Jump to content

AOR och RF-platspersonal


Recommended Posts

Jag har korresponderat med skaparen av armehandbok.se som har problem att hitta betydelsen av förkortningarna AOR och RF-platspersonal.

Har försökt hjälpa till att efterforska men inte hittat något svar. Tänkte att det i detta forum bör finnas någon som har en susning. Kanske har frågan redan tagits upp, men då aktualiserar jag den igen. Kul webbplats som många har glädje av.....vi hjälper väl till efter bästa förmåga!

 

Vissa spekulationer och teorier finns, men vederbörande vill ha säkra kort på bordet. Dvs, få någon typ av säker bekräftelse. Var hittar han det?

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Jag har korresponderat med skaparen av armehandbok.se som har problem att hitta betydelsen av förkortningarna AOR och RF-platspersonal.

Har försökt hjälpa till att efterforska men inte hittat något svar. Tänkte att det i detta forum bör finnas någon som har en susning. Kanske har frågan redan tagits upp, men då aktualiserar jag den igen. Kul webbplats som många har glädje av.....vi hjälper väl till efter bästa förmåga!

 

Vissa spekulationer och teorier finns, men vederbörande vill ha säkra kort på bordet. Dvs, få någon typ av säker bekräftelse. Var hittar han det?

 

Mvh

 

Det är naturligtvis helt beroende på i vilket sammanhang som förkortningen används. Det är inte ovanligt att en förkortning har olika betydelse i olika sammanhang. Jag skulle föreslå att han införskaffar den NATO-standard som reglerar olika förkortningar och begrepp så bör det nog bli nästan rätt i alla fall.

Link to comment
Share on other sites

vänta nu

 

ordet är taget ur 1972 års KROtabell, vågar påstå att Nato anpassningen inte kommit så långt att vi använde engelska förkortningar på krigsförbanden... det gör vi ju inte ens nu i dom Kro tabeller jag sett.

 

det handlar alltså om ett krigsförband vid namn AOR03 som ska mobilisera 9 personer i Dagsberg, Fo41 är mobmyndighet.

sedan finns AOR04 med i Törnsfall men dom var bara 7st.

 

http://www.armehandbok.se/ny_sida_1620.htm

 

 

/b

Link to comment
Share on other sites

vänta nu

 

ordet är taget ur 1972 års KROtabell, vågar påstå att Nato anpassningen inte kommit så långt att vi använde engelska förkortningar på krigsförbanden... det gör vi ju inte ens nu i dom Kro tabeller jag sett.

 

det handlar alltså om ett krigsförband vid namn AOR03 som ska mobilisera 9 personer i Dagsberg, Fo41 är mobmyndighet.

sedan finns AOR04 med i Törnsfall men dom var bara 7st.

 

http://www.armehandbok.se/ny_sida_1620.htm

 

 

/b

Just det.......glömde nämna detta faktum. Och, även om någon själv vet vad förkortningarna står för så efterfrågas ett kvitto på det. Publikation eller ett sammanhang så vederbörande vet var han skall söka bekräftelse. Med tanke på att det var små enheter är väl chansen inte så stor att man stöter på någon som ingått i en sådan. :baskerPa:

 

mvh

Link to comment
Share on other sites

RF-personal är om jag förstått rätt HKV:s personal som ansvarade för "Redovisning av Förnödenheter", d v s skulle räkna in det som mobiliseringsansvarig myndighet tillfördes eller köpte in. Det finns beskrivet i Provisoriskt Mobiliseringsreglemente (Prov MobR)från 1993. Jag ska se om jag hittar den exakta skrivningen.

 

Jag håller på att kolla AOR med äldre kollegor från Fo 41.

Edited by MatsW
Link to comment
Share on other sites

Jag har korresponderat med skaparen av armehandbok.se som har problem att hitta betydelsen av förkortningarna AOR och RF-platspersonal.

Har försökt hjälpa till att efterforska men inte hittat något svar. Tänkte att det i detta forum bör finnas någon som har en susning. Kanske har frågan redan tagits upp, men då aktualiserar jag den igen. Kul webbplats som många har glädje av.....vi hjälper väl till efter bästa förmåga!

 

Vissa spekulationer och teorier finns, men vederbörande vill ha säkra kort på bordet. Dvs, få någon typ av säker bekräftelse. Var hittar han det?

 

Mvh

 

 

 

Hej !

 

Jag vill inte skriva ut på hemsidan om jag inte har det bekräftat från en säker källa.

 

AOR = kan med största möjlighet vara "AnsvarsOmRåde" som 23.e kompaniet i mail antytt tidigare. Finns ingen hänvisning i mobiliseringstabellerna om betydelsen

RF-platspersonal = kan vara kanske Rast och Förplägnadsplatspersonal ?? Marscherande förband som utspisas längs transportsträcka ?

 

 

All hjälp tas emot om ni kan peka på en källa som grund för ert antagande.

 

 

MVH//Janne

Link to comment
Share on other sites

Jag tror du kan avskriva "Rast- och förplägnad"-versionen. Den verksamheten sköttes av andra förband.

 

Så står det i MobR från 1993:

"Redovisande förband: Av överbefälhavaren utsedd enhet, som för chefs med mobiliseringsledningsansvar räkning ansvarar för redovisning och i förekommande fall registrering och förfogande av uttagna förnödenheter".

 

RF-personalen är också kopplade till A-platser (t ex E033) med en plats per Fo (län) vilket styrker ovanstående.

 

Vad gäller AOR 03 och AOR 04 ingår de i en mobgrupp med ledningsförband och mobiliserar på samma plats som del av Gotlandsförbandens personal vilka sedan skulle skeppas över till Gotland från fastlandet enligt "Operation GUTEN". Jag tror att svaret på AOR har en koppling till Gotlandsverksamheten i Östergötland. Det har så vitt jag vet aldrig funnits någon ledningsnivå som kallas "Ansvarsområde" utan territoriellt ansvar har legat på MB, Fo och Fogrupp.

 

Mvh Mats

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Jag har fått ett svar från en säker källa som arbetade med mobiliseringsplaner vid f d I 4/Fo 41.

 

"AOR står för AVTRANSPORTOMRÅDE. I Östergötland upprättades AOR3 på Vikbolandet och det var en "stab" med uppgift att leda inmönstring och lastning av (outrustad) personal på flyg från Norrköpings flygplats till Gotland vid mobilisering. På ett likartat sätt verkade AOR4 i trakten av Västervik.

Det är att notera att det skickades outrustad personal till Gotland för att mobiliseras där. Dessutom skedde viss mobilisering av personal med personlig utrustning på fastlandet för vidaretransport till Gotland".

 

Det kan ha funnits AOR 1 och AOR 2 på någon annan plats i ett annat Fo (möjligen Oxelösund och Södertörn) men de verkar inte ha varit redovisade på det sätt som gjordes inom Fo41. Men detta är rena spekulationer från min sida.

 

Mvh MatsW

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...