Jump to content

Älgen

Nivå 9
 • Content count

  103
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Älgen last won the day on February 25

Älgen had the most liked content!

Community Reputation

4 Neutral

About Älgen

 • Rank
  Menig 1kl 3

Profile Information

 • Kön
  Man

Previous Fields

 • Grundutbildad inom
  Infanteriet/mek
 • Utlandstjänst
  Nej
 • Beredskapsförband / Registerförband
  Annat beredskapsförband.
 • Detaljer Grundutbildning
  PlutC PvRb -87 I12
 • Placering/Tjänst
  Skytte/Skydd

Recent Profile Visitors

279 profile views
 1. Skulle vara intressant veta hur många värnpliktiga som nu deltar. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/rekordstor-ovning-inleds Det som sägs är positivt, vilket är kul. Inga tramsiga eller ogrundade uttalanden som ”de vet inte vad som är fram & bak” och annat raljerande. Respekt för att 7,5 månaders drill sitter kvar. Och att vi nu tack vare dem och återtagningsbeslutet kan öva bataljonsnivå för första gången på 15 år! https://forum.soldf.com/topic/56743-försvarsmaktenhistoriskt-inryck-av-stor-kaliber/ Viktiga erfarenheter att dra nu inför uppbyggnaden så inte grundutbildningen blir undermålig och förtroendet för FM sjunker.
 2. Läs Försvarsmaktens årsrapporter, de är öppna handlingar. Där framgår personalomsättning bland officerare, fastanställda, procentuella avbrutna värnpliktiga mm. Där framgår att > 90% fullgjorde sin värnplikt förr. Ungefär, eller något högre siffra , än de som fullgör ett år som GSS nu. 2014 ex uteblev 15% av de frivilligt anmälda till GMU. Ytterligare 15% avbröt (dvs 10 veckor blev för mycket). Av kvarvarande 60% valde ja du kan ju läsa själv, att teckna avtal. Av de som tecknat avtal slutar ca 20% inom 1 år. Motsvarande siffra för de som vill byta tjänst inom FM (från strvförare till marinen) https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2014/hkv-2015-02-16-fm-2014-3782-4-forsvarsmaktens-arsredovisning-bilaga-2-3.pdf Vad denna synnerligen ineffektiva grundutbildningsprocess kostar har både FM och politiker insett. Att ha förtroende för varandra är A&O i samhället. Man ska undvika nedvärdera och kasta skit på andra i syfte framhäva sin egen förträfflighet. Risken med detta är att man blir fullständigt blind för sina egna tillkortakommanden. Nu har jag svarat på några av dina frågor. Ge mig nu ett underlag på hur många % som i de militära livsstilsförbanden HV som fullgör 4 alt 8 dagar om året (dvs 1/3-1/6 av den tid en värnpliktig inkallas för repetitionsövning) Tar du fram det (vilket är enkelt) så ska jag surfa runt lite och kika om jag kan hitta siffror på hur många som förr sökte/beviljades anstånd vid rep.övningar (eller snarare förbandsuppfyllnad eftersom reserver fanns att kalla in)
 3. Krigsplacering innebär inte något krav på den enskilde att hålla sig tillgänglig. Hur menar du? Vilka begränsningar har en krigsplacerad i livet kontra en icke krigsplacerad? Förklara HV har inget krav på anslutna att göra om sitt liv till militär livsstil. Kravet är 4+4 dagar/år. Inga påtryckningsmedel finns för att kräva mer än fullgjort kontrakt (annat än kamratuppfostran) Du har inga siffror eller referenser för ditt uttalande att folk fick ”en chock” av värnplikt. Du är helt fel ute dock, för de flesta tog detta med en axelryckning. Ett jobb som annat. Att sedan inte så många fler än 125.000 anslöt frivilligt till HV, berodde på att de kunde göra det först när de skrevs ut ur rullorna vid 47 års ålder. En chock, det kan vi ta fram siffror på för dagens ”militärt intresserade”. De som inte kunde skärpa sig i skolan.. och inte höll för FM:s krav heller. Ingen rolig läsning. Därav trevliga signaler från Rekryteringsmyndigheten, som ser bättre kvalitet på de mönstrande nu än de frivilligt intresserade
