Jump to content

Nya Hemvärnshandboken


Recommended Posts

Hej

 

Jag har förstått att det är en ny HvH på väg ut men att det har uppstått en del förseningar kring den nya utgåvan. Det var nu ett tag sedan jag sist hörde något om detta.

 

Är det någon som vet statusen kring denna handbok? Finns den att få tag på eller är hela projektet nedlagt?

 

Om den finns så undrar jag givetvis om den finns att ladda ner alt. få tillsänt sig som .pdf

 

//Lt Dolk

Link to comment
Share on other sites

http://hemvarnet.se/tidningsarkivet/2008-3...008-3_05-16.pdf

 

Hemvärnshandboken är ute på sin sista remiss och nu är kapitlen kompletta. Det har tagit tre år

att färdigställa handboken.

 

HvH är minst sagt en helig-ko inom "rörelsen", så det projektet kommer aldrig läggas ner.

Link to comment
Share on other sites

HvH är minst sagt en helig-ko inom "rörelsen", så det projektet kommer aldrig läggas ner.

Lägga ner går inte, däremot utreda något år till går alldelens utmärkt.

Ett sketet gruppchefskort har dom ännu inte lyckats med att få ut och det har varit "nästan klart" sedan 1år tillbaka i tiden..

 

Så vi får nog se en HvH runt år 2012 gissar jag på att vi ser den klar...

Undertiden får vi lära os PTOEM och vanliga reglementen och skrivelser precis som i vanliga Försvarsmakten.

Link to comment
Share on other sites

Vad snabbt det går. :lala: Kommer troligtvis vara inaktuell vid publicering, om den inte redan är det. Man får ge sig i kast med att uppdatera den innan man hinner distribuera till alla som skall ha den. Är detta vad insatsförsvar handlar om? ,O

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Vad snabbt det går. :-P Kommer troligtvis vara inaktuell vid publicering, om den inte redan är det. Man får ge sig i kast med att uppdatera den innan man hinner distribuera till alla som skall ha den. Är detta vad insatsförsvar handlar om? :/

Inte för att göra dig besviken 23:e komp men Hemvärnet ses inte som en del av insatsförsvaret.

Link to comment
Share on other sites

Inte för att göra dig besviken 23:e komp men Hemvärnet ses inte som en del av insatsförsvaret.

Rätt intressant dock att vi har högre/snabbare beredskap och är fler än övriga insatsförsvaret och vi står utanför insatsförsvaret... :-P

fast det är nog en lite annan diskussion än nya HvH.

Link to comment
Share on other sites

Vad snabbt det går. :baskerFN: Kommer troligtvis vara inaktuell vid publicering, om den inte redan är det. Man får ge sig i kast med att uppdatera den innan man hinner distribuera till alla som skall ha den. Är detta vad insatsförsvar handlar om? :-P

Inte för att göra dig besviken 23:e komp men Hemvärnet ses inte som en del av insatsförsvaret.

Möjligt att det inte ses som en del av insatsförsvaret av vissa, men det är en del av det samma vad jag förstått. Varför skulle det inte vara det?

 

Har något förändrats under resans gång som jag missat? Har nuvarande ÖB en avvikande uppfattning? Både och????

http://www.mil.se/index.php?c=news&id=1025

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 1 year later...
  • 2 weeks later...

Såsom nybliven hemvärnssoldat har jag en del funderingar...

 

 

Hemvärnshandbok

HvH 2010

7.3 Hantering av materielen

Användning av materielen

Materielen får inte användas till annat ändamål än den är avsedd för. Vapen får sålunda endast användas av hemvärnsförbandet för angivna övningar och utbildningar. Uniform bärs vid dessa tillfällen utan undantag enligt UniR FM.

 

Tolkar jag detta rätt när jag påstär att hemvärnssoldaten inte ska bära uniform vid exempelvis Försvarsmaktens dag på Karlberg? Nedan är ett utdrag ur vad jag tror är gällande uniformsbestämmelser men där handlar det om "Tillsvidareanställd militär personal" och således inte HV(?)

 

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN

UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1.2

1 GRUNDER

1.1.3.1 Uniforms bärande utanför tjänsten

Tillsvidareanställd militär personal får inom riket, efter eget val bära uniform eller civil klädsel utom tjänsten.

