Jump to content

Reformera Insatsplutonerna


Recommended Posts

Jag gillar soldater i insatsplutonerna överlag, avseedne deras färdigheter, men jag gillar inte den form deras verksamhet tar. Som underlag för diskussion så finns det här en del problem jag ser, och mina förslag på lösningar.

 

1. Det är för svårt att kliva upp och kliva ner i tid när plutoner eller kompanier är enskilda enheter.

 

2. Insatsplutoner övas alltför ofta enskilt, utan att deras verksamhet sätts in i ett större sammanhang antingen med övriga hemvärn, och/eller med GUförbanden.

 

3. Man 'kastas in' i verksamheten med 60 timmars uppgifterna, utan att säkerställa att förkunskaperna finns. Bidragande är att insatsplutonerna skriker efter folk på många håll.

 

4. Man saknar förbandsanda och förbandstillhörighet på ett naturligt sätt. Det verkar odlas en vi mot dom anda istället.

 

5. Som en följd av 3. och 1. verkar man utbilda mot maximalt gruppsfärdighet, att vidareutbilda mot hela plutoner blir för svårt med omsättning av personal och oklart utbildningsläge.

 

Så vad har jag för briljant idé då? Jo, ungefär så här.

 

1. Bilda aldrig enhetliga 60 timmars kompanier, vart ska soldaten som inte vill lägga mer än 30 timmar ett år ta vägen?

2. En 60 timmars pluton per kompani är att föredra (beredd underställas annat kompani, insatskompani t.ex.). Man kan då dra nytta av de funktioner som inte finns hos en enskild pluton (kok och sjukvård t.ex.) och även uttnyttja insatsplutonens kunskaper bättre.

3. En soldat bör få ett år på sig att lära sig hemvärnsuppgifterna innan han/hon slussas till 60 timmars pluton.

4. Låt en pluton i kompaniet vara utbildningspluton, det finns mycket att lära sig innan man kan gå in ens en 20 timmars pluton utan problem för de flesta.

5. Hindra varje utbildningsgrupp som anser att det inte behövs utbildas mot fungerande kompanier. Att begränsa utbildningen till ett fåtal stationsövningar under året och att inte öva hela kompanier är förkastligt.

 

Finns säkert mer. Men det är nog en bra början.

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Ang åtgärdsförslag 1: I praktiken är ju IP ofta 100+ timmar/år-plutoner. De som bara vill göra 60 timmar under en period i livet är fortfarande välkomna att vara med.

 

Ang åtgärdsförslag 2: Jag skulle vilja byta det mot att rena insatskompanier övar tillsammans. Jag tycker att samarbetet med de andra IP vi sätts samman med fungerar mycket bra, och att de två kompanier som delar utbildningsgrupp stöttar varandra på ett mycket bättre sätt än det stöd vi fått från "vår" bataljon.

 

Tyvärr har det övningsutbytet med bataljonen blivit ganska kasst. Skälet är säkert den "vi och dom"-känsla som bildats. Jag tror inte att IP består av supersoldater och ordinarie HV är kasst, men när jag träffar ordinarie HV möts jag ofta av fördomen att jag skulle ha den inställningen. Man måste börja allt samarbete med att förklara att man är i samma lag :(

 

Finns det utbgrper som inte övar hela kompanier som (ev sammansatta) enheter? Det låter som snudd på tjänstefel. Jag tycker problemet ofta är HVs gamla problem: Hur ska vi skapa gruppkänsla när inte alla i grupperna kommer varje gång?

 

/Passare

Link to comment
Share on other sites

Så vad har jag för briljant idé då? Jo, ungefär så här.

 

1. Bilda aldrig enhetliga 60 timmars kompanier, vart ska soldaten som inte vill lägga mer än 30 timmar ett år ta vägen?

2. En 60 timmars pluton per kompani är att föredra (beredd underställas annat kompani, insatskompani t.ex.). Man kan då dra nytta av de funktioner som inte finns hos en enskild pluton (kok och sjukvård t.ex.) och även uttnyttja insatsplutonens kunskaper bättre.

3. En soldat bör få ett år på sig att lära sig hemvärnsuppgifterna innan han/hon slussas till 60 timmars pluton.

4. Låt en pluton i kompaniet vara utbildningspluton, det finns mycket att lära sig innan man kan gå in ens en 20 timmars pluton utan problem för de flesta.

5. Hindra varje utbildningsgrupp som anser att det inte behövs utbildas mot fungerande kompanier. Att begränsa utbildningen till ett fåtal stationsövningar under året och att inte öva hela kompanier är förkastligt.

 

Finns säkert mer. Men det är nog en bra början.

soldater som inte vill lägga ner mer än 30 timmar per år kan vara i ett annat kompani, det funkar hos vissa i alla fall.

 

ang ett år på vanlig pluton; vad göra om man hamnar på ett förband där det är insats eller inget. de nya lär tappa intresset om de måste göra en straffrunda. de har inget motiv att göra annat än att sitta av tiden.

 

ang utbildningspluton: skall vi skicka nymuckade soldater på förnyad rekryttjänstgöring? kan kanske vara lärorikt men ställer de upp på det. hellre förlängt intro eftersom soldaterna i utbildningsplutonen inte behöver göra mer än 20 timmar och det kommer man inte långt med om man ser till att det är gruppsformer, ksp, grg, sb etc som skall övas. oavsett regler så är det inte alla förband som gör det. sedan kan man som chef ligga på sina soldater om att de har ett eget ansvar att vidareutveckla sig själva. jag är en av tre flottister i min pluton, och alla tre har fått inse att vi måste lära oss mer utan att begära att de nymuckade MP-KB eller pansar-KB skall börja om på vår nivå. individanpassning av utbildningen.

