Jump to content

Delning av FJS


Recommended Posts

I januari 2006 togs beslutet att FJS skall utvecklas till två förband. FJS NY med fortsatt grundutbildning av fallskärmsjägare och en fallskärmsavdelning där C FJS har funktions- samt sakområdesansvar. Samt FJS nuvarande insatsorganisation som får ett nytt namn och fortsätter att utvecklas som specialförband med underrättelseinhämtning som huvuduppgift. Källa tidningen Örnen nr: 118.

Link to comment
Share on other sites

I januari 2006 togs beslutet att FJS skall utvecklas till två förband. FJS NY med fortsatt grundutbildning av fallskärmsjägare och en fallskärmsavdelning där C FJS har funktions- samt sakområdesansvar. Samt FJS nuvarande insatsorganisation som får ett nytt namn och fortsätter att utvecklas som specialförband med underrättelseinhämtning som huvuduppgift. Källa tidningen Örnen nr: 118.

 

Kommer den underrättelseinhämtande styrkan bestå av anställa eller av värnpliktiga?

Link to comment
Share on other sites

Nja, behöver inte betyda att de kommer tillhöra AJB krigsförband. Heta tipset är att FJS vpl kommer tillhöra K3 under utbildning. Dock inte källa på detta som jag vill skriva här. FJS har genomfört vinterutbildning uppe hos K4 och det kan vara en del av utbildningen som kommer bedrivas i vinterklimat under termin 3. Vi får vänta och se

Link to comment
Share on other sites

Nja, behöver inte betyda att de kommer tillhöra AJB krigsförband. Heta tipset är att FJS vpl kommer tillhöra K3 under utbildning. Dock inte källa på detta som jag vill skriva här. FJS har genomfört vinterutbildning uppe hos K4 och det kan vara en del av utbildningen som kommer bedrivas i vinterklimat under termin 3. Vi får vänta och se

 

 

Vore kul om FJS-vpl skulle komma att tillhöra K3/Livhusarerna och att förbandet kanske kunde sammöva mer med LBB och UndBat.

Link to comment
Share on other sites

Guest joxxe

Nja, behöver inte betyda att de kommer tillhöra AJB krigsförband. Heta tipset är att FJS vpl kommer tillhöra K3 under utbildning. Dock inte källa på detta som jag vill skriva här. FJS har genomfört vinterutbildning uppe hos K4 och det kan vara en del av utbildningen som kommer bedrivas i vinterklimat under termin 3. Vi får vänta och se

 

 

Vore kul om FJS-vpl skulle komma att tillhöra K3/Livhusarerna och att förbandet kanske kunde sammöva mer med LBB och UndBat.

Om jag inte hört fel så har de redan övat tillsammans med de andra jägarförbanden på K3?

Link to comment
Share on other sites

Det är nog helt enkelt enklare att flytta upp FJS till sveriges försvarsmakts-mecca än tvärt om.

Finns ju risk att det blir samövningar i och med termin 3, vilket jag tror är själva syftet...

Link to comment
Share on other sites

Bekräftar SFC:s uppgifter.

 

FJS tredje termin kommer att bedrivas i A-jaur.

FJS IK byter namn till SIG (Särskilda InhämtningsGruppen).

 

EDIT: Felskrivning åtgärdad...

Edited by Pegin
Link to comment
Share on other sites

Bekräftar SFC:s uppgifter.

 

FJS tredje termin kommer att bedrivas i A-jaur.

FJS IK byter namn till SIG (Speciella InhämtningsGruppen).

 

Nästan..Särskilda Inhämntnings Gruppen

Doh! :unsure: Ja så ska det givetvis vara...

Link to comment
Share on other sites

Bra att FJS-vpl kommer till K4. Det kommer att stärka både Jplut Int och ISTARkompaniet.

 

 

OT:

Om jag nu skall ta på mig spekulerarhatten och spåna lite så........

 

Kan det kanske vara så att SIG (FJS) kommer att glida lite över till "civil" övervakning.

Vara MUST ögon och öron. Alltså uppträda Civilt på gator och torg.

 

Lite likt som UK har gjort när de skapade SRR, som är en sammanslagning av delar av SAS/SBS och 14:th Intelligence Company. Där 14:th har en enorm erfarenhet av att infiltrera organisationer och utföra buggning och annan typ av underrättelseinhämtning.

 

Specialförbanden rekryterar ju just nu kvinnor till sin underrättelsedel, 14:th Intelligence Company

hade/"har" en mycket stor andel kvinnor. OT:

Link to comment
Share on other sites

Bra att FJS-vpl kommer till K4. Det kommer att stärka både Jplut Int och ISTARkompaniet.

Har FJS en egen del i ISTAR-kompaniet, eller menar du bara att de är en lämplig rekryteringsgrund för spaningssoldater? Jag trodde i min enfald att ISTAR-kompaniet i princip var en bantad version av divund, men vill gärna få mer info.

Link to comment
Share on other sites

Bra att FJS-vpl kommer till K4. Det kommer att stärka både Jplut Int och ISTARkompaniet.

