Jump to content

9 April, 1940


Pal

Recommended Posts

9 April:

Norge blir anfallet av Tyskland. Tyskland meddelar Sverige att om vi så mycket som partiellt mobiliserar så kommer Tyskland anse det som att vi inte är neutrala och betrakta det som om Sverige går i krig med Tyskland.

 

11 April:

Sverige går till full mobilisering. För övrigt några timmar innan Norge gör det då deras regering har svårt att våga fatta beslutet att gå till full mobilisering.

 

12 April:

Sverige gör planer på att anfalla in i Norge för att slå mot tyska trupper. Motivet är främst att vi tror de tänker invadera Sverige också och att tillfället går förlorat om de kommer in för långt i Norge. Planen ges upp efter några dagar då vår styrka är för svag samt att Tysklands fälttåg i södra Norge går för fort och tillfället går förlorat. Dessutom kommer inte England eller Frankrike till Norges hjälp vilket gör hela idén hopplös. Sverige avser att omedelbart anse sig i krig om tysk trupp går över gränsen till Sverige. Alla tyska enheter aktar sig dock noga från att göra detta under hela fälttåget.

 

10 Maj:

Tyskland anfaller in i Holland och Belgien.

 

14 Maj

Holland kapitulerar.

 

27 Maj

England förlorar i Dunkerque, hela engelska armén är i stort sett slagen.

 

28 Maj

Belgien kapitulerar

 

8 Juni

I nordligaste Norge så vinner Tyskland slaget om också Narvik.

 

10 Juni

Norge kapitulerar. Tyska armén väller in i Frankrike. Italien anfaller Frankrike i söder.

 

14 Juni

Paris faller.

 

22 Juni

Frankrike kapitulerar

 

 

Nu då, Tyskland har slagit engelska armén i grunden, tagit hela Frankrike. Norge är också taget. Tyskland är helt ohotade militärt i Europa. Invasionen och krossandet av England står att vänta inom de närmaste månaderna.

 

den 30 JUNI! så ger Sverige tillstånd till Tyskland att frakta tåg genom Sverige, främst är det soldater som fraktas bort från Norge. Vid detta tillfälle så är i stort sett hela europakartan målad i Tysklands färg, alla har förlorat. England också även om de för tillfället förbereder sig på att med gubbar och annat de lyckas skrapa ihop försöka slå tillbaka en nu självklar tysk kustinvasion.

 

8 Augusti:

Tyskland påbörjar invasionen mot England med ett flygkrig. Världen håller andan, England står helt ensamma och detta lär vara slutet på Europa som vi tidigare kännt det.

 

 

 

Okej Kerran, det var en ytlig genomgång.

Edited by The Swede
Link to comment
Share on other sites

Normän brukar ju gärna anse sig som lite högre moraliskt högre stående än Svenskar för att de slogs mot Hitler, men var inte Norge (precis som Sverige) neutralt innan de blev anfallna av Tyskarna?

Det var ju inte så som att Norrmännen slog sig för bröstet och anföll Tyskland!

 

Jag förstår att det här kan vara ett ganska känsligt ämne om det finns några Norska medlemmar på forumet......

Link to comment
Share on other sites

Guest Älvsborgsbrigaden

Jo Norge var neutralt land..

 

Tyskarna hade väl ekonomiska avsikter angående Norge.

Det var ju järnmalmen som var viktig för krigsproduktionen.

sedan var det viktigt att få säkra transporter och då gjordes

den bedömningen att göra den till Narvik som var isfri året om.

 

 

Sedan blev ju Norge en ubåtbas för Tyskarna för att få

säkra hamnar långt från Britterna.

