roll var "skolan" ligger, det viktigaste är att man kan transportera sig till den plats där man behövs.

 

Ett viktigt faktum att beakta när man resonerar om militär närvaro här eller där är att många inkl. mig själv inte vet hur man krigsplanlagt och hur man tänker. Det finns nog lösningar på det mesta om det smäller. Man får ju utgå ifrån det i alla fall.

Link to comment
Share on other sites

Ska man börja ta in folk till HV som är 18 år och bara har ungdomsutbildning i bagaget... Då tror jag att det kommer bli konflikter, ta bara en titt på alla diskusioner som varit om tremånaders soldaterna...

Och jag personligen känner att det blir en statussänkning, "HV nu ennu mindre krav"

Link to comment
Share on other sites

Ska man börja ta in folk till HV som är 18 år och bara har ungdomsutbildning i bagaget... Då tror jag att det kommer bli konflikter, ta bara en titt på alla diskusioner som varit om tremånaders soldaterna...

Och jag personligen känner att det blir en statussänkning, "HV nu ennu mindre krav"

Du menar "Hv nu om möjligt ännu lägre krav"?

 

Kraven på soldatämnet i hv är ju idag sinnessjukt lågt formellt sett. 20h utb per år där huvuddelen kan bedrivas halvdagsövningar av modellen upp, vänta, starta, öva, fika, öva, äta, prata, vårda, åka hem. Med enda ytterligare krav att man kan , på ett säkert sätt, ladda skjuta hål i två pappisar och gå en kilometer i terräng utan större besvär.....

 

På chefssidan är det ju om möjligt ännu värre, utöver ovanstående skall man göra fler timmar vilka utan problem kan genomföras som FBI på eget förband och gå kurser på HvSS som inte får betygsättas av kursledningen....

 

I framtiden skall vi då fylla på underifrån med ungdomar ur ungdomsföreningarna som där skall skaffa sig en grundutbildning som man med nöd och näppe klarar av i 3mån vpl.

 

Grattis!

 

Det känns som om ÅsaNisse är på väg tillbaka med språng

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr är förbandsinstruktörerna inte chefer! Varför skulle de inte kunna vara det, i stället för att vi dras med dryga typer som knappt kan ta emot och genomföra en vanlig jävla avlämning!!!? Jag vill se att man knyter upp RO och YO som friställts i organisationen! Vinsterna är stora io det att Hv får kompetent och utbildade chefer samt att dessa vidmakthåller sin kompentens och yrkesskicklighet. Orealistiska krav behöver inte gälla avsteg från normalnivå i fråga om fältmässighet och uppträdande i tjänsten. Vi snackar inte jägeri här, utan ett snabbgripbart skytteförband som är kompatibelt med övriga förband i FM, men som för den sakens skull inte behöver kunna lösa alla uppgifter. Britternas TA eller USAs NG är kanske ett mål att sträva mot i ett riktigt långt perspektiv?

 

Att vara förbandsinstruktör i Hv innebär inte per automatik att man måste vara YO eller RO, bara så att vi är medvetna om det. Jag håller med dig om att det är mycket kvalitetshöjande att ha en f.d. YO som instruktör eller förbandschef. Det handlar emellertid inte bara om det faktum att de varit aktiva YO. När var de det? Gamla förgubbade chefer från nittonhundra frösihjäl kan vara minst lika utvecklingshämmande som en som aldrig varit YO.Det finns även exempel på folk skolade inom Hv org som är ytterst kompetenta som instr. eller chef. I våran bat har vi under de åren jag varit med haft tre olika Bataljonchef som alla varit eller är aktiva YO. det ser jag som ett plus. Även bat instr är fd aktiva YO och det märks på kvaliteten. Bat är på stark frammarsch och det anser jag vara ovan nämnda faktorers förtjänst. Aktiva YO är det ultimata då de är up to date vad gäller ledarskap, teknik och synsätt. Det handlar om att vara ett med sin samtid tror jag. Den som inte har förmåga att utveckla sig själv och sitt ledarskap gör Hv en otjänst anser jag. Det gäller alla i Hv. Att rida på gamla meriter fungerar inte i en verksamhet som står under ständig utveckling och där förutsättningarna ändras från dag till dag.

 

Med orealistiska krav menar jag bl.a att man gör en höna av en fjäder för att någon som tjänstgör kanske vid fyra tillfällen på ett år inte kommer ihåg ordagrant hur avlämningen skulle gå till trots att man lyckas lösa uppgiften.

