Jump to content

Transport och Trosskompani


Recommended Posts

Hej!

 

Jag och några andra satt och snackade och kom fram till att varje Hv-Bat skulle behöva ett Transport och Trosskomp som man kan beställa alla sina transporter genom såsom Am/mtrl-tp, busstransporter av personal och Sjv-tp. Utöver detta ska såklart varje komp och så ha bilförare som vi har i dag.

 

Anledningen till att vi kom att prata om detta var att vi tittade igenom vikter för ammunition vid en eventuell mob, och kom fram till att idag finns det inga möjligheter att transportera detta med det fordons park kompaniet disponerar. Vi har flera gånger hört att om det skulle krisa till sig kommer det att finnas fordon att till gå. Men kommer det att finnas några?

 

Sedan diskuterade vi lite sjukvård och kom fram till att "pansar Volvo V70" inte är det optimala fordonet om man ska transportera en skadad, varför vi tänkte att detta Tp/Trosskomp även skulle organisera ambulanstransporter med tgb eller större fordon till bat sjv plats.

Till detta komp skulle det knytas en större sjv-resurs med ambulansförare och sjukvårdare.

 

 

Är detta en helt befängd tanke eller finns det någon grund att gå vidare tycker ni?

 

Eller kommer detta bara att kosta för mycket för ett förband som arbetar nästa gratis.

Edited by Strv101
Link to comment
Share on other sites

Jag tror att vi inom en framtid kommer ha en yrkesarme som jobbar deltid. Idag heter det hemvärnet men det är ju inte idag som det var förr. HV får mer uppgifter att lösa samt så uppkommer det mer speciella kompanier för saker och ting.

 

Så ifall vi väntar lite och låter allt ha sin gång så kommer HV vara "likt" andra arméer :)

Link to comment
Share on other sites

Detta fanns tidigare inom Södermanlands gruppen (eller för att vara korrekt, stab& tross komp), försvann vid likriktningen. Har mött några kvm som jobbat inom detta dom tyckte det var jätte bra, min slutsats av det jag fick höra så funkar det precis lika bra som det gör nu med den organisation som är fastställd.

Link to comment
Share on other sites

Råkade ut för tidigare nämda pansar-volvo i helgen på en övning!

Stackars ksp-skytt med "bruten fot" som skulle in i bilen :D

 

Minibuss med utplockade säten=med en liten ambulans! Funkar i fred men mindre funkis i ett annat läge!

 

Så jag håller med!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
FM har lagt ner invasionsförsvaret och i mina ögon är HV med "det är vårt objekt"-tänk den sista delen av invasions-försvaret och måste således ändra sitt arbetssätt!

 

Jo. Det är just detta som jag tycker är så konstigt. Varför behålla dagens 20h komp med istort sett nada rörlighet. Även i det nya TOEM är ju tänket att lasta en stor buss med soldater, köra till objektet för att där förbli. Som det är nu så finns det inget transportmedel på vårt komp. Vi hade två bandvagnar som skickats för renovering och min gissning är att dem har vi sett för sista gången.

Verkar vara väldiga slitningar i tankegångarna på högre ort. Men så är ju hotbilden väldigt defus :)

 

Fortsätter i denna tråd vad gäller Hemvärnets rörlighet. Jag är med i en försöksorganisation som jag förmodar kommer att permanentas i hela riket om det visar sig vara en bra lösning. Logistikkompaniet(20h) försörjer övriga bataljonen med transportresurser. I diskussionen på forumet utgår man från att 20h är ett skyttekompani vilket det säkerligen är på många platser, men tanken är att det skall fungera enl. min beskrivning om försöken visar sig bra. Enl. TOEM skall Hv kunna göra taktiska förflyttningar efter tillförsel av transportkapacitet ur FM samlade resurser.(gäller inte IK som har egna fordon) Att man bussar folk till en plats innebär inte att man INTE kan göra denna procedur igen om behov finnes. Hemvärnet är rörligt på ett eller annat vis.