Lättare att komma åt konvojerna till Sovjet

Link to comment
Share on other sites

Fullt förståeligt att man håller sig neutralt i inledningsfasen av invasionen (även om det i praktiken endast var den ena sidan av de krigsförande parterna som gynnades av denna "neutralitet"), men fullständigt vidrigt att Nazityskland tilläts föra in förstärkningar till stridande förband ("sjukvårdare", my ass) från svenskt teritorium under slaget om Narvik. Som dessutom var långt ifrån avgjort vid denna tidpunkt. I mina ögon var detta ett svek mot ett broderfolk som är svårt att beskriva i ord. Men kanske ändå förståeligt med tanke på vilken kung och utrikesminister vi hade vid denna tidpunkt. Fullt förståeligt även att Norge valde skydd i Nato efter VK II, och i förlängningen JSF istället för Gripen. Vi är skyldiga Norge mycket. En historisk hedersskuld som antagligen kommer att kräva ytterligare ett halvsekel för att raderas ut.

 

Att den senare transiteringsöverenskommelsen som tillät stridande tyska förband att färdas över svenskt teritorium inför invasionen av Sovjetunionen är mera förståeligt i svensk historia då dessa förbans härjningar bara resulterade i massmord på slaver och kommunister är mer rumsren pga att motståndarna var vilka de var, (som allt jämt tycks gillas av de flesta svenskar. Inte minst på SoldF och Skalman) ursäktar inte våran passiva hållnig under invasionen av vårat broderland Norge.

 

Argumentet (som kommer att framföras) att vi var för svaga, är riktigt. Militärt sett var vi svaga, men vi bör ändå fundera på om denna totala förnedring var ett pris som var värt att betala? Jag känner er inte personligen SoldF:are, men själv är jag inte den som vänder andra kinden till ute på krogen. Ibland har det varit idiotiskt (har tex kostat mig gravt nedsatt syn på vänster öga). Men ändå har jag alltid tyckt att hedern är väl värd ett rejjält kok stryk, -bara för att få in några meningslösa smällar, men -givetvis- för att i slutändan bli slagen sönder och samman. Vad tycker ni, borde inte Sverige ha handlat på samma sätt 1940 (inte aktivt, men åtminstonne inte ha stött Tyskarna inaktivt)?. Eller är jag bara en allt för nationalistisk fjant? (antagligen).

Link to comment
Share on other sites

I mina ögon var detta ett svek mot ett broderfolk som är svårt att beskriva i ord. Men kanske ändå förståeligt med tanke på vilken kung och utrikesminister vi hade vid denna tidpunkt. Fullt förståeligt även att Norge valde skydd i Nato efter VK II, och i förlängningen JSF istället för Gripen. Vi är skyldiga Norge mycket. En historisk hedersskuld som antagligen kommer att kräva ytterligare ett halvsekel för att raderas ut.

Man kan inte göra uppror där man med hot om våld och med stöd från England ber vår del av landet fara och flyga. För att sedan 35 år senare bli upprörd när konsekvensen av att stå på egna ben innebär att svear, göter, norrlänningar med flera inte per automatik väljer att spilla sitt blod för normännens sak. Det är löjligt och rent ut sagt direkt patetiskt.

Link to comment
Share on other sites

Eller är jag bara en allt för nationalistisk fjant? (antagligen).

 

Ja, det är du!

Har du någonsin träffat en överlevare? Har du sett tatueringen? Hört historierna om hur det faktiskt var i lägren från någon som kom ut därifrån med livet i behåll? Om du har gjort det, sett hur det har satt sina djupa spår i de människorna så skulle du inse att lite transitering är ett billigt pris att betala istället för ockupation, deporteringar av svenska judar och en allmän förstörelse av den Svenska infrastrukturen. Vill du ha något att skämmas över kan du göra det över Baltutlämningen och att vi inte hjälpte Finnarna. Att sätta sig upp mot en övermäktig motståndare är inte bara dumt, det är idiotiskt.

Ja, jag kände överlevare, jag umgås med överlevares barn, jag vet vilka spår det har satt. Det hade varit pinsamt att gå i krig mot Tyskland för en princips skull, få jättedäng och se en del av den svenska befolkningen deporteras till förintelseläger eller slavarbete.