Link to comment
Share on other sites

Sitter som erfaren från båda förbandstyperna...5 år i Hvkomp (plut C) och 2 år IP (Grp C).

Hvkomp (20+30h) är helt ok, men tiden räcker inte till för uppgiften. Kan då förstå att soldater i denna förbandstyp tittar "snett" på IP. Är det IP problem? Nope! Ta och skaka om din 55 åriga Kompanichef och be honom göra/planera/be om vettiga övningar. Leta felen där de finns istället för att försöka "plocka ner" dom som skådat ljuset... eller nått?!?!

 

Förbandsanda? Har hemvärnet någon sådan över huvudtaget? I min värld så är förbandsanda något man har för man vet/kan/har uträttat något... ex dåvarande I15 hatkärlek till K3... ömsesidig respekt som fanns när jag gjorde GU. Denna positiva form av förbandsanda motarbetas konsekvent genom skitargumentet A & B-lag. Verksamheten får inte stå stilla bara för att några inte vill/kan/pallar..

Hemvärnets så kallade förbandsanda är ett stort skämt "Hemmet och härden" Yea! Right! Länge leve Åsa-Nisse och Ulla Billkvist. Förbandsanda ska så långt ner i org som det bara går... vi mot dom är bara till godo, i detta fallet.

 

När det gäller IP integrering i bat så finns vi där, det är bara att bjuda in oss. En sak ska dock poängteras. Vi har vår egen utbcykel, så vissa övningar övar vi med vårt IK.

 

Ingen hade varit gladare än jag om man såg lite mer jäklar anamma från hvkomp och inte pipa så mycket om att IP får göra allt. Det är bara att hålla i egna övningar "gents", det är ju SIB som är i focus nu och det gäller alla, även vanliga Hvkomp.

 

Sålunda är det nog inte Insatsorg som är problemet utan snarare 20-30h org som hjälplöst sackar efter. Det kanske vore bättre om ni kom på våra övningar istället för vi kom på era. :/

 

Hupp! Missade en sak.... Jo vi övar rätt ofta med GU, P7 för att vara mer exakt.

 

Edit:tillägg

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

Är det just Insatsplutonerna som skall organiseras om? Sitter verkligen systemfelet där? Kan det vara så att felet sitter på en annan nivå?

 

Personligen anser jag att hela hemvärnet måste omorganiseras, uppgifterna som hemvärnet har skall tydliggöras och hur hemvärnet skall övas för att klara av att lösa dessa uppgifter måste tydliggöras.

 

Enklaste sättet är kanske att lägga ned hela hemvärnet och därefter skapa ett nytt hemvärn.

Link to comment
Share on other sites

Förutsätter inte ett kompani mer än ett par skytteplutoner? Hur många av Sveriges insatskompanier har en fungerande kompaniledning med komplett stab- och trosstropp?

UG61 har en fungerande insatskompaniledning dock inte komplett. Vi har varit i drift sedan 2002 (bitvis) vi saknar idag några kockar samt folk till vaktgruppen som verkar svår att bemanna.

II63

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att felet är att vi tvingas på ett schema uppifrån istället för att vi ges en målbild och en samling krav som ska vara uppfyllda hos varje pluton inom en viss tid och som avslutas med en utbildningskontroll för hela kompaniet. Då skulle vi kunna följa en vettig linje i utbildningsstegen och undvika hoppande fram och tillbaka samt att det idag börjar krävas rätt mkt kunskaper vilket leder till att vi bara hinner skrapa på ytan inom varje område istället för att verkligen lära oss dem.

 

Övningar med andra kompanier har aldrig varit vettiga för oss. Antingen blir vi b-styrka eller så får vi stå och stampa hela helgen.

Edited by johanp
Link to comment
Share on other sites

Som organisationen ser ut i dag är det svårt att skapa fungerande enheter större än grupp. Problemen är att folk kommer och går, vissa 0ar andra gör 150h/år. Med 60 h övningstid per år finns inte förutsättningar att skapa fungerande sammövade enheter som lever upp till målbilden. Skulle troligtvis behövas 200 h eller mer. Givetvis med krav på närvarande under det stora flertalet timmar.. Där rök frivilligheten, som den ser ut idag.

Till detta kan man också lägga olika viljor som drar åt olika håll, det behövs bättre och tydligare styrning uppifrån.

 

Hv/IP kan inte både vara ett frivilligt hönshus och en fungerande militär enhet, det fungerar inte. Möjligt att det fungerade bättre för 60 år sedan när målet var att agera köttmur runt ”hembygden”. Men som målbilden och uppgifterna ser ut idag räcker det inte till. Det krävs mer för att åstakomma sammövade militära enheter.

 

Jag ser en avgrund mellan målbilden och de faktiska förmågorna. Vilket ju är ganska skrämmande då vi nu som de ”Nationella Skyddsstyrkorna” är den lilla rest av Sveriges teritorialförsvar som faktiskt återstår.

 

Så om nu skiten träffar fläkten (hemska tanke), så är det ”gräddan” av HV d.v.s. IK/IP som står i första ledet (HEMSKA HEMSKA tanke).

