Jump to content

Recommended Posts

En sak jag funderat på sistone över är hur det ser ut i landet med kontunitet då det gäller grupps/plut stridsutbilding? Att man rör sig rätt, håller koll på varandra och fattar order/signaler mm.

 

Allt som oftast på övningar så ska vi röra oss inom grupp och pluton, ibland blir det rätt okejj men till stor del blir det tyvärr mest en fårskock som rör sig lite klumpigt.

 

Att träna och öva dessa saker innan man har större övningar skulle vara ett rejält lyft.

För nu blir det nästa som att vi ska springa när vi knappt minns eller har lärt oss att krypa,stå och gå.

 

Hur ser det ut runtom i landet på träning/övning mm att röra sig inom grupp/plut?

Sker det nån gång i månaden eller liknande eller bara då dom "vanliga" övningarna sker?

Link to comment
Share on other sites

Nu talar jag utifrån min egen erfarenhet men det är nog ganska vanligt att man inte tränar innan övningar. Kör man en helgövning går dagen åt det basala övningarna och sedan krig på natten. Hoppas själv att få ut plutonen för att samöva innan hösten övningshelg, inte bara för att alla skall kunna rörelsen och tecknen utan för att samöva.

Link to comment
Share on other sites

Inte heller något som typ skjutbana 1gång i månaden eller liknande ifall man har tid och möjlighet att skjuta...

Vi har skjutningar då och då men det är ju samma 20 pers i kompaniet som ständigt är med och det är inriktat på rent skytte.

 

Problemet med grunder som grupps former är ju att man inte alltid kan börja om så fort man får en ny utan den personen måste ta in de kunskaperna på annat sätt. önskar att introt var lite längre så man kunde öva det där.

 

sedan kan ju HV ställa krav på soldaterna att man inte kommer att jämt avsätta mkt tid till grunderna utan att förbandet skall vidarutvecklas.

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte om man valt rätt väg att utbilda i Hv. Nu talar jag av egen erfarenhet från min Hvbat. Visst man kan lägga mycket tid på banskjutning och skyddsvakt, MEN! Det som jag ser som viktigast är att vi som soldater och chefer i hv "huvudstridsenhet" dvs pluton, övar: grupperingsformer, truppföring, orderträning för att kunna bli mer flexibla och handlingskraftiga. Som minnesregel kan man ha Eld, Rörelse och Skydd (i tid och rum). Det kvittar så om du, på din pluton, har 30 man som alla skjuter 10-1:or. Kan plutonen inte verka enligt stridens grunder så är plutonen given puck-2:a.

 

Detta tankesätt, med skjutbaneskjutning, är väl sedan Hv var starkt knutet till den lokala skytteföreningen. För att nå PersQ3 på plutonen så är Hv nödd och tvungen att även öva Rörelsen och Skyddet. Dessa ska samspelas med Elden och ska i största möjliga mån ske på samma gång eller i närtid till varandra. Elden ska ge möjligheter för rörelsen att träda i kraft samtidigt som rörelsen och elden är ett skydd.

Hmm här sitter jag och babblar självklarheter :baskerKav: Min bat har dock inte kommit längre än till elden (tyvärr) och rörelsen och skyddet praktiseras inte direkt i samspel med varandra. Vidare stör Hv mtrl utbildning all form av förbandsövningar. Jag kan förstå att det är billigare och lättare att sitta i en lektionssal och pilla med sjukvårdsväska 6, men vart leder övningen? Att alla hittar lätt i den???? Vidare är det ett otroligt focus på skyddsvakt, helt ok! men om plutonen ska växa i kunskap så bör man dra igång en mer komplex utbildning med högre svårighetsgrad för alla befattingar.

Man vill ju växa i befattning... inte torka ihop på samma nivå... kunskap behöver gödning. :D

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

Mer BT! HV måste lära sig att de inte är odödliga. då skulle man

slippa idioterna som tror att de skjuter fyra fiender med tre skott

på 150 meter i granskog. :-(

ibland undrar jag om UTB är rädda för att folk skall gå ur HV om

soldaterna inser att de kan bli skjutna i krig. :D

Link to comment
Share on other sites

@Phantom Goodbye

BT & STA är bra verktyg i utb! Focus tycker jag dock bör ligga på truppföringen, denna haltar rätt friskt i Hv... tyvärr.

Min erfarenhet av befälsutb, i vanligt hv komp, gick ut på att Kompanichef stod och informerade om övningen dvs vad som skulle hända mm (fusk!). Det är lite lustigt att befälen ska förväntas fungera i befattning på bataljonens utbildningskontroll när befälsövningen går ut på monolog från högre chef.

