Jump to content

Sib Reglemente


Recommended Posts

Håller på att sammanfatta den text som vi hade utgick från och utvecklade under min GU. Kommer inom någon vecka.

 

Ett nytt Sib reglemente är under framtagning.

 

Jag tror du får beställa det andra reglementet i bokform eftersom jag inte sett någon pdf version.

Link to comment
Share on other sites

SIB är SIB :D Har sett lika många tillvägagångssätt som jag har haft utbildare enbart på LG.

Man kan ju alltid läsa reglementen men skall samtidigt komma ihåg att detta bara är ett stöd då striden skiljer sig oerhört från tillfälle till tillfälle.

Dock är det fortfarande ingen som har sagt hur man skall betee sig vid stängda dörrar, rensing javisst inga problem men vid genomsök om man nu befarar att dörrarna kan vara försåtsminerade.

Vårat Hv-komp har satt en grundram för hur vi skall uppträda och sedan är det upp till varje gruppchef att anpassa förfaringssätt till den egna gruppensförmåga och kunskapsnivå, bara han löser uppgiften.

Link to comment
Share on other sites

SIB är SIB  :D  Har sett lika många tillvägagångssätt som jag har haft utbildare enbart på LG.

Man kan ju alltid läsa reglementen men skall samtidigt komma ihåg att detta bara är ett stöd då striden skiljer sig oerhört från tillfälle till tillfälle.

Dock är det fortfarande ingen som har sagt hur man skall betee sig vid stängda dörrar, rensing javisst inga problem men vid genomsök om man nu befarar att dörrarna kan vara försåtsminerade.

Vårat Hv-komp har satt en grundram för hur vi skall uppträda och sedan är det upp till varje gruppchef att anpassa förfaringssätt till den egna gruppensförmåga och kunskapsnivå, bara han löser uppgiften.

Stängda dörrar rör du inte. Måste du öppna, spräng då helst upp den. Man kan använda ett snöre och en krok och på avstånd dra upp dörren. Men det bästa är att ta fönstervägen eller spränga ett stort hål i väggen!!!

 

Sen tycker jag att alla fäster sig vid att det alltid ska rensas i husen. Genomsök är, i min mening, mycket viktigare. Man kan nämligen inte spränga sig runt ialla jevla hus man in i. :blink:

Link to comment
Share on other sites

Sen tycker jag att alla fäster sig vid att det alltid ska rensas i husen. Genomsök är, i min mening, mycket viktigare. Man kan nämligen inte spränga sig runt ialla jevla hus man in i. :blink:

ehhh gör som ryssarna i Tjetjeniens huvudstad...mal huset till grusmed art å krossa sedan gruset till sand med ännumer av samma vara... :D:)

 

fin plan va?? :D:D

Link to comment
Share on other sites

Varför tar man fram ett nytt reglemente?? Den förra är ifrån -98.. Har det hänt så mycket sedan dess??

Nej inte så mycket egentligen. Men 98 var SIb fortfarande ganska färskt i FM. Mycket gammalt skogsinfanteri stuk på det hela. Det krävs att det tänks på ett nytt sätt och för det krävs "ofördärvade" hjärnor som inte krigat i skogen i hela sina liv. Annars blir det lätt: Vi slår upp förläggningen i parken så vi kan gruppera som vi alltid gjort.

 

Det nya reglementet visar att synen på SIB ändrats från att vara en bisyssla till annan strid till en huvudsyssla. Samt har med en mängd av de erfarenheter som gjorts under åren 97- 02 under utb av ssk kompanier (försök med mekanisering, nya vapen osv)

Link to comment
Share on other sites

Dock är det fortfarande ingen som har sagt hur man skall betee sig vid stängda dörrar, rensing javisst inga problem men vid genomsök om man nu befarar att dörrarna kan vara försåtsminerade.

Jag antar att du med "genomsök" menar ett genomsök i syfte att klargöra OM fi finns i en lokal på eget kontrollerat område där ingen direkt strid pågår. Ren strid gör vissa saker mycket enklare. Mitt tips för genomsök kontra försåt kommer här:

 

Försåt är alltid ett problem. Rent generellt kan man säga att försåt i verkligheten är MYCKET MYCKET ovanliga om inte huset är en ren förskansning som hållits en tid - eller som ett terrordåd med en jätteladdning man inte kan skydda sig mot hur försiktig man än är.

 

Jag misstänker dock (ren fördom) att försåtmineringar är synnerligen vanliga under försvarets övningar - något jag tycker är att försöka lära sig springa marathon innan man ens börjat krypa. Att identifiera försåtmineringar bakom t ex en låst dörr vid ett tyst genomsök kräver kompetens och hjälpmedel man sällan eller aldrig kommer att se i ett fältförband. Att lägga in försåt under övningar kommer förmodligen bara att hämma gruppen.

 

Mitt råd är att ni övar helt utan försåtrisk tills ni känner er fullständigt trygga med, och fått tempo i förflyttning och genomsök av korridorer, trappor och rum. Ha inte för bråttom. Stress är din största fiende vid genomsök.

