Jump to content

Älgen

Nivå 9
 • Content count

  142
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Älgen last won the day on May 5

Älgen had the most liked content!

Community Reputation

7 Neutral

About Älgen

 • Rank
  Menig 1kl 3

Profile Information

 • Kön
  Man

Previous Fields

 • Grundutbildad inom
  Infanteriet/mek
 • Utlandstjänst
  Nej
 • Beredskapsförband / Registerförband
  Annat beredskapsförband.
 • Detaljer Grundutbildning
  PlutC PvRb -87 I12
 • Placering/Tjänst
  Skytte/Skydd

Recent Profile Visitors

413 profile views
 1. Håller inte med fullt ut här. Det är fruktansvärt ineffektivt att alltid ha med alla funktioner. Det kan skapa väntan och inaktivitet. Men självklart måste förband samövas, då det är just samspel/kommunikation/ordergivning/friktion som ska övas. Jag syftar inte på uttalanden där någon förbandsutvärderar (det gör man dessutom inte i media) Utan de positiva signaler om att man äntligen kommer ut i större enheter än pluton. Att man äntligen samövar vapengrenar..att man över huvud taget har artilleripjäser att skjuta med...
 2. Förstod inte riktigt sammanhanget eller budskapet i ditt svar. Men vi hoppar över det. Vi säger nu att du fått byta ut alla rekryterare och de lyckas rekrytera 4000 av ”rätt sort” (hur nu detta ska gå till då det inte är en enda sorts profil man vill ha) Men här kommer de nu till ditt försvar. Nu ska du erbjuda dem anställning och utbildning. Hur ser det ut? Varsågod
 3. Det är riktigt. Och personalförsörjningssystemet ska ju skapa förutsättningar för bl.a. rekrytering av officerare. Man ska säkerställa att minst 4000/år (intresserade) ges minst 7,5 månads GU för att sedan kunna ta ställning till yrket (alt krigsplaceras som vpl) Detta kommer bl.a. att leda till en av de absolut viktigaste förutsättningarna, trygghet. För den enskilde, men också för hela systemet, säkerställs förbandsproduktionen. Inkomster är inte avhängigt att du blir uttagen i utlandstjänst, utan med av upplevelse och avbräck i vardagen ( i gamla system var det nödvändigt, och du sattes på meningslösa uppgifter hemma) Men ska officerskåren byggas upp, så måste det finnas soldater att fylla upp förbanden med. Och vi har, enligt FM (obs inte egen uppfattning här) tillräckligt med officerare/infrastruktur för att utbilda 4000/år. Så i grevens tid har vi säkerställt att utbildning/återuppbyggnad påbörjats, både grund- och repetition. Det måste ju finnas trupp att öva. Kika gärna lite på uttalanden som nu kommer från olika övningar som Våreld, Vintersol. Aurora...sådan framtidstro har vi inte sett på 10 år... inte förband heller. Respekt för att det tar tid ska man ha. Det värsta tror jag är att det tar alldeles för lång tid för politiker att inse och rätta till felaktigheter. Vi föll lite för djupt. Och jag kan för mitt liv inte fatta varför vi inte kopierade våra grannländers modell tidigare?
 4. Så lösningen är: Sparka alla rekryterare. Så bygger vi upp ett nytt försvar, för såväl nationella som internationella insatser. Tja.. bra jobbat. Att det kommer ta tid att återfå ett försvar, det förstår jag. Du kom till ruta 1 ( och den har redan passerats i med nuvarande ”Norskinspirerade” personalförsörjningsmodell Men nästa steg Speculatores? Du ska fylla 60-120.000 rader. Och med officerare som VET att deras jobb består i att utbilda soldater, inte dagarna i ända sitta och övertyga dem stanna kvar. Hur: Varsågod:
 5. Vet inte riktigt vad du vill säga. Men erfarenhet att ledd kompani, det har vi inte idag. Av den enkla anledningen att så stora förband inte gått sätta ihop. Med plikt ges den möjligheten. Alternativet visade sig inte fungera. Så vill jag påminna er med nattsvart syn: 4000 blivande yrkessoldater/år, det är vad FM dimensionerats för att utbilda från 2010. Problemet var att de aldrig kom (och de få som kom stannade inte) enligt plan. Så hur kan ni se ett oöverstigligt problem i att kalla in 4000 vpl och grundutbilda. För att ur denna kull rekrytera officerare/GSS-K samt Hemvärnssoldater? Mr Speculatores, du inleder alltid med ”problemet är” Utan referens till något annat än självupplevd känsla. Skulle du kunna beskriva hur vår personalförsörjning skall gå till. Skapa ett robust system som kan utökas till från 60 till 120.000 soldater. Inte inleda med ”problemet är” nu.. var så goda, här kommer Speculatores recept
