Jump to content

Envarsgripande


C-O.M

Recommended Posts

Har ett litet problem med en individ som gjort det till en tämligen regelbunden vana att tillgripa morgontidningen hos oss, att döma av färska fotspår i snön, utöver den faktiska saknaden av tidningen.

Då polisen inte gärna avdelar erforderliga resurser planeras därför en liten RB 27:7:2 samt BrB 24:1-2.

Därav har jag lite frågor.

 

Medan själva stölden pågår har man nödvärnrätt (pågående brottsligt angrepp).

Hur långt sträcker sig pågåendet, vid tex misshandel är detta mycket restriktivt. Har stölden, analogt med detta, upphört i och med att tidningen övergått i förövarens besittning. Dvs sekundsnabbt.

Vidare, återtagande av stulen egendom får ske med nödvärn BrB 24:1:2. Vad är gränsen för detta enligt praxis, här har jag nämligen ingen aning.

Envarsgripande RB 27:2:2 får vidare ske medelst våld enligt viss punkter i PL 10 enligt PL 29.

Har man i detta läge rätt att sätta fängsel , då man inte har någon rätt till PL 10a vid envarsgripande. Eller går fängsel, då inget särskilt är angivet i tillämpliga paragrafer under det mer allmäna stödet för våldsanvändande vid gripande.

Vidare, de former av tillhyggen som går under knivlagen får ju innehas i hemmet, tex batong.

Går det under nödvärnsrätten att medtaga dessa föremål då man lämnar tomten, eftersom man ska verkställa återtagande av stulen egendom enligt 24:1:2 brottsbalken.

Nödvärnsparagrafen säger ju att endast en gärning som är uppenbart oförsvarlig är straffbar om den begås i nödvärn, och det kan väl inte gärna vara uppenbart oförsvarligt om brottet mot knivlagen inleds efter att nödvärnshandlingen påbörjats, och det krävs för att säkerställa egen säkerhet vid ingripandet. (vilket absolut inte borde vara uppenbart oförsvarligt att eftersträva)

 

Några paranteser: Är intrånget i själva brevlådan, som hänger ut över offentlig mark från vårt staket, att betrakta som något brott i sig.

 

samt

 

Är det av vikt att styrka att detta är ett upprepat beteende, både med hänsyn till eget lagstöd samt eventuella skadeståndsanspråk mot personen i fråga.

Hur bör då detta styrkande ske, filmande av upprepade stölder med personen identifierbar, samt att hålla på dessa filmer tills personen förnekat upprepat beteende i förhör. Vilket borde reducera hans trovärdighet avsevärt, till vår fördel.

Olof

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 68
  • Created
  • Last Reply

Jag hoppar den juridiska aspekten. Ett gott råd bara, lägg ned de här med fängsel och tillhyggen och nödvärnsrätten. Ingen, jag menar ingen kommer att tacka dig för ditt ingipande om de går överstyr när det gäller en tidning.

 

Filma istället när han snor tidningen, konfrontera honom med filmen vid lämplig tidpunkt (om du kan göra det på ett för dig säkert sätt ) och kräv betalt för de uteblivna tidningarna.

 

Vill han inte lyssna på din trevliga deal blir det raka vägen till polisstationen med filmen och upprätta en anmälan med stöd av dessa.

Link to comment
Share on other sites

Nej, någon "hehe det här blir kul grej" kommer naturligtvis inte få så mycket good will. Dessutom är det ju ett visst riskmoment, båda med hänsyn till våld man kan utsättas för samt juridiska konsekvenser.

Om man där emot har svart på vitt att polisen inte hjälper en så är det ju svårt att hävda att man borde kontaktat polisen istället.

Och det börjar faktiskt bli en smula irriterande efter 3-4 månader så något bör ju göras. :=o

Olof

Link to comment
Share on other sites

Kan detta vara tillämpligt?

Brottsbalkens 4 kapitel:

 

8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601).

 

 

9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.

Link to comment
Share on other sites

I mitt stilla sinne tänker jag följande.

