Jump to content

Handbok stabsarbete ?


Recommended Posts

Vill gärna ha allmänna tips och råd men också mer specifika.

Hur ser staberna i era kompanier ut när dom är fullt upprättade?

Vad gör ni i eran stab?

Upprättas lägeskarta med dom olika plutorna inlaggda?

Upprättar ni ett särskillt papper med allas anrops-signaler och frekvenser till grupperna och plutonerna som är med på övningen.

Vilka rutiner har ni/finns det när man ska upprätta en stab?

Rapporterings system för plutonerna ang deras nuvarande position och läge kontinuerligt mm.

Hantering av papper och inkommande/utkommande meddelanden etz etz

/RP

Edited by M3290-315010
Link to comment
Share on other sites

Brukar inte sånt här regleras i Stående Stabsorder alt. Stående BatO?

Om inte så bör det omgående införas.

 

Annars, vad har kompch för krav på uppföljning, mm?

In och utpärm, krigsdagbok, behörighetslista, inpasserings/besökslista är väl nästintill krav för att möjliggöra spårbarhet och utöver det sambandstablå.

 

Men annars tycker jag att det beror på vilken uppgift man är satt att lösa. Är kompaniet grupperat tämligen statiskt och inga motståndare är inrapporterade så är det föga vits med att föra lägeskarta.

 

Metoder måste spegla organisationen, varför det kan vara svårt att öva en HV-stab. För att verkligen testa metoder och organisationen så måste staben jobba konstant i mer än en vecka. Detta för att testa om stabsberedskapen och lagbyten fungerar, eller om man måste göra omorg eller byta metod.

 

Gruppering:

Ta

Utsätt post (minst)

Mörklägg (vid behov)

Strömsätt

Upprätta yttre samband

Möblera

Upprätta inre samband

Ställ fram pärmar med mm som behövs vid borden

Sätt igång kaffebryggaren

Upprätta personallista och schema

Fråga dig själv: När är nästa stabsorientering eller ordergivning och vad behöver jag ha gjort tills dess?

Under ovanstående moment så tilldelas eldställningar för staben.

 

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Vill gärna ha allmänna tips och råd men också mer specifika.

Hur ser staberna i era kompanier ut när dom är fullt upprättade?

Vad gör ni i eran stab?

Upprättas lägeskarta med dom olika plutorna inlaggda?

Upprättar ni ett särskillt papper med allas anrops-signaler och frekvenser till grupperna och plutonerna som är med på övningen.

Vilka rutiner har ni/finns det när man ska upprätta en stab?

Rapporterings system för plutonerna ang deras nuvarande position och läge kontinuerligt mm.

Hantering av papper och inkommande/utkommande meddelanden etz etz

/RP

 

Ja, de reglementen som finns, är: StabsR1 och 2 (Ev endast föröksutgåvan) och specifikt för Hemvärnet finns HvR SbExp att tillgå. Den senare är litet ålderstigen, men är en bra början.

Allt det du har räknat upp SKALL göras i ett fungerande krigsförband, -tro inget annat!/Jan A

Link to comment
Share on other sites

Ett mer komplett Hv- stabsreglemente ska tydligen vara på G.

 

Synen på stabsarbetet skiljer sig beroende på IKL. Det har jag erfarit.

 

-Jaha, och berätta för en fåkunnig hur ”IKL” skall tolkas?

Är det månne ”Inkompetent KompaniLedning”?

Något behov av särskilda reglementen för en Hv-stab

verkar överarbete, då StabsR 1 och 2 SKALL gälla

för alla staber, och verksamheten SKALL vara ”transparent”

såtillvida att alla befattningshavare i en stab skall vara utbytbara i

alla vapenslag. Chefen för ledningsplutonstab från ett Hv-förband

skall kunna ”lånas in” för tjänst i t.ex. i ett ”GspLokffbkomp*” eller

vad farao som helst! Det är en hafsig, riskabel och oroande utveckling

att anta och använda ”hemsnickrade” stabsrutiner, speciellt när

olika förband skall samverka, och det visar sig att de har olika

stabskulturer! Det kan i ett skarpt läge kosta liv i onödan.