 4. Rekryteringsmyndigheten ska ju försörja GU-organisationen med rekryter som: - ska kunna bli yrkes-och reservofficerare - ska kunna värvas till yrkessoldater GSS/K - värnpliktiga befäl - värnplikiga soldater - frivilliga hemvärnssoldater ... så man måste ha ett brett urval Det finns nog många som kan tänka sig ett ”sabbatsår” i grönkläder efter 13 år i skola, för att därefter välja väg i livet. Och förhoppningsvis har ”grönåret” lockat en del fortsätta yrkesbanan
 5. Nej, någon enskild ”svensk” konflikt finns nog inte. Men har vi inget att bidraga med själva så blir sannolikt ”hjälpen” helt på NATO:s villkor. Dvs de bestämmer när de går in.. och ut. Men nu får vi akta oss så inte tråden drar iväg till något annat än värnpliktens återupptagande
 6. Jag tror det finns andra tankar bakom detta inriktnibgsbeslut (eller ska vi säga inriktningsönskan än så länge kanske). Nämligen den, att om vi förväntar oss hjälp utifrån (läs NATO), då måste vi bidraga med något själva. Och är det något vi ska bidra med i vårt eget lands försvar, så är det markstridskrafter. Det är ju politiskt omöjligt föra en linje som bygger på att vi utvecklar en avancerad försvarsindustri och säljer avancerade produkter. Och när vi sedan råkar illa ut, ja då ställer vi upp med flyg & ubåtar, medan vi förväntar oss NATO:s 20-åringar ska förblöda i vård diken??? Nej, då är det snarare vi som ska ligga i dikena, och NATO på kort varsel och mindre politiskt känsligt vara 10.000m ovan oss eller osynligt under ytan.. Kanske det rent av är ett ultimatum för att få den skrivna hjälpen vi behöver
 7. Här hittade jag en sammanfattning av raset från 2001. Inget spekulerande och hittepå, utan fakta från FM: http://kkrva.se/den-oovade-armen/ Så tydligt det blir om man lägger en bild ovanpå, med antalet inkallade vpl. Från samövade bataljonsklossar via kompani till ”enhet” med brister i allt från materiel till personal. Här en artikel om hur de, enligt vissa, värdelösa värnpliktiga kan prestera http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/12/kfo-pa-riktigt.html?m=1 Man kan ju tänks sig frustrationen när värnpliktiga kallas in och FM nu dragit ner sig själva till nivån att man tror grundläggande vapenutbildning på Ak är rätt nivå. Viktigast nu, tror jag, är att man har stort fokus på repetitionsutbildning och inte fokuserar för mycket på fler förband/bättre grejer Och lite nostalgi från FMÖ förr..typ 10 st mellan -82 till -93 (utöver detta genomfördes KFÖ:er i mindre omfattning (not att dessa prioriterades före lokalförsvarsförbanden, vilka somliga har för vana dra upp som likare för hela försvaret) http://www.fht.nu/bilder/Flygvapnet/Flygvapennytt/fv_nytt_1_94_fmo_93_orkan.pdf eller http://www.fht.nu/bilder/Flygvapnet/Flygvapennytt/fv_nytt_5_89_ovn_sydfront_89.pdf
 8. Du är oresonabelt negativ och verkar inte ha förmåga ta in verkligheten över huvud taget (förstår att du inte vill heller, det har andra före mig upptäckt) Det man nu inför är ju plan B vid närmare eftertanke. 1. IO14 har bemannats av värnpliktiga till 75% intill idag 2. Hemvärnet bemannas till 90% av f.d värnpliktsutbildade. Det är de som fortbildar de fåtaliga GMU-anslutna nu. 3. En 7,5 månaders värnpliktsutbildad har, oavsett förbandstillhörighet, motsvarande GMU och är fullt duglig antas i HV (grindkriterier idag är fullgjord värnplikt eller GMU) Hur skulle din plan A se ut? 1. Bemanna 120.000 rader utan plikt så ska jag syna den 2. Så skulle jag vilja att du kommenterar varför det fungerar i Finland, Norge och Danmark... men absolut inte skulle fungera i Sverige. Du kan ju fundera på hur det fungera 2000-2010, då vi faktiskt körde i det system man nu vill tillbaka till. Och gör åtminstone ett försök att förstå. Detta är inte någon återgång till 100%-värnpliktsförsvar! Det ska bestå av 46.000 vpl, 26.000 frivilliga (HV) 13.000 GSS-K, 25.000 officerare..samt vpl officerare och civilanställda... Hela omställningen handlar i grunden om att säkerställa grundutbildning av tillräckligt många för att DÄREFTER anställa alt. krigsplacera under plikt. Betydligt billigare första steg, och baserat på positivt inställda ungdomar Och det kommer gå bra, var så säker. Betydligt bättre än försöket vi körde FM i botten med.
