Jump to content

Befordran


Recommended Posts

Jag sitter och försöker hitta om befordran av GSS är uppstyrt i FFS; det verkar inte vara så?! Betyder det konstigt nog att befodran nu regleras genom allmän befälsrätt ...och har inte C orgenhet/förband styrt upp en order på det så kan korpralen befodra menig 1 till vice korpral?

 

För det andra, när begreppet befäl används, ska det betyda tjänstegrad eller befattning? Dvs är en soldat som är vice korpral men inte stfgrpch befäl eller inte?

Link to comment
Share on other sites

Intressant fråga.

 

För tillfället; på 7.Lätta, är grad kopplat till befattning bland GSS. Så även på 13.Säkbat och 15.MP.

 

Några exempel:

 

OR-5: Gruppchef (skytte, grk + mindre grupper typ ledning) eller stf Gruppchef (specialiserade grupper typ pionjär)

OR-4: stf Gruppchef (skytte, grk + mindre grupper), kan även vara vissa specialspecial-soldater (osäker). Har inte listan här.

OR-3: specialiserade soldater eller soldater i vissa specialgrupper (sjukvård m.m.)

OR-2: Soldater, förare.

 

Tror att soldater på 15. och 13. är minst OR-4. Kan ha fel. Inte insatt i deras strukturer.

 

Befordringsfrågan: Det ligger hos Kompanichef som jag förstår det, hos oss iaf. Han "bestämmer" vilken befattning folk ska ha och därmed grad.

 

(Någon Off/Spec.Off från förbanden får gärna rätta till).

Link to comment
Share on other sites

...Befordringsfrågan: Det ligger hos Kompanichef som jag förstår det, hos oss iaf. Han "bestämmer" vilken befattning folk ska ha och därmed grad.
Pudelns kärna är hur och varför får kompch bestämma? Har han/hon fått delegering från C LG? Om inte... får som sagt stfgrpch befordra menig?
Link to comment
Share on other sites

Tror att soldater på 15. och 13. är minst OR-4. Kan ha fel. Inte insatt i deras strukturer.

 

 

På 13 är det i alla fall så, övrigt kan jag ej svara...

 

 

Hur kan det vara så att vanliga soldater är minst OR-4 på vissa förband? tex 13. Säkbat?

Link to comment
Share on other sites

Tror att soldater på 15. och 13. är minst OR-4. Kan ha fel. Inte insatt i deras strukturer.

 

 

På 13 är det i alla fall så, övrigt kan jag ej svara...

 

 

Hur kan det vara så att vanliga soldater är minst OR-4 på vissa förband? tex 13. Säkbat?

 

T.ex. för att de har befatttning som Militärpolis.

 

Vad gäller befodringsrätten så ligger det väl i praktiken på närmaste högre chef (med arbetsgivaransvar, ex. plutonchef) att placera en individ på en befattning som är kopplat till en grad. Så länge individen fyller kraven för befattningen så bör också individen få graden, såsom har nämnts tidigare.

 

Sen skulle det inte alls förvåna mig om det formellt sett är så att typ bataljonschef, regementschef eller varför inte ÖB själv som måste godkänna alla befattningsbyten i PRIO med en herrejösses massa pappersarbete till följd ändå, men det är ju mest formalia.

Link to comment
Share on other sites

Nej, en stf grpch får inte befordra även om denne har befälsrätt över soldaten.

Det är förbandschef som anställer och befordrar. Med förbandschef avses insatsförbandschef. Förbandschefen har ramar för sin personal i listorna/PRIO och har således inte helt fria händer.

 

Befäl är ett förhållande som innebär skyldigheter för både den med befälsrätt och de under denne. Utöver det så kommer viss befälsrätt/skyldighet i koppling till graden. Exempelvis är en OF2 och högre skyldiga att ingripa för att stävja oordning bland militär personal även den personalen inte ingår i det egna förbandet.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

 

Befäl är ett förhållande som innebär skyldigheter för både den med befälsrätt och de under denne. Utöver det så kommer viss befälsrätt/skyldighet i koppling till graden. Exempelvis är en OF2 och högre skyldiga att ingripa för att stävja oordning bland militär personal även den personalen inte ingår i det egna förbandet.

 

/K

Det är ju för att de enligt lag är förman, något militärpoliser också är.