Avvikelser från fastställda reglementen får endast göras med tillstånd

av den myndighet som utfärdat dem, i detta fall sannolikt OpIL.

Ett exempel som t.ex. FRO börjat köra med är ”PUT” d.v.s. ”Planering

Under Tidspress” där man ersätter 1.1 till 23.6 med fem punkter.

Det är riktigt att man i ett hastigt läge måste för att vinna tid korta ner

ordergången, och det kan chefen göra med ”förbereddorder”, men det

finns då risken att chefen alltid menar att han befinner sig i ”tidspress”

och då hamnar snart förbandet i ett bokföringsläge som i ett vanligt

företag skulle rendera Vd:n och kamreren något års fängelse!/ Jan

 

* GspLokffbkomp = Gamla Stridspittars LokalFörsvarsFörbandsKompani

Link to comment
Share on other sites

Ett mer komplett Hv- stabsreglemente ska tydligen vara på G.

 

Synen på stabsarbetet skiljer sig beroende på IKL. Det har jag erfarit.

 

-Jaha, och berätta för en fåkunnig hur ”IKL” skall tolkas?

Är det månne ”Inkompetent KompaniLedning”?

Något behov av särskilda reglementen för en Hv-stab

verkar överarbete, då StabsR 1 och 2 SKALL gälla

för alla staber, och verksamheten SKALL vara ”transparent”

såtillvida att alla befattningshavare i en stab skall vara utbytbara i

alla vapenslag. Chefen för ledningsplutonstab från ett Hv-förband

skall kunna ”lånas in” för tjänst i t.ex. i ett ”GspLokffbkomp*” eller

vad farao som helst! Det är en hafsig, riskabel och oroande utveckling

att anta och använda ”hemsnickrade” stabsrutiner, speciellt när

olika förband skall samverka, och det visar sig att de har olika

stabskulturer! Det kan i ett skarpt läge kosta liv i onödan.

Avvikelser från fastställda reglementen får endast göras med tillstånd

av den myndighet som utfärdat dem, i detta fall sannolikt OpIL.

Ett exempel som t.ex. FRO börjat köra med är ”PUT” d.v.s. ”Planering

Under Tidspress” där man ersätter 1.1 till 23.6 med fem punkter.

Det är riktigt att man i ett hastigt läge måste för att vinna tid korta ner

ordergången, och det kan chefen göra med ”förbereddorder”, men det

finns då risken att chefen alltid menar att han befinner sig i ”tidspress”

och då hamnar snart förbandet i ett bokföringsläge som i ett vanligt

företag skulle rendera Vd:n och kamreren något års fängelse!/ Jan

 

* GspLokffbkomp = Gamla Stridspittars LokalFörsvarsFörbandsKompani

 

IKL: http://www.hemvarnet.mil.se/article.php?id=12957

Link to comment
Share on other sites

Ett mer komplett Hv- stabsreglemente ska tydligen vara på G.

 

Synen på stabsarbetet skiljer sig beroende på IKL. Det har jag erfarit.

 

-Jaha, och berätta för en fåkunnig hur ”IKL” skall tolkas?

Är det månne ”Inkompetent KompaniLedning”?

Något behov av särskilda reglementen för en Hv-stab

verkar överarbete, då StabsR 1 och 2 SKALL gälla

för alla staber, och verksamheten SKALL vara ”transparent”

såtillvida att alla befattningshavare i en stab skall vara utbytbara i

alla vapenslag. Chefen för ledningsplutonstab från ett Hv-förband

skall kunna ”lånas in” för tjänst i t.ex. i ett ”GspLokffbkomp*” eller

vad farao som helst! Det är en hafsig, riskabel och oroande utveckling

att anta och använda ”hemsnickrade” stabsrutiner, speciellt när

olika förband skall samverka, och det visar sig att de har olika

stabskulturer! Det kan i ett skarpt läge kosta liv i onödan.

