Jump to content

US Navy


Recommended Posts

Efter att ha diskuterat US Navys styrka och bemanning i en annan tråd i en annan avdelning, tänkte jag fortsätta lite här.

 

USA har i dag ( och även under 2003) 12 hangarfartyg, som när de ingår i en hangarfartygstridsgrupp minst har 3-5 eskortfartyg ( Kryssare, jagare, fregatter) men ofta betydligt fler. Det ingår nästan alltid 1-2 SSN och amfibiefartyg och underhållsfartyg mm.

 

Man har även 13 st "amfibiestridsfartyg" LHA/LHD som är större än de flesta hangarfartyg utanför USN. Ett sådant fartyg utgör grunden i en Amfibiestridsgrupp som även har 2-3 mindre amfibiefartyg. Ingår gruppen inte i en hangafartygsstriddsgrupp har den även egna eskortfartyg.

 

USN har i dag ca 358 000 anställda ( + 139 000 man i reserven) och totalt 281 fartyg.

2003 hade man 383 000 anställda ( + 88 000 man i reserven) och totalt 308 fartyg.

 

Man delar in fartygen som är aktiva i 'Deployed' och 'Ships Underway' - det första avser fartyg som är fullt bemannade och kan användas "skarpt", det sistnämda betyder att de lämnat hemmahamnen men att de inte är redo för "skarp" tjänst.

 

I fredags så hade man 90 fartyg Deployed med totalt 33 042 man.

http://www.navy.mil/palib/news/.www/status.html

Totalt är 4 hangarfartyg Deployed eller underway - vet inte exakt antalet som är deployed, men det var endast 1 fartyg i höstas pga av skarv i rotationen ( jag har tidigare hävdat att skarven var idag, men mina siffror var visst från i höstas....)

 

I den andra tråden så hävdade en forumsmedlem att under OIF ( Irakkriget 2003) så var 61 000 man från flottan Deployed enbart i OIF, medan jag hävdar att det var totala antalet i hela USN.

Detta har betydelse för att utreda ett missförstånd och feltolkning av ett dokument från Pentagon om antalet soldater delaktiga i hela OIF.

Där jag hävdar att 487 000 man var Deployed totalt inom USA:s krigsmakt vid tidpunkten för Irakkriget.

 

17 januari 2003 så var antalet Deployed i USN 56 202 man fördelat på 129 fartyg.

http://www.globalsecurity.org/military/ops...here-030117.jpg

 

12 februari 2003 så var antalet Deployed i USN 67 774 man fördelat på 151 fartyg.

http://www.globalsecurity.org/military/ops...here-030212.jpg

Nu har man ökat med 2 hangafartygstridsgrupper - totalt 6 st ( varav 4 deltog i OIF) och samma nivå även vid tidpunkten för Irakkriget en månad senare.

Man har även aktiverat 8 st Amfibiestridsgrupper som samtliga deltog i OIF och antalet är även det samma en månad senare.

 

Man har snabbt aktiverat fartyg lämpliga för en Invasion, och det är troligt att en del andra fartyg har avaktiverats.

Man kan även se hur antalet fartyg ändras i USN olika flottor, man kan inte helt "tömma" en flotta eftersom man behöver ha kvar fartyg i alla sina flottor ( det behöver man om man är en supermakt).

 

Det är därför helt omöjligt att 61 000 man enbart var till för OIF, och det stämmer nog bättre med totala antalet Deployed personal i USN den 20 mars 2003.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 75
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

I den andra tråden så hävdade en forumsmedlem att under OIF ( Irakkriget 2003) så var 61 000 man från flottan Deployed enbart i OIF, medan jag hävdar att det var totala antalet i hela USN.

Detta har betydelse för att utreda ett missförstånd och feltolkning av ett dokument från Pentagon om antalet soldater delaktiga i hela OIF.

Där jag hävdar att 487 000 man var Deployed totalt inom USA:s krigsmakt vid tidpunkten för Irakkriget.

 

Det är därför helt omöjligt att 61 000 man enbart var till för OIF, och det stämmer nog bättre med totala antalet Deployed personal i USN den 20 mars 2003.

Jaha ja.......då kom det till detta...

 

DEPLOYED PERSONNEL FOR OIF

* Total Personnel Deployed 466,985

*USAF (10 Apr 03) 54,955

* Reserve 2,084

*National Guard 7,207

*USMC (20 Apr 03) 74,405

*Reserve 9,501

* USN (5 Apr 03) 61,296 (681 are USCG)

* Reserve 2,056

*USA (17 Apr 03) 233,342

*Reserve 10,683

* National Guard 8,866

*Coalition 42,987

* British 40,906

*Australian 2,050

* Canadian 31

 

Detta är EXAKT kopierat/citerat/återgivet ur...