 

Avslutningsvis och för rättvisans skull måste jag tillägga att det innom HV med tillhörande insatsorganisation finns en otrolig mängd duktiga soldater, ingen tvekan om det. Men för att kunna ta tillvara kunskaperna och skapa sammövade militära enheter, som faktiskt klarar av att leva upp till målbilden, då krävs förändringar.

Link to comment
Share on other sites

Jag gillar soldater i insatsplutonerna överlag, avseedne deras färdigheter, men jag gillar inte den form deras verksamhet tar. Som underlag för diskussion så finns det här en del problem jag ser, och mina förslag på lösningar.

 

1. Det är för svårt att kliva upp och kliva ner i tid när plutoner eller kompanier är enskilda enheter.

 

2. Insatsplutoner övas alltför ofta enskilt, utan att deras verksamhet sätts in i ett större sammanhang antingen med övriga hemvärn, och/eller med GUförbanden.

 

3. Man 'kastas in' i verksamheten med 60 timmars uppgifterna, utan att säkerställa att förkunskaperna finns. Bidragande är att insatsplutonerna skriker efter folk på många håll.

 

4. Man saknar förbandsanda och förbandstillhörighet på ett naturligt sätt. Det verkar odlas en vi mot dom anda istället.

 

5. Som en följd av 3. och 1. verkar man utbilda mot maximalt gruppsfärdighet, att vidareutbilda mot hela plutoner blir för svårt med omsättning av personal och oklart utbildningsläge.

 

Så vad har jag för briljant idé då? Jo, ungefär så här.

 

1. Bilda aldrig enhetliga 60 timmars kompanier, vart ska soldaten som inte vill lägga mer än 30 timmar ett år ta vägen?

2. En 60 timmars pluton per kompani är att föredra (beredd underställas annat kompani, insatskompani t.ex.). Man kan då dra nytta av de funktioner som inte finns hos en enskild pluton (kok och sjukvård t.ex.) och även uttnyttja insatsplutonens kunskaper bättre.

3. En soldat bör få ett år på sig att lära sig hemvärnsuppgifterna innan han/hon slussas till 60 timmars pluton.

4. Låt en pluton i kompaniet vara utbildningspluton, det finns mycket att lära sig innan man kan gå in ens en 20 timmars pluton utan problem för de flesta.

5. Hindra varje utbildningsgrupp som anser att det inte behövs utbildas mot fungerande kompanier. Att begränsa utbildningen till ett fåtal stationsövningar under året och att inte öva hela kompanier är förkastligt.

 

Finns säkert mer. Men det är nog en bra början.

 

 

Enligt mitt sätt att se det så borda alla nyantagna börja i ett vanligt hv-kompani. Där ska de utrustas, ges introduktionsutbildning och förnya sin skyddsvaktsutbildning. När allt det är klart kan hv-soldaten söka till IP som då får en färdig soldat till sitt förband.

På detta sätt vinner vi två saker:

1/ IP slipper lägga energi på att utrusta nyantagna och få dem godkända efter intro och skyddsvakt. IP har nog med att hålla sitt förband med bra övningar.

2/ Hv-soldaten får en etablerad kontakt med ett kompani som han/hon kan gå tillbaka till när tiden inte räcker till för att göra sitt kontrakt på 60 timmar.

Link to comment
Share on other sites

Enligt mitt sätt att se det så borda alla nyantagna börja i ett vanligt hv-kompani. Där ska de utrustas, ges introduktionsutbildning och förnya sin skyddsvaktsutbildning. När allt det är klart kan hv-soldaten söka till IP som då får en färdig soldat till sitt förband.

På detta sätt vinner vi två saker:

1/ IP slipper lägga energi på att utrusta nyantagna och få dem godkända efter intro och skyddsvakt. IP har nog med att hålla sitt förband med bra övningar.

2/ Hv-soldaten får en etablerad kontakt med ett kompani som han/hon kan gå tillbaka till när tiden inte räcker till för att göra sitt kontrakt på 60 timmar.

Jag kan bara svara för mig själv, men jag hade aldrig sökt mig till hemvärnet om jag skulle behöva gå ett år på vanligt HV-kompani innan jag fick gå med i IP. Detta beror väl främst på min tidigare snedställda uppfattning (som tyvärr även visat sig vara sann i vissa lägen) om vad hemvärnet egentligen är.
Link to comment
Share on other sites

Vi har på vårat kompani bjudit in våran bataljons insatspluton till våra övningar... Ibland kommer de, iblans säjer de att de skall komma men dyker inte upp, och ibland så vill de inte...

Oftast beroende på vad som skall övas...

 

Tyvärr har det väl inte resulterat i något jättepositivt, och kommer förmodligen ses över inom det snaraste

Link to comment
Share on other sites

Vi har på vårat kompani bjudit in våran bataljons insatspluton till våra övningar... Ibland kommer de, iblans säjer de att de skall komma men dyker inte upp, och ibland så vill de inte...

Oftast beroende på vad som skall övas...

 

Tyvärr har det väl inte resulterat i något jättepositivt, och kommer förmodligen ses över inom det snaraste

Fråga!

Vilka övn har IP blivit inbjudna till? Förutom dom 2 SIB.övn i år?

Vilka övn har vi sagt att vi ska vara med på, och sedan inte kommit?

 

Du kan ju fundera lite över vad det är som du skriver på forumet. Åtminstone hålla dig till sanningen! Bara ett tips i all välmening!