 

I våran bataljon beställer kompanierna transporter av logistikkompaniet. På det viset kan man flytta personal och mtrl trots att kompaniet inte förfogar över egna fordon.

 

Vad händer om IK förflyttar sig 300 km? Ja, eftersom vi har ett NBF förmodar jag att man säkerställer UH genom andra enheter inom FM. Kan vara annan Hvbat logistikkompani eller annat förband ur FM som finns i närheten.

Link to comment
Share on other sites

Gjorde faktiskt min GU på ett UH-komp med Stab/tross, TOLO, UH, Rep och sjv. Frågan har faktiskt slagit mig förrut. Vilka sköter detta i HV? Kanske ett sådant komp (förslagsvis 20h) kan vara en plats att "pensionera sig på" när man inte längre orkar/vill vara kvar i IK/IP?

 

Med detta vill jag inte mena att ett UH-komp inte behöver övas. Ojojojoj!! :blink:

Link to comment
Share on other sites

Gjorde faktiskt min GU på ett UH-komp med Stab/tross, TOLO, UH, Rep och sjv. Frågan har faktiskt slagit mig förrut. Vilka sköter detta i HV? Kanske ett sådant komp (förslagsvis 20h) kan vara en plats att "pensionera sig på" när man inte längre orkar/vill vara kvar i IK/IP?

 

Med detta vill jag inte mena att ett UH-komp inte behöver övas. Ojojojoj!! ,O

 

Hehe.....ja du, pension? Har kontakt med ett antal av dem som ingår i logistikkompaniet, och vet att det inte handlar om Hv á la Griskarlsson. Handlar inte så mycket om strid, men militär förmåga är det på ett eller annat sätt. :baskerKav: Nåväl. Tankegången har varit just som du nämner, att hoppa mellan kompanierna allt efter intresse, tid och kapacitet. Att det är 20h kompani beror ju på att man anser att man klarar av att bibehålla och utveckla verksamheten med ett mindre övningstidsuttag. Rätt eller fel? Hur som haver vet vi alla att UH biten är enormt resurskrävande, inte minst mätt i personal, och då är det väl en bra lösning att nyttja dem som vill vara med, men inte orkar/vill vara i främsta linjen. Det måste ju vara befriande för kvm eller annan, att lyfta luren och beställa ut det man vill ha till XY, istället för att ombesörja hämtning och allt själv. Precis som det skall vara, och alla kan koncentrera sig på sin huvuduppgift.

 

Straxt innan jul genomförde bataljonen en mobiliseringsövning där rubbet på listorna skulle med(alla komp). Då fanns det tillgång till alla de fordon som tillförs vid Hvlarm. Vad jag förstår så hade vi en hyfsat bra transportkapacitet. Meningen var ju att kontrollera om t ex antal fordon var tillräckligt etc.

 

Ett HvUH komp kan ju även betjäna förband ur övriga FM vid behov. Kompaniet kan liksom övriga förband i FM ingå i ett tillfälligt sammansatt förband. Kan även utgöra en viktig komponent i rikets samlade förmåga att lösa samhälleliga problem av katastrofkaraktär. Vet faktiskt ingen annan resurs i samhället som skulle kunna tillgodose befolkningens nödtorft under primitiva förhållanden. Därför ser jag ett motiv att vidareutveckla detta koncept. Det var lite tankar bara......

Link to comment
Share on other sites

Fråga:

Hur kan Logistikkompaniet klara av att lösa sin uppgift med bara 20h/år ifall det är meningen att man ska understödja två eller tre andra kompanier (som dessutom ska göra mer än 20h/år) med transport och dylikt?

Edited by eskil
Link to comment
Share on other sites

Fråga:

Hur kan Logistikkompaniet klara av att lösa sin uppgift med bara 20h/år ifall det är meningen att man ska understödja två eller tre andra kompanier (som dessutom ska göra mer än 20h/år) med transport och dylikt?

Förmodligen så får man under fredstid lösa detta med "egna resurser" som det så fint brukar heta.