Avvikelser från fastställda reglementen får endast göras med tillstånd

av den myndighet som utfärdat dem, i detta fall sannolikt OpIL.

Ett exempel som t.ex. FRO börjat köra med är ”PUT” d.v.s. ”Planering

Under Tidspress” där man ersätter 1.1 till 23.6 med fem punkter.

Det är riktigt att man i ett hastigt läge måste för att vinna tid korta ner

ordergången, och det kan chefen göra med ”förbereddorder”, men det

finns då risken att chefen alltid menar att han befinner sig i ”tidspress”

och då hamnar snart förbandet i ett bokföringsläge som i ett vanligt

företag skulle rendera Vd:n och kamreren något års fängelse!/ Jan

 

* GspLokffbkomp = Gamla Stridspittars LokalFörsvarsFörbandsKompani

 

IKL: http://www.hemvarnet.mil.se/article.php?id=12957

 

Ja, det visste jag redan, men tack i alla fall för tipset! Det är tydligen svårt att vara ironisk på dessa sidor! Lev väl!/Jan

Link to comment
Share on other sites

Ett mer komplett Hv- stabsreglemente ska tydligen vara på G.

 

Synen på stabsarbetet skiljer sig beroende på IKL. Det har jag erfarit.

 

-Jaha, och berätta för en fåkunnig hur ”IKL” skall tolkas?

Är det månne ”Inkompetent KompaniLedning”?

Något behov av särskilda reglementen för en Hv-stab

verkar överarbete, då StabsR 1 och 2 SKALL gälla

för alla staber, och verksamheten SKALL vara ”transparent”

såtillvida att alla befattningshavare i en stab skall vara utbytbara i

alla vapenslag. Chefen för ledningsplutonstab från ett Hv-förband

skall kunna ”lånas in” för tjänst i t.ex. i ett ”GspLokffbkomp*” eller

vad farao som helst! Det är en hafsig, riskabel och oroande utveckling

att anta och använda ”hemsnickrade” stabsrutiner, speciellt när

olika förband skall samverka, och det visar sig att de har olika

stabskulturer! Det kan i ett skarpt läge kosta liv i onödan.

Avvikelser från fastställda reglementen får endast göras med tillstånd

av den myndighet som utfärdat dem, i detta fall sannolikt OpIL.

Ett exempel som t.ex. FRO börjat köra med är ”PUT” d.v.s. ”Planering

Under Tidspress” där man ersätter 1.1 till 23.6 med fem punkter.

Det är riktigt att man i ett hastigt läge måste för att vinna tid korta ner

ordergången, och det kan chefen göra med ”förbereddorder”, men det

finns då risken att chefen alltid menar att han befinner sig i ”tidspress”

och då hamnar snart förbandet i ett bokföringsläge som i ett vanligt

företag skulle rendera Vd:n och kamreren något års fängelse!/ Jan

 

* GspLokffbkomp = Gamla Stridspittars LokalFörsvarsFörbandsKompani

PUT eller fempunktsordern är INGET som FRO har hittat på.

Den är de facto NATO standard och är den typ av ordergivning som gäller i GU förbanden idag.

Ordern består av 5 huvudpunkter med ett antal Appendix som är mer eller mindre statiska.

Link to comment
Share on other sites

Ett mer komplett Hv- stabsreglemente ska tydligen vara på G.

 

Synen på stabsarbetet skiljer sig beroende på IKL. Det har jag erfarit.

Det är på tiden att stabsreglementen fräschas upp. StabsR 1 och 2 gäller bara till del och bör ersättas snarast av något användbart som innehåller:

PUT

5-punktsorder med aktuell bilageförteckning

NATO-symbolerna

UTM

mm mm

 

@Telejanne

Blandade du ihop PUT med 5-punktsordern med flit?

Om inte så bör du ta reda på fakta innan du sågar men om det var med flit så förstår jag inte vad du vill. Vill du att HV-staber ska jobba på ett förlegat sätt som inte används någon annanstans?

