Jump to content

Älgen

Nivå 9
 • Content count

  80
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Älgen last won the day on October 1

Älgen had the most liked content!

Community Reputation

3 Neutral

About Älgen

 • Rank
  Menig 1kl 2

Profile Information

 • Kön
  Man

Previous Fields

 • Grundutbildad inom
  Infanteriet/mek
 • Utlandstjänst
  Nej
 • Beredskapsförband / Registerförband
  Annat beredskapsförband.
 • Detaljer Grundutbildning
  PlutC PvRb -87 I12
 • Placering/Tjänst
  Skytte/Skydd

Recent Profile Visitors

182 profile views
 1. Detta är bl.a psykologers område. Det är ju lite olika människor man söker. Ett visst urval vill man ju ha som officerskandidater. Andra tänkbara yrkessoldater. Så vill man utbilda personal som krigsplaceras under plikt. Och en ganska stor del man vill utbilda för att förhoppningsvis få att fortsätta inom frivilligförsvaret. Så frågorna måste utformas för att fånga dessa kandidater. Men samtidigt ska de avslöja egenskaper man inte vill ha. En egenskap är pliktkänsla. Lojaliteten att kunna backa kraven på andra att sätta MIG i fokus. Och att få ungdomarna att förstå att detta är något arbetsgivare letar efter. Arbetsgivare är inte ute efter någon som första dagen undrar hur företaget tänker utveckla MIG, utan de som frågar vad de kan göra för företaget.
 2. Nu vart vi lite out of topic
 3. Du har lite att lära om hur motivation utvecklas. Historien är full av exempel på hur folk sluter upp när det samhälle och de värderingar de står för hotas. Om jag får fråga dig . Vilka är de "verkligt intresserade"? Vad är det de ska vara intresserade av? Vapen? Roliga övningar? MÖP:ar som oplanerat ställer upp på alla utbildningar som erbjuds, varenda helg? Som resulterar i att 5-6 individer är specialister på allt och då det brinner inte vet var de ska vara? Det de ska vara intresserade av är ju att göra sin plikt. Och en arbetsgivare söker personal som mår bra och har självförtroende, samarbetsförmåga, vilja. Och vidmakthåller detta. Därför uppmuntras idrott/fritidsaktiviteter. Och likaså föräldraledighet. (du låter som en chef på 60-talet. Du skulle inte våga ställa dig upp på ett personalmöte som chef och uttrycks dig som du gör. Du skulle åka ur företaget med huvudet före) Genomförd GMU/vpl med goda vitsord ses definitivt inte som något negativt. Och har du hört arbetsgivare klaga på att personal framöver kommer kallas in för repetitionsutbildning? Inte några förstasidesnyheter direkt.
 4. Jag skulle hellre se bandvagnarna omfördelade. 1/skyttepluton som materiel/sjvfordon och skyttegrp på hjulfordon. Finns några fördelar med detta: 1. Alla plutoner i kompaniet har samma utrustning/listor 2. Alla plutoner kan samma uppgifter med samma förutsättningar (flexibilitet) 3. 1+2 ger enklare sammanslagning vid skadeutfall eller snabb mob 4. Komp samtliga stridande delar marscherar snabbt 5. Samtliga plut kan strida 3 km från vägslut (till fots, BV i kön) Vid längre marsch går BV samlat med tross/kok OM snabbmarsch erfordras. ...och vi får bort detta otyg att outbildat folk tror BV är ett stridsfordon Enda nackdel jag kan se, är att PB8-plutoner ges 6 fordon (5 st bussar med ledn.fordonet samt BV). Men de torde kunna minska antalet släpvagnar.