 

Fängelse måste ju ingå i straffskalan för envarsgripande, vilket det kanske förvisso gör i detta fallet. Jag lägger dock mina tio öre på någon form av OP för att på bar gärning med tydlig stämma konstatera att "Jaha, så det är du.. jag är trött på detta nu stannar du kvar här så vi får löst detta." sen ringer du Silop. Väljer individen att stanna, fine. Väljer individen att bege sig därifrån så låt honom göra det, förhoppningsvis så upphör det hela genom "handen i burken" upptäckten.

 

Allt annat känns en smula överilat.

 

GMY

 

Edit: trött.. insåg inte förren nu att markberg skrev i stort sett samma sak.

Link to comment
Share on other sites

Ytterligare en sak att beakta är ju det att om du ingriper leder ju detta till en utredning som i sin tur då kommer att påvisa att du är utbildad mp och då dyker det ju genast upp frågor som "varför har du använt dig av detta våld, tillhygge, metod etc. när du som har denna utb. borde kunna skött det snyggare".

 

Om det nu skulle balla ur.

 

Då är det nog så att du åker på en smäll. Jag menar inte här att du ingriper som mp det är ju envar vi talar om men man kommer ändå ta din utb. i beaktning.

Link to comment
Share on other sites

Vet inte om du har testat detta innan. Har du inte de borde du överväga det iaf.

 

 

1. Tala med personen i fråga. Öga mot öga. Konfrontera denne och be denne att upphöra med verksamheten

2. Hota med att gå vidare med ärendet om detta inte upphör.

3. Eventuellt göra det du tänker.

 

Men du är ju MP och vet de konsekvenser som ett sådant hanlande skulle innebära. Och vad jag kommer ihåg från min MP-utbildning och väktar utl skulle jag nog föreslå de första två alternativen innan.

Link to comment
Share on other sites

Kan detta vara tillämpligt?

Brottsbalkens 4 kapitel:

 

8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601).

 

Nej lagrummet gäller meddelande, dvs brev eller telefonsamtal och är därmed inte applicerbart på en tidning.

Link to comment
Share on other sites

tyvärr tror jag din ända hjälp är att säja upp din prenumeration av tidningen, c-o-m.

 

fast du bör nog fan filma brevlåda

om karln är sniken nog till att gå ut tidigt på morgonen och stjäla din tidning, kan han även komma tillbaks och snoka i din post också.

 

jag har lite erfarenhet av personer som sysslar med sånna här hyss.

det är oftast inte tidningen som är det drivande.

det kan vara andra saker.

folk som sett dig komma och gå i uniform, osv.

 

det kan vara missnöje eller ett missriktat kontaktsökande.

 

säj upp tidningen et tag, ev tala med din tidning, och kolla om du kan få den levererad till annan adress i säj tre veckor eller en månad.

kolla även med dina grannar, de kanske också har råkat ut för likande.

 

du skall inte ge dig in på att försöka gripa.

folk med dessa störningar, kan lagen bättre än andra, för att kunna hitta kryphål i den.

eller för att veta hur man bryter mot den, för att kunna töja den till sin fördel.

de är ofta fullt medvetna om att de bryter mot lagar, men anser rätt ofta att de står över oss andra.

 

fast detta är intressant:

8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601).

jag ser ett flertal tillfällen då jag kommer ha nytta av denna lagtext.

telemeddelande bör väl även gälla scanning av radio-meddelande kanske?

 

 

och jag har väl vid envargripande rätt att göra beslag?......*dregglar* :/

 

EDIT:

om du nu ända är inne på nödvärn och tillhyggen.

betänk varför väktare bär med sig en stor maglight(3cell) på dagtid.

lite enklare att förklara än varför det ligger en böjd 21" asp i rännstenen :lala:

Link to comment
Share on other sites

Vill du gripa personen är det väl bara att göra det så länge det är på bar gärning.

Blanda inte in nödvärnsvåld om inte personen angriper dig.

Eller grip inte, följ efter personen när denne tagit tidningen och ring polisen.

Eller Svensson-lösningen:Knyt näven i fickan och hoppas på att problemet försvinner av sig själv.