 

/K

Link to comment
Share on other sites

-Visst har du rätt, jag är en rejäl förlorare som inte anser att NATO skall bestämma hur vi svenskar gör, eller i värsta fall tycker att vi skall ha "Jojje Busch" som ÖB! Shame om me! Jag kan bara göra ett citat: "Först ignorerar dom dej, sen skrattar dom åt dig, sen bekämpar dom dej- och sen vinner du" (Mahatma Ghandi) Lev väl!/Jan

Link to comment
Share on other sites

-Visst har du rätt, jag är en rejäl förlorare som inte anser att NATO skall bestämma hur vi svenskar gör, eller i värsta fall tycker att vi skall ha "Jojje Busch" som ÖB! Shame om me! Jag kan bara göra ett citat: "Först ignorerar dom dej, sen skrattar dom åt dig, sen bekämpar dom dej- och sen vinner du" (Mahatma Ghandi) Lev väl!/Jan

Interoperabilitet är visst inget för dig.

Men ok, kör du ditt race så kör FM sitt, tillsammans med övriga världen.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

-Visst har du rätt, jag är en rejäl förlorare som inte anser att NATO skall bestämma hur vi svenskar gör, eller i värsta fall tycker att vi skall ha "Jojje Busch" som ÖB! Shame om me! Jag kan bara göra ett citat: "Först ignorerar dom dej, sen skrattar dom åt dig, sen bekämpar dom dej- och sen vinner du" (Mahatma Ghandi) Lev väl!/Jan

Interoperabilitet är visst inget för dig.

Men ok, kör du ditt race så kör FM sitt, tillsammans med övriga världen.

 

/K

 

Ja, ”Interoperabilitet” är en bra sammanfattning till vad som

behövs, och det är så jag menar. Hemmasnickerier på stabssidan

är däremot farligt. Kan du berätta vilken behörig myndighet som

har upphävt StabsR1 och 2, och när, så skall jag respektera det!

Min närmaste fråga är om DU överhuvudtaget verkligen läst dessa

publikationer??? Självklart så behöver ett Hv-förband i Dalarna inte

ta med orderpunkt 8 (som gäller sjöminering) om nu inte några

”Talibaner” försöker bemäktiga sig Siljan eller Dalälven, men det är

väl mindre sannolikt.

Alla förband skall i varje läge bruka de orderpunkter som behövs,

varken mer eller mindre, och då blir det sällan så få som fem!

Har du inte dessa böcker, så rekvirera dem. De har M-nummer:

M7743-700100 och M 7743-71 0020, eller deras senare utgåvor.

StabsR 1 omfattar gemensamma grunder och principer för stabs-

arbetet på alla förbandsnivåer, och StabsR 2 är utformad som fakta-

och uppslagsbok för den praktiska tillämpningen av stabsarbetet

på alla förbandsnivåer. (Enligt förorden)

I ”2:an” finns även stabstecken enligt STANAG 3833,

så böckerna kan vara till bra nytta om du vill bli hjälte och åka ut i

världen för att hjälpa Jojje Busch att kriga för oljan och predika

demokrati medelst bombplan!

Mycket nöje med studierna!/Jan

Link to comment
Share on other sites

Sedan i år så använder FM inte karttecken enligt StabsR 2, utan har ersatts av NATO-tecknen. Det behandlas visst i en annan tråd på forumet.

PUT-modellen är gällande bedömandemetod i FM sedan 03-04 någon gång. Jag fick utbildning på den 2004.

5-punktsordern är sedan samma tid gällande orderstruktur för FM.

Nya benämningar på orderverk gäller också; WO, FragO, mfl.

 

Detta regleras i skrivelser från HKV.

 

Källor: 7. Armestridsgruppsstaben, MHSK, LedS, HKV.

 

Och ja, jag har läst StabsR 1 och 2. Och ja, jag har jobbat i stab i HV, Utlandsstyrkan och "den vanliga Armén". StabsR är inte uppdaterad vad det gäller stabsarbete, inse det. Det är gamla reglementen som är under omformning. Avseende stabsetik och grundläggande stabsarbete så är det inte stora skillnader men däremot bedömande, orderform, karttecken, benämningar, processflöde och annat har gjorts om för att mer passa in i den organisation som de flesta staber nu arbetar efter (G-strukturen).