 

Sist kan jag berätta för dig att det finns 2st. IP i Kåkinds Bat ;)

Edited by Challe
Link to comment
Share on other sites

Jag gillar soldater i insatsplutonerna överlag, avseedne deras färdigheter, men jag gillar inte den form deras verksamhet tar. Som underlag för diskussion så finns det här en del problem jag ser, och mina förslag på lösningar.

 

1. Det är för svårt att kliva upp och kliva ner i tid när plutoner eller kompanier är enskilda enheter.

 

2. Insatsplutoner övas alltför ofta enskilt, utan att deras verksamhet sätts in i ett större sammanhang antingen med övriga hemvärn, och/eller med GUförbanden.

 

3. Man 'kastas in' i verksamheten med 60 timmars uppgifterna, utan att säkerställa att förkunskaperna finns. Bidragande är att insatsplutonerna skriker efter folk på många håll.

 

4. Man saknar förbandsanda och förbandstillhörighet på ett naturligt sätt. Det verkar odlas en vi mot dom anda istället.

 

5. Som en följd av 3. och 1. verkar man utbilda mot maximalt gruppsfärdighet, att vidareutbilda mot hela plutoner blir för svårt med omsättning av personal och oklart utbildningsläge.

 

Så vad har jag för briljant idé då? Jo, ungefär så här.

 

1. Bilda aldrig enhetliga 60 timmars kompanier, vart ska soldaten som inte vill lägga mer än 30 timmar ett år ta vägen?

2. En 60 timmars pluton per kompani är att föredra (beredd underställas annat kompani, insatskompani t.ex.). Man kan då dra nytta av de funktioner som inte finns hos en enskild pluton (kok och sjukvård t.ex.) och även uttnyttja insatsplutonens kunskaper bättre.

3. En soldat bör få ett år på sig att lära sig hemvärnsuppgifterna innan han/hon slussas till 60 timmars pluton.

4. Låt en pluton i kompaniet vara utbildningspluton, det finns mycket att lära sig innan man kan gå in ens en 20 timmars pluton utan problem för de flesta.

5. Hindra varje utbildningsgrupp som anser att det inte behövs utbildas mot fungerande kompanier. Att begränsa utbildningen till ett fåtal stationsövningar under året och att inte öva hela kompanier är förkastligt.

 

Finns säkert mer. Men det är nog en bra början.

 

1. Man skall aldrig säga aldrig. Du kan ha två närliggande kompanier ett 60h och ett 30h. Dessutom är 60 timmar inte särskilt mycket. I verkligheten så gör engagerade soldater ofta mycket mer än så. På ett 60h komp kan du t ex ha en pluton där de flesta gör +200 h, en på +100h och en som BARA gör 60h (dvs ett snitt på 5h i månaden).

 

2. Håller med. Dock så tycker jag inte att det behöver vara en pluton. Tillgång får avgöra om det blir grupp, tropp, en pluton eller två.

 

3. Individanpassa. Men du skrev och andra sidan bör istället för skall.

 

4. ?

 

5. Håller med.

Link to comment
Share on other sites

Enligt mitt sätt att se det så borda alla nyantagna börja i ett vanligt hv-kompani. Där ska de utrustas, ges introduktionsutbildning och förnya sin skyddsvaktsutbildning. När allt det är klart kan hv-soldaten söka till IP som då får en färdig soldat till sitt förband.

På detta sätt vinner vi två saker:

1/ IP slipper lägga energi på att utrusta nyantagna och få dem godkända efter intro och skyddsvakt. IP har nog med att hålla sitt förband med bra övningar.

2/ Hv-soldaten får en etablerad kontakt med ett kompani som han/hon kan gå tillbaka till när tiden inte räcker till för att göra sitt kontrakt på 60 timmar.

Min känsla är att nymuckade vpl är fullkomligt ointresserade av "vanliga-Hv" och att behöva göra ett hundår där skrämmer nog bara iväg folk. Att få folk godkända på skyddsvakt görs ju (inte överallt?) redan på intro. De enda delar jag skulle se att en förlängd intro kan vara värdefull för är vid koncentrerad specialist utb. Det vore inte dumt att att samla folk till förarutb, ksp, grg osv och köra den under en, två, tre veckor. Fast då rör det sig snarare om kurs och inte förband. (OT I den andan skulle man ju kunna säga att 60 tim/år börjar inte räknas förrän du är godkänd i din befattning. Då skulle ju den formella tiden räcka lite längre till förbandsövning.)

Jag kan instämma med andra inlägg om vikten att skapa förbandsanda utifrån sitt nuvarande förband och sin kompetens. Att då hålla på och slussas fram och tillbaka mellan en bat och en insatspluton är fullkomligt kontraproduktivt. Att ett hundår i bat skulle underlätta en framtida nedtrappning tror jag inte heller är troligt. Will Schutz (UGL osv) kom ju under WWll fram till att soldaten i stort sett strider för sin stridsparskamrat och för den primära gruppen. Allt annat "över" den nivån är mer eller mindre ointressant när kulorna viner och det är dö eller dödas som gäller. Att en nymuckad vpl efter en helgs övning (20 tim) skulle knyta så tighta band att han senare efter att ha lämnat insats utan tvekan söker sig till sina gamla soulmates i bataljonen är för mig inte så troligt.

Link to comment
Share on other sites

Jag blir allt mer övertygad om behovet av kompaniet/förening som skapare av förbandsanada efter att ha varit delaktig i att koncentrera ett kompani på enbart övning/strid, därför tror jag stenhårt på att inlääma alla plutoner i kompanier (med traditioner som korum och julmiddagar etc.).