Operation IRAQI FREEDOM – By The Numbers

Assessment and Analysis Division

30 April 2003

T. MICHAEL MOSELEY, Lt Gen, USAF

Commander

The following people directly involved in producing the OIF By the Numbers Data Sheet:

CENTAF-PSAB

Peck, Allen (BGen, USAF)

Morris, Robert (Lt Col, USAF)

 

Om vi alla läser ovanstående citat från början....

DEPLOYED PERSONNEL FOR OIF

Inga frågor? Bra...

* Total Personnel Deployed 466,985

Fortfarande ganska solklart?....Bra.

* USN (5 Apr 03) 61,296 (681 are USCG)

Mhm?...Bra...

 

Nu har vi genomfört det som kallas en enkel analys av skriften.

 

Det vi ser där ÄR den bild/de siffror/den information som författaren av det dokumentet avser GE oss.....

Nu till pudels köttiga centrum..

Vill man TRO detta?

Ja..jag väljer att göra det.

Varför?

Jo för att jag anser att det dokumentet är framställt av en så pass trovärdig

källa så att jag gör det.

Finns det YTTERLIGARE saker som gör det?

Ja nämligen följande..

Jonte72

2003 hade man 383 000 anställda ( + 88 000 man i reserven) och totalt 308 fartyg.

(Kul att du använder den länk jag skickade till dig igår)

Jonte.

Anser du att utav 383000 man det borde vara svårt att frambringa en stryka på 61 000 i planeringsstadiet inför ett krig?

Link to comment
Share on other sites

U.S. and coalition naval forces have played key roles in toppling Saddam Hussein's regime, Keating said, noting there are now 60,000 maritime service men and women deployed in the region, to include the five carrier battle groups. This support adds up to more than 140 surface ships, of which just under half are coalition vessels, he noted.

 

http://www.news.navy.mil/search/display.asp?story_id=6882

 

Ojoj, den gode amiralen måste nog ha glömt att ringa vår Jonte72 för att dubbelkolla sina siffror ...

 

Tillägg: Om den högste ansvarige för marina stridskrafter i regionen samt Pentagon anser att man vid tiden för Operation Iraqi Freedom hade ungefär 60.000 man deployed i regionen för att stödja/genomföra OIF, så är jag nog rätt benägen att tro dom.

Edited by Vargas
Link to comment
Share on other sites

U.S. and coalition naval forces have played key roles in toppling Saddam Hussein's regime, Keating said, noting there are now 60,000 maritime service men and women deployed in the region, to include the five carrier battle groups. This support adds up to more than 140 surface ships, of which just under half are coalition vessels, he noted.

 

http://www.news.navy.mil/search/display.asp?story_id=6882

 

Ojoj, den gode amiralen måste nog ha glömt att ringa vår Jonte72 för att dubbelkolla sina siffror ...

Detta var efter invasionen, och med 'maritime service men and women' kan menas all personal från USMC på de 8 amfibiestridsgrupperna...

Link to comment
Share on other sites

U.S. and coalition naval forces have played key roles in toppling Saddam Hussein's regime, Keating said, noting there are now 60,000 maritime service men and women deployed in the region, to include the five carrier battle groups. This support adds up to more than 140 surface ships, of which just under half are coalition vessels, he noted.

 

http://www.news.navy.mil/search/display.asp?story_id=6882

 

Ojoj, den gode amiralen måste nog ha glömt att ringa vår Jonte72 för att dubbelkolla sina siffror ...

Detta var efter invasionen, och med 'maritime service men and women' kan menas all personal från USMC på de 8 amfibiestridsgrupperna...

 

Så du menar alltså att man skulle ÖKA den marina närvaron EFTER invasionen till att motsvara en nivå som DU hävdar (men inte kan vare sig visa källor på eller styrka på annat vis) fanns deployed world wide?

 

Var finner du uppgifterna om att det rör sig om 8 st amfibiegrupper?

Edited by Vargas
Link to comment
Share on other sites

*USMC (20 Apr 03) 74,405

*Reserve 9,501

* USN (5 Apr 03) 61,296 (681 are USCG)

Nej där är USMC och USN separerade som poster KLART och tydligt.

Så där har du ANTAGLIGEN fel......