Link to comment
Share on other sites

Inget problem med att det behövs ett brott till. Snatteri har fängelse i straffskalan, vilket är tillräckligt.

 

Hellbeck: Just av de anledningar Bushman anför så vill vi inte prata med människan i fråga, utan gå in med superior force. Därefter kommer polisen kunnda ta över direkt - dom är så illa tvugna. Och förra gången min farsa envarsgrep var polisen ruskigt snabbt på plats av någon anledning....

 

Vidare, om någon hållit på i 3-4 månader kan man ju inte be snällt. Det är ju fan metodisk och upprepade kränkningar.

 

Men jag ska nog ta Bushmans synpunkter i beaktande och bedriva lite und, speciellt med hänsyn till att personen kommer och vänder, att döma av fotspåren i snön.

Drygt bara att ligga uppe halv 5 varje morgon och spana.

 

Dronten: Poängen med nödvärn är att man har nödvärnsstöd för att återta stulen egendomen. Och att nödvärnsrätten ger ett mer genrellt carte blanche för att bryta mot lagen utan straffansvar, medan ensvargripande har väldigt specifika paragrafer i PL som du får använda.

Tex, om du bryter mot knivlagen genom att medta att tillhygge som är ägnat att använda vid brott mot liv och hälsa kan du ju hävda att du medtog det i nödvärn, för att återta stulen egendom på bar gärning, dvs. Det var det stödet jag undrade om det fanns prejudikat på.

 

Bushman: För att kunna envarsgripa och ta beslag vid brytande av telehemlighet så måste det ju vara på "bar gärning". Sen är ju frågan vad du ska beslagta, samt vad som räknas som telehemlighet. Och hur tar man någon på "bar gärning" för att scanna ett radiomeddelande?

Rimligtivs räknas inte en oskyddad radiosändning som telehemlighet heller.

För att ta någon på bar gärning borde man således behöva på bar gärning se någon bryta

skyddet för sändningen?

Olof

Link to comment
Share on other sites

Dronten: Poängen med nödvärn är att man har nödvärnsstöd för att återta stulen egendomen. Och att nödvärnsrätten ger ett mer genrellt carte blanche för att bryta mot lagen utan straffansvar, medan ensvargripande har väldigt specifika paragrafer i PL som du får använda.

Tex, om du bryter mot knivlagen genom att medta att tillhygge som är ägnat att använda vid brott mot liv och hälsa kan du ju hävda att du medtog det i nödvärn, för att återta stulen egendom på bar gärning, dvs. Det var det stödet jag undrade om det fanns prejudikat på.

 

Kan inte hänvisa till mer än mitt usla minne men jag har för mig att det var ett fall för några år sedan då en kille såg att någon gjorde inbrott i bilen, han tog med en kniv och gick ut, har för mig att det slutade med att han fick betala skadestånd till inbrottstjuven.

Som sagt, kan inte hänvisa till något mer än mitt minne.

Link to comment
Share on other sites

Ang. filmning. Jag läste i "Vår bostad" (tror jag det var) om två stycken grannar som var ovänner. Dom filmade varandras beteende. Men kruxet var att båda två åkte dit på det - eftersom dom inte bara filmat på sina tomter, utan även gatan utanför.

Någon som kan reglerna för detta?

För det är ju inte olagligt att filma utomhus, bara lite sådär. Går gränsen när man vill använda det som bevisbörda mot någon annan? Men det verkar ju konstigt också, för då skulle ju till exempel filmsnutten på dom som rånade en värdetransport inte heller vara värt något. :Malaj:

Link to comment
Share on other sites

Hellbeck: Just av de anledningar Bushman anför så vill vi inte prata med människan i fråga, utan gå in med superior force. Därefter kommer polisen kunnda ta över direkt - dom är så illa tvugna. Och förra gången min farsa envarsgrep var polisen ruskigt snabbt på plats av någon anledning....

 

Vidare, om någon hållit på i 3-4 månader kan man ju inte be snällt. Det är ju fan metodisk och upprepade kränkningar.