 

Vad för slags soldater är det ni får in egentligen om de omedelbart kan lösa alla 60 timmars plutonens uppgifter? Skyddsvaktsdelen är bara en del av det som krävs (och det behövs mer än den snabba utbildningen man får på grundkursen). Vad kan genomsnittlige meksoldaten om infanteristrid utan en vagn bakom sig hela tiden? Vad kan en hundförare ur flygvapnet om SIB? Vad kan en stridsvagnsplutonchef om patrullering, ytövervakning etc.? Det finns goda skäl att bland de soldater jag hemskt gärna ser komma in i kompaniet är vakt/insats soldaterna från Gardet.

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Vi har på vårat kompani bjudit in våran bataljons insatspluton till våra övningar... Ibland kommer de, iblans säjer de att de skall komma men dyker inte upp, och ibland så vill de inte...

Oftast beroende på vad som skall övas...

 

Tyvärr har det väl inte resulterat i något jättepositivt, och kommer förmodligen ses över inom det snaraste

Fråga!

Vilka övn har IP blivit inbjudna till? Förutom dom 2 SIB.övn i år?

Vilka övn har vi sagt att vi ska vara med på, och sedan inte kommit?

 

Du kan ju fundera lite över vad det är som du skriver på forumet. Åtminstone hålla dig till sanningen! Bara ett tips i all välmening!

 

Sist kan jag berätta för dig att det finns 2st. IP i Kåkinds Bat ;)

Du har ett PM :navy:

Link to comment
Share on other sites

Jag blir allt mer övertygad om behovet av kompaniet/förening som skapare av förbandsanada efter att ha varit delaktig i att koncentrera ett kompani på enbart övning/strid, därför tror jag stenhårt på att inlääma alla plutoner i kompanier (med traditioner som korum och julmiddagar etc.).

 

Vad för slags soldater är det ni får in egentligen om de omedelbart kan lösa alla 60 timmars plutonens uppgifter? Skyddsvaktsdelen är bara en del av det som krävs (och det behövs mer än den snabba utbildningen man får på grundkursen). Vad kan genomsnittlige meksoldaten om infanteristrid utan en vagn bakom sig hela tiden? Vad kan en hundförare ur flygvapnet om SIB? Vad kan en stridsvagnsplutonchef om patrullering, ytövervakning etc.? Det finns goda skäl att bland de soldater jag hemskt gärna ser komma in i kompaniet är vakt/insats soldaterna från Gardet.

Jag håller med dig om att bygga förbandsanda kring kompaniet, men då insatskompaniet som en i verkligheten existerande enhet. Det jag inte riktigt får ihop är hur det kan finnas några som helst fördelar att stoppa in nya soldater i vanliga hv-förband där man formellt bara behöver göra en tredjedel av tiden!? Det innebär ju att det tar tre gånger så lång tid att få fäiga soldater?!

 

Nya soldater som kommer till insats har kanske sällan exakt huvudet på spiken utbildning/kompetens. Hur den utbildningen/inskolningen sker är ju tyvärr inte riktigt genomlyst i dagens läge. Min bild är att man pga nytillskott, utöver att med förbandet genomföra samma sorts övningar som förra året, och året innan dess osv, även förlitar sig på en stor del "se och lär" och kamratfostran (på ett pos sätt). Dvs en rookie i en grupp av erfarna får stöd och hjälp av de som redan kan. Gruppen kanske inte når PersQ5, men hankar sig fram tillräckligt bra utifrån "veteranernas" kunnande. Det är inte optimalt att det går till på det sättet. Det blir ett mer och mer akut problem att förbanden övar samma saker år ut och år in pga av folk kommer och går.

 

Jag skulle önska att man lyfte ut och formaliserade specialistutbildning för att nya soldater snabbt ska kunna komma i fas med förbandet. Den kamratfostran som nog ändå är nödvändig och är bra kan då fokuseras på förbandsuppgifter.

 

Vad gäller en reformering så är min fasta övertygelse om att en (ytterligare?) professionalisering, både avseende attityd och ersättning för utfört arbete, av hela Hv är nödvändig. De utredningsförslag om 120 tim/år insats är nog ett steg på vägen även om jag inte tror att en dubbling av antalet timmar för alla delar av Hv räcker långt. 20 tim/år kan väl ingen vid sunda vätskor tycka är tillfylles för att skapa något som helst förband? Jag vet att det finns många väldigt dugliga 20 tim förband, men det är de inte för att de är 20 timmars utan trots att det är 20 timmars och de övar säkerligen mer än en helg om året.

Link to comment
Share on other sites

Min känsla är att nymuckade vpl är fullkomligt ointresserade av "vanliga-Hv" och att behöva göra ett hundår där skrämmer nog bara iväg folk.

Är vi i löskehämvärnet riktigt såhär usla? Skrämmer vi iväg soldater?

 

Jag håller med dig om att bygga förbandsanda kring kompaniet, men då insatskompaniet som en i verkligheten existerande enhet. Det jag inte riktigt får ihop är hur det kan finnas några som helst fördelar att stoppa in nya soldater i vanliga hv-förband där man formellt bara behöver göra en tredjedel av tiden!? Det innebär ju att det tar tre gånger så lång tid att få fäiga soldater?!

