Jump to content

Svenska Helikoptrar


Psilander

Recommended Posts

Vara hkp är idag organiserade i helikopterflottiljen och baserade främnst pa F17 i Kallinge, Malmen och F21 i Lulea/boden. Jag anser att det är fel nyttjande av resuserna, trots en fin samordningstanke.

 

Bör snarare inte varje förbandsort/ garnisson ha en egen hkp division? Med helikoptrar efter förmaga som tex sjögaende till fartygsförbanden, PV och transport till pansar osv. En sadan manöver skulle även drastiskt öka tillgängligheten pa räddningshelikoptrar för civilbefolkningen. Dessutom sa skull försvarets rörlighet och förmaga öka avsevärt om flertalet av förbanden fick lätt tillgang till hkp resuser.

 

Vi har inte riktigt greppat det takitska behovet av hkp, bade internationellt och nationellt.

Link to comment
Share on other sites

I norr har vi ju nästan bara Boden/Luleå kvar så där är helikoptrarna på samma plats som övrig verksamhet. I söder har vi Ronneby/Karlskrona, Revingehed och Halmstad, med helikoptrarna på Ronneby.

Malmen ligger hyfsat nära Kvarn, Eksjö och Skövde/Karlsborg och har inget jätteavstånd upp till Stockholmsområdet.

Men visst, man skulle väl kunna lägga ner det på Malmen för att ta tillbaka helikoptrarna på Berga eller Ärna och sätta några på gamla F6, vad nu det skulle göra för nytta.

Hur ofta är tillgänglighet på helikopter ett problem för övningen? Samtidigt kanske vi då ska sprida ut signaltrupperna, ingenjörstrupperna, artilleriet och luftvärnet på övriga garnisoner.

 

Fram till 1997 hade vi ju två stora garnisonsorter, Boden (I19/P5, A8, Ing3, S3, Lv7, AF1) och Linköping (I4, A1, T1, AF2, SSM), båda dessutom med flygvapenförband antingen på orten eller i närområdet. Lite synd att man lade ner den ena (nästan) och lade ner delar av den andra.

Link to comment
Share on other sites

Du har kanske missat att räddningshelikoptrar från Försvarsmakten måste konkurrera med civila räddningshelikoptrar.....

 

Och således används militärens mest till militära ändamål..

 

Och eftersom merparten av hkpsystemen används till räddning så blir det naturligt att dom få resurser knyts mest till där flyget är som vill ha sina piloter upphämtade så fort som möjligt.

 

Fast det vore häftigt med luftburen transport av mtrl och soldater till en högre grad än vad som sker idag B)

Edited by tinhead
Link to comment
Share on other sites

En stor skillnad mot tidigare är att FM klart gått ut med att hkpflj inte ska ha det civila ansvaret man tidigare haft, det får Sjöfartsverket eller någon annan sköta. Därmed försvinner också behovet av helikoptrar i Stockholms skärgård. Den marina samverkan hamnar i Ronneby med sin närhet till Örlogsbasen. Det enda jag kan invända emot är nedklassningen av AF 1 och HkpS i Boden till skvadron för att sedan försvinna i nya försvarsbeslutet.

Link to comment
Share on other sites

Försvarets hkp är en av samhälletsresurser, varför da inhandla sammaresurs tva ganger? dvs en gang till militären och en gang till civila mydigheter? förbannat onödigt är min uppfattning.

 

Visby korvetterna i sthlm behöver hkp, liksom de övriga fartygen böhöver öva mot och med hkp.

 

Helst skulle jag vilja se en organisk divison för varje förband. För allt fran sambandsflygningar till sjöräddning och stridsuppgifter.

 

Det kanske skulle vara en intressant grej, att gruppera FM "corps" vis. Dvs tre utbildninsorter för fm med alla funktioner, där ansvaret rullar mellan insats, vila och mission:

 

tex kungl. Giötha insatscorps bestaende av: en sammansatt armégrupp alla funktioner i armén baserade i tex skövde, en Divison fran F7 och en sjöstridsflottilj fran Gbg. I Stockholm har vi istället F18, Berga och Kungsägen som utgangspunkt och norrland i Boden/lulea.

Edited by Psilander
Link to comment
Share on other sites

Du har kanske missat att räddningshelikoptrar från Försvarsmakten måste konkurrera med civila räddningshelikoptrar.....

 

Och således används militärens mest till militära ändamål..

 

Och eftersom merparten av hkpsystemen används till räddning så blir det naturligt att dom få resurser knyts mest till där flyget är som vill ha sina piloter upphämtade så fort som möjligt.

 

Fast det vore häftigt med luftburen transport av mtrl och soldater till en högre grad än vad som sker idag B)

Nu är det väl INTE fråga om någon konkurrens mellan FM och de civila operatörerna utan det är så att Försvarsmaktens helikoptrar har för stora avstånd och anspänningstid för att kunna tjänstgöra som räddningshelikoptrar vid sjöräddning efter att ha flyttat helikoptrarna från de kustnära baserna (ta Säve som exempel)

Därför har Sjöfartsverket som har huvudansvaret för sjöräddningen beslutat att inköpa SAR hkp tjänsterna från civila operatörer. :clap:

Link to comment
Share on other sites

Nu är det ju inte så enkelt att basera helikoptrar som du verkar tro Psilander. För att få flyga från en permanent bas så krävs tillstånd i form av miljögodkännande och koncession, räddningstjänst, tillstånd att lagra och tanka flygdrivmedel osv. Helt vill man även ha meteorolog och flygtrafikledning, man vill ha inflygningshjälpmedel för att kunna ta sig hem vid dåligt väder.

Vidare krävs såklart landningsplatser och hangarer med tillhörande utrustning, planeringsstationer, säkmattekniker för service av hjälmar, flytvästar, livbåtar, nödluftsflaskor.

 

Detta och tusen andra saker som jag inte kommer på eller känner till krävs för att bedriva flygtjänst från en permanent bas. Skulle man ha allt detta vid varje förband (även om de inte längre är så många) så skulle det kosta oerhörda summor och alla samordningsvinster och merutnyttjande av materiel, utrustning och personal skulle försvinna.

 

Vinsten med detta är också tvivelaktig. Om du tycker att det samövas för lite med helikoptrar så är det dels förbandens eget fel som inte äskar om resursen tillräckligt ofta, och högre chefers "fel" eftersom de prioriterar fel saker. Och, spelar det egentligen någon roll var hkp baserar om de skall ut och samöva med våra båtar? Om helikoptrarna flyger dit från Malmen eller Berga spelar väl ingen roll? Det är ju inte avståndet som är avgörande för om det skall bli samövning eller inte utan det är helt och hållet en planeringssak.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=3959990

 

Försvarsmaktens sätt att sköta sin helikopterverksamhet får mycket hård kritik av Statens haverikommission i en rapport som Dagens Nyheter (DN) och Blekinge Läns Tidning (BLT) tagit del av.

 

http://www.blt.se/nyheter/ronneby/haveri-b...oron(840524).gm

 

Någon har sagt dessa kloka ord...

Avancerad flygverksamhet går inte att sköta på samma sätt som en deltidsbrandkår.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...