 9. Nej, jag tror inte det finns någon plan B Tanken är nog att man säkerställer insatsorganisationens personal (läs brigader, flyg-och marinförband) Reserver säkerställs i de 21 lokalförsvarsbataljonerna. Och HV, det må bli vad det blir... så tror jag man resonerar i HKV just nu. Vi får ändå tänka att denna organisation ska vara bemannad 2035. Och 120.000 personer, det antalet utbildade når man med 8000/år om personer krigsplaceras från 20-28 i brigadförbanden och därefter intill 35-årsåldern i lokalförsvarsbat. Därefter upphör krigsplaceringen och individen är fri söka till HV. Men 8000/år medför att HV också kan få yngre tillförda. Men observera Spec! Du kan inte jämföra med situationen för 25 år sedan!! Då var man krigsplacerad till 47 års ålder i brigad och därefter lokalförsvarsförband. Vid 47 plus var man hänvisad, om intresse fanns, söka hemvärnet. Inte lustigt 1/8 anslöt och resten tyckte de gjort sin tid. Och glöm inte.. NOLL % kvinnor. Nu ska alla kunna bidra. och FM endast plikta 8000 av en årsklass > 100.000. Men jag är, som du, lite orolig för hemvärnet här. Men mer av skälet att nu är risken utbildningsstödet blir minimalt. Materiel? Risk HV blir dränerat på utrustning som åtgår för grundutbildning. ... men ska vi tro denna återtagning någonsin blir av? Är det inte ett utspel för att visa politiker att ”kan själv”-doktrinen blir jobbigt dyr och NATO-medlemskap kanske ska diskuteras ... man kan ju undra
 10. Ja, ni...https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/perspektivplan/slutlig-redovisning-av-perspektivstudien-2016-2018.pdf 120.000 soldater... 4 brigader, fördelningsförband och.. 21 lokalförsvarförband (sk Militärregionskyttebataljoner, som avkastningsförband då vpl utrangeras ut brigadförbanden) Detta, om det realiseras ens till hälften, ställer ju verkligen på sin spets hur HV ska få folk...
 11. Jag tror det är betydligt lättare att motivera personer som Nils än Kalle. De kan bita ihop och lära sig de till synes mest meningslösa saker skolan med toppresultat. Denna typ av personer var heller inte svåra hitta förr. Då sökte tusentals varje år till krävande tjänster (jägare, tolkar..) De visste ju att de var efterfrågade (den känslan erhöll ingen efter 2005) Att satsa på ”Kalle”, som är inmålad i ett hörn och inte har något annat att ta till än värvning.. nej, då är vi på väg mot USA. Och Spec, vi har inte den klasskillnaden i Sverige att vi kan hitta dessa. FM siktar mot att 2035 ha 120.000 soldater (om budget finns!??) Finns inte en chans utan att plikta. Och de som kommer pliktas är ju i grunden positiva, de har ju svarat JA frivilligt (du har lite svårt förstå det där tror jag, då du ständigt återkommer till att en frivillig!! vpl kommer vara obstinat, obildbar vilja rymma landet) Vi är trots allt i Sverige, världen mest plikttrognaste medborgare med högst förtroende för myndigheter i världen.
 12. Det går heller inte bygga en organisation enbart på intresse. De måste klara att ta till sig viss information på ett godtagbart sätt. Visst kan man bemanna skyttegrupper med halvt obildbara hårdingar (se US Army) men ska vi gå den vägen? Sedan noterar jag att du har ett väldigt lågt förtroende för att folk skulle genomföra repetitionsövningar mot SGI. Värnpliktiga som inte gör detta lagförs, om man inte har giltiga anståndsskäl (såsom graviditet, medicinsk skäl etc) NOT! Det är viss skillnad bli inkallad 3-5 veckor 24h/dygn utan permission som man gjorde förr och ca 80-85% kunde frigöras till.