Jump to content

DEA framstår som fredsduvor


Recommended Posts

Narkotikaroteln i Norrbotten kanske har tröttnat på att gripa smålangare?

:uzi

Saxat från Amf 1 hemsida.

Vinterutbildningen avslutades med en övning under den andra veckan. Övningen gick ut på insatts i fredstid med Polisen. Plutonen fick i uppgift att stödja Polisen genom att inhämta underrättelser från en trolig narkotikatransportled och efter fastställande genomföra mineldöverfall mot en transport.
(Kursiveringarna är mina.)

 

:happy::clap:

Link to comment
Share on other sites

B)-->

(SERG. B @ Apr 20 2006, 17:38 ) <{POST_SNAPBACK}>

OT som fan men när bytte man chef för amf1?

http://www.amf1.mil.se/photo.php?id=114038&nid=32237

Har inget datum men hösten -05? Jonas Olsson (nuvarande chef) var som stf ansvarig för planering och genomförandet av regementsflytten till Berga från Vaxholm och tog antagligen över rodret när flytten var genomförd...

/G.L.

Link to comment
Share on other sites

Jag reagerade också på scenariot i dag när jag läste det. Efter lite eftertanke har jag kommit fram till följande: tänk om det vore N, B, och/eller C-material som smugglas och smugglarna kommer från "höger" på världskartan? Nartkotika låter märkligt men relativt harmlöst i sammanhanget. För minörer, prickskyttar, eldobs. o.s.v. spelar det mindre roll VAD man bekämpar, bara ATT förmågan finns där. Som någon sade, lite McNab luktar det, eller i svensk anda, Jan Guillou.

Link to comment
Share on other sites

Övningen gick ut på insatts i fredstid med Polisen. Plutonen fick i uppgift att stödja Polisen genom att inhämta underrättelser från en trolig narkotikatransportled och efter fastställande genomföra mineldöverfall mot en transport.

 

Är det på den nivån Polisen vill lägga ribban?

Klarar Polisen inte längre av sina egna uppgifter?

Mineldöverfall mot knarklangare?

De är alltså dödsdömda innan skuld bevisats? (överleva mineldöverfall?)

 

Eftersom Knarklangare inte är kända för sin empati hoppas jag att poliserna och soldaterna får bli anonyma, För sina familjers skull.

Edited by Flamdämpare
Link to comment
Share on other sites

Innan man kommer med allt för långtgående slutsatser så bör man tänka på att ha så mycket info. som möjligt.

Vi vet inte så mycket om villket scenario och målspel som dom har haft .

eller??

Jag är av den uppfattning att man inte alltid behöver hålla sig 100% till verkligheten.

Det viktiga är att man får öva in ett moment, om man sedan målspelar mot en luftlandsättning, sabotageförband, knarksmugglare är av sekundär betydelse.

 

Själv så var jag på en övning för några helger sedan där vi bekämpade vapensmugglare med grk.

Visst dom fick inte heller någon rättegång mm.

Men det viktigaste var att vi fick öva innästling i fientligt område. upprätta O-plats., bedriva spaning. begära och styra grk.elden urnästling mm.

 

Jag tycker man skall se den större bilden innan man klagar på detaljerna.

 

Ha de

Edited by Rainman
Link to comment
Share on other sites

Innan man kommer med allt för långtgående slutsatser så bör man tänka på att ha så mycket info. som möjligt.

Vi vet inte så mycket om villket scenario och målspel som dom har haft .

eller??

 

Jo, enligt AMF1:s hemsida vet vi scenariot.

Övningen gick ut på insatts i fredstid med Polisen.

 

Här är målspelet.

Plutonen fick i uppgift att stödja Polisen genom att inhämta underrättelser från en trolig narkotikatransportled och efter fastställande genomföra mineldöverfall mot en transport.

 

 

Själv så var jag på en övning för några helger sedan där vi bekämpade vapensmugglare med grk.

Visst dom fick inte heller någon rättegång mm.

Hur visste ni att de var vapensmugglare? Var de dömda för brottet i en domstol?

Om uppgifterna stämmer så verkar det som om FM tagit på sig rätten att upprätta ståndrätter på

information som kommit fram genom spaning/underättelser. Nåja, Saknar man arbetsuppgifter får man väl skapa det själv.

Link to comment
Share on other sites

Vad klockrent! Detta skulle ha passat i tråden om "förtänksamhet inför övningar"...