 

Har du överhuvudtaget försökt prata med /kontakta individen som du misstänker? Du vill även gå in med superior force, se kursivt ovan. Som jag återkommer till senar, du pratar om en stulen morgontidning..... :Malaj:

 

 

Dronten: Poängen med nödvärn är att man har nödvärnsstöd för att återta stulen egendomen. Och att nödvärnsrätten ger ett mer genrellt carte blanche för att bryta mot lagen utan straffansvar, medan ensvargripande har väldigt specifika paragrafer i PL som du får använda. Tex, om du bryter mot knivlagen genom att medta att tillhygge som är ägnat att använda vid brott mot liv och hälsa kan du ju hävda att du medtog det i nödvärn, för att återta stulen egendom på bar gärning, dvs. Det var det stödet jag undrade om det fanns prejudikat på.

 

Först och främst så ger inte nödvärn dig något som helst carte blanche. Det är fortfarande ganska reglerat vad du får och inte får göra och även eventuell excess. Du bör har ta proportionaliteten i beaktande. Stöld av morgontidning vs. Fysisk kontakt/ev våld.. Jo tjena hej, kanske kanske kanske håller i rätten. Och visst, lackar killen när du börjar prata med honom så kan ju en nödvärnssituation också uppstå men åter.... Det är en skönt "uppkommen situation" du planerar här med din morgontidning som bas...

 

Ang. filmning. Jag läste i "Vår bostad" (tror jag det var) om två stycken grannar som var ovänner. Dom filmade varandras beteende. Men kruxet var att båda två åkte dit på det - eftersom dom inte bara filmat på sina tomter, utan även gatan utanför.

Någon som kan reglerna för detta?

För det är ju inte olagligt att filma utomhus, bara lite sådär. Går gränsen när man vill använda det som bevisbörda mot någon annan? Men det verkar ju konstigt också, för då skulle ju till exempel filmsnutten på dom som rånade en värdetransport inte heller vara värt något. :wub:

 

Visar det sig att du filmat och ditt filmande tolkas som någon form av övervakning/övervakningskamera så kan du hänga löst beroende på "omfånget" på filmen.

 

 

 

Slutligen: Polisen har i stort sett våldsmonopol i Sverige. Envarsgripande, nödvärn m.m. finns med som en möjlighet i vår lagstiftning för att folk skall kunna freda sig alt. förhindra uppenbar och pågående brottslighet. Det som du C-O.M sysslar med/planerar i denna tråden tycker jag stämmer väldigt dåligt överens med detta. Jag anser att nödvärn och Envarsgripande (RB 24:7 vill jag minnas) är till för uppkomna situationer, och inte som ett verktyg att planera sin kommande verksamhet utifrån. Mer direkt: Kom in i matchen mina herrar, sitt inte och sök anledningar att få nyttja er rätt. Försöka använda lite sunt förnuft. De variabler som kan gå fel i detta "spelet" är alldeles för många för att man rimligvis skall överväga det som ett alternativ.

 

Här får gärna 69:an, Ronin, Fu Frippe och Unicorn m.fl. säga sitt... Inte säkert att de håller med mig eller någon annan, men vore trevligt med några av Fackmännens kommentarer till det hela.

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

För det första så förstår jag inte all uppståndelse kring Olofs fråga - Rokare, Olofs stöd i lag att utföra ett sådant gripande faller inte för att du tror att RB 24:7 tillkom av annan anledning.

 

Lagstiftning är just till för förutsägbarhet och för att kunna planera verksamhet utifrån. Ingen domstol kommer ådöma Olof ansvar för att han "planerat" envarsgripandet sedan någon dag tillbaka. Ändamålsprincipen är till för att tilltalade ska undgå rättsverkan när gärningen inte varit ägnad för tänkt syfte - i övrigt kan inte rättegångs- eller brottsbalk tillämpas analogiskt på så sätt att någon tilldöms straff för en gärning som inte varit straffbelagd.

 

Sedan har ju Olof tydligt klargjort att polisen inte bistår med erforderliga medel vid dessa fall - filmande i all ära men hur mycket tid skulle polisen avlägga på att identifiera en tidningstjuv?

