Jump to content

Komplettering TFU till GU-F


Recommended Posts

Kommer under året att genomgå GU-F:en för att komplettera upp framförallt vapendelen jämfört med den egna TFU som SRK genomförde på egen hand förut (fram till ungefär 2009).

 

När jag nu ska genomföra denna kom jag att tänka på några frågor:

1. Hur vanligt är det att man kompletterar en (halvdan) TGU genom att även genomgöra GU-F:en?

 

2. SRK har ju envisats med att i GU-F:en tvinga blivande sjukvårdare att endast genomföra säkra, patron ur, och i övrigt gjort en förstärkt sjukvårdsutbildning. Hur kommer det att gå för dessa om de vill byta tjänstegren?

 

3. Hur upplevs det på GU-F:en att redan aktiva Hv-soldater deltar?

 

Vad har ni för reflektioner kring dessa frågeställningar?

Link to comment
Share on other sites

Jag är inte helt säker men jag tror inte man egentligen får göra GU-F om man redan har gjort någon from av introutbildning (sen om någon skulle bry sig i praktiken är en annan fråga).

Men om du är intresserad av mer vapenutbildning, och fram för allt på AK4 så borde du kunna prata med egna pluton om det, dom har troligtvis någon instruktör som gärna ställer upp med lite vidareutbildning. Om du gör detta endast för din egen del och skiter i om du får en lapp på att du är utbildad eller inte skulle du lika väl kunna prata med några soldater så kan dom nog instruera minst lika bra vad gällande grundanvändningen!

Link to comment
Share on other sites

Subjektivt spekulerande:

1) inte så vanligt, eftersom TFU-G räckte för att placeras i befattning.

 

2) Man borde kunna delta i någon av hemvärnets intro-helger, eftersom det även där ska "pipas om" från Ak5/Ak5C till Ak4B för en del soldater.

Link to comment
Share on other sites

Har hört mig för med de tre frivilligorganisationer som anordnar GU-F:en och enligt samtliga är det inga problem att genomföra GU-F:en om man tidigare genomfört SRK:s TFU (antar att de känner till begränsningarna i denna).

 

Problemet är att SRK:S TFU* inte innehöll någon vapenutbildning alls, förutom säkra, patron ur (enligt instruktörerna skulle man egentligen inte ens lära sig ladda, men det var tvunget av rent praktiska skäl). Min nya befattning medför att jag ska vara beväpnad, likt resten av plutonen.

 

Har undersökt med några i gruppen som är skjutinstruktörer, samt med frivilligorganisationerna, och enligt dem krävs genomförd GU-F för att erhålla behörighet för AK4, om man saknar tidigare vapenutbildning.

 

För att börja känna på AK4 har jag under instruktörs överinseende fått skjut på skjutvall, men enligt vad dessa uppger kan de inte ge mig behörighet.

 

* SRK genomförde tidigare sin egen TFU som en del av sin grundkurs för hemnvärnssjukvårdare. I denna ingick endast säkra, patron ur som vapenutbildning (ladda endast på nåder och av praktiskta skäl).

Link to comment
Share on other sites

Aha! Jo men då får jag nog hålla med Axial om att introhelgen säkert är bästa platsen för att bli godkänd för att använda AK4 rent formellt.

 

Efter det sen så är det tyvärr främst mängdträning som gäller för att man ska bli bekväm

Link to comment
Share on other sites

Aha! Jo men då får jag nog hålla med Axial om att introhelgen säkert är bästa platsen för att bli godkänd för att använda AK4 rent formellt.

 

Efter det sen så är det tyvärr främst mängdträning som gäller för att man ska bli bekväm

 

Funkar det även om man inte har någon vapenutbildning sedan tidigare? I så fall skulle det kunna vara en väg framåt.

Link to comment
Share on other sites

 

Aha! Jo men då får jag nog hålla med Axial om att introhelgen säkert är bästa platsen för att bli godkänd för att använda AK4 rent formellt.

