Jump to content

Övning Nordanvind 1991?


Guest järv

Recommended Posts

Guest järv

Övningen Nordanvind som hölls i övre norrland 1991 torde väl ha varit en av de sista (sista?) stora manövrarna med det gamla invasionsförsvaret med sina över 30 000 deltagare. Är det någon har mer fakta och uppgifter?

Edited by järv
Link to comment
Share on other sites

Guest strvkomp

Min käre kompanichef deltog i denna övning som också var hans slutövning. Han låg på Ikv91 och enligt hans utsago var det en rejäl flopp. Bara en väldans massa standon och ytterst lite strid, iaf för hans del. Därmed inte sagt att det var en dålig övning för samtliga deltagande.

Link to comment
Share on other sites

Guest strvkomp

Jo förvisso men jag tycker nog att RSÖ Nordpilen stundtals var nog så mustig. Att se hela Pbat och LV + hela I5 spaningskompani samt diverse andra förband uppställda på BT-plattan och sen få framåt var en syn för sig. Sen att övnigen för vår del var mindre lyckad är en annan historia men den hade sina stunder!

Link to comment
Share on other sites

Var det inte den där det vara ett sådant enormt sjukdoms bortfall? Hela kompanier låg magsjuka...

 

Ryktena om B-stridsmedel i Bodens vattentäckter duggade tät!

Om det nu var så att det var mycket magsjuka under nordanvind så hade nog Bodensarna rätt att vara lite oroliga med tanke på magsjuke epidemin som drabbade boden 1988 då 41% av befolkningen, eller 11 000 personer, insjuknade i magsjuka. Eller kan det varit så att du blandat ihop dessa två händelser?

 

Får väll även säga att Polstjärnan -97 led av samma problem med mycket stando och andra problem som resulterade i att stridande enheter inte fick öva speciellt mycket.

Link to comment
Share on other sites

I boken "Från Brunkeberg till Nordanvind" (tror jag den heter) finns det en hyfsad beskrivning av övningsförloppet samt av vilka förband som deltog. Återkommer när jag får fram boken...

 

/ BA (Med uselt bibliotek på jobbet) :clap:

Link to comment
Share on other sites

Nån som sitter på uppgifter om scenariot i stort, hur krigsförbanden såg ut, antalet fordon av respektive typ osv.?

En liten intressant detalj, som jag tror mig minnas i den bok Bertil Adam nämner och som kanske kan vara av intresse för en lapplandsjägare, är att kjkomp ÖN (vet inte förbandsnummer) sattes in som jägarkompani på landbacken långt från den norrbottniska skärgården. Hur det gick vet jag inte.

Link to comment
Share on other sites

Var det inte under denna övning som dom upptäckte att haubits 77 hade någon typ av sprickor i någon del/ar och fick skjutförbud under en längre tid..

Svagt minne om detta, men Nordanvind låter bekant i denna fråga. :baskerPa:

Link to comment
Share on other sites

Var det inte under denna övning som dom upptäckte att haubits 77 hade någon typ av sprickor i någon del/ar och fick skjutförbud under en längre tid..

Svagt minne om detta, men Nordanvind låter bekant i denna fråga. :angry:

Jag vet att 15.5 cm habits F "Fransyskan" hade problem med sprickbildning och hade skjutförbud, du har inte blandat ihop pjästyperna? :baskerPa:

Link to comment
Share on other sites

Var det inte under denna övning som dom upptäckte att haubits 77 hade någon typ av sprickor i någon del/ar och fick skjutförbud under en längre tid..

Svagt minne om detta, men Nordanvind låter bekant i denna fråga. :angry:

Jag vet att 15.5 cm habits F "Fransyskan" hade problem med sprickbildning och hade skjutförbud, du har inte blandat ihop pjästyperna? :baskerPa:

Det stämmer att det var Haubits F. En hel artilleribataljon fick vända och åka hem eftersom det blev skjutförbud på dem.

 

Det var annars ett ganska roligt reportage i Rapport om Nordanvind som jag spelade in. Det var vinklat för att visa armén som otroligt gammalmodig och fattig. Desert Storm höll ju på för fullt då och man mixade klipp från detta till tuff musik för att järmföra USA:s krigsmakt och den svenska. En framstormande Abrams i öknen ena sekunden och sedan en bild på en repgubbe som i maklig takt stakar sig fram på skidor, Tomahawkskryssningsmissiler och haubits F som i sin konstruktion är från WW2 med skjutförbud osv.

 

Som avslutning säger kommentatorn. "För järmfört med Ökenstormen är Nordanvindan rena västanfläkten..." :lol:

Link to comment
Share on other sites

Var det inte under denna övning som dom upptäckte att haubits 77 hade någon typ av sprickor i någon del/ar och fick skjutförbud under en längre tid..