Uniform bör bäras utom tjänsten av den som:

• deltar i allmän högtidlighet vid vilken H.M Konungen eller annan person ur det kungliga huset väntas vara närvarande i uniform, om inte civil klädsel särskilt har angivits. Härvid beaktas att m/87(A) och m/48 utgör uniform vid offentlig sammankomst och att sällskapsuniformer endast används då personlig inbjudan till samkväm anbefaller frack eller smoking

• deltar i en sammankomst eller liknande (regementets dag, jubileer m.m.) som anordnas av organisationsenhet eller en frivillig försvarsorganisation

• bevistar en militärbegravning

Uniform får bäras vid bröllop och större samkväm där enligt civilt bruk frack eller smoking bärs, samt vid annan begravning än militärbegravning.

Det är inte alltid lämpligt att ersätta civil högtidsdräkt med uniform utan att det aktuella sällskapet tillfrågas.

 

Jag har även försökt hitta bestämmelser ang om den tilldelade matrielen får brukas privat. Får exempelvis hemvärnssoldaten marchträna med kängor och stridssäck utanför sanktionerad övningstid?

Link to comment
Share on other sites

Materielen får inte användas till annat ändamål än den är avsedd för.

Betyder: Du får inte odla blommor i kängorna, använda hjälmen som hink, torka golvet med långkalsongerna etc.

 

Vapen får sålunda endast användas av hemvärnsförbandet för angivna övningar och utbildningar.

Betyder: Du får inte jaga älg med AK4:an

 

Uniform bärs vid dessa tillfällen utan undantag.

Betyder: När du är i tjänst skall du bära uniform.

Link to comment
Share on other sites

UniR FM gäller så klart över HvH då den är för hela FM...(jo hemvärnet är en del av FM fortfarande)

 

Vid träning, har du bara kängor och stridssäck så kommer ingen klaga.

 

Ju mer av utrustningen du tar på för att träna ju närmare kommer du att du skall prata med närmsta chef för godkännande.

Det brukar redan finnas folk som går i mindre grupp mm.

Plus att godkänner dom det så gäller försäkringar mm ifall nått händer.

 

Det finns miljoner OM fall. Och lokala variationer Så bästa svaren får du av din chef.

Link to comment
Share on other sites

Svaret på min första fråga är alltså "ja"

 

Den andra frågar kvarstår dock: Får hemvärnssoldaten marchträna med kängor och stridssäck utanför sanktionerad övningstid?

 

Kängorna är till för att bäras på fötterna och stridssäcken på ryggen. Kravet att "Materielen får inte användas till annat ändamål än den är avsedd för." är således uppfyllt. Man skulle kunna resonera att FM borde uppmuntra soldaterna att bekanta sig med sin tilldelade utrustning hemmavid för att uttnyttja den hårt reglerade övningstiden till annat. Man kan även argumentera att det ser illa ut när civilklädda personer bär gröna pryttlar.

 

Vad jag kan se regleras inte detta i HvH. Regleras det någon annan stans? Hur ska man tolka det om det är så att det inte regleras?

 

 

[tillägg]

@ tinhead

Tack för svaret. Frågan ska ställas vid nästa tillfälle.

[/tillägg

Edited by OscarBravo
Link to comment
Share on other sites

Formellt är svaret förmodligen nej. I praktiken: Gör det du behöver (inom det sunda förnuftets gräns) för att du ska kunna fungera med personlig materiel under övningarna. - Om någon mot all förmodan ser dig på promenadstråket med kängor och ryggsäck (full uniform skulle jag dock undvika! - möjligen fältbyxorna i skogen) och påpekar det är svaret att du har köpt grejerna civilt. ;)

 

Det föreligger trots allt ett sorts formellt godkännande att pyssla med utrustningen även utanför egentlig tjänstetid. - Det är närmast ett underförstått krav att tillpassa stridsväst m.m. hemma utanför tjänsten. Sen är det givetvis en gråzon. Att marschträna och bedriva visst privat friluftsliv i kängorna borde anses OK, i och med att det bidrar till din förmåga i tjänste mer än det nöter på mtrl, men kanske inte att gå runt i dem på jobbet... ;)

 

EDIT: Pucktrea.

Edited by LeadHead
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...