Jump to content

Befogenheter Skyddsvakt


Recommended Posts

En liten fundering som fortplanterade sig i min hjärna förra bataljonsövningen var denna:

 

Jag och en kamrat står som inpasseringspost vid en gammal militärförläggning som numera är kursgård. För just denna övningen var den även uppsamlingsplats för bataljonen. Denna plats är inte något skyddsobjekt så vilka befogenheter har jag att stoppa bilar? Den borde ju vara noll men ändå så fick vi order om att kontrollera inpasserande bilar. Jag ställde då frågan till min Kompanichef om området var skyddsobjekt, varpå han svarade Ja. Snabb som attan frågade jag samma Kompanichef om vi (jag och min kollega) om vi skulle gripa en kille som stod och fotograferade lite längre bort.. Svaret vi då fick var naturligtvis nej. :)

 

Men min fråga till forumets samlade kunskapsbank är denna? Vad har vi för möjlighet att öva verklighetstroget på inpasseringskontroll/fordonsfälla osv. när vi inte har skapra objekt att tillgå?

 

Naturligtvis går det att planera in det som ett övningstillfälle men jag menar ute i skogen under övning. Jag tror säkert att fler av er har varit med om samma sak.

 

/Håkan

 

edit: fummelfingrar

Edited by Fk Bengtsson
Link to comment
Share on other sites

Tillägg av det Civil Skyddsvakt skrev.

 

 

Förordning (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

 

§2

 

Om ett beslut av länsstyrelsen inte kan avvaktas i fråga om områden som anges i 4 § 4 eller 5 lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. får ett tillfälligt beslut fattas av Försvarsmakten. Ett tillfälligt beslut skall gälla till dess länsstyrelsen beslutar i ärendet, dock längst i tre dygn.

 

Paragrafen Civil skyddsvakt kopierade in är från Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

 

och i sin fulla lydelse lyder den.

4 § Som skyddsobjekt får förklaras

1. statliga förvaltningsbyggnader, statschefens residens och bostäder samt statsministerns bostäder,

2. anläggningar och områden till vilka staten har äganderätten eller nyttjanderätten och som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt samt militära fartyg och luftfartyg,

3. anläggningar eller områden som används eller är avsedda för ledning av befolkningsskyddet och räddningstjänsten eller det civila försvaret i övrigt, för energiförsörjning, vattenförsörjning, rundradioförsörjning, radio- och telekommunikationer, transporter eller försvarsindustriella ändamål,

4. områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt tillfälligt bedriver övningar, prov eller försök,

5. områden där Försvarsmakten har satts in för att möta ett väpnat angrepp mot Sverige eller för att hindra en kränkning av Sveriges territorium, och

6. områden där en främmande stats militära styrka tillfälligt bedriver övningar när den här i landet deltar i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete. Lag (1996:403).

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

Men dessa paragrafer säger ju inte att objektet ÄR ett skyddsobjekt bara för att det används flitigt.

De säger bara att objektet MÅ förklaras som skyddsobjekt.

 

Om det inte är förklarat som skyddsobjekt, så är det inget. Trots att det enligt reglerna skulle kunna vara det.

 

Frågan är: Vem eller vilken instans får lov att förklara för skyddsobjekt?

Link to comment
Share on other sites

Men dessa paragrafer säger ju inte att objektet ÄR ett skyddsobjekt bara för att det används flitigt.

De säger bara att objektet MÅ förklaras som skyddsobjekt.

 

Om det inte är förklarat som skyddsobjekt, så är det inget. Trots att det enligt reglerna skulle kunna vara det.

 

Frågan är: Vem eller vilken instans får lov att förklara för skyddsobjekt?

hoppas att det inte är hv chefen. :)

Link to comment
Share on other sites

Frågan är: Vem eller vilken instans får lov att förklara för skyddsobjekt?

Precis, för beslutet måste ju tas någonstans. Jag kan inte påminna mig om att jag har hört att något formellt beslut har kommit på de övningar som vi har haft. Utan där har vi kört trots ringa eller inga befogenheter såsom om det vore utlyst skyddsobjekt.

Link to comment
Share on other sites

Frågan är: Vem eller vilken instans får lov att förklara för skyddsobjekt?

Precis, för beslutet måste ju tas någonstans. Jag kan inte påminna mig om att jag har hört att något formellt beslut har kommit på de övningar som vi har haft. Utan där har vi kört trots ringa eller inga befogenheter såsom om det vore utlyst skyddsobjekt.

Då är jag rädd att det kan bli trubbel om ni har otur.