 

Efter det sen så är det tyvärr främst mängdträning som gäller för att man ska bli bekväm

 

Funkar det även om man inte har någon vapenutbildning sedan tidigare? I så fall skulle det kunna vara en väg framåt.

 

Jag själva introhelgen för HV är ungefär så långt ifrån raketforskning man kan komma. Det är i princip ladda - patron ur, isärtagning och hopsättning av vapen och några torrövningar för att se att man kan handskas med vapnet på ett säkert sätt (inget finger på avtryckaren när man inte precis ska skjuta och peka aldrig vapnet mot någon annan). När jag gjorde min introhelg så hade jag visserligen en grundutbildning på AK5 med mig men jag hade aldrig ens sett en AK4 så jag var nog mer grön på vapnet än vad du är! Det svåra är att bli bekväm med vapnet i olika situationer. Det är en sak att stå på skjutvallen och en annan att gå igenom byggnader eller att hoppa in och ut ur en bandvagn, men allt sånt kommer med tiden så där gäller det bara att vara aktiv och följa med på så många extra övningar som man kan!

 

Skulle du tillhöra Järva bataljonen kan jag kanske hjälpa till lite efter att du fått grundutbildningen.

Link to comment
Share on other sites

Tack för erbjudandet, men det är något för många mil för att nyttja :Malaj:

 

Har tursamt nog fått motsvarande erbjudande från plutonen och dess instruktörer (de ser det som förövning inför GU-F, eftersom de påstår att de inte kan utfärda

behörighet utan att jag genomgått den).

 

Känns som om det vettiga hade varit att det funnits ett tydligt regelverk för vad som ska gälla om en person som genomfört "vapenfri" TFU ska gå över till en befattning som är beväpnad. Detta borde nog vara särskilt viktigt då SRK införde en variant av GU-F som är "vapenfri". För problemet lär ju dyka upp igen om sjukvårdarna ska/kan beväpnas, alterantivt de vill byta befattning.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Hej Snowtiger

Mitt råd är att precis som du verkar vilja söka & gå en GUF, minns jag rätt är det 40 h vapen utbildning, och med kunniga instrk (precis som på alla förband) som lär dig från grunden, och detta i en miljö där de flesta inte har skjutit eller är bekanta med AK4b innan,

 

Jag har dessutom hört omflera som både gått TFU & vpl som gått en GUF för att få ett bättre avstamp in i Hv, jag har också hört om endel som gjort vpl och sedan gjort gmu;n så det förekommer titt som tät

 

om du går som sjv skulle jag också titta efter kurser i TOS & P88, block A, pistolen kräver mer tid att lära & bibehålla, både skjutmässigt och SäkI mässigt, pga den korta pipan, så det skadar inte att komma igång på den fronten också.

 

IMHO borde alla som gör GUFen få möjlighet till samma vapen utb, om man inte är bered att lära sig skjuta för en tjänst inom FM, är man i mina ögon på fel ställe, vapen fri tjänst bör inte finnas inom Hv, IMHO.

 

Sjukvårdare ska i detta läge kanske få utb både på P88 & AK4b alternativt enbart P88, beroende på tids tillgång etc, att neka någon som gör GUFen vapen utbildningen som ingår som SRK gjort är förkastligt, och är negativt ur grupp dynamiks perspektivet, men eftersom vi framgent enligt vad jag erfarit kommer slippa srk;s inblandning i Hv sjv ,torda vi icke behöva oroa oss.

 

Så gör en GUF, att inse att man kan lära sig mer & vara villig att lära sig mer är sund ödmjukhet :)

 

mvh/G

Link to comment
Share on other sites

Har redan sökt till GU-F:en i oktober. Ska bli intressant att få rätsida på vapen- och stridsutbildningsdelen men även repetition, och förhoppningsvis erfarenhetsutbyte, kring alla de sidotjänster som verksamheten medför*.

 

Problemen med att SRK inte ens vill att deras personal ska utbildas på vapenhanteringen bör väl snart försvinna, med tanke på att dessa från och med årsskiftet 2013/2014 inte längre har ansvar för sjukvårdstjänsten inom Hv.