 5. Du har en åsikt. Andra en annan: http://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/2aREv/sa-paverkar-lumpen-dina-jobbchanser Och som arbetsgivare (är jag själv) är det självklart meriterande. Det säger mycket om en persons egenskaper, om denne ställt upp i en verksamhet med högre mål/syfte än egot har (vilket arbete går ut på) Att kunna samarbeta, ta i när det tar emot. Definitivt inte någon nackdel, tvärtom. ( såtillvida arbetsgivaren inte är pascifist förstås) Och självklart påverkas folkförankringen positivt. I rent yrkes/frivilligförsvar glider försvaret iväg mot "ett särintresse" några "andra" håller på med. Inte vi. Och repetitionsutbildning, dvs inkallelse av tidigare vpl, påbörjades för några år sedan efter att ha legat i träda. Repetitionsutbildning torde definitivt fungera i framtiden, då betydligt mindre förband skall vidmakthållas. Det är skillnad på 800.000 och 40.000. Och värnplikt spec, är INTE universallösning. Vi ska fortfarande sätta upp stående förband och förband med mycket kort anspänningstid. Samt hemvärnsförband med mer kvalificerade uppgifter. Men ska vi klara detta måste vi utbilda tillräckligt många. Och då har Regerings utredare ihop med FM kommit fram till att värnplikt är bästa lösningen. Och jag ser ingen bättre lösning heller.
 6. Du har en väldigt sned bild av värnpliktiga spec. De allra flesta är mycket väl motiverade medborgare. Och gör en fantastisk insats när de är inkallade för övning. Rötägg finns alltid, men i alla organisationer. Och jag kan säga dig, att inom frivilligrörelsen finns så många idag, med totalt snedvriden bild av sin egen, och förbandets förmåga. Försök förstå spec, att dagens IO14, till största delen består av vpl. Och att detta välutbildade lager är på väg att ta slut ( de passerar 30). Och frivilliga inte anslutit i den takt man trott. FM har förmåga ta emot 4000/år, men då GMU inte fyller 30% och avhoppen är stora, tappar även officerare tron på systemet. Systemkollaps hotade. Idag ska vi komplettera frivilligheten med vpl, för att få kompletta förband. Troligen inte en omöjlig uppgift. Och jag kan se redan idag, en betydlig framtidstro hos anställda i FM.
 7. Intressant inledning av ÖB i budgetanvisningar för 2018 "Drygt ett år in i den försvarspolitiska inriktningsperioden pågår ett intensivt arbete med att realisera fattade beslut. Försvarsmakten har tagit viktiga steg i arbetet med att öka tillgänglig- het, beredskap och krigsduglighet i krigsförbanden. Ett större antal beredskapskontroller och flera nationella och internationella övningar har genomförts inom respektive stridskraft och på operativ nivå, liksom behovsanpassade repetitionsutbildningar med pliktinkallad personal. De senare har visat att det går snabbt att höja nivån och återta förmåga också under en kort ut- bildningsperiod. Försvarsmakten når ännu inte rekryteringsmålen, men andelen rekryter som fullföljer den nya grundutbildningen har ökat. Det innebär att fler kan krigsplaceras med rätt utbildning. " Att notera. Det går snabbt att höja nivån och återta förmåga med värnpliktiga (ja, de är ju gediget grundutbildade i förband) Man når fortfarande inte rekryteringsmålen. ... vilket understryker att värnplikt är ett måste för att inte systemkollaps ska ske.
 8. Jo, och det är inte enda orsaken, men den finns där. Men det jag sett med frustration är hur man missat personalen. Det är en stark faktor till att ungdomarna slutar, att de aldrig får känna hur ett komplett förband ser ut. Ständigt personalbrist. Jag har inte sett en enda fulltalig pluton med personal samövad på samma utbildningsnivå. Tyvärr. Bra materiel har vi fått, långt bättre än den man förmådde förse massarmen med. Men att man sedan inte klarat av att fylla dessa pinsamt små förband med samövad personal, det är ett stort misslyckande. Och hur Regeringen satt Försvarsmakten p undantag, det ger ju inte direkt skjuts i verksamheten. Men jag ser positivt på utvecklingen nu. Det finns stora möjligheter göra något bra, bara vi slutar upp jämföra med hur det såg ut för 20 år sedan. "spec" har en sådan tendens. Vi kommer aldrig ha ett försvar som kan täcka hela ytan. 800.0000 yrkessoldater? Fantasi. 125.000 välutbildade hemvärnssoldater? Tja, dimensionera den utbildningsorganisationen. Och utrusta den. Nej, det stora steget med värnplikt tror jag blir att GSS-K kan ges vettiga arbetsuppgifter/utvecklingsmöjligheter, att förbanden kan öva fulltaliga och i större enheter än kompani. Att hemvärnet ges möjlighet rekrytera grundutbildade soldater. Och att omvärlden ser att Sverige är berett att genom plikt våga stå upp och dra sitt strå till Lissabonfördraget. Med detta menar jag inte skicka värnpliktiga förband utomlands, det gör små GSS-förband, men inte förvänta sig andra blöda för oss om vi angrips medan vi ser på.
