Jump to content

Säkerhetsbataljon


Recommended Posts

Ja, det har ju skrivits lite om SäkBat och Säkerhetsförbanden tidigare här på forumet, men det finns ändå inte speciellt mycket information eller någon vettig diskussion, och det är lätt att gå bort sig i virrvarret av FBJ, MPJ, MP/SÄK, Bassäk, Stril-säk, FBS, Sjösäk, Säkpluton Sjö, Mark, Flyg och alla andra roliga förkortningar på de förband som på ett eller annat sätt snuddat vid verksamheten. Söker man på Försvarsmaktens hemsida hittar man i stort sett ingenting, förutom beskrivningar av specialistofficersutbildningen med inriktning "Underrättelse- och säkerhetstjänst säkerhetsförband/militärpolis", där det mest informativa som står är att ens huvuduppgift som den här typen av officer (förutom utbildning av vpl) är ROPOV, dvs. att skydda för Försvarsmakten viktiga Resurser, Objekt, Personal, Områden eller Verksamhet. Att googla det hela gör en inte så mycket klokare. Vilket delvis är bra, eftersom just säkerhet är centralt för den här typen av förband, och det finns en hel del hysch-hysch kring det hela (forumets §14 bör man inte glömma).

 

Men, som "medlem" av SäkBat, där jag antar att min krigsplacering hör hemma (det är lite svårt att läsa ut av ordern där det bara står en plats, en förbandskod och en befattning) så tycker jag ändå att det är lite tråkigt att aldrig bli uppdaterad om verksamheten på något sätt. När jag låg inne (2007) pratade befälen fortfarande om FBJ som en del av SäkBat 08, och en pluton FBJ-uttagna (de sista eller näst sista som inte extramönstrade tror jag bestämt) var uppblandade bland oss och vi hade flygvapenbefäl. Samtidigt lade FBJ om sitt koncept, började med SANS och jobbade mot FlygBasbataljon 08. Vad skulle det nu bli av med Flygvapnets Säkpluton-Mark? Det verkar som det har lagts ut på "gamla" bassäk, som förut skulle vara tvungna att byta namn för att "säk" nu skulle bli synonymt med SäkBat, men nu blev de ju en del av det själva och ja, ni fattar... Förvirrningen är rätt stor. Nu har man också fått ansvaret för en mission, FS18, vilket är intressant då själva konceptet SäkBat kändes långt ifrån färdigutvecklat när jag själv låg inne. Vi fick minsann höra att vi var "ett prioriterat förband" och att "ÖB ansåg att bland det viktigaste var att utveckla Säkerhetsbataljon", men jag kan inte ärligt påstå att man kände sig så prioriterad när man väl var där, utan snarare det omvända, med åtstramad budget, och officerare som gav upp militären och blev civila. Samtidigt så var ju SäkBat lite unikt i det att det är tänkt att kunna användas i hela konfliktspektrat, från fredstid till krig, och kanske till och med fokus på det förstnämnda. Men vad blir det av allt det här egentligen? Vad har hänt med SäkBat? Varåt är det på väg? Vad har varit bra, respektive dåligt? Kommer den att vara mogen FS18 när det väl gäller, etc? Behövs SäkBat? Är det en bra organisationsidé?

 

Ja, vad vet vi egentligen om SäkBat som vi kan och vågar säga? Jag är tacksam för alla typer av seriösa svar och en diskussion om Säkerhetsbataljon som hålls på en bra nivå och inte äventyrar §14.

Link to comment
Share on other sites

Precis som du skriver har FBJS fått nya uppgifter och utbildar inte mot SäkBat. Men det stämmer att 04/05 så utbildades en pluton på skolan som ingick i SäkBat, den enda än så länge. Året jag låg inne (06) utbildades ingen säkpluton, bara en jägarpluton och 07/08 blev det också bara en jägarpluton. Vilka det är som har tagit våran plats inom SäkBat har jag ingen aning om, men en kvalificerad gissning är nog flygbassäk/strilsäk?

Link to comment
Share on other sites

Precis som du skriver har FBJS fått nya uppgifter och utbildar inte mot SäkBat. Men det stämmer att 04/05 så utbildades en pluton på skolan som ingick i SäkBat, den enda än så länge. Året jag låg inne (06) utbildades ingen säkpluton, bara en jägarpluton och 07/08 blev det också bara en jägarpluton. Vilka det är som har tagit våran plats inom SäkBat har jag ingen aning om, men en kvalificerad gissning är nog flygbassäk/strilsäk?