De truppföringsutbildningar jag varit med om (cirka 4 värda nämnet under 5 år i vanligt Hv) har genomförts i UTB regi och varit jättebra. Kruxet är bara att det inte går vidare, utan nästa "tillfälle" är det samma igen.

Oftas blir det i stil med "-A & B eldställning här, eld mellan...". Vi är liksom alltid på plats, kruxet är ju göra rätt från samligsplats via FAP till objekt. Det övades aldrig order mm från samligsplats, för plutonen "poppade" liksom alltid upp direkt på objekt! :rolleyes:

Jag tycker man borde öva plut C och Grp C (inkl stf) order och åtgärder kronologiskt.

 

Håller nog med dig lite där "Phantom"! Jag har oxå fått lite aning om att UTB är lite rädda för att ge oss "svarta lappen" om man agerar SAAB-mål. Däremot är det helt annan 5:a i IP. Det är nog bara en tidsfråga med det där, då FM har börjat med kvallitetssäkring av Hv förband (inte en sekund för tidigt).

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

Oftas blir det i stil med "-A & B eldställning här, eld mellan...". Vi är liksom alltid på plats, kruxet är ju göra rätt från samligsplats via FAP till objekt. Det övades aldrig order mm från samligsplats, för plutonen "poppade" liksom alltid upp direkt på objekt! :blink:

Jag tycker man borde öva plut C och Grp C (inkl stf) order och åtgärder kronologiskt.

 

Det är ju ofta ett stort problem om PlutCh (och även GrpCh) inte är infanterister motsv. Har man fått den utbildningen under GU är det tämligen enkelt att omsätta den till Hv. Men det är klart att det är ett stort problem om man har chefer som inte fått utbildningen under GU, och inte får den internt inom HV heller.

 

Personligen tycker jag att man ställer för låga krav på cheferna vad gäller förmåga att leda väpnad strid. Att man är en jävligt bra fredsadministratör är ju en annan femma..

Link to comment
Share on other sites

Personligen tycker jag att man ställer för låga krav på cheferna vad gäller förmåga att leda väpnad strid. Att man är en jävligt bra fredsadministratör är ju en annan femma..

 

2:nd that :blink:

 

Det här med att alla inte är infaterister kan jag förstå men! Någonstans bör ju utb gå vidare. Ett dåligt exempel...

Du ska lära dig läsa!

"-Far har en bil" har du lärt dig läsa, men när läraren lägger på ",och den är blå!" så trillar du av pallen för det har genast blivit mycket svårare, eller?

 

Inlärningen i hv bör givetvis bygga på en grund. Men utvecklingen efter detta saknas.

 

Det är inte svårt, allt som behövs är en logisk grund och en röd tråd genom allt.

 

Välkommen till infanteriet btw :D

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

@Lfskbat

 

Tyvärr är strukturen på hvorganisationen så att korta övningar, frivilligt deltagande ger att om man på en utbildning/övning kommer upp en kunskapsnivå, så kommer man ofelbart att alltid ramla tillbaka på ruta ett vid nästa övningstillfälle. Orsaken till detta är ju Kalle Kula och Sävlige Stefan som inte brydde sig om att komma med förra gången.

Skall man öva med sammansatta plutoner/förband istället anpassat efter respektive utbildningsståndpunkt?

"-Nu övar vi nivå 3-4 denna helg med er, ni som missade förra övningen övar nivå 1-2 itsället?"

 

Man får då en kunskapsspridning i förbandet, möjligen motiverar det deltagarna att komma genom utvecklingsmöjligheterna. Nackdelen är att ÖL måste ha två utbildningstäter, samt att förbanden missar samövning. Just samövningen är en av de viktigare delarna.

 

För att sporra till utveckling och samövning brukar jag, om tid finnes, ge utrymme så att gruppchefen får "äga" sin grupp, ibland 10 minuter, ibland 1 h för egen utbildning/samträning/förövning. Om jag som plutonchef inte har uptäckt någon akut brist får gruppchefen styra efter eget huvud. Att låta gruppchefen vara chef (och ledare) så mycket som möjligt hindrar ju även mig att bli den ökände övergruppchefen (han som alla gruppchefer givetvis hatar....)

 

Själv skulle jag önska mer kaosartade övningar där man får åka raketstol ner i stresskonen. Det skulle vara en efterlängtad upplevelse för mig och för en hel del andra en välbehövlig resa. :blink:

 

/Koskela

Link to comment
Share on other sites

@Koskela

Köper ditt argument. Men min tankebana var att man en övning kör 1 & 2, därefter 1,2&3. De som inte var med på första övningen kommer ändå att få sin del i 1&2 då denna är grunden för 3.

