Jump to content

Beredskapsersättning?


Recommended Posts

När sattes den sk. beredskapsersättning?

Under min tid så har den varit 25kkr /år. Från 2001 tills.... ja är det fortfarande samma?

Finns det några andra belopp som har figurerat innan denna tidsperiod eller kallades det något annat då?

Tack på förhand!

Link to comment
Share on other sites

När sattes den sk. beredskapsersättning?

Under min tid så har den varit 25kkr /år. Från 2001 tills.... ja är det fortfarande samma?

Ja

 

Kompleterar min fråga, har någon fått denna ersättning innan mig, och när sattes nivån för den?

Link to comment
Share on other sites

På IA01 hade vi 25000kr och vi påbörjade beredskapen 1/1 2001 efter utbildning under hösten 2000. Innan fanns väl SR01 och SR02 men vet inte vad eller om de hade beredskapseersättning? Fanns det beredskapsförband innan dess?

 

Dock fick ni under IA01 dock ut pengarna månadsvis?

 

Medan man skrev om kontraktet till IA03 och betalade ut pengarna årsvis, med tillägget att man under år två i beredskap fick 37.500 istället för 25.000.

Link to comment
Share on other sites

Enligt SCB

 

så motsvarar 2500 kronor år 2001 ett värde på 2789 kronor i februari 2009 (mars var ej tillgängligt som val).

 

Prisnivå i Sverige har alltså ökat med 11.5%.

 

Lönerna har ökat mer än prishöjningen = ökad levnadsstandard

 

I staten var snittlönen 2001 =knappa 23000 kr

2008 var det ca 28000 det är lite drygt 20% ökning (21,7%).

 

Om beredskapsersättningen hade följt med i löneutvecklingen hade de ökat med ca 20% och de hade alltså varit ca 3000 kr

 

ATO borde driva frågan men de kanske har lite för många invasionskramare och för lite yxor i sina led...

 

 

 

 

 

http://www.scb.se/Pages/PricesCrib.aspx?id=258649

Link to comment
Share on other sites

ATO borde driva frågan men de kanske har lite för många invasionskramare och för lite yxor i sina led...

http://www.scb.se/Pages/PricesCrib.aspx?id=258649

 

Förstår inte i vilket syfte? ATO håller ju på och förhandlar om ett helt nytt avtal som medger att ha anställda soldater över tiden.

Beredskapsersättningen var tänkt för R30 förbanden och dom ska försvinna helt.

 

/b

Link to comment
Share on other sites

ATO borde driva frågan men de kanske har lite för många invasionskramare och för lite yxor i sina led...

http://www.scb.se/Pages/PricesCrib.aspx?id=258649

 

Förstår inte i vilket syfte? ATO håller ju på och förhandlar om ett helt nytt avtal som medger att ha anställda soldater över tiden.

Beredskapsersättningen var tänkt för R30 förbanden och dom ska försvinna helt.

 

/b

Men övriga som inte omfattas av epitetet "anställda soldater" då?

Innan den delen är klar så tycker jag nog att lönemedel oavsett form ska ses över.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

ATO borde driva frågan men de kanske har lite för många invasionskramare och för lite yxor i sina led...

http://www.scb.se/Pages/PricesCrib.aspx?id=258649

 

Förstår inte i vilket syfte? ATO håller ju på och förhandlar om ett helt nytt avtal som medger att ha anställda soldater över tiden.

Beredskapsersättningen var tänkt för R30 förbanden och dom ska försvinna helt.

 

/b

Men övriga som inte omfattas av epitetet "anställda soldater" då?

Innan den delen är klar så tycker jag nog att lönemedel oavsett form ska ses över.

 

/K

 

Menar snarare att det inte finns några förmånstagare av detta idag, undantaget MP-enheten... finns det något annat beredskapsförband i den meningen att detta utfaller ? så ska ATO och AG lägga ner tid och pengar på att förhandla om något så ligger inte detta högt på dagordningen.

 

/b

Link to comment
Share on other sites

I min värld så finns det folk i beredskap.

 

/K

 

Vi har så tillvitt jag vet inga R30 förband i beredskap idag förutom LG, alla andra har valt att "skugga" den tidigare beredskapsersättningen men det är ett lokalt och inte ett centralt beslut.

C K3 skulle tex kunna ge sina IA09 människor 40 000 i ersättning och sak samma med LedR.

Så att förhandla om ett avtal som ingen går på.. det var det jag menade.. ser inget syfte.. Då ska man förhandla om dom som faktiskt finns.

 

/b

Link to comment
Share on other sites

Det borde finnas ett regelverk som anger ersättning för

R10, och R30

 

T ex så kommer NBG att först ha R10 och sedan R30.

 

Undertecknad tror att det kommer att bli en NBG11 och att det därför faktiskt finns beredskapsförband. Jag tror inte att NGB kommer att anställas över tiden redan nästa år.