Jag har faktiskt också undrat lite varför MP är minst OR4, det borde ju inte spela någon större roll om man har vinklar eller pinnar på kragen. Man är ju endå förman.

Link to comment
Share on other sites

Nej, en stf grpch får inte befordra även om denne har befälsrätt över soldaten.

Det är förbandschef som anställer och befordrar. Med förbandschef avses insatsförbandschef. Förbandschefen har ramar för sin personal i listorna/PRIO och har således inte helt fria händer.

 

Befäl är ett förhållande som innebär skyldigheter för både den med befälsrätt och de under denne. Utöver det så kommer viss befälsrätt/skyldighet i koppling till graden. Exempelvis är en OF2 och högre skyldiga att ingripa för att stävja oordning bland militär personal även den personalen inte ingår i det egna förbandet.

 

/K

Har några smaskiga källor man kan sätta tänderna i? Varför jag tycker det verkar lurt med befodran av GSS är för att för vpl fanns FFS som klart reglerade hur det skulle gå till. Är det kristallklart att toem/perslista/PRIO styr inte bara befattning utan även tjänstegrad? Genom tarifflön så följer ju lön med grad och då finns det en styrning. Då är det ju på grund av kollektivavtal som befordringsrätten kommer?! Det känns lite skumt.

 

Befälsrätt över oordning måste vara delegerat från C orgenhet inom dennes garnison för att korpral ska få styra upp menig från grannpluton. Väl...? För förmansskap/rätt till disciplinåtgärder var tidigare lägst löjtnant, numer fanjunkare, som hade rätt till.

Edited by Ukko Lode
Link to comment
Share on other sites

Nej, en stf grpch får inte befordra även om denne har befälsrätt över soldaten.

Det är förbandschef som anställer och befordrar. Med förbandschef avses insatsförbandschef. Förbandschefen har ramar för sin personal i listorna/PRIO och har således inte helt fria händer.

 

Befäl är ett förhållande som innebär skyldigheter för både den med befälsrätt och de under denne. Utöver det så kommer viss befälsrätt/skyldighet i koppling till graden. Exempelvis är en OF2 och högre skyldiga att ingripa för att stävja oordning bland militär personal även den personalen inte ingår i det egna förbandet.

 

/K

Har några smaskiga källor man kan sätta tänderna i? Varför jag tycker det verkar lurt med befodran av GSS är för att för vpl fanns FFS som klart reglerade hur det skulle gå till. Är det kristallklart att toem/perslista/PRIO styr inte bara befattning utan även tjänstegrad?

Ja, det är kristallklart. Kolla med närmaste aktuella förband eller kanske HKV PROD Förbandsproduktion.

 

Genom tarifflön så följer ju lön med grad och då finns det en styrning. Då är det ju på grund av kollektivavtal som befodringsrätten kommer?! Det känns lite skumt.

 

Förvisso hänger grad och lön ihop men du ska inte vända på det och säga att befordringsrätten är avhängig lönen för så är det inte.

 

Befälsrätt över oordning måste vara delegerat från C orgenhet inom dennes garnison för att korpral ska få styra upp menig från grannpluton. Väl...? För förmansskap/rätt till disciplinåtgärder var tidigare lägst löjtnant, numer fanjunkare, som hade rätt till.

 

Nja, den uppgiften kan korpralen få från till exempel kompanichefen men det är inte disciplinåtgärder (som är följd av en disciplinförseelse och som kan leda till påföljd) utan ordningsuppehållande åtgärder som det då handlar om.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Exempelvis är en OF2 och högre skyldiga att ingripa för att stävja oordning bland militär personal även den personalen inte ingår i det egna förbandet.

 

Borde väl vara OF1? Löjtnant är lägsta grad för förman.

Nej, där slarvar du med begreppen. Tyvärr är det vanligt i FM. Det finns ingen lägsta grad för förman. Förman är en person som innehar tjänsteställning eller annars är delegerad ansvar som innebär befälsrätt över andra.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Exempelvis är en OF2 och högre skyldiga att ingripa för att stävja oordning bland militär personal även den personalen inte ingår i det egna förbandet.

 

Borde väl vara OF1? Löjtnant är lägsta grad för förman.