 

Frågan är istället om en domstol skulle finna det försvarligt att gå ut med kniv med stöd av nödvärnsparagrafer för att konfrontera en tidningstjuv. Olof, glöm inte att allt måste stå i proportion och du bör således inte direkt övermanna honom vid blotta åsynen av denne och dra kniv, utan istället försöka handla med ord. Försöker han istället springa bort har du nog laga befogenhet att handgripligen kvarhålla denne, då som sagt enligt PL 10 och 29 §§.

 

Om tidningstjuven gör motstånd vid ett handgripligt fasthållande så gör han sig skyldig till rån. I lagens mening rör det sig inte längre om en simpel kvällsblasketjuv...

 

 

Medan själva stölden pågår har man nödvärnrätt (pågående brottsligt angrepp).

Hur långt sträcker sig pågåendet, vid tex misshandel är detta mycket restriktivt. Har stölden, analogt med detta, upphört i och med att tidningen övergått i förövarens besittning. Dvs sekundsnabbt.

 

Nej, så klart inte. Det är inte förövarens egendom bara för att han råkar ha den i besittning. I annat fall vore straff vid stöld mycket svåra att utdöma. Rättsläget kring tjuvens gärningar ser likadant ut oavsett vem som griper.

 

Vidare, återtagande av stulen egendom får ske med nödvärn BrB 24:1:2. Vad är gränsen för detta enligt praxis, här har jag nämligen ingen aning.

 

Tja, hur tror du praxis är vid mål gällande detta? Du får med försvarliga medel återta stulen egendom, precis som föreskrivet i lag.

 

Envarsgripande RB 27:2:2 får vidare ske medelst våld enligt viss punkter i PL 10 enligt PL 29.

Har man i detta läge rätt att sätta fängsel , då man inte har någon rätt till PL 10a vid envarsgripande. Eller går fängsel, då inget särskilt är angivet i tillämpliga paragrafer under det mer allmäna stödet för våldsanvändande vid gripande.

 

Vidare, de former av tillhyggen som går under knivlagen får ju innehas i hemmet, tex batong.

Går det under nödvärnsrätten att medtaga dessa föremål då man lämnar tomten, eftersom man ska verkställa återtagande av stulen egendom enligt 24:1:2 brottsbalken.

Nödvärnsparagrafen säger ju att endast en gärning som är uppenbart oförsvarlig är straffbar om den begås i nödvärn, och det kan väl inte gärna vara uppenbart oförsvarligt om brottet mot knivlagen inleds efter att nödvärnshandlingen påbörjats, och det krävs för att säkerställa egen säkerhet vid ingripandet. (vilket absolut inte borde vara uppenbart oförsvarligt att eftersträva)

 

För envar är det mer fördelaktigt att åberopa BrB 24:2 vid användningen av exempelvis fängsel vid laga frihetsberövanden. Det finns många bud kring detta men jag köper det om att valfria redskap får användas för att hålla någon till ordningen, om det sedan är skosnören, spaghetti eller handfängsel är av mindre betydelse.

 

Om du dock medtager handfängsel eller kniv i syfte att gripa en tidningstjuv kan domstolen ha invändningar på detta. Det är lite svårt att säga vad en domstol skulle säga, men jag vet rättsfall när en medtagen kniv använts som medel för att tillfoga person dödliga skador - dock ansågs gärningen ha utgjort nödvärn och den tilltalade undgick ansvar. Dock är jag inte säker på att åtalet avsåg brott mot knivlagen, så var försiktig och stirra dig inte blind på prejudikat.

 

Några paranteser: Är intrånget i själva brevlådan, som hänger ut över offentlig mark från vårt staket, att betrakta som något brott i sig.

 

Det är ändå din egendom...om det sedan faller under BrB 4:9 vet jag inte men jag gissar att sådant inte är fallet. Dels för att det inte finns några förbehåll för ringa gärningar, vilket tyder på att ändamålet med lagen kan vara annat än tittande i brevlådor. För det andra är frågan om en brevlåda verkligen är att anses som ett "tillslutet utrymme" - sedan heter lagen också "intrång i [..]" och ett öppnande av lock är troligen inte att anses som sådant.