Jag avsåg de "60 000 maritime personell" i vargas inlägg alldeles nyss ( om läget i regionen en månad efter invasionen).

 

De 61 000 man Deployed i USN är en annan sak.

Link to comment
Share on other sites

Då undrar jag hur du själv kunde länka till en sak som du inte godtog att JAG länkade till?

 

Men men det var då....

Du får gärna fortsätta...

Du skickade länken till mig som bevis att du hade rätt och att jag skulle be dig om ursäkt, jag svarade dig med att jag inte förstod hur du menade - du skulle bevisa läget 2003, inte 2005 som jag själv nämnt minst fyra gånger och länkat till 2 gånger.

Link to comment
Share on other sites

Då har jag lite frågor till dig Jonte.

 

Hur mycket NAVY personnel skall det då ha funnits i regionen i syfte att stödja OIF enligt dina (oredovisade) källor?

 

Vi har kommit fram till att det fanns sju (7st) hangarfartygsgrupper och du säger att det fanns 8st amfibiestridsgrupper i området (källa på det?). Hur många NAVY Personnel fanns det då på varje typ av grupp och vad blir din totalsumma?

Edited by Vargas
Link to comment
Share on other sites

Kan nån förklara för mig hur man skulle kunna ha 61 000 deployed endast i Irak regionen, när man hade 67 000 man totalt en månad tidigare.

 

Antalet personalkrävande fartyg som hangarfartyg och LHA/LHD är det samma - dessutom är 2 av hangarfartygen inte delaktiga i OIF ( med minst 15 000 man totalt deployed med sina eskortfartyg).

Link to comment
Share on other sites

Kan nån förklara för mig hur man skulle kunna ha 61 000 deployed endast i Irak regionen, när man hade 67 000 man totalt en månad tidigare.

Utav drygt 300 000 man...

Ja jag vet inte..........Man kanske skulle gå ut i krig och satte in det mesta möjliga man har?

En liten sak man ofta GÖR inför Krigshandlingar.

Samt att jämföra med månaden INNAN ger oss funderingan om exakt HUR mycket det jobbades på samtliga fartyg och utnyttjades ledigheter och klämdagar och allsköns hysteri inför JUST det analknades kriget......

Link to comment
Share on other sites

Då har jag lite frågor till dig Jonte.

 

Hur mycket NAVY personnel skall det då ha funnits i regionen i syfte att stödja OIF enligt dina (oredovisade) källor?

 

Vi har kommit fram till att det fanns sju (7st) hangarfartygsgrupper och du säger att det fanns 8st amfibiestridsgrupper i området. Hur många NAVY Personnel fanns det då på varje typ av grupp och vad blir din totalsumma?

Vid tidpunkten för invasionen fanns det endast 6 hangarfartygstridsgrupper ( varav 4 i OIF) och 8 Amfibiestridsgrupper.

http://www.globalsecurity.org/military/ops/where.htm

 

Om man räknar på en totalnivå på 61 000 man i hela flottan, minus 2 hangarfartygstridsgrupper och uppskattningsvis 20 jagare/kryssare/fregatter utanför OIF och de båda hangarfartygsstridsgrupperna och ett 10-tal ubåtar - så är minst 20-25 000 man utanför OIF.

Link to comment
Share on other sites

Kan nån förklara för mig hur man skulle kunna ha 61 000 deployed endast i Irak regionen, när man hade 67 000 man totalt en månad tidigare.

 

 

Man kanske fick för sig att genomföra en invasion av en diktatur i mellanöstern och kom fram till att det behövdes lite mer folk?

Bara dom sju hangarfartygsgrupper som stödde OIF ger närmare 49.000 man. Sen tillkommer som du säger själv en del amfibiestridskrafter med fartyg som bemannas av USN personal.

Edited by Vargas
Link to comment
Share on other sites

Kan nån förklara för mig hur man skulle kunna ha 61 000 deployed endast i Irak regionen, när man hade 67 000 man totalt en månad tidigare.

Utav drygt 300 000 man...

Ja jag vet inte..........Man kanske skulle gå ut i krig och satte in det mesta möjliga man har?

En liten sak man ofta GÖR inför Krigshandlingar.

Samt att jämföra med månaden INNAN ger oss funderingan om exakt HUR mycket det jobbades på samtliga fartyg och utnyttjades ledigheter och klämdagar och allsköns hysteri inför JUST det analknades kriget......

Men dom personalkrävande fartygens antal ändrades inte på den månaden.

Problemet är inte antalet personal, utan antalet fartyg tillgängliga - man har inte 100 % tillgänglighet av sina fartyg.