Nej, där slarvar du med begreppen. Tyvärr är det vanligt i FM. Det finns ingen lägsta grad för förman. Förman är en person som innehar tjänsteställning eller annars är delegerad ansvar som innebär befälsrätt över andra.

 

/K

Nu spinner jag vidare lite på OT, men Som du säger så kan man få tjänsteställningen som förman, t.ex. MP.

Men efter löjtnant är man väl automatiskt förman?

 

Nu har jag inte KavSäkR i närheten, men det står väl i lagtexten typ "Förman är officer av lägst löjtnants grad eller utsedd" eller liknande. Är ganska säker att Lötjnant finns med i lagtexten iaf :happy:

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag inte KavSäkR i närheten, men det står väl i lagtexten typ "Förman är officer av lägst löjtnants grad eller utsedd" eller liknande. Är ganska säker att Lötjnant finns med i lagtexten iaf :happy:

Jag vet inte vad som är aktuella publikationer på området, men i Kavallerireglemente MP/säkförband Juridiska grunder Förhandsutgåva 2 (KavR/MP Säkförb Fu 2) står följande under kapitel 12 - Försvarsmaktens föreskrifter för Försvarsmaktens personal, utdrag:

7 kap.

1 § Endast förman med lägst löjtnants tjänstegrad får tillgripa

sådana tvångsmedel mot disciplinansvariga som anges i 41–47

§§ lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret m m.

Denna bestämmelse gäller inte för militärpolisman i tjänst. (Se 11 § Militärpolisförordningen)

Edited by 106
Link to comment
Share on other sites

Exempelvis är en OF2 och högre skyldiga att ingripa för att stävja oordning bland militär personal även den personalen inte ingår i det egna förbandet.

 

Borde väl vara OF1? Löjtnant är lägsta grad för förman.

Nej, där slarvar du med begreppen. Tyvärr är det vanligt i FM. Det finns ingen lägsta grad för förman. Förman är en person som innehar tjänsteställning eller annars är delegerad ansvar som innebär befälsrätt över andra.

 

/K

 

Ja, jag uttryckte mig lite slarvigt. Det jag avsåg är precis det som 106 skrev i sitt inlägg. Alltså är det inte OF2 som du uppgav i ditt inlägg.

Link to comment
Share on other sites

Exempelvis är en OF2 och högre skyldiga att ingripa för att stävja oordning bland militär personal även den personalen inte ingår i det egna förbandet.

 

Borde väl vara OF1? Löjtnant är lägsta grad för förman.

Nej, där slarvar du med begreppen. Tyvärr är det vanligt i FM. Det finns ingen lägsta grad för förman. Förman är en person som innehar tjänsteställning eller annars är delegerad ansvar som innebär befälsrätt över andra.

 

/K

 

Ja, jag uttryckte mig lite slarvigt. Det jag avsåg är precis det som 106 skrev i sitt inlägg. Alltså är det inte OF2 som du uppgav i ditt inlägg.

Ta och läs mitt inlägg en gång till då. Jag skrev att OF2 och uppåt... som exempel. Tidigare var även seniora OF1, dvs löjtnant, skyldiga att ingripa, som både du och jag kände till eller hur?

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag inte KavSäkR i närheten, men det står väl i lagtexten typ "Förman är officer av lägst löjtnants grad eller utsedd" eller liknande. Är ganska säker att Lötjnant finns med i lagtexten iaf :happy:

Jag vet inte vad som är aktuella publikationer på området, men i Kavallerireglemente MP/säkförband Juridiska grunder Förhandsutgåva 2 (KavR/MP Säkförb Fu 2) står följande under kapitel 12 - Försvarsmaktens föreskrifter för Försvarsmaktens personal, utdrag:

7 kap.

1 § Endast förman med lägst löjtnants tjänstegrad får tillgripa

sådana tvångsmedel mot disciplinansvariga som anges i 41–47

§§ lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret m m.

Denna bestämmelse gäller inte för militärpolisman i tjänst. (Se 11 § Militärpolisförordningen)

Tack! Visste att det var något sådant!

Man kan alltid lite på detta forum :)

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag inte KavSäkR i närheten, men det står väl i lagtexten typ "Förman är officer av lägst löjtnants grad eller utsedd" eller liknande. Är ganska säker att Lötjnant finns med i lagtexten iaf :happy:

Jag vet inte vad som är aktuella publikationer på området, men i Kavallerireglemente MP/säkförband Juridiska grunder Förhandsutgåva 2 (KavR/MP Säkförb Fu 2) står följande under kapitel 12 - Försvarsmaktens föreskrifter för Försvarsmaktens personal, utdrag:

7 kap.