(1/2 GMU) och de 2 vardagar+ en helg frivilligförsvaret önskar (och får motsvarande kontraktsuppfyllnad idag) Gör ett tankeexperiment och kalla in en HV-bat på KFÖ 4 veckor.. Avseende 8 dagar är RikHVC direkta svar ”Ni klarar inte av det” Inte i dagen organisation. Det är ingen skillnad mot frivilligförsvarets regelverk, med den skillnaden att här är det betydligt lättare att bara strunta i övningarna för det passade inte. Och intresset för det militära, det skiftar väldigt snabbt. Det finns stora fördelar med militärt intresserade, men också nackdelar. Du skall bli laddare ksp, och lära dig detta! Men om vederbörande inte vill, utan går alla kurser som finns bvförare, plutC, ksp, strisjv... blir denne inte bra på något. Truppen värdelös (det är ju bara en som gått alla kurser) och någon laddare har man inte alls. Därav begränsningarna i HV idag. Och kanske lite av FM:s problem idag. Vem vill anställas som ammunitionsman i ett trosskompani i 8 år?
 13. Det är ju personalförsörjningen man säkrar genom värnpliktiga Så man kan fokusera på materialförsörjning OCH förbandsuppbyggnad. Noterade att nu kom FM:s perspektivplan samtidigt. Nu ska FLER förband dessutom fram. Det blir nu väldigt tydligt hur fruktansvärt lågt ner vi hamnade när vi lade ned hela utbildningssystemet. Håller helt med dig Andtryggve, att vi har en dålig organisation. Katastrofalt dålig! Men jag är positiv och tror det går bygga upp igen. Synd man inte bibehöll läget som rådde för 15 år sedan. Ca 5-8000 vpl utb/år och då satsade på omsättning av viss materiel i brigad/insatsorganisationen och omvandling av HV till lokalförsvarsförband. Del av insatsorg utrustad/tränad för internationella uppgifter. Det hade varit betydligt billigare än vad som nu skedde, där närmast hysteri rådde om att snarast möjligt rensa bort ALLT gammalt.. och nu inse att där rök civilförsvaret, rekryteringsmyndigheten, utbildningsplattformar, K-företag, krishanteringsorganisation, psykologiska och ekonomiska försvaret samt det militära försvaret av landet. Det gick lite fort. Lätt vara efterklok men jag är positiv och tror det går återskapa till den grad vi anser rätt idag (ingen miljonarme!)
 14. Och kam man inte motivera sig själv till de mest grundläggande kunskaper som att läsa & skriva, i syfte få ett jobb och tjäna pengar till sig själv... då kommer inte dessa stjärnor (någon undantagen kanske) fullfölja militär utbildning. Inte så länge de sociala skyddsnät vi har är som de är. Och att försöka sig på någon annan modell än att via plikt försäkra oss om tillräckligt antal soldater har vi inte just nu. Läste nyss i Hemvärnsnytt att 163! nya soldater med 3 mån utb rekryterats. Övriga är frivilligrörelse eller 10-dagarsutbildade. Majoriteten dock tidigare värnpliktiga.. och dessa tar ju slut snabbt nu. En intressant fråga nu är ju hur HV-bataljoner i län utan lokal militär utbildning ska överleva. Är övergång mot norsk modell med pliktat hemvärn på gång? Men det är en annan tråd
 15. Att repetitonsöva GSS-T eller värnpliktiga torde vara ungefär samma kostnad Men som jag skrivit tidigare får vi troligen en effektivare utbildning. Ex. Inkalla 175 personer 1/1 och 10 månader senare levereras ett samtränat pansarskyttekompani. Hur går detta till idag? Dyra rekryteringskampanjer. 74 anställs 1/1, 3 mån senare ansluter 12, 26 har slutat, 10 mån senare äg vi hslvvägs, 3 år senare har vi utbildat 283, varav 104 fullföljt. 43 har övat 10 mån ihop..Individuellt duktiga, plutonsnivå godtagbart. Visst, det funkar. Men bara med betydligt högre löner! (Vilket är omöjligt när vi behöver 168 miljarder i mtrl) Att det funkar i länder med större befolkning beror på att i dessa finns en underklass med dåliga förutsättningar..och sämre sociala skyddsnät. Och det är ju en väg Sverige kan gå. Jag tycker dock inte den är särskilt attraherande.
×