Har FJS en egen del i ISTAR-kompaniet, eller menar du bara att de är en lämplig rekryteringsgrund för spaningssoldater? Jag trodde i min enfald att ISTAR-kompaniet i princip var en bantad version av divund, men vill gärna få mer info.

 

 

ISTAR-kompaniet är under K3's underrättelseansvar. Men förbandet är ett sammarbete mellan:

K3/UndBat

I 19,Detachementet: K4

Artreg

S1

Livgardet

Personalen kommer i första hand dras från dessa förband/regementen, Är det nu så att FJS-vpl kommer att genomföra termin 3 på K4 så utgör det ju en mycket bra rekryterings bas både för

Jplut Int och ISTARkompaniet. För när termin tre ska till så skall det ju skrivar kontrakt med någon.

Vilken roll Livgardet har i samarbetet vet jag ej, där kanske någon kan fylla i.

Sorry om jag var oklar.

 

En par länkar om ISATR

ISATR1

ISATR2

ISATR3

ISATR4

 

Edit: fixa länk

Edited by 3924
Link to comment
Share on other sites

Finns alltså inget sätt att veta när nästa rekrytering sker.

 

Brukar väll vara ca 1 år mellan rekryteringarna?

 

/Hank

 

Nja dom har annonserat om olika positioner som varit lediga då och då, senast sökte SSG utbildad sjuksköterska med 1-2års erfarenhet till operativ tjänst. Så intaget uppdateras lite olika, beroende på vad dom söker.

Link to comment
Share on other sites

DN i dag

Försvaret söker fler kvinnor

Kvinnor söks till försvarets specialförband med inriktning på underrättelseverksamhet. Förbandet hör till fallskärmsjägarskolan och består i dag bara av män.

 

 

Nu ska kvinnor in i Försvarets specialförband. Argumenten är flera.

 

- I många av de kulturer som vi skickar insatsstyrkor till är det

lättare för kvinnor att få kontakt med kvinnor på platsen. På så sätt får vi in bredare information. Dessutom är det vetenskapligt bevisat att alla organisationer fungerar bättre med en jämn könsfördelning, säger Jörgen Ericsson, chef för Försvarets specialförband.

 

Det aktuella förbandet ligger under Fallskärmsjägarskolan och är inriktat på underrättelse. Arbetsnamnet är Särskilda inhämtningsgruppen, SIG. Under hösten genomförs en särskild uttagningsomgång för kvinnor. Kraven som ställs är dock samma för alla. I dag består förbandet enbart av män.

 

- Nu hoppas vi på att få in ett stort antal kvinnor och att på längre sikt få en jämn könsfördelning, säger Jörgen Ericsson.

 

När det gäller just internationella insatsstyrkor införde FN en resolution för sex år sedan där kvinnor förordas. Kvinnors närvaro i styrkorna har nämligen positiv inverkan på det fredsbevarande arbetet.

 

Sophia Ivarsson, fil dr och genusforskare på Försvarshögskolan, har skrivit flera rapporter om jämställdheten i svenska internationella insatsstyrkor.

 

Generellt är andelen kvinnor låg i militära insatser vilket bidrar till bristande helhetssyn av konfliktens alla delar.

 

- Sverige borde dela med sig av den kunskap som finns om jämställdhet och genusrelationer, något som också påverkas i konfliktsituationer, säger Sophia Ivarsson.

 

Det handlar om att tillgodose kvinnors säkerhet och rörelsefrihet i konflikthärdar. Men också om att hämta in information från kvinnor och om att ta hänsyn till kvinnors behov och politiska önskemål, som kan skilja sig från mäns.

 

En del kvinnor som deltagit i internationellt militärt arbete har gjort negativa erfarenheter. Till exempel har ett antal anmälningar om sexuella trakasserier gjorts.

 

- Upplevelsen att som kvinna i minoritet dela allt med män, som duschar och sovutrymmen, kan vara jobbigare eftersom man är mer utsatt utan sina normala sociala stödinstanser, säger Sophia Ivarsson.

 

Jämställdhetsarbetet inom försvaret går långsamt framåt. I december 2005 var endast 4,4 procent av yrkesofficerarna kvinnor. För att komma tillrätta med könsobalansen inom både internationella styrkor och specialförband gäller det att få fler kvinnor att göra värnplikt, eftersom de sedan utgör rekryteringsbasen.

 

För att uppnå detta gör försvaret riktade annonskampanjer till tjejer i åldrarna 17-23 år. Nu senast fick kampanjen "Au pair - nej tack" nedladdningen av intresseanmälningar för mönstring att slå i taket.

 

- Målet för oss är att lumpen blir en möjlighet som man har med i funderingarna, säger Staffan Slörner, marknadsansvarig på Försvarsmaktens rekryteringscenter.

 

Maria Ringborg

Edited by 3924
Link to comment
Share on other sites

Vilken roll Livgardet har i samarbetet vet jag ej, där kanske någon kan fylla i

 

Om man skulle spekulera så kanske säkerhetspluton/mark (MP/säk) har något med saken att göra...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...