Jump to content

FVRF blir avtalsorganisation


Recommended Posts

1 januari 2004 blir FVRF (Flygvapenfrivilligas Riksförbund) en avtalsorganisation från att tidigare ha varit en befälsutbildande frivilligorganisation.

 

Synpunkter på det?

Kommer det påverka verksamheten?

Finns det någon plats för frivilligpersonal i dagens FV?

 

Tyvärr har informationen inte kommit upp på sidan ännu men kurskatalog för 2004 och ytterligare information om organisationen finns på www.fvrf.se

Link to comment
Share on other sites

Hur menas det då?

 

Måste LOMOS skriva avtal?

 

Eller jag som håller på att bli instruktör i Flygvapenfrivillig Ungdom?

 

EDIT: Eller har jag missuppfattat och det är FVRF som skriver avtal med FM om vissa saker?

Edited by Mats
Link to comment
Share on other sites

Syftet är alltså att avtalsorganisationen utbildar personal som sedan krigsplaceras/skriver avtal med i det här fallet främst FV ungefär som vi i Hv skriver kontrakt (har visserligen inte sett något sådant än, efter två år i Hv). Exempel på andra avtalsorganisationer är ju SLK, SKBR, FFK, FRO, FMCK mfl, dessa utbildar personal åt armén, FV, Hv och säkerligen åt marinen också.

 

Hur det blir med LOMOS vet jag inte, det är en av de saker jag undrar. Vill FV överhuvudtaget ha LOMOS?

 

Som instruktör för FV(RF)-U kommer du inte behöva skriva kontrakt, lika lite som en extra hemvärnsman måste skriva kontrakt.

 

Edit:

citat från fvrf.se

Omskolningskurser genomförs för att utbilda värnpliktig personal till nya befattningar i flygvapnet. Dessa värnpliktiga kan komma från alla försvarsgrenar. (Kommentar: Detta är alltså dagens verksamhet)

FVRF har även ansökt till regeringen om att utöver att vara en befälsutbildande frivillig försvarsorganisation även bli avtalsslutande. Vid ett positivt besked, som väntas komma under 2003, kommer FVRF, i likhet med många andra frivilliga försvarsorganisationer, också att rekrytera och utbilda personal för avtalsskrivning med flygvapnet.

Edited by 106
Link to comment
Share on other sites

Systemet verkar genomtänkt och ställer betydligt högre krav på den enskilda än vad tex HV kräver. Man kanske skulle införa FVRF system med krav på alla som utför befälsutbildning inom frivilliga organisationer. Har någon erfarenhet av hur bra systemet fungerar i verkligheten.

Link to comment
Share on other sites

Att FVRF blir avtalsorganisation innebär att man då får ta in de som inte gjort militärgrundutbildning och ge dem en TFU-G på en vecka varpå de efter att ha gått ytterligare några veckors befattningsutbildning anses som krigsplaceringsbara.

 

Det vill säga, det blir samma sak som lottakåren gör för kvinnor.

 

Det är bra att den möjligheten nu finns även för män ur ett rättviseperspektiv. Det är mindre bra på så sätt att kvaliteten på de utbildade med tiden kommer att sjunka. Man kan helt enkelt inte få in en GSU på en vecka, vilket är vad TFU-G ska göra.

 

Finns det plats för frivilligpersonal i dagens FV? Ja, till viss del. LOMOS verkar inte vara något som FV är intresserad av längre, om det nu någonsin var det på riktigt. Däremot är det klart fördelaktigt med värnpliktiga inom till exempel säkerhetsförbanden som efter fullgjord värnplikt bibehåller sin kompetens genom att gå repetitionsutbildningar genom FVRF. Sådana frivilliga blir ju bättre än de värnpliktiga som inte gör någonting efter muck. Däremot kan det bli problem om vissa befattningar i grundutbildade förband ska bemannas uteslutande med frivilligpersonal.

Link to comment
Share on other sites

Jag trodde att FVRF redan gjorde detta men det var alltså fel uppfattat av mig...

Vilken verksamhet ska man knyta avtal inom och hur ser lottakåren på det här ? De har ju i dagsläget sina flyglottor som knyter avtal med FV ?

 

EDIT: RVRF heter det inte...

Edited by Axial
Link to comment
Share on other sites

Vilken verksamhet ska man knyta avtal inom och hur ser lottakåren på det här ? De har ju i dagsläget sina flyglottor som knyter avtal med FV ?

En kvalificerad gissning är att FVRF kommer att kunna teckna avtal inom samma områden som SLK. SLK kommer förmodligen inte att bli så glada, de har revirpinkat förut.