Det med stegring a la detta sätt har jag erfarenhet av. Jag började dra igån truppföringsutb för Gruppchef/stf på mitt förra komp. Första övningen kom 4 Gruppchef, därefter kom 6-8 och sedan gick det bara uppför. De som missat första övningarna fick extra tid vid genomförande som täckte fler moment, bara för att dessa skulle fatta sammanhanget/röda tråden. De grp C/stf som inte truppade aggerade övningstrupp så de fick ändå sin beskärda del av inlärning... hörde samma order (eller liknande) flera gånger. Givetvis genomgång efter varje moment, förklarade även "den röda tråden" så den inte skulle missas.

 

Vi övade många typer av truppföring; ingående i stridsställning med grupp, tilldela eldställningar för stridspar, framryckning mm. Allt gick helt ok, tillochmed den inbitne flottisten blev en bra "skytte"gruppchef enligt hv-mått mätt. :blink: ---> :D

 

Jasså Koskela! Du gillar också tillämpade förbandsövningar! Attans roligt när det är "stressigt" och fienden inte är styrd av blå-gul.

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

Mitt kompani, utan att skryta, får väl anses ligga långt framme i utvecklingen. Där har vi oxå lyckats transformera :blink: -> :D (+) Ingen nämnd, ingen glömd! Respect dudes! :clap:

 

Lyckas man med rätt personal sammansättning kan vissa grupper bli rena lyckträffar. Det kräver en del av chefer på alla nivåer och en hel del hängivenhet hos gruppmedlemmarna. Har man motiverad personal och ett klart mätbart mål så kan man även driva extrautbildningen långt.

 

Egentligen spelar ju inte bakgrunden någon roll, utan det är personligheterna som avgör.

I USA har man ett uttryck för detta "appitude", sammansatt av attitude och apitite!

 

/Koskela

Link to comment
Share on other sites

ett klart mätbart mål så kan man även driva extrautbildningen långt.

/Koskela

 

Gillar uttrycket "Appitude"... jag tror jag snor det :P .

Tyvärr har väl Hv en bit att gå när det gäller klart mätbara mål. Det är ju en sak vad vår uppgift säger kopplat till nominerade stridsdygn och allt det där. Det som jag saknar är utbildningsmål i fredstid som är kopplade till vår uppgift. Tyvärr har vanligt Hv komp en fallenhet att vara lite "Laisses faire" och man kopierar förregående års utbildning (för alla deltog ju inte :) )

 

PS Hoppas Ni ursäktar min ruggigt dåliga franska, det var några år sedan man pratade groda DS :clap:

 

 

@Tinhead

Nu vet jag inte om du är med i Hv, men om du är det så kan du och några eldsjälar ta ett snack med komp C och diskutera utbildningsmål för ditt förband (ta det ej lägre än plut, myndigheten får rabies om det blir en massa gruppövningar = lågt deltagarantal och för stora kostnader när ni börja komma en bit i utb (instruktörer mm)).

Komp C brukar oftast bara vara tacksam att det är någon/några som är villiga att dra igång något. UTB brukar också vara positiva (gäller även bat C). Förankra det så högt upp i org som nödvändigt. Lämna in övnings PM som sträcker sig fram till det mål ni ska nå. Gör regelbundna utbildningskontroller och ge/ta feed-back dvs var flexibla i övningsutbudet. I Skåne har vi något som kallas ÖFT (Övningsförteckning), denna är en bra grund att stå på och täcker det viktigaste i plutonernas verksamhet.

 

Det är ett smörgåsbord bland utbildningar, tyvärr är det få som känner till det :Malaj:

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

@Tinhead

Nu vet jag inte om du är med i Hv, men om du är det så kan du och några eldsjälar ta ett snack med komp C och diskutera utbildningsmål för ditt förband (ta det ej lägre än plut, myndigheten får rabies om det blir en massa gruppövningar = lågt deltagarantal och för stora kostnader när ni börja komma en bit i utb (instruktörer mm)).

Komp C brukar oftast bara vara tacksam att det är någon/några som är villiga att dra igång något. UTB brukar också vara positiva (gäller även bat C). Förankra det så högt upp i org som nödvändigt. Lämna in övnings PM som sträcker sig fram till det mål ni ska nå. Gör regelbundna utbildningskontroller och ge/ta feed-back dvs var flexibla i övningsutbudet. I Skåne har vi något som kallas ÖFT (Övningsförteckning), denna är en bra grund att stå på och täcker det viktigaste i plutonernas verksamhet.

 

Det är ett smörgåsbord bland utbildningar, tyvärr är det få som känner till det :)

 

Tackar, har lite tankar och planer som jag tänker skriva ner och börja skicka till dom som kanske kan hjälpa mig förverkliga dom.