 

Skulle vara intressant att veta med vilka lagliga stöd de leder in GRK-eld, utför eldöverfall och använder sig av minor... Vilket underbart övningsmoment det hade blivit för KJ ifall det inte varit knarksmugglare som kommit utan familjen svennsson & jonsson med 8st barn som blivit lämlästade istället för knarksmugglare... Det skulle ha varit ett grymt övningsmoment...

 

Så undra vad det skall övas på nästa gång? och vilka delar i FM som kommer att öva på "att hjälpa polisen gripa knarksmugglare" eller andra "att hjälpa polisen gripa brottslingar". Övningar enl invasinsförsvarsmodellen är grymt mycket mer realistiska och troligare än denna typ av övningar...

 

eld- och minöverfall mot ev. knarksmugglare på svensk mark. Det är ju så underbart! Militären agerade polis, åklagare och domare på samma gång... Tänk om det bara var en oskyldig barnfamilj på semeseter och inga knarksmugglare...

Link to comment
Share on other sites

Som soldat kan man göra det rätt så enkelt för sig.

 

Lyda order och lösa uppgiften.

 

Och som svar på en tidigare fråga hur vi viste att dom var vapensmugglare så hade vi i ett tidigt skede fått ut bilder på dessa. Så vår uppgift var att rapportera in när dom fanns i vårt spaningsområde och där efter verka mot målet.

 

Skall jag som soldat vägra att utföra uppgiften efter som jag inte har fått sett något papper med ett domslut på??

Link to comment
Share on other sites

Som soldat kan man göra det rätt så enkelt för sig.

 

Lyda order och lösa uppgiften.

 

Och som svar på en tidigare fråga hur vi viste att dom var vapensmugglare så hade vi i ett tidigt skede fått ut bilder på dessa. Så vår uppgift var att rapportera in när dom fanns i vårt spaningsområde och där efter verka mot målet.

 

Skall jag som soldat vägra att utföra uppgiften efter som jag inte har fått sett något papper med ett domslut på??

 

 

Tycker att vissa domstolar gjorde det ganska klart efter ww2 att en soldat kan inte per automatik alltid ska lyda order. Och vad jag vet är det förbjudet enl grundlagen att ha dödsstraff här i landet... vad var det som sa att just de ni såg var de samma som på papperna ni sett? Gjorde ni en ID-koll på dessa innan ni avrättade dessa misstänkta brottslingar? Använde ni minsta möjliga mängd våld för att gripa dessa individer? Vilka lagrum kan du som enskild soldat stödja ditt handlande efter?

 

Att ha denna form av övningar där man lämnar lag&rätt flera mil bakom sig anser jag vara totalt j*vla IG. Vad hade inträffat med er ifall det var en vanlig familj som blivit förväxlad med dessa smugglare? och ni hade mördat 3st barn? eller ifall det var flyktingsmugglare och ni mördade dessa?

 

Sedan har ditt befäl även gjort totalt fel....

 

 

Förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

 

3 kap. Befälsrätt

 

5 § Den som har befälsrätt får inte ge en order som strider mot svensk lagstiftning eller folkrätten.

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

Lyda order och lösa uppgiften.

 

Med risk för att pinka i någons Pommac så provades den förklaringsmodellen under Nürnbergsrättegångarna med medioker framgång, vill jag minnas.

Dock, nu när ingen j*vel vet vem fienden är så får man kanske lyfta blicken en aning. Eftersom fienden verkligen inte kommer över Östersjön så måste väl FM, för att huvudtaget motivera sin existens, komma på några lämpliga scenarion som passar bra in i rådande världsuppfattning. Knark- och vapensmugglare är ju onda, så de är väl ett legitimt mål? I höst kommer Västerviks hvkompani att öva försvar mot anfallande sjörövare, "Calico Jack" Rackham kommer att anfalla via

Lucernahamnen och vi kommer att fördröja fi sjörövarskyttepluton (mek) längs E22, ri GAMLEBY. :D

 

*EDIT: Tvåa med Nürnbergrättegångarna, såg jag :D

Edited by C 2.a pjäs
Link to comment
Share on other sites

Instämmer. Om det är ngt jag försöker inpränta är det skyldigheten att vägra lyda olaglig order.

 

Tillägg, man ska fan inte ens leka med tanken att öva på ett sätt som inte är förenligt med svensk och/eller internationell lag. Det är därför man alltid ska ingripa när ngn låtsas skjuta fångar eller liknande.

