Jump to content

Våld mot underlydande


Recommended Posts

24 kap. 3§

Vid myteri eller under strid eller vid annat tillfälle, då brott mot lydnaden medför särskild fara, får militär förman mot underlydande som inte lyder bruka det våld som är nödvändigt för att lydnaden skall kunna upprätthållas.

 

Jag tycker denna paragraf är värd en egen tråd med tanke på kränkningar i FM och alla skriverier om trakasserier.

Den är tillämpningsbar även om det inte råder krig, tex. vid skyddsvaktstjänst.

 

Om säkerheten kräver det får militär chef bruka våld mot underlydande men om denne militäre chef använder fula ord så faller det inom ramen för trakasserier, eller?

 

Vad är synen på detta på forumet? Är det rimligt?

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Visst är det rimligt. De fall av kränkningar som lett till åtgärder har ju snarast varit att jämställa med att man skulle örfila upp vpl för att de gör fel. Detta kommer man aldrig undan med genom att hävda nödvärn.

 

Skulle man däremot tvingas använda fula ord för att upprätthålla säkerheten så skulle det gå bra. Men jag har svårt att se en sådan situation där man tvingas använda sådant språk.

Link to comment
Share on other sites

Våld är i många fall befogat i samhället, men aldrig trakasserier.

 

Samma sak med poliser eller hur? Om jag begår vissa typer av brott så får polisen använda våld för att gripa mig, ibland till och med skjuta mig på köpet. Men dom får ALDRIG kalla mig för kålhuvud.

Link to comment
Share on other sites

  • Forumsledning

mja, "chef på platsen" så att säga, då det finns tillfällen då flera officerare huserar på samma plats. Ofta den med högst grad. Huvida man måste "vara officer/YO/RO" vet jag inte däremot.

Link to comment
Share on other sites

militär förman ? är det officerare på skogssvenska?

Nä, inte skogssvenska - lagsvenska!

 

En militär förman är enligt "Förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal":

3 kap. Befälsrätt

 

1 § Befälsrätt innebär rätt och skyldighet för den som tillhör den

militära personalen att i tjänsten föra befäl över annan militär

personal. Befälsrätten kan vara begränsad till en viss

tjänsteutövning eller ett visst tjänsteuppdrag.

 

Den som har befälsrätt över någon annan är dennes förman.

 

2 § En chef har befälsrätt över den personal som tjänstgör under

honom eller henne. Befälsrätt över en chef medför också befälsrätt

över den personal som står under dennes befäl.

10 kap. Upprätthållande av ordning

 

1 § En förman skall, i den mån omständigheterna kräver det och med

de inskränkningar som anges i 3 och 4 §§, ingripa på sätt sägs i 6 §

mot underlydande, som inom ett område eller utrymme som används av

Försvarsmakten eller på allmän plats stör ordningen inom

Försvarsmakten eller allmän ordning eller utgör en fara för

disciplinen.

 

2 § Den skyldighet som en förman har enligt 1 § har också annan

personal i uniform med lägst löjtnants tjänstegrad i fråga om

ingripanden mot personal som har lägre tjänstegrad eller saknar sådan

grad.

 

Alltså din chef eller annan officer i uniform med lägst löjtnants grad (under vissa omständigheter).

Det kan även tilläggas att som förman räknas även militärpolis.

Link to comment
Share on other sites

Men en skjutledare då? Som i HV kan vara menig som jag har förstått det.

Kan en Skjutledare Piska upp en Löjtis som dummar sig?

Förutsatt att skjutledren är den enda skjutledaren på plats. Då borde ju hans ord vara lag även mot en löjtnant.

Det beror på. Gäller det endast skjutning så är min bedömning att JA, det kan han. Men gäller det något annat så kan löjtnanten ta befälet om denne finner det lämpligt för tjänsten. Och då är denne förman.

 

Vad är i så fall "Särskild Fara" tex i jämförelse med "allmän fara" ?

Allmän fara är av mer allmän karaktär än särskild fara, vilket du säkert kan utläsa. Min tolkning är att:

Om förmannen bedömer att läget innebär fara i större omfattning än normalt så råder särskild fara. Detta ska säkert utvärderas av nämnd i ett senare skede för att utröna om det verkligen var särskild fara och inte allmän sådan.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Men en skjutledare då? Som i HV kan vara menig som jag har förstått det.

Kan en Skjutledare Piska upp en Löjtis som dummar sig?

Förutsatt att skjutledren är den enda skjutledaren på plats. Då borde ju hans ord vara lag även mot en löjtnant.

Det beror på. Gäller det endast skjutning så är min bedömning att JA, det kan han. Men gäller det något annat så kan löjtnanten ta befälet om denne finner det lämpligt för tjänsten. Och då är denne förman.

Ja, men om vi säger att ett gäng HV soldater i blandad grad ska ut och skjuta. Enda skjutledaren som finns är menig. Och tidsplanen är 6 timmar. Och ingen annan utbilding heller.

 

Han har väl guds grad under dessa sex timmar? Han har ju ansvaret. Sen efter skjutningen och vistitation, då kanske Löjtnanten kan chefa. Men just under själva skjutningen och raster osv är det väl Skjutlderaren som har befälet på platsen. I vått och tort. Tills han "avsagt sig befälet" eller vad man ska säga.

 

Tex framme och markerar. Fortfarande där har väl skjutlderaren ansvaret?

Och kan då bruka sin befälsrätt på alla sätt och vis... Rätt fattat?

Link to comment
Share on other sites

Men gäller det något annat så kan löjtnanten ta befälet om denne finner det lämpligt för tjänsten. Och då är denne förman.

Han kan väl bara ta befälet om han tidigare frivilligt gett bort befälet eller i situation där förb eller folk är utan ledning. Om annan chef givit tex serg befälet äger en underställd löjtnant ej rätten att övertaga befälet om synnerliga skäl ej föreligger. Men en serg kan även göra detta, dvs ta befälet från en löjtnant om synnerliga skäl föreligger..

Link to comment
Share on other sites

Men gäller det något annat så kan löjtnanten ta befälet om denne finner det lämpligt för tjänsten. Och då är denne förman.

Han kan väl bara ta befälet om han tidigare frivilligt gett bort befälet eller i situation där förb eller folk är utan ledning. Om annan chef givit tex serg befälet äger en underställd löjtnant ej rätten att övertaga befälet om synnerliga skäl ej föreligger. Men en serg kan även göra detta, dvs ta befälet från en löjtnant om synnerliga skäl föreligger..

Helt enligt hur jag tolkar det.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...