 

Det är tillåtet att göra fel i FM utan att bli hängd för det.(otroligt men sant) De flesta har ett liv vid sidan om Hv och min bestämda uppfattning är att de som gnäller mest på småfel, och är dogmatiska, är de som inget annat liv har. Så fungerar det på civila arbetsplatser och jag ser ingen anledning till varför Hv skulle vara ett undantag. Kanske en av anledningarna till varför det är svårt att behålla kompetent personal?

 

Detta är vad jag menar med att inte glömma vad Hv är och vilken ådra det är sprunget ur. Ta det i beaktande när man yttrar sig över andras småfel så att säga.

 

Tror att man utan att blinka och se konsekvenserna på sikt är på väg mot det Du beskriver i något slags iver att lösa Hv rekryteringsproblem. Pliktpliktplikt ropar folk ur leden i något slags rop på hjälp för att ens tillvaro inte skall förtvina.........samtidigt som försvarsministern propagerar för ett frivilligt försvar. Vem ligger rätt i tiden?

 

Mina fem sk ören går till försvarsministern!

Link to comment
Share on other sites

Vi har nog haft tur med Chefer verkar det som åttminstonde på Kompani och plutons nivå

 

KC är YO

Stf KC är Anställd RO

 

PC är ex KB

Stf PC är ex PB

 

alla instruktörer är också myket bra 95% har varit YO eller är YO

 

Dock på grupp nivå fins det en del att önska då det verkar vara antal år i HV som styr och inte vem som är bäst för jobbet men så ska det väl vara verkar det som...

Link to comment
Share on other sites

Ska man börja ta in folk till HV som är 18 år och bara har ungdomsutbildning i bagaget... Då tror jag att det kommer bli konflikter, ta bara en titt på alla diskusioner som varit om tremånaders soldaterna...

Och jag personligen känner att det blir en statussänkning, "HV nu ennu mindre krav"

Du menar "Hv nu om möjligt ännu lägre krav"?

 

Kraven på soldatämnet i hv är ju idag sinnessjukt lågt formellt sett. 20h utb per år där huvuddelen kan bedrivas halvdagsövningar av modellen upp, vänta, starta, öva, fika, öva, äta, prata, vårda, åka hem. Med enda ytterligare krav att man kan , på ett säkert sätt, ladda skjuta hål i två pappisar och gå en kilometer i terräng utan större besvär.....

 

På chefssidan är det ju om möjligt ännu värre, utöver ovanstående skall man göra fler timmar vilka utan problem kan genomföras som FBI på eget förband och gå kurser på HvSS som inte får betygsättas av kursledningen....

 

I framtiden skall vi då fylla på underifrån med ungdomar ur ungdomsföreningarna som där skall skaffa sig en grundutbildning som man med nöd och näppe klarar av i 3mån vpl.

 

Grattis!

 

Det känns som om ÅsaNisse är på väg tillbaka med språng

 

För det första är inte syftet att ersätta dagens rekryteringsmetod. Då nettotillförseln av ny personal idag ligger på minus i vissa fall och knappt plus/minus i andra, så måste andra åtgärder vidtagas för att säkerställa att Hv inte decimeras till den grad då det är motiverat med en total nedläggning. Har Du eller någon annan eminent person något bra förslag så kasta in det till berört kompaniråd som en motion för behandling. Förkasta och förlöjliga inte dem som på ett seriöst sätt försöker rädda Hv existens. Problemet är stort och eskalerar i samma takt som FM drar ner på vpl utb och samhällets allmänna attityd till ett militärt försvar svalnar från dag till dag.

 

I dag grundutbildar man inte i Hv, därav det låga antal timmar som anses erfordras för att vidmakthålla och utveckla förmåga.

 

Det nya tänket är att man grundutbildar ungdomar och bygger upp ett intresse som förhoppningsvis står sig till artonårsdagen. Det finns alltså ett klart mål med utb.Därefter kompletteras vederbörande med erforderlig utb. Med vetskap hos den enskilde att längre fram få tjänstgöra i Hv kan man lättare få dem att stanna kvar i ungdomsverksamheten och därefter placera dem i Hv.Ju längre de engagerar sig desto större chans att de skriver in sig. Detta innebär inte så vitt jag vet att vissa slipper mönstra. Vissa kommer således att göra vanlig GU och förhoppningsvis ansluta sig till Hv de också efter avslutad GU och Utltj. Sannolikheten för detta ökar om de redan varit halvt om halvt inne i firman. Ser inte vad som är så negativt med detta. Som sagt så är detta ett förslag i mängden och de som förordat pliktning till Hv har inte rönt samma framgång troligtvis pga att det inte är ett politiskt gångbart alternativ. Bättre upp!

