Jump to content

Kärnkraftwerk...


Guest

Recommended Posts

Jag bifogar här två artiklar som handlar om Al-Queda is Sverige och deras planer på att åka in med boeing plan in kärnkraftverk...

 

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/stor...,202710,00.html

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/stor...,202728,00.html

 

Jag har hört att Barsebäck ( som ligger nära mig) skulle vara säkert för dylikt, men å andra sidan skulle WTC också va det...

vad vorre konsekvenserna av ett flygplan in i ett kärnkraftverk?

Link to comment
Share on other sites

Visserligen är de svenska kärnkraftverken byggda för att stå emot ett kraschande flygplan, men bara mindre sådana.

Ett trafikflygplan skulle kanske kunna tränga igenom inneslutningen.

Ingen vet riktigt säkert, det beror på var planet träffar osv.

 

Men, även om det tränger igenom är det osannolikt att tro att en härdsmälta skulle inträffa, tvärtemot vad mänga tror krävs det faktiskt rätt mycket för att initiera en härdsmälta.

Däremot är ett "Tjernobyl-scenario" mera troligt.

 

Skulle inte oroa mig för mycket, Sverige ligger inte speciellt högt på Al Qaidas "att göra lista" och eftersom en dylik operation tar stora resurser i anspråk föredrar de nog att använda dem någon annanstans istället.

I USA eller Storbritannien skulle jag vara mera orolig om jag bodde bredvid ett kärnkraftverk.

Link to comment
Share on other sites

En kompis till mig jobbar på ringhals och enligt honom så ska de svenska kärnkraftverken klara av ett jumbojet utan att härdsmälta inträffar. Själva reaktorn befinner sig ju faktiskt en bra bit under jord.

Link to comment
Share on other sites

Borde de inte vara ganska bra utrustade då ROTA varit en medveten taktik sen kärnkraftverken började byggas?

Eller struntade man i det?

iaf i det långa loppet så är kärnkraftverk dåliga.

Link to comment
Share on other sites

Är det bara jag som tror att det är ett skrämskott!?

 

Själva grejen med terrorism är ju faktiskt lite den att folk skall känna sig underlägsna o att allt kan hända! Vette katten om inte iallafall USA o Storbritannien har rätt bra koll på sina anläggningar numera!

Link to comment
Share on other sites

fan roligt att usa fänglsar civila, får inga bevis.. men däremot aftonbladet snackar med medlemar mest hela tiden som berättar det ena och andra.. nog är världen underlig.. och konstigt hur svenska mål är så pass intressanta för taliberna, jag meanr bin laden är ju svensk!.. eller jo, han har ju besökt falu koppar gruva en gång som liten, men det har ju kungen också.. LÄNGE LEVE DEN FIRA MEDIAN!

 

tur att vi inte har politiker som skriver propaganda i tidningar, hade blivit så tråkigt.. nähh fram med aftonbladets egna journalister.. var annars hittar man experter på kändis världens utvik och politiskt insatta i frågor rörande mellan östern..

Link to comment
Share on other sites

Men, även om det tränger igenom är det osannolikt att tro att en härdsmälta skulle inträffa, tvärtemot vad mänga tror krävs det faktiskt rätt mycket för att initiera en härdsmälta.

Däremot är ett "Tjernobyl-scenario" mera troligt.

Du har nog blandat ihop det lite. Det i Tjernobyl var en härdsmälta, alltså att reaktorn har "gått sönder" så att härden är frilagd.

 

Däremot behövs det mycket för att starta en kärnexplotion. Var det det du menade.

Link to comment
Share on other sites

Om man jmfr svenska verk med Tjernobyl så finns det vissa skillnader i konstruktionerna, t ex har de svenska fem barrärer innan själva härden. I Tjernobyl hade man inget betongskal runt rektorn vilket gjorde att radioaktivt matrial hade lätt för att komma ut, tyvärr räckte det inte med detta utan dess personal gjorde ett antal allvarliga misstag under den första kritiska tiden.

 

oh20s.gif

 

De svenska verken är uppbyggda med följande säkerhet...