Link to comment
Share on other sites

Eller är jag bara en allt för nationalistisk fjant? (antagligen).

 

Ja, det är du!

Har du någonsin träffat en överlevare? Har du sett tatueringen? Hört historierna om hur det faktiskt var i lägren från någon som kom ut därifrån med livet i behåll? Om du har gjort det, sett hur det har satt sina djupa spår i de människorna så skulle du inse att lite transitering är ett billigt pris att betala istället för ockupation, deporteringar av svenska judar och en allmän förstörelse av den Svenska infrastrukturen. Vill du ha något att skämmas över kan du göra det över Baltutlämningen och att vi inte hjälpte Finnarna. Att sätta sig upp mot en övermäktig motståndare är inte bara dumt, det är idiotiskt.

Ja, jag kände överlevare, jag umgås med överlevares barn, jag vet vilka spår det har satt. Det hade varit pinsamt att gå i krig mot Tyskland för en princips skull, få jättedäng och se en del av den svenska befolkningen deporteras till förintelseläger eller slavarbete.

 

Men vi hjälpe ju faktist finnarna, inte officiellt men ändå.

Dessutom var det väl bra att sverige var neutralt för de andra länderna med, tänk bara alla barn som kom hit under kriget. Min morfar kom från finland till exempel, hans familj stannade kvar, hans far och bror dog. Det var bara hans mamma som klarade sig. Men det med baltutlämningen, det kan man skämmas för, eller ska skämmas för kanske.

Link to comment
Share on other sites

Det kommer alltid fram en del, minst sagt, tveksamma historiska "fakta" när man diskuterar Sveriges roll under VKII. Numera är de flesta arkiven tillgängliga för forskning, så det är ganska onödigt med fria fantasier.

 

Egentligen behöver man bara komma ihåg ett övergripande beslut, som var gemensamt för kungen, regeringen och majoriteten i riksdagen: Sverige skulle till (nästan) varje pris hållas utanför kriget.

 

Särskilt heroiskt? Nej, men lyckligt för svenskarna. Och det kom även finnarna tillgodo i form av hjälp under vinterkrig och fortsättningskrig. Det kom norska och danska motståndsrörelserna till stor hjälp. Inte minst genom utbildning av trupp i Sverige ( den s k polisutbildningen).

 

Sedan brukade diskussionerna i nordiska möten för ett antal år sedan bli ganska heta, innan alla fakta kommit fram. När man som svensk blev påhoppad, kunde man alltid litet försynt fråga varför norrmännen aldrig ifrågasatte varför Danmark inte hade något försvar all i praktiken. Hade man haft det skulle det kunna ha sett annorlunda ut i Norge. Om inte Sverige gått med på förflyttningen av trupp från Norge till Finland (division Engelbrecht) efter ivriga påtryckningar av Finland, skulle Finland ha fått den utlovade hjälpen från de allierade? Vad hade då hänt? Vilken sida hade Sovjet hamnat på?

 

Läget under VKII är intressant att studera under sansade former. Sverige fick från England rådet: "Common sense and no bravado". Ett gott råd istället för att snacka goja om Sveriges insatser under kriget.

 

Uppgiften var att hålla Sverige och svenskarna utanför krigets härjningar. Man löste uppgiften. Dessutom är det inte, i första hand, meningen att vi ska dö för fosterlandet; vi ska leva för fosterlandet.

 

Malaj; f d

Link to comment
Share on other sites

Fullt förståeligt att man håller sig neutralt i inledningsfasen av invasionen (även om det i praktiken endast var den ena sidan av de krigsförande parterna som gynnades av denna "neutralitet"), men fullständigt vidrigt att Nazityskland tilläts föra in förstärkningar till stridande förband ("sjukvårdare", my ass) från svenskt teritorium under slaget om Narvik. Som dessutom var långt ifrån avgjort vid denna tidpunkt. I mina ögon var detta ett svek mot ett broderfolk som är svårt att beskriva i ord. Men kanske ändå förståeligt med tanke på vilken kung och utrikesminister vi hade vid denna tidpunkt. Fullt förståeligt även att Norge valde skydd i Nato efter VK II, och i förlängningen JSF istället för Gripen. Vi är skyldiga Norge mycket. En historisk hedersskuld som antagligen kommer att kräva ytterligare ett halvsekel för att raderas ut.