 

Jag skulle istället gissa på hemfridsbrott (bötesbrott, ej gripbart för envar) eller egenmäktigt förfarande. Förvisso medför inte friande av gärningsmannen per automatik straff för den gripande, men jag skulle ändå inte våga mig på ett envarsgrip efter att någon tittat i min brevlåda.

 

Dronten: Poängen med nödvärn är att man har nödvärnsstöd för att återta stulen egendomen. Och att nödvärnsrätten ger ett mer genrellt carte blanche för att bryta mot lagen utan straffansvar, medan ensvargripande har väldigt specifika paragrafer i PL som du får använda.

Tex, om du bryter mot knivlagen genom att medta att tillhygge som är ägnat att använda vid brott mot liv och hälsa kan du ju hävda att du medtog det i nödvärn, för att återta stulen egendom på bar gärning, dvs.

 

Att jämföra nödvärnsrätt med rättegångsbalken är lite som att jämföra äpplen och päron, men BrB 24. kap och delar av PL baseras på subjektiva bedömningar vilket just gör agerande enligt dessa riskfyllt. Du kan ta med dig knivar, handfängsel, batonger och annat bäst du vill för att återta ett stulet exemplar av Aftonbladet, men det är ändå en domstol som bedömer om detta är tillbörligt. I annat fall skulle du kunna ta ut älgstudsare och hota barn som pallat äpplen på din tomt - nödvärnsrätt ger inte ansvarsfrihet efter egna tolkningar av lagen utan medför istället ansvar, rättsläget tolkas istället av domstolar och därför ska man helst låta bli om det föreligger oklarheter.

 

Sedan ska du inte blanda återtagandet av stulen egendom med rätt till envarsgripande. Om du väljer att gripa honom och tar tillbaka tidningen, så får du inte släppa honom efter en timme för att du känner dig "nöjd" eller så. Om gärningen överskrider gränserna för "återtagande av stulen egendom" och vederbörande sedan friges av dig så har du gjort dig skyldig till olaga frihetsberövande.

 

Anyways, OT, Olof, rycker du in som MP, lyckades du få beslutet ändrat, har du redan ryckt in eller hur är det...?

Link to comment
Share on other sites

@Goran

 

För det första så förstår jag inte all uppståndelse kring Olofs fråga - Rokare, Olofs stöd i lag att utföra ett sådant gripande faller inte för att du tror att RB 24:7 tillkom av annan anledning.

 

Kika igenom mina inlägg igen Goran, vad jag tror är egentligen totalt ointressant. Försök istället ta till dig av nyansen i det jag skriver. Citat nedan kanske kan hjälpa dig på traven..

 

Kom in i matchen mina herrar, sitt inte och sök anledningar att få nyttja er rätt. Försöka använda lite sunt förnuft.

 

Nu är förvisso inte jag MP utbildad. Detta kan kanske påverka min, kontra andras, vilja att dyka ner i paragraferna för att sedan göra ett ingripande... vad vet jag.. :blink:

Link to comment
Share on other sites

Nu är förvisso inte jag MP utbildad. Detta kan kanske påverka min, kontra andras, vilja att dyka ner i paragraferna för att sedan göra ett ingripande... vad vet jag.. :blink:

 

Hm, för kännedom är jag inte heller MP-utbildad än...men när blev det skamligt att agera lagenligt?

Link to comment
Share on other sites

Det har det inte blivit så vitt jag vet, du kanske har något exempel...

 

Vad jag menar är att vi här har en situation som förvisso kan fylla något syfte som "utbildande" vad det avser envarsgripande och nädvärn situationer. Men om man ser till situationen specifikt, alltså det faktum att C-O.M's morgontidning blir stulen så infaller sig enligt mig följande frågeställning.

 

 

Stulen morgontidning (med allt vad det kan innebära i form av ilska, bitterhet m.m)

 

vs.

 

Vad man de facto skall göra åt det..