 

Isåfall är de bra på att dölja det för soldaterna. Jag utbildades på flygbassäk det senaste året, och vi hörde inte ordet säkbat nämnas under vår GU.

 

/Hjerg

Link to comment
Share on other sites

I beskrivningen av specoff-utbildningen står det så här:

 

 

"Befattningar för säkerhetsförbandsofficerare finns vid flygvapnets basbataljoner (F17, F21), flygvapnets strilbataljon (LSS), marinens basbataljon (MarinB), säkerhetsbataljon (LG och MarinB). Befattningar för MP finns vid MP- kompani(LG)."

 

 

Det skulle man ju kunna tolka som att SäkBat numera bara finns på LG och MarinB (de är väl kvar i Göteborg så vitt jag vet?), vilket påminde mig om att jag någonstans läst/hört att det varit på tapeten att även flygvapnets säkpluton-mark skulle utbildas på LG i fortsättningen (så som skedde under mitt utbildningsår, även om de var uppblandade i plutonerna, vilket i slutändan gav det fantastiska resultatet att de alla blev krigsplacerade i en egen pluton i flygvapnet, trots att befälen kämpade hela tiden för att få det ändrat så att det överensstämde med verkligheten...).

 

Det kan ju även vara så att eftersom du, Hjerg, utbildades delvis samtidigt som föregående säkpluton-mark för FV så skedde ingen utbildning just då, men man kan ju tycka att det borde ha nämnts i vilket fall...

Link to comment
Share on other sites

Tycker också att det vore kul att få begreppen förklarade då jag rycker in som Flygbassäkerhetsgruppchef på LSS aug -09. I inskrivningsbeskedet står det "Bas/Strilsäk..." och på lumpen.nu heter samma befattning "Bas/strilsäk.." i menyn men när man klickar på den heter det "Flygbassäk...". Otroligt förvirrande!

 

Nu när jag ändå är på G, vad skiljer ett säkerhetsförband, såsom FBS, mot ett bevakningsförband?

Link to comment
Share on other sites

Tycker också att det vore kul att få begreppen förklarade då jag rycker in som Flygbassäkerhetsgruppchef på LSS aug -09. I inskrivningsbeskedet står det "Bas/Strilsäk..." och på lumpen.nu heter samma befattning "Bas/strilsäk.." i menyn men när man klickar på den heter det "Flygbassäk...". Otroligt förvirrande!

 

Nu när jag ändå är på G, vad skiljer ett säkerhetsförband, såsom FBS, mot ett bevakningsförband?

 

 

Inleder med en disclaimer - självklart kan saker och ting ha ändrats. Flygbassäk (och Mp/SÄK samt säkpluton sjö antar jag) arbetar längre ut i terrängen, små grupper, hund och mycket vapen/ammunition på grupperna, mer offensiv inriktning över en större yta kan man nog säga. Finns några trådar där detta avhandlas.

 

I övrigt skulle även jag vilja få lite torrare på fötterna på vad Säkbat egentligen innebär. Mina kunskaper begränsar sig till Flygbassäk upp till kompanis ram. Och de har några år på nacken nu...

Edited by Doggydriver
Link to comment
Share on other sites

Bassäk utbildar mot batbataljonen, dvs flygbaser.

Strilsäk utbildar mot strilbataljonen, dvs mobilamaster (PS860/870 på min tid) och radargruppcentraler.

 

Vad är då min tjänst av de båda..? Dom är ju antingen eller, vet inte vad jag ska tro på!

 

Inleder med en disclaimer - självklart kan saker och ting ha ändrats. Flygbassäk (och Mp/SÄK samt säkpluton sjö antar jag) arbetar längre ut i terrängen, små grupper, hund och mycket vapen/ammunition på grupperna, mer offensiv inriktning över en större yta kan man nog säga. Finns några trådar där detta avhandlas.

 

I övrigt skulle även jag vilja få lite torrare på fötterna på vad Säkbat egentligen innebär. Mina kunskaper begränsar sig till Flygbassäk upp till kompanis ram. Och de har några år på nacken nu...