 

Nu är jag ingen jurist, men finns det inget som heter "olaga myndighetsutövande"?

 

Det kanske kan komma ifråga.

 

 

 

 

Det är nog klokt att ha helt torrt på fötterna innan man fortsätter öva där.......

Link to comment
Share on other sites

Så här sades det på Plutch kursen jag gick i våras:

 

Beslut om vad som är skyddsobjekt

 

Militära - C MD

Civila - Länsstyrelsen

Jahopp, Det stämmer säkerligen.

 

Då är det nog lämpligt att låta C MD ta ställning till den frågan.

Link to comment
Share on other sites

Så här sades det på Plutch kursen jag gick i våras:

 

Beslut om vad som är skyddsobjekt

 

Militära - C MD

Civila - Länsstyrelsen

Hört ngt liknande, men i mer komplicerad form. Där det gjordes skillnad på skyddsobjekt där det ingår mark och där det är skyddsobjekt som är enbart byggnader. Ifall det är ett skyddsobjekt med mark då måste länstyrelsen säga OK, ifall det ska vara ett skyddsobjekt under längre tid. Annars när det gäller 3-dygns varianten räker det med C MDgrp. Ifall det är byggnader så kan C-MDgrp ta beslutet själv. Dock finns det tydligen någon variant (ej bekräftad) när lägre C får ta beslutet om temporärt skyddsobjekt. Men då skall MD kontaktas omedelbart för att ge sitt klartecken eller avslå det hela. Så det blir i princip detsamma som att de tar beslutet.

 

Men att göra det enkelt för sig är att ingen på bat/komp/plut nivå får ta beslut om att upprätta skyddsobjekt

Link to comment
Share on other sites

Fast det är ju inte C MD som personligen förordnar skyddsvakter, utan det är ju delegerat till lägre officerare.

Jag tror inte att man delegerar skyddsobjektsutnämnande på samma sätt.

Link to comment
Share on other sites

Fast det är ju inte C MD som personligen förordnar skyddsvakter, utan det är ju delegerat till lägre officerare.

Jag tror inte att man delegerar skyddsobjektsutnämnande på samma sätt.

Då borde C MD kunna delegera bestämmande av skyddsobjekt också, eller?

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :rockon:

Link to comment
Share on other sites

Fast det är ju inte C MD som personligen förordnar skyddsvakter, utan det är ju delegerat till lägre officerare.

Jag tror inte att man delegerar skyddsobjektsutnämnande på samma sätt.

Då borde C MD kunna delegera bestämmande av skyddsobjekt också, eller?

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :rockon:

Ja, teoretiskt sett, men jag tror inte att han gör det.

Link to comment
Share on other sites

  • Forumsledning

När jag jobbade som skyddsvakt, och vi skulle hantera "hyshhysh" matriell på vanlig civil mark under någon dag hade vi ett papper på från Länstyrelsen med ett godkännande, samt en karta om hur stort och vad "skyddsobjektet" innefattade med gränser utritade.

Området var dessutom tvunget att märkas upp med avspärrningsband och koner och skylltar, då det rörde sig civila konstant i närheten. Så var kraven iaf

Link to comment
Share on other sites

Skyddslagen 3 §

Beslut om skyddsobjekt.

 

I fråga om statliga förvaltningsbyggnader samt andra anläggningar och områden till vilka staten har äganderätten eller nyttjanderätten och som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materialverk eller Försvarets radioanstalt skall beslut fattas av Försvarsmakten (Fobef) se FM:s föreskrift. Försvarsmakten fattar också beslut om sådana områden som anges i 4 § 6.

 

I övrigt skall sådana beslut, utom vad beträffar riksdagens eller regeringens byggnader, fattas av Länsstyrelsen i det län där objektet finns.

 

Om ett beslut av länsstyrelsen inte kan avvaktas i fråga om område där Försvarsmakten, Försvarets materialverk eller Försvarets radioanstalt bedriver övningar, prov eller försök eller områden där Försvarsmakten har satts in för att möta väpnat angrepp mot Sverige eller för att hindra en kränkning av Sveriges territorium (IFKN) får ett tillfälligt beslut fattas av Försvarsområdesbefälhavaren i det försvarsområde där området är beläget. Ett sådant tillfälligt beslut skall gälla till dess länsstyrelsen beslutar i ärendet, dock längst i tre dygn.

Link to comment
Share on other sites

Hur kommer det sig att rätten att bestämma om skyddsobjekt etc är reserverad för någon så högt upp i hierarkin som C MD?

