Jump to content

Recommended Posts

Är förvånad över att det inte blivit en tråd om att det gått ut en förfrågan om att genomföra organisations- och materielförsök med GRK i Hemvärnet under 2014.

 

Nu börjar det bli riktigt intressant.

Link to comment
Share on other sites

Varför inte, men jag ser hellre att man ökar förmågan att frr, strida, skydda och bevaka på natten. Dvs. personlig mörkerutr till insats.

Gissningsvis kommer det inte att slängas ut en Grk-pluton på varje bataljon, utan det blir några stycken här och där likt CBRN/Pionjär/Trafik-plutonerna. Men det är bara spekulation.

Link to comment
Share on other sites

Intressant förslag. Om det går igenom innebär det att Hv måste ha eldledare vilket då ökar möjligheten att nyttja även annat artilleri som understöd.

 

Rekrytera i första hand soldater med pjäs- och eldledarutbildning från GU men håll också kurser (både grund-, fortsättning- och repetitionskurser) genom HvSS och FU.

 

Personligen hade jag önskat en 8 cm per kompani (de flesta kompanier) samt en 12 cm på varje bataljon men det kan man väl bara drömma om (12'orna är väl dessutom borta nu?).

Link to comment
Share on other sites

Intressant förslag. Om det går igenom innebär det att Hv måste ha eldledare vilket då ökar möjligheten att nyttja även annat artilleri som understöd.

 

Rekrytera i första hand soldater med pjäs- och eldledarutbildning från GU men håll också kurser (både grund-, fortsättning- och repetitionskurser) genom HvSS och FU.

 

Personligen hade jag önskat en 8 cm per kompani (de flesta kompanier) samt en 12 cm på varje bataljon men det kan man väl bara drömma om (12'orna är väl dessutom borta nu?).

 

Vilken elduppgift hade du tänkt lösa med ett 8cm eldrör? Förvåna?

Tolvorna är absolut inte borta, och kommer inte försvinna heller. Finns på samtliga manöverbataljoner.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Intressant förslag. Om det går igenom innebär det att Hv måste ha eldledare vilket då ökar möjligheten att nyttja även annat artilleri som understöd.

 

Rekrytera i första hand soldater med pjäs- och eldledarutbildning från GU men håll också kurser (både grund-, fortsättning- och repetitionskurser) genom HvSS och FU.

 

Personligen hade jag önskat en 8 cm per kompani (de flesta kompanier) samt en 12 cm på varje bataljon men det kan man väl bara drömma om (12'orna är väl dessutom borta nu?).

Jag är väldigt skeptisk till upplägget att släpa med mig en pjäs, ska man skjuta direktriktat med den eller hur hade du tänkt?

I strid mot en kvalificerad motståndare är mon bedömning att det är bättre att samla pjäserna och skjuta batterivis med eldledare.

 

Det ställer krav på organisationen men alternativet är ett slag i luften.

Link to comment
Share on other sites

Amf1 och Lv6.

 

Fler specialplutoner är inte det Hemvärnet behöver på sikt utan snarare att förmågor man anser behövs skall finnas över ytan.

 

Personligen hoppas jag att man utreder det hela på vettigt sätt. Inte bara om det går att få Hemvärnssoldater (där säkerligen hälften av de som är med i försöket är grundutbildade på grk) att kunna skjuta några granater utan hela konceptet från pjäs till eldledning till logistik till hur den indirekta elden ska koordineras på högre nivå. Ska det vara 8-cm eller 12-cm? Hur många pjäser per enhet? Pjäser på varje kompani eller på bataljonsnivå? Stabs/grk-komp? Trosskomp? Eldledningsgrp? osv osv.. Här behöver man tänka till. Finns mer än ett försök kring ny mtrl/förmågor som genomfört på Hemvärnsförband där inget vettigt har kommit ut ur det hela. Man har inte haft kunskap om hur man genomför försök utan det hela har bara utmynnat i att några förband för öva med ny mtrl i ett par år.

 

Man bör se till att inte uppfinna hjulet på nytt - kolla hur grk-enheterna är bemannade/utnyttjas/utrustade på tex AMF1 och LG (vilket är varför jag hoppas att AMF1 har anmält intresse till att börja med) eller snegla på hur grk i lätta förband i andra länder är organiserade.

 

/D

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Frågan om vilken elduppgift som ska lösas är ju rätt intressant. Ska hv bedriva skyttekompanis anfallsstrid med eget understöd eller ska vi stridsfältsbelysa vid våra bevakningsobjekt? Eller ska hv-grk stödja manöverbataljonerna? De har ju eget grk. Mumlet i busken har antytt att det (bortom 2017) kommer att skiftas fokus mot fördröjningsstrid. Kommer 8 dygns avtalstid att räcka till för att öva kompanierna tillräckligt mycket så att vi faktiskt kan utnyttja effekten av eget grk?

