Jump to content

Ceremonireglemente del 1-3


Recommended Posts

Försvarsmakten har ju tre ceremonireglementen av allmän karaktär. Jag undrar vad de tre olika innehåller lite mer specifikt då titlarna inte är så jätteupplysande för en lekman som mig.

 

Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 1 Riksomfattande ceremonier 2003

Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2 Förbandsanknutna ceremonier 2003

Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 3 Formella grunder för enskilds och förbands uppträdande – ceremoniexercis 2003

Edited by swazze
Link to comment
Share on other sites

Försvarsmakten har ju tre ceremonireglementen av allmän karaktär. Jag undrar vad de tre olika innehåller lite mer specifikt då titlarna inte är så jätteupplysande för en lekman som mig.

 

Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 1 Riksomfattande ceremonier 2003

Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2 Förbandsanknutna ceremonier 2003

Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 3 Formella grunder för enskilds och förbands uppträdande – ceremoniexercis 2003

http://www.hvuostergotland.se/PDF/Formella%20grunder.pdf

Link to comment
Share on other sites

CerR FM 1 - Riksomfattande ceremonier

A. Statsceremonier

1. Allmänt

2. Nationaldagen

3. Riksmötets öppnande

4. Högtidligheter inom det Kungl Huset

5. Nationalsång och kungssång

6. Statsbesök

7. Högtidliga audienser

8. Kungliga besök vid förband (motsv)

9. Statsbegravning och kunglig begravning

10. Övriga ceremonier och hedersbetygelser

 

B. Flaggor, fanor (motsv) och tecken

1. Definitioner

2. Nationsflagga, kunglig flagga och örlogsflagga

3. Nationalitetsbeteckning

4. Försvarsmaktens fälttecken

5. Fanöverlämning (motsv)

6. Kommandotecken, särskilda tecken och övriga tecken

C. Andra ceremoniella traditioner och föremål

1. Heraldiska vapen och emblem

2. Traditionsföremål för religiöst bruk

3. Utmärkelsetecken

4. Ceremoniordning för Försvarsmaktens förband

5. Vaktkäpp, stav, dagbricka, ägiljett och hederskartusch

 

CerR FM 2 - Förbandsanknutna ceremonier

A. Allmänna ceremonier

1. Soldaterinran

2. Korum

3. Inspektion av förband

4. Minnes- och jubileumsceremonier

5. Avtäckning av minnesmärke

6. Honnörsstyrka och hedersvakt

7. Förbimarsch i parad

8. Eskort

9. Svenska och utländska högre officiella besök

10. Deltagande i internationella ceremonier

11. Militär personals medverkan vid begravning

12. Övriga ceremonier

 

CerR FM 3 - Formella grunder för enskilds och förbands uppträdande – ceremoniexercis

 

1. Grunder

2. Kommandon

3. Lystringsgrader

4. Postavlösning

5. Marsch

6. Förband i sluten ordning

7. Hälsning

8. Vapenställningar och vapenföringar med eldhandvapen

9. Vapenställningar och vapenrörelser med sidogevär

10. Fanföring

11. Fanvakt

12. Kommandotecken och kompanitecken

 

CerR FM 5b - Stavförare

 

Utrustning

Allmänt

Ställningar

Stavtecken

Stavfattning

Stavmanövrering

Instrumentens hållning

Övrigt

 

CerR FM 6 - Livgardet

A. Allmänt

1. Inledning

2. Exercis

3. Kommandoteknik

4. Utbildningsmetodik

B. Exercis

1. Lystringsgrader

2. Uppställningsformer

3. Rättning

4. Tagande av befäl

5. Visitation och inspektion av trupp

6. Hälsning

7. Vändningar

8. Marsch och halt

 

C. Gemensamma bestämmelser för Livgardet

1. Parad

2. Vapenställningar och vapenföringar med ak 5

3. Vapenställningar och vapenföringar med sidogevär

4. Fanföring

5. Fanvakt

6. Högvakt

 

D. Livgardets infanteribataljon – Gardesbataljonen

1. Allmänt

2. Vapenställningar och vapenföringar med gevär m/38

3. Grenadjärtjänst

 

E. Livgardets kavalleribataljon – Dragonbataljonen

1. Exercis

2. Vapenställningar och vapenföringar med karbin m/1894

3. Sabelexercis till häst

4. Standar till häst

5. Standarvakt till häst

6. Manöverexercis till häst

7. Beriden högvaktstjänst

8. Beriden eskort

9. Drabanttjänst

 

F. Vårdpunkter och tillpassning

1. Vård och tillpassning av uniform m/ä

2. Vård av häst och hästutredning

 

Bilaga 1

Gevär m/38 och karbin m/1894

 

CerR FM 8 - Högvaktsinstruktion

 

1 Inledning

2 Indelning, gruppering och uppgifter

3 Ledning

4 Skydd och bevakning samt posttjänst

5 Beredskap

6 Säkerhetstjänst, bevakning och vapenhantering

7 Sambands- och expeditionstjänst

8 Underhållstjänst

9 Personal-, press- och informationstjänst

10 Skisser

11 Utbildning

 

Bilagor

1 Högvaktsavlösningar

2 Postavlösningar

3 Hälsning och annan hedersbevisning

4 Flaggtjänst

5 Postinstruktioner för post nr 1-7 vid Stockholms slott

6 Postinstruktioner för post nr 1-5 vid Drottningholms slott

Link to comment
Share on other sites

  • Forumsledning

Försvarsmakten har ju tre ceremonireglementen av allmän karaktär. Jag undrar vad de tre olika innehåller lite mer specifikt då titlarna inte är så jätteupplysande för en lekman som mig.

 

Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 1 Riksomfattande ceremonier 2003

Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2 Förbandsanknutna ceremonier 2003

Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 3 Formella grunder för enskilds och förbands uppträdande – ceremoniexercis 2003

http://www.hvuostergotland.se/PDF/Formella%20grunder.pdf

Formella grunder? ..inget ceremonireglemente direkt.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...