 

Den första är uranbränslet själv som är i keramisk form, lika svårlöst i vatten som tegel. Den andra barriären är bränslets gastäta kapslingsrör. Den tredje är reaktortanken av 10-15 cm tjockt stål som klarar höga tryck och höga temperaturer. Nr fyra är inneslutningen i metertjock betong som tål mycket höga tryck. Skulle trycket ändå bli för högt sker tryckavlastning via ett filter som tar hand om radioaktiviteten. Den femte barriären är reaktorbyggnaden. Sist men inte minst så är personalen i vårt avlånga land väl utbildade... och admindelen fungerar bra mycket bättre.

 

Det som kunde (om olyckan ändå skulle vara framme) ha orsakat en hel del problem är det sedan 1974 nerlagda verket i Ågesta utanför Stockholm, men så är läget inte längre...

Link to comment
Share on other sites

Du har nog blandat ihop det lite. Det i Tjernobyl var en härdsmälta, alltså att reaktorn har "gått sönder" så att härden är frilagd.

 

Däremot behövs det mycket för att starta en kärnexplotion. Var det det du menade.

Eh, nja och mja.

 

Först ska jag förklara vad jag menar med härdsmälta.

Även om Tjernobyl ofta kallas för en härdsmältesituation (inte utan fog) så använder jag definitionen för att beskriva situationen som inträffar när härden inte bara är skadad utan har uppnått egen kritisk massa och ett sk "Kina-syndrom" inträffar.

Härden i Tjernobyl skenade och delar av härden smälte men ett Kina-syndrom inträffade aldrig, "endast" en explosion som slungade ut stora mängder radiaktivt materiel i atmosfären och även frilade härden.

Jag menar alltså en fullständig härdsmälta när jag säger härdsmälta.

 

När jag sade Tjernobyl syftade jag främst på en situation där radioaktivt material kommer ut i atmosfären och inte nödvändigtvis samma orsak till varför det släpptes ut.

 

Frågan är nu då, varför använder jag mig av dem här något kontroversiella betydelserna av begreppen?

Jo, det är så enkelt att jag blev grundligt inlärd det av en fysiklärare en gång i tiden och det sitter fast sedan dess.

:D

 

Jag är öppen för andra tolkningar dock, inser också att jag kanske borde ha valt de mer vanliga tolkningarna här så det inte hade blivit så förvirrat.

:(

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

20-år sedan Tjernobyl

 

Vilka är era tankar om olyckan.

 

Hur mycket strålning blev ni utsatta för?(ca, man kan ju se på kartor)

 

Bör Sverige avskaffa kärnkraften enligt folkomröstningen, behövs det en ny omröstning?

 

Tror ni att Tjernobyl kommer att återupprepas, inom viken tidsrymd?

 

Var det rätt att avskaffa Barsebäcksreaktorerna?

 

OT: Vet någon vad nedfallet från Tjernobyl representerade omräknat i en kärnvapen attack (styrkan på en bomb för att uppnå samma strålverkan, luft eller markbrisad spelar ingen roll)

 

Planerade att starta en ny tråd men det borde ju passa här, eller?

Link to comment
Share on other sites

Ligger nog flr mycket politik för att TPTB ska tillåta detta men;

 

1. Tankar- Plansocilistiska system r inte bra på att sköta såna här tingestar.

2. Orkar inte kolla upp det nu.

3. Nej, Sverige bör återuppta utveklingen av kärnkraft med inriktning 75% el från kärnkraftverk, minst.

4. Inte i den skalan, men olyckor kommer att ske. Dödsfall och skadade kommer inte at vara tillnärmelsevis i närheten av de som orsakas av kolbrytning t.e.x

5. Se 3 ovan.

Link to comment
Share on other sites

Man bör inte sätta bristfälligt utbildad personal i krisorgen som man gjorde i tjernobyl.

 

Brandkåren försökte förgäves släcka grafitbränderna med vatten under en relativt lång tid innan nån talade om för dem att det inte gick. Iom deras vattenbegjutning så skapades Massiva mängder högaktiv ånga som sedan spreds med vinden.

 

Att sen bygga en reaktor av ett bränbart matrial.