 

Det lilla jag hört är att det kommer att bli specialplutoner på samma sätt som pi/trafik/cbrn. Som jag förstod det så var det dessutom inte direkt någon rusning från grupperna om att få vara med i försöken.

Edited by Axial
Link to comment
Share on other sites

 

Intressant förslag. Om det går igenom innebär det att Hv måste ha eldledare vilket då ökar möjligheten att nyttja även annat artilleri som understöd.

 

Rekrytera i första hand soldater med pjäs- och eldledarutbildning från GU men håll också kurser (både grund-, fortsättning- och repetitionskurser) genom HvSS och FU.

 

Personligen hade jag önskat en 8 cm per kompani (de flesta kompanier) samt en 12 cm på varje bataljon men det kan man väl bara drömma om (12'orna är väl dessutom borta nu?).

Jag är väldigt skeptisk till upplägget att släpa med mig en pjäs, ska man skjuta direktriktat med den eller hur hade du tänkt?

I strid mot en kvalificerad motståndare är mon bedömning att det är bättre att samla pjäserna och skjuta batterivis med eldledare.

 

Det ställer krav på organisationen men alternativet är ett slag i luften.

 

Du har absolut poäng men är det så GRK alltid används i andra förband?

 

En lösning kan vara att upprätta ett understödskompani på varje bataljon där GRK, eldledare, prickskyttar m.fl. placeras och kan ha flexibla uppgifter och geografisk placering för bataljonen eller enskilda kompanier.

Att beakta är att jag nu tänker väldigt mycket på min egen bataljon (numera fd dock) som har södra delen av Stockholm läns kust och skärgård som huvudsakliga operationsområde, medan konceptet kanske inte är lika tillämpbart för bataljoner spridda över större områden.

Link to comment
Share on other sites

 

Mumlet i busken har antytt att det (bortom 2017) kommer att skiftas fokus mot fördröjningsstrid.

Har redan skett i vissa delar av landet om man ska tro artiklar på hemvarnet.se.

/D

 

Sen 07 har det varit vad SSK riktat det mesta mot.

 

 

 

En lösning kan vara att upprätta ett understödskompani på varje bataljon där GRK, eldledare, prickskyttar m.fl. placeras och kan ha flexibla uppgifter och geografisk placering för bataljonen eller enskilda kompanier.

Skulle det vara Bevakningskompaniet som ändras, eller ena Insatskompaniet, eller skulle vi trolla fram YTTERLIGARE ett kompani soldater, specialister och befäl. Även om Grk kan locka några, betvivlar jag att det finns manskap till ytterligare 4-8 kompanier i Sverige. Tyvärr.

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

En lösning kan vara att upprätta ett understödskompani på varje bataljon där GRK, eldledare, prickskyttar m.fl. placeras och kan ha flexibla uppgifter och geografisk placering för bataljonen eller enskilda kompanier.

Skulle det vara Bevakningskompaniet som ändras, eller ena Insatskompaniet, eller skulle vi trolla fram YTTERLIGARE ett kompani soldater, specialister och befäl. Även om Grk kan locka några, betvivlar jag att det finns manskap till ytterligare 4-8 kompanier i Sverige. Tyvärr.

 

Hur många man pratar vi om om man tar mitt exempel med 3-4 st 8 cm grk, 1 st 12 cm, 3-4 prickskyttepar, eldledare, chefer?

Kanske fyller det inte ett kompani men kanske 1-2 plutoner.

 

Jag tror helt klart nya befattningar kan locka precis som många ledsnade och slutade när bataljoner slogs ihop, fler (deras) kompanier blev insats och befattningar försvann.

Link to comment
Share on other sites

Jag kan absolut se nyttan av ett (1) 8cm rör per kompani.

Förhoppningsvis så kommer HV kompaniet som ska fördröja fienden att möta en fiende som är max kompani storlek och när man gjort sitt eldöverfall och ska dra sig ur då är 8cm spräng som landar bland fienden ändå 8cm spräng som landar hos fienden.

Link to comment
Share on other sites

Intressant förslag. Om det går igenom innebär det att Hv måste ha eldledare vilket då ökar möjligheten att nyttja även annat artilleri som understöd.

Det har man väl redan tänkt på? Nu har jag inte senaste KFS:en framför mig men i föregående TOEM så står det att "Vissa hemvärnsförband (efter operativt urval) ska kunna ange mål och invisa mål för indirekt eld och flygunderstöd" och att detta ska vara klart 2017 och att det ska tillföras eldlednings- och observationsinstrument.

 

Jag kan absolut se nyttan av ett (1) 8cm rör per kompani.

Förhoppningsvis så kommer HV kompaniet som ska fördröja fienden att möta en fiende som är max kompani storlek och när man gjort sitt eldöverfall och ska dra sig ur då är 8cm spräng som landar bland fienden ändå 8cm spräng som landar hos fienden.