 

Vill du ha något att skämmas över kan du göra det över Baltutlämningen och att vi inte hjälpte Finnarna.

Det är knappast första och antagligen inte heller sista gången som argumentet att "Sverige svek Norge" och "Sverige svek Finland" under andra världskriget. Samtliga gånger jag har hört de argumenten så har det varit av svenskar med bristfällig skolning i nittonhundratalshistoria. Jag har aldrig hört någon norrman säga det och jag har aldrig hört någon finne säga det.

 

De nordiska ländernas säkerhetspolitiska förutsättningar under kriget var svåra. Sverige valde att deklarera sig som neutralt. Men att vara neutral betyder inte att man kan sitta med armarna i kors medan kriget rasar både i öster och väster. Vi var tvungna att till viss del samarbeta med båda sidor. Vi exporterade järnmalm till Tyskland och kullager till England. Vi tillät tyskarna att transportera "permitenter" genom Sverige och vi tillät att brittiska OSS utbildade 10000 norska "poliser" i Sverige. Det var inte vackert eller elegant och det är lätt att i efterhand utmåla sådan politik som dubbelmoral, men det höll oss utanför kriget och gjorde att vi kunde behålla vår nationella suveränitet vilket var målet.

 

Finland hade samma mål, men andra förutsättningar. Finland kunde inte hålla sig utanför kriget utan var tvungna att slåss för sin självständighet. Man valde att först alliera sig med nazityskland för att sedan bli tvingade att vända vapnen mot dem och driva ut dem ur Lappland. Det var inte heller vackert, men man uppnådde samma mål; Att kunna behålla sin nationella suveränitet.

 

Något som i Sverige blev ett stort trauma var förflyttningen av 163 infanteridivisionen (Division Engelbrecht) från Norge till Finland. De enda som rimligtvis kunde ha några invändningar mot det var ryssarna. Norrmännen hade inget emot att bli av med 12000 tyska soldater på ett bräde lika lite som finnarna hade något emot att bli förstärkta av en tysk armedivision.

Link to comment
Share on other sites

Angående de norska polissoldaterna:

 

De var över 15 000 till antalet och utbildades av SVERIGE och utrustades med SVENSKA VAPEN. Och de utgjorde två tredjedelar av Norges samlade numerär (på marken har jag för mig) under andra världskriget. Detta bekostades självfallet av den norska regeringen, men en stor summa lånades från Sverige och summan efterskänktes efter kriget.

Var Sverige så neutralt då vi utbildade soldater för en krigsförande nation (mot Tyskland) på svenskt område?

De så kallade "politi"-soldaterne fick båda granatkastare och kulsprutor i sin arsenal. Vilka poliser behöver sånt?

 

SOE utbildade en mindre mängd kommandosoldater i mellanverige.

 

Det började som ett "privat" initiativ och utvecklades till en regeringsfråga. Samt så var utbildningslägren ett sätt att hålla den norska, krigsföra, manliga befolkningen igång med något vettigt.

 

Tyskarna var extremt medvetna vad som var på gång men valde att inte trycka på om det.

Link to comment
Share on other sites

Angående de norska polissoldaterna:

 

De var över 15 000 till antalet och utbildades av SVERIGE och utrustades med SVENSKA VAPEN. Och de utgjorde två tredjedelar av Norges samlade numerär (på marken har jag för mig) under andra världskriget. Detta bekostades självfallet av den norska regeringen, men en stor summa lånades från Sverige och summan efterskänktes efter kriget.

Var Sverige så neutralt då vi utbildade soldater för en krigsförande nation (mot Tyskland) på svenskt område?