Ska se om man kanske kan få tag i den dära "ÖFT" om det nu inte är så att det kanske finns en här uppe i norr också

Link to comment
Share on other sites

Mitt kompani, utan att skryta, får väl anses ligga långt framme i utvecklingen. Där har vi oxå lyckats transformera :navy: -> :camo: (+) Ingen nämnd, ingen glömd! Respect dudes! ,O

 

Lyckas man med rätt personal sammansättning kan vissa grupper bli rena lyckträffar. Det kräver en del av chefer på alla nivåer och en hel del hängivenhet hos gruppmedlemmarna. Har man motiverad personal och ett klart mätbart mål så kan man även driva extrautbildningen långt.

 

---

/Koskela

 

Som varandes :navy: -> :) får jag nog säga att ett skäl till att jag kommit framåt är att jag just känt att krav ställts på mig. Jag har alltid känt mig välkommen men också medveten om att jag inte alls har samma grund att stå på. Dock ställer det krav på organisationen att förvandla folk till soldater, nu hade jag tur som blev placerad i ett kompani med eldsjälar som gillade att utbilda på allt från Ra till GRG. GD1 :lala: Koskela & BX.

 

@ Tinhead Ett sätt att snabbt komma i gång med utbildningar eller att slippa ordna allt själv är att ta folk från gruppen/plutonen och tillsammans åka till någon helgkurs Försvarsutbildarna anordnar ex soldatprov, SIB eller vapenkurser. Det behövs givetvis fortfarande kompanibunden utbildning men i bland önskar jag att vi bättre utnyttjade att utbildningar redan ordnas och använder tillfällena i stället för att inget händer. Kanske grannkompaniet kan hjälpa till?

Link to comment
Share on other sites

Jag gick faktiskt ur Hemvärnet för jag leddes ihjäl av att alltid öva samma saker om och om igen. Efter tio år med "grupps ingående i eldställning med gott om tid" som huvudsakligt övningsmoment försvann lusten helt. Som ur en punkterad ballong. Det var helt enkelt inte kul att gå på övningar längre. Och som sagts ovan: Så länge plutonslistan är ett levande dokument och förbandet hela tiden har omsättning i personalen, så kommer man heller aldrig över tröskeln.

 

Medicinen för detta tror jag är längre övningar. En veckas övning kanske 2 ggr/år med nästintill plikt att delta, hade rättat upp det här problemet. De som är ambitiösa och vill någonting, känner snart att inget händer och då kan man fördriva tiden bättre än att ligga i skogen. Kompetensutvecklingen måste inrättas på de som kommit längst i sin färdighet. Nytillkomna ser och lär genom att vara med och göra. Jag snackade med en kille som varit anställd i USMC och frågade hur man gjorde där, eftersom nya killar kommer in i förbandet kontinuerligt. Enligt honom gjorde man precis så. Gruppen lärde upp den nye killen genom att han var med dem på övningar mm. Givetvis måste det finnas en kunskapsmässig grund att stå på och jag tror att man förbiser den gröntjänst som alla obligatoriskt genomgick för några år sedan. Varför har helt plötsligt Lasse och Stefan GLÖMT bort hur man rör sig som enskild soldat eller i grupp? Nu vet jag inte riktigt hur det är bevänt med gröntjänsten inom GU utanför Armén, men visst borde en månads basal soldatutbildning vara något som alla gick igenom. Introduktionsutbildningen till Hv borde kanske vara lite längre och omfatta mer än bara skyddsvaktsutbildning och lite halvlökande pill på grunkorna. Fyra, fem helger i en utbildningsorganisation med vana truppare innan man placeras ut på respektive förband kanske är en idé... Länge övningstid innebär även att man kanske lär känna varandra på ett sätt som medger att man "vågar" ta och ge feedback och kanske rätta till något som är galet. Som det fungerar idag, och så tror jag att det är hos alla, så består plutonerna av en "hård kärna" med personal som varit med ett tag och är inne i gänget. Sedan har vi de som dyker upp ibland och man knappt vet vad de heter fast de stått på listorna i flera år. Och sedan har vi de nya, som det gäller att suga upp snabbt som fasen och få in i gruppen på ett schysst sätt. Kontentan blir allt som oftast att de som befinner sig på lägsta kunskapsnivån styr utbildningen/övningens utformning. Motivet till det här, från utbildarnas sida, är att "man måste kunna krypa innan man lär sig gå", men de som redan kan både gå och springa, skall de också krypa, krypa och krypa?

Link to comment
Share on other sites

Håller med Ragulin att tempot aldrig skall bestämmas av den som kan/vill minst. Det bidrar bara till att den som inte kan uppfattas som ett problem, dessutom ger det en person veto för hur långt organisationen kan gå. Egentligen är det synd att inte FBU/motsvarande inte har en tvåveckors fältvanevecka för alla dem som går med i frivilligförsvaret men saknar erfarenhet av att bo i tält, gräva grop, slåss i grupp.