 

Jag kommer inte studera de nämnda reglementena nämnvärt den närmaste tiden. Däremot så ämnar jag fördjupa mig i utfallet av P4:s metodförsök gällande brigadstridsgruppsledning, hur de nyttjar organisationen och tekniken och det ska bli intressant. Jag föreslår att du försöker få till ett studiebesök (motsv) på en stab under övningsserien och att du söker en kurs i stabstjänst.

Det har hänt en hel del på den fronten och alla behöver fortbildning för att vidmakthålla kompetensen.

 

Om man blir hjälte för att man genomför internationell tjänst så är jag i så fall redan hjälte. :blink:

Men jag har tänkt att åka ut igen, gärna i stabsbefattning.

 

/K

Edited by Krook
Link to comment
Share on other sites

Sedan i år så använder FM inte karttecken enligt StabsR 2, utan har ersatts av NATO-tecknen. Det behandlas visst i en annan tråd på forumet.

PUT-modellen är gällande bedömandemetod i FM sedan 03-04 någon gång. Jag fick utbildning på den 2004.

5-punktsordern är sedan samma tid gällande orderstruktur för FM.

Nya benämningar på orderverk gäller också; WO, FragO, mfl.

 

Detta regleras i skrivelser från HKV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor: 7. Armestridsgruppsstaben, MHSK, LedS, HKV.

 

Och ja, jag har läst StabsR 1 och 2. Och ja, jag har jobbat i stab i HV, Utlandsstyrkan och "den vanliga Armén". StabsR är inte uppdaterad vad det gäller stabsarbete, inse det. Det är gamla reglementen som är under omformning. Avseende stabsetik och grundläggande stabsarbete så är det inte stora skillnader men däremot bedömande, orderform, karttecken, benämningar, processflöde och annat har gjorts om för att mer passa in i den organisation som de flesta staber nu arbetar efter (G-strukturen).

 

Jag kommer inte studera de nämnda reglementena nämnvärt den närmaste tiden. Däremot så ämnar jag fördjupa mig i utfallet av P4:s metodförsök gällande brigadstridsgruppsledning, hur de nyttjar organisationen och tekniken och det ska bli intressant. Jag föreslår att du försöker få till ett studiebesök (motsv) på en stab under övningsserien och att du söker en kurs i stabstjänst.

Det har hänt en hel del på den fronten och alla behöver fortbildning för att vidmakthålla kompetensen.

 

Om man blir hjälte för att man genomför internationell tjänst så är jag i så fall redan hjälte. :D

Men jag har tänkt att åka ut igen, gärna i stabsbefattning.

 

/K

 

Bra att du vill bli hjälte igen! inget ont i det, synd bara om du kommer hem inpackad i plastpåse!

Du har glömt en sak i min frågeställning, och det är: Beskriv tydligare NÄR och av VEM, har dom tidigare reglementena gällande stabsrutinerna upphävts ? Det är rimligt att allt i verksamheten skall testas och omprövas, men jag vill gärna veta om det verkligen gjorts, inte bara att gällande instruktioner prövas i olka sammanhang, -det är mycket bra, men jag uppfattar inte att du svarade på min fråga! Lev väl! (Och undvik att komma hem i plastpåse) -jag gissar att det möjligen.... kan finnas någon som kommer att sakna dig!/Jan

Link to comment
Share on other sites

Så här ser stab och stab- och sambandsgruppen ut i HV;

 

HEMVÄRNSKOMPANICHEF

STF C HEMVÄRNSKOMPANI

Stab

HVKOMPKVARTERMÄSTARE

2 STABSBEFÄL KOMPANI

HUNDTJÄNSTINSTRUKTÖR SBK

SAMBANDSGRUPPCHEF FRO

 