Link to comment
Share on other sites

Vilken verksamhet ska man knyta avtal inom och hur ser lottakåren på det här ? De har ju i dagsläget sina flyglottor som knyter avtal med FV ?

En kvalificerad gissning är att FVRF kommer att kunna teckna avtal inom samma områden som SLK. SLK kommer förmodligen inte att bli så glada, de har revirpinkat förut.

Vilket är ytterligare en anledning till att slå samman all frivilligutbildning (och införa krav). Många lottor genomför redan kurser inom FVRF så jag förstår inte varför man inte kan göra tvärtom, samma sak med SKBR.

 

Exempel på skillnader mellan FVRF och SLK är fysiska baskrav (milen 60 min, fälttest 6 min, styrka), dessa måste vara genomförda innan viss utbildning för personal ur FVRF, men inte för personal ur SLK som genomför exakt samma utbildning tillsammans med de från FVRF.

 

Just TFU-G och motsvarande utbildning måste göras om ifall det bara är en vecka. GSU-US är ju ändå på tre veckor vilket är för lite det också men det borde väl åtminståne kunna vara ett minimikrav. Vad jag förstår hade SLK tidigare en längre grundutbildning men att den kortats ner för några år sedan. Problemet är inte att personalen inte vill ha gröntjänst, de jag har talat med tycker att de fått alldeles för lite och att det är för länge sedan.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Flensburgh

FVRF har valt att ansöka om att, förutom att fortsätta vara en befälsutbildande frivillig försvarsorganisation, också få teckna avtal.

Syftet är att få tillgång till att utbilda för alla de befattningar som är predestinerade för avtalspersonal, vilka alltså inte värnpliktiga har tillgång till.

Många får idag inte göra värnplikten pga en minskad Försvarsmakt, men vill och har god förmåga, att välja att grundutbilda sig enligt samma utbildningsgång som idag finns inom andra avtalsskrivande frivilliga försvarsorganisationer ger möjlighet till en placering i Försvarsmakten. (För FVRF:s del flygvapnet).

 

Säkert finns det de frivilligorganisationer som är oroliga för att FVRF får möjlighet att skriva avtal. Men i så fall är det nog bara de som tror på att man genom att ha monopol på saker och ting får fram det bästa resultatet. Genom att FVRF får möjlighet till att skriva avtal så öppnar sig ytterligare möjligheter till att samarbeta och samverka i ännu större grad, vilket säkert snarare förbättrar (än motsatsen) utbildningskvaliteten.

 

Många vill ha längre gröntjänst (TFU -G, -GB och -PB/KB), men det finns de som tror att det blir ännu svårare att rekrytera i så fall. I så fall undrar jag om man rekryterar rätt personal... Ett argument som är svårt att säga emot är att det definitivt blir dyrare. Där är frågan: Hur duktiga skall vi vara med tanke på den tidsmässiga aspekten till en eventuell väpnad konflikt/krig. Att en (eller flera) TFU aldrig kan ersätta GSU är självklart och ingen har väl påstått detta.

 

FVRF har tagit ett beslut om att två fysiska krav skall vara uppfyllda (fälttest och "milen") för tillträde till befordringsutbildningen. Detta för att man inte vill vara ett B-lag, när Försvarsmakten har fysisk prov för tillträde till nivåhöjande utbildning. Detta är dock en livligt debatterad fråga om en organisation skall ha dessa krav när ingen annan har det. Jag tycker att det är bättre om en organisation ställer dessa krav på sina medlemmar än att ingen gör det. Förhoppningsvis så följer andra organisationer efter (om man inte tror att man tappar medlemmar på det).

 

Det finns behov av avtalspersonal i framtidens flygvapen också. De frivilliga försvarsorganisationer som idag utbildar mot avtal har inte fyllt alla vakanser och det beror inte på att man inte har tillräckligt med pengar. Anledingen är att man inte kan rekrytera tillräckligt många. Om nu FVRF också får rekrytera så ökar möjligheterna att fylla befintliga vakanser.

 

För att bli instruktör, oavsett om det är inom Flygvapenfrivillig Ungdom (FVRF-U) eller någon annan gren så måste man inte ha en placering i det militära försvaret (värnplikt eller avtal).

Link to comment
Share on other sites

FVRF har valt att ansöka om att, förutom att fortsätta vara en befälsutbildande frivillig försvarsorganisation, också få teckna avtal.

Menar du alltså att det inte är klart än?

I slutet av november (v347 tror jag) berättade någon (minns inte namnet) från styrelsen eller vad som nu finns i Sthlm att det var klart och började gälla 2004-01-01.

 

Skulle du kunna berätta mer om vilka befattningar som bara är öppna för avtalspersonal i basbat och strilbat (LOMOS är för mig fullständigt ointressant)?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...