Jump to content

Demokratisk fred?


Skalden

Recommended Posts

Doyles lag säger att demokratier inte krigar mot varandra...

 

Jugoslavien var en demokrati 1999.

 

Hur som helst. Jag sitter och läser Emmanuel Todds bok Låtsasimperiet. Han menar att Frankrike, Storbittannien och i synnerhet USA snarare är eller kommer att bli oligarkier.

 

Men även Tyskland, Italien (Berlusconi), Japan (Liberaldemokraterna) och Sverige (LO/SAP) har ju i så fall oligarkiska system.

 

Doyle sade nämligen ingenting om "oligarkisk fred" varför detta är en intressant synpunkt.

 

"Den svenska oligarkin", låter ju inte så j-a klämkäckt att slåss för...

 

Någon som har nån åsikt om "Doyles lag" och att demokratierna håller på att bli oligarkier och vad det i så fall får för konsekvenser?

Link to comment
Share on other sites

Som jag ser det är det inte oligarki vi har i sverige. Snarare så att det är för många som har för mycket att säga till om, vilket gör att beslut ska gå igenom så många instanser i samhället att det till slut inte blir ett beslut, utan en kompromiss mellan en hel massa olika beslut.

Link to comment
Share on other sites

Jugoslavien var en demokrati 1999.

De Socialistiska Rådsrepublikernas Union var en författningsmässig demokrati och rättsstat i alla fall från "Brezjnevkonsititutionen" och fram till 1991 - om man läser deras författning rakt upp och ner.

 

Så även DDR, "Demokratiska Kampuchea" mfl.

 

Bara för att länder kallar sig demokratier och med hyfsad regelbundenhet håller hyfsat fria val - som i Jugoslaviens fall 1999 - innebär det inte att staten automatiskt uppfyller de rekvisit som vanligtvis bruka innefattas i "demokrati" när man diskuterar demokratier bl a i enlighet med tesen att demokratier sällan för krig mot varandra.

 

Koncept som:

 

Faktisk åsiktsfrihet för individer och grupper

En fungerande och allmänt accepterad statsförvaltning

En fungerande rättsstat som är oberoende av övriga maktahavare, både formellt och institutionellt (de facto).

Makthavare och medborgare respekterar vissa grundläggande individuella rättigheter, bl a privat äganderätt.

 

Ofta nämns också en marknadsekonomi som "demokrati" i dessa sammanhang. Samt att de politiska och ekonomiska sfärerna i samhället verkar relativt oberoende av varandra (vilket är en sorts maktdelning i sig).

 

Innebörden i resonemanget är att ovanstående tar tid - förmodligen väldigt långt tid - att skapa och stadsfästa i en stat och/eller hos en befolkning som inte tidigare har haft dessa institutioner.

 

Edit: ovanstående resonemang är baserat på nobelpristagaren Douglass Norths "Instutitionerna, Tillväxten och Välståndet".

 

Jag vill påstå att Jugoslavien 1999 inte uppfyllde något av dessa rekvisit, annat än att de hade hållit fria val.

 

Att demokratier inte krigar mot varandra är knappast någon lag. Men mot bakgrund av historien så verkar det som att länder som uppfyller rekvisiten ovan, sällan eller aldrig tenderar att lösa eventuella konflikter med krig som medel. Däremot inte sagt att det alltid kommer att vara så.

Edited by EO4
Link to comment
Share on other sites

Doyles lag säger att demokratier inte krigar mot varandra...

 

Jugoslavien var en demokrati 1999.

 

Hur som helst. Jag sitter och läser Emmanuel Todds bok Låtsasimperiet. Han menar att Frankrike, Storbittannien och i synnerhet USA snarare är eller kommer att bli oligarkier.

 

Men även Tyskland, Italien (Berlusconi), Japan (Liberaldemokraterna) och Sverige (LO/SAP) har ju i så fall oligarkiska system.

 

Doyle sade nämligen ingenting om "oligarkisk fred" varför detta är en intressant synpunkt.

 

"Den svenska oligarkin", låter ju inte så j-a klämkäckt att slåss för...

 

Någon som har nån åsikt om "Doyles lag" och att demokratierna håller på att bli oligarkier och vad det i så fall får för konsekvenser?