Stabs- och sambandsgrupp

C STABSGRUPP Tillika C Stab- och trossto

2 STABSBITRÄDE SLK

2 SIGNALIST FRO

2 ORDONNANS FMCK

2 PB/LBFÖRARE SKBR

 

Vidare reglerar (P)TOEM enligt följande:

3.2.2 Ledningssystem

3.2.2.1 Ledningsplatser

Samtliga hemvärnskompanier skall kunna:

¤ leda två till fem hemvärnsplutoner,

¤ leda underställda enheter ur annat förband,

¤ utöva ledning inom tilldelat område under längre tid,

 

3.2.2.2 Staber

Stabsplatser skall kunna upprättas i första hand i byggnader varifrån ledning skall ske under

längre tid. Som reservförfarande skall ledning kunna ske från stabstält.

3.2.2.3 Samband

Samtliga hemvärnskompanier skall kunna:

¤ ansluta i högre chefs UK-, KV- och trådnät,

¤ upprätta samband för eget behov.

 

samt;

 

3.2.2.4 Stabs- och sambandsförband

Stab- och trosstroppen skall kunna upprätta och betjäna kompaniets stabsplats

 

Givet detta, vad lär vi oss?

1. Räkna bort ordonnanser och pb/lbförare. Även om det är lockande så kräver säkerhetsmedvetande att man inte utnyttjar dom till signalisttjänst.

2. Som jag förstår det är sambandsgruppchefen i staben ngn slags teknikguru med teknisk kompetens, utnyttjas delvis i planläggning ("Knut, kan vi fixa samband på det här avståndet elelr måste vi göra på ett annat sätt?"), delvis till rent tekniska frågor ("Knut, det luktar illa om acken, vad har jag gjort den här gågnen?"). Anänds som signalist i undantagsfall.

3. Kompch, Stf Kompch, KVM och stabsbefäl kompani är dom du bör rotera som VB i staben.

4. Stabstoppchefen är den som leder stabsarbetet, ingen diskussion. Sttochen upprättar VB listor, håller koll på var samtliga befäl finns, övervakar lägeskartan (se nedan) och bryter ner kompaniordern avseende signal/stabstjänst.

5. Man har två nät att passa, Batstri och Kompstri. För detta krävs i regel 2 signalister ( i lungt läge 1, eller så kan VB sköta det själv). En signalist skall alltid kunna utgå med kompanichef (man bör därför alltid ha en upprättad och uppmesad Ra145/146 liggande) och är läömpligen den man haft på bevakning på kompstri. Man slutat naturligtivsi inte bevaka kompstri, utan ngt befäl tar vid i kompanichefens frånvaro (stabsbefäl kompani är en bra lösning) men man utnyttjar kanske då ett stabsbiträde för att lyssna på nätet (läget styr, är det spännade vill nog flera lyssna).

6. Stabsbiträden utnyttjas för att föra lägeskarta och biträda sttochen med att hålla reda på personer. Kan utnyttjas som signalister och för rent stabsmässiga uppgifter (förbereda för ordergivning etc.).

 

Hjälper detta?

Link to comment
Share on other sites

Så här ser stab och stab- och sambandsgruppen ut i HV;

 

HEMVÄRNSKOMPANICHEF

STF C HEMVÄRNSKOMPANI

Stab

HVKOMPKVARTERMÄSTARE

2 STABSBEFÄL KOMPANI

HUNDTJÄNSTINSTRUKTÖR SBK

SAMBANDSGRUPPCHEF FRO

 

Stabs- och sambandsgrupp

C STABSGRUPP Tillika C Stab- och trossto

2 STABSBITRÄDE SLK

2 SIGNALIST FRO

2 ORDONNANS FMCK

2 PB/LBFÖRARE SKBR

 

Vidare reglerar (P)TOEM enligt följande:

3.2.2 Ledningssystem

3.2.2.1 Ledningsplatser

Samtliga hemvärnskompanier skall kunna:

¤ leda två till fem hemvärnsplutoner,

¤ leda underställda enheter ur annat förband,

¤ utöva ledning inom tilldelat område under längre tid,

 

3.2.2.2 Staber

Stabsplatser skall kunna upprättas i första hand i byggnader varifrån ledning skall ske under

längre tid. Som reservförfarande skall ledning kunna ske från stabstält.