 

 

I detta fallet har förhållandet kryddats med juridisk pargraf-iver. Man ser sin möjlighet att få utnyttja sin rätta att exempelvis få gripa "envar" alt. använda nödvärn. Det kom även upp frågor om ev tillhyggen skulle vara motiverat osv... För mig ett tydligt exempel på "Nu vill jag göra något, kan jag stödja mig på XXX". Förvisso helt ok enligt lagen, men ärligt talat är det sunt förnuft att fundera så här?

 

För att då återknyta till din sista fråga, har det blivit skamligt? Nope, som jag svarade först, det har inte blivit skamligt. Men det har, så vitt jag vet, inte heller blivit någons skyldighet att gripa vår käre tidningstjuv vid namn Envar...

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

Om man där emot har svart på vitt att polisen inte hjälper en så är det ju svårt att hävda att man borde kontaktat polisen istället.

 

Är det rätt uppfattat att du kommit till polisen med en film som klart och tydligt visar vem snor tidningen?. Det verkar även som du kan identifiera gärningsmanen ?. Med dessa uppgifter är polisen skyldig att ta upp en anmälan.

 

Om du inte fixat ovanstående så gör det innan du går vidare på annat sätt.

 

Eller är det så att du varit hos polisen och sagt att "jag tror att NN tar min tidning", men inte haft ytterligare bevisning. Om så är fallet är det inte så konstigt att du inte fått mer hjälp med tanke på de ringa värdet av tidningarna.

 

OT

 

C-O.M varför anväder du Livskvadrons stolta symbol i din avatar om du inte lyckats genomföra hela din tjänstgörning?

Link to comment
Share on other sites

Kan hålla med om att det är en smula överdrivet att börja tala om att använda knivar för att verkställa ett gripande av tidningstjuv, men å andra sidan kan det ses som en intressant juridisk nöt och för många, inklusive mig, är det alltid intressant att spinna vidare på rättsläget även om det då sker hypotetiskt, därav "paragrafiver".

 

Sedan är det ju alltid bra att få rättsläget klart för sig innan man företar sådana gärningar, eftersom det i domstol slutat värre för andra som planerade liknande ingripanden men också tyckt att det är osunt att se efter lagstödet först.

 

PS: Begreppet "envarsgripande" syftar inte på den gripne utan på den gripande ;)

Link to comment
Share on other sites

Alla som tror sig kunna åberopa PL (polislagen) bör fundera på om de är poliser i tjänst eller privatpersoner... om de är privatpersoner så är inte PL tillämplig. Om du sätter handfängsel på någon utan behörighet (polis, ordningsvakt motsv.) så begår DU brottet olaga frihetsberövande.

 

Sätt ett lås på brevlådan (eller köp en ny) om det inte funkar med att tillrättavisa personen ifråga.

Link to comment
Share on other sites

Alla som tror sig kunna åberopa PL (polislagen) bör fundera på om de är poliser i tjänst eller privatpersoner... om de är privatpersoner så är inte PL tillämplig.

 

Läs om läs rätt...

 

Om du sätter handfängsel på någon utan behörighet (polis, ordningsvakt motsv.) så begår DU brottet olaga frihetsberövande.

 

Om du som envar griper någon och han är stökig, och det råkar ligga ett par handfängsel precis vid platsen för gripandet så ska det tydligen vara lugnt att använda dem. Har aldrig sett rättsfall på varken det ena eller andra, men det är svårt att tolka lagen på annat sätt.

 

Om du som envar sätter handfängsel på ett stökigt grip så blir det väl ändå inte olaga frihetsberövande utan brott mot knivlagen - om brott överhuvudtaget?

Link to comment
Share on other sites

Dra in 230v i brevlådan och tryck på knappen när han kommer :blink:

 

Tjaa för "elaka" åtgärder mot tjuvar kan resultera in en väldans soppa..

http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.p...der=asc&start=0

 

 

Då det gäller en tidningstjuv, bevaka postlådan, och när tjuven sticker ner handen i brevlådan spring ut och vråla som en galning hur dålig tjuven är som person mm..