 

Finns begreppet fobef kvar inom FM idag? Trodde det hörde till MILO-begreppets tid?

 

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :rockon:

Edited by Foxtrot Lima
Link to comment
Share on other sites

Hur kommer det sig att rätten att bestämma om skyddsobjekt etc är reserverad för någon så högt upp i hierarkin som C MD?

 

Finns begreppet fobef kvar inom FM idag? Trodde det hörde till MILO-begreppets tid?

 

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :rockon:

Det finns kvar, i exempelvis fo52 (Värmland) så är det C Artreg som är fobef.

Link to comment
Share on other sites

Det finns kvar, i exempelvis fo52 (Värmland) så är det C Artreg som är fobef.

 

Nix. Utgick den 1 juli 2000.

 

Fobef ersatt av C MD gällande skyddsobjekt m.m, av C MDgrupp gällande stöd till hemvärn m fl. ( C MDgrupp är DUC till C MD, som förtydligande.)

Link to comment
Share on other sites

Det finns kvar, i exempelvis fo52 (Värmland) så är det C Artreg som är fobef.

 

Nix. Utgick den 1 juli 2000.

 

Fobef ersatt av C MD gällande skyddsobjekt m.m, av C MDgrupp gällande stöd till hemvärn m fl. ( C MDgrupp är DUC till C MD, som förtydligande.)

Ehrm, vi fick ut en hel hoper med beslut "undertecknade" med C fo52 när jag lumpade och genomgick skyddsvaktutbildningen.

Är försvarsområdena verkligen helt borttagna?

 

Edit: Förresten, det stod C Fo52 / C Artreg på en del av dem, så eftersom Artreg inte existerade förrän 1 Juli 2000 och innan I2 lades ner 1 Juli 2000 var C I2 = C fo52 så torde man ha uppdaterat gamla papper, eller så fanns den befattningen kvar i någon form.

Jag förstår inte varför man skulle ha uppdaterat papper och behållit en icke-existerande befattning på dessa dock?

Edited by Fu Johanson
Link to comment
Share on other sites

Foxtrot Lima skrev

Då borde C MD kunna delegera bestämmande av skyddsobjekt också, eller?

 

VB vid MD har befogenhet att ta ett sådant tillfälligt beslut - både att upprätta ett skyddsobjekt samt att utöka skyddsobjektets gräns.

 

/Koskela

Link to comment
Share on other sites

Foxtrot Lima skrev
Då borde C MD kunna delegera bestämmande av skyddsobjekt också, eller?

 

VB vid MD har befogenhet att ta ett sådant tillfälligt beslut - både att upprätta ett skyddsobjekt samt att utöka skyddsobjektets gräns.

 

/Koskela

det borde vara den lägsta nivån på vilket ett sådant beslut fattas eftersom det kommer med en hel del befogenheter och skyldigheter vid uppträdande som skyddsvakt eller åtminstone som post vid skyddsobjektsgräns.

Link to comment
Share on other sites

När området/objektet är Skyddsobjekt är det ju inga konstigheter.

 

Av alla gånger jag har övat skyddsvakt i Hv är det bara ett tillfälle där beslut om Skyddsobjekt har tagits. När vi övar vid skarpa objekt är det ju inga konstigheter eftersom dessa är Skyddsobjekt.

 

Men vad gäller när vi övar skyddsvakt på militär mark och vi inte har ett riktigt skyddsobjekt?

Vid ett tillfälle fick vi inte ens ut armbindlar och det känns inte speciellt roligt att stå där och stoppa civila bilar när man inte vet om vi verkligen får öva på detta vis. :)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Läste tyvärr inte alla inlägg eftersom jag väntar på en taxi :)

 

Men med Fösvarsmakten i lagtexten så skulle jag nog likställa detta med myndighetschef (Gen Syren) eller av denna förordnad (C MD).

 

Plutonsbefäl eller övriga förordnar inga skyddsvakter. De utbildar och godkänner/rekommenderar. I MDN så är det C MDN som förordnar officerare till skyddsvakter och förordnandet av vpl är delegerat till förbandschef.

Link to comment
Share on other sites

I min värld så övar man inte skyddsvaktstjänst mot tredje man...? Dvs. om man stoppar civila så är det skarp tjänst. Något annat vore helt befängt.

Jo, men hur vet man vilka som är civila och vilka som är med i övningen? Skall man märka bilarna så faller ju syftet med att öva. De som inte är märkta släpps igenom och de som är märkta stoppas. Men det är nog så man får göra, alla märkta bilar behöver ju inte vara bus..

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...