3.2.2.3 Samband

Samtliga hemvärnskompanier skall kunna:

¤ ansluta i högre chefs UK-, KV- och trådnät,

¤ upprätta samband för eget behov.

 

samt;

 

3.2.2.4 Stabs- och sambandsförband

Stab- och trosstroppen skall kunna upprätta och betjäna kompaniets stabsplats

 

Givet detta, vad lär vi oss?

1. Räkna bort ordonnanser och pb/lbförare. Även om det är lockande så kräver säkerhetsmedvetande att man inte utnyttjar dom till signalisttjänst.

2. Som jag förstår det är sambandsgruppchefen i staben ngn slags teknikguru med teknisk kompetens, utnyttjas delvis i planläggning ("Knut, kan vi fixa samband på det här avståndet elelr måste vi göra på ett annat sätt?"), delvis till rent tekniska frågor ("Knut, det luktar illa om acken, vad har jag gjort den här gågnen?"). Anänds som signalist i undantagsfall.

3. Kompch, Stf Kompch, KVM och stabsbefäl kompani är dom du bör rotera som VB i staben.

4. Stabstoppchefen är den som leder stabsarbetet, ingen diskussion. Sttochen upprättar VB listor, håller koll på var samtliga befäl finns, övervakar lägeskartan (se nedan) och bryter ner kompaniordern avseende signal/stabstjänst.

5. Man har två nät att passa, Batstri och Kompstri. För detta krävs i regel 2 signalister ( i lungt läge 1, eller så kan VB sköta det själv). En signalist skall alltid kunna utgå med kompanichef (man bör därför alltid ha en upprättad och uppmesad Ra145/146 liggande) och är läömpligen den man haft på bevakning på kompstri. Man slutat naturligtivsi inte bevaka kompstri, utan ngt befäl tar vid i kompanichefens frånvaro (stabsbefäl kompani är en bra lösning) men man utnyttjar kanske då ett stabsbiträde för att lyssna på nätet (läget styr, är det spännade vill nog flera lyssna).

6. Stabsbiträden utnyttjas för att föra lägeskarta och biträda sttochen med att hålla reda på personer. Kan utnyttjas som signalister och för rent stabsmässiga uppgifter (förbereda för ordergivning etc.).

 

Hjälper detta?

 

Fel med avseende på vem som skriver punkt 12 (Samband) i kompaniordern (enligt gamla ordermallen). :)

 

Detta gör Sbgrpch som i en kompanistab har ungefär samma status som sambandsbefälet i bataljonsstaben :banghead:

Link to comment
Share on other sites

Nu sa jag väl inte att ngn skrev den punkten, däremot tilldelade jag inte den som uppgift för sambandsgruppchefen.

 

Om vi ska titta på KompO så förordar jag att den skrivs av kompch med KVM som biträde förutom UH punkterna som KVM kan skriva ensam. En KompO är inte så omfattande att man behöber dela upp den på fler än två (3, om stf kompch deltar).

Link to comment
Share on other sites

Bra att du vill bli hjälte igen! inget ont i det, synd bara om du kommer hem inpackad i plastpåse!

Du har glömt en sak i min frågeställning, och det är: Beskriv tydligare NÄR och av VEM, har dom tidigare reglementena gällande stabsrutinerna upphävts ? Det är rimligt att allt i verksamheten skall testas och omprövas, men jag vill gärna veta om det verkligen gjorts, inte bara att gällande instruktioner prövas i olka sammanhang, -det är mycket bra, men jag uppfattar inte att du svarade på min fråga! Lev väl! (Och undvik att komma hem i plastpåse) -jag gissar att det möjligen.... kan finnas någon som kommer att sakna dig!/Jan

Den äldsta skriften jag sett är Orderhandbok 2003 (heter den va, Hans Engström?). Den är från 2003 och det är MSS som är upphovsman.