 

Låter roligar med FBS alltså! Är lite orolig för att det ska vara för mycket vakttjänst..

 

EDIT: Jag är jättedålig på att citera fler än en person.. Hoppas ni inte tar illa upp.

Link to comment
Share on other sites

Vad är då min tjänst av de båda..? Dom är ju antingen eller, vet inte vad jag ska tro på!

 

Låter roligar med FBS alltså! Är lite orolig för att det ska vara för mycket vakttjänst..

 

Alltså, det där kan ju vara lite förvirrande i förväg, men i korthet är det så att det hos pliktverket är samma tjänst, och hur den ser ut (vilken av de två det blir) beror på vilket förband man hamnar vid. F21 och F17 utbildar flygbassäk, och LSS utbildar strilbassäk.

 

FBS är kul! Har dålig koll på hur strilbassäk ser ut, men jag kan tänka mig att det inte är helt fel det heller. Vad gäller din oro för vakttjänst kan du nog vara lugn, den uppgiften löses normalt sett av bevaknings-/insatssoldater. Säk-grupper rör sig lite längre ut och jobbar på andra sätt.

 

/Hjerg

Link to comment
Share on other sites

Låter grymt! Vad jag har kunnat läsa mig till sysslar strilsäk mer med "försvar" av radiomaster till skillnad från FBS som har flygbaser som objekt. Känns dock som att det är vilket som då båda traskar runt i skogen!

 

Jag vill samtidigt rikta en känga åt www.mil.se och deras oerhört bristande information om allt som har med Säkbat att göra. Finns ingen information alls dessvärre. På LSS hemsida står det bara att dom ämnar utbilda en lätt infanteri-styrka, en styrka som jag antar är Strilsäk.

Link to comment
Share on other sites

Låter grymt! Vad jag har kunnat läsa mig till sysslar strilsäk mer med "försvar" av radiomaster till skillnad från FBS som har flygbaser som objekt. Känns dock som att det är vilket som då båda traskar runt i skogen!

Inte ska FBS traska skogen runt bara. Om basbataljonen går in på en befintlig flygbas där annan nationalitet leder så skall FBS bevaka och eskortera. Att man har ambitionen att med basbataljonen inta en asfaltsträcka i Kongo och börja flyga lite och ingenting bara för att det går tror jag inte kommer att göras, utbildningen i FBS regi torde därför inte skilja alltför mycket ifrån bevakning och insats utbildning.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Låter grymt! Vad jag har kunnat läsa mig till sysslar strilsäk mer med "försvar" av radiomaster till skillnad från FBS som har flygbaser som objekt. Känns dock som att det är vilket som då båda traskar runt i skogen!

 

Jag vill samtidigt rikta en känga åt www.mil.se och deras oerhört bristande information om allt som har med Säkbat att göra. Finns ingen information alls dessvärre. På LSS hemsida står det bara att dom ämnar utbilda en lätt infanteri-styrka, en styrka som jag antar är Strilsäk.

Två saker:

1. Detta är Luckan och där hör inte inlägg av kategorin "Wow vad coolt det låter med den värnpliktsbefattningen" hemma. Sånt hanteras i Pliktverket.

 

2. Om Säkbat som håller på med Säkerhetsskyddstjänst och Säkerhetsunderrättelsetjänst inte marknadsför sig så finns det garanterat en anledning till det. Om du tar första delen i bataljonens namn så får du säkert en hint.

 

/Krook

Blågul

Link to comment
Share on other sites

//Borttaget av moderator//

 

Då jag har ställt samma fråga cirka tre gånger i forumet "Pliktverket", utan någon respons överhuvudtaget, tog jag helt sonika chansen här och skrev min fråga då det uppenbarligen förhåller sig en del mer vetande personer här än på Pliktverket.

 

Då det finns en hel del information om våra specialförband, som måste anses vara mer hemliga än samtliga säkförband, tyckte jag att det var konstigt att säkförbanden/säkbat/undsäk inte hade någon information alls.

Link to comment
Share on other sites

Då tar vi omtag.

 

Sluta med "käre" det är bara löjligt. Håll Lucka-nivå på inläggen och inte något "FB-aktigt". Begrips?