Eftersom gruppen aldrig är starkare än sämste soldat så gäller det att hela tiden arbeta med soldaten så att han blir bättre utan att för den skull hålla tillbaka de som redan kan. Det är mycket en chefsfråga, jag måste kunna hitta på uppgifter som utmanar mina kunniga soldater samtidigt som jag arbetar med att stärka de som inte kan.

Edited by GD1
Link to comment
Share on other sites

@Ragulin

 

Jo vi behöver längre övningar så vi kan visa att vi klarar av det, och för att lära oss mer ingående vissa av våra uppgifter.

 

Att krypa hela tiden är inte rätt medecin, och jag tror vi egentligen är överens i att vi måste ha hela kedjan.

Där slutet i kedjan är en eller flera längre övningar.

Och dit kommer vi med diverse aktiviteter som lär oss grunderna, om man nu kan grunderna så är man inte tvingad att delta men det ska finnas möjlighet även för veteraner att friska upp kunskaperna ifall dom känner att dom behöver det.

Förhoppningsvis är vi alla ett par pinnhål högre och långövningen blir något som utmanar samtliga istället för att riskera att bli en "sänk nivån så alla hänger med övn".

 

Gamla "gröntjänsten" har sett ut lite olika den jag genomgick tjaa den saknade nog en 2veckor grupp/plut rörelse/strid mm..

Och ska man minnas det man blev instruerad till och kanske fick genomföra ett fåtal gånger tja då är man "puck2a" väldigt ofta.

Link to comment
Share on other sites

@Raqulin

Jag förstår precis hur du känner, det var därför jag gick över till IP!!!! Men jag tror inte på medicinen att ha längre övningar, snarare tvärt om. Det jag menar är att man drar en fiktiv linje och säger "-Från nu till ex 2008 ska vi kunna...!" De som är med, är med! Det som talar mot detta är givetvis argumentet "-Vi får in nya!" Okay! Jag köper detta men ska 1-4 personer per år och kompani störa hela utbildningscykeln? Som någon skrev i en annan "topic" "-Om man tar en GU Amf plut och för över dom till hv, blir dom per automatik kass?" (ej direkt citat men något i den stilen).

Alla som börjar i Hv har minst 3 mån vpl och därför en gnutta fältvana. När det gäller mtrl så är det kört i vilket fall för GU idag har betydligt modernare mtrl än vi kan skrapa ihop på komp (generellt).

Jag tror att nya i Hv med någerlunda lätthet kan glida in i utb på komp, det är ändå nytt alltihop, varesig vi övar sjukvårdsväska 6 eller Hv plut förjdröjningsstrid.

 

Metoden för att få "igång" en pluton är i stort sett den samma, inte ska man låta en till fem "nya" "störa" en påbörjad utbildningscykel. Det åligger gruppen och plutonen att se till att dessa nya kommer ikapp så smidigt som möjligt, för ska sanningen fram så börjar dom ju sällan i ledande befattning.

Hemvärnets ackilleshäl är väl lite att det först och främst att det ska vara trevligt, jag säger att det ska vara svårt att gå med. Tänk er en situation där Hv är svårt att gå med i! Ansökan kan vara i stil med... "Du står nu i väntelista för placering i Hv!" Eller som en instruktör sa på FA-kursen... "Bara för att Hv är frivilligt, är det ingen rättighet!"

Jag tror nog att göra det svårt att platsa i Hv, kan ge det ett lyft?!?!

 

Sålunda! Lägg ribban på en aning högre nivå, dra ner mtrl utb till minimum, lägg krut på samtrimma befattningar och förband, sätt utb-mål högt (gör i så fall en fore-cast och justera om det stöter på patrull i utb), samkör sold-sold, stridspar-stridspar, omgång-omgång, grupp-grupp, topp-tropp och slutligen plut-plut, om så är befogat.

 

Eller så tiger man still och skiter i allt och bara lallar med, i väntan på nästa löspluggstilldelning... Denna tanke har man ju haft ett par gånger :P

 

Kan detta vara något Raquin? :)