Väck hela kvarteret helst om det är någon i grannskapet.

 

Då det gäller envarsgripande så har jag för mig att det ska leda _minst_ till fängelse?

 

Dvs snatteri osv kan man inte envarsgripa, det krävs det bricka för att få hålla fast tjuven.

Link to comment
Share on other sites

Då det gäller envarsgripande så har jag för mig att det ska leda _minst_ till fängelse?

 

Dvs snatteri osv kan man inte envarsgripa, det krävs det bricka för att få hålla fast tjuven.

 

Nop, räcker med att fängelse finns med i straffskalan...

Link to comment
Share on other sites

Medan själva stölden pågår har man nödvärnrätt (pågående brottsligt angrepp).

Tror att du blandar ihop stöld och angrepp här, det är knappast nödvärn du använder för att envarsgripa någon. Ingen tingsrätt kommer att godta tidningsstöld som ett angrepp.

Det finns en bra tråd om nödvärnsrätten här: J-stars kristallklara bidrag

 

Precis som du själv redan skrivit är dokumentationen av de inblandades handlingar viktig inför utredning och ev. rättegång. Jättebra idé att filma tjuven "in action", att skriva ner alla datum då tidningen stulits osv. Jättedålig idé att ta med sig batongen till envarsgripandet om man i en tidigare tråd haft anledning att skriva följande: "Jag blev MP-examinderad idag, var en av två som fick mvg på provet och en av två som underkändes på expanderbar batong för övervåld på plutonen." ;) Det är sannolikt en sån typ av dokumenterad händelse som en slipad försvarare kommer att använda emot dig. Om nu Bushman skulle ha rätt i sina spekulationer, kan det ju faktiskt röra sig om någon som vet hur man skaffar sig ett hållbart försvar i rätten.

Tycker att du ska kolla upp hur situationen påverkas av den långa tid som brottet har pågått. Om jag förstod dig rätt har din tidning alltså stulits varje dag i flera månader?! Känns märkligt att polisen inte skulle kunna sätta en uttråkad hundförare på ett så enkelt jobb någon slö tisdagsmorgon eller motsvarande. Om inte annat kan tidsperioden säkert motivera ditt envarsgripande betydligt starkare än en enstaka tidningsstöld skulle göra. Misstänker oxå att det skulle kunna ändra brottsrubriceringen till nåt i stil med trakasseri eller egenmäktigt förfarande, vilket säkert vore bra för dig i slutändan.

Måste i övrigt hålla med övriga om att det inte är värt konsekvenserna att ta till någon form av våld i den rådande situationen. Filma tjuven, konfrontera honom om det känns säkert annars lämna in en "färdig" utredning tillsammans med din polisanmälan. Eller lägg en bild på busen i nästa dags morgontidning och lämna alltihop i din egen brevlåda, ev. kompletterat med senare inköp av låsbar brevlåda (jag vet, det suger att anpassa sig efter buset men vad gör man?!). Om inget annat hjälper kan du ta till gripandet men se till att du har på fötterna innan och att det hela inte går överstyr.

/Bolle

Link to comment
Share on other sites

Tror att du blandar ihop stöld och angrepp här, det är knappast nödvärn du använder för att envarsgripa någon. Ingen tingsrätt kommer att godta tidningsstöld som ett angrepp.

 

Nja, frihetsberövandet blir förvisso rättfärdigat genom RB 24:7, våldsanvändningen vid själva gripandet regleras i PL 10 § och våldsanvändningen för att "hålla den frihetsberövade till ordningen" är en nödvärnsbestämmelse. Nödvärn kan det å andra sidan inte bli tal om ifall den gripne inte gör motstånd.

 

Faktum kvarstår att Olof har rätt att utföra ett envarsgripande, men våldsanvändningen måste ju vara minimal...att hoppa på gärningsmannen bakifrån och hålla fast med sin fulla fysiska kapacitet torde ju inte anses vara försvarligt av en domstol...om ett verbalt kvarhållande inte fungerar så kan det ju bli tal om handgriplighet, det vore rättsskandal om en domstol tyckte nåt annat.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...