1 § Endast förman med lägst löjtnants tjänstegrad får tillgripa

sådana tvångsmedel mot disciplinansvariga som anges i 41–47

§§ lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret m m.

Denna bestämmelse gäller inte för militärpolisman i tjänst. (Se 11 § Militärpolisförordningen)

Tack! Visste att det var något sådant!

Man kan alltid lite på detta forum :)

Fast just den texten har ju ändrats genom FFS 2010:4 så den nuvarande lydelsen är följande:

7 kap. Upprätthållande av ordning

1 § Endast förman med lägst fanjunkares tjänstegrad får tillgripa sådana tvångsmedel

mot disciplinansvariga som anges i 41-47 §§ lagen (1994:1811) om disciplinansvar

inom totalförsvaret, m.m.

 

Den förhandsutgåva av KavR ... juridiska grunder jag råkade ha på datorn är från 1999 och det har ju hänt lite med LDT sedan dess. För aktuell lagtext se denna sida.

Edited by 106
Link to comment
Share on other sites

Har några smaskiga källor man kan sätta tänderna i? Varför jag tycker det verkar lurt med befoedran av GSS är för att för vpl fanns FFS som klart reglerade hur det skulle gå till. Är det kristallklart att toem/perslista/PRIO styr inte bara befattning utan även tjänstegrad?
Ja, det är kristallklart. Kolla med närmaste aktuella förband eller kanske HKV PROD Förbandsproduktion.
Jag tror dig, det bör ju vara så. Min personliga läggning är dock - står det inte så finns det inte. I dagens läge är det ju inte helt ovanligt att underliggande bestämmelse vid närmare granskning visar sig inte finnas. Som det var t ex med befordran av 1 sergeant och fanjunkare innan FFS blev klar i okt 2010.

 

TOEM/perslista/PRIO styr väl befattningar och inte uttryckligen tjänstegrad? Jag förstår att "taket" ges av perslista, ex OF1 för befattning X eller OR3 för befattning Y. Men när man har snubbe 1 för befattning X som är fänrik och brutta 2 som är menig, var är det reglerat att det förbandschef och inte C orgenhet, C FÖRBANDSPROD eller ÖB som har rätt att befoedra snubben och bruttan?

 

 

Genom tarifflön så följer ju lön med grad och då finns det en styrning. Då är det ju på grund av kollektivavtal som befodringsrätten kommer?! Det känns lite skumt.
Förvisso hänger grad och lön ihop men du ska inte vända på det och säga att befordringsrätten är avhängig lönen för så är det inte.
Hänger ihop med mina tankar ovan - taket för befoedran ges av personalram, men inte rätten att lyfta upp någon till det taket.

 

 

Befälsrätt över oordning måste vara delegerat från C orgenhet inom dennes garnison för att korpral ska få styra upp menig från grannpluton. Väl...? För förmansskap/rätt till disciplinåtgärder var tidigare lägst löjtnant, numer fanjunkare, som hade rätt till.
Nja, den uppgiften kan korpralen få från till exempel kompanichefen men det är inte disciplinåtgärder (som är följd av en disciplinförseelse och som kan leda till påföljd) utan ordningsuppehållande åtgärder som det då handlar om.
Fick lite trötthetsinducerad dyslexi här och läste OF2 som OR4...

 

Med dig på skillnad med rättighet att ta till disciplinåtgärder, som var OF2, men nu är OR7. Dock så har även C orgenhet (förband eller skola som tidigare betecknats) enligt FFS om FM:s personal befällsrätt över inre tjänsten inom kasernområde el motsvarande. Det betyder att c orgenhet kan ge DUC och vidare ner till vice korpral skyldighet att tillse att t ex folk (med lägre tjänsteställning) inte går med händer i fickor inom garnison - även "underlydande" som inte tillhör samma förband som "befäl".

Link to comment
Share on other sites

Vart har du fått information om att det nu är OR7 som gäller för disciplinåtgärder? Så vitt jag kan se i förordningen så är det fortfarande lägst löjtnants grad som gäller. Är också uppdaterad med nya förändringar från och med 2011.

