Jump to content

Älgen

Nivå 9
 • Content count

  67
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Älgen last won the day on August 3

Älgen had the most liked content!

Community Reputation

1 Neutral

About Älgen

 • Rank
  Menig 1kl 2

Profile Information

 • Kön
  Man

Previous Fields

 • Grundutbildad inom
  Infanteriet/mek
 • Utlandstjänst
  Nej
 • Beredskapsförband / Registerförband
  Annat beredskapsförband.
 • Detaljer Grundutbildning
  PlutC PvRb -87 I12
 • Placering/Tjänst
  Skytte/Skydd

Recent Profile Visitors

100 profile views
 1. http://www.regeringen.se/4a8023/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/sou/en-robust-personalforsorjning-av-det-militara-forsvaret_sou-201663.pdf Sid 13-14. Rekryteringen som skedde från 2011-2015 medförde minskade resurser, omfattande alla katagorier (dock var GSS-K lättare fylla än -T och HV). Men ohållbart.
 2. Det är hel riktigt. Jag tror inte svensks folket, och knappt våra poltiker heller, förstått att det förhållit sig så (att större delen av FM fram till nu bestått av vpl som inte repetitionsövats) Tanken var ju att vpl skulle ersatts med GSS/K och T, men det är ju där vi misslyckats. Därav återupptag av värnplikt för att fylla förbanden igen. Så du har rätt i ditt påpekande, att krigsorganisationens personalförsörjning nu planeras fortsätta som " övergångsorganisstionen" såg ut. Men, var tar tanken med GSS-T vägen? Blir det en form av tätare repititiinsutbildade värnpliktiga?
 3. Utveckla gärna, det är ju det vi diskuterar
 4. Bataljoner, där delar (kompanier ) utgörs av K, övriga vpl. Och brigader. Vi behöver inte ha större stående förband än kompanier tror jag. Med tanke på den begränsade internationella insats vi gör. Inte heller behöver vissa förband alls utgöras av stående dito.
 5. Både och. Många finner inte vardagen meningsfull. Och lönen, den blir ju rätt medioker utan utlandstillägg. Sedan har många svårt få ihop familjelivet. Nej, en blandning av GSS-K och värnpliktiga, det är nog modellen. Då finns möjligheter till effektiv utbildning. GSS-K stödjer som instruktörer och kan öva i fulltaliga förband. Vi rekryterar GSS färdigutbildade, varvid de med större sannolikhet stannar längre ( de vet vad det handlar om). Och hemvärnet får färdigutbildade soldater att rekrytera på frivillig grund. Jag tror fullt och fast att återgången till värnplikt var riktig
 6. ... jag arbetar på en militär utbildningsplats och har sett utveckling i 30 år. Du?
 7. Och lägsta krav, dvs du måste bara visat att du kan ta din kropp till en plats på en viss tid, uthärda 40 minuter inomhus mellan raster och inte bråka. Och det är betydligt lättare tror jag, att rekrytera frivilligt när det bakom finns ett krav. Då vet ju ungdomar att det är inte på haka på så länge det är skoj. Att de sedan hoppar av är ju inte så konstigt. ALLA rekryteras för huvuduppgiften, internationella hjälteoperationer, där DU GÖR SKILLNAD. Men... bakom fasaden vågar våra politiker i ytterst få fall skicka folk..de får vakta drivmedelsanläggningar hemma...nej, just. Det gör ju Securitas. Så hela idén med att tro man kan hålla yrkessoldater i ett land som älskar skicka pekpinnar till andra och inte vågar ta ställning var helt fel. Så oavsett gymnasiekrav eller inte hade det varit svårt. Men om GSS-K får uppgifter som instruktörer till värnpliktiga, då tror jag man kan behålla personal framöver
 8. Finns en väsentlig skillnad mellan USA och Sverige. Där finns hundratusentals outbildade ungdomar, en stark kyrka och patriotism. Men det betalar inga märkvärdiga löner. I Sverige har vi inte denna klasskillnad och ungdomar utan väg framåt. Därav det skrala resultatet.
 9. Håller med till delar. Men har man utbildat folk kan de hjälpa/guida andra att undvika bli lätta offer och hur de effektivast kan verka. Disciplin hjälper också att bita ihop och tro på sig själv när det blåser motvind.
 10. Ångest? Hur menar du? Utvecka
 11. Är det ett problem att 4000 soldater/år tillförs FM, och kvarstår krigsplacerade i 8-10år. I ett antal så man nu kan repititionsutbilda dem vartannat år? Problemet med frivilligtanken och yrkesförsvaret var ju att man inte kom i närheten av 4000/år. Och efter 2 år förlorat 75% av de man utbildat. Du och alla andra i HV gjorde/gör stor nytta genom att visa att FM finns. Men det genomslag som mönstringskravet fått idag har ju redan medfört att ungdomar i betydligt större utsträckning intresserar sig för att genomföra grundutbildning. Det är på allvar nu, samhället kallar och DU är den vi efterfrågar. ... Inte nåt "Kom med i särintresseklubben om/när du vill och sluta när du inte känner att det ger just dig något"
 12. Jag tror vi kommer långt bara genom att gemensamt, demokratiskt ha bestämt oss för att vi ska vara beredda tvinga medborgare att skydda oss. De tvingar oss att ta ansvar, att verkligen tänka till. Detta "frivilligförsvar" gick ju så långt att det statsbärande partiet kallade det "särintresse" Nästa steg hade varit att kalla polis och domstolar för "föreningsverksamhet". Och fortsätta jobba med viktigare frågor som krav på cykelhjälm, krångla till reglerna för ullförsäljning eller införa krav på en extra pappavecka.
 13. Är vi inte en bit från diskussionen "Återtag av värnplikt"? Bara för att 4-8 tusen, på sikt, ska utbildas/år innebär ju inte att vi ska återuppsätta fler brigader & fördelningsförband. Diskussionen om folkförankring är bra tycker jag. Det är ju naturligt att politiker väljer ett yrkesförsvar, när uppgiften inte är att försvara landet utan delta i internationella operationer. Där man får politiska poäng och slipper ta ansvaret att peka ut några som ska göra jobbet. De åker ju frivilligt, så det blir ju inte jag som tar ansvar om de kommer hem i säckar. Men tänk er att bara ha värnpliktiga och under plikt sända dem utomlands? Hur skulle den debatten se ut hemma? Skulle vi ha politiker som kan fatta de besluten? Och kunna stå upp för ev. konsekvenser. Jag har all respekt för din inställning Tony, och dina barns beslut. Och väljer vi att ta till vapen under plikt, då är det på allvar. Inget frivilligt tjafs man kan krypa undan, vare sig som politiker eller medborgare. Och då tänker vi nog till lite innan vi fattar beslut om att ta till vapen.
 14. Geografin är densamma, men krig förs på annat sätt idag än för 30 år sedan. IT-/påverkansoperationer har ersatt massarmeer. Därav är värnplikten en utmärkt pusselbit i det militära såväl som psykologiska försvaret. Återigen får vi fler samhällsmedborgare som får insyn och förståelse för det militära försvaret. Inte bara de inkallade utan anhöriga/släkt/vänner. Och det blir i samhällsdebatten VI som måste försvara oss, inte DE som var fallet med yrkesförsvaret.
 15. Nej, man dammar inte av gamla planer där invasion över hav och massinvasion av stridsvagnar sker. Cyberattacker och påverkansoparationer mot civila och myndigheter, i syfte skapa intern kollaps är troligare. Stridskrafter nyttjas som hot vid gränser. Studera vad som sker mot Vitryssland just nu.
×