Link to comment
Share on other sites

Det tråkiga är att jag aldrig varit med i något annat än IP/Beredskapsplut.... Jag har gjort en postning i öppna forumet i en tråd som heter "bli hemvärnsgubbe" och den bild jag försöker förmedla där inbillar jag mig är ganska allmängiltig för 85% av Hemvärnet, inklusive IP... Jag hoppas verkligen att det finns undantag från det jag upplevt som norm, men de är nog inte många. När det gäller utbildningen och kompetensutvecklingen handikappas Hv av att samtliga inte rycker in samtidigt och således inte gemensamt går igenom en cykel av utbildningar/övningar som syftar till att ge soldaten det som behövs för tjänsten. Jag har en teori som går ut på att de som ansvarar för utbildningen har en vana att jobba utifrån just det konceptet, gemensam inryckning och gemensam utbildningsståndpunkt, och därför blir det fladdrigt när man upptäcker att 10% av förbandet inte behärskar grundförutsättningarna inför det som skall övas. Alltså backar man ner på målet och hoppas kunna ta igen det nästa gång. Problemet är att då står där 10% NYA gubbar som inte var med förra gången och som därför hela proceduren skall gås igenom med igen och 15% av de som var med förra gången är hemma hos faster Lisa och firar hennes 60-årsdag eller motsv. Där tror jag problemets kärna ligger. För något år sedan hade vår utbildningsavdelning för sig att man skulle jobba efter en s.k "utbildningstrappa" och vi presenterades för ett ambitiöst koncept som ledde kompetensutvecklingen framåt i flera år och där varje år hade ett litet "tema". Det sprack givetvis på just det att det hela tiden ramlade in nytt folk som man fick börja om med och de som gårr igenom ett antal övningar på "krypa"-nivå tröttnade blixtsnabbt så de dök till slut inte upp heller, varvid deras kompetens försvann och truppen såg lika härkig ut som övning 1 år 1..... Nä ni får ursäkta grabbar. Jag är väl både gammal och bitter på det där, men någonstans tycker jag att det är fördjävligt att man inte bättre tar till vara på det engagemang och den vilja en individ trots allt visar genom att skriva kontrakt med Hemvärnet. Låt gå för att det finns vissa stollar som initialt gör det för att de har en osund inställning till vapen och uniformer, men de brukar guschelov försvinna relativt snabbt eller sugas in i verkligeheten och bli riktigt bra killar. Det stora flertalet hoppas jag går med i Hemvärnet för att de tror på det viktiga i att vi kan försvara vårt land, det land våra förfäder byggt och som vi skall lämna över till våra barn. Jag blir så trött på den njugga inställning, inbjudna med armbågen och milt överseende attityd man allt för ofta visar Hemvärnssoldaten. Det vore kanske ingen dum idé att höja kraven för antagning? Det är, som sagt, ingen rättighet bara för att det är frivilligt! Bra sagt!

Link to comment
Share on other sites

-----

Hemvärnets ackilleshäl är väl lite att det först och främst att det ska vara trevligt, jag säger att det ska vara svårt att gå med. Tänk er en situation där Hv är svårt att gå med i! Ansökan kan vara i stil med... "Du står nu i väntelista för placering i Hv!" Eller som en instruktör sa på FA-kursen... "Bara för att Hv är frivilligt, är det ingen rättighet!"

Jag tror nog att göra det svårt att platsa i Hv, kan ge det ett lyft?!?!

 

-----

 

Allvarligt, tror du att vi skulle träna bättre om vi hade folk i kö? Ok för att vi aldrig skall anta vem som helst men vem motiveras av en väntelista? Bättre då att suga tag i den intresserade på en gång och se till att han/hon kommer i gång med verksamheten. Skall man få tag i nymuckade som har annat för sig så är väntelista svårt att sälja in. Gör i stället klart för folk vilka krav vi kommer att ställa på dem.

 

Sedan får vi ju inse att de krav vi ställer måste stå i proportion till vad HV kan erbjuda tillbaka. Vi är inte National Guard med stridsvagnar och helikoptrar. Då kan vi inte ställa krav på att alla skall ha specialistkompetens för vi har egentligen inga tjänster där du inte relativt snabbt kan utbilda dig.

 

Det torftiga övningsutbudet är ett resultat av lathet. Har utbildningsgruppen bra befäl som ställer krav och är intresserade av att utbilda i infanteristrid så blir det bra. har man å andra sidan befäl som aldrig vill skriva en ny utbildningsplan eller lära nytt blir det inte bra. Å andra sidan är det bekvämt för sodlater och chefer att bara träna sådant man kan, då får alla vara kvar i bekvämlighetszonen. Ingen chef behöver bli generad för för att han inte kan och ingen soldat behöver oroa sig för att man missade en övning.

Link to comment
Share on other sites

Givetvis tror jag att problemen skiljer sig en aning åt inom landet. Ett av de problem jag sett sedan jag gick med -96 är att det är sällan "riktiga", ordinarie, grupper som övar. Detta pga för få deltagare och således slås grupper ihop tillfälligt. Givetvis skall vilken soldat kunna agera inom vilken grupp som helst, liksom vilken pluton skall kunna det inom vilket kompani som helst. Dock innebär detta en ständig kompetensutjämning i dessa grupper. Vilket i sin tur de facto ger "tillbaka till ruta noll" om och om igen.