Hur vet vi att vi inte får nya/ändrade uppgifter? Vad är det som säger att det här med grk inte är en crowd pleaser? Dvs man tillför grk och säger sedan att "titta! vi kan visst försvara landet. Vi har nu tillfört slagkraftig mtrl till våra 40 hvbat för att ge dem förmåga att verka på markarenan". Och vips! så har man lurat i allmänheten att vi har 40 "manöverbataljoner light". Såväl grk som fördröjningsstrid pekar nämligen åt ett sådant resonemang, iaf om man vill vara lite konspiratorisk :alien: Rätt vad det är så kommer i så fall inte uppgiften vara att fördröja ett fientligt kompani.

 

 

 

Mumlet i busken har antytt att det (bortom 2017) kommer att skiftas fokus mot fördröjningsstrid.

Har redan skett i vissa delar av landet om man ska tro artiklar på hemvarnet.se.
/D

 

Sen 07 har det varit vad SSK riktat det mesta mot.

 

Jo, men det är ju inte vad som stått i styrdokumenten. I dessa har försvar/fördröjning haft lägre prioritet i förhållande till bevaka/skydda. Dessutom har försvar/fördröj haft begränsad ambition:
"Hemvärnsförbanden ska med begränsad målsättning kunna försvara terrängavsnitt och/eller fördröja eller störa motståndaren inom avdelat område/farled.

Insatsen förutsätter tillförsel av resurser i form av tid för kompletterande utbildning och materiel bl.a. spräng- och tändmedel samt minor.
Insatsen ska därefter kunna genomföras efter några dygns förberedelsetid året runt under dygn till månader." (TOEM 2010)
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Min uppfattning, baserad mest på TV-tittande, är att de förband som släpar med sig enskilda pjäser för eget understöd har det som komplement till flygunderstöd och artilleri/tunga GRK. Inte riktigt som i Hv alltså.

Link to comment
Share on other sites

Min uppfattning, baserad mest på TV-tittande, är att de förband som släpar med sig enskilda pjäser för eget understöd har det som komplement till flygunderstöd och artilleri/tunga GRK. Inte riktigt som i Hv alltså.

Men tungt artilleri (som vi vet att vi INTE har, och högst troligt heller aldrig kommer att få igen (vi har ju fler hvbat än vad det planeras att finnas haubitsar i Sverige, om/när Archer är i drift!)) är ju inte direkt det som en Hv-bataljon behöver, utan något med lite längre räckvidd och kraft än Grg.

 

http://www.bayonetstrength.150m.com/Tactics/Formations/FireSupport/mortar_platoon.htm

Edited by 709
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Förra veckan fick jag chansen att fråga rikshemvärnschefen om detta och hans svar var att det kommer att genomföras försök under 2014/15 på två platser (ännu ej bestämda). Försöken ska syfta till att klarlägga sådana saker som tidsåtgång för utbildning, vilken ammunitionsportfölj man ska ha etc. Tanken med grk inom hv är att systemet ska användas vid fördröjningsstrid.

 

Som av en händelse fick jag idag en kallelse till SÖB där en del av innehållet är fördröjningsstrid och indirekt eld 0:)

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Till hösten så ska vi på 92. Artilleribataljonen skjuta GRK tillsammans med Hemvärnet. Var jag har förstått så handlar det främst om att Hemvärnet ska få träna på att eldobservera. Jag vet inte vad man ska utläsa ur det men det skulle ju kunna vara ett steg på vägen.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Efter att ha varit på några övningar där 92.Artbat har övat med 81mm Grk så;

 

Att utbilda på de lätta (Riktare, am-man) tjänsterna går mycket snabbt för att nå acceptabla resultat.

Svårigheten som jag ser det är att få duktiga grpch och befäl (instruktörer och säkerhetskontrollanter).

 

Att skjuta med indirekt eld (IE) ställer krav på bland annat; Meteorologi, eldledare/observatör, batteriplats, pjäsplats, (rek), (am-försörjning) och en hel massa andra saker.

 

Angående val av system (81mm eller 120mm) har båda sina för och nackdelar;

 

8:an som jag har viss erfarenhet på är enkel att transportera och verkar vara ok i am-försörjnings hänseende.

Nackdelen är väll dess korta räckvidd (ca 6km) och "klena" kaliber.

 

12:an som jag bara har tittat på, verkar lite tyngre :happy: i flera aspekter.

Räckvidden är bättre (Spräng, Lys och Rök 9km) och förmåga att skjuta STRIX (ca 7km) finns.

 

Sedan är väll frågan om inte 120mm "snart" omsätts och blir placerad i/på någon form av bärare (stridsfordon 90 chassit) för att vara relevant.

När det sker så finns ju flera pjäser över, men då tillkommer ju frågan om att driva två system parallellt (kostnader/utbildningar*2).

 

Men den som lever får se!

Link to comment
Share on other sites

Man gjorde sig ju av med Amos,tyvärr, kanske nemo är det som kommer i framtiden.

 

Det trupp transporterade grk pjäserna kommer säkert vara kvar bra länge till, av den anledningen att systemkostnaden är närmast obefintlig i gämförelse med m/grkstrf90

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...