 

Avslutar med att säga att jag inte kan bedöma om det är flipp eller flopp förrän det testats. De som redan vet att det är flopp

kan väl mejla mig nästa lördags rätta lottorad. Tack på förhand!

Link to comment
Share on other sites

lovade mig själv att jag inte skulle skriva här förens i morgon igen men jag får bryta det löftet.

 

Det nya tänket är att man grundutbildar ungdomar och bygger upp ett intresse som förhoppningsvis står sig till artonårsdagen. Det finns alltså ett klart mål med utb.Därefter kompletteras vederbörande med erforderlig utb. Med vetskap hos den enskilde att längre fram få tjänstgöra i Hv kan man lättare få dem att stanna kvar i ungdomsverksamheten och därefter placera dem i Hv.Ju längre de engagerar sig desto större chans att de skriver in sig. Detta innebär inte så vitt jag vet att vissa slipper mönstra. Vissa kommer således att göra vanlig GU och förhoppningsvis ansluta sig till Hv de också efter avslutad GU och Utltj. Sannolikheten för detta ökar om de redan varit halvt om halvt inne i firman.

Men vad blir skillnaden mot idag då? Att om man får beskedet på mönstringen att man inte får göra lumpen så har man en backup i HV?

 

I övriga försvaret så minskar dom på kvantiteten för att dom anser att man inte kan få kvalitet annars... I HV verkar man vilja göra tvärtom, minska kvaliten så man får upp kvantiteten.

Link to comment
Share on other sites

I övriga försvaret så minskar dom på kvantiteten för att dom anser att man inte kan få kvalitet annars... I HV verkar man vilja göra tvärtom, minska kvaliten så man får upp kvantiteten.

 

Hehe...ja så kan man ju också tolka det. Det är alltid bra att ha förevändningar. Min tolkning av situationen är att man bedömer läget som sådant att vi inte behöver 800000 man i kängor pga rådande omvärldsläge. Man har på någon vänster lyckats övertala politikerna att bibehålla försvarsanslagen. Krympande vpl utb ger då ett större utrymme för bl.a mtrl anskaffning och mer påkostade projekt(kvalitet,modernisering). Dessutom kostar långtidskontrakt fortfarande pengar och det tär på kakan. Man har inget annat val än att banta de rörliga kostnaderna vilket vpl utb är en del av.

 

Hv har inget annat val om det vill fortleva. Numerären måste om inte öka så i vart fall bibehållas. Kvaliteten måste finnas också. Det ena utesluter inte det andra i det här fallet. Minskad numerär innebär risk för sammanslagningar,nedläggning och minskade anslag. Kvävningsdöden m.a.o. Har nyligen sett ett räkneexempel presenterat som beskrev hur stor andel av de vpl som blir över till Hv per år, allt baserat på hur många som gör vpl. Räkneexemplet i våran grupp var ingen munter läsning kan jag säga. Det blev inte många nya soldater per bat. Detta rör sig om södra Sverige så övre delen av riket måste ha ett rent h....ete vilket någon redan kosntaterat.

 

Alla metoder som bedöms framkomliga måste testas, andra alternativ finns inte...Om man vill ha kvar Hemvärnet dvs.

 

Min tolkning baserad på information och synsätt sprunget ur firman.

 

 

MVH

Link to comment
Share on other sites

Vi har nog haft tur med Chefer verkar det som åttminstonde på Kompani och plutons nivå

 

KC är YO

Stf KC är Anställd RO

 

PC är ex KB

Stf PC är ex PB

 

alla instruktörer är också myket bra 95% har varit YO eller är YO

 

Dock på grupp nivå fins det en del att önska då det verkar vara antal år i HV som styr och inte vem som är bäst för jobbet men så ska det väl vara verkar det som...

 

Vilket innebär att ni vid beredskap inte har någon kompaniledning då Kompch och Stf kompch mobiliserar till sin ordinarie krigsplacering.

Link to comment
Share on other sites

Vilket innebär att ni vid beredskap inte har någon kompaniledning då Kompch och Stf kompch mobiliserar till sin ordinarie krigsplacering.

Du är medveten om att låååååååååångt ifrån alla Yoff har en krigsplacering va? Och det är anställda Yoff som är insatskompaniledning = de är placerade på just den tjänsten och inte som typ pansarskytte kompanichef - även när det skiter sig.