 

Jag tror i övrigt att mycket handlar om tidsplanering. Framryck ALLTID tillämpat till övningsmomenten. Öva ALLTID grupps former oavsett uppgift. Etc. Stäng inte av och sätt på, utan utnyttja övningstiden fullt ut.

Link to comment
Share on other sites

@GD1

Både ja och nej! Jag tror att det skulle vara en unns lättare att tvätta bort Åsa-Nisse stämpeln om man gjorde Hv lite mer exklusivt... typ Danska Insatsplutoner, vad dom nu heter!?!?! Jag skulle mycket väl kunna tänka mig, att som i en påhittad egenskap av komp C, kunna sätta ut en platsannons i lokaltidningen där kompaniet sökte ex: Plut C stf, 3 Grp C och 14 soldater mm mm. Den skulle följas av en kravspec för resp befattning. Ok jag vet att detta är "Far-out" men det är dax att rucka båten lite för vi har fastnat i vinkelvolten.

Jag menar givetvis inte att vi bara ska leta efter nymuckade GB-Fjs, alla intressenter är fortfarande intressanta. I Hv är personlighet, social kompetens kopplat till mil utb en viktig faktor m ao en normalt funtad människa.

 

Se hur ex fotbollsföreningar, religiösa samfund och intresseföreningar söker nyckelpersonal! Det börjar bli mer och mer "Head hunting" här (Pappa jobbade i gebitet).

 

Man kan undra vad som krävs för en förändring? Nu vet jag att jag spårar ut lite och blir lite OT. Vem ska "justera" sig? Om allmänheten ev ser Hv som en förlegad Åsa-Nisse historia? Ska allmänheten ändra sig genom info från FM? Eller ska vi se om vårt hus och "spetsa" våra kunskaper/färdigheter för att visa en ny bild av Hv? :camo:

Link to comment
Share on other sites

Jag är helt med på att vi skall veta vad vill rekrytera men vi löser inte situationen genom kösystem som för tankarna till DDR. Köer ger ingen exklusivitet, kanske på krogen men inte här, vårt uppträdande ger det.

 

Rensa ut de som inte gör sin tid, sett till att vi skall gå från 43 000 soldater till 30 000 så är det bara att börja stryka. Sedan är det bara att börja styra bataljonerna och kompanierna hårdare, den batchef som tror att strid inte är hans bataljons huvuduppgift skall UT. Kommer inte ett kompani upp till de tröskelvärden som är satta så fota kompanichefen.

Det finns i dag stora skillnader mellan utbildningsgrupperna och det är bara från centralt håll att börja jämföra och ta ett snack med de utbildningsgrupper som har dålig kontraktsuppfyllnad och låg PersQ.

 

När det är gjort så kommer övningarna att bli bättre för Åsa-Nisse trivs inte i den typen av organisation. Varandes i ett kompani där nollorna har åkt ut och där chefer får flytta på sig så vet jag att kör man på så kommer de som sökte annat än strid att känna att det värmer under baken.

Visst det kan låta hårt men kontraktsuppfyllnaden är cirka 97% och antal timmar per man var förra året drygt 60 timmar, det i ett 20h kompani.

 

Kravspec på vad en soldat i en befattning skall ha uppnått efter en viss tid finner jag helt rimligt. det är orimligt att en gruppchef exempelvis inte utbildar sig efter att ha tillträtt.

Link to comment
Share on other sites

@Ragulin

trappan innebär inte att man går ner ett steg så fort någon ny kommer,

de nya får köra dubble time. jag kom in mitt i trappan, min första övning

var överfall med pskott, någonting jag aldrig gjort. då kan inte jag säga

att vi skall börja om utan då är det bara att lära sig fortare.

 

allmänt, alla skall ha gröntjänst men det genomförs inte, i flottan utbildas

vi inte så. finkalibrigt mördar man folk med :uzi , robotar är ädelt för det

sänker man fartyg med. :camo:8-/

 

angående chefer så de chefer som inte känner konkurrensen blir ju förr

eller senare bekväma och då skall de ut. vill de inte strida, skall de ut. vill

de inte bli bättre och utbilda sina grabbar skall de ut.

Link to comment
Share on other sites

Eller är det iaf 20h resp. 60h:ars kravet som spökar i kombination med icke obligatoriska övningar?

 

Vad jag vill komma till är att oavsett Hvvariant så har vi idag en tydlig matris av de som gör det de måste, de som gör det de känner för, de som gör det de ska och de som gör allt.