Men löskehemvärnet har ju knappast 20h/år i övningstid. Om man ser att soldaten har en vilja att göra mer än 60h/år så kan man sedan slussa ut vederbörande till en IP. Det är iofs både bra och dåligt eftersom det blir en personaltrotation i löskehemvärnet.

Link to comment
Share on other sites

Jag är med i en 20h-pluton, där merparten av folket gör 60h+, jag tror själv att jag ligger runt 140h hittills i år på bara kontrakterad tid.

 

Att slussa över ambitiösa människor från 20h till IP känns som en rätt dålig idé, det omöjliggör ju byggandet av riktiga plutoner i Hvkompanierna, som enligt TOEM faktiskt ska finnas! För att bygga upp det "vanliga" hemvärnet måste vi ha drivet folk överallt. För det är väl ingen som på allvar tror att 20h/år räcker för att få fungerande kompanier?

 

Som den skytteslusk jag är känns det bra att vara en del av ett riktigt kompani, och inte vara en självständig pluton beredd underställas IK. Svårt att förklara, men har jäkligt svårt för IP..

Link to comment
Share on other sites

Min känsla är att nymuckade vpl är fullkomligt ointresserade av "vanliga-Hv" och att behöva göra ett hundår där skrämmer nog bara iväg folk.
Är vi i löskehämvärnet riktigt såhär usla? Skrämmer vi iväg soldater?
Att kalla det är löske är inte mina ord och det låter rätt neg. Det handlar kanske inte heller om att vara dålig nu, för det kommer i praktiken alla nymuckade som stoppas i ett nytt förband vara om vi just snackar förband, utan möjligheten att bli bättre. Om du för den numyckade vpl ställer upp alternativen. Antingen går du med i insats där vi har minimum 60 tim/år för att forma ett samövat förband, vilket eg är för lite, eller så går du med i vanliga Hv där samma trollerinummer ska genomföras med endast en tredjedel av tiden, så är min uppfattning att insats låter mer lockande. Min egen uppfattning är att vi går eller kanske t o m ska sträva mot att kontraktstiden ska bli kortare men mycket intensivare. Om man ser Hv-kontraktet som tre år i taget, men då ska du f*n göra en rejäl hög med timmar, tror jag vi har större chanser att nå dugliga förband än om man går in med inställningen att man inte ska bränna ut sig då man ändå ju ska vara med i Hv i 40 år.

 

Jag är med i en 20h-pluton, där merparten av folket gör 60h+, jag tror själv att jag ligger runt 140h hittills i år på bara kontrakterad tid.

 

Att slussa över ambitiösa människor från 20h till IP känns som en rätt dålig idé, det omöjliggör ju byggandet av riktiga plutoner i Hvkompanierna, som enligt TOEM faktiskt ska finnas! För att bygga upp det "vanliga" hemvärnet måste vi ha drivet folk överallt. För det är väl ingen som på allvar tror att 20h/år räcker för att få fungerande kompanier?

 

Som den skytteslusk jag är känns det bra att vara en del av ett riktigt kompani, och inte vara en självständig pluton beredd underställas IK. Svårt att förklara, men har jäkligt svårt för IP..

Suck, om det är så att du har "svårt" för insats men inte kan förklara det, så kanske du ska fundera lite och fila lite på argumentet innan du öppnar munnen! Ja, jag blir irriterad! Men å andra sidan förstår jag dig. På sina håll har det funnits wanna-be folk som har hållit på och mätt kukar. Det tråkiga är ett det mätandet har oftas gällt GU, US eller flashiga prylar. Sådant sticker lite i mina ögon också. Jag tycker att man ska hålla käften, göra ett bra jobb, vara ödmjuk och leda genom att vara ett gott exempel och föredöme. Är man kvar mentalt i GU eller US så är det nog också väldigt svårt att skapa verklig förbandsanda.

 

Min tolkning kring en del av diskussion kring "reguljära"-Hv och insats är att det inte skiljs på form och innehåll. Om man krasst ställer BARA tidsramen 20 tim mot 60 tim så är 60 tim bättre i tusen fall av tusen. BARA 20 tim räcker inte till mycket och det är en fullkomlig utopi att på den tiden t ex få till en plut som kan genomföra ett anfall med omfall och t ex omfattning. Det allra flesta från "reguljära" bekräftar ju själva att de övar betydligt mer än 20 tim.

 

Vad gäller att insatsplutoner bara är löshästar som inte har något hem alls så tror jag det till största delen kommer sig av hur IKFN - beredskap - insats bildades. En hel del bataljonchefer, som hade störst dynghög i byn, kände sig och sin verksamhet hotade. För att blidka dessa så svänger man ihop en org där de på papperet får behålla insatsplutonerna. På din och min utbgrp så är ju det här i praktiken helt överspelat då insatskompanierna är en av utbgrp sanktionerad och prioriterad realitet.

Link to comment
Share on other sites

Intressant att de flesta övar mer än 20h i det reguljära hemvärnet, och ändå är kontraktsuppfyllnaden under 50% i 20-timmars plutonerna. Medeltiden inom Hv ligger under 20-timmar.

 

Insatsplutonerna är inte några fristående enheter, utan de är Bataljonchef personliga resurs som Bataljonchef kan nyttja själv för att förstärka upp kompanier eller för att lösa eskort inom bataljonen. Eller att transportera ut am till kompanierna.

 

Jag fick lära mig ett nytt uttryck för en tid sedan som passar in väldigt bra på vissa missanpassade indivder inom HvIP. Nämligen de som tror att IP:s roll är att Ninjarunt i skogen som några SF SSG ûberjägare. Dessa individer har enl mig inte något att göra i denna organisation.