 6. Det kommer nya officerare också. Med vpl kommer ett underlag av sökande till YOFF. Notera att de allra flesta officerare som valt yrket inte hade en tanke på detta innan se gjorde värnplikten. Så vi kommer ha betydligt fler som intresserar sig för yrket. Men visst har vi vaknar sent och insett att personalförsörjningen måste omdanas. Men att vara negativ och bara se problem löser inget. Saknas materiel? Enkla saker som uniformer går skaffa snabbt, Organisationsbestämmande materiel (strv, pbv, artpjäser etc finns fler än vi idag har krigsplacerat) Men det finns inte soldater! Ni kan ju se själva på FM:s hemsida hur fler officerare än soldater är anställda på regementena. Och det finns en svartmålad bild, i mycket uppmålad av FM:s egen personal. Nyttja GSS/K i utbildningen
 7. Vi har inte kunnat öva förband större än plutoner på flera år. Och vi återgår till ett system vi vet fungerar. Innan du, utan att studera fakta, sågar, så studera Försvarsmaktens årsrapporter. Läs hur förband producerades (kvantititativt och kvalitativt) från 2000-2008 (när värnplikt fortfarande tillämpades) och hur det sedan körde i diket. Vi återgår helt sonika till läget för 10 år sedan. Varför vara kritiskt till det? Du kommer redan om 2 år se fulltaliga luftvärns-,artilleri-och mekbataljoner. Och en återtagen arbetsglädje hos officerare. Helt övertygad om att detta är rätt väg
 8. Guldstjärna! Lägg manken till, bit ihop när det tar emot och var ett föredöme. Ni som utgör de första i ”återtagninngen” kommer troligen mötas av en del brister, både i mtrl & rutiner. Men när ni gör KFÖ om några år kommer det redan se bättre ut
 9. Tyvärr har området krigsplanering legat helt overksamt ca 10 år. Därav tar det nu tid att återta förmåga. Det går inte, och ska inte, återbygga samma struktur. Men eftersom så många kunniga på området försvunnit, kommer det ta tid. Och en del felbeslut kommer ske på vägen. Mötte förband ingående i Våreld nyligen. GSS-K/T och en del vpl. Men otäckt vilka tunna led. Bristen på soldater är hur tydlig som helst
 10. Det fanns scenarior och väl utvecklade planer även för södra Sverige.Då hemliga. Men idag går det läsa i ett flertal böcker utgivna under 2000-talet. Man förberedde för både luftlandsättningar och amfibieoperationer. Men Sovjetunionen hade begränsat tonnage för landstigningsoperationer. Sannolikheten var nog låg. Men hotet ser ju inte likadant ut idag. Några stora fientliga manöverförband på svensk mark är nog inte troligt. Nu är ju ämnet på väg i diket dock.
 11. Någon som vet förresten, hur värnpliktsutbildningen ser ut just nu? Hur många har börjat och var? Och hur många planeras/grundutbildningsförband.Såg en siffra för länge sedan, men stämmer den?
 12. Precis. Mitt första argument. Grundutbildningsplatserna måste ligga hyfsat nära de värnpliktigas hemorter. . Jag är rädd att den nya värnplikten på sikt blir (som förr) ett arbetsmarknadspolitiskt glesbygdsstöd. Då kommer vi öva i fel terräng (skog&fjäll), alldeles för lite (för resor drar pengar) och upptäcka att det blir svårt anställa soldater på orterna. Nu är jag varm landsbygdsvän (bor själv inte i storstad) men realist
 13. Precis. Mitt första argument. Grundutbildningsplatserna måste ligga hyfsat nära de värnpliktigas hemorter. . Jag är rädd att den nya värnplikten på sikt blir (som förr) ett arbetsmarknadspolitiskt glesbygdsstöd. Då kommer vi öva i fel terräng (skog&fjäll), alldeles för lite (för resor drar pengar) och upptäcka att det blir svårt anställa soldater på orterna. Nu är jag varm landsbygdsvän (bor själv inte i storstad) men realist
 14. Man måste skilja på var det är lämpligt att utbilda soldater vs var det färdiga krigsförbandet mobiliserar/har sin utgångsgruppering. Det är inte nödvändigtvis samma ort. Rationell fredsproduktion tar hänsyn till bl.a. - tillgång/närhet till vpl - möjligheter rekrytera/behålla officerare - fritidssysselsättning/arbetsmarknad för medflyttande - skolor mm för barn - ändamålsenliga skjutfält - möjligheter öva i ”krigslik” miljö - möjligheter till samövning - buller/miljöpåverkan ..mm mm Utgångsgruppering av krigsförband... helt andra parametrar som styr Att som förr, mer av regionalpolitiska skäl, skicka tusentals vpl till Norrland varje vecka, det dränerade försvaret på välbehövliga pengar. KFÖ utgick, då pengarna gick till vplresor..
 15. Nä, vi lägger ned det. Det går inte tyda och jag begriper inte ett skvatt av resonemanget..
×