Hans Engström kan (om han läser det här) säkert citera rätt namn, mm, så att du övertygas.

I övrigt så är det den orderformen som gäller i IS Mark.

 

Sedan kan jag upplysa dig om att HKV reglerat att FM ska använda:

UTM i stället för RT 90

Eldreglering enligt NATO-principen (tvärtom mot hur FM tidigare gjort).

Detta gäller sedan i år.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Vad innebät UTM istället för RT90 samt vad är eldreglering enligt NATOprincipen?

 

 

För den vanlige dödlige innebär det ingen större skillnad: siffror som siffror. Se bara till att "sändare" och "mottagare" använder samma (referens-) system, d.v.s. att siffrorna betyder samma sak. Annars blir det problem på riktigt...

Link to comment
Share on other sites

För den vanlige dödlige innebär det ingen större skillnad: siffror som siffror.

 

Men så länge våra kartor har RT90 som huvudgrid lär det vara betydligt meckigare att ta ut en position i UTM. Linjerna är ju ganska glesa, diagonala och tryckt i en icke dominerande färg. (Prova att ta ut en UTM-position på en karta med mycket vatten i halvmörker).

 

Eller skall Lantmäteriet rätta sig efter krigets krav och börja trycka om kartor? Eller blir det "fältmätskonverterare" med M-nummer till förbanden?

Link to comment
Share on other sites

Men så länge våra kartor har RT90 som huvudgrid lär det vara betydligt meckigare att ta ut en position i UTM. Linjerna är ju ganska glesa, diagonala och tryckt i en icke dominerande färg. (Prova att ta ut en UTM-position på en karta med mycket vatten i halvmörker).

 

Eller skall Lantmäteriet rätta sig efter krigets krav och börja trycka om kartor? Eller blir det "fältmätskonverterare" med M-nummer till förbanden?

Nya kartor är beställda.

MGRS som den militära tillämpningen av UTM-systemet heter är de flesta Kosovo-yxor bekanta med. Det är lätt att lära sig och att använda men tvärtom jämfört med RT90.

1. Hitta din stora ruta (ex 34T)

2. Hitta din lilla ruta (ex EN)

3. Räkna tiondelar (eller noggrannare) österut i rutan tills du kommer till avsedd plats (ex 345)

4. Räkna tiondelar (eller noggrannare) norrut i rutan tills du kommer till avsedd plats (ex 678).

34T EN 345 678 (som på taktisk nivå brukar ges som EN 345 678

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Nya kartor är beställda.

/K

 

OK. Det kommer alltså att existera en "terrängkartan militär" med UTM inom FM och en "terrängkartan civil med RT90" ute i handeln?

Vad de nya kartorna kallas har jag ingen aning om och huruvida de kommer saluföras ute i handeln vet jag inte heller. Förmodligen är efterfrågan något begränsad om inte det blir en "revolution in geographic affairs" och att alla börjar köra UTM och MGRS.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

@Krook är du säker på att det var i år man övergick till NATO standard på symboliken och inte förra året?

 

Ang. UTM, varför använder man UTM och inte GeoRef (bortsätt från interoperabilitet)? Skapar inte användandet av UTM en del svåritheter på våra nordliga breddgrader?

 

Ang. 5 punktsorder så måste jag säga att den svenska versionen är hopplöst misslyckad jämfört med sin NATO motsvarighet (OpOrder/OpPlan) i det att den är mycket sämre strukturerad. Vad man borde gjort är helt enkelt att ha behållit den enkelska verionen och sedan tränat stabmedlemmar i att nyttja den engelska modellen och det engelska språket.

Dock så är det ju en otrolig fördel att man i alla fall utbildar folk på något som liknar NATO standarden även om det kan bli lite sia och så med benämningen av de olika annexen (A-ZZ).

 

Nästa steg av vikt är väl att få folk att utnyttja CAT 19 systemet vid spaningsrapporter och få igång en fungerande signalering på engelska enligt NATO standard och med NATO terminologi.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...