Link to comment
Share on other sites

Kan nån förklara för mig hur man skulle kunna ha 61 000 deployed endast i Irak regionen, när man hade 67 000 man totalt en månad tidigare.

 

 

Man kanske fick för sig att genomföra en invasion av en diktatur i mellanöstern och kom fram till att det behövdes lite mer folk?

Bara dom sju hangarfartygsgrupper som stödde OIF ger närmare 49.000 man. Sen tillkommer som du säger själv en del amfibiestridskrafter med fartyg som bemannas av USN personal.

Det var inte 7 utan 4, och efter ett tag 5.
Link to comment
Share on other sites

Vid tidpunkten för invasionen fanns det endast 6 hangarfartygstridsgrupper ( varav 4 i OIF)

Var i OFFICIELLA KÄLLOR hittar du det Jonte?

Här:

http://www.globalsecurity.org/military/ops/where.htm

 

Den länken har jag visat flera gånger innan, både i den här tråden och i den första om Iran Vs Israel.

Link to comment
Share on other sites

Ett litet exempel för hjärngymnastiken...

 

US Forces Order of Battle - 10 February

 

Excluding forces deployed in direct support of Operation Enduring Freedom, there are probably about 85,000 military personnel in the CENTCOM area of responsibility, including about 450 aircraft of all types.

 

US Forces Order of Battle - 22 February

 

Excluding forces deployed in direct support of Operation Enduring Freedom, there are probably about 126,000 military personnel in the CENTCOM area of responsibility, including about 750 aircraft of all types.

 

Och sist..

 

As of 10 April 2003 there were five carrier strike groups in the area, two amphibious task forces, and two amphibious groups, for a total of around 136,000 naval personnel. These units included about 514 helicopters and aircraft.

 

Snabb uppbyggnad och ja.. rätt möö me folk...

 

Källa: http://www.globalsecurity.org/

Link to comment
Share on other sites

Vid tidpunkten för invasionen fanns det endast 6 hangarfartygstridsgrupper ( varav 4 i OIF)

Var i OFFICIELLA KÄLLOR hittar du det Jonte?

Här:

http://www.globalsecurity.org/military/ops/where.htm

 

Den länken har jag visat flera gånger innan, både i den här tråden och i den första om Iran Vs Israel.

 

Jävligt SÄLLAN man ser just den här typen av bilder på GOV eller andra statliga sidor Jonte.

051213cruisesuper4557wg.jpg

 

I valet mellan den eller en US-Navy sida väljer JAG den senare.

Link to comment
Share on other sites

Vid tidpunkten för invasionen fanns det endast 6 hangarfartygstridsgrupper ( varav 4 i OIF)

Var i OFFICIELLA KÄLLOR hittar du det Jonte?

Här:

http://www.globalsecurity.org/military/ops/where.htm

 

Den länken har jag visat flera gånger innan, både i den här tråden och i den första om Iran Vs Israel.

 

Jävligt SÄLLAN man ser just den här typen av bilder på GOV eller andra statliga sidor Jonte.

051213cruisesuper4557wg.jpg

 

I valet mellan den eller en US-Navy sida väljer JAG den senare.

Men varken Globalsecurity eller US-navy motbevisar varandra - och jag har hela tiden länkat till sidor på båda platserna.

 

Känns inte som om vi kommer någon vart i den här diskussionen, jag har min uppfattning och ni har eran :baskerPa: .

Link to comment
Share on other sites

http://www.dior.whs.mil/mmid/M05/hst0303.pdf

 

I det här dokumentet (som tidigare trattat runt i tråden) som härrör från Department of Defence (ytterliggare en officiell källa, såna som du själv misslyckas med att producera) så går det att läsa på sidan 5 under just "Operation Iraqi Freedom" att den 31 Mars fanns totalt 61.018 från USN (58.029 "active duty" och 2.989 National Guard/reserve).

 

Ljuger DoD också?

 

Var är dina officiella siffror?

Link to comment
Share on other sites

Jonte.....Enligt Us-Navy HAR du fel...och det KAN du läsa dig till ovan i inläggen...

Om du väljer att INTE tycka det så är det DIN sak.

MEN försök inte att vifta bort våra argument utan ta nu debatten och stå för din åsikt.

Enligt US-Navy som BORDE veta lite mer om saken SAMT andra Amerikanska STATLIGA dokument

ÄR det så att dom siffror vi andra redovisar här är korrekta.

 

SÅ....bollen är din nu.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...