De så kallade "politi"-soldaterne fick båda granatkastare och kulsprutor i sin arsenal. Vilka poliser behöver sånt?

 

SOE utbildade en mindre mängd kommandosoldater i mellanverige.

 

Det började som ett "privat" initiativ och utvecklades till en regeringsfråga. Samt så var utbildningslägren ett sätt att hålla den norska, krigsföra, manliga befolkningen igång med något vettigt.

 

Tyskarna var extremt medvetna vad som var på gång men valde att inte trycka på om det.

 

Varför gjorde de inte det?

Link to comment
Share on other sites

Exakt info kommer jag inte åt förrän om en vecka, dock så var det i stil med att det var inte värt det.

De diplomatiska kontakterna skulle skadats och svenska regeringen hade fortfarande kunnat hävda (officiellt) att det rörde sig om polisutbildning.

Att få Sverige emot sig under kriget och särskilt i krigets slutskede var inget som tyskarna eftersträvade, Stockholm var en utmärkt bas för underrättelseinhämtning och hade med tidens gång byggt upp en krigsmakt som mycket väl kunde hota tyskarna i Norge ifall Sverige hade behövt rycka in.

Link to comment
Share on other sites

Angående de norska polissoldaterna:

 

De var över 15 000 till antalet och utbildades av SVERIGE och utrustades med SVENSKA VAPEN. Och de utgjorde två tredjedelar av Norges samlade numerär (på marken har jag för mig) under andra världskriget. Detta bekostades självfallet av den norska regeringen, men en stor summa lånades från Sverige och summan efterskänktes efter kriget.

Helt rätt där. Det var jag som blandade ihop saker.

Dock var det OSS som flög in 1500 av dessa "polissoldater" i nordnorge under "operation Where and When". Operationen utgick från Norrbottens flygkår i Luleå under ledning av den norskfödde amerikanske översten Bernt Balchen.

 

Tyskarna var extremt medvetna vad som var på gång men valde att inte trycka på om det.

Varför gjorde de inte det?

Polisutbildningen började i liten skala (50 poliser) i Juli 1943 på Johannesbergs säteri i Gottröra. Det var först under 1944 som verksamheten blev så omfattande att tyskarna fick nys om det.

Edited by eskil
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Transiterades det tyska "stridande" soldater genom sverige under Norgekampanjen? Källhänvisning önskas så jag kan läsa på mig om detta.

 

Så vitt jag vet har inte det skett. Den första transiteringen som Sverige under press accepterade var när Tyskland redan slagit engelska armén. Och resten av europa hade vid denna tidpunkt redan kapitulerat. Tyskland var dessutom allierade med Sovjetunionen och USA var neutralt. USA hade inte lyft ett finger hittils och deklarerade att de inte avsåg göra så framledes heller. Endast England var kvar mot Tyskland och Sovjet. Och som sagt, england hade redan sett sin armé lida ett totalt nederlag mot Tyskland bara någon månad tidigare.

 

Man behöver inte inbilla sig att svenska beslutsfattare i denna situation hade någon egentlig möjlighet att påverka situationen genom att neka Tyskland att transitera hem förband från Norge.

 

 

Ps. Det kan vara intressant att notera i sammanhaget då någon kritiserar att Sverige var neutrala i andra världskriget. USA, Norge, Finland, Belgien, Holland, Danmark, Grekland och Jugoslavien var alla neutrala ända tills de blev anfallna. Alltså, inte ens USA förklarade krig med någon. USA gjorde absolut ingenting militärt förrän Japan och Tyskland förklarade krig mot USA. Ds.

Edited by Pal
Link to comment
Share on other sites

Transiterades det tyska "stridande" soldater genom sverige under Norgekampanjen? Källhänvisning önskas så jag kan läsa på mig om detta.

 

Så vitt jag vet har inte det skett.

Officiellt så transporterades icke-stridande personal (sjukvårdare och så vidare). Dock så tänjde tyskarna på detta och lät icke-beväpnad trupp transporteras med tågen. Fast inget av detta skedde under striderna i Norge, utan senare under ockupationen.