 

Förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19960927.htm#K10P1

Link to comment
Share on other sites

Vart har du fått information om att det nu är OR7 som gäller för disciplinåtgärder? Så vitt jag kan se i förordningen så är det fortfarande lägst löjtnants grad som gäller. Är också uppdaterad med nya förändringar från och med 2011.

 

Förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19960927.htm#K10P1

Provat att läsa inlägget över hans? FFS 2010:4 finns länkad i det inlägget. Fanjunkare.

Link to comment
Share on other sites

Kan det vara så enkelt att det är en fråga om skillnad på får och skall?

 

Förövrigt hade det varit trevligt med en hänvisning till text som säger att skyldigheten gäller från OF2 när det i lagtexten Waba länkade till fortfarande står löjtnant.

Sedan hade det ju underlättat med en liknande tjänst på mil.se där man antingen kan få den nu gällande författningen med alla ändringar redan införda eller, för de som så vill, kan se ändringstexterna var för sig.

Link to comment
Share on other sites

Kan det vara så enkelt att det är en fråga om skillnad på får och skall?

 

Förövrigt hade det varit trevligt med en hänvisning till text som säger att skyldigheten gäller från OF2 när det i lagtexten Waba länkade till fortfarande står löjtnant.

Sedan hade det ju underlättat med en liknande tjänst på mil.se där man antingen kan få den nu gällande författningen med alla ändringar redan införda eller, för de som så vill, kan se ändringstexterna var för sig.

Jo, det är ju det där med får... Var står det att nån får?

 

Förordningen och FFS:en motsäger inte varandra. Lt är inte detsamma som förman i förordningen. Däremot har lt skyldighet att "ingripa" på samma sätt som förman. Sedan anger ändring av FFS om FM:s pers att lägst OR7 har rätt att vidta disciplinåtgärder.

 

På mil.se (el som det nu heter...) finns under dokument/lagrum bl a gällande FFS och ändringar.

Edited by Ukko Lode
Link to comment
Share on other sites

Kan det vara så enkelt att det är en fråga om skillnad på får och skall?

Jo, det är ju det där med får... Var står det att nån får?

FFS 2010:4

1 § Endast förman med lägst fanjunkares tjänstegrad får tillgripa sådana tvångsmedel

mot disciplinansvariga som anges i 41-47 §§ lagen (1994:1811) om disciplinansvar

inom totalförsvaret, m.m.

Till skillnad från Förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

10 kap. Upprätthållande av ordning

1 § En förman skall, i den mån omständigheterna kräver det och med de inskränkningar som anges i 3 och 4 §§, ingripa på sätt sägs i 6 § mot underlydande, som inom ett område eller utrymme som används av Försvarsmakten eller på allmän plats stör ordningen inom Försvarsmakten eller allmän ordning eller utgör en fara för disciplinen.

 

2 § Den skyldighet som en förman har enligt 1 § har också annan personal i uniform med lägst löjtnants tjänstegrad i fråga om ingripanden mot personal som har lägre tjänstegrad eller saknar sådan grad.

 

Förordningen och FFS:en motsäger inte varandra. Lt är inte detsamma som förman i förordningen. Däremot har lt skyldighet att "ingripa" på samma sätt som förman. Sedan anger ändring av FFS om FM:s pers att lägst OR7 har rätt att vidta disciplinåtgärder.

Blir det inte så att en löjtnant skall ingripa (förman eller ej), medan en förman som är fanjunkare eller högre får använda vissa tvångsmedel? Borde inte detta också innebära att en sergeant eller fänrik som är förman skall ingripa men inte får använda vissa tvångsmedel? Det borde också betyda att en fanjunkare som inte är förman inte måste ingripa även om denne får använda tvångsmedel.

Link to comment
Share on other sites

Sedan hade det ju underlättat med en liknande tjänst på mil.se där man antingen kan få den nu gällande författningen med alla ändringar redan införda eller, för de som så vill, kan se ändringstexterna var för sig.

På mil.se (el som det nu heter...) finns under dokument/lagrum bl a gällande FFS och ändringar.

Jo, jag vet, men man har inte inarbetat alla förändringar i ursprungsdokumentet så att det blir lättare att läsa på det sätt som Rättsnätet/Notisum gjort.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...