 9. Nej, jag är medveten om att vi inte byter ut chefer årligen och att fortbildning sker. Men där är ett bekymmer idag, att hitta chefer med trupperfarenhet. Vi lever ju i HV till stor del på arv av värnpliktsutbildade chefer. Men även om kraven ökar på frivilligförbanden är det nog inte omöjligt att utbilda några. Men det är ju viktigt att det är rätt individer, kompetenta föregångsmän. Vilket kunde bli svårt att få fram i tillräckligt antal menar jag. Men då värnplikt återinförs ökar ju möjligheterna att få fram dessa
 10. Är inte riktigt med på vad du menar? Men problemet med äldre i batstab är ju symptomatiskt med det misslyckade personalförsörjningssystemet. Hur hade man tänkt hitta erfarna grupp, pluton och kompanichefen? Eller i framtiden 40! bataljonststaber ur en IO14 med 8 manöverbat. Genom att ta unga och sätta på någon veckokurs och träna praktiskt ledning av bataljon 4 dagar varannat år (tillämpad KFÖ) Inte lätt inte. Och instruktörsbristen är ju skriande. Så inte är det konstigt man tar ett rejält omtag. Läs hela utredningen så förstår ni.
 11. Nja, vi är inte överens här. Först ska jag understryka, att GSS-K blir ypperliga soldater som mycket väl klarar kraven. Individuellt, grupp..pluton ..men sen haltar det betänkligt.Systemet medförde samma problematik hemvärnet lider av. Personalomsättning så större förband eller kvalificerade uppgifter inte kan lösas. De 8 manöverbataljoner vi skulle ha "insatsberedda för utlandsuppdrag" reducerades snabbt till enstaka kompanier/enheter. Värnplikt införs för att skapa ett urval av män/kvinnor att rekrytera till IO14 samt HV. Bedömt ca 4000/år. Dvs den förr bedömda frivilligutbildade kadern som aldrig infann sig. Därutöver har omvärldsläget ändrats. Då fokus på nationellt försvar åter är aktuellt, erfordas personslreserver, samt förberedelser att kunna utöka vissa förbandstyper. Därav planen att öka till 8000/år. Men detta sker succesivt då varken utbildningsorganistion, materiel eller till viss del förband finns uppsatta. Nya förband är ex fler basbaraljoner i FV, ytterligare en lv- och art.bat etc.
 12. Lifkompaniet vid P4, utbildar stabs/understödskompanier till 41:a och 42:a pansarbataljon. Kompanierna består av lednings-, stab och tross-, spaning-, pionjär-, Lvkv- ochtvå stycken granatkastarplutoner
 13. Från vilken tidsepok letar du? De har ju ändrats med tiden. För du letar efter svenska enheter gissar jag?
 14. http://www.regeringen.se/4a8023/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/sou/en-robust-personalforsorjning-av-det-militara-forsvaret_sou-201663.pdf Sid 13-14. Rekryteringen som skedde från 2011-2015 medförde minskade resurser, omfattande alla katagorier (dock var GSS-K lättare fylla än -T och HV). Men ohållbart.
 15. Det är hel riktigt. Jag tror inte svensks folket, och knappt våra poltiker heller, förstått att det förhållit sig så (att större delen av FM fram till nu bestått av vpl som inte repetitionsövats) Tanken var ju att vpl skulle ersatts med GSS/K och T, men det är ju där vi misslyckats. Därav återupptag av värnplikt för att fylla förbanden igen. Så du har rätt i ditt påpekande, att krigsorganisationens personalförsörjning nu planeras fortsätta som " övergångsorganisstionen" såg ut. Men, var tar tanken med GSS-T vägen? Blir det en form av tätare repititiinsutbildade värnpliktiga?
×