 

Vad gäller försåt vid genomsök finns egentligen två huvudsätt att agera:

 

1. Har du tydliga indikationer på försåt - gå inte in utan att tillkalla förstärkning och expertis.

 

2. Misstänker du bara allmänt, utan särskild indikation, att försåt KAN finnas skulle jag normalt bete mig som om det inte finns. I verkligheten är försåtmineringar så sällsynta att de torde vara näst intill fridlysta. Att alltid bete sig som om allt är minerat kommer att ta för lång tid och förmodligen innebära större risk för gruppen än ett eventuellt försåt i sig. Om inte annat får man aldrig något gjort.

 

OM du ändå av någon anledning skulle tvingas gå in tyst OCH få indikation på att en dörr kan vara minerad har du allvarliga problem. Som jag ser det har du tre realistiska alternativ som soldat utan särskilda verktyg, hjälpmedel eller metoder. Inget av dem är egentligen bra:

 

1. Öppna dörren från skydd (gärna ballistisk sköld) med något hjälpmedel.

 

2. Frys läget och låt annan grupp säkra rummet från annat håll innan du fortsätter.

 

3. Blockera dörren.

 

En grundläggande regel du ALDRIG bör släppa på vid ett genomsök är att du ALDRIG skall gå förbi och lämna ett utrymme bakom dig utan att säkra detta. Inget utrymme är säkrat förrän någon varit inne i det. I YTTERSTA NÖDFALL kan du möjligen blockera utrymmet tillfälligt - men du måste ändå in förr eller senare.

 

Dessa tips fungerar bra i verkligheten. Vid försvarets övningar kommer dock detta säkerligen att innebära att du...

 

a) ...får skäll för att du mesigt nog säger att du vill frysa läget och tillkalla fler grupper, sköldar, verktyg, bombhundar och detektorer som inte finns eller

 

b) ...att du springer på dina befäls försåt av taktisk kärnvapenstorlek som inte kan hittas på annat sätt än enligt a).

 

Det är ju inte direkt svårt att under en övning ge folk förutsättningar som blir en "no win-situation"...

Edited by Unicorn
Link to comment
Share on other sites

.

 

Vad gäller försåt vid genomsök finns egentligen två huvudsätt att agera:

 

1. Har du tydliga indikationer på försåt - gå inte in utan att tillkalla förstärkning och expertis.

 

2. Misstänker du bara allmänt, utan särskild indikation, att försåt KAN finnas skulle jag normalt bete mig som om det inte finns. I verkligheten är försåtmineringar så sällsynta att de torde vara näst intill fridlysta. Att alltid bete sig som om allt är minerat kommer att ta för lång tid och förmodligen innebära större risk för gruppen än ett eventuellt försåt i sig. Om inte annat får man aldrig något gjort.

 

OM du ändå av någon anledning skulle tvingas gå in tyst OCH få indikation på att en dörr kan vara minerad har du allvarliga problem. Som jag ser det har du tre realistiska alternativ som soldat utan särskilda verktyg, hjälpmedel eller metoder. Inget av dem är egentligen bra:

 

1. Öppna dörren från skydd (gärna ballistisk sköld) med något hjälpmedel.

 

2. Frys läget och låt annan grupp säkra rummet från annat håll innan du fortsätter.

 

3. Blockera dörren.

 

En grundläggande regel du ALDRIG bör släppa på vid ett genomsök är att du ALDRIG skall gå förbi och lämna ett utrymme bakom dig utan att säkra detta. Inget utrymme är säkrat förrän någon varit inne i det. I YTTERSTA NÖDFALL kan du möjligen blockera utrymmet tillfälligt - men du måste ändå in förr eller senare.

 

Dessa tips fungerar bra i verkligheten. Vid försvarets övningar kommer dock detta säkerligen att innebära att du...

 

a) ...får skäll för att du mesigt nog säger att du vill frysa läget och tillkalla fler grupper, sköldar, verktyg, bombhundar och detektorer som inte finns eller

 

B) ...att du springer på dina befäls försåt av taktisk kärnvapenstorlek som inte kan hittas på annat sätt än enligt a).

 

Det är ju inte direkt svårt att under en övning ge folk förutsättningar som blir en "no win-situation"...

Har du hamnat i luven på övningsledningen Unicorn? hehe

 

4. Behärska dörren/rummet med avdelad eld.

 

Min syn:

Vad gäller SIb är läget avgörande:

Krig?

Skymningsläge?

Civila i huset?

Tillstånd att rensa? Rensningsorder kan ges av lägst bataljonchef. Även i krigstid.(Den som följer reglementet vinner inga krig)

osv....allt beror väldigt mycket på gällande förutsättningar.

 

Försåt är säkerligen vanliga i ett krigsläge, men att konfrontera dom och ta dit eod-grupper och motsvarande är inte genomförbart generellt. Spräng dörren eller som nämts dra upp den från skydd. Eller ännu hellre skapa ny väg in.