Link to comment
Share on other sites

Det borde finnas ett regelverk som anger ersättning för

R10, och R30

 

T ex så kommer NBG att först ha R10 och sedan R30.

 

Undertecknad tror att det kommer att bli en NBG11 och att det därför faktiskt finns beredskapsförband. Jag tror inte att NGB kommer att anställas över tiden redan nästa år.

 

Hur NBG11 än kan komma att anställas så är det inte i enlighet med det avtal som styr R30 och dess beredskapsersättning.

Om NBG11 gör som NBG08 och vill ha kvar sitt folk av någon anledning efter R10 tiden så anställs dom lokalt och förhandlas lokalt.

 

Dom som efter det kom att anställas kvar i FM var inte heller R30 utan har anställts på lite olika sätt bla LAS så redan idag har FM valt att inte använda R30

 

Den 25kkr pengen kopplat till avtalet om R30 som trådskaparen nämde inledningsvis används knappt idag och det finns därför ingen anledning att prata om DET avtalet längre.

Kommande enheters olika förmåner och avtal är under förhandling idag och vilka dom blir vet ingen. Ett alternativ är att dom får I-lön för att sedan få I-lön + 1,3 + 8000 vid mission och helt skippa beredskapsersättningarna.

 

Ska man återinföra någon form av beredskapsersättning för förband med lägre beredskap än R-nyss till R-10 så blir det ett helt nytt avtal som reglerar dom, FM's vilja idag är dock inte att ha några R30 förband alls.

Tom när FM får frågan från FÖ att skapa ett R30 så tycks FM-L vilja göra om det till ett R10.

 

Så med den bakgrunden så håller jag det för föga troligt att man tar och river upp ett gammalt avtal, däremot så är det mycket mer troligt att man förhandlar fram ett nytt och då har ATO och AG möjlighet att diskutera ersättningsnivåer men då är det mycket mer som behöver diskuteras som tex lön, resor, boende,mat,arbetstid osv kommer man fram till en metod för dom sakerna som gör det förmånligare än idag.. ja då kanske inte 25kkr är lika viktigt längre

 

 

 

Allt detta är mina gissningar

 

p.s som svar på tikvah's fråga beredskapsersättningarna betalades ut årsvis med undantaget av FM anställd personal som fick den månadsvis.

Link to comment
Share on other sites

*snip*

Den 25kkr pengen kopplat till avtalet om R30 som trådskaparen nämde inledningsvis används knappt idag och det finns därför ingen anledning att prata om DET avtalet längre.

Kommande enheters olika förmåner och avtal är under förhandling idag och vilka dom blir vet ingen. Ett alternativ är att dom får I-lön för att sedan få I-lön + 1,3 + 8000 vid mission och helt skippa beredskapsersättningarna.

*snip*

Om inte jag är helt felunderrättad så omfattas IKS09 och IM09 av nämnda avtal. Om jag är felunderrättad så skyller jag på Flottan men om jag har rätt så får du backjobb på efterforskningen Blackadder.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

*snip*

Den 25kkr pengen kopplat till avtalet om R30 som trådskaparen nämde inledningsvis används knappt idag och det finns därför ingen anledning att prata om DET avtalet längre.

Kommande enheters olika förmåner och avtal är under förhandling idag och vilka dom blir vet ingen. Ett alternativ är att dom får I-lön för att sedan få I-lön + 1,3 + 8000 vid mission och helt skippa beredskapsersättningarna.

*snip*

Om inte jag är helt felunderrättad så omfattas IKS09 och IM09 av nämnda avtal. Om jag är felunderrättad så skyller jag på Flottan men om jag har rätt så får du backjobb på efterforskningen Blackadder.

 

/K

 

IM09 är R90

Källa: C 4.sjöstridsflj 's veckobrev.

 

20090220:

Vid 42.minröjningsdivisionen genomförde i tisdags

ställföreträdande chefen för insatsstaben, general

Anders Brännström, en så kallad operativ kontroll

av den internationella sjöminröjningsstyrkan (IM09),

d.v.s. minröjningsledning, två miröjningsfartyg av typ

Landsort och den röjdykargrupp som i år står i 90

dagars beredskap.

 

 

men jag kan ju även kolla andra källor?

Om IKS09 är dom som ska till Aden så är dom inte heller R30, dom var anställda sjömän med undantag av några på trossö var jag för mig. dålig koll på flytetygen.

/b

Link to comment
Share on other sites

Mina uppgifter kom från flottiljens officiella information från ifjol gällande de två styrkorna.

 

/K, som skyller på Flottan

 

tja det kan ju faktiskt ha varit sant då, AM09 fick gå ner från R30 med rekryterade soldater till R90 med bara kaderorg skuggrekryterad under ansökningsomgången som då fick avbrytas.

 

/b

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...