 

 

Ps. Det kan vara intressant att notera i sammanhaget då någon kritiserar att Sverige var neutrala i andra världskriget. USA, Norge, Finland, Belgien, Holland, Danmark var alla neutrala ända tills de blev anfallna. Alltså, inte ens USA förklarade krig med någon. USA gjorde absolut ingenting militärt förrän Japan och Tyskland förklarade krig mot USA. Ds.

Sanning med modifikation. USA hade tagit över en del av beskyddet för konvojerna som transporterade krigsmateriel och gods till Storbrittanien.

Hitler gav uttrycklig order att inte anfalla amerikanska skepp av rädsla för en ny Lusitania (en av orsakerna till USA´s inträde i Första Världskriget).

 

Förresten, intressant notering du gjorde där. Har inte tänkt på den själv :)

Link to comment
Share on other sites

Man kan inte göra uppror där man med hot om våld och med stöd från England ber vår del av landet fara och flyga. För att sedan 35 år senare bli upprörd när konsekvensen av att stå på egna ben innebär att svear, göter, norrlänningar med flera inte per automatik väljer att spilla sitt blod för normännens sak. Det är löjligt och rent ut sagt direkt patetiskt.

 

Jo, helt riktigt. Inser det nu i efterhand. Jag ber om ursäkt för det fullständigt patetiska inlägget, och hoppas på att ni övriga SoldF:are har kort minne :baskerKav:

Skyller på "stridens hetta" och att jag har pluggat ett par år i Norge (NHH i Bergen) då man, utan att låtsas vara skuldmedveten heh, fått "förklara sig" och hela Sveriges utrikespolitik, efter bästa förmåga, under 1940-talet för allt för allt för många fulla norrmän. Sånnt sätter sig till slut ofrivilligt i huvudet, och begåvad med en generös skopa ADHD och omdömme därefter fick jag hux-flux för mig att utagera hjärnspökena i denna, i övrigt sett, mycket intressanta tråd. Huvudlöst. Löjligt att vurma för ett skandinaviskt brödraskap som egentligen aldrig har funnits.

 

Men jag vidhåller ändå att det var fel (eller åtminstonne väldigt beklagligt) att tillåta tyska förstärkningar till Narvik från svenskt territorium under pågående slag. Den senare transiteringstrafiken är ju en helt annan sak.

 

OT: En annan sak som jag grubblat över länge :), var/är HMS Warspite som deltog i andra slaget om Narvik ett slagskepp av Prince of Wales-klassen (ser så ut) eller bara en av de moderniserade bestarna från VK1? Mitt googlande ger motstridiga uppgifter.

Link to comment
Share on other sites

Ps. Det kan vara intressant att notera i sammanhaget då någon kritiserar att Sverige var neutrala i andra världskriget. USA, Norge, Finland, Belgien, Holland, Danmark, Grekland och Jugoslavien var alla neutrala ända tills de blev anfallna. Alltså, inte ens USA förklarade krig med någon. USA gjorde absolut ingenting militärt förrän Japan och Tyskland förklarade krig mot USA. Ds.

 

Helt riktigt. Men ändå en ren formalia sak (väl?). Som jag förstått saken hade Roosevelt och Churchill redan utarbetat strategin, och kommit överens om Tyskland-först strategin, under hösten 1941, vilket (förutom avsett för konsumtion av en inte allt för krigsentusiastisk hemmapublik) var en naturlig utvidgning av det krigslika förhållande som USN redan befann sig i gentemot Kriegsmarine. Det enda som saknades var ett slutgiltigt datum för att officiellt förklara krig.