Fienden lär knappast binda upp sig i ett försvarat och/eller minerat hus utan går förbi, runt eller ännu troligare spränger det. Därför borde vi handla som dom eller utnyttja deras strategi till vår fördel.

 

Om man nu måste vara lite försiktigare och läget är mer genomsök av byggnad där terrorister möjligen kan finnas med misstänkta försåt i ett skymningsläge. Tja, några tips på "snälla" dörrbräschar för allmän förkovring.

 

Utr

2 meter bräda: 45 mm x 22 mm

Pentyl

Sprängpatron

nonel/krut/el

Najtråd/märlor

 

Vanlig trädörr ex lägenhet eller ytterdörr/innerdörr:

Fäst 3 st två-meters slingor med pentyl på brädan. 2 tändställen. Placera bräschen på gånggärnen. (Om hindret ä innerdörr försvinner 1/3 av dörren och karmen.)

 

Plåtdörr med brandklass

Fäst 6 st två-meters slingor med pentyl på brädan. 2 tändställen. Placera bräschen mitt på dörren. Dörren viker sig på mitten. med ca 2-3 decimeters öppning.

 

 

Dessa dörrbräschar kan enkelt förberedas i fredstid och förrådsställas och glöm snusdosor och annat tjafs.

 

Casca

Link to comment
Share on other sites

Casca: Nejdå, jag har klarat mig rätt bra och hann nästan lära mig krypa ;-). Jag har dock alltför ofta hört talas om övningsledare som för att visa sin egen överlägsenhet (?) siktar på tok för högt med fantasifulla mardrömsscenarion. Sådant är onödigt och knappast pedagogiskt, och övningsledare som ägnar sig åt detta beteende förstör sina grupper genom att för lång tid framåt göra dem handlingsförlamade.

 

Jag har normalt inte genomfört genomsök med större grupper än fem man, då detta i mitt tycke i de flesta situationer blir klumpigt. Möjligheten att avdela personal faller i dessa mindre grupper i princip bort då var och en bär specifik utrustning och alla behövs för att kunna verka fullt ut.

 

Problemet att använda fyrverkerier till annat än en sista avgörande forcerad inbrytning är att man helt tappar överraskningsmomentet. Det brukar vara bra att hålla på så länge det går.

 

Å andra sidan är farbror blå ju van att tassa på tå och av hänsyn till omgivningen använda något mer mekanik än pyroteknik än vad farbror grön behöver göra...;-)

Edited by Unicorn
Link to comment
Share on other sites

Uni:"Jag har dock alltför ofta hört talas om övningsledare som för att visa sin egen överlägsenhet (?) siktar på tok för högt med fantasifulla mardrömsscenarion. Sådant är onödigt och knappast pedagogiskt, och övningsledare som ägnar sig åt detta beteende förstör sina grupper genom att för lång tid framåt göra dem handlingsförlamade. "

 

Så sant

 

Uni:"Jag har normalt inte genomfört genomsök med större grupper än fem man, då detta i mitt tycke i de flesta situationer blir klumpigt. Möjligheten att avdela personal faller i dessa mindre grupper i princip bort då var och en bär specifik utrustning och alla behövs för att kunna verka fullt ut."

 

Farbror grön arbetar bevisligen i större enheter där respektive ptrl/grp/omg kan sättas in till diverse sysselsättningar. Koka kaffe, hantera sårade, ladda upp magasin, aptera hgr och fylla gruppåsarna med effekter.

 

Farbror blås rutiner intresserar mig. Jag ska nämligen starta en sex- och vapensekt om allt går i lås. Kan vara bra att kunna på sikt med historieboken i handen.

 

(För UndSäk, sinnessvaga och ungdomar så var det sista ett skämt)

 

Casca

 

 

:D

Link to comment
Share on other sites

Farbror grön arbetar bevisligen i större enheter där respektive ptrl/grp/omg  kan sättas in till diverse sysselsättningar. Koka kaffe, hantera sårade, ladda upp magasin, aptera hgr och fylla gruppåsarna med effekter.

Ja, ibland blir man riktigt avundsjuk på farbror gröns resurser och större enheter. Tänk bara om farbror blå haft en förstärkt mekaniserad pansarpolisbrigad med flygunderstöd i Göteborg! DET hade varit grejer, det...

 

Skämt åsido, som du säger, en åttamannagrupp både medger och kräver andra hänsyn...

Link to comment
Share on other sites

[samt har med en mängd av de erfarenheter som gjorts under åren 97- 02 under utb av ssk kompanier (försök med mekanisering, nya vapen osv)

På IB 16 har man utbildat renodlat ssk sedan 90. Man ansågs vara sveriges fönämsta ssk utbildare, men ändå lade man ned skiten. De flesta av min Bef under min värnplikt (99/00) hade nästan inte gjort annast än sysslat med ssk. Inte ens när man fick order om att utbilda ett mekskytte komp, för strid enbart i skog, slutade man med det. På pappret står det att mitt komp är en "vanligt" mekskytte komp. Men i verkligheten krigade vi mer i bebyggelse än i Skog och mark.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...