 

Att även ett vissa plutonchefer inte har förstått vilka uppgifter som är ställda på insatsplutonerna och över mot att lösa dessa uppgifter tyder mer på brisande kompetens än att insatsplutonerna skall avskaffas. Här har bataljonscheferna ett stort ansvar att följa upp, styra och utbilda Insatsplutoncheferna. I slutändan är det Bataljonchef ansvar att insatsplutonerna på resp bataljon fungerar.

Link to comment
Share on other sites

Att kalla det är löske är inte mina ord och det låter rätt neg. Det handlar kanske inte heller om att vara dålig nu, för det kommer i praktiken alla nymuckade som stoppas i ett nytt förband vara om vi just snackar förband, utan möjligheten att bli bättre. Om du för den numyckade vpl ställer upp alternativen. Antingen går du med i insats där vi har minimum 60 tim/år för att forma ett samövat förband, vilket eg är för lite, eller så går du med i vanliga Hv där samma trollerinummer ska genomföras med endast en tredjedel av tiden, så är min uppfattning att insats låter mer lockande. Min egen uppfattning är att vi går eller kanske t o m ska sträva mot att kontraktstiden ska bli kortare men mycket intensivare. Om man ser Hv-kontraktet som tre år i taget, men då ska du f*n göra en rejäl hög med timmar, tror jag vi har större chanser att nå dugliga förband än om man går in med inställningen att man inte ska bränna ut sig då man ändå ju ska vara med i Hv i 40 år.

Nej, löske är inte dina ord, hundår däremot är. Jag håller med om att om man jobbar 20h/år så blir man inte överjävligt bra. Om man däremot gör fler timmar blir man det. Menar du att man måste ha ett kontraktkrav hängande över sig för att göra fler än 20h? Till alla jag pratar med som är intresserade av hemvärnet säger jag att man nog skall rikta in sig på att göra minst 60h även om jag inte hör till den upplysta skaran av insatsplutonerna (jag vet inte ens hur man tar sig dit)

 

Men det är klart att ställer du dig framför en skara nymuckade 20åringar och framställer hemvärnet som 20h/år "hundår" där de kommer bli sämre eller 60h/år bra övningstid där ni får göra coola saker och bli krigare så vet jag vad jag skulle valt som 20åring. Nu valde jag att inte gå med alls som 20åring. Jag gick med med inställningen att jag inte visste hur mycket tid jag hade att lägga på detta och nu, tja, jag lägger nog ner mer tid än jag hade räknat med kan man väl säga.

Link to comment
Share on other sites

Insatsplutonerna är inte några fristående enheter, utan de är Bataljonchef personliga resurs som Bataljonchef kan nyttja själv för att förstärka upp kompanier eller för att lösa eskort inom bataljonen. Eller att transportera ut am till kompanierna.

 

Att även ett vissa plutonchefer inte har förstått vilka uppgifter som är ställda på insatsplutonerna och över mot att lösa dessa uppgifter tyder mer på brisande kompetens än att insatsplutonerna skall avskaffas. Här har bataljonscheferna ett stort ansvar att följa upp, styra och utbilda Insatsplutoncheferna. I slutändan är det Bataljonchef ansvar att insatsplutonerna på resp bataljon fungerar.

Formellt/på papperet och fred/insats (dvs typ ofred) är frågan. Jag är helt medveten om att insatsplutonerna är bataljonchefens lilla hammare eller verktyg. Min erfarenhet är dock att detta är fullkomligt överspelat. Att en bataljon kan få andra förband underställda sig är ingen märkvärdighet och det måste inte kräva att, i det här fallet insatsplutonerna, enligt TOEM är en del av bat. Om skiten träffar fläkten så kommer Hvs insats att ledas av ATK. ATK är även insatskompaniledningarnas husse så något ledningsproblem ser jag inte då ATK helt enkelt bestämmer.

 

Jag tror att det skulle ge mer pang för pengarna om man satte upp insats bat stab och stab/tross (grk?) komp än att den rejuljära batstab krigar med en insatspluton som extra krydda. :dribble: Det kommer att krävas ytterligare lite övningstid för plutonerna, men inte speciellt mycket. För fixar plutonen sin uppgift inom kompaniet så är det till största delen kompaniledningen som det ställs större krav på om det handlar om att svänga i takt med andra kompanier i en bataljon.

Link to comment
Share on other sites

Insatsplutonerna är inte några fristående enheter, utan de är Bataljonchef personliga resurs som Bataljonchef kan nyttja själv för att förstärka upp kompanier eller för att lösa eskort inom bataljonen. Eller att transportera ut am till kompanierna.

 

Att även ett vissa plutonchefer inte har förstått vilka uppgifter som är ställda på insatsplutonerna och över mot att lösa dessa uppgifter tyder mer på brisande kompetens än att insatsplutonerna skall avskaffas. Här har bataljonscheferna ett stort ansvar att följa upp, styra och utbilda Insatsplutoncheferna. I slutändan är det Bataljonchef ansvar att insatsplutonerna på resp bataljon fungerar.