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Och som svar på en tidigare fråga hur vi viste att dom var vapensmugglare så hade vi i ett tidigt skede fått ut bilder på dessa. Så vår uppgift var att rapportera in när dom fanns i vårt spaningsområde och där efter verka mot målet.

 

Under vilken kategori faller vapensmugglarna? Banditer eller civila?

 

"Krigets banditer

Under väpnad konflikt kan det inträffa att enskilda eller organiserade grupper bedriver ett ”eget krig” inom operationsområdet. Dessa så kallade ”krigets banditer” har inget folkrättsligt skydd eftersom de betraktas som civila som utan att vara berättigade därtill använder vapenmakt mot fienden och även mot civilbefolkningen och andra motsvarande grupper. I allmänhet sker detta för egen personlig vinning och har inget med den egentliga konflikten att göra. Inom folkrätten betraktas dessa personer som våldsverkare eller terrorister. Deras skydd består endast i det minimiskydd som nämns ovan dvs. de har rätt att rannsakas för sina gärningar och kan alltså inte dömas utan föregående rättegång.

 

Civila

Som civila anses alla personer som inte tillhör de väpnade styrkorna. Ibland benämns civila något oegentligt ”icke-kombattanter”. Civila, som använder vapenmakt mot fienden utan att vara berättigade till det, förlorar sitt folkrättsliga skydd och riskerar att behandlas mycket ogynnsamt av motparten om de tas tillfånga. En civilperson har dock, i likhet med icke-kombattanter, rätt att använda proportionerligt våld i självförsvar."

 

Som soldat kan man göra det rätt så enkelt för sig.

 

Lyda order och lösa uppgiften.

 

Nej, Inte med nedanstående regler i reptilhjärnan.

 

Soldatregel 1

Bekämpa endast fiendens kombattanter och mål av militär betydelse!

Särskilt viktigt i krigföringen är att civilbefolkningen ska skyddas från krigets verkningar. Distinktionsprincipen innebär att de krigförande ska skilja mellan militära mål å ena sidan och civilbefolkningen och dess egendom å den andra sidan. Militära attacker får endast riktas mot militära mål. En konsekvens av detta är förbud mot krigföring som leder till urskiljningslösa effekter, dvs att vapen och stridsmetoder slår blint mot civila, civil egendom och militära mål .Distinktionsprincipen ska även tillämpas vid strid på eget territorium, vilket innebär att försvararen är skyldig att ta hänsyn till den egna civilbefolkningen vid genomförandet av attacker i områden där civilante evakuerats.

 

Soldatregel 2

Vålla inte onödigt lidande eller större skada än som fordras för att lösa din uppgift!

En viktig grundregel i folkrätt är att man inte får välja vilka vapen eller stridsmetoder som helst. Målet för krigföringen ska vara att slå ut motståndarens materiel och försätta hans soldater ur stridbart skick – inte att tillfoga dem onödigt lidande. Att behandla fienden som du själv skulle vilja bli behandlad i motsvarande situation är ett bra riktvärde. Folkrätten förbjuder även användning av vapen, projektiler, materiel och metoder som förorsakar onödigt stort lidande eller onödigt stor skada.

Proportionalitetsprincipen innebär att attacker mot militära mål måste begränsas eller undvikas, om betydelsen av anfallen inte står i proportion till de risker som civilbefolkning och civil egendom utsätts för. Detta innebär att det är förbjudet att utföra sådana attacker som leder till att de civila förlusterna måste anses som överdrivna vid jämförelse med den direkta militära fördelen. I likhet med distinktionsprincipen är proportionalitetsprincipen även tillämplig vid militära operationer som en försvarare genomför på eget territorium.

 

Skall jag som soldat vägra att utföra uppgiften efter som jag inte har fått sett något papper med ett domslut på??

 

Nej, det ska du inte. Men Granatkastare mot vapensmugglare i fred (vilket jag förutsätter att läget är?) bör ifrågassättas enligt nedanstående.

 

"Ingrip för att förebygga brott mot dessa regler!

Rapportera överträdelser till din chef! Var och en är skyldig att ingripa för att förebygga att brott mot folkrätten sker. Varje överträdelse ska omedelbart rapporteras till närmaste chef.

Varje soldat ska i praktiska situationer i fält kunna handla enligt soldatreglerna."