 

De svenska reaktorerna är av en betydligt förståndigare konstruktion med gott om kylvatten rätt ovanför om det skulle behövas. Dessutom finns det ett filtersystem som stoppar det mesta av de aktiva partiklarna om inneslutningen går åt H-E.

 

Ett trafikplan lär dock kortsluta allt detta.

 

Energipolitiskt så måste man väga kärnkraft kontra kolkraft. Det är de enda två energislagen som realistiskt kan leverera den effekt som krävs. Barsebäcks reaktorerna ersätts genom att man höjer effekten på de kvarvarade reaktorerna.

 

Jag föredrar att ersätta de nuvarande kärnkraftverken med nya byggda efter dagens krav. Sen vill jag ha en ändring i lagstiftningen runt kärnkraften så att man kan ta tillvara värmen i kylvattnet bättre. Man får ut ca 1/3 av reaktorns effekt i elenergi. Resten blir spillvärme. Dessa Gigawatt skulle kunna värma många via fjärrvärme

Link to comment
Share on other sites

*snip* Man får ut ca 1/3 av reaktorns effekt i elenergi. Resten blir spillvärme.

 

En sak jag länge funderat på är om det inte går att ta tillvara en del av den värmen i en stirlingmotor, eller är värmen allt för bunden i vattnet för man ska kunna ta tillvara av den på detta sätt?

Link to comment
Share on other sites

Bör Sverige avskaffa kärnkraften enligt folkomröstningen, behövs det en ny omröstning?

 

Tror ni att Tjernobyl kommer att återupprepas, inom viken tidsrymd?

 

Planerade att starta en ny tråd men det borde ju passa här, eller?

 

själv tycker jag att det inte skulle sitta fel med en ny folk omröstning, tippar på att majoriteten är för kärnkraft faktiskt.

 

sen såg jag på historychannel för X antal månader sen om Tjernobyl, minns inte så mycket om det med de sa iaf att man inte hade tillräckligt med personal på kraftverket för tillfället då olyckan inträffade. kanske det inte skulle hänt om de haft mer personal?

 

sen är det inte så lätta att en härdsmälta skulle inträffa som någon skrev förut och om det skulle hända så har de vissa åtgerder som görs för att förhindra att det kommer ut.

(Har varit och kollat på Oskarshamns Kraftverk)

Link to comment
Share on other sites

Sen finns det ju mindre bränsleeffektiva reaktorkonstruktioner som inte kan skena.

 

En variant är att man använder en underkritiskt massa som då hela tiden måste understödas av en neutronkanon för att klyvning ska ske.

 

Den andra varianten arbetade dåvarande asea atom fram. Tanken här var att låta ett naturligt vattenflöde reglera effekten helt utan avancerad styrelektronik. Det var bara en pum i hela styrkretsen och fallerar den kretsen så sugs borhaltigt vatten in i kärnan genom undertryck. Iom att bor bromsar klyvningen så går rekatoreffekten ned och det hela balanseras av sig självt.

Link to comment
Share on other sites

Ta bort lagstiftningen som förhindrar forskning på kärnkraft för böfvelen!

 

Du håller dig inte uppdaterad! Lagen ändrades för ca en vecka sedan.

Jag har inte hunnit läsa hela texten men den nya skrivningen är betydligt

mindre restriktiv.

 

sen såg jag på historychannel för X antal månader sen om Tjernobyl, minns inte så mycket om det med de sa iaf att man inte hade tillräckligt med personal på kraftverket för tillfället då olyckan inträffade. kanske det inte skulle hänt om de haft mer personal?

 

Olyckan hade väldigt lite med antalet personer som jobbade att göra. Den

berodde snarare på en kombination av designfel och bristande förståelse

för dessa fel. Beslutet att köra vidare med det försök som skulle göras även

efter de första indikationerna att något var galet togs av en person och

utfördes av två andra. Senaste numret av Nuclear Engineering International

har en mycket bra artikel om olykan och dess följder.

Link to comment
Share on other sites

Ta bort lagstiftningen som förhindrar forskning på kärnkraft för böfvelen!