 

Men de facto förklarade aldrig USA krig mot Tyskland under VK2, nej. Ett faktum som faktiskt är ganska roligt att kasta i ansiktet på ofta väl kaxiga amerikaner när de varvar upp sig själva (och alla som vill höra på) till extas över att de räddade världen i allmänhet, och otacksamma Europeér i synnerlighet, från fullständig förintelse under VK2. :baskerKav:

Även om det är orättvist brukar jag tillåta mig den piken så ofta jag kan, haha

Link to comment
Share on other sites

OT: En annan sak som jag grubblat över länge :baskerKav:, var/är HMS Warspite som deltog i andra slaget om Narvik ett slagskepp av Prince of Wales-klassen (ser så ut) eller bara en av de moderniserade bestarna från VK1? Mitt googlande ger motstridiga uppgifter.

 

HMS Warspite är en av de gamla bestarna ifrån Första Världskriget.

Link to comment
Share on other sites

OT: En annan sak som jag grubblat över länge :baskerKav:, var/är HMS Warspite som deltog i andra slaget om Narvik ett slagskepp av Prince of Wales-klassen (ser så ut) eller bara en av de moderniserade bestarna från VK1? Mitt googlande ger motstridiga uppgifter.

 

HMS Warspite är en av de gamla bestarna ifrån Första Världskriget.

HMS Warspite var ett av de fem fartygen i Queen Elizabeth-klassen från 1913. Hon fick sitt moderna utseende under en stor modernisering 1934-37.

HMS Prince of Wales var ett av de fem fartygen i King George V-klassen från 1939.

Link to comment
Share on other sites

OT: En annan sak som jag grubblat över länge :rockon:, var/är HMS Warspite som deltog i andra slaget om Narvik ett slagskepp av Prince of Wales-klassen (ser så ut) eller bara en av de moderniserade bestarna från VK1? Mitt googlande ger motstridiga uppgifter.

 

HMS Warspite är en av de gamla bestarna ifrån Första Världskriget.

HMS Warspite var ett av de fem fartygen i Queen Elizabeth-klassen från 1913. Hon fick sitt moderna utseende under en stor modernisering 1934-37.

HMS Prince of Wales var ett av de fem fartygen i King George V-klassen från 1939.

 

Ahh, tack så mycket! Mycket bra länkar. En gammal krigshund således.

 

Har alltid haft en barnslig fachination för slagskepp (speciellt Brittiska. Men italienarna byggde dom vackraste)... Maffigaste tingestarna skapade av människohand! Ever...

Link to comment
Share on other sites

Var det inte HMS Warspite som hade så bra artilleri att hon kunde idka prickskytte på stridsvagnar vid Normandie (eller om det var vid Salerno)?

Hennes artilleri var rätt slitet vid tiden för Normandie, så det låter lite otroligt. Vid Salerno fick hon duktigt med stryk av tyska glidbomber Fritz X, så där han hon nog inte göra så mycket. På det hela taget så låter prickskytte av stridsvagn som en väl tuff uppgift för eldledningen, om ett slagskepp hade fult upp med att lyckas träffa andra fartyg, som man kunde se i siktet, då borde en stridsvagn på en inte helt säker position innåt land vara en omöjlighet.

Link to comment
Share on other sites

Var det inte HMS Warspite som hade så bra artilleri att hon kunde idka prickskytte på stridsvagnar vid Normandie (eller om det var vid Salerno)?

Hennes artilleri var rätt slitet vid tiden för Normandie, så det låter lite otroligt. Vid Salerno fick hon duktigt med stryk av tyska glidbomber Fritz X, så där han hon nog inte göra så mycket. På det hela taget så låter prickskytte av stridsvagn som en väl tuff uppgift för eldledningen, om ett slagskepp hade fult upp med att lyckas träffa andra fartyg, som man kunde se i siktet, då borde en stridsvagn på en inte helt säker position innåt land vara en omöjlighet.

 

Hmmm.. Var det inte vid Salerno som ett anfall av pansardivisionen Herman Göring slogs tillbaka av ett par amerikanska kryssare som sköt direkteld mot stridsvagnarna? Eller så var på Sicilien.. Kanske är det denna händelse som ligger till grund för ryktet?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...