 

Håller med att man ska vara öppen för att lära sig mer, oavsett hur erfaren man är. Men vill vända på det hela till att även gälla instruktörerna (även om man som elev kanske ska tänka på hur man framför feedback/förslag/egna erfarenheter).

 

* Med sidotjänster menar jag här t.ex. förläggningstjänst, karta & kompass, sambandstjänst, skyddstjänst osv.

Link to comment
Share on other sites

Den som jag har gjort TFU-G tycker jag ska göra GU-F, om man har tid och vill dvs. Alltid bra att repetera sina kunskaper och under GU-F hinner man med mer av allt.

 

Man borde vidareutveckla spåret med GU-F. Den är ju som sagt två veckor lång och genomförs cirka 28 gånger i år med vi kan säga cirka 20st elever i varje, i min var det kring 26. Borde det inte vara rimligt att Försvarsutbildarna gör det möjligt för den som vill vid ett senare tillfälle gå en till 1-2 veckor lång utbildning som fortsätter på samma spår och ökar förmågan hos den enskilde?

 

Om vi har 28st GU-F per år hade man kunnat ha kanske 4st "GU-F Fortsättning" för dom som vill. På denna utbildningen kan man första två dagarna genomföra snabb repetition på sjukvård & CBRN för att sedan fokusera på vapenhantering, strid. Halva kursen hade kunnat genomföras i fält där man blir vanare med livet i fält och övar mycket strid, försvar mm.

Jag tror ändå det finns tillräckligt många som gjort GU-F som är sugna på lite mer men inte kan genomföra tre månaders GMU.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

I viss mån finns ju redan ett embryo man kan bygga vidare på. Det annonseras nämligen emellanåt om kurser i strid för avtalspersonal hos Försvarsutbildarna. Så om man tar en sådan kurs och kombinerar med element under GU-F:en så kanske man får något likt det Realin föreslår.

 

Tror en sådan kurs skulle kunna vara nytta. Detta kanske till och med är så att man skulle göra en sådan fördjupningskurs obligatorisk för vissa tjänster, eller i varje fall meriterande. Med rätt upplägg och tidsuttag så tror jag dessutom det finns många som skulle vara intresserad av att gå den. Helt enkelt på konceptet att det är lättare att få ledigt 1-2 veckor i stöten någon gång om året, än att vara ledig 12 veckor i ett sträck och antagligen mer därtill för befattningsutbildning.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

(---)

Man borde vidareutveckla spåret med GU-F. Den är ju som sagt två veckor lång och genomförs cirka 28 gånger i år med vi kan säga cirka 20st elever i varje, i min var det kring 26. Borde det inte vara rimligt att Försvarsutbildarna gör det möjligt för den som vill vid ett senare tillfälle gå en till 1-2 veckor lång utbildning som fortsätter på samma spår och ökar förmågan hos den enskilde?

(---)

Det är inget som Försvarsutbildarna ensidigt kan bestämma utan det måste i så fall ske utifrån ett uppdrag från FM. Försvarsutbildarna sköter grundutbildningen så att den enskilde är placeringsbar i befattning (befattningsutbildning tillkommer) och all vidareutbildning ska förbandet stå för. Och eftersom någon har bestämt att det räcker med 10 dagars GU-F för vissa befattningar så...

Link to comment
Share on other sites

 

(---)

Man borde vidareutveckla spåret med GU-F. Den är ju som sagt två veckor lång och genomförs cirka 28 gånger i år med vi kan säga cirka 20st elever i varje, i min var det kring 26. Borde det inte vara rimligt att Försvarsutbildarna gör det möjligt för den som vill vid ett senare tillfälle gå en till 1-2 veckor lång utbildning som fortsätter på samma spår och ökar förmågan hos den enskilde?