 

Du håller dig inte uppdaterad! Lagen ändrades för ca en vecka sedan.

Jag har inte hunnit läsa hela texten men den nya skrivningen är betydligt

mindre restriktiv.

 

Med ovanstående tidsram känner jag mig inte det minsta kass 8-/ Även om den är mindre restriktiv bör den förintas helt, alt. gjutas in i betong och sänkas i Challengerdjupet. Kass kass kass idé redan från början.

Det är dock lite underligt att det inte kommit ut mer ändå, åtminstone en institution (eller vad det heter efter den senaste omläggningen) på skolan borde ju hoppat av glädje.

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star
20-år sedan Tjernobyl

 

Vilka är era tankar om olyckan.

 

Hur mycket strålning blev ni utsatta för?(ca, man kan ju se på kartor)

 

Bör Sverige avskaffa kärnkraften enligt folkomröstningen, behövs det en ny omröstning?

 

Tror ni att Tjernobyl kommer att återupprepas, inom viken tidsrymd?

 

Var det rätt att avskaffa Barsebäcksreaktorerna?

 

OT: Vet någon vad nedfallet från Tjernobyl representerade omräknat i en kärnvapen attack (styrkan på en bomb för att uppnå samma strålverkan, luft eller markbrisad spelar ingen roll)

 

Planerade att starta en ny tråd men det borde ju passa här, eller?

 

Olyckan inträffade på grund av att man utförde otillåtna experiment på en erkänt farlig reaktorkonstruktion, i rak motsats till säkerhetsföreskrifterna med outbildad personal. Tage Danielsson (frid över hans minne) må vara rolig... men sannolikheten för en skadlig olycka är såpass låg att den den är att föredra framför den ständigt pågående miljöförstöringen ifrån andra energikällor.

 

På tal om Tjernobyl... för er som inte redan sett fotoserien på siten "Kidd of Speed" så rekommenderar jag den å det skarpaste. Storyn är förmodligen falsk men det kvittar för bilderna är talande nog.

 

http://www.kiddofspeed.com/chapter1.html

 

Den som har Google Earth (eller motsvarande) kan studsa iväg till positionen 51°24'30" N 30°03'21" E och jämföra med bilderna i kapitel 19 av den serien. Själva kraftstationen hittar man knappa 4 km VSV på position 51°23'22" N 30°5'56" E

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Olyckan inträffade på grund av att man utförde otillåtna experiment på en erkänt farlig reaktorkonstruktion, i rak motsats till säkerhetsföreskrifterna med outbildad personal.

 

/J

 

Ett av problemen var just att man INTE hade erkänt att reaktorn var farlig. Cykeltiden

för en ORM-beräkning var över 15 minuter vilket var tillräckligt för steady-statedrift men

på tok för lång för experiment. Detta bedömdes ändå som acceptebelt av tillstånds-

givande myndighet. Problemet med vattenpelaren i styrstavarna och de problem som

det medförde blev känt redan 1983 (efter en hårig incident i en reaktor nära oss, på

andra sida Östersjön...) men bedömdes vara så oviktigt att informationen inte lades

till i driftsmanualen eller andra styrdokument.

 

Flera av de problem som kollektivt ställde till det vid haveriet var väl kända av de

kärnfysiker som hade utvecklat reaktortypen men helt okända för de ingenjörer

som hade designat anläggningen och de operatörer som drev den. Detta är ett av

grundproblemen som den senare, mindre pro-sovjetiska utredningen kom fram till.

Självklart gjorde de som planerade experimentet fel och på samma sätt gjorde

operatörerna flera fatala felbedömningar där den kvällen, annars hade det inte

smällt. Men frågan är om det är dem man ska lasta eller de på högre nivå som

lät det ske?

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star

 

Olyckan inträffade på grund av att man utförde otillåtna experiment på en erkänt farlig reaktorkonstruktion, i rak motsats till säkerhetsföreskrifterna med outbildad personal.

 

/J

 

Ett av problemen var just att man INTE hade erkänt att reaktorn var farlig.

Ok, rättelse: numer erkänt farlig reaktortyp.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...