II63

Link to comment
Share on other sites

Fråga:

Hur kan Logistikkompaniet klara av att lösa sin uppgift med bara 20h/år ifall det är meningen att man ska understödja två eller tre andra kompanier (som dessutom ska göra mer än 20h/år) med transport och dylikt?

Ja Du, genom idogt arbete och positivt tänkande förmodar jag. Senaste övningen vi hade som var en mobövning försörjde de bataljonen med förplägnad, transporter, sjv etc.

Eftersom man inte övar strid på den nivån IK eller skyttekompanier gör så har man utrymme att förfina sin specialitet. UH. Någon undrar om det finns icke stridande förband i Hemvärnet.

Jag vågar hävda att vårat logistikkompani tillhör den kategorin. Åtminstonde är det inte deras huvuduppgift.

Glöm inte att skilja på fredstida utb/övningsverksamhet, och den dagen alla kallas in med plikt. Då står fordonen och personalen där.

Edited by 23:e komp.
Link to comment
Share on other sites

Tycker det är mycket lämpligt att gå mot motsvarande lösning. Min bild av framtidens "Hemvärn" är bataljoner med ett stabs- och trosskompani, samt 3 skyttekompanier. Jag tror även den gamla strukturen på stadsskyttebataljoner är ett bra exempel (där bland annat förplägnadstjänsten var samlad centralt). 23: komp, samlar logkompaniet även ledningsplutonen hos sig?

 

Sedan är nog 20H/30H/60H strukturens saga snart all (se mitt svar i annan topic).

Edited by Sleipnir
Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

skall en 13 bil dessutom vara sjv-tp blir det intressant.

logistik eller combat support som det så modernt heter,(eller combat support services om vi skall gå in och peta ordentligt) är något som är gravt eftersatt i hv.

men det är ingen nyhet.

 

jag tänker enbart tala om sjv-tp, för att inte väcka anstöt i detta inlägg.

jag har iofs nämt det förr, men det har inte skett speciellt mycket på denna fronten inom hv på ca 30 år.

nu är iofs hela hv´s sjv org byggd på kalla krigets tänk, med en fältskär i varje högstadieskola, och alla fordon som rullade var i kungens tjänst.

tyvärr är inte det verkligheten i dag.

 

trauma-sjv har utvecklats rätt mycket sedan dess också.

behovet av god sjv-tp har ökat då vi inte har den stora försvarsmakt vi hade 1985 motsv.

för er som har sett bilder från gaza var det lite så militär sjv skulle funka då.

kasta in den skadade i närmsta fordon, ofta representerat av en volvo 245, då de var det mest vanliga kombi-fodonet i landet vid den tiden.

 

för oss andra som sett hur militär-sjv funkar i dag, vet att överlevnadsprocenten utan kvalificerad sjukvård genom hela kedjan, inte blir speciellt hög.

googla på "baghdad ER" eller "låna den av en kompis" som har den på sin hårddisk.

det kommer säkert även dyka upp bra dokumentärer om läkarna i gaza, i framtiden.

 

vi kan inte blunda längre för det faktum att ung 25% förluster kommer att ske, vid en sammanstöt för tex en insatspluton.

dessa siffror har jag fått från fömedC är beräknade fakta, men då talar vi ej om enbart döda utan allt som sätter soldater ur spel.

det kvittar hur hård man än är, ett brutet lårben strider man tyvärr inte med, hur mycket man än vill. (tänk "slips, trips and falls" )

och ett en kollapsad lunga är naturens eget sätt att säja lugna ner dig.(murphys law of combat)

 

men då räknar man med att man möter en likvärdig motståndare också.

 

men redan i fredstid ligger vi dåligt till vad gäller transporter vid stora trauma skador.

vi har helt enkelt dåligt med erfarenheter från detta, se senaste nr av insats och försvar så beskrivs lite av problematiken.