Du borde kanske läsa Rudolph J. Rummel: Även med en generös tolkning av begreppet demokrati håller Doyles tes. Att Jugoslavien av år 1999 skulle passa in i den bilden är bara revisionism.

 

Annars Kalevi Holsti: Starka stater bekrigar inte varandra (även om jag ser den teorin som aningen mer vag)

Link to comment
Share on other sites

Annars Kalevi Holsti: Starka stater bekrigar inte varandra (även om jag ser den teorin som aningen mer vag)

 

Man får väl anta att det i så fall gäller för vår samtid? De krigförande parterna i både första och andra världskriget får väl anses vara starka stater.

Link to comment
Share on other sites

Doyles lag är inte en lag utan ett starkt statistiskt samband. Flera länder som varit demokratier enligt Doyles kriterier har bevisligen bekrigat varandra, t.ex. republiken Rom vs Frankrike 1849, Ecuador vs Colombia 1863, Spansk-Amerikanska kriget 1899, Finland vs Storbrittanien 1941, Libanon vs Israel 1948 och 1967. Man kan också konstatera att de tre länder som krigat mest de senaste 200 åren är Storbrittanien, Frankrike och USA, alla tre demokratier enligt Doyles kriterier under största delen av perioden. Dessa länder har erövrat kolonier och intervenerat med våldsmedel åtskilliga gånger i andra demokratiska staters inre angelägenheter, t.ex. genom att stödja anti-demokratiska statskupper.

 

Vidare finns det många kritiker som hävdar att det statistiska sambandet bara är säkerställt för tiden efter 1945. En skeptiker skulle hävda att den demokratiska freden efter 1945 är ett resultat av maktbalans, förekomsten av kärnvapen och demokratiska länders beroende av USA för sin externa säkerhet.

Link to comment
Share on other sites

När det gäller samhällsvetenskapliga samband så gäller statistiska samband, det är inte meningsfullt att hävda att det finns lagbundna vetenskapliga samband på samma sätt som för t ex fysikaliska samband, eftersom ekvationerna påverkas av individernas ställningstaganden, inte underkastade fysikaliska lagar.

 

Jag skulle nog vilja hävda att det svenska politiska systemet är mera ett oligopol eller monopol än USAs , Frankrikes eller Englands, då det svenska socialdemokratiska partiets maktinnehav är mycket mera kontinuerligt än i något partis i de nämnda staterna, även om de har majoritetsval.

 

 

EDIT: Det är inget bra att skriva inlägg 0047, ändrade oligarkiskt (??) till det mera korrekta oligopol/monopol

Edited by gpd
Link to comment
Share on other sites

Som jag är lärd handlar inte "demorkatisk fred" om att demokratier inte krigar, utan att "demokratier är mindre benägna att gå i krig mot andra demokratier än vad icke demokratiska stater är emot vilken annan stat som helst". Studerade i och för sig med utgång från en undersökning av Russet.

 

För övrigt tycker jag "The golden arch theory" är förbannat skön.

Link to comment
Share on other sites

Som jag är lärd handlar inte "demorkatisk fred" om att demokratier inte krigar, utan att "demokratier är mindre benägna att gå i krig mot andra demokratier än vad icke demokratiska stater är emot vilken annan stat som helst". Studerade i och för sig med utgång från en undersökning av Russet.

Det är ju, som sagt, inte en lag utan ett samband. Dock ett väldigt hållbart sådant.

 

För övrigt tycker jag "The golden arch theory" är förbannat skön.

 

Känner jag inte till? Fred genom spridning av McDonalds? ;)

Link to comment
Share on other sites

Man kan skilja mellan "dyadiska" och "monadiska" versioner av den demokratiska fredsteorin. Den "dyadiska" säger att demokratier inte krigar med andra demokratier, men kan i övrigt vara lika konfliktbenägna som andra typer av stater. Den "monadiska" säger att demokratier är mer fredsbenägna i största allmänhet. Det är väl tveklöst så att den "dyadiska" varianten har betydligt starkare stöd än den "monadiska". Vissa studier hävdar t.o.m. att demokratier är mer konfliktbenägna än icke-demokratier eftersom de av naturen är intoleranta och misstänksamma mot icke-demokratier.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...