 

/Mina kursiveringar.

Link to comment
Share on other sites

Jag reagerade också på scenariot i dag när jag läste det. Efter lite eftertanke har jag kommit fram till följande: tänk om det vore N, B, och/eller C-material som smugglas och smugglarna kommer från "höger" på världskartan? Nartkotika låter märkligt men relativt harmlöst i sammanhanget. För minörer, prickskyttar, eldobs. o.s.v. spelar det mindre roll VAD man bekämpar, bara ATT förmågan finns där. Som någon sade, lite McNab luktar det, eller i svensk anda, Jan Guillou.

 

Det scenariot du efterfrågar har redan "spelats" på platsen för den här övningen. Det hela finns på film, skriven av Jan Guillo....

 

I övrigt får man väl ta scenariot med en nypa salt. De flesta scenarion som idag målspelas i FM är enligt mitt tycke krystat.

Sätt detta i Afghanistan efter att ISAF förklarat krig mot narkotikahandeln, som ju där är en instasbil faktor på landet. Då är det inte den lokala junkien "Leffe" som fått betalt för att köra en knarkfylld bil över gränsen. Där är det nog ganska mkt hardliners som sköter handeln. Och vips kommer man kanske närmare verkligheten, kanske inte med direkt bekämpning med grk etc, men väl lär det finnas dolda OP som har resurser iform av prickskyttar etc.

Link to comment
Share on other sites

Den har jag sett, hyfsad film. Det jag tror är att man med övningen vill låta soldater testa sina färdigheter. Knarksmugglare är en fin omskrivning för öststats-gangsters som säljer N-stridsmedel till höger och vänster (t.ex. i Turkiet.) men man kanske inte vill peka med hela handen mot landet österut. Vad gäller lagstiftning och hur man har valt att förhålla sig till den är förkastligt; varför inte låta fordon/fottrupp vara av okänt ursprung i en tid av ofred?

Link to comment
Share on other sites

Som tillägg, Krigets Bandidetr förekommer just i krig. Annars skulle väl Kråkmåla HVKomp kunna sättas in mot Hells Angels (i och för sig har jag alltid velat visa HA eller Bandidos hur man egentligen använder ett pskott, men det samhälle som tillåter det i fredstid vill jag inte leva i).

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Är det inte så att hederliga samhällen som lever efter etiska regler väldigt enkelt blir överkörda av kriminella nätverk eftersom de inte har några regler att rätta sig efter ?

 

Lite som en boxningsmatch där en parten har handskar och inte slår under bältet och den andra parten har knogjärn och sparkar i pungen.

 

 

Ibland kanske man måste ta till okonventionella metoder för att komma till rätta med vissa element ?

Link to comment
Share on other sites

Är det inte så att hederliga samhällen som lever efter etiska regler väldigt enkelt blir överkörda av kriminella nätverk eftersom de inte har några regler att rätta sig efter ?

 

Lite som en boxningsmatch där en parten har handskar och inte slår under bältet och den andra parten har knogjärn och sparkar i pungen.

 

 

Ibland kanske man måste ta till okonventionella metoder för att komma till rätta med vissa element ?

Snick snack. Om man väljer att ta kostnaden så kan man i princip bryta den organiserade brottsligheten inom ett år. Vad som krävs är att man väljer att applicera hela lagrummet mot medlemmarna i en brottsliga.

Link to comment
Share on other sites

Är det inte så att hederliga samhällen som lever efter etiska regler väldigt enkelt blir överkörda av kriminella nätverk eftersom de inte har några regler att rätta sig efter ?

 

Lite som en boxningsmatch där en parten har handskar och inte slår under bältet och den andra parten har knogjärn och sparkar i pungen.

 

 

Ibland kanske man måste ta till okonventionella metoder för att komma till rätta med vissa element ?

 

Det beror väl på vilka etiska regler man har i samhället. I Sverige så råder ju en uppfattning om att kriminella ska rehabiliteras och återanpassas till samhälletm, få en andra chans osv. Jämf. med USA där straffet är till för att fungera som brottsoffrens hämnd likväl som avskräckande för potentiella kriminella. (Jag ursäktar att jag tar USA som exempel, men min kunskap om andra stater som tillämpar samma syn på brottslingar är minimal)

 

Ang. okonventionella metoder så är det ju på gång, övervakningskameror sitter på allt fler platser i landet, telefonsamtal avlyssnas etc.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...