Du kritiserade mil.se för att de inte lagt ut information. Jag förklarade att det med all säkerhet (!) finns en anledning till varför. Ta till dig det och ställ det inte värnpliktsförband mot anställda förband, det blir sällan bra. De har helt andra rekryteringsbehov och -möjligheter.

 

/Krook

Blågul

Link to comment
Share on other sites

*** Text borttagen av Blågul.***

 

Nu lägger jag ner diskussionen eftersom den annars säkerligen slutar i en avstängning.

 

 

Men du kände dig tvungen att meddela oss det, trots att Krook gav dig tydliga direktiv i ett inlägg ovan. Rättning mittåt.

 

Anders

BLÅGUL

Edited by Anders
Ohörsamhet.
Link to comment
Share on other sites

Tycker också att det vore kul att få begreppen förklarade då jag rycker in som Flygbassäkerhetsgruppchef på LSS aug -09. I inskrivningsbeskedet står det "Bas/Strilsäk..." och på lumpen.nu heter samma befattning "Bas/strilsäk.." i menyn men när man klickar på den heter det "Flygbassäk...". Otroligt förvirrande!

 

Nu när jag ändå är på G, vad skiljer ett säkerhetsförband, såsom FBS, mot ett bevakningsförband?

Precis som andra har skrivit ovan så är skillnaden mellan bassäk och strilsäk i stort att de ingår antingen i en flygbasbataljon eller strilbataljonen.

 

Det spelar dock mindre roll, för det förband som kommer att utbildas på LSS 2009 är ett högvaktskompani. Att man sedan väljer att kalla det för lätt infanteri mm är bara sminket på grisen. Så visst kommer det att bli en hel del posttjänst...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

En andrahandsuppgift jag har hittat påstod att befälen på 2 skv sagt att det numera bara kommer utbildas ett "förband" per år. 2008 är det armén (LG, 2 skv, MP/Säk), 2009 blir det flygvapnets tur (Flygbassäk, vet inte var...) och 2010 följaktligen marinens, (SäkKompSjö i Göteborg, antar jag...).

 

En rejäl nedskärning av antalet vpl som utbildas mot SäkBat alltså, vilket inte är förvånande med tanke på hur läget ser ut i FM i övrigt...

Link to comment
Share on other sites

En andrahandsuppgift jag har hittat påstod att befälen på 2 skv sagt att det numera bara kommer utbildas ett "förband" per år. 2008 är det armén (LG, 2 skv, MP/Säk), 2009 blir det flygvapnets tur (Flygbassäk, vet inte var...) och 2010 följaktligen marinens, (SäkKompSjö i Göteborg, antar jag...).

 

En rejäl nedskärning av antalet vpl som utbildas mot SäkBat alltså, vilket inte är förvånande med tanke på hur läget ser ut i FM i övrigt...

 

Angånde säkkomp sjö, dom har väldigt osynliga den senaste tiden. Beror det att dom inte har utbildat värnpliktiga under 07/08?

Link to comment
Share on other sites

En andrahandsuppgift jag har hittat påstod att befälen på 2 skv sagt att det numera bara kommer utbildas ett "förband" per år. 2008 är det armén (LG, 2 skv, MP/Säk), 2009 blir det flygvapnets tur (Flygbassäk, vet inte var...) och 2010 följaktligen marinens, (SäkKompSjö i Göteborg, antar jag...).

 

En rejäl nedskärning av antalet vpl som utbildas mot SäkBat alltså, vilket inte är förvånande med tanke på hur läget ser ut i FM i övrigt...

 

Angånde säkkomp sjö, dom har väldigt osynliga den senaste tiden. Beror det att dom inte har utbildat värnpliktiga under 07/08?

 

 

Skall, enligt uppgift, skett utbildning av dessa herrar i GBG i år. Muckade nyligen tydligen.

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

Skall, enligt uppgift, skett utbildning av dessa herrar i GBG i år. Muckade nyligen tydligen.

 

GMY

 

Det visste jag ju, kom jag på nu när du skrev det. Deras ryckte in på LG samtidigt som de PB som skulle vara på 2 skv för kullen efter oss, och då borde det ju ha funnits SjöSäk även under 2008, precis som du säger. Alltså skedde utbildning av dem både 2007 och 2008. Men nu blir det då kanske inga nya förrän 2010.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...