(---)

Det är inget som Försvarsutbildarna ensidigt kan bestämma utan det måste i så fall ske utifrån ett uppdrag från FM. Försvarsutbildarna sköter grundutbildningen så att den enskilde är placeringsbar i befattning (befattningsutbildning tillkommer) och all vidareutbildning ska förbandet stå för. Och eftersom någon har bestämt att det räcker med 10 dagars GU-F för vissa befattningar så...

 

 

Jag känner till hur det fungerar. Kravet med endast GU-F fortsätter gälla men med möjligheten till vidareutbildning. Tror inte det finns något negativt med det och jag tror det skulle funka bra.

Link to comment
Share on other sites

 

 

(---)

Man borde vidareutveckla spåret med GU-F. Den är ju som sagt två veckor lång och genomförs cirka 28 gånger i år med vi kan säga cirka 20st elever i varje, i min var det kring 26. Borde det inte vara rimligt att Försvarsutbildarna gör det möjligt för den som vill vid ett senare tillfälle gå en till 1-2 veckor lång utbildning som fortsätter på samma spår och ökar förmågan hos den enskilde?

(---)

Det är inget som Försvarsutbildarna ensidigt kan bestämma utan det måste i så fall ske utifrån ett uppdrag från FM. Försvarsutbildarna sköter grundutbildningen så att den enskilde är placeringsbar i befattning (befattningsutbildning tillkommer) och all vidareutbildning ska förbandet stå för. Och eftersom någon har bestämt att det räcker med 10 dagars GU-F för vissa befattningar så...

 

 

Jag känner till hur det fungerar. Kravet med endast GU-F fortsätter gälla men med möjligheten till vidareutbildning. Tror inte det finns något negativt med det och jag tror det skulle funka bra.

 

Jo, men du skriver ju "Borde det inte vara rimligt att Försvarsutbildarna gör det möjligt" och det jag ville få fram var att det inte är hos Försvarsutbildarna som den bollen ligger i första hand.

 

Själva idén har jag inget emot.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Tidigare ska det ju ha funnits både TFU FK & GB samt PB efter vad jag hört, men det som finns idag med Strid RU är ett bra koncept, helt klart är tids uttaget 2 v rätt lagom i stöten, och att då fokusera på grundläggande strid & försvar etc ser jag som mycket positivt,

tex posttj, hgr, ksp, min mtrl (cim mm) etc.

 

OT : FÖ anser jag att man ska börja så långt ner i organisationen som möjligt från början, dvs istället för att börja sin bana inom ett signal element på bataljons nivå, borde man iaf komma in på kompani nivå, för att få den rätta förståelsen för stridens hetta/fog of war etc, om man kommer in på bat nivå, först blir det för mysigt imho. Har nu hört ex antal spec/avtls pers på bat nivå som talat nedsättande om skyttesoldaterna, något som i min värld är helt verklighets frikopplat, problemen som uppstår för skyttesoldaterna ska lösas utan knot, inte raljeras om.

 

Såg nu att flera befattningar som tidigare krävt vpl/gmu som tex UH pers numera endast kräver guf, vilket jag tror kan bli bra :)

 

Sett att det fanns en veckors kurser KU vapen med ak4b, om det var via fvrf eller fu minns jag inte dock, men en rep på annan ort kan vara nyttigt, man kan få ett nytt perspektiv på sin vapen hantering med nya okända instrk tex, och helt nya tips på hur man blir bättre :)

 

mvh/G

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Dom som tex gjort GMU med AK5 och sen ska gå in som hemvärnssoldater lär sig AK4 och får behörighet för den på en intro-helg. Kan du genom din eller närliggande grupp delta på en sådan så är problemet löst.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

För min del så löstes det sig på introhelgen.

Skickades till GFU av SRK så det blev till stor del att lära mig att nöta soffan när de andra var på skjutvallen, men innan jag ens hunnit skrivit kontrakt med HV så sökte jag en annan befattning men slapp gå om GFU'n eller få någon specialanpassad variant utan introhelgen räckte.

 

Så nu finns det en AK4 med mitt namn i kasun på regementet. :)

 

Men har du tid är det aldrig fel att få lite extra vapenträning innan du åker på introt.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...