Link to comment
Share on other sites

Yoff som är insatskompaniledning = de är placerade på just den tjänsten och inte som typ pansarskytte kompanichef - även när det skiter sig.
Och insatskompaniledningarna händer det vad med? Ja just det, borta eller på väg bort.
Link to comment
Share on other sites

Yoff som är insatskompaniledning = de är placerade på just den tjänsten och inte som typ pansarskytte kompanichef - även när det skiter sig.
Och insatskompaniledningarna händer det vad med? Ja just det, borta eller på väg bort.

@Sir Vival

Källa på det frågas?

II63

Link to comment
Share on other sites

Hv har inget annat val om det vill fortleva. Numerären måste om inte öka så i vart fall bibehållas. Kvaliteten måste finnas också. Det ena utesluter inte det andra i det här fallet. Minskad numerär innebär risk för sammanslagningar,nedläggning och minskade anslag.

 

Alla metoder som bedöms framkomliga måste testas, andra alternativ finns inte...Om man vill ha kvar Hemvärnet dvs.

 

Min tolkning baserad på information och synsätt sprunget ur firman.

MVH

I mina öron låter det här att man till varje pris måste behålla numerären och gör detta genom att testa alla alternativ. Inte att man säger "stop på det här viset så får vi inget bra soldatmatrial"

 

Att låta ungdomar gå direkt till HV utan GU annat än genom HV är inte kvalitet. Det är på gränsen att det är kvalitet med "tremånaders". Vill man ha kvalitet så kostar det.

 

Rent personligen så anser jag att man genom att ta till de rekryteringsmetoder som nu diskuteras visar på hur man värderar HV. Fundera på hur motiverande det kommer vara att dela tält med en 19-20 åring vars GU består i ungdomsutbildning. Hur mycket är min kompetens värd om jag är likställd med någon som har så bissart mycket mindre utbildning och erfarenhet både inom det militära och civila. Jag har gått från en ganska grå syn på HV till att bli positivt inställd till att nu se ganska nattsvart på verksamheten och funderar allvarligt på att lämna in. Har vi inte kvalificerade soldater kommer vi aldrig få kvalificerade uppgifter och om jag inte får bättre betalt så finns det inte mycket kvar som motiverar mig till att vara kvar i dagsläget.

(inte bara för att rekryteringen är skit dock men den är en stor del)

 

detta blev OT, men rekryteringen är en rätt stor och viktig del i hur en organisation formas.

Edited by dxl
Link to comment
Share on other sites

dxl

 

Vem är enklast att vända din attityd eller att plocka in en ny soldat till organsiationen?

 

rekrytering är ett problem, och jag har spenderat många nätter med detta ämne. Många öl har avverkats i dessa diskussioner. Jag tror inte att chefer är beredda att ta sitt ansvar vad avser rekrytering. Dvs att ge ekoomiska medel för rekryteringen, ta in marknadsförare som bygger upp rekryteringskampanjer. Mässor där montrarna är väl anpassade och där budskapet är kort och enkelt. Jmf försäljare av damsugarmunstcken på mässor. Hur arbetar de? kanske något att ta efter.

 

Sedan måsta den interna attityden till hemvärnet förändras inom hela FM. Men hur kan man förändra en attityd när hemvärnet uppträder som de gör på vissa plan? Då blir det svårt. Varje enskild soldat måste ta sig själv i kragen och fundera över hur ska jag agera för att inte förstärka fördomar både internt och externt.

 

Samma händelse, två olika individer två olika utfall

 

http://hemvarnet.se/angermanna/?action=sho...dspel=nyhet1581

 

http://hemvarnet.se/angermanna/?action=sho...81;bildid=12324

 

Alltså en som förstärker fördomar om hemvärnet. se för f*n till att ha handskar! för varje basse som gjort GU sedan 1876 har fått lära sig något om att ha händerna i byxfickorna... Sedan dessa affischer som RiksHv-Avd har... Släng! skapa nytt!

 

Allvarligt talat, vem kliver in i detta tält?

 

http://hemvarnet.se/medelpad/?action=show6...dspel=nyhet1262

 

Förstärker fördomar

 

http://hemvarnet.se/hoglandet/sodra_wedbo/...et;nyhetid=1223

 

Rekryteringen måste förändras från grunden. det är en produkt som ska säljas! Nu är jag tyvärr fel individ att prata rekrytering, men jag ska se till att sparka in rätt individ i denna tråd. Då kommer ni att finna att jag är ganska ödmjuk om hemvärnets rekrytering....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...