Formellt/på papperet och fred/insats (dvs typ ofred) är frågan. Jag är helt medveten om att insatsplutonerna är bataljonchefens lilla hammare eller verktyg. Min erfarenhet är dock att detta är fullkomligt överspelat. Att en bataljon kan få andra förband underställda sig är ingen märkvärdighet och det måste inte kräva att, i det här fallet insatsplutonerna, enligt TOEM är en del av bat. Om skiten träffar fläkten så kommer Hvs insats att ledas av ATK. ATK är även insatskompaniledningarnas husse så något ledningsproblem ser jag inte då ATK helt enkelt bestämmer.

 

Jag tror att det skulle ge mer pang för pengarna om man satte upp insats bat stab och stab/tross (grk?) komp än att den rejuljära batstab krigar med en insatspluton som extra krydda. :dribble: Det kommer att krävas ytterligare lite övningstid för plutonerna, men inte speciellt mycket. För fixar plutonen sin uppgift inom kompaniet så är det till största delen kompaniledningen som det ställs större krav på om det handlar om att svänga i takt med andra kompanier i en bataljon.

 

 

Vem leder bataljonerna när skiten träffar fläkten? Vilka enheter ska kunna ingå under IK-ledningen? Att sätta upp InsatsBat är inte ngt för tillfället... Men när plutonerna runt om i landet får mer tydliga roller och specialförmågor så kanske den tanken rycker närmare.

 

Dock så skulle det vara kul att se vilken förmåga ATK har att leda ett 20-tal HvBataljoner, 4-5st IK samtidigt. Tro om de har övat på det? undra hur utfallet blev på en sådan övning....

Link to comment
Share on other sites

Nej, löske är inte dina ord, hundår däremot är. Jag håller med om att om man jobbar 20h/år så blir man inte överjävligt bra. Om man däremot gör fler timmar blir man det. Menar du att man måste ha ett kontraktkrav hängande över sig för att göra fler än 20h? Till alla jag pratar med som är intresserade av hemvärnet säger jag att man nog skall rikta in sig på att göra minst 60h även om jag inte hör till den upplysta skaran av insatsplutonerna (jag vet inte ens hur man tar sig dit)

 

Men det är klart att ställer du dig framför en skara nymuckade 20åringar och framställer hemvärnet som 20h/år "hundår" där de kommer bli sämre eller 60h/år bra övningstid där ni får göra coola saker och bli krigare så vet jag vad jag skulle valt som 20åring. Nu valde jag att inte gå med alls som 20åring. Jag gick med med inställningen att jag inte visste hur mycket tid jag hade att lägga på detta och nu, tja, jag lägger nog ner mer tid än jag hade räknat med kan man väl säga.

Ok, hund år klingar ju inte så snyggt. Det jag menade var inte att kasta skit på reguljära utan idén med att man är tvingad att göra något som eg inte är superlockad av för att sedan kunna kvalificera sig till något annat är för mig = hundår. Detta då det inte främst handlar om utbildning inför nästa steg eller att bespara insats från gröngölingar. För mig låter hela idéen som något panikartat och ett desperat sätt att få en koppling till ny soldater som kommer till insats. Jag har helt enkelt grymt svårt att förstå att insatsplutonen skulle vara betjänt av att vpl Johansson har varit ett år i vanlig Hv.

 

Vad jag vänder mig emot med 20 timmar hos 20-timmars förband är inte förbanden och deras förmåga utan att det är ett systemfel med att ha ett kvantitativt mått och sedan att det bara är 20 tim. För mig blir då insats och 60 timmar inte bra, men åtminstone mindre fel.

 

 

Vem leder bataljonerna när skiten träffar fläkten? Vilka enheter ska kunna ingå under IK-ledningen? Att sätta upp InsatsBat är inte ngt för tillfället... Men när plutonerna runt om i landet får mer tydliga roller och specialförmågor så kanske den tanken rycker närmare.
Nu svävar jag ut i OT-träsket lite... Spekulerade lite kring stab/tross/grk och tänkte att det borde ju man ju kunna direktutbilda vpl mot!? Vpl ett år och "kontrakt" tre - fyra år där man pliktar in hela förbandet till övning. Skulle väl eg funka som en dans. Why not? Förresten... Inte behöver vi väl vänta till specialfunktionsplutoner, det räcker väl med skyttekompanier?

 

Dock så skulle det vara kul att se vilken förmåga ATK har att leda ett 20-tal HvBataljoner, 4-5st IK samtidigt. Tro om de har övat på det? undra hur utfallet blev på en sådan övning....
Skrämmande tanke :dribble:
Link to comment
Share on other sites

Min generella bild av IP (där jag befinner mig) är att det är väldigt många ninjor :dribble: och ibland lite för lite kompetens för att backa upp det. Dessutom tenderar det att vara en aningen för hög andel av klart omogna soldater inom IP. *slänger in en fosorgranat*

 

Det är klart att det blir problem med kontraktsuppfyllnad i löskehemvärnet eftersom folk är så otroligt sugna på att smita till IP direkt. Och att myndigheten vägrar låta oss vanliga dödliga få prata med soldater under GU - eftersom de ska till IP efter muck. Så det är klart det är att kämpa i motvind att bygga upp löskeplutoner. För nymuckade soldater smäller ju comtac:s och SV2000 högre än det mesta.

Link to comment
Share on other sites

Min generella bild av IP (där jag befinner mig) är att det är väldigt många ninjor :dribble: och ibland lite för lite kompetens för att backa upp det. Dessutom tenderar det att vara en aningen för hög andel av klart omogna soldater inom IP. *slänger in en fosorgranat*

:lol: jajamensan tur att det finns individer med självinsikt. Det kan man om inte annat läsa i denna tråd

II63

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...