 

man har helt enkelt blundat för länge, för det faktum att folk kommer att behöva transport till sjukhus, när de blir skadade i strid.

vi kommer ej kunna lita på att sos-alarm ens går att nå i händelse av "skymmningsläge"

och hur skall vi då få fram civila ambulanser?

räddningstjänsten kommer förmodligen ha mer att göra, än att ställa upp en bil vid lokala ica, för att lösa samband.

 

detta är ingen kritik mot någon avtalsförening, det är nog tyvärr bara fakta.

 

det finns säkert hemvärnsbatajoner som löst detta ypperligt.

delge oss i så fall era lösningar så att vi andra kan få inspiration att lösa dessa problem.

och så att vi har något att peka på, när man får höra "så kan man inte göra"eller "det får vi inte göra"

 

sjuktransport är också något som kan öva nästan hela underhållssidan.

stab får ta emot larm med UTM kordinater, bilkårister får lära sig köra skadade och sjv-grp får öva att ta hand om skadad samt att hitta rätt till skadeplats.

hur stor är chansen att det alltid är skyddsvakten i grinden till hemvärnsgården, som blir skjuten i skarpt läge?

listan på bra övn möjligheten kan nog involvera alla de som ofta ej får öva fullt ut på övningarna.

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Det ryktas lite på min bataljon om att det ska sättas upp ett stab och trosskompani inom kort. Jag är lite intresserad av en tjänst på ett sådant kompani och har därför lite frågor.

 

Hur har utvecklingen varit för de Stab&Tross-/Logistikkompanierna som finns runt om i landet?

 

Är kompanierna organiserade som fyradagars eller har de växlat upp till åttadagars?

 

Hur är kompanierna organiserade? Vilka komponenter ingår? Finns det någon närskyddsgrupp/pluton?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Fältjägargruppen ska tydligen börjat sätta upp ett stab-& trosskompani 2010, någon som vet hur det gick/går? Tydligen ska det funnits försök med ett tidigare någonstans i skåne också. Går att läsa i Tidningen hemvärnet nr 6 2010.

 

Någon som kan berätta mer?

 

Vad tror ni allmänt, skulle det vara bra med ett stab- och trosskompani per bataljon? Har inte så mycket erfarenhet av FM för att uttala mig om det.

Link to comment
Share on other sites

Idag har bataljonschefen egentligen inga egna resurser för att förstärka underlydande kompanier, vare sig när det gäller strid eller uthållighet. Traditionellt kunde inte hemvärnskretsen, eller hemvärnsområdet heller för den delen, påverka striden så mycket. Plutonerna åkte ut till respektive objekt och rapporterade till staberna. Nu ska vi vara kompanier och bataljoner och då är det rimligt att det byggs upp resurser på bataljonsnivå.

 

En av styrkorna hos hemvärnet, exempelvis när det gäller stöd till det civila samhället, har varit det organiska underhållet; att kompanierna haft egna kokgrupper och det är en förmåga vi borde vara rädda om. (Att medelåldern inom hemvärnet minskats tror jag bidrar till att det är svårare att rekrytera kokpersonal; det är lättare när barnen vuxit upp.) Jag tror inte att exempelvis kompaniernas löpande förplägnadstjänst under en insats skulle fungera bättre om den sköttes av ett stab-/trosskompani.

 

Om bataljonerna ska få stab-/tross- (understöd- ?) kompani så bör det vara ytterligare resurser som gör att hemvärnet klarar mer än tidigare och inte att man flyttar klossar från kompanierna.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Kallas iaf stab/tross

 

Består av:

Stabsgrupp & kvartermästare

Sambandsgr.

Sjukvårdsgr

Packgr

Hundtjänstbef

 

Vi har diverse lastbilar med flakväxlare och junk, ambulans osv, så vi löser alla transporter själv. Skytteplutonerna är självgående med fordon/transporter. Önskvärt vore bättre TOLO kapacitet med diesel, bensin och ammo. Även om jag inte tvekar på att det snabbt skulle konstrueras ett bränsleflak av oss själva vid skarp insats, och ammotransporterna skulle lösaspå liknande sätt...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...