Svagt minne om detta, men Nordanvind låter bekant i denna fråga. :huh:

Jag vet att 15.5 cm habits F "Fransyskan" hade problem med sprickbildning och hade skjutförbud, du har inte blandat ihop pjästyperna? :lol:

Inte blandat ihop, bara glömt bort.. det är ju bövelen över tio år sedan. :baskerPa:

 

:angry:

Link to comment
Share on other sites

Guest Ljungans Hjältar

Ett uttryck som myntades under övningen, samtidigt som Dessert strom rasade, var "vad är hetta i Persiska viken mot snålblåst i norrländska diken".

Link to comment
Share on other sites

Övning "Nordanvind"

 

A sidan

 

2. fördelningsstaben med stabsenheter

-NB50 Lapplandsbrigaden (en Nskbat från NB13 Dalabrigaden ingick)

-NB51 Ångermanlandsbrigaden (en Nskbat från NB35 Fältjägarbrigaden ingick)

-AR4 Norrlands artilleriregement

-62. milounderhållsgruppen

 

enheter ur Norrbottens arméflygbatajon, 10 pvhkp, 30 övriga hkp typer

 

totalt ca 16 000 man med 40 helikoptrar, 25 infanterikanonvagnar samt 36 haubits 77 (från vilket kan tolkas att AR4 endast medförde ett av sina två bataljoner)

 

B sidan

 

67. stridsgruppsstaben

-2. stridvagnsbataljonen ur Norrbottens regemente (förstärkt)

-16. fristående norrlandskyttebataljon ur Fältjägarregementet

-18. fristående norrlandskyttebataljon ur Norrbottens regemente

-62. och 63. norrandsjägarbataljonen ur Norrlands dragonregemente

-7. kustjägarkompaniet ur Vaxholms kustartilleriregemente

UH förband ur Fo och fredsförbandsstrukturen

 

totalt ca 5000 man 24 strv 103, 14 pbv 302, 5-9 strfd 90 och 4 10.5 cm haubits

 

A sidan skulle även förfogat över 4 divisoner jakt-attack, 3 divisoner lätt attack och 2 divisoner spaning, AJ 37 belas dock med flygförbud under övningen. B sidan had 5 attackflyggrupper och en marinhelikopter som flygresurs.

 

Intressantast är nog Ågermnalnadsbrigaden och dess underställda bataljon från Fältjägarbrigaden. Huvudelen av brigaden färdades under 48 timmar över 60 mil från Östersund och Sollefteå längs koncentrationsväg A och D till Nattavaara. Samtliga fordon var med vid marschmålet. Sådana saker är ju det som faktiskt övas vid stora övningar. Att det blir lite att göra för bassen i ledet är nog oförbättreligt, tyvärr.

Link to comment
Share on other sites

Guest järv
Det var annars ett ganska roligt reportage i Rapport om Nordanvind som jag spelade in.

För helsike jag kommer ihåg det där reportaget och jag var 11-12 år då. :baskerHV:

 

En liten intressant detalj, som jag tror mig minnas i den bok Bertil Adam nämner och som kanske kan vara av intresse för en lapplandsjägare, är att kjkomp ÖN (vet inte förbandsnummer) sattes in som jägarkompani på landbacken långt från den norrbottniska skärgården. Hur det gick vet jag inte.

Ja, det hade varit intressant att veta mer om det speciellt eftersom jag brukar hävda att j-förband är flexibla.

 

Övning "Nordanvind"...

Tack för uppgifterna, ska begrunda dem ett tag. Antar att det blev totalt runt 30 000 man inräknat flygvapenenheter, marina enheter och hemvärn för det är den siffran jag har hört.

Link to comment
Share on other sites

Intressantast är nog Ågermnalnadsbrigaden och dess underställda bataljon från Fältjägarbrigaden. Huvudelen av brigaden färdades under 48 timmar över 60 mil från Östersund och Sollefteå  längs koncentrationsväg A och D till Nattavaara. Samtliga fordon var med vid marschmålet. Sådana saker är ju det som faktiskt övas vid stora övningar. Att det blir lite att göra för bassen i ledet är nog oförbättreligt, tyvärr.

 

Det är strongt att rulla bandvagn 60 mil. Många bandbyten blir det.

Link to comment
Share on other sites

Inte för att se ner på LA och deras 80mils transporter, men har du ngnsin sett en brigad på rull? Det är ett djävelusiskt arbete att få det att funka.