 

Något är det iaf som gör att oavsett om man utbildas i kompaniet, går kurser eller bestrider högvakt så är det the usual suspects som är där. The usual suspects må variera mellan kompani, kurs och högvakt, men det är i huvudsak samma människor du möter år efter år, varför?

Oftast är detta även befäl i någon befattning och/eller aktiva avtalssoldater (jo, dom finns).

Kan det ha att göra med att dessa bedriver för personen stimulerande övningar, roliga övningar, övningar på högre nivå, som leder till ökad vilja till mer?

 

Så vad saknas för att motivera Gris-Olle, skyttesoldat till mer aktivitet?

Möjlighet till övningar i patrullstrid, inpasseringskontroll, farb osv som är, för Gris-Olle, utvecklande/kul?

 

Hv:s breda insläpp till alla befattningar är också ett problem när det gäller att upprätthålla kontinuiteten i övningsverksamheten, då en del nya soldater mer eller mindre saknar all utbildning i gruppsformer, gruppsstrid och understödsvapen etc. Många av dessa kommer dessutom mer eller mindre direkt från sin GU, så man kan undra vad FM lär ut nuförtiden...

Å andra sidan är det breda insläppet också en del av Hvs styrka. Så vad göra?

 

Tja, antingen får nog de höga herrarna bestämma vad Hv är och vilken funktion det ska fylla samt sätta ner foten. Eller också fortsätter vi att lappa och laga styckevis och delt.

Klart är i alla fall att FM har visat sin vilja de senaste 5-10 åren och det är gott så, om det fortsätter...

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Ett annat svar är att tankarna runt gruppen är kvar i invasionsförsvarets Hv.

Idag finns det chefsbefattningar och specialistbefattningar, men de täcker inte alla gubbsen.

Hur kul är det egentligen att var i befattning Ak-skytt? Hurra, jag kan bära en Ak...

 

Om jag tänker tillbaka till GU så fanns egentligen endast en skillnad mellan GB och meniga, dessa skulle leda, i övrigt skulle alla kunna allt. Men, i verkligheten var alla specialister i någon form.

Gruppchefen ledde, stf var grgskytt, fordonsföraren var grgladdare, en var signalist(tänkt prickskytt) och den siste kspskytt/sjvm.

 

Idag, i Hv, ser jag här och där att ksp samt grg har blivit befattningar med personligt (mtrl)ansvar, granattillsats är på väg att bli det. Vad är det som hindrar att vi skapar fler specialiteter inom farb, patrull, säkrare osv?

 

Kanske ska man specialisera grupperna? Visst, alla i plutonen ska kunna allt som ryms inom TOEM, men en del borde kanske utbildas, eventuellt enligt eget intresse, till att bli strået vassare än resten i lämpliga områden?

 

Poängen är att i en sådan organisation har alla ett eget syfte och därigenom kanske vi kan skapa förutsättningar att ta oss steget längre. Jag är behövd, gubbarna litar till mig och min kompetens, är trots allt något mer motiverande än: Jahapp, dags att släpa ak igen...

Link to comment
Share on other sites

@ Munin, vad hindrar dig?

I min grupp har jag ksp-skytt, laddare, Farb-man, en soldat som förhoppningsvis skall utbilda sig till skarpskytt, de övriga två arbetar jag med att klura ut lämpliga extrauppgifter åt. Signalist när jag kanske får en Ra 135 känns lite fånigt.

 

Vad gäller din idé om The usual suspects tar jag åt mig :baskerPa: . Som chef får man fråga soldaten vad det är som motiverar honom och försöka hitta den typen av aktiviteter. Vill han ha soldatprovsmärket så fixar vi det, jag tror att det ökar chansen att han deltar i övrig verksamhet då han ser att han får göra det han vill.

Link to comment
Share on other sites

@GD1 Vad jag gör, eller inte gör spelar inte så stor roll i det stora hela. Jag kan kalla Gris-Olle för farbman hur mycket jag vill, bättre på det blir han inte utan utbildning, repetitionsutbildning och tillämpad övning.

ie Hur många icke-befäl förväntar du dig att se på nästa minkurs? En personlig åsikt är: inte många, 5%?

 

Huvudsaken är hur utbildningsgrupp, bataljon, kompani och övningsledning tänker/planerar verksamheten.

 

Tillägg: någon form av erkännande för kunnighet vore kanske inte heller fel. (utbmärke/klapp på axel eller nåt).

 

Hmm apropå kommentaren om ev. radio, ska vi gå tillbaka till imperietiden? Gruppchefen torde ju behöva kalfaktor, vapenbärare, bärare samt, varför inte, radiobärare tillika stenograf/memoarskrivare? :baskerPa:

 

Hmm, pebba, vi prövar den stora bössan idag Gris-Olle...

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...