 

Som exempel. En Nskbat 88 hade 79 Bv 206, 11 Mc 258, 4 Pb 4 pass komb, 3 Pb 6 pass komb, 4 Skåpb 1 t, 1 Skåpb 2t, 2 Skåpb 6 t baklyft, 1 buss 20 pass, 1 Flb 4 t, 1 Flb 6 t kran, 4 Flb 8 t, 1 Flb 8 t kran, 3 Flb 8 t dumper, 1 Flb 12 t kran, 1 Flb 12 t tipp kran, 1 Tgb 13, 7 Tgb 30 och 2 Hjlast 10 t 4-hjdrift.

 

Oräknat motorcyklarna var det 114 fordon på rull.

 

Förresten, 60 mil med 206a? Behövs inga bandbyten för det ;)

 

Fast det lär ju ha tankats några gånger.

Link to comment
Share on other sites

Artikel på sidorna 126-127 i boken Lapplands Jägare 1945-1995, utgiven av Lapplands jägarregementes kamratförening. ISBN 95-971088-7-1.

En jätteövning

Vintern 1991 genomfördes den hittills största övningen i Kiruna försvarsområde, nämligen försvarsmaktsövningen NORDANVIND. Den leddes av militärbefälhavaren, generallöjtnant Curt Sjöö. Ett av syftena var att pröva en av anfallsplanerna i det gällande operativa verket. Ett annat var givetvis att för omvärlden visa vår förmåga att föra stora stridskrafter till norra Sverige och därmed också viljan att försvara denna del av landet.

  Styrka A bestod av Lapplandsbrigaden (NB 50), Ångermanlandsbrigaden (NB 51), ett artilleriregemente (AR 4) och vissa andra förband ledda av chefen för 6. fördelningen med fördelningsstab. Antagonisten styrka B utgjordes av 67. stridsgruppstaben (organiserad av Fo 67) och som underställts två fristående norrlandsskyttebataljoner, två norrlandsjägarbataljoner, två jägarkompanier (122) och en stridsvagnsbataljon för att nämna huvudingredienserna.

  Förutom jägarkompanierna var både Gällivare- och Kirunagruppernas krigsförband inkallade liksom fostaben med ett tillfälligt organiserat betjäningsförband - alla ingående i styrka A. Fostabens huvuduppgifter var att leda all territoriell verksamhet, genomföra sjukvårdsledning, genomföra transportledning och ha huvudansvaret för all mark- och miljöhantering.

  I övningen, som inleddes den 10 mars, deltog 24000 soldater fördelade på 23 bataljoner och 25 självständiga kompanier, 5200 fordon, 40 helikoptrar och 150 flygplan. Övningsområdet var i huvudsak Kiruna, Gällivare, Tärendö, Junosuando och Vittangi. Gällivare- och Kiruna-grupperna genomförde i inledningen framgångsrika strider mot luftlandsatta fientliga förband.

 

9,4 kilometer tåg

Anfallande brigader nådde slutmålen längs vägen Svappavaara-Masugnsbyn den 17 mars. Morgonen därpå trafikerades vägen Svappavaara-Gällivare av en sammanhängande kolonn av militära fordon med 50 meters avstånd. När förbanden transporterades iväg från Gällivare skulle ett sammankopplat tågsätt ha mätt 9,4 kilometer. I gryningen den 19 mars hade alla förband lämnat övningsområdet. Lapplands jägarregemente svarade sedan för allt efterarbete.

  Övningen gynnades av ett praktfullt vinterväder med tämligen sträng kyla. Det torde ha bidragit till det mycket goda hälsoläget vid alla förband. Trots omfattande stridsskjutningar, smala vägar i en del av övningsområdet och den omfattande trafiken inträffade heller inga allvarliga olyckor.

  Här ett utdrag ur militärbefälhavarens slutord till de deltagande förbanden:

      "Markstridskrafterna har uppmarscherat, under fem dygn genomfört en anfalls- och fördröjningsoperation och därefter återgrupperat. Såväl material som personal har visat sig fungera väl under vinterförhållanden. Förbanden har i allt väsentligt kunnat lösa sina uppgifter".

  Viktiga slutsatser när det gäller norrlandsförbandens strid mot en mekaniserad angripare drogs. Det har lett till anpassning av tillämpad taktik och stridsteknik.

  NORDANVIND innebar oerhört mycket arbete både före, under och inte minst efter övningen. Vid de resor i informationssyfte som MB och fobef gjorde före övningen visade det sig att lokalbefolkningen trots allt besvär hade förståelse för det bakomliggande allvarliga syftet med övningen. Man uppskattade att övningar genomfördes, inte minst därför att en del arbetstillfällen skapades.

Regementet skilde sig med all heder från de